Conducătorul poate fi eliberat din funcţie înainte expirarea termenului contractului potrivit temeiurilor prevăzute în contract sau lege

. Relaţiile directorului cu salariaţii firmei se reglementeză conform legislaţiei în vigoare, contractului colectiv şi contractelor de munca individuale. V.Structura organizatorică a firmei Firma de Exerciţiu “MayBeMajor” este organizată în baza principiului funcţional. Astfel, Firma de Exerxiţiu estew divizată in 4 departamente: 1. Departamentul Marketing 2. Departamentul Aprovizionare şi desfacere 3. Departamentul Resurse Umane 4. Departamentul Tehnologii Informaţionale Activitatea firmei este condusa de către Directorul General, iar Directorul Adjunct este în subordine directă. Organigrama. VI.Personalul Angajarea personalului firmei se aprobă de către director în baza scrisorilor de intenţie, a contractelor de munca, precum şi al altor acte juridice prevăzute de lege. Personalul Firmei de Exerciţiu constituie 14 laboranţi. Plata salariilor personalului, inclusiv a salariilor prevăzute pentru administraţie, precum şi a celorlalte drepturi salariale se va face potrivit de legislaţie în vigoare. Evidenţa muncii efectuate de către personal, precum şi a documentelor aferente acestora vor fi efectuate de către Departamentul Resurse Umane a firmei “MayBeMajor” SRL. Drepturile şi obligaţiunile colaboratorilor trebuie respectate în conformitate cu contractele individuale de muncă.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful