PK07 – Pengurusan Mesyuarat

PK 07/3 MINIT MESYUARAT PROGRAM BIG FASA 2 DAN 3 BIL.1 / 2013 Tarikh Masa Tempat Pengerusi : 2 Mac 2013 (Sabtu) : 1.30 petang : Bilik Kelas BM5 IPGM KTI : Ketua Osyen BM5 20 orang

Kehadiran(Bilangan) : Turut Hadir (Jika ada) : 1

KATA ALU-ALUAN PENGERUSI 1.1 Pengerusi mengucapkan terima kasih atas kehadiran semua rakan BM5 dalam kali ini. 1.2 Mesyuarat ini adalah kali pertama dan perlu diadakan untuk membincangkan program BIG fasa 2 dan 3.

2

Pelaksanaan BIG Fasa 2 dan 3 2.1. Pengerusi meminta pendapat rakan bagaimana untuk menyiapkan tugasan program Big untuk semester empat ini. 2.2. Pn. Maznah memberi cadangan bahagian ceramah dan bengkel buat bersama dan khid masyarakat buat masing-masing. Dipersetujui sebulat suara. 2.3. Tarikh dan masa untuk menjalankan program akan diberitahu kemudian mengikut kesuaian masa. 2.4. Kertas kerja juga akan dirangka dan disiapkan oleh ahli kumpulan Maznah. Tindakan : Semua pelajar BM5

3

Pelantian AJK Program : 3.1 Senarai AJK Program juga akan diberitahu kemudian. 3.2. Seiausaha akan menyiapkan senarai AJK dan tugasan serta hal berkaitan dengan surat-menyuarat. Tindakan : Semua pelajar BM5

4

HAL-HAL LAIN 4.1. Kos menjalankan program ini akan ditanggung oleh semua pelajara BM5 melalui kutipan individu. 4.2. Diharapkan semua AJK dapat menjalankan tugasan yang telah diamanahkan dengan jayanya. Tindakan:Semua AJK KPJ
Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor | 1 Mac 2011 - Keluaran 02 | Pindaan 00

... Semoga apa yang dirancang dapat dijalankan dan dilaksanakan mengikut jadual dan rancangan yang dibuat......03.......2013 Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti.03.2013 Disemak Oleh..........15 petang... Disediakan oleh................Keluaran 02 | Pindaan 00 . b) Mesyuarat ditangguhkan pada jam 2......PK07 – Pengurusan Mesyuarat PENUTUP a) Pengerusi mengucapkan terima kasih kepada semua pelajar BM5 atas kerjasama dan kesungguhan melaksanakan amanah yang. Jabatan Pelajaran Johor | 1 Mac 2011 .......... ( HASRI BIN IBRAHIM ) Pengerusi Tarikh : 06. (MAYHANA BINTI MUSA ) Setiausaha Tarikh : 06..... ……....……….. ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful