UNITATE Magazia: DENUMIREA Nr. crt. BUNURILOR INVENTARIATE Cod sau nr. inv. U.M.

Listă de inventariere: Obiecte de inventar Data : CANTITĂŢILE Stocuri Faptice Scriptice Diferenţe Plus Minus RON Valoarea PREŢ UNITAR

Gestiunea: Loc de depozitare: VALOAREA CONTABILĂ Diferenţe Plus Minus Valoarea de inventar

Pag 1 DEPRECIEREA Valoarea Motivul (cod)

ANUL

TOTAL Comisia de inventariere Numele şi prenumele Calitate Semnătura GESTIONAR Numele şi prenumele

0.00 Contabilitate Semnătura Numele şi prenumele Semnătura

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful