You are on page 1of 1
 
FOTOĞRAF
FOTOĞRAF
 

Maral Müzik ve Dans Topluluğu Derneği

   

ÜYE BAŞVURU FORMU

T.CKimlik

No:

……………………………

Tel : (212) 224 07 15

ADI

:

SOYADI

:

Adres: Çimen Sokak No:136 / 1 Harbiye Şişli İstanbul

 

MESLEĞİ :

TARİH

:

İMZA

:

 

ANA Adı

:

BABA Adı :

 

ADRESİ

TEL NO: ………………………… GSM : ……………………………. E-Posta : ………………………….

Öneride Bulunan Üyelerin

 

(Tüzüğün 7.a maddesindeki gereklilikleri sağlayamayan hallerde doldurulması zorunludur.)

 

Adı Soyadı

 

Adı Soyadı

Adı Soyadı

Adı Soyadı

Adı Soyadı

ve İmzası

ve İmzası

ve İmzası

ve İmzası

ve İmzası

…. /…/……. Tarih ve ………

Sayılı yönetim kurulu karar ile üyeliğe kabulüne / reddine karar verilmiştir.

Çıktısını alıp kenarlıkardan kesip doldurarak ve iki fotoğraf ile üyelik başvurunuzu geçekleştirebilirsiniz.

7.a Maddesi: Madde 3’de belirtilen amblemin bulunduğu yazılı veya görsel medyada isimleri yer almış ve yıllık üyelik aidatını ödemeyi taahhüt etmiş, bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her kişi derneğe üye olma hakkına sahiptir. 7.b Maddesi: Belirtilen medyalarda isimleri yer almayanlar derneğin 5 (beş) asil üyesinin önerisi ile üyelik başvurusunda bulunabilirler.