You are on page 1of 2

ΕΛΛΗΝIΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤIΑ

ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ∆IΚΑIΟΣΥΝΗΣ
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ :∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ
ΜΗΤΡΩΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ

ΠΑΤΡΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΟ (FAMILY NAME): Π Ρ Ο Σ:


………………………………………………… Το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης
ΚΥΡΙΟ ΟΝΟΜΑ (NAME): Αυτοτελές Τµήµα Ποινικού
………………………………………………… Μητρώου
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ (FATHER’S NAME):
………………………………………………..
ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ Παρακαλώ να µου
(MOTHER’S FIRST AND FAMILY NAME): χορηγήσετε αντίγραφο ποινικού
………………………………………………… µητρώου.
ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΖΥΓΟΥ γενικής
(HUSBAND’S NAME AND SURNAME): δικαστικής χρήσης
…………………………………………………. ♦Το αιτούµενο αντίγραφο
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ - ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ποινικού µητρώου θα υποβληθεί
(PLACE OF BIRTH - YEAR OF BIRTH): ως απαιτούµενο κατά νόµο
…………………………………………………. δικαιολογητικό στο/στην ……..
ΑΡ. ∆ΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ …………………………………
ΚΑΙ ΑΡΧΗ ΕΚ∆ΟΣΗΣ: ♦♦Παρακαλώ όπως το
………………………………………………… αντίγραφο ποινικού µητρώου
PASSPORT NUMBER/COUNTRY: δικαστικής χρήσης αποσταλεί
………………………………………………… στο/στην …………………….
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ……………………………….
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ/∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΕΓΓΡΑΦΩΝ
(ADDRESS FOR RESPONDING RECORD/
ADMINISTRATIVE DOCUMENTS):
………………………………………………….
ΤΗΛΕΦΩΝΟ (TELEPHONE NUMBER):
………………………………………………….
Αθήνα, 2003

Ο/Η Αιτών/ουσα

(Υπογραφή)

▲ Συµπληρώνεται από τις αιτούσες που έχουν τελέσει γάµο, είτε είναι έγγαµες, είτε είναι
διαζευγµένες κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.
♦Αναγράφεται ο τίτλος της διοικητικής αρχής στην οποία θα υποβληθεί το αιτούµενο
αντίγραφο ποινικού µητρώου.
♦♦Αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία (τίτλος ταχυδροµική διεύθυνση) της Υπηρεσίας που
είναι καθ’ ύλην αρµόδια για τον διορισµό του/της αιτούντος/αιτούσας.
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ
ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ∆ΟΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΣΜΟ
ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 παρ. 3
του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (Ν. 2690/1999)

Το έντυπο αίτησης για την έκδοση αντιγράφου ποινικού µητρώου γενικής ή δικαστικής
χρήσης πρέπει να συµπληρώνεται µε απόλυτη ακρίβεια και ευκρίνεια.
Τα στοιχεία της ταυτότητας του αιτούντος/αιτούσας αναγράφονται κατά τον τρόπο αναγραφής
τους στο δελτίο αστυνοµικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι
εθνικές γλώσσες των χωρών προέλευσης των αιτούντων δεν είναι λατινογενείς τα στοιχεία της
ταυτότητάς τους πρέπει να συµπληρώνονται και µε λατινικούς χαρακτήρες.
Η προσκόµιση του δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου είναι απολύτως
απαραίτητη τόσο κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, όσο και κατά το χρόνο παραλαβής του
αιτουµένου αντιγράφου ποινικού µητρώου.
Τα αντίγραφα γενικής χρήσης εκδίδονται για κάθε νόµιµη χρήση, δηλαδή για την υποβολή
τους ως απαιτουµένων κατά νόµο δικαιολογητικών, ενώπιον δηµοσίων αρχών ή νοµικών προσώπων
που ασκούν δηµόσια υπηρεσία καθώς και ενώπιον διπλωµατικών ή προξενικών αρχών
διαπιστευµένων στην Ελλάδα όταν οι αιτούντες πρόκειται να µεταναστεύσουν. Η διαδικασία έκδοσής
τους διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 576 και 577 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας, όπως
αντικαταστάθηκαν αντίστοιχα µε τα άρθρα 9 και 10 του 1805/1988 (ΦΕΚ 199/Α΄) και ισχύουν από
την 1η Ιανουαρίου του έτους 2002 .
Τα αντίγραφα ποινικού µητρώου δικαστικής χρήσης εκδίδονται όταν οι
αιτούντες/αιτούσες πρόκειται να διορισθούν σε θέσεις δικαστικών λειτουργών, εκπαιδευτικών
όλων των βαθµίδων, προσωπικού των ενόπλων δυνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας ή έχουν
εισαχθεί στις παραγωγικές σχολές των ενόπλων δυνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας, σύµφωνα
µε τις διατάξεις των άρθρων 576 και 577 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας, όπως
αντικαταστάθηκαν αντίστοιχα µε τα άρθρα 9 και 10 του Ν. 1805/1988 (ΦΕΚ 199/Α΄) και ισχύουν
από την 1η Ιανουαρίου του έτους 2002.
Στις προαναφερόµενες περιπτώσεις, οι ενδιαφερόµενοι/ες ειδοποιούνται µε κάθε πρόσφορο
µέσο και καλούνται να δηλώσουν τα πλήρη στοιχεία της δηµόσιας αρχής που επιθυµούν να αποσταλεί
(υπηρεσιακώς) το εκδιδόµενο αντίγραφο ποινικού µητρώου.
Όταν η υποβαλλόµενη αίτηση αναφέρεται στην έκδοση αντιγράφου ποινικού µητρώου
δικαστικής χρήσης, ο αιτών/η αιτούσα αναγράφει στο έντυπο αυτής τα πλήρη στοιχεία, της αρµόδιας
για το διορισµό του δηµόσιας αρχής, ώστε να καταστεί δυνατή η υπηρεσιακή διαβίβαση του εν λόγω
αντιγράφου.
Τα αντίγραφα δικαστικής χρήσης δεν χορηγούνται στους ίδιους τους αιτούντες, αλλά
διαβιβάζονται υπηρεσιακώς στην αρµόδια δηµόσια αρχή.
Οι πληροφορίες που αναφέρονται στη ποινική κατάσταση των προσώπων χαρακτηρίζονται
από τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2472/1997 ως ευαίσθητα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα
και τους επιφυλάσσεται ειδική νοµική προστασία.
Κάθε ανακοίνωση πληροφορίας, που αναφέρεται στη ποινική κατάσταση των προσώπων
προϋποθέτει τη ρητή δήλωση της συνέναισής τους. Ως εκ τούτου τα εκδιδόµενα αντίγραφα ποινικού
µητρώου παραδίδονται µόνον στους ίδιους τους αιτούντες ή σε αντιπρόσωπό τους νοµίµως
εξουσιοδοτηµένο.
Τα αντίγραφα ποινικού µητρώου εκδίδονται εντός προθεσµίας δέκα (10) εργασίµων ηµερών
από την ηµεροµηνία υποβολής τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1943/1991.

Ο Προϊστάµενος του Αυτοτελούς Τµήµατος

ΑΘ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ