.3 Prinsip-prinsip Organisasi Dalam Pengurusan Bengkel Sekolah

Di dalam pengurusan bengkel sekolah terdapat prinsip-prinsip organisasi yang perlu diketahui. Menurut Henri Fayol, terdapat 14 prinsip umum di dalam sesebuah organisasi. Prinsip-prinsip yang dimaksudkan ialah : i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. xi. xii. xiii. xiv. Pengkhususan / Pembahagian Kerja Kuasa dan Tanggungjawab Disiplin Kesepakatan Dalam Perintah (unity of command) Kesepakatan Dalam Arahan (unity of direction) Kepentingan Peribadi Kepada Kepentingan Keseluruhan Penghargaan Pemusatan Rangkaian Scalar Tersusun Persamaan Kesatabilan Dalam Pemegangan Jawatan Inisiatif Espirit De Crops

kita perlu tahu maksud setiap prinsip-prinsip organisasi tersebut agar kita lebih peka terhadap keselamatan di dalam bengkel. Kesepakatan dalam perintah (unity of command) Seseorang kakitangan atau pekerja harus menerima arahan atau perintah daripada seseorang ketuanya. Pelantikan ketua bengkel harus dilantik secara rasmi oleh kementerian pendidikan. 5. Disiplin Disiplin dalam pengurusan dan organisasi bermaksud kepatuhan. Ketua bengkel berperanan untuk menyelaras tugas di bengkel dan memimpin guru-guru bengkel yang lain. Kuasa dan tanggungjawab Seorang pengurus yang baik harus mempunyai kuasa rasmi daripada pejabatnya dan juga kuasa personal yang merangkumi beberapa ciri seperti kebijaksanaan. Pengkhususan akan memberi hasil kerja yang lebih berkesan dan produktif.Setelah mengetahui 14 prinsip-prinsip organisasi yang telah dinyatakan. 2. Disiplin juga satu cabang pengurusan bengkel yang penting. kebolehan memimpin. akhlak dan rekod perkhidmatan yang baik. seseorang pekerja akan memberi tumpuan kepada tugas yang telah ditentukan dalam rutin harian kerja. 3. 1. Pengkhususan atau pembahagian kerja Pengkhususan kerja adalah penting dalam sesebuah pengurusan. taat setia dan menghormati. Kesepakatan dalam arahan (unity of direction ) . Dengan ini. pengalaman. Prinsip ini amat sesuai untuk diamalkan bagi menjaga kebersihan dan keceriaan bengkel. Dalam pengkhususan kerja. Disiplin perlu untuk memastikan jentera pentadbiran sebuah pengurusan boleh berjalan dengan lancar. hasil kerja akan menjadi lebih konsisten dan meningkatkan lagi output. 4.

8. Penghargaan Penghargaan dan penilaian yang diberikan kepada kakitangan sesebuah organisasi harus adil dan berasaskan kepada prestasi kerja. 9.- Seseorang ketua akan mempunyai beberapa rancangan aktiviti untuk pekerja dibawahnya. Pembentukan sebuah organisasi adalah sama dengan pembentukan sesebuah Negara atau bangsa. Kepentingan peribadi kepada kepentingan keseluruhan Kepentingan keseluruhan harus diutamakan dalam pengurusan sebuah organisasi. Kepentingan peribadi harus diketepikan. 10. di mana kepentingan Negara dan bangsa harus diutamakan. pemusatan merupakan satu keperluan di dalam sebuah organisasi. Rangkaian scalar sebenarnya menunjukkan bentuk hubungan dan kuasa semua lapisan dalam sesebuah organisasi. Aktiviti ini mempunyai objektif yang sama iaitu bagi memajukan bengkel. 6. Rangkaian scalar Rangkaian scalar ialah susun lapis atau struktur dalam sesebuah organisasi iaitu daripada yang paling atas kepada yang plaing bawah. 7. Tersusun . Pemusatan Menurut Henri Fayol. Seorang pengurus akan menggunakan kebijaksanaan dan pengalamannya untuk melaksanakan pemusatan aktiviti-aktiviti pengurusan dan ini boleh mengelakkan daripada sentiasa memberi arahan kepada kakitangannya. Semua kakitangan harus berpuas hati terhadapnya dan penghargaan diberi mengikut kemampuan.

- Secara asasnya setiap organisasi mesti memberi tugas yang sesuai untuk setiap kakitangannya. Kestabilan dalam pemegangan jawatan Setiap anggota organisasi harus diberi masa untuk menyesuaikan diri dalam tugasannya supaya semua kerja boleh dijalankan dengan berkesan. 12. 13. Kestabilan dalam pemegangan jawatan akan menyumbangkan rasa taat setia. Kejayaan merupakan satu kepuasan untuk setiap orang. Inisiatif Merancang suatu aktiviti dan memastikan kejayaan aktiviti itu merupakan keinginan yang diharapkan. . 14. Mereka perlu lihat bagaimana peranannya boleh diterapkan di dalam organisasi itu. Ini boleh mewujudkan team work yang berkesan dan hubungan interpersonal yang baik. Persamaan Persamaan dan keadilan harus diamalkan dalam sebuah organisasi. dan tujuan kepada sesebuah organisasi. nilai. Espirit de crops Setiap organisasi perlu diberi penekanan kepada membangunkan perasaan harmoni antara anggotanya. Ini boleh menggalakkan pekerja sentiasa taat kepada organisasi. 11.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful