VIII.Reorganizarea şi lichidarea firmei de exerciţiu Lichidarea sau reorganizarea firmei se efectuează în temeiul deciziei fondatorilor.

Firma este lichidată prin decizia CFEM în cazul: Necorespunderii condiţiilor de activitate în cadrul proiectului. Recunoşterii caducităţii actelor de constituire a firmei. Reorganizarea firmei de exericiţiu În cazul lichidării, conducerea firmei transmite coordonatorului cît şi CFEM actele arhivate. IX.Clauzele finale Prevederile prezentului Act constitutiv se completează cu orice alte dispoziţii legale aplicabile prezentei firme “MayBeMajor” SRL. Asociaţi, ____________________ ____________________ ______________________

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful