RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TAHUN LIMA

MINGGU TEMA TAJUK HASIL PEMBELAJARAN i. Menjelaskan kepentingan cara mendisiplinkan diri. Mengurus diri dan masa secara bertanggungjawab. Berdisiplin dan mempunyai Integriti diri. Menjelaskan kepentingan cara mendisiplinkan diri. Melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti di rumah dan di sekolah. Berdisiplin dan mempunyai integriti diri. CADANGAN AKTIVITI I. Melakonkan cara memberi maklum balas.positif secara lisan dan perlakuan II. Membuat jadual belajar. III. Mengulangkaji pelajaran. I. Berkongsi maklumat tentang disiplin diri dengan sahabat pena. II. Simulasi semasa berkunjung ke rumah jiran. III. Menyenaraikan adab-adab semasa berkunjung ke rumah jiran, sahabat, keluarga dan lain-lain. I. Menyenaraikan peraturanperaturan di sekolah dan dalam kelas. II. Melakonkan aktiviti muridmurid semasa membeli makanan di kantin. III. Membuat peta minda ( mematuhi peraturan) I. Bersoal-jawab tentang kepentingan mengahargai masa. II. Membuat jadual harian sendiri.

1

1. Sayangi Diri

a. Disiplin diri - Budi pekerti Akt. 1 A m/surat 3

ii. iii. i. ii.

2

1. Sayangi Diri

a. Disiplin diri - Adab Akt. 1 B m/surat 4

iii.

3

1. Sayangi Diri

a. Disiplin diri - Peraturan Akt. 1 D m/surat 7

i. Menjelaskan kepentingan cara mendisiplinkan diri. ii. Mengurus diri dan masa secara bertanggungjawab. iii. Berdisiplin dan mempunyai integriti diri.

4

1. Sayangi Diri

b. Pengurusan masa - Di rumah Akt. 2 A m/surat 12

i. Menghuraikan kepentingan dan menguruskan masa. ii. Mengurus diri dan masa secara bertanggungjawab. iii. Menghargai diri.

5

1. Sayangi Diri

b. Pengurusan masa - Di sekolah Akt. 2 C m/ surat 15

i. Menjelaskan kepentingan cara mendisiplinkan diri. ii. Melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti di rumah dan di sekolah. iii. Menghargai masa i . Menjelaskan peranan dan tanggungjawab anggota keluarga asas ii . Mengamalkan tatasusila dalam hubungan dengan anggota keluarga iii. Menghormati dan menghargai ibu bapa dan anggota keluarga.

6

2. Sayangi Keluarga

a. Peranan dan tanggungjawab anggota keluarga asas Akt. 3 A m/ surat 22

Mengenalpasti pernyataan yag sesuai berkaitan dengan diri. II. Main peranan (* menghadiri satu temuduga) III. Menyusun atur perlakuan mengikut urutan yang betul. I. Menulis senarai aktiviti harian ibu dan bapa serta membincangkan peranan dan tanggungjawab mereka.

I.

7

2. Sayangi Keluarga

a. Peranan dan tanggungjawab anggota keluarga asas Akt. 3 B m/ surat 24

i. Menghuraikan kepentingan menjalinkan I. Membincangkan hubungan hubungan baik dengan anggota keluarga yang sihat antara ibu, bapa asas dan anak. ii. Mengamalkan tatasusila dalam hubungan II. Menyenaraikan peraturan dengan anggota keluarga asas untuk menjaga keselamatan iii Menunjukkan sikap bertanggungjawab di rumah. sebagai anggota keluarga i . Menghuraikan kepentingan menjalinkan hubungan baik dengan anggota keluarga kembangan ii . Menjalinkan hubungan yang erat dengan anggota keluarga kembangan iii .Menunjukkan sikap bertanggungjawab sebagai anggota keluarga i. Menghuraikan kepentingan menjalinkan hubungan baik dengan anggota keluarga kembangan ii . Menghormati dan menghargai ibu bapa dan anggota keluarga kembangan iii. Mengamalkan tatasusila dalam hubungan I. Menghasilkan peta minda cara menjaga warga tua/ kurang berupaya dalam keluarga.

8

2 . Sayangi Keluarga

b . Hubungan keluarga kembangan Akt. 4 A m/surat 34

2 .. Sayangi Keluarga

b. Hubungan keluarga kembangan Akt. 4 D m/surat 39

9

I. Memainkan peranan tentang konflik dalam keluarga dan cara mengatasi konflik tersebut.

dengan anggota keluarga kembangan

10

UJIAN 1

11

3. Hidup Bersama Di Sekolah Dan Masyarakat

a. Semangat kejiranan - Hidup berharmoni dengan jiran - Mengenali keluarga Jiran Akt. 5 B m/ surat 45

i. Menjelaskan kepentingan semangat kejiranan dipupuk dikalangan anggota masyarakat . ii. Menyertai aktiviti masyarakat setempat iii. Menghormati jiran tetangga

I. Menyenaraikan langkah untuk mendapatkan bantuan ketika berlaku keselamatan di kawasan tempat tinggal II. Melibatkan diri dalam projek gotong-royong di tempat ibadat, rekreasi dan kawasan tempat tinggal III. Menghasilkan pelan kawasan tempat tinggal.

a. Semangat kejiranan

i. Menghuraikan faedah, aktiviti kejiranan pada masyarakat dan Negara ii. Mengamalkan sikap yang baik untuk menjaga imej masyarakat . iii. Peka terhadap isu dan masalah yang boleh menjejaskan kesejahteraan masyarakat

12

3. Hidup Bersama Di Sekolah Dan Masyarakat

-Memahami cara hidup jiran - Menghormati agama dan budaya jiran Akt. 5 D m/ surat 47

i. Melibatkan diri dalam projek, gotong-royong di tempat ibadat, rekreasi dan kawasan tempat tinggal. ii. Mencadangkan aktiviti hari keluarga di kawasan tempat tinggal

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL

13

3. Hidup Bersama Di Sekolah Dan Masyarakat

a. Semangat kejiranan - Menganggap jiran seperti keluarga sendiri Akt. 5 E m/surat 48

i. Menjelaskan kepentingan semangat kejiranan dipupuk dikalangan anggota masyarakat ii. Mengamalkan sikap yang baik untuk menjaga imej masyarakat iii. Menghormati jiran tetangga

i. Menyenaraikan langkah untuk mendapatkan bantuan ketika berlaku kecemasan di kawasan tempat tinggal ii. Melibatkan diri dalam projek gotong-royong di tempat ibadat, rekreasi dan kawasan tempat tinggal. iii. Menghasilkan pelan tempat tinggal

-

14

3. Hidup Bersama Di Sekolah Dan Masyarakat

b. Aktiviti kejiranan - Gotong-royong Akt. 6 A m /surat 51

Menghuraikan faedah aktiviti kejiranan pada masyarakat dan Negara

-

ii. Menyertai aktiviti masyarakat setempat iii. Menghormati jiran tetangga i. Menghuraikan faedah aktiviti kejiranan pada masyarakat dan Negara.

Melibatkan diri dalam projek gotong-royong di tempat ibadat, rekreasi dan kawasan tempat tinggal.

i. Melibatkan diri dalam aktiviti rumah terbuka ii. Menyenaraikan langkahlangkah sebagai persiapan membuat rumah terbuka

15

3. Hidup Bersama Di Sekolah Dan Masyarakat

b. Aktiviti kejiranan - Rumah terbuka Akt. 6 B m/surat 52 ii. Mengamalkan sikap yang baik untuk menjaga imej masyarakat iii. Menghormati jiran tetangga

16

3. Hidup Bersama Di Sekolah Dan Masyarakat

b. Aktiviti kejiranan - Sukaneka Akt. 6 C m/ surat 53 - Riadah

i. Menghuraikan faedah aktiviti kejiranan pada masyarakat dan Negara ii. Menyertai aktiviti masyarakat setempat

i. Melibatkan diri dalam aktiviti sukaneka di kawasan tempat tinggal ii. Menyenaraikan ahli

Akt. 6 D m/surat 54

iii. Peka terhadap isu dan masalah yang boleh menjejaskan kesejahteraan masyarakat. i. Mengenal pasti pelbagai warisan budaya masyarakat. ii. Mengamalkan adab sosial warisan budaya. iii. Menerima dan menghormati amalan budaya kaum lain.

jawatankuasa bagi merealisasikan aktiviti sukaneka i. Menghasilkan peta asal usul seni tari dan alat muzik mengikut negeri. ii. Mempelajari dan mengadakan persembahan tarian pelbagai kaum. iii. Memainkan lagu dengan menggunakan alat muzik pelbagai kaum.

17

4. Kenali Budaya Malaysia

a. Kenali dan apresiasi kekayaan pelbagai warisan budaya malaysia - Seni tari Akt. 7 A m/ surat 58 - muzik Akt. 7 B m/surat 59

18

PEPERIKSAAN SEMESTER PERTAMA
a. Kenali dan apresiasi kekayaan pelbagai warisan budaya malaysia - Bahasa dan dialek Akt. 7 D m/surat 62

19

4. Kenali Budaya Malaysia

i. Mengenal pasti pelbagai warisan budaya masyarakat. ii. Mengamalkan adab sosial warisan budaya. iii. Menerima dan menghormati amalan budaya kaum lain.

i. Menghasilkan peta asal-usul bahasa dan dialek mengikut kaum. ii. Melakonkan adab sosial pelbagai kaum.

20

4. Kenali Budaya Malaysia

b. Kenali dan apresiasi adab sosial warisan budaya Malaysia - Adab berpakaian Akt 8 A m/ surat 67

i. Mengenal pasti pelbagai warisan budaya masyarakat. ii. Mengamalkan adab sosial warisan budaya. iii. Menerima dan menghormati amalan budaya kaum lain.

i. Menghasilkan rekaan bentuk pakaian mengikut suku kaum. ii. Melakonkan adab sosial pelbagai kaum.

CUTI PERTENGAHAN TAHUN 21
4. Kenali Budaya Malaysia b. Kenali dan apresiasi adab sosial warisan budaya Malaysia - Adab menziarahi. Akt. 8 C m/s 71 Akt 8 D m/s 73 Akt 8 E m/s 76 i. Menjelaskan adab-adab sosial warisan budaya dan kepentingannya. ii. Mengamalkan adab sosial warisan budaya. iii. Mengapresiasi dan berbangga dengan kekayaan warisan budaya Malaysia. i. Menunjukkan gambr-gambar yang menggambarkan budaya ziarah menziarahi. ii. Mempelajari dan mengadakan simulasi rumah terbuka.

22

5. Negaraku

a. Kenali pemerintahan Malaysia Malaysia

sistem i. Mengenal pasti peranan dan kerajaan tanggungjawab warganegara ii. Menjalankan tanggungjawab sebagai warganegara - Maksud kerajaan iii. Menunjukkan perasaan dan taat setia Akt. 9 A m/surat 79 kepada raja dan Negara

i. Membuat carta organisasi tentang menteri- menteri dalam kabinet Malaysia. ii. Melukis bendera Malaysia sebagai salah satu identiti utama Negara

23

5.Malaysia Negaraku

a.

Kenali

sistem i.

Menjelaskan

sistem

pemerintahan

i. Melukis artikel kepada akhbar

pemerintahan Malaysia

kerajan kerajaan Malaysia. ii. Menjalankan tanggungjawab sebagai warganegara. - Peranan kerajaan iii. Menghargai peranan kerajaan dalam Akt. 9 C m/surat 84 pembangunan Negara

untuk melahirkan rasa bangga / memberi cadangan untuk meningkatkan kualiti hidup seperti mengucapkan terima kasih kepada pemimpin i.Menjalankan simulasi jenis – jenis pekerjaan yang memberi sumbangan kepada kerajaan > sebagai Petani, Nelayan > sebagai Pendidik > sebagai anggota Polis, Tentera, Bomba > sebagai Doktor > Dsb i. Memaparkan gambar – gambar DYMM Seri Paduka Baginda ii. Membuat carta organisasi tentang sistem pemerintahan kerajaan Malaysia.

24

5.Malaysia Negaraku

a. Kenali pemerintahan Malaysia

sistem i. Mengenal pasti peranan dan kerajaan tanggungjawab warganegara. ii. Memberi sumbangan kepada pembangunan Negara. > Peranan rakyat iii. Menghargai peranan kerajaan dalam sebagai warganegara pembangunan Negara. Akt 9 B m/surat 81

25

5. Negaraku

b. Kenali dan hormati i. Menjelaskan sistem pemerintahan pemimpin Negara dan kerajaan Malaysia. tempatan ii. Menjalankan tanggungjawab sebagai Malaysia warganegara > DYMM Seri Paduka iii. Menunjukkan perasaan bangga dan taat Baginda Yang di-Pertuan setia kepada raja dan Negara. Agong Akt. 9 D m/surat 86 b. Kenali dan hormati pemimpin Negara dan Malaysia tempatan > Sultan / Raja / Yang Dipertuan Besar / Tuan Yang Terutama Akt. 10 A m/surat 91 i. Menjelaskan sistem pemerintahan kerajaan Malaysia. ii. Menjalankan tanggungjawab sebagai warganegara. iii. Menghormati pemimpin Negara.

26

5. Negaraku

i. Menyanyikan lagu kebangsaan dan lagu negeri ii. Menyenaraikan negeri – negeri yang ditadbir oleh Raja / Sultan dan Yang di – Pertua Negeri

27

5. Negaraku

b. Kenali dan hormati pemimpin Negara dan Malaysia tempatan > Perdana Menteri > Ketua Menteri Akt. 10 C m/surat 94

i. Menjelaskan sistem pemerintahan i. Membuat carta organisasi kerajaan Malaysia. tentang Menteri – Menteri dalam ii. Memberi sumbangan kepada kabinet Malaysia. pembangunan Negara. iii. Menghargai peranan kerajaan dalam pembangunan Negara.

28 29
5.Malaysia Negaraku

UJIAN BULAN JULAI
b. Kenali dan hormati i. Mengenal pasti peranan dan pemimpin Negara dan tanggungjawab warganegara tempatan ii. Memberi sumbangan kepada pembangunan Negara. > Wakil rakyat iii. Menunjukkan perasaan bangga dan taat > Penghulu / Ketua setia kepada raja dan Negara. Masyarakat Akt. 10 E m/ surat 97 i. Membuat carta organisasi tentang Wakil Rakyat, Penghulu / Ketua Masyarakat. ii. Menjalankan simulasi proses pemilihan Ketua Kampung. > Penamaan Calon > Kempen > Mengundi > Mengira Undi > Pengumunan Pemenang > Ucapan calon yang menang.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL
i. b. Kenali dan hormati I. Menjelaskan 8ystem pemerintahan ii. pemimpin Negara dan kerajaan Malaysia. tempatan ii. Menjalankan tanggungjawab sebagai warganegara. > Sultan / Raja / Yang iii. Menghormati pemimpin Negara. Dipertuan Besar / Tuan Yang Terutama Akt. 10 A m/ surat 91 a.Ciri-ciri peribadi terpuji - Kerohanian dan keimanan i: Mengenal pasti ciri-ciri peribadi terpuji ii: Mengamalkan ciri-ciri peribadi terpuji untuk kejayaan diri.

30

5.Malaysia Negaraku

i.Menyanyikan lagu kebangsaan dan lagu negeri ii. Menyenaraikan negeri – negeri yang ditadbir oleh Raja / Sultan dan Yang di – Pertua Negeri

31

i.Mempamerkan / menayangkan gambar-gambar tempat beribadat.

6. Sedia Hadapi Cabaran

Akt. 11 A m/surat 102

iii: Berusaha untuk meningkatkan peribadi terpuji

ii.Murid mencatat adab-adab ketika beribadat berdasarkan gambar dan maklumat yang disediakan. iii. Wakil kumpulan membentangkan hasil kerja. i. Melakonkan aktiviti konflik dengan rakan ii. Wakil kumpulan membuat pembetulan pertuturan yang tidak sopan. iii.Memadankan perkataan sopan dengan gambar yang disediakan. i. Melakonkan aktiviti penyelesaian masalah berdasarkan kad gambar: - konflik dengan rakan - masalah pembelajaran - takut menghadapi cabaran - tekanan keluarga i. Menghasilkan peta minda wawasan diri ( kajian masa depan ) ii. Penerangan peta minda oleh wakil kumpulan. iii. Pameran peta minda. i)Membina pohon bestari

32

6.Sedia Hadapi Cabaran

a.Ciri-ciri peribadi terpuji -Pertuturan dan tingkah laku yang mulia Akt. 11 B m/surat 104

i: Mengenal pasti ciri-ciri peribadi terpuji ii: Membentuk sahsiah dan emosi yang positif. iii: Berusaha untuk meningkatkan peribadi terpuji.

33

6. Sedia Hadapi Cabaran

a.Ciri-ciri peribadi terpuji. - Ketahanan diri - Kecerdasan emosi (EQ) dan intelek (IQ) Akt. 11 C m/ surat 106 a. Ciri-ciri peribadi terpuji - Usaha meneruskan kecemerlangan Akt. 11 D m/ surat 108

i:Mengenal pasti ciri-ciri peribadi terpuji. ii: Membina ketahanan diri untuk menghadapi cabaran. iii: Berusaha untuk meningkatkan peribadi terpuji. i: Mengenal pasti ciri-ciri peribadi terpuji. ii: Mengamalkan ciri-ciri peribadi terpuji untuk kejayaan diri. iii: Berusaha untuk meningkatkan peribadi terpuji. i)Berbangga memiliki peribadi terpuji

34

6. Sedia Hadapi Cabaran

35

6. Sedia Hadapi Cabaran

b.Tokoh dan pesanan AKT. 11 E Muka surat 110

PROJEK FOLIO / ULANGKAJI

36

37 38 40 41- 42

PEPERIKSAAN SEMESTER AKHIR

SEMAKAN DAN PEMARKAHAN PROJEK KEWARGANEGARAAN

PEMBELAJARAN LUAR BILIK DARJAH - KHIDMAT MASYARAKAT

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful