VII.

Drepturile şi obligaţiile asociţilor Firma “MayBeMajor” va ţine evidenţa părţilor sociale într-un registru ce se păstrează la sediul societăţii. Fiecare parte socială subscrisă şi vărsată conferă posesorului ei, potrivit numărului părţilor sociale existente, drept de vot în Adunarea Generală a Acţionarilor, participarea la profit sau la activul social, precum şi alte drepturi prevăzute de Actul constitutiv. Hotărîrile privind organizarea şi funcţionarea firmei vor fi luate de către directorul general al firmei. Pentru Hotărîrile privind modificarea Actului constitutiv al firmei este necesar votul tuturor asociaţilor. Oricare dintre asociaţi are dreptul de a verifica situaţia financiară a firmei, de a cere şi de a primi date privind situaţia patrimoniului, a veniturilor şi a pierderilor, şi alte date legate de activitatea socială şi au succes la documentele acesteia. Pentru efectuarea unor operaţii de verificare şi certificare a bilanţurilor şi a altor operaţiuni financiar-contabile şi de trezorărie, asociaţi care deţin cel puţin 25% din capitalul social, au dreptul de a cere folosirea servicilor unei societăţi specializate sau a altor experţi contabili autorizaţi(CFEM). Fiecare asociat este obligat să verse cota sa de participare la capitalul social, în strictă conformitate cu dispoziţiile legii şi ale prezentului Act constitutiv. Asociaţii răspund numai în limitele părţilor sociale, obligaţiile firmei fiin garantate cu patrimoniul ei social. Patrimoniul firmei nu poate fi grevat de datorii obligaţiile firmei fiind garantate cu caputalui ei social

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful