Ketua Hakim Negara

YAA Tan Sri Arifin bin Zakaria (Dato' Lela Negara) Ketua Hakim Negara Mahkamah Persekutuan Malaysia PSM, SPSK, SPMP, DPCM, DPMK

perseorangan dan orang-orang tertentu Mempunyai kuasa untuk mentafsir perlembagaan dan undang-undang Mengisytiharkan sah atau tidak sebarang undang-undang atau tindakan Menyemak undang-undang yang diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri(DUN) dan Parlimen Menjadi pentadbir keadilan dengan membicarakan kes-kes sivil dan jenayah .Fungsi-Fungsi Badan Kehakiman      Melindungi hak asasi manusia daripada pencerobohan pihak eksekutif.

Struktur Badan Kehakiman Malaysia Mahkamah Atasan • Mahkamah Persekutuan • Mahkamah Rayuan • Mahkamah Tinggi Malaya dan Mahkamah Tinggi Borneo o Mahkamah Rendah • Mahkamah Sesyen • Mahkamah Masjistret • Mahkamah bagi Kanak-Kanak o .

.

    3. . selepas berunding dengan MRR melantik hakim-hakim berikut : 1. Ketua Hakim Negara Mahkamah Persekutuan Presiden Mahkamah Rayuan Hakim Besar Mahkamah Tinggi Hakim-hakim lain Mahkamah Persekutuan Sebelum pelantikan Hakim Mahkamah Persekutuan. Perdana Menteri akan meminta pendapat Ketua Hakim Negara. YDPA atas nasihat PM.Pelantikan dan Pemecatan Hakim Perkara 122B (1) Perlembagaan Persekutuan 2.

4. 5. . Jika pelantikan itu ialah pelantikan ke Mahkamah Tinggi di Sabah dan Sarawak. Bagi pelantikan Hakim Mahkamah Tinggi. Perdana Menteri akan meminta pendapat Hakim Besar Mahkamah Tinggi. Perdana Menteri meminta pendapat Ketua Menteri Sabah dan Sarawak.

Pesuruhanjaya Kehakiman JAWATAN KETUA HAKIM NEGARA DILANTIK OLEH YDPA ATAS NASIHAT PM selepas berunding dengan MRR HAKIM MAHKAMAH PERSEKUTUAN PRESIDEN MAHKAMAH RAYUAN HAKIM MAHKAMAH RAYUAN YDPA YDPA YDPA PM selepas berunding dengan MRR dan KHN PM selepas berunding dengan MRR dan KHN PM selepas berunding dengan MRR dan PRESIDEN MAHKAMAH RAYUAN HAKIM BESAR MAHKAMAH TINGGI MALAYA HAKIM MAHKAMAH TINGGI MALAYA YDPA PM selepas berunding dengan MRR dan HAKIM BESAR yang lain PM selepas berunding dengan MRR dan Hakim Besar YDPA .

Sambungan JAWATAN HAKIM BESAR MAHKAMAH TINGGI S&S HAKIM MAHKAMAH TINGGI S&S HAKIM MAHKAMAH SYESEN MAJISTRET KELAS 1 DILANTIK OLEH YDPA ATAS NASIHAT PM selepas berunding dengan HAKIM BESAR lain & Ketua Menteri Sabah & Sarawak HAKIM BESAR HAKIM BESAR HAKIM BESAR YDPA YDPA YDPA (WP) RAJA/YDPN (NEGERI) MAJISTRET KELAS 2 YDPA (WP) - RAJA/YDPN (NEGERI) .

2. Hakim Mahkamah Rayuan dan Hakim Mahkamah Tinggi : 1. dia seorang warganegara Malaysia berpengalaman sepuluh tahun sebagai peguam bela bagi mahkamah itu sebagai anggota Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan Persekutuan atau Negeri 3. mengangkat dan menandatangani sumpah jawatan dan sumpah setia . Perkara 123 Perlembagaan Persekutuan Kelayakan Jawatan Hakim Mahkamah Persekutuan.Kelayakan Jawatan Hakim 1. 2.

Saraan hakim-hakim dipertanggungkan pada Kumpulan Wang Disatukan.memegang jawatan sehingga mencapai umur 66 tahun atau sehingga suatu masa kemudiannya yang diluluskan oleh YDPA. 5. . 4. tetapi masa itu tidak boleh melebihi daripada 6 bulan selepas dia mencapai umur 66 tahun.

Jawatan Hakim Tambahan YDPA dengan nasihat Ketua Hakim Negara. selepas berunding dengan Ketua Hakim Negara.  . boleh melantik HAKIM TAMBAHAN bagi Mahkamah Persekutuan dengan tujuan kepentingan keadilan bagi tempoh masa tertentu  YDPA dengan nasihat PM. boleh melantik PESURUHJAYA KEHAKIMAN untuk menjadi Hakim Mahkamah Tinggi Malaya dan Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak.

Pelantikan Jawatan Pegawai Kehakiman      Sebagai Majistret di Mahkamah Majistret dan Hakim di Mahkamah Sesyen Di bawah bidang kuasa Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan Undang-undang. Putrajaya dan Labuan dilantik oleh YDPA atas cadangan Hakim Besar dan di negeri lain dilantik oleh Raja/Sultan/YDPN atas cadangan Hakim Besar. Majistret Kelas I di Wilayah Persekutuan KL. Hakim Mahkamah Sesyen dilantik oleh YDPA atas cadangan Hakim Besar. . Majistret Kelas II pula dilantik oleh YDPA/Raja/Sultan/YDPN sahaja.

 Tribunal terdiri daripada 5 orang yang memegang atau pernah memegang jawatan sebagai hakim Mahkamah Persekutuan.  Diketuai oleh anggota yang terkanan mengikut susunan seperti Ketua Hakim Negara Mahkamah Persekutuan. tidak berdaya. Mahkamah Rayuan atau Mahkamah Tinggi. Presiden dan Hakim-Hakim Besar mengikut keutamaan  . kelemahan tubuh atau akal atau apa-apa sebab lain.PENAMATAN & PEMECATAN Hakim (semua mahkamah atasan) boleh pada bila-bila masa meletakkan jawatan melalui surat yang ditandatangani sendiri olehnya yang ditujukan kepada Yang di-Pertuan Agong  Boleh dipecat melalui tribunal atas alasan melanggar kod etika yang ditetapkan.

P125(6) : Parlimen membuat peruntukan saraan Hakim Mahkamah Persekutuan. dan dipertanggungkan pada Kumpulan Wang Disatukan. P126 : Mahkamah Persekutuan. Mahkamah Rayuan atau Mahkamah Tinggi berkuasa menghukum apa-apa penghinaan terhadapnya. Mahkamah Rayuan atau Mahkamah Tinggi tidak boleh dibincangkan di dalam Majlis Parlimen kecuali dengan usul yang disokong oleh tidak kurang daripada satu perempat daripada jumlah bilangan ahli Majlis Parlimen itu Tidak boleh dibincangkan di dalam Dewan Undangan manamana Negeri. P127 : Kelakuan hakim Mahkamah Persekutuan.KEBEBASAN BADAN KEHAKIMAN      P125(3) : Hakim-hakim hanya boleh dipecat atas syor tribunal. .

Tidak boleh berkelakuan yang boleh menyebabkannya dianggap menggunakan kedudukan kehakimannya untuk faedah sendiri Tidak membelakangkan tugas-tugas kehakimannya. melengah-lengahkan kes tanpa alasan munasabah. . enggan mematuhi arahan pentadbiran dan aktif dalam politik.KOD ETIKA HAKIM 1994      Seseorang hakim mesti mengisytiharkan semua hartanya secara bertulis kepada Ketua Hakim Negara. kurang berusaha. Tidak berkelakuan tidak jujur. Mematuhi arahan statutori. kurang cekap.

undang  .undang bertulis kerajaan  Mengisytiharkan tindakan kerajaan tidak sah di sisi undang.Bidang Kuasa Badan Kehakiman Mendengar dan menentukan perkara sivil dan jenayah  Menentukan kesahihan undangundang yang dibuat oleh badan perundangan dan badan pelaksana  Mentafsir perlembagaan persekutuan dan perlembagaan negeri  Mengisytiharkan undang.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful