KATËR VESE TË POPULLIT TË LUTIT (homoseksualëve) QË JANË PREZENTE TEK RINIA SOTME Ata kishin shumë vese por

katër prej tyre që i posedon sot shumica e rinisë janë edhe këto: 1. Fishkëllimat. Populli i Lutit, alejhi selam (që ishin homoseksualë) kur donin të bënin filliqësi mes vete e thirrnin njëri tjetrin duke fishkëlluar me gojë. Sot të rinjt tanë e th irrin njëri tjetrin me fishkëllimë.

2. Qëndrimi nëpër rrugë. Pejgamberi, sal-lallahu alejhi ue selem, i kishte ndaluar shokët e tij që të qëndronin rrugëve. Por nëse patjetër duhej ta bënin këtë gjë dhe nëse kishin ndon rioze atëherë kërkoi nga ta që t`ia jepnin hakun rrugës. Haku i rrugës është ulja e shikimit, himi i selamit dhe ndeja në skaj të rrugës duke mos ju penguar kalimtarëve. Rinia e sodi t i mbushë rrugët, ka shumë të tillë që qëndrojnë ulur nëpër rrugë duke pirë kafe para lokale bështeten në njëri tjetrin, nëpër mure apo shtylla elektrike duke pritur për gjahin e radhës ga gjinia e kundërt.

3. Hapja e këmishës duke treguar gjoksin me mendjemadhësi. Ky ishte ves i popullit të Lu tit, alejhi selam, të cilët lavdëroheshin dhe tregonin kinse madhështinë dhe mendjemadhësinë tyre përmes kësaj vepre që të dalloheshin nga të tjerët se cili kishte gjoks më të madh, qim shumë në të, etj. Sot shumë të rinj janë sprovuar me këtë ves ku mendjemadhësia i shtyt të ve jejtën gjë.

4. Ulja e pantollonave aq poshtë sa u arrinin mesin e prapanicës. Kështu vepronin duke treguar pjesët e brenshme të trupit për të tërhequr shikimet kah vetja. Ulje kjo e cila p raktikohet nga shumë të rinj dhe të reja të cilët nuk e dinë se kjo formë e veshjes së pantol ave nga e ka historikun e vet por as nuk e dinë nga e ka prejardhjen. Në kohët moderne këtë lloj veshje e shpiki një modelist Europian i cili ishte homoseksual. Përshtati nga gjuha arabe: Lulzim Mehmet Susuri