You are on page 1of 4

CONTOH JURNAL

Bilangan Jurnal Minggu Praktikum Tarikh Peristiwa / Kejadian Tajuk Jurnal : : : : 1/12 Pertama 17 hingga 21 Jun 2006 Minggu Pertama Di SK Taman Repok, Sarikei.

Pada hari pertama, saya bersama pasangan pasangan praktikum melapor diri kepada Encik Ishak Bin Mohd Khalid, Guru Besar, SK Taman Repok, Sarikei. Kami memperkenalkan diri dan menyerahkan Surat Pengenalan Diri kepada beliau. Guru Besar memberi taklimat kepada kami tentang pelbagai perkara berkaitan dengan sekolah, termasuklah : sejarah, peraturan, disiplin dan budaya sekolah; struktur organisasi, peranan dan tanggungjawab pengurus sekolah, guru penolong kanan, guru disiplin, guru panitia, guru ko-kurikulum, guru darjah, guru mata pelajaran dan tugas staf sokongan; latar belakang murid dan masyarakat setempat; tugas dan tanggungjawab murid di sekolah; pengelolaan aktiviti kokurikulum dan maklumat-maklumat lain yang berkaitan. Selepas waktu rehat kami diperkenalkan kepada guru-guru dan staf sokongan. Selepas kami dibawa oleh Guru Penolong Kanan berjalan di sekeliling kawasan sekolah kamipun berjumpa dengan Encik Ghafur Mohammad, guru pembimbing praktikum kami. Encik Ghafur Mohammad memberi bimbingan dan tunjuk ajar kepada kami tentang jadual waktu, sukatan pelajaran, huraian sukatan pelajaran, panduan guru dan rancangan semester. Pada hari kedua saya menyediakan Rancangan Semester Bahasa Inggeris dan Pendidikan Seni Visual. Saya diagihkan 4 waktu mata pelajaran Bahasa Inggeris Tahun 4A, 6 waktu Tahun 5B dan 2 waktu Pendidikan Seni Visual Tahun 5A. Saya tidak menghadapi banyak masalah dalam penyediaan kedua-dua rancangan semester tersebut kerana telah menghadiri bengkel penulisan rancangan pengajaran ketikan di institut. Tambahan pula, kami dibekalkan oleh pensyarah mata pelajaran dengan format dan contoh rancangan semester, mingguan dan rancangan pengajaran harian. Pada hari ketiga saya diberi peluang oleh guru pembimbing membuat pemerhatian pengajarannya. Saya amat berterima kasih kepada beliau kerana melalui kesempatan tersebut saya telah memperolehi banyak pengalaman terutamanya tentang cara pengurusan kelas, penggunaan ICT dan pengurusan aktiviti kumpulan. Cikgu Ghafur Mohammad memanglah seorang guru yang berkeyakinan tinggi dan berjaya menarik minat murid-muridnya. Catatan yang saya buat semasa sesi pemerhatian amatlah berguna sebagai rujukan saya. Pada hari keempat, Pada hari kelima, saya menyerahkan Rancangan Semester Bahasa Inggeris dan PSV kepada Guru Besar dan guru pembimbing untuk disemak. Selepas itu saya masuk ke dalam Kelas 5A bersama Cikgu Abdul Latif, guru Pendidikan Seni Visual. Saya amat kagum dengan kebolehan beliau dalam menyampaikan pelajarannya. Dengan cara penyampaian yang menarik dan bakatnya yang amat tinggi dalam seni visual tak hairanlah mengapa beliau selalu dijemput untuk menjadi fasilitator kursus PSV di peringkat Bahagian Sarikei.

.. Disahkan oleh Pensyarah Pembimbing Tandatangan Nama Tarikh : ............................ : ................................................................................................................................................. Tarikh : .... Nama : ...............................................Selepas itu membuat rancangan mingguan.............. ........... : ..... rancangan pengajaran harian dan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran yang akan saya gunakan dalam minggu kedua Disemak oleh Guru Pembimbing Tandatangan : ................

. c. Cadangan Tindakan Susulan a.) Saya akan mendapatkan bimbingan dan nasihat daripada guru dan pensyarah pembimbing di sampingberbincang dengan rakan-rakan guru pelatih. Analisis Masalah ini timbul kerana aktiviti perbincangan secara kumpulan yang telah saya jalankan itu ada kalanya telah melebihi masa yang ditetapkan. Sekiranya masalah ini tidak dapat diatasi secepat mungkin sudah tentu -objektif yang telah dirancangkan tidak tercapai sepenuhnya. Terdapat aktiviti yang telah dirancangkan tidak dapat dijalankan kerana tidak cukup masa. khususnya objektif yang akhir dalam proses pengajaran dan pembelajaran pada hari-hari tertentu . masalah masa ini juga wujud kerana gangguan aktiviti-aktiviti sekolah seperti perhimpunan yang telah mengambil masa yang agak lama sehingga mengurangkan masa yang telah dirancangkan. Hal ini menimbulkan masalah bagi mencapai objektif. Tempoh Masa Tindakan Susulan Saya akan cuba mengatasi masalah ini dalam tempoh seminggu . Pengurusan masa yang baik adalah perlu bagi memastikan kelancaran proses pengajaran dan pembelajaran. d. Didapati pelajar-pelajar mengambil masa yang agak lama untuk menyiapkan laporan hasil perbincangan dan semasa melaporkan hasil perbincanan. saya akan memilih beberapa hasil perbincangan yang terbaik sahaja untuk dibentangkan .CONTOH JURNAL (Minggu kedua) Bilangan Jurnal Minggu Praktikum Tarikh Peristiwa / Kejadian Tajuk Jurnal 1. Sekiranya perbincangan menyentuh topik yang sama. 4. 2. Masalah / Peristiwa Hari ini (24 Jun 2006) saya telah menghadapi masalah pengurusan masa yang tepat sebagaimana yang telah dirancangkan.) Saya akan menyediakan plan A dan plan B pada waktu-waktu tertentu terutama pada hari-hari yang terlibat dengan perhimpunan sekolah supaya proses pengajaran dan pembelajaran dapat berjalan lancar dengan masa yang telah dirancangkan . b.) Bagi memastikan bahawa aktiviti perbincangan secara berkumpulan tidak melebihi masa yang telah ditetapkan. Di samping itu.) Saya patut membaca buku-buku yang berkaitan dengan perancangan masa dalam sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran agar dapat menguruskan masa dengan lebih sempurna. 3. : : : : 2/12 Minggu kedua 24 Jun 2006 Masalah pengurusan masa. terdapat beberapa orang pelajar yang tidak dapat menerangkannya dengan lancar dan cepat. saya akan sentiasa mengingatkan pelajar tentang masa yang ada dan meminta wakil bagi setiap kumpulan membuat laporan dalam masa yang telah ditetapkan.

....................................... Tarikh : ....................................Disemak oleh Guru Pembimbing Tandatangan : ........ ........... Disahkan oleh Pensyarah Pembimbing Tandatangan Nama Tarikh : ................................................................................. : .......... Nama : .................... : ..................................................................