Grimoirum Imperium

albo Księga Starych Duchów będąca Księgą Praw i Praktyk Śpiących Umarłych Poznanych przez Dr. Johna Dee z prac Abd Al-Hazreda zawierająca Zaklinanie Wszelkich Rodzajów Chaotycznych Duchów Tajemne Pieczęcie i Talizmany i Ostateczne Klucze do śycia i Śmierci oraz Wszechświata

Rzym 1680 Wrocław 2000

zanim zaczniesz czytać dalej. abysmy rozstali się w przyjaźni. jakŜe cieszę się. ale nie dbałem o niego. Sekrety. nawet w tej chwili obserwują ciebie. Chciałbym mieć więcej czasu w tym wymiarze śmiertelników na studia nad księgą. Ale zaznaczam . mieszkających w odległych miejscach. kto by mnie o niego poprosił. Nalegam abyś modlił się Ŝeby odeszły i wykonuj banishingi przed przewróceneim kolejnej strony. niewidzialne.och. Ŝe poświęciłem jej wiele nieprzespanych godzin i doświadczyłem wielu przeraŜających rzeczy. górą i dołem. który posiadałem juŜ od wielu lat. jak mówił mi Saul zanim sie rozstaliśmy. pomimo kłamstw i fałszu. które poznał podróŜując po pustyni. bo jest to najpotęŜniejsza księga jaka kiedykolwiek została napisana ludzką ręką. których mi naopowiadał. inaczej mogą cię pokonać. Zaprzestałem pisać inne rzeczy i wszelkie ludzkie sprawy straciły dla mnie waŜność. a nawet sekrety samego Stwórcy we własnej osobie. leŜących za północą i południem. nie były mi znane aŜ do późnych lat mojego Ŝycia. . Ŝe ogarnęła mnie mania na jej punkcie. To poŜądanie księgi sprawiło. poniewaŜ dostałem go od oszusta Barnabasa Saula jako prezent dla mnie. Ŝe nie rozstałem się z nim. tak mało mnie obchodził .Oto księga potęŜnych zaklęć i przywołań demonów i Bogów. który nauczył się wiele z sekretnej sztuki zaklinania od awatarów i duchów. Proszę cię. kiedy w 1601 zacząłem tłumaczyć manuskrypt. Z manuskryptu wynikało. od razu zrozumiałem jak waŜne są. Ŝe są to spisane słowa Abd Al-Hazred'a. Ta księga przyciąga do siebie wiele demonów. ale takŜe poznałem wiele z najbardziej sekretnych sekretów. o których opowiem. miejscach leŜących daleko od rzeczy stworzonych przez Boga. Kiedy po raz pierwszy odprawiłem rytuały zawarte w tej księdze. wschodem i zachodem.strzeŜ się! Bo księga ta sprawiła. Ŝe zawiera ona klucz do wielu niewypowiedzianych tajemnic. czy jest cenny. co niewątpliwie oznaczałoby szaleństwo i śmierć. między innymi tajemnicy Ŝycia i śmierci. Otrzymałem manuskrypt od Saula w 1581 i trzymałem go w mojej bibliotece przez wiele lat i oddałbym go kaŜdemu.Nie dbałem o niego. miejscach leŜących nawet poza Ziemią i najdalszymi planetami. abyś wysłuchał mych ostatnich ostrzeŜeń. bo teraz zdaję sobie sprawę jak bardzo waŜny jest ten tekst! W późnych dniach roku 1601 zaciekawiłmnie ten tekst i zastanawiałem się. Ŝe zapragnąłem całkowicie się jej poświęcić i odkryłem. bo nawet teraz widzę.

który rozbrzmiewał wokół mnie. Ŝe świat się zmienił. MęŜczyzna ten był całkiem czarny. czy były one pisane lub mówione przez człowieka lub bestię. Trzeciego dnia.wielkiego czarnoksięŜnika i poetę. Ŝe nie był on jakimś poślednim demonem. Wtedy usłyszałem wrzaskliwe wołanie. słyszę ptaki i pustynne insekty. których nawet najpotęŜniejszy czarnoksięŜnik czy nawet Bóg nie jest w stanie całkowicie kontrolować. pozdrowił mnie w moim języku. pociłem się za dnia i marzłem nocą. To właśnie dzięki temu ja. taka jest potęga tego. nauczyłem się nawet niewyuczalnej wiedzy boskich istot. Ale nadal słyszałem to wrzaskliwe wołanie. byłem w stanie odczytać dokumenty. Abd Al-Hazred. w końcu nie mogłem juŜ go dłuŜej ignorować i zdecydowałem sprawdzić. które mówią wokół mnie. bez niczego oprócz ubrania na sobie. czegoś. i był on demonem.Oto jest księga praw i praktyk śpiących umarłych. Ten demon obdarzył mnie zdolnością rozumienia wszystkich języków. wrzaskliwy zew ustał i oto stanął przede mną człowiek. Wrzaskliwe wołanie wprawiało przyprawiało mnie o szaleństwo i sprawiło. co to za bestia wydawała z siebie ten wrzaskliwy zew. który wydawał z siebie wrzask i nie wiedziałem jeszcze wtedy. Nawet kiedy staram się połoŜyć i zasnąć. czego się nauczyłem. kiedy minęła osiemnasta godzina tego dnia. a kwiaty i Ŝycie takŜe zostało przez nie zduszone. które nadal Ŝyją śpiąc. Ŝe obaliłem sie zimnym potem. krzyk czegoś ponad wzgórzami. Przy pomocy sekretów tej księgi rozmawiałem z mrocznymi duchami. czarna była jego twarz i ubranie. zwanych Starymi Duchami. co mnie wzywało. które budziły zmieszanie pośród innych śmiertelników przez wiele dziesięcioleci. Abd Al-Hazred'a . niebo było ciemniejsze i grzmiało głosami złych duchów. który dręczy słabych. Poznałem teŜ prawdę o Starych Duchach. zarówno w postaci pieniędzy jak i wiedzy. ale najgorsze ze wszystkiego są psy. MęŜczyzna powiedział mi swoje imię i jego imię było Ebonor. napisana przeze mnie. które szaleńczo warczą i szczekają o nadejściu Starych Duchów. był on posłańcem najbardziej złowieszczych duchów. które Ŝyły przed człowiekiem. To właśnie twarz jednego z tych wielu duchów wprowadziła mnie w tą potęŜną magię. Błąkjałem się po pustyni. Opuściłem mój dom i poszedłem na pustynię za głosem. moim imieniem. Pewnego poranka obudziłem się i spostrzegłem. słyszę stworzenia. ale takŜe nigdy nie zaznałem spokoju. które obdarzyły mnie wieloma bogactwami. . a są one bardzo przeraŜające. Ebonor był tym.

który . mimo Ŝe przeklęty dar nadal był ze mną. który śmiał się ze mnie i mówił. Ŝe pokaŜe mi więcej wiedzy. Wziął moją rękę i powiódł mnie pod zimne piaski. są one najbardziej przeraŜającymi i złymi duchami. bo gwiazdy źle się ułoŜyły. Ŝe pewnego dnia nadejdzie czas. zostałem ponownie sam. ale on nie okazał współczucia. Tutaj odnajdziesz prawdy ostateczne. Ebonor zaśmiał się znowu i powiedziiał mi. chociaŜ tylko niewiele z tego mój umysł zachował. Ŝeby zmusić go do odebrania mi tego daru. przez wiele stopni. bo mówil. kiedy wrzaskliwe wołanie ustało. KaŜdemu imieniu towarzyszy święty i specjalny znak. który przyprawiał mój umysł o obłęd. i Ebonor wziął moją rękę i pchnął mnie przez próg. Zamisat tego powiedział. Kiedy odpoczywałem. ale zrozumiesz niewiele. Nauczyłem się o Starych Duchach w tajemnej komorze. Ŝe trzymam w dłoniach księgę. posłańca Starych Duchów. które przybyła z zewnętrza Stworzenia. Postanowiłem odpocząć. od trzeciej godziny dnia do przedostatniej godziny dnia.Teraz. w nadziei odnalezienia Ebonora. Upadłem przed nim i zacząłem go błagaćzabrał z powrotejm swój dar. kiedy gwiazdy znów będą w porządku i Stare Duchy powrócą. księga powiedziałą mi. Kiedy te słowa zostały wypowiedziane. Ŝe nie sa w stanie zrozumieć słów ze stron księgi. otwierając drzwi. Ŝe Nyarlathotep ma dwadzieścia jeden imion lub twarzy. ale tym razem było ono tysiaćkroć bardziej intensywne. Odwróciwszy się ode mnie. który stał się dla mnie najbardziej przeraŜąjącą klątwą. Przesz trzy dni i osiemnaście godzin błąkałem się i ponownie o osiemnastej godzinie Ebonor pojawił się przede mną. którego Ebonor był jedną z twarzy. Wszyscy zostali wygnani z Ziemi oprócz Nyarlathotepa. powiedział demon. pomyślałem. zdałem sobie sprawę. W czasach zanim narodził się człowiek zostali wygnani z ziemi. tylko jeśli wszystko umrze będę mógł zasnąć. Przez te drzwi widziałem niewypowiedzianą wiedzę. aŜ dotarliśmy do drzwi tejemnej komory. ale nikt inny nie był w stanie tego zrobić. którymi nigdy nie kroczył Ŝaden człowiek. wróciłem do mojego miasta z nową wiedzą i spędziłem tam wiele nieprzespanych nocy. aby Ŝyć na Ziemi. Ŝe umysł ludzki jest o wiele gorszy od umysłów Starych Duchów. słuchając dźwięków najmniejszych bestii i rozmów niewidzialnych demonów. Wtedy usłyszałem wrzaskliwe wołanie dochodzące z portalu. mrocznego z Egiptu i posłańca Wielkich Przedwiecznych. Potrafiłem doskonale odczytać tę księgę. Po wielu dniach bez snu wybrałem się jeszcze raz na pustynię. znalazłem się z powrotem na pustyni stojąc przed Ebonorem. KaŜde z tych imion moŜe być wzywane tylko w odpowiedniej godzinie. A kiedy nauka się skończyła. księgę która zawierała wiele imion Nyarlathotepa.

Banibo pojawia się jako zdeformowany i rozkładający się człowiek. Jest przeciwieństwem Banibo. który przynosi ze sobą Ŝyczenia Starych Duchów. ale nadal będzie usiłował nakłonić cię do opuszczenia kregu. który wyjawi magowi miejsce ukrycia wspaniałych skarbów. aby wziąć cię ze . bo dostarczy ci on wielu słów mocy. Ŝe przekazał ci wszystkie wskazówki i odpędź go. powinienieś często się z nim kontaktować w swej pracy. upewnij się. Imię piątej godziny to Banibo. Oto imiona Nyarlathotepa. Imię szóstej godziny to Obinab.takŜe musi być uzyty przy odpowiedniej inwokacji. Uwaga: Wszystkie pieczęcie Nyarlathotepa oprócz ostatniej zrobione są z trzech linii prostych i trzech zakrzywionych linii.nie pozwól. Imię trzeciej godziny to Etonetatae i jest on mistrzem magicznych słów i zwrotów. Etonetatae nie ma ciała. aby przekonał cię do opuszczenia kręgu. emanujący z siebie odór gnijącej materii. ale uwaŜaj. która jest ledwo widoczna. ale moŜe manifestować swoją obecność jako mgła lub pozostać niewidzialnym. Imię czwartej godziny to Odanen. będziesz chciał raczej komunikować się z Odanenem. niŜ bezpośrednio z samymi Starymi Duchami. bo tak jest o wiele bezpieczniej. wyjawia on magowi wiele tajemnic dotyczących wszechświata. Odanen pojawia się przed magiem jako cienista figura.

Imię dziewiątej godziny to Badero. dzieki którym bedzie w stanie otworzyć bramy do innych miejsc albo oddziaływać na umysły ludzi. który pojawia się jako ogromny i ognisty wąŜ . którą uzyskałbys podczas podróŜy. Bosoro posiada wiedzę o ludzkich umysłach i moŜesz go poprosic o wyjawienie wiedzy o człowieku. którego imię wymówisz. Osenin pojawia się w ciele człowieka z głową jaszczura. który posiada wiedzę o przeszłości i pojawia się na czarnym koniu. Jeśli to zechce uczynić. .nie patrz w jego oczy. Imię siódmej godziny to Bosoro. który potrafi gnać szybciej niŜ czas. który zaŜyczy sobie mag. którą otaczają płomienie. to wtedy nalegaj aby sam dał ci wiedzę. który jest panem gestów i nauczy zaklinającego wielu magicznych gestów. Imię dziesiatej godziny to Osenin. albo zostaniesz uwięziony na zawsze. zamiast tego nakaŜ mu ukazać się w ludzkiej formie i będzie on musiał usłuchać. który posiada kontrole nad ludzkimi ciałami i moŜe zmienić człowieka w dowolny kształt.sobą w podróŜ. Imię ósmej godziny to Oxeren.

Nerexo pojawia się w formie starego człowieka z nogami kozła. Imię dwunastej godziny to Norano. tak Ŝe jego droga przebiega bez przeszkód. . aby przyniósł magowi rzadkie materiały. niewaŜne jakiej księgi szuka w tym czasie. który posiada wielką wiedzę naukową. Onaron pojawia się jako skrzydlaty człowiek z wieloma ostrymi. Imię trzynastej godziny to Onaron. który posiada informacje o tajemnych talizmanach i pieczęciach. Norano pojawia się jako skrzydlaty skryba. który zna wszystkie księgi. takie jak zioła i kamienie. Boxebo pojawia się jako ogromny insekt z wieloma parami rąk. Imię czternastej godziny to Nerexo. którą wyjawi magowi i moŜna nawet wydać mu polecenie. który otwiera drzwi przed magiem. które kiedykolwiek istniały i podyktuje ją magowi. długimi zębami.Imię jedenastej godziny to Boxebo.

a jeśli nie pojawi się oznacza to. które duchy ma zakląć. który wyjawi ci nieludzką wiedzę i sprawi. trzymający czarny miecz. wtedy powinieneś go wezwać jeszcze raz. Ŝe grasuje po kraju oczarowywując niostroŜnych. jakiej sobie zaŜyczy mag. ale nie wzywaj go więcej niŜ trzy razy albo go rozgniewasz. który pojawi się jako identyczny sobowtór maga.Imię piętnastej godziny to Reranber. który jest najbardziej lubieŜnym demonem i stworzy kaŜdą kobietę. Nineso posiada moc do zaklinania wielu pomniejszych duchów i mag powinien mu rozkazać. Imię szesnastej godziny to Orosob. tak jak obdarował mnie . Imię osiemnastej godziny to Ebonor. . Ebonor pojawia się jako czarny człowiek. Ŝe zrozumiesz wszystkie języki. Imię siedemnatsej godziny to Nineso.bo to tylko go rozgniewa. który jest najbardziej złym duchem i zamorduje kaŜdego człowieka na twój rozkaz. Reranber będzie pojawaił się jako ksiąŜę w lśniącym złocie. ubrany w czarną szatę. Orosob pojawia się jako nagi czarny człowiek. Mag powinien zadawać mu pytania i nie namawiać go do obdarowywania darami wiedzy i języka.

którego postać ciągle się zmienia i zawsze pozostaeni nieokreślona. Nenando pojawia się jako posąg z głową larwy muchy.Imię dziewiętnastej godziny to Oredab. Obexob zsyła wizje magowi. Imię dwudziestej godziny to Nenado. kiedy gwiazdy bedą w porządku. który jest zbyt przeraŜający aby znieść jego widok. Oredab posiaa moc niszczenia całych miast jednym gestem. Rubanir posiada wiedzę o wszystkich rzeczach. Etananesoe jest prawdziwym wcieleniem Nyarlathotepa i pojawi się tylko w czasie. który pojawia się jako szkielet jadący na grzbiecie wielkiej jaszczurki. który pojawia się jako unoszące się w powietrzu zwłoki faraona spowite płomieniami. . Imię dwudziestej pierwszej godziny to Rubanir. które miały miejsce w przeszłości. który blizej przyjrzy się płomieniom. posiada wielką siłę i moŜe wpływać na ruchy gwiazd i planet. Imię dwudziestej drugiej godziny to Obexob. Imię dwudziestej trzeciej godziny to Etananesoe.

e. co zakończyło się bardzo ponurymi konsekwencjami. w których gwiazdy na pewien czas ustawiają się w odpowiednim porządku. w których mogą być wzywane wyjawię za chwilę. z tego powodu błagam cię abyś nigdy nie wzywał ich z wyjątkiem naprawdę waŜnych sytuacji. jeśli nie poczynisz odpowiednich przygotowań . inaczej Nyarlathotep rozgniewa się przerwie krąg. ale kiedy gwiazdy zmieniły swoje połoŜenie zostały wypędzone i rozdzielone. kiedy ju zostaną wezwane. Jeśli zaryzykujesz przywołanie wtedy niemal na pewno czekoa cię śmierć. tam postanowiłem zamieszkaćl. Zaczynamy siedem stopni od znaku Strzelca i kierujemy się w stronę deosil. które są bardzo potęŜne i przeraŜającel. Spisałem takŜe wszystko.Oto dwadzieścia jeden imion Nyarlathotepa i te imiona mogą byc wzywane tylko podczas swojej godziny uŜywając zaklęć. które później podam.nie wzywaj więcej niŜ jednej twarzy dziennie. Po wielu dniach wędrókwki znalazłem się w końcu w jakiejś grocie. Jest czterdzieści pięć Starych Duchów.p. wyruszyłem na poszukiwanie nowego miejsca zamieszkania. w ruinach miasta. będę poruszał się po kole zodiaku. Te znaki znane są od mniej więcej 2 r. W moim odosobnieniu mogłem praktykować moją sztukę i nauczyłem się wiele od imion Nyarlathotepa. czego się nauczyłem i co moŜna było spisać. poŜerając maga. ale uwaŜaj . są to pory odpowiednie dla pewnych duchów i wtedy moŜna je przywołać. objaśniająć kiedy gwiazdy są w porządku dla kaŜdego ze Złych Duchów. które kiedyś nazywano Ubar. bo nie byłem przygotowany na zniszczenie. gdyznie mogłem powrócić do mojej wioski. jakie spowodują . Z księgą zawierającą tą wiedzę.n. tak Ŝe ta wiedza moŜe być przekazywana dalej i nie zostanie znowu utracona W tym rozdziale ujawnię imiona. Gwiazdy są w porządku dla Starych Duchów kiedy znaki zodiaku podróŜują po nieboskłonie i pory. naturę i pieczęcie Starych Duchów. .ale nie moŜna ich łatwo odegnać i poczynią one ogromne spustoszenia. Ŝebym mógł spokojnie spać. Niegdyś Stare Duchy Ŝyły na Ziemi. potrzebowałem czasu na studiowanie ścieŜek Starych Duchów i potrzebowałem miejsca umarłych. nawet ośmieliłem się zakląć niektóre ze Starych Duchów. Uwaga: KaŜda pieczęć posiada odpowiedni znak zodiaku z boku.gdyŜ Ŝaden krąg nie jest w stanie ich powstrzymać. Są jednakŜe pory.

... Od 63 do 69 stopnia gwiazdy są w porządku dla Cthuhanai. nawet pomniejsze twarze Nyarlathotepa.(.. który pojawia się jako wielki skrzydlaty człowiek z głową gnijącego ptakajaszczura. (. (. który pojawia się jako wściekły ghoul. który pojawia się jako wielki człowiek ze skrzydłami smoka i głową ośmiornicy. bo w tym czasie gwiazdy są nieodpowiednie dla kaŜdego ze Starych Duchów. jest on władcą Zin. ..) Od 126 do 132 stopnia gwiazdy są w porządku dla Cthulhu.) Od 65 do 62 stopnia nic nie moŜe być wzywane.) Od 140 do 146 stopnia gwiazdy są w porządku dla Nersel'a..

.. (. .(.) Od 203 do 209 stopnia gwiazdy są w porządku dla Nun-Hanish i jej pomiotu.) Od 168 do 174 stopnia gwiazdy są w porządku dla Astursoth'a. które potrafią podróŜować do ludzkich snów. której echo bicia serca jest wystarczające aby sprawić.. zawodząca masa. by ludzie upadali i umierali. którzy pojawiają się jako cała armia ghouli.. który pojawia się jako olbrzymia.

pojawia się jako gigantyczny człowiek z twarzą długozębnej ryby..(.. .) Od 252 do 258 stopnia gwiazdy są w porządku dla Dagaon'a..) Od 239 do 244 stopnia gwiazdy są w porządku dla Azathoth'a. bedzie on najbardziej rozgniewany za wezwanie go z jego tajemnej przestrzeni.. (. który pojawia się jako rozległą i bezkształtna forma krzyczących dusz.

na powierzchnię jego rozległego ciała. brama.. . (. który pojawia sie jako wielka nicość.) Od 266 do 272 stopnia gwiazdy są w porządku dla Etananesoe..) Od 280 do 286 stopnia gwiazdy są w porządku dla Yog-Sothoth'a. która prowadzi na zewnątrz. prawdziwej twarzy Nyarlathotepa...(.

bo Stare Duchy nie spełnią twoich pragnień. Jeśli jesteś ciekawy powiem ci.Teraz. Ŝe nie ma sposobu na odpędzenie Starych Duchów. Jeśli chcesz nimi manipulować. kiedy gwiazdy zmienią swe połoŜenie. jeszcze raz przestrzegam cię przed wzywaniem ich za wyjątkiem prawdziwej potrzeby. kiedy znasz juz ich pory. Ŝebyś nie wzywał ich dla zaspokojenia ciekawości albo wyniknie z tego wielki terror i śmierć. a zamiast tego wezwij któreś z imion Nyarlathotepa.jeśli jesteś władcą to powiem ci. musisz teŜ wiedzieć. KONIEC . albo zyskasz jedynie chaos. imiona i pieczęcie. poniewaŜ nie mają nad sobą Ŝadnego pana. odejdą tylko wtedy. aby spełnic swoje pragnienia to nie wzywaj ich. Ŝebyś nigdy nie wzywał ich do bitwy.