Isaia 53,4-5

Capitolul 53 cuprinde trei intrebari. Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cui ii sa descoperit braţul Domnului? Cine din cei de pe vremea Lui a crezut că El fusese şters de pe pămîntul celor vii şi lovit de moarte pentru păcatele poporului meu? Cele trei intrebari au rostul de a ne ajuta sa descifram intelesul acestui capitol. Contemporanii lui Hristos erau in mare confuzie cu privire la identitatea Lui si la rostul rastignirii Sale. Prin aceste intrebari Isaia ajuta pe cititorul sincer sa inteleaga cine era Mesia cu adevarat. Isaia profeteste cu 700 de ani inainte de Hristos. Era de asteptat ca scrierile lui Isaia sa fie cunoscute, iar poporul sa nu fie in eroare cu privire la Mesia. Dar n-a fost asa. Liderii lor erau dedicati fie culturii greco-romane, fie Talmudului. In consecinta ei l-au vazut pe Mesia ca fiind pedepsit pe drept, de Dumnezeu. şi noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu, şi smerit. (v.4) Isaia descrie aspecte cheie ale rastignirii in mod profetic care dau si mai multa validitate Golgotei. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre n Isaia capitolul 53 găsim profeţia din Vechiul Testament prin care este vestit Mesia drept Slujitorul suferind, cel ce îi va mântui pe oameni prin suferinţele lui. Om obişnuit cu suferinţa, fără frumuseţe, crucificat, iar mai apoi înmormântat printre cei bogaţi. Prin rănilele Lui am fost vindecaţi. În acest pasaj biblic este descrisă aproape vizual crucificarea. Sunt date nişte informaţii care Îl identifică pe Isus din Nazaret drept cel ce va suferi pentru popor.
-

De ce vorbeste la trecut profetul si nu la viitor cum e normal in cazul celorlalte profetii…..ca si cum s-a intamplat déjà.

Este evident că profeţia lui Isaia a avut şi un sens local imediat destinat vremii şi poporului spre care a fost rostit şi în cadrul acesta „robul Domnului" poate şi trebuie să fie identificat cu Israelul. Totuşi, nimeni nu poate nega faptul că profeţia lui Isaia este şi un mesaj peste veacuri, destinat celor cu care se vor împlini

Din iubirea infinită a lui Dumnezeu pentru om. iar Ezechia este forţat să se umilească capitulînd şi plătind un mare preţ în argint şi aur (2 Regi 18:13-16). Din imensele trupe îndreptate înspre Egipt. strigă către Iehova şi rezultatul nu întîrzie să apară: Dumnezeu însuşi se luptă cu asirienii producîndu-le o mare înfrîngere din care Sanherib nu şi-a mai revenit niciodată. În secret însă. Cînd Sanherib. desprinde o armată pe care o trimite să cucerească Ierusalimul (Isaia 36. În panica asediului. „Robul” este pregătit să sufere pentru ca să îndrepte pe mulți (Is. Contextul istoric : Sub ameninţarea lui Tiglat Pileser al Asiriei. citirea cărţii lui Isaia va fi mai uşoară. Iuda continuă să flirteze cu Egiptul. Vasalitatea împărăţiei lui Iuda durează pînă cînd Ezechia se răscoală (2 Regi 18). vine să pedepsească Iuda. iar unele pasaje obscure vor putea fi cu uşurinţă clarificate. Sanherib se întoarce să-şi zdrobească toţi rivalii. Israelul intră în alianţă cu Siria şi Damascul. Ezechia ascultă de alte glasuri care-l îndemnau să se alieze cu Egiptul. singura putere rivală pe măsura Asiriei (Isaia 30:2-4). La această răscoală îl îndeamnă Isaia care îl încurajează să iasă din orice alianţe omeneşti şi să se încreadă numai în Iehova. Ahaz cere ajutorul puternicei Asirii. În acest context al prevestirii. dându-Și viața. care zdrobeşte Siria şi Israelul. noi suntem cei condamnaţi. Suferinţa a fost luată de la noi şi pusă pe umerii Lui. . iar „Robul” suferind suportă pedeapsa în locul nostru. 37). împărăţia lui Iuda este eliberată astfel de orice ameninţare şi se va bucura pentru un timp de pace. 11). S-a mulţumit să fie tratat ca un păcătos. noul împărat al Asiriei. Ezechia ascultă de Isaia. Speriat însă de ameninţarea asiriană. linişte şi prosperitate. Dacă vom reuşi să ţinem în minte acest mic rezumat istoric. Egiptul ezită să trimeată ajutor. 53. purtând păcatul și fărădelegea altora. dar ia sub tutela sa şi micul regat al lui Iuda. Aflînd aceasta. Într-un fel.planurile viitoare ale lui Dumnezeu. Împăratul Ahaz din Iuda refuză să se alăture acestei alianţe şi este ţinta unei invazii de pedepsire (2 Regi 16 şi 2 Cronici 28). Robul Domnului trebuie identificat neapărat cu fiinţa şi lucrarea lui Isus Cristos din Nazaret. Mîntuitorul lumii.

21 Singura cale prin care puteam fi mântuiţi era ca Isus să sufere pedeapsa În locul nostru şi apoi să ne pună la dispoziţie neprihănirea Sa. II Cor.2125. Alexander Joseph…Comentary on the prophesies of Isaiah James Smith an Expository commentary on the Book of Isaiah John Schultz Comentary on the Book of Isaiah . I Petru 2. ambii tapi simbolizand pe Hristos care a adus ca jertfa si sangele Sau si a si dus pacatele <<in pustie>> pentru a fi izbavite. se remarcă cea a rolului de substitut al Robului suferind. I In 4. Cei doi tapi din Ziua Ispasirii arata symbolic ceea ce va pati Hristos.10. pe care o putem cere prin credinţă Profetul descrie exact si minutios chiar moartea lui Hristos ca dovada a inspiratiei lui.Între toate temele lui. 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful