You are on page 1of 1

3 cempaka

kita semua 3 cempaka bergotong royong berkerjasama setiap masa amalan kita mengelap.. lap tingkap menyusun.. kerusi memadam.. papan hitam mengutip.. sam..pah

kita semua 3 cempaka rasa gembira kelas ceria rasa selesa bangganya kita do re mi..mimimi do re mi..mimimi mi re mi..mimimi do re do..mi...mi..