c

‫ه‬
ْ َ ‫ست‬
ِ ‫غ‬
ِ َ ‫ست‬
ِ ‫د ِـلل‬
ْ َ‫ ن‬، ‫ه‬
ُ ‫م‬
َ ‫َاـلـ‬
ْ َ ‫ون‬
ْ َ ‫ون‬
ُ ‫فُر‬
ُ ُ ‫عي ْن‬
ُ ُ ‫مد‬
َ ‫ح‬
ْ ‫ح‬
َ ‫ه‬
َ ‫ه‬
ُ ْ ‫ر أ َن‬
ُ ‫ن‬
ُ ‫و‬
‫ت‬
ِ ‫سي َّئلا‬
ِ ‫و‬
ِ ‫ف‬
ِ ‫ه‬
ِ ‫ذ ِبلاـلل‬
ُ َ ‫ون‬
َ ‫ن‬
ْ ‫م‬
ْ ‫م‬
َ ‫سَنلا‬
ْ ‫شُر‬
ْ ‫ع‬
َ
ِ ‫و‬
َ
َ ‫ه‬
ّ ‫ض‬
‫ن‬
ْ ‫أ‬
ِ ‫م‬
ِ ‫د‬
ِ ‫ه‬
ْ َ‫ن ي‬
ْ ‫م‬
ْ ‫م‬
َ ‫و‬
ُ َ ‫ل ـل‬
ُ َ ‫فل‬
ُ ‫ه اـلل‬
َ ‫ملاـل َِنلا‬
َ ‫ع‬
َ ‫ه‬
َ ‫ه‬
‫ى‬
ُ َ ‫صل‬
َ ‫م‬
َ َ ‫فل‬
ْ ُ‫ي‬
ُ َ ‫سل‬
ّ ‫واـل‬
ُ َ ‫ي ـل‬
َ ‫هلاِد‬
ُ ْ ‫ضل ِل‬
ّ ‫واـل‬
َ ‫ة‬
َ ،‫ه‬
َ ‫عل‬
َ
َ
‫ن‬
َ ‫و‬
ِ ‫م‬
ِ ِ ‫حلاب‬
ِ ِ ‫ى آـل‬
ِ َ ‫وـل َِنلا ال‬
ْ ‫هأ‬
َ ‫ص‬
ُ ‫َر‬
َ ْ ‫عي‬
َ ‫جـ‬
ْ ‫وأ‬
َ ‫ه‬
َ ‫ن‬
ْ ‫س‬
َ ‫عل‬
ِ ْ ‫مي‬
.
Ya Allah Ya Rahman, Wahai Tuhan yang menguasai langit
dan bumiKami panjatkan kesyukuran pada-Mu,
limpahan kurnia dan nikmatMu yang tiada terhingga

atas

YA Allah
Sempena dengan majlis
kami mohon pada mu Ya Allah agar jadikanlah diawal
majlis ini dipenuhi dengan rahmat dan diakhirnya sentiasa
dalam keampunanmu
Ya Allah
Berkatilah usaha-usaha kami , mendidik anak-anak menjadi
pelajar cemerlang, pelajar terbilang , pelajar yang disegani dan
dihormati, dalam semua aspek kehidupan di dunia dan di akhirat.
Ya Rahman Ya Rahim Ya Rabbal’alamin ,
Jadikanlah kami orang-orang yang mendengar kebaikan lantas
bersegera melakukan kebaikan ,
jadikanlah kami orang yang mendengar dan mengetahui
keburukan lantas bersegera meninggalkan keburukan .
Jadikanlah pelajar-pelajar yang menerima penghargaan
pada hari ini sebagai pelajar yang bersyukur , jadikanlah
mereka insan beriman, insan cemerlang , insan gemilang
agar mereka sentiasa berusaha dengan gigih dan tekun
untuk meningkatkan potensi dan prestasi dalam pelbagai
bidang

‫ربنلا آتنلا في اـلدنيلا حسنة وفي الرخرة حسنة‬ ‫وقنلا عذاب اـلنلار‬ ‫وصلى اـلله على رخير رخلق اـلله ورخلاتم النبيلاء‬ ‫واـلمرسلين سيدنلا محمد وعلى آـله وصحبه‬ ‫أجمعين واـلحمد ـلله رب اـلعلاـلـمين‬ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful