Curriculum vitae Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e) Telefon(oane) E-mail(uri) Naţionalitate(-tăţi) Data naşterii Sex

Constantiniu Diana
Str. Revoluției, nr. 13, bl. B4 , sc. A, ap. 7, parter, loc. Alba Iulia, jud. Alba, cod 510022 Mobil: (004) 0746123456 nume@gazda.com Română 27 ianuarie 1990 feminin

Experiență profesională
Perioada Funcția sau postul ocupat Numele și adresa angajatorului Tipul activității/sectorul de activitate Perioada Funcția sau postul ocupat Numele și adresa angajatorului Tipul activității/sectorul de activitate Perioada Iunie 2012 – Octombrie 2012; practicant Fodele Beach & Water Park Holiday Resort, Fodele, Iraklio, Grecia; Internship (turism); Aprilie 2011 – Mai 2011; practicant S.C. Ambient S.R.L., Calea Moților, nr. 101, Alba Iulia; Internship (Marketing);

Educaţie şi formare
Perioada Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Perioada Calificarea / diploma obţinută 2012 – prezent; • • • Marketing turistic; Producţia şi comercializarea serviciilor turistice; Politici actuale de finanţare a afacerilor;

Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia, Facultatea de Ştiinţe, Specializarea: Administrarea afacerilor în Comerţ, Turism şi Servicii; 2009 – 2012; Licenţiat în Ştiinţe Economice (titlul lucrării de licenţă: Promovarea pastelor făinoase în cadrul societăţii Grupul Loulis – Romanian Flour Mills Loulis S.A. ) Certificat de competenţă lingvistică – Engleză, 2012; Certificat de absolvire al modului pedagogic, 2012;

Pagina | 1

punctualitatea. International UAB – B.2009. Informatică.Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite • • • • Marketing. • • • Matematică. Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti „IN-EXTENSO”. a X-a (aprilie 2010) şi a XI-a (aprilie 2011) 2. Atestat informatică. totodată. Aptitudini şi competenţe personale Limba maternă Limbi străine cunoscute Autoevaluare Înţelegere Ascultare Citire B2 A1 Română Vorbire Participare la conversaţie B2 A1 Scriere Exprimare scrisă B2 A1 Discurs oral B2 A1 Limba engleză Limba franceză Competenţe şi abilităţi sociale B2 A2 Câteva aspecte care mă caracterizează sunt comunicativitatea. FoxPro. ediţiile a IX-a (aprilie 2009). perseverenţa. noiembrie 2009. Conferinţa Internaţională „Challenges of Contemporary Knowledge – Based Economy (ICMEA)” (noiembrie 2008. lectură. Atestat competenţe lingvistice – Engleză. Marketing. Dezvoltare personală Competenţe şi aptitudini organizatorice Competenţe şi aptitudini tehnice Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului Aptitudini şi competenţe artistice Domenii de interes Pagina | 2 . Publicitate. înot. Specializarea: Economia Comerțului. Facultatea de Ştiinţe. 2009. Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Colegiul Naţional „Horea. Operare PC: Windows. 2005 . Diplomă de absolvire a claselor IX – XII. Engleză. Negociere în afaceri. Engleză. onestitatea. Fotografia la nivel amator. echitaţie. Alba Iulia. Alba Iulia. Word. Conference: Environmental Engineering and Sustainable Development (mai 2011). Navigare pe internet. Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Perioada Calificarea / diploma obţinută Universitatea „1 Decembrie 1918”. profil: Matematică-Informatică intensiv engleză.En. sunt pasionată de călătorii. PowerPoint etc. Manifest spirit analitic şi obiectiv. Certificat ECDL COMPLET în curs de dobândire.A. precum: 1. Managementul afacerilor. Abilităţi de lucru cu aparatură diversificată. Cloşca şi Crişan”. noiembrie 2010) 3. Turismului și Serviciilor. altruistă. M-am implicat în diveste activităţi organizatorii (alături de profesori şi studenţi ai Universităţii “1 Decembrie 1918” Alba Iulia). dobândit de-a lungul anilor de studiu parcurşi și sunt. 2009. O bună stăpânire a programelor: Pascal. MS Office. Branding. dans. Vânzări.

simpozioane. Ştiinţă. Petroşani. 1 pe plan internațional. Diana. 10–15. cu lucrarea “Aspecte privind strategiile de negociere”. Mă număr printre finaliştii TopTalents . Societate”. 2. Alba Iulia.”. Locul III în cadrul Sesiunii Naţionale de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti “IN-EXTENSO”. De asemenea. Sunt membră a Cercului Ştiinţific Studenţesc de Marketing şi a Ligii Studenţilor din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (2010) şi activez. Ediţia a X-a.R. 8/2009.C. Un curs de Antreprenoriat desfăşurat în parteneriat cu o universitate din Lisabona (finalizat cu elaborarea unui plan de afaceri). în urma cărora am câștigat: 1. Am beneficiat de Bursa pentru Plasamente Studenţeşti Erasmus (iunie-septembrie 2012). Referinţele pot fi furnizate la cerere Articole publicate Activităţi extracurriculare Permis de conducere Informaţii suplimentare Pagina | 3 . 2. „The promotion policy – key factor in creating the image and generating tourism development in Braşov County”. Revista de Comerţ.Ambient S. pg. Sesiuni de instruire atelierul de lucru “Restructurare. 1. am participat la diferite workshop-uri și proiecte desfășurate în parteneriat cu Universități din străinătate: 1. începând cu februarie 2012 ca voluntar în cadrul organizaţiei „Pakiv”. Ediţia a IXa. Alba Iulia.ediția 2012 şi în prezent sunt membră a grupurilor ţintă în diferite proiecte (2). Constantiniu.Premii. Locul II în cadrul Simpozionului Naţional Studenţesc “Student. Mai 2011. Am participat la mai multe sesiuni de comunicări. reorganizare şi îmbunătăţirea performanţei afacerii” în cadrul proiectului strategic “Antreprenor – viitor durabil”. burse Am participat în cadrul a diverse manifestaări științifice naționale. și olimpiade – în afara celor premiate-: 2 pe plan național. Permis de conducere categoria B. nr. cu lucrarea „Mixul de marketing în cadrul S. Aprilie 2010. 2010.L.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful