You are on page 1of 1

Hola!!!!

Aquest blog es titula “ the farm animals”, és un blog d’aula, creat amb
la intenció d’un bon aprenentatge per a xiquets que cursen primària,
concretament a xiquets que estiguen en 2º cicle de primària. He volgut fer
un aprenentatge significatiu amb jocs i vídeos divertits. El vocabulari
utilitzat no és gens difícil, no són frases complexes, així que qualsevol
persona que tinga un poc de nivell d’anglès ho pot entendrer.

Amb aquest blog el que he intentat aconseguir els que els xiquets
aprenguin els animals que estan a la granja. He pensat en aquest tema ja que
estem en una època primaveral, i molts col·legis fan activitats extraescolars
a qualsevol granja escola.

La meua idea ha segut explicar els animals que habitualment trobem a


una granja escola. A part de l’aprenentatge dels animals, he volgut que
faixen un recordatori dels seus coneixements previs i repassar alguns
conceptes, com son els números o els colors.

La pantalla esta dividida en tres parts: a la part esquerra, segons


mirem nosaltres la pantalla, es situen aquells gadgets decoratius que he
trobat més interessants i que són necessaris alhora de fer un blog; a la part
dreta, segons mirem nosaltres la pantalla, es situa un voki i links
interessants que ens lleven a pagines on podrem aprendre vocabulari de tots
els animals, o pàgines que he trobat per a que els nens al mateix temps que
treballen estiguen aprenent, és a dir, que tingen un aprenentatge didàctic.

Espere que us agrade i que disfruteu amb els diferents jocs que té.

Firma: Inés Díez Berenguer.