NAMA: ……………………………………………………….

BULATKAN JAWAPAN YANG BETUL

TARIKH: …………………….

KELAS:………………………

1. Kita perlu mensyukuri nikmat kesihatan badan yang dikurniakan oleh _________ a. Ibu bapa b. Tuhan c. Rakan d. Guru 2. Kebersihan fizikal bermaksud kebersihan dan kekemasan ________. a. Mental b. Kelas c. Padang d. Diri 3. Perbuatan _________ adalah contoh perbuatan menjaga maruah diri yang digalakkan oleh agama. a. Beradab sopan b. Meninggi diri c. Berlagak sombong d. Menipu 4. Stephanie rajin ________ pelajaran sebelum peperiksaan untuk mendapat keputusan yang cemerlang. a. Bercerita b. Menyesuaikan c. Mengulangkaji d. Menyediakan 5. Mereka yang mengamalkan nilai ______ sentiasa beradab sopan dan menggunakan bahasa yang sopan dalam pergaulan mereka. a. Kasih sayang b. Rajin c. Bertimbang rasa d. Hemah tinggi 6. Leela dipulaukan oleh rakan-rakannya kerana menghidap penyakit HIV/AIDS. Apakah yang sepatutnya dilakukan oleh rakan-rakan Leela? I. Mengejek dan mentertawakan Leela II. Memberi sokongan moral kepada Leela III. Menceritakan penyakit Leela kepada orang lain IV. Mengajak Leela bermain bersama-sama a. b. c. d. I dan II I,II dan IV II dan IV II,III dan IV

Mengenang budi c.III dan I . Tidak menghiraukan masalah yang dhadapi oleh ahli keluarga IV. Memberikan b. Mengambil c. d. Berkongsi cerita 10. Berikut merupakan kebaikan amalan jujur dalam kehidupan kecuali a. Rakyat Malaysia yang baik hati telah _________ bantuan kewangan kepada mangsa Tsunami di Acheh. Pilih cara-cara yang menunjukkan seseorang individu menyayangi keluarga mereka. Dapat membantu orang tua dengan ikhlas d. Tindakan yang boleh diambil oleh Jessica ialah I. Berterima kasih d. Memencilkan diri kerana kesedihan a.II dan III II. Membeza-bezakan c. a. Bertimbang rasa b. Dipandang mulia oleh masyarakat 8. Berkongsi masalah tersebut dengan ayahnya III.7. b.II dan IV I. Kita hendaklah ______ di atas jasa dan pengorbanan bapa kemerdekaan negara. a. Bersedia membantu ahli keluarga II. c. Patuh nasihat ibu bapa III. Dipercayai oleh rakan dan masyarakat sekeliling b. Menggunakan 9. b. Menghulurkan d. c. Jessica berdepan masalah dengan rakan-rakan sekelasnya di sekolah. Seorang bapa yang baik tidak akan ______ kasih sayang kepada anak-anaknya. III dan IV I. I. Menghulurkan b. Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Memberitahu 11. Meminta pendapat/pandangan ibunya II. I. I dan II II dan III I dan IV II dan IV 12. Berkongsi d. a. Menghormati ahli keluarga a. Menceritakan keburukan rakannya kepada guru IV. d. Dapat menjalankan tanggungjawab dengan amanah c.

Jujur c. Membina kilang berdekatan dengan sungai 17. Berfikiran terbuka b. a. Antara tindakan berikut. Mendedahkan rahsia negara kepada pihak luar d. Prihatin 14. Antara berikut. Buli 16.13. Mengitar semula bahan buangan b. Periuk kera d. a. Meniru c. Pokok palma 18. Saling bantu-membantu 15. Tidak mengambil tahu perihal jiran tetangga d. Memburuk-burukkan nama negara .yang manakah menunjukkan sikap pemimpin yang bertanggungjawab kepada negara? a. yang manakah BOLEH diambil bagi memastikan perkara diatas tidak berlaku. Pasport antarabangsa d. Gengsterisme d. Membuang botol plastik di dalam sungai d. Vandalisme b. yang manakah BUKAN masalah gejala sosial yang melanda negara kita? a. Membela ikan di dalam sungai c. Amanah d. a. Mempertahankan rahsia negara dari pihak luar b. Pokok bakau b. Lesen memandu 19. Seseorang yang ingin bercuti ke luar negara hendaklah mempunyai ______ terlebih dahulu. Berikut adalah beberapa jenis tumbuh-tumbuhan yang mengalami kepupusan KECUALI: a. Pemimpin yang ______ sentiasa mengambil berat akan kesusahan dan masalah yang dihadapi oleh rakyat. Memberikan kerjasama dalam menyelesaikan masalah b. Hidup bertolak ansur antara satu sama lain c. Memberitahu maklumat sulit kepada negara lain c. Kad pengenalan c. Kita boleh mengamalkan nilai semangat bermasyarakat dengan mengamalkan nilai-nilai murni dibawah kecuali: a. Sijil lahir b. Pokok limau c. Antara perlakuan di bawah.

c. d.III dan IV . IV.II. Masyarakat mementingkan diri masing-masing Dapat hidup aman dan damai Mengelakkan ancaman luar Keharmonian negara I. Antara berikut. b. III. yang manakah kebaikan mengekalkan perpaduan kaum? I. a. II.II dan IV I.20.II dan III II.III dan IV I.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful