Minggu 36 Tunjang 3PK.

Tajuk Isi Kemahiran

1 Waktu. KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN DIRI. Pertolongan cemas.

: 1. Bantuan segera diberi pada seseorang mangsa. - Bantu rakan anda.

Butir-butir Mengajar Aktiviti

:

a. Mengenal simptom (Tanda) b. Mengapa berlaku kecederaan. 1. Soal-jawab guru dan murid tentang isi yang telah di pelajari. 2. Murid memberikan maklum balas tentang tanda-tanda kecederaan. 3. Bagaimana kita boleh membantu mangsa ? 4. Murid diberi lembaran kerja dalam kumpulan mengenai kecederaan dan pertolongan cemas.

:

Minggu 36 Tunjang 2 PJ Tajuk Isi Kemahiran Butir-butir Mengajar/ Aktiviti.

1 Waktu. KEMAHIRAN. Rekreasi.

: 1. Mencari objek. : a. Fokuskan pemerhatian murid kepada halaman 37 buku teks. b. Baca dan fahami kandungan. c. Guru menerangkan simbol-simbol yang digunakan dalam pandu arah. d. Guru mengedarkan buku peta kepada murid. e. Murid dibahagi kepada kumpulan kecil dan ditugaskan mencari simbolsimbol lain dalam peta. f. Guru membuat rumusan mengenai tajuk pelajaran.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful