Unitatea: S.C. DELTA WOOD S.R.L. Magazia Denumirea bunurilor inventariate 1 Codul sau nr.

de inventar 2 U/M Stocuri 3 Faptice 4 Scriptice 5

LISTA DE INVENTARIERE
CENTRALIZATOR
CANTITATI Diferente Plus 6 Minus 7 PRET UNITAR 8

Gestiunea Loc de depozitare

Pagina

Nr. crt. 0

VALOAREA CONTABILA Valoarea Diferente 9 Plus 10 Minus 11

DEPRECIEREA Valoarea Valoarea Motivul de inventar 12 13 14

Numele si prenumele Semnatura

Comisia de inventariere

Gestionar (Responsabil imobilizari corporale)

Contabilitate

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful