Unitatea ...............

REGISTRUL-INVENTAR la data de ..........
Nr. pagină .....

Nr. Crt.

Recapitulatia elementelor inventariate

Valoarea contabila

Valoarea de inventar

Diferente din evaluare (de inregistrat) Valoare Cauze Diferente

Întocmit,

Verificat,

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful