Refleksi 1 - Seminar Isu-isu Pendidikan (PPP 6083) GLOBALISASI DAN IMPLIKASI KEPADA PENDIDIKAN

Pada 17 Julai 2010 kumpulan 1 telah membentangkan tugasan mereka yang pertama bertajuk globalisasi dan implikasi kepada pendidikan.

Selepas perbincangan tajuk ini, dapat saya rumuskan bahawa globalisasi merupakan satu cara hidup yang tidak mempunyai sempadan dan saling berkait antara satu sama lain. Walaupun kesannya lebih kepada ekonomi, tetapi dalam bidang pendidikan, globalisasi banyak juga memberi kesan-kesan yang positif dan negatif. Gelombang globalisasi ini berkembang dengan pantas akibat daripada perkembangan teknologi seperti internet, multimedia dan elektronik.

Apa yang saya lihat dalam perbincangan ini ialah implikasi negatif yang berlaku akibat globalisasi seperti yang dinyatakan oleh kumpulan ini iaitu peminggiran Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar, pendidikan negara terbuka kepada dunia luar dan penkomersilan pendidikan. Jika kita pandang dari sudut yang berlainan, implikasi ini sebenarnya adalah implikasi yang positif. Contohnya, penggunaan Bahasa Inggeris yang di jadikan medium pengantar di kebanyakan kolej swasta bukan meminggirkan Bahasa Melayu pada pandangan saya. Adalah baik jika kita menggunakan Bahasa Inggeris kerana kehendak pasaran di luar memerlukan pelajar-pelajar menguasai bahasa tersebut dengan sempurna jika mereka mahu bersaing dengan rakan-rakan mereka. Dalam proses pembelajaran juga, kebanyakan maklumat-maklumat terutamanya dalam bidang kejuruteraan, perubatan dan lain-lain adalah dalam Bahasa Inggeris.

Penubuhan banyak cawangan universiti-universiti luar negara di negara kita seperti Monash Universiti, Nottengham Universiti dan lain-lain memberi impak positif dari segi ekonomi negara. Pelajar-pelajar dari serantau boleh datang ke Malaysia untuk menyambung pengajian mereka di sini. Pelajar-pelajar kita juga yang tidak mampu untuk melanjutkan pengajian mereka ke universiti luar negara boleh menyambungnya di universiti-universiti cawangan yang ada di sini sekaligus ia dapat menjimatkan wang perbelanjaan mereka. Dari segi kurikulum, tidak menjadi masalah kerana kurikulumnya adalah sama dengan kurikulum di universiti induk tersebut.

pengkomersilan pendidikan ini telah menafikan konsep pendemokrasian pendidikan negara. untuk memasuki IPT swasta. pada pandangan saya. ia akan meluaskan jurang antara golongan bumiputera dengan golongan bukan bumiputera dan kesannya nanti membawa kepada keadaan di mana hanya orang kaya sahaja yang berpeluang untuk menikmati pendidikan di peringkat tinggi. manakala golongan bumiputera dinafikan haknya.Sekian . baik dan buruknya. Seperti yang kita tahu.Tetapi. kita perlu ingat. mereka memerlukan perbelanjaan yang banyak dan kebanyakan golongan bumiputera tidak mampu untuk menghantar anakanak mereka melanjutkan pengajian mereka di IPT swasta. Jika perkara ini tidak di bending. Dan hanya lebih kurang 20% sahaja bilangan pelajar bumiputera di IPT swasta berbanding ratusan ribu pelajar keseluruhannya. Ia bertentangan dengan dasar kerajaan yang ingin melahirkan masyarakat berilmu tanpa mengira latar belakang agama dan bangsa. Secara kesimpulannya. kita harus sedaya upayanya mempersiapkan diri kita untuk menghadapi cabaran-cabaran yang akan mendatang dan ambil perkara yang baik dan tolak yang buruk. setiap perkara yang berlaku mempunyai pro dan kontra nya. Apa yang penting.

saya dapati bahawa terdapat beberapa elemen penting yang termasuk dalam kerangka ini seperti asas pembangunan. Apabila perbincangkan tentang kerangka PIPP di jelaskan oleh pembentang pertama. memartabatkan profesion keguruan dan melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan. Oleh itu. ternyata begitu banyak cabaran dan halangan-halangan yang kita sendiri masih mencari-cari jalan penyelesaiannya. pendekatan dan faktor kritikal kejayaan. memperkasakan sekolah kebangsaan. Selepas perbincangan tajuk ini. membangunkan modal insan. berkaitan dengan faktor kritikal kejayaan PIPP ini. komitmen dan kerjasama dari pihak berkaitan. dapat saya rumuskan bahawa pelan induk pembangunan pendidikan (2006-2010) yang bakal berakhir pada akhir tahun ini menampakkan matlamat untuk memberikan pendidikan yang berkualiti pada semua belum menjadi kenyataan.Seminar Isu-isu Pendidikan (PPP 6083) PELAN INDUK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN (PIPP) Pada 7 Ogos 2010 kumpulan 2 telah membentangkan tugasan mereka yang pertama bertajuk Pelan Induk Pembangunan Pendidikan. Teras pertama hingga teras keenam dihuraikan secara terperinci. sistem penyampaian pendidikan dan sistem pemantauan dan penilaian. Berdasarkan kepada pembacaan saya daripada petikan artikel tentang teras PIPP ini. Teras PIPP telah dihuraikan dengan baik dalam perbincangan ini. Teras pertama merupakan kesinambungan dasar yang terdapat dalam kesemua cabaran dalam Wawasan 2020 serta satu teras dari RMK9. saya amat bersetuju dengan pandangan bahawa PIPP ini mampu memartabatkan sistem pendidikan di Malaysia. dengan jelas telah dinyatakan terdapat 4 faktor kritikal kejayaan PIPP iaitu kerjasama dan komitmen warga pendidikan. Pembinaan negara bangsa memberikan penumpuan kepada usaha untuk menyatupadukan kaum .Refleksi 2 . kejayaan PIPP ini amat bergantung kepada kefahaman dan komitmen daripada semua warga Malaysia khususnya mereka yang terlibat secara langsung dengan PIPP sama ada sebagai pengubal mahupun pelaksana dasar tersebut. adakah ia mampu direalisasikan? Masih menjadi persoalannya. membina negara bangsa. teras asas pembangunan. Berdasarkan 6 teras yang di bentangkan oleh ahli kumpulan ini . Di sini saya ulas sedikit tentang antara teras PIPP yang telah dibincangkan. Dalam kerangka PIPP. Yang menjadi persoalan di sini ialah. tetapi seperti yang diperkatakan saya sebelum ini. merapatkan jurang pendidikan.

Jabatan dan Pejabat Daerah perlu diperluaskan serta menambahbaik persekitaran kerja dan prihatin terhadap kebajikan guru-guru melalui penambahbaikan sistem pemilihan dan persekitaran kerja guru. Teras kedua bertujuan untuk melahirkan anak bangsa yang berpengetahuan dan berkepakaran tinggi bagi penyediaan guna tenaga dalam pelbagai jenis pekerjaan. pihak berkenaan harus mencari mekanisme yang betul untuk melaksanakan penilaian dan pentaksiran berasaskan sekolah ini dengan lebih telus. Sistem penilaian dan pentaksiran berasaskan sekolah perlu diperkasakan dan dalam pada masa yang sama. Adakah dengan masa yang diberi ini kita boleh melaksanakan keenam-enam teras PIPP ini? dengan kekangan masa. Satu perkara yang penting dalam teras ini ialah pada fokusnya untuk memantapkan sistem penaksiran dan penilaian supaya menjadi lebih holistik kerana pada masa ini. keterampilan. Tetapi saya mencadangkan supaya PIPP ini dimurnikan dan dijadikan satu pelan strategik jangka masa panjang dan dalam kerangkanya nanti. kita lebih menjadikan peperiksaan awam sebagai kayu ukur kepada kejayaan pelajar. . Profesion perguruan tidak boleh dianggap sebagai satu kerjaya yang boleh diceburi oleh sesiapa sahaja.serta merealisasikan Malaysia ke arah negara maju menjelang 2020. iltizam dan berjiwa pendidik layak menjadi guru. Hanya mereka yang mempunyai kualiti. adil dan saksama. ejen perubahan dan sumber inspirasi kepada pelajar. perancangan dan pengurusan sumber manusia. Peranan guru sebagai sumber utama pengetahuan kepada pelajar telah bertukar kepada guru sebagai pemudah cara dalam pengajaran dan pembelajaran (P&P). selitkan juga langkah-langkah untuk mengatasi faktor-faktor kritikal kejayaan. Peredaran masa membawa perubahan dan cabaran terhadap profesion perguruan termasuk pengubahsuaian fungsi dan peranan guru. kewibawaan. kelayakan. kerjaya. Satu teras yang menarik dan berkait rapat dengan guru ialah teras kelima yang merupakan penyumbang utama kepada kemajuan sesebuah negara dan guru memainkan peranan penting bagi memastikan kejayaan ini. kewangan dan sumber mungkin ia tidak dapat dijayakan. memantapkan latihan perguruan. Program-program pemantapan kerjaya guru perlu diberi perhatian serta penambahan jawtaan serta peluang naik pangkat bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah di Kementerian. isu dan cabaran utama yang dihadapi dalam merealisasikan pelaksanaan PIPP ini adalah masa terlalu singkat iaitu hanya lima tahun sahaja. minat. Pada kesimpulannya. Perkembangan dan perubahan yang berlaku dalam bidang pendidikan pada hari ini menuntut perubahan perspektif masyarakat terhadap profesion perguruan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful