Simpingan Sebelah kanan

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Prabu Tuhuwasesa Raden Werkudara Raden Werkudara Raden Werkudara Raden Werkudara Raden Bratasena Raden Bratasena Jagabilawa Raden Gandamana Raden Antareja Raden Gatutkaca Raden Gatutkaca Raden Gatutkaca Raden Gatutkaca Raden Antasena Raden Hanoman Batara Guru Batara Guru Prabu Kresna Rondon Prabu Kresna Gendreh Prabu Kresna Mawur Prabu Ramawijaya Prabu Parikesit Prabu Yudistira Nama Wayang

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Prabu Yudistira Raden Harjuna Raden Harjuna Raden Harjuna Raden Harjuna Raden Harjuna Raden Harjuna Harjuna brongsong slendangan (srambahan) Raden Pandhu Raden Suryaputra Raden Puntadewa Raden Puntadewa Raden Premadi Raden Premadi Raden Premadi Premadi sampir slendangan (srambahan) Dewi Jembawati makutan Dewi Sarpakanaka DewiArimbi Dewi Banowati Dewi Banowati Dewi Kunthi Dewi Hanggendari Dewi Drupadi Dewi Herawati Dewi Banowati nem slendangan

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

DewiBanowati rimong kasmekan Dewi Sembadra Dewi Sembadra Dewi Rukmini Dewi Setyobomo Dewi Srikandi Dewi Srikandi Dewi Surtikanthi Dewi Jembawati Nem Dewi Dursilawati DewiPergiwa Dewi Sitisendari Dewi Untari Dewi Leskalauti Dewi Rara Ireng Dewi Hanjani Dewi Ratih. lanyapan (endel) memakai baju Estren lanyapan 2 buah. Slendangan 1 buah Estren longok 2 buah. Slendangan 1 buah. Estren luruh 2 buah slendangan 1 buah Bondanpaksadanu (Dewa Ruci) Putran Baji (anak kecil)

Oleh: Soetrisno R.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful