CONTOH P&P

CONTOH P&P Permainan Abjad Tajuk: Alatan: Blok-blok Huruf yang pelbagai bentuk.

Cara Bermain 1. Murid-murid dibahagikan kepada 5 kumpulan dengan pelbagai kebolehan. 2. Setiap kumpulan akan diberikan beberapa blok yang mempunyai huruf yang berbeza untuk membentuk susunan huruf yang betul dalam masa 7 minit. 3. Guru menjadi hakim pertandingan.

Langkah Mengajar

Langkah 1: 1. Guru menerangkan tujuan, peraturan dan masa membentuk susunan huruf. 2. Guru mendemonstrasikan satu cara membentuk binaan daripada blok huruf.

Langkah 2: 1. Murid-murid dibahagikan kepada 5 kumpulan pelbagai kebolehan. 2. Setiap ketua kumpulan mendapat satu set blok huruf daripada guru. 3. Ketua kumpulan membimbing ahli-ahlinya membentuk binaan huruf yang menarik.

Langkah 3: 1. Selepas 7 minit, guru menghentikan aktiviti permainan. 2. Guru menilai hasil pembentukan setiap kumpulan.

Langkah 4: 1. Guru menyuruh murid menyebut setiap huruf yang ada dalam binaan. 2. Guru membimbing murid membuat rumusan berkaitan bentuk yang telah dibina.

2. Murid-murid diminta melukis gambar yang dibentuk dalam buku latihan dan menulis nama setiap bentuk yang dibina. Ketua kumpulan mengutip blok dan menyerahkannya kepada guru. .Langkah 5: 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful