Orice modificare ulterioară a ratei de schimb valutar sau a leului nu va afecta vărsămintele efectuate şi nu poate duce la modificarea procentelor

participării asociaţilor la capitalul social al firmei. Asociaţii iniţiali şi ulteriori sînt obligaţi sa depună integral aporturile subscrise în conformitate cu cerinţele legii. Deţinerea de părţi sociale implică de drept recunoşterea şi însuşirea prevederilor actului constitutiv al firmei, cu toate modificările şi completările ulterioare. Fiecare parte socială dă dreptul asociaţilor la vot în adunările firmei. Capitalul poate fi majorat în baza hotărîrii Adunării Generale a Asociaţilor, prin admiterea de noi asociaţi, prin includerea de rezerve sau profituri cuvenite asociaţilor, efectuarea la noi aporturi de capital în numerar, ce se va realiza conform procedurii prevăzute de legea în vigoare. Capitalul social al firmei poate fi redus în baza hotărîrii Adunării Generale a Asociaţilor,cu condiţia minimă prevăzută de lege, unde se vor arăta motivele pentru şi procedeul care va fi utilizat pentru efecturea ei. IV.Organele de conducere a Firmei de Exerciţiu Administrarea firmei este efectuată, în conformitate cu statu lei, de către directorul acesteia Luca Vitalie, angajarea căreia sese legalizează prin contractul individual de munca. Conducătorul poartă răspundere materială pentru obligaţiunile firmeipe care o conduce, precum şi pentru neexecutarea sau executarea neconformă a obligaţiunulor sale, stipulate în contract. În contract se stipuleaza drepturile şi obligaţiunile directorului general, limitele dreptului de folosinţa şi gestiune a patrimoniului, răspunderea pentru neexecutarea sau executarea neconformă a obligaţiunilor sale, precum şi termenul de valabilitate, condiţiile de modificare şi reziliere a contractului.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful