You are on page 1of 2

Wakacyjne tematy antenowe

SP9LVZ

Minął już rok od


opublikowania mojego artykułu
na łamach portalu sp-qrp
dotyczącego praktycznego
wykorzystania w terenie
wakacyjnej anteny typu delta
pozioma na 80m. W związku z
tym, że wykorzystuję taką
antenę tylko w okresie
urlopowym przebywając w SP4
wieszając ją w dogodnych
warunkach terenowych,
postanowiłem obecne wakacje
(lipiec 2006) poświęcić w części
na porównanie anteny delty do
innych anten. Mówiąc krótko
delta na 80 m miała być anteną
bazową do porównań z innymi 80m były montowane na komputerowych i tym
antenami. Tak się składa, że maszcie rurowym o wysokości podobnych. Co to dawało?..
moja delta pracuje dobrze w 11m (foto 1). Porównanie tych Generalnie oczywiście bardzo
paśmie 80m, dosyć dobrze w konstrukcji do delty poziomej dobry odbiór o jakim nie jeden z
40m i zadawalająco aż do 10m, na 80m wypadło niestety w kolegów może tylko pomarzyć,
a nawet 6m! Oczywiście by z moim przypadku negatywnie. ale z drugiej strony dla mnie
niej korzystać na wszystkich Siła sygnałów odbieranych było bez znaczenia czy
pasmach muszę używać stacji SP i EU na delcie odbieram stację na S9 czy S7 bo
skrzynki antenowej, ale o tym poziomej była o 1-2 S wyższa. i tak na „ucho” tak samo było
później. Poświęcając okres Siły sygnałów wyrównywały się słychać niezależnie z której
przed urlopowy na na stacjach DX-owych, ale anteny nadawałem. Zmiana
poszukiwania w Internecie niestety podczas łączności z anten nie dawała mi praktycznie
opisów ciekawych anten, UA0 znów wygrała rywalizację żadnej zmiany komfortu
konsultując temat z innymi delta pozioma. Kolejną próbą odbioru. A skoro zmiana anten
kolegami zwróciłem uwagę na były testy na 40m. Na maszt nie dawała żadnej zmiany
opisy ciekawych anten poszła podwójna delta na 40 m, jakościowej, to po co tyle
możliwych do zawieszenia w a następnie odwrócone V... bieganiny? Zaznaczam, że
terenie. Były to: piramida na Antena podwójna delta miała chodzi mi o pracę wakacyjną, a
80m, podwójna delta na 40m, konstrukcję zbliżoną do nie jakąś wielką wyprawę DX-
odwrócone V na 40m i hit piramidy, przy czym każdy z ową!, czyli o zoptymalizowanie
sezonu ZL-specjal na 20m... trójkątów pracował niezależnie anteny pod względem łatwości
Mając do dyspozycji w SP4 w rezonansie na 40m. Dało się montażu i jakości pracy.
duże „pole antenowe” mogłem już zauważyć lekki zysk Wystarczającą anteną do pracy
jednocześnie montować każdą z kierunkowy i tłumienie z tyłu, w paśmie 40 m była ponownie
tych anten mając cały czas do lecz nie był jakiś powalający delta pozioma z pasma 80m. W
dyspozycji deltę poziomą na efekt. Odwrócone V pracowało końcu przyszedł czas na ZL-
80m. Pierwsze próby bardzo dobrze na SP i Europę, sepcjal. Szczegółowy opis
postanowiłem zrobić wykonując wieczorami było dobrze słychać można znaleźć w książce
antenę typu „Piramida” wg. stacje JA. Tu muszę dodać, że „Amatorskie anteny KF i UKF”
opisu DL2RD (rys. 1) oraz wg. warunki w jakich sprawdzałem WKŁ 1978 s.337-340. Są też
opisu „Piramida drutowa” z anteny były zupełnie dostępne opisy w Internecie np.
książki „Amatorskie anteny KF „terenowe” to znaczy wg. JA6HIC, skąd też
i UKF” WKŁ 1978 s.288-289. praktycznie nie miałem żadnych czerpałem natchnienie. W
Anteny wymierzone na pasmo zakłóceń przemysłowych, warunkach terenowych

1
słonecznego dnia znalazłem
płaski kabel telewizyjny w
jednym z zapomnianych
mazurskich GS-ów.
Poszukiwałem tam przymiaru
metrowego, by dobrze docinać
druty na anteny, a tu patrzcie, co
znalazłem. Uznając to za dobry
znak, kupiłem ile trzeba było
płaskiego kabla telewizyjnego
300 Ω, pozostawiając jeszcze
kilkanaście metrów na szpuli
dla innych amatorów anten (hi).
Dosłałem nawet rabat i koszt
anteny zamknął się kwotą 22
złotych. Nieduży wydatek, a ile
było z tego uciechy! Antena
została przygotowana wg. rys. 2
i przetestowana bez baluna 1:1
(ze względu na duży ciężar).
Spisała się doskonale, o wiele
lepiej niż delta z 80m. Zysk
kierunkowy i tłumienie z tyłu
dało się odczuć na S-metrze (i
na ucho) – zwłaszcza tłumienie
z tyłu (stacje wschodnie).
Przyrost sygnału z przodu był
od 1-2S, natomiast tłumienie z
tyłu powodowało spadek
sygnałów czasami nawet o 4-
6S! Pracując na QRP można
najciekawszym rozwiązaniem takiego kabla pozostawiając było się dowołać bez problemu
było by wykonanie tej anteny z antenę tylko w fazie pomysłu, do wszystkich słyszanych stacji.
płaskiego przewodu kabel zresztą był dostępny tylko Co ciekawsze antena miała
telewizyjnego 300 Ω. Przed przez giełdy internetowe. Jakie bardzo dobry WFS poniżej 1,1
wyjazdem na wakacje nie było jednak moje zdumienie, w całym paśmie 20m!, co
zdecydowałem się jednak kupić gdy pewnego pięknego wynikało z użycia płaskiego
kabla 300 Omowego jako
przewodu antenowego
(korzystna smukłość anteny).
WFS praktycznie się nie
zmieniał w funkcji wysokości
zawieszenia, niezależnie czy
antena wisiała 2 - 5 metrów nad
ziemią. I tu uznałem wyższość
ZL-specjal nad deltą z 80m!...
mała, lekka i łatwa do
zawieszenia – godna polecenia!