You are on page 1of 1

KELAS MASA MATA PELAJARAN 4 Arif 8.00-9.

00 Kemahiran Hidup

KANDUNGAN BIDANG HPU TAJUK OBJEKTIF Reka Bentuk Dan Teknologi Kreativiti Dan Reka Cipta Membuka Dan Memasang Kit Model Kereta Di akhir pelajaran, murid dapat : a) mengenal komponen-komponen model kit kereta b) menyatakan fungsi komponen-komponen model kit kereta 1) mengenal pasti alatan tangan 2) membuka dan mengenal fungsi komponen 3) menyatakan fungsi komponen 4) memasang semula kit model

IMPAK / CATATAN

AKTIVITI