You are on page 1of 5

Perbezaan antara Sejarah Lisan dan Sejarah Bertulis

Yii Nieng Ong Luk Kuok Seng William Ling Yu Mang

Sumber Kaedah penyelidikan Ciri.ciri Contohcontoh Perbezaan antara Sejarah Lisan dan Sejarah Bertulis Definisi Tujuan Fungsi .

Sejarah Bertulis Sumber tertulis adalah sumber sejarah yang diperoleh melalui peninggalan-peninggalan tertulis. tokoh..Aspek Sejarah Lisan Sejarah lisan adalah satu kaedah di mana kenangkenangan seseorang tokoh yang dirakamkan secara wawancara. •Sumber ditulis •Sumber dipahat •Sumber dilakar Definisi Sumber Temu ramah Ucapan Penceritaan Pengisahan Perbualan Tujuan Memperoleh maklumat Memperoleh maklumat tentang latar belakang dan mengenai peristiwa. catatan peristiwa yang terjadi di masa lampau. adat resam dan pandangan tokoh perudangan. .

sumber tertulis dapat berbentuk tulisan yang tercetak dan tulisan yang masih ditulis tangan atau manuskrip. .ciri • • • ingtan pelaku dan atau penyaksi suatu peristiwa sejarah diungkapkan secara lisan oleh pelaku dan penyaksi sejarah itu sendiri. Dari segi bentuknya. memiliki keterbatasanketerbatasan disebabkan oleh faktor manusia sebagai sumber.iaitu sumber primer (dokumen) dan sumber sekunder (buku perpustakaan). • • • Dibahagikan kepada dua.Aspek •Sejarah Lisan •Sejarah Bertulis Ciri.

Contoh-contoh Dongeng . lagenda Kaedah penyelidikan Wawancara. Batu Bersurat Terengganu.Aspek Sejarah Lisan Sejarah Bertulis Fungsi •berfungsi sebagai pelengkap sumber tertulis belum memadai. . mitos. budaya. Tuhfat al Nafis. •dapat memberikan informasi aspek-aspek yang akan kita teliti. Mengadakan kajian terhadap sumber primer atau sumber yang tulen dan boleh dipercayai untuk mendapat maklumat yang paling tepat. Sejarah Melayu. politik. rakaman video atau tape. dan lainlain. ekonomi. Cacatan Pelayaran. Munsyi Abdullah. misalnya aspek sosial.