BORANG GP1.

Versi 1/2013

BORANG PERMOHONAN GERAN PERMULAAN TASKA
Borang ini diberikan percuma Borang ini hendaklah diisi dan disahkan oleh pengusaha TASKA Swasta sahaja * Bagi yang mengisi secara manual perlu cap dan tandatangan (iii) Hanya permohonan berserta dokumen yang lengkap akan diproses untuk pertimbangan (iv) Borang permohonan boleh dihantar terus melalui emel (v) Keputusan pemberian geran adalah muktamad (vi) Sebarang rayuan tidak akan diterima BAHAGIAN A : MAKLUMAT PENGUSAHA TASKA
Nama TASKA Warganegara No K/P Keturunan Alamat Rumah

(i) (ii)

No. Telefon Bimbit Kelayakan Akademik PHD Diploma Tarikh Lulus KAAK/PERMATA

Emel Sarjana SPM/MCE Ijazah Lain-lain:

BAHAGIAN B : MAKLUMAT TASKA
Nama TASKA Alamat TASKA

Poskod Telefon / Faks No Pendaftaran TASKA ini terletak di bawah : Pihak Berkuasa Tempatan Dewan Undangan Negeri

Bandar E-mel Tempoh Sah

Negeri

Dari (DD/MM/YY) Hingga (DD/MM/YY)

Parlimen

* (Tandakan 1 pada yang berkenaan sahaja) Status TASKA Status Pendaftaran Baru Ya Cawangan Tidak Tahun didaftarkan Perkongsian Pertubuhan

Bulan didaftarkan ; ( Jan - Dis ) Jenis Pemilikan Persendirian Lain - lain. Nyatakan : Bahasa Pengantar * Boleh pilih lebih dari satu bahasa Lokasi Premis B. Melayu B. Tamil Lain - lain. Nyatakan: Sem. Malaysia Malaysia Timur Status Premis Hak milik sendiri Lain - lain. Nyatakan : Jenis Premis Bangunan Khas Rumah Corner Lot Rumah Kedai Balai Raya Lain-lain,nyatakan: Bandar Bandar Sewa

B. Inggeris B. Cina

Luar Bandar Luar Bandar

Premis Kerajaan Rumah End Lot Kampung/Kampung Baru Apartmen/Pangsa

Rumah Banglo Rumah Unit Tengah

Bahagian Perundangan dan Advokasi

1

55 Persiaran Perdana Presint 4.18. Nyatakan * Contoh : Tingkat 3 Kurang RM500 Kurang RM550 Kurang RM700 Kurang RM750 Lain-lain.Letakan Premis Tingkat Bawah Tingkat Bawah & Atas Tingkat 2 Lain-lain. vii) Salinan rekod kehadiran kanak-kanak di bawah umur 4 tahun. No. nyatakan : Jumlah Maklumat Kanak-Kanak Umur 0-1 tahun 1-3 tahun 3-4 tahun Lebih 4 tahun Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 Melayu L P L Cina P L India P L Lain-lain P Jumlah 0 0 0 0 0 0 Bilangan Ada KAAK/PERMATA Tiada KAAK/PERMATA Warganegara Keturunan Jumlah 0 BAHAGIAN D : SALINAN DOKUMEN i) Salinan Kad Pengenalan Pengusaha (hadapan dan belakang) ii) Salinan Perakuan Pendaftaran TASKA iii) Salinan Resit Bil Utiliti (air dan elektrik) iv) Salinan Resit Bayaran Yuran Pengasuhan Bulanan v) Salinan Penyata Buku Akaun Bank TASKA vi) Salinan Mykid kanak-kanak di bawah umur 4 tahun. Nyatakan Yuran Bulanan Maksimum Kanak-kanak Normal) Yuran Bulanan Maksimum Kanak-kanak OKU) (Per Kurang RM350 Kurang RM450 (Per Kurang RM500 Kurang RM600 BAHAGIAN C : MAKLUMAT KAKITANGAN DAN KANAK-KANAK DI TASKA Maklumat Pengurus atau Penyelia Nama No K/P Tarikh Lulus KAAK/PERMATA Kelayakan Akademik Maklumat Pengasuh Perkara Bilangan Pengasuh Maklumat Kakitangan Jawatan Tukang Masak/ pembantu Pencuci Jaga Lain-lain. 62100 Putrajaya. Nyatakan Lain-lain. viii) Gambar Hadapan Bangunan TASKA ix) Gambar Pengusaha dan Kanak-kanak di TASKA * Semua dokumen hendaklah disediakan dalam bentuk folio dan di kemukakan melalui pos ke : Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat Aras 6. ( U/P : Pengarah Perundangan dan Advokasi ) BAHAGIAN E : PENGAKUAN PENGUSAHA Saya mengesahkan bahawa segala maklumat yang diberikan adalah benar dan saya sedia menerima sebarang tindakan jika didapati mengemukakan maklumat/fakta/data palsu YA TIDAK CAP TASKA Nama : Tarikh : Bahagian Perundangan dan Advokasi 2 .

* Bagi yang mengisi secara manual perlu sertakan Cap dan Tandatangan Bahagian Perundangan dan Advokasi 3 .

00 (MT Luar Bandar) Yuran Bulanan Bagi Kanak-kanak OKU Tidak melebihi RM700 (SM Bandar) Tidak melebihi RM500.1 3.4 4.3 4.00 (SM Luar Bandar) Tidak melebihi RM750.1 3 3. penyelia dan pengasuh adalah warganegara Malaysia Bilangan Kanak-Kanak di bawah 4 tahun Tidak kurang daripada 6 orang (TASKA Di Rumah) Tidak kurang daripada 10 orang (TASKA Institusi) Lebih daripada 20 orang (TASKA Institusi) Kadar Yuran Maksimum Kanak-Kanak Normal Sebulan Tidak melebihi RM500 (SM Bandar) Tidak melebihi RM350.00 (MT Luar Bandar) Premis memenuhi syarat kelulusan agensi teknikal Mempunyai akaun semasa atas nama TASKA Permohonan kali pertama PERKARA Emel YA / TIDAK Dengan ini dicadangkan bahawa TASKA ini TIDAK LAYAK Kadar Insentif RM Pengarah Bahagian Perundangan dan Advokasi Cap Nama dan Jawatan Bahagian Perundangan dan Advokasi 4 .BAHAGIAN PERUNDANGAN DAN ADVOKASI KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA.7 4.1 4.3 4 4.00 (MT Bandar) Tidak melebihi RM600.5 4.6 4.00 (SM Luar Bandar) Tidak melebihi RM550.00 (MT Bandar) Ttidak melebihi RM450.2 4.1 1. KELUARGA DAN MASYARAKAT KELAYAKAN MENERIMA GERAN PERMULAAN TASKA Nama TASKA Alamat TASKA No.2 3.3 2 2.2 1. Akaun Telefon / Faks BIL 1 1.8 5 6 7 Berdaftar dengan JKM Taska baru ditubuhkan dalam tahun semasa (2013) TASKA yang didaftarkan dalam bulan Disember 2012 Cawangan TASKA ditubuhkan dalam tahun semasa (2013) Kewarganegaraan Pengusaha.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful