You are on page 1of 2

16/07/2013

SURAT SOKONGAN CUTI

SURAT SOKONGAN CUTI Ruj. Kami : OUM/2.1.4/271.2 (1) ROMZI B. ZAINAL (730710016627) 16, JALAN PUTRA 1/35, BANDAR PUTRASEGAMAT SEGAMAT - 85000 JOHOR Tuan/Puan PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER MEI 2013 - 16 OGOS 2013 HINGGA 03 SEPTEMBER 2013 Dengan ini dimaklumkan bahawa Peperiksaan Akhir Semester Mei 2013 akan diadakan pada tempoh yang dinyatakan di atas. Tuan/puan dinasihatkan untuk muatturunkan daripada laman web OUM, Jadual Peperiksaan Akhir Semester Mei 2013, Lokasi Peperiksaan bagi Pusat Pembelajaran berkenaan, Maklumat dan Arahan Peperiksaan OUM, Jadual Aktiviti Peperiksaan Semester Mei 2013 dan Slip Kebenaran Menduduki Peperiksaan Mei 2013. Sehubungan itu kami ingin menasihatkan agar tuan/puan: a) mengambil tindakan yang perlu bagi setiap aktiviti yang disenaraikan dalam Jadual Aktiviti Peperiksaan Semester Mei 2013, dan b) memohon awal kepada Majikan/Pengetua/Guru Besar berkenaan untuk cuti/cuti tanpa rekod bagi menduduki kertas peperiksaan tuan/puan pada tarikh yang telah ditetapkan dalam Jadual Peperiksaan. Pihak Open University Malaysia menyokong permohonan tuan/puan untuk cuti/cuti tanpa rekod tersebut. Kami berharap tuan/puan akan berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai kejayaan dalam Peperiksaan Semester Mei 2013. Selamat Maju Jaya . Sekian, terima kasih. Yang benar,

TEOH BENG KUAN Timbalan Pengurus Besar (Peperiksaan)

16-JUL-2013

onlineapps1.oum.edu.my/appeal_leave/notify_finalBM.asp?ic=730710016627

1/2

16/07/2013

SURAT SOKONGAN CUTI

Print!

onlineapps1.oum.edu.my/appeal_leave/notify_finalBM.asp?ic=730710016627

2/2