P. 1
Menaxhimi i Tokes ne Pemetore

Menaxhimi i Tokes ne Pemetore

|Views: 1,176|Likes:
Published by POM AL
Menaxhimi i sipërfaqes së tokës ndikon në mënyrë domethënëse stabilitetin dhe karakteristikat kimiko – fizike, hidrologjike e biologjike të tokës me pasoja të rëndësishme mbi gjendjen e saj shëndetësore dhe mbi kapacitetin për të rritur pjellorinë agronomike në dispozicion të drurëve frutorë. Vitet e kaluara sistemi më i përhapur i menaxhimit të tokës mbështetej në punime mekanike mbi gjithë sipërfaqen e pemëtores që kishin për objektiv zvogëlimin e humbjeve prej evapotranspirimit të florës spontane. Studimet e kohëve të fundit kanë evidentuar efikasitetin e dyshimtë të tyre e veçanërisht ndikimin negativ mbi proceset e erozionit.

Pemëtaria cilësore nuk mund të mos marrë në konsideratë qëndrueshmërinë e mjedisit të kultivimit dhe ruajtjen e tokës, prandaj zgjedhjet operative mbi teknikat e menaxhimit nuk mund të drejtohen ekskluzivisht nga kritere të lidhura me traditën, kostot apo organizimin e fermës. Faktikisht, menaxhimi i tokës duhet të luajë një funksion anti–eroziv, të mbrojtjes së burimeve ujore të thella dhe sipërfaqësore nga ndotja, duke favorizuar shtimin e përmbajtjes së lëndës organike dhe lehtësuar e përshpejtuar të gjithë shërbimet e tjera agroteknike, në veçanti vjeljen. Lind nevoja pra për një qasje sistemike që merr në konsideratë mjedisin pedoklimatik, tipin e tokës, pjellorinë natyrore, strukturën, pluviometrinë, ujitjen e mundshme, sistemin e formësimit, kultivarin dhe moshën e pemëtores.
Menaxhimi i sipërfaqes së tokës ndikon në mënyrë domethënëse stabilitetin dhe karakteristikat kimiko – fizike, hidrologjike e biologjike të tokës me pasoja të rëndësishme mbi gjendjen e saj shëndetësore dhe mbi kapacitetin për të rritur pjellorinë agronomike në dispozicion të drurëve frutorë. Vitet e kaluara sistemi më i përhapur i menaxhimit të tokës mbështetej në punime mekanike mbi gjithë sipërfaqen e pemëtores që kishin për objektiv zvogëlimin e humbjeve prej evapotranspirimit të florës spontane. Studimet e kohëve të fundit kanë evidentuar efikasitetin e dyshimtë të tyre e veçanërisht ndikimin negativ mbi proceset e erozionit.

Pemëtaria cilësore nuk mund të mos marrë në konsideratë qëndrueshmërinë e mjedisit të kultivimit dhe ruajtjen e tokës, prandaj zgjedhjet operative mbi teknikat e menaxhimit nuk mund të drejtohen ekskluzivisht nga kritere të lidhura me traditën, kostot apo organizimin e fermës. Faktikisht, menaxhimi i tokës duhet të luajë një funksion anti–eroziv, të mbrojtjes së burimeve ujore të thella dhe sipërfaqësore nga ndotja, duke favorizuar shtimin e përmbajtjes së lëndës organike dhe lehtësuar e përshpejtuar të gjithë shërbimet e tjera agroteknike, në veçanti vjeljen. Lind nevoja pra për një qasje sistemike që merr në konsideratë mjedisin pedoklimatik, tipin e tokës, pjellorinë natyrore, strukturën, pluviometrinë, ujitjen e mundshme, sistemin e formësimit, kultivarin dhe moshën e pemëtores.

More info:

Published by: POM AL on Jul 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial
List Price: $19.99 Buy Now

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

04/05/2014

$19.99

USD

1 POM AL© Menaxhimi i Tokës në Pemëtore

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->