Kabanata 14: UNANG DIGMAANG PANDAIGDIG (WWI) Panuto: Isulat ang tanong at sagot sa isang buong papel.

Mga Gabay na Tanong: 1. Anu-ano ang 4 na dahilan ng WWI? Magbigay ng maikling paliwanag sa bawat isa. 2. Ano ang 2 alyansang magkalaban noong WWI? Ibigay ang mga nangunang bansa sa bawat alyansa. 3. Tukuyin ang mga adhikain ng 2 alyansa. 4. Aling bahagi ng Europa ang tinaguriang powder keg? 5. Bakit powder keg ang ibinansag dito? 6. Anong insidente ang naging pinakaugat ng WWI? Isalaysay ang pangyayari sa maikling paraan. 7. Bakit pinapatay si Archduke Franz Ferdinand ng mga Serbian? 8. Anong panig ang nagtagumpay sa unang tan ng WWI? 9. Ano ang patunay ng tagumpay ng nasa #8? 10. Ano ang ginawang paraan ng Germany sa malakas na hukbong pandagat ng Germany? 11. Paano nagkaroon ng kapangyarihan ang rehimeng Bolshevik sa Russia? Ano ang uri ng pamahalaan nito? 12. Ano ang sensitibong laman ng telegram ni Alfed Zimmerman sa Mexico? 13. Ano ang 2 dahilan na nagbigay pagkakataon sa Germany upang sakupin ang Russian Poland? 14. Ano ang pangunahing layunin ng U.S. sa pagsali sa WWI ayon kay Pres. Woodrow Wilson? 15. Sino ang 2 mahuhusay na heneral ng Allied na nanguna sa pagwwakas ng WWI na lumaban sa mga kaaway? 16. Sinu-sino ang kinikilala bilang Big 4 pagkatapos ng WWI? 17. Ano ang naitatag na samahan pagkatapos ng WWI na may layuning mapiglang maulit na magkaroon ng muling digmaang pandaigdig?

m.) . Bakit nagdulot ng galit sa mga German ang pagkatalo at parusang kanilang natamo mula sa Allied? 25.kahit na mismong si Pres.Britain pagkatapos ng WWI? 23. Anu-ano ang mga bansang nasakop ng G.18.” -U. Anu-ano ang mga ginawa ng Germany para sa mga bansa sa Europa dahil sa pagkatalo sa WWI? 20. Woodrow Wilson ang nagpanukala ng pagtatag nito? 24. Ano ang 2 bansang nabuo mula sa Austria-Hungary pagkatapos ng WWI? 21. Anu-ano ang 3 probisyon ng Kasunduan sa Versailles na laban sa Germany? 22. Pres.S.S. Anong tawag sa armas pandigma noong WWI na kayang bumaril ng bala nito hanggang sa 75 milya? (Research!) “FRIENDSHIP is the only cement that will ever hold the world together. Woodrow Wilson 3713 (10:50 a. Ano ang 2 probisyon ng Kasunduan sa Versailles na tinutulan ng Germany? 19. Bakit di kabilang sa League of Nations ang U.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful