You are on page 1of 1

Maral Müzik ve Dans Topluluğu, toplum karşısına yeni çehresi ile çıkıyor.

30 yılın getirdiği
olgunluk ve tecrübe, bu yeni çehrenin, tamamen özerk ve demokratik bir dernek olarak vücut
bulmasıyla sonuçlandı.

1980 yılında Benon Kuzubaş ve arkadaşları tarafından kurulan Maral, 1986 yılında Benon
Kuzubaşın vefatı ile 1987 yılındaki faaliyetlerine hazırlanırken, Karagözyan Okulundan Yetişenler
Derneği tüzel kişiliği desteğindeydi. Sonra sırası ile 1990 yılında Getronagan Lisesinden Yetişenler
Derneği, 1992 yılında tekrar Karagözyan Okulundan Yetişenler Derneği ve nihayet 1994 yılında
Esayan Okulundan Yetişenler Derneği destekleri geldi.

Vurgulamak istediğimiz, tüm bu süreçte Maral kendi yönetim kurulları tarafından


yönetiliyordu. Ta ki, Mayıs 2003’te günün Maral yönetim kurulu tamamen Esayan Okulundan
Yetişenler Derneği bünyesine katılma kararı alana dek. Bu tarihten itibaren, sorun, Maral’ın
özerklikten uzak Esayan Okulundan Yetişenler Derneği’nin belirleyiciliği altında yönetilmesidir. Garip
ve bizce en kabul edilemez olanı ise her iki kurulun da neredeyse aynı şahıslardan oluşmasıdır.
Yönetim şekli, bu biçimde kaldığı takdirde, Esayan Okulundan Yetişenler Derneği’nin üyesi olmayan
hiçbir Maral’lının, emek harcadığı, Maral üzerinde en ufak bir söz hakkı olamayacaktır. Zira Esayan
Okulundan Yetişenler Derneği’ne üye olmak, ön koşula bağlı olup, Esayan Okulu’nda en az 1 dönem
öğrenim görmemiş kişilerin üyeliği, seçme ve seçilme hakkına sahip olması söz konusu değildir.

Artık kendi tüzel kişiliğine kavuşan Derneğimiz, bunca yıldır varlığını koruyabilmek adına,
farklı dernek çatıları altında yaşadığı kendi yönetimsel zorluklarına bir kez daha maruz kalmayacaktır.
Kendi çatısı altında daha sıhhatli büyüyüp ilerleyeceği de açıktır. Çıkılan yolda ulaşılması hedeflenen
ve sonuçta varılan nokta MARAL isminin bağımsız ve herkese ait bir yapıda olmasıdır. Bu noktada
açıklanması gereken tek önemli husus şudur: Maral Müzik ve Dans Topluluğunun dernekleşmesi
toplumumuzun diğer kurumlarından kopuk ve ayrık olması manasını taşımamaktadır. Tabii ki tüm
kurumlarla seviyeli ve sıcak ilişkiler kurma arzusu öncelikli amaçlardan biridir. Bu amaç, ilişkiler
kurulurken teslimiyetçi bir zihniyet güdüleceği manasına gelmez. Aranacak temel esas, karşılıklı
mutabakat ve kurumların kişilik haklarına saygı gösterilmesidir.

Müzik ve Dans, Maral’ın vazgeçilmez öğeleri olmakla beraber, tek var oluş sebebi de
değildir. Tüzüğü gereği, Maral Müzik ve Dans Topluluğu Derneği’ne üye olan her birey, Onun çatısı
altında gerçekleşen tüm faaliyetlerde denetleme ve sorgulama hakkına sahip olmuştur.

Aradan geçen bu 30 yılda, göz ardı edilemez emeklerini esirgemeyen herkese, -lider, eğitmen
ve üyelere- çok teşekkür ederiz. Bu günden sonra da aynı özverinin esirgenmeyeceğine inanıyoruz.

Bu vesile ile açıkça diyoruz ki; asıl olan kurumlardır ve topluma mal olan Maral adının
şahıslardan daha önemli olduğuna inanan, bu çerçevede görev almayı isteyen her bireyi, derneğine
sahip çıkmaya davet ediyoruz.

Maral Müzik ve Dans Topluluğu Derneği Yönetim Kurulu