REFERAT FACEREA LUMII ÎN GÂNDIREA RELIGIILOR MONOTEISTE BIBLICE. Cuprins Introducere 1. Conceptul de „monoteism” în Iudaism, Creştinism şi Islam. 2.

Facerea lumii sau cosmogonia, în cele trei religii monoteiste. 3. Cosmogonia în Islam. 4. Cosmogonia în iudaism. 5. Cosmogonia în creștinism. Concluzii Bibliografie

Introducere. Ierusalimul este probabil cel mai faimos oraș al lumii. Cele trei mari religii monoteiste îl socotesc sacru și aici au loc necontenite pelerinaje. Evrei, creștini și musulmani sosesc în tot timpul anului la Ierusalim pentru a-și aduce tributul de credință unui loc încărcat de istorie cu semnificații al căror înțeles e descifrat de cărțile sfinte ale omenirii. Și totuși, în ciuda asemănărilor, în ciuda monoteismului, a cărților sfinte care cuprind părți mari în comun celor trei religii, sau cel puțin la două din ele, în aceeași măsură înregistrează și deosebiri, în ce privește doctrina, cultul, legislația. Un domeniu comun, pe care vrem să îl trecem în revistă, în lucrarea noastră, pentru a deosebi și identifica specificitățile fiecăreia dintre cele trei mari religii monoteiste – iudaism, creștinism, islam – este acela al Facerii lumii.

creștinismul. Kazani 2002. Ca "religii Abrahamice" . Answering Islam. Creştinism şi Islam. Pentru început vom defini pe scurt conceptul de monoteism în iudaism. creștinism și islam. sau Tora. totul a luat fiinţă prin voia Mircea Itu. Conceptul de „monoteism” în Iudaism. este autosuficientă. 2 1 . iar pe de altă parte. Atât mărturisirea de credinţă (shahadda) cât şi alte pasaje din Coran. Muhammad este mesagerul lui Allah.1 Ca religie de origine semită. (traducerea rusă). Norman Geisler & Abdul Saleeb. Creștinismul și Islamismul . Deşi exista și în religiile indigene şi arhaice. Bucureşti. Grand Rapids. și vom expune tot pe scurt facerea lumii în gândirea religiilor monoteiste.Iudaismul. definesc ceea ce înţeleg musulmanii prin crezul lor monoteist: „Nu este alt Dumnezeu decât Allah. Este evident că înainte de a respinge ori a accepta ceva. monoteismul (credinţa într-un singur zeu) a fost impus de religiile clasice (iudaism. Filosofia şi istoria religiilor. 173. p.sunt considerate în literatura teologică acele religii monoteiste care își au rădăcinile în prima parte a Bibliei ebraice. Noțiunea se bazează în special pe tradiționalul legământ dintre Dumnezeu și Abraham. 24. islamul. orice om cu o gândire raţională va încerca mai întâi să clarifice conceptul dat. Baker Book House Company.1. care. pe de o parte. etc. El este atotputernic şi omnipotent. definind conceptul monoteist prin unicitatea indivizibilă a lui Dumnezeu. p. Încercăm aici să clarificăm conceptul monoteismului.” Pentru musulmani există un singur Dumnezeu şi El este Dumnezeul tuturor popoarelor. p.) acceptă și încurajează credința într-o ființă supremă. 1-3). în care atât creștinii cât și musulmanii recunosc drept părintele lor ales de Dumnezeu. Această noţiune ne conduce la ideea că Dumnezeu este existent în Sine. 3 Ibidem.2 Se poate spune că conceptul monoteismului islamic vorbeşte despre Dumnezeu ca despre o finţă unică. nu are nevoie de nimic. Editura Fundaţiei România de Mâine. părintele poporului Israel (Geneza 12. 173. 2004. islamul face parte dintre cele trei religii monoteiste. divină care este creatoarea omenirii. mai degrabă toţi au nevoie de El3. respectiv Allah. Credincioșii celor trei religii (iudaismul. creştinism şi islam) drept sistemul superior în religie. și pentru aceasta am ales ca metodă o comparație sau dialog al deosebirilor și asemănărilor dintre cele trei mari religii.

ci doar transcendenţa Sa. Este foarte clar că o altă latură a monoteismului islamic este un răspuns la afirmarea monoteismului creştin. Muhammad and the Christian. ci mai mult asupra acţiunilor Lui. pe care. Nu ne rămâne decât să menţionăm că suntem de acord cu poziţia Quranului în privinţa triteismului. Tennessee. p.6 În timp ce unii dintre rabinii evrei îl identifică pe Avraam ca fiind primul om care sa închinat unui singur Dumnezeu. Dar islamul face o mare confuzie. 2000. Shema Israel este. Pe de altă parte. și în anumită măsură putem spune chiar că a contribuit direct la geneza monoteismului creștin și islamist. deoarece acestuia i-au fost date cele 10 porunci. 21. 2000. o stăpâneşte. Monoteismul este cel de al doilea din cele 13 articole de crez ale lui Maimonide. p. confundând deci triteismul cu Trinitatea. prima fiind: Eu sunt Domnul Dumnezeul tău (Ex. un act de credinţă monoteist necondiţionat. What you need to know about islam and muslims. Braswell Jr.6:4). „Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Ehad” („Ascultă.5 Pe de altă parte. Muhammad a dat o nouă identitate monoteistă poporului arab. prin formarea islamului. George W. Mărturisirea crezului monoteist la evrei sună în felul următor: Credinţa într-un Dumnezeu unic. bazându-ne pe un studiu atent asupra conceptului monoteist în islam. Oneworld. Sunt mai multe pasaje din Coran unde Trinitatea este exclusă definitiv. Oxford.Lui şi nimic nu poate avea loc fără voia Sa. Israele. Domnul este Dumnezeul nostru. islamul susţine că Muhammad a primit revelaţia prin îngerul Gavril şi nu din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu S-a descoperit în mod direct sub o formă de teofanism. creştinii afirmă existenţa unui singur Dumnezeu. Afirmaţia necondiţionată a religiei monoteiste se exprimă în profesiunea de credinţă cea mai renumită a iudaismului. învinuind creştinismul de „triteism”. Domnul este unic”) (Deut. totodată. În final. 102. conchidem că islamul nu se concentrează asupra esenţei lui Dumnezeu. făcând însă o diferenţă clară între acesta şi Trinitate. în Israel monoteismul s-a dezvoltat timp de mai multe secole. 20:1). Editura Hasefer Bucureşti. 5 Kenneth Gragg. 6 Dicţionar Enciclopedic de Iudaisme. 4 . El este conducătorul. Nashvill.4 Cu alte cuvinte. Broadman & Holman Publishers. fără îndoială. Credinţa în existenţa lui Dumnezeu şi afirmarea unicităţii Sale sunt principii fundamentale ale credinţei evreieşti. alţii îl consideră pe Moise. Reprinted bz Oneworld in 1999. El cunoaşte tot ce este în lumea pe care a creat-o. islamul nu susţine în teologia sa imanenţa lui Dumnezeu. Ca şi musulmanii.

expresia „Dumnezeu este Unul” specifică relaţia Sa cu umanitatea.” pentru că Dumnezeu este perfecțiunea în sine dar și sursa ei. Unul prin care toate îşi continuă existenţa. 2002.Brown. 94. Într-un mod suprem noi reflectăm imaginea lui Dumnezeu în relaţiile noastre unii cu alţii.8 Ori în acest caz se ridică o întrebare: Cum se înţelege expresia „Dumnezeu este unitate?. în primul rând. Prima se referă la Dumnezeu ca şi „rădăcină” (iqar). Monoteism. când poporul lui Israel a refuzat să se mai închine altor dumnezei. Dumnezeu există într-o unitate relaţională cu Dumnezeu Tatăl (Gen. 8 . În al reilea rând. monoteismul Vechiului Testament subliniază că Dumnezeu este mişcat profund de implicaţiile umane. În al doilea rând. Pe de altă parte termenul în ebraică pentru perfecțiune este shalom. decât singurului Dumnezeu viu. idee care subliniază o relaţie perfectă dintre părţile care alcătuiesc perfecţiunea. Faptul că umanitatea a fost creată după chipul lui Dumnezeu indică potenţialul enorm pentru fructificarea unităţii şi armoniei dintre diverse comunităţi umane în baza relaţiilor. p. în special de suferinţa umană (Isaia 57:15). Conform gândirii iudaice. Cu alte cuvinte. aşa cum o vedem în Shema. Dumnezeu este distinct. nu ar trebui să fim surprinşi. Inter Varsity Press. citat de Cheryl A. În înţelepciunea Sa Dumnezeu a creat umanitatea şi întreaga lume ca şi o unitate în diversitate. de faptul că imaginea lui Dumnezeu se concentrează asupra comunităţii de credincioşi. Doumers Grove IL. Stanley Grenz. Ibidem. ci este unic în ontologia Sa. care susţine că Dumnezeu rămîne nemişcat şi apatic. 7 Cheryl A. Unitatea lui Dumnezeu şi unitatea esenţială a creaţiei ridică două expresii evreieşi foarte importante cu privire la monoteismul biblic. unitatea lui Dumnezeu este exprimată prin unitatea cosmosului creat de Dumnezeu. 94. spune acelaşi autor. Dumnezeu nu reprezintă ceva mai mult ori mai bun decât alte forme. şi se referă la unitate în diversitate.1:26). Unul de la care toate lucrurile au venit în existenţă. separat de întreaga creaţie. El este sfânt (Isaia 45:21-22)7.O altă idee cu privire la monoteismul iudaic este plasată în perioada de exil. În primul rând. p. un concept relaţional. A doua expresie este una liturgică. Women’s Bible Comentary. Dumnezeu este Unul ca şi Creator (Isaia 45:18). Brown explică faptul astfel: „Imaginea lui Dumnezeu este.” Prin urmare. privind elementul fundamental al universului. exprimată în crearea persoanelor după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu. Spre deosebire de monoteismul filosofic.

că. Aceasta mai înseamnă. naşterea Fiului şi purcederea Duhului Sfânt fiind caracteristicile ipostasurilor divine nu au împărţit fiinţa divină”. monoteismul iudaic se deosebşte de cel islamic prin faptul. p. “Despre Sfânta Treime”. Spre deosebire de iudaism şi islam. întrucât toate sunt lucrări ale aceleiaşi voinţe a lui Dumnezeu. Universul şi tot ce cuprinde el îşi datorează existenţa unui Dumnezeu unic. 548. În învăţătura iudaică. Ps. 2. ori. ci ca împreună lucrare. unde cel dintâi este „teist”. că iudaismul mărturiseşte că Dumnezeu este personal şi că monoteismul iudaic se întemeiază pe două principii fundamentale: 1. iudaismul împărtăşeşte ideea unui monoteism etic. monoteismul este intim legat de valorile morale care sunt aspecte ale unităţii lui Dumnezeu. credinţa biblică se întemeiază pe aspectele etice ale absolutului legii morale. iar cel de–al doilea. conceptul monoteist în creştinism este unul trinitarian. cea păgână este filosofică şi ontologică. există din eternitate ca trei persoane distincte. Acest Dumnezeu este Creatorul umanităţii. creator al cerului şi al pământului. Acest Dumnezeu personal. în vreme ce teismul şi panteismul se referă la o relaţie care se stabileşte înre divinitate şi univers.Pe de o parte. ianuarie – februarie 1974. Editura Hasefer Bucureşti.9 Pe de altă parte. „Neoriginarea Tatălui. ca şi cum Persoanele ar lucra fiecare izolat. deşi Dumnezeu este Unul singur. În final. p. În timp ce păgânismul ajunge la unicitatea divinităţii prin raţionament sau prin consideraţii metafizice. spre deosebire de islam şi religiile păgâne. care S-a revelat pe Sine în trei persoane diferite – monoteism trinitarian. adică deşi acţiunea externă este produsul voinţei celei una şi neîmpărţită a lui Dumnezeu. Aceasta nu înseamnă că creştinii se închină la trei Dumnezei. toţi oamenii ar trebui să se considere fraţi şi surori. monoteismul biblic se deosebeşte foarte mult și de cel păgân.10 Lucrarea proprie a fiecărei Persoane dumnezeieşti nu trebuie gândită ca petrecându-se separat de a celorlalte Persoane. Şi cu toate acestea. Monoteismul se referă la existenţa unei divinităţi ca atare. ci unuia singur. 2000. altfel spus. totuşi. pe revelaţia de Sine a lui Dumnezeu. 2. uniţi prin credinţa lor în Dumnezeul unic. Romul Grecu. În timp ce credinţa biblică este etică. „panteist”. apropiat de fiecare individ este Stăpânul istoriei şi intervine în lumea pe care a creat-o. Iar. 45 10 9 . ceea ce ar fi triteism. deci Dicţionar Enciclopedic de Iudaism. Studii teologice anul XXVI – numerele 1.

Trinitatea stă la baza vieţii creştine şi această doctrină este mărturisită deopotrivă de creştinii ortodocşi. cele trei Persoane sunt un singur Dumnezeu. Fiu şi Duhul Sfânt. Dr. dar nu şi în Vechiul Testament. p. Editura Renaşterea. Fiinţa lor este unică. de exemplu. islamul nu cunoaşte acest Dumnezeu. protestanţi şi evanghelici. greco-ortodocşi. Prin urmare. de atribute. cu excepţia aspectului trinitarian. p. De aceea. 113 11 .) participă şi celelalte două persoane. Editura Institului biblic şi de misiune al BOR. Totuşi. Pr. de activitate. putem conchide că. 1:26. proclamate de creştini. fiindcă ipostaziază aceeaşi unică fiinţă dumnezeiască. având unitate de fiinţă. conceptul monoteismului în islam este foarte diferit. Uneori se creează impresia că doctrina trinităţii poate fi găsită doar în Noul Testament. romano-catolici. Teologia dogmatică.comună Persoanelor divine. manual pentru seminariile teologice. ce s-a revelat în mod progresiv în istoria omenirii. iudeii îl resping. Dar fiecare dintre Ele este Dumnezeu adevărat. intelectuale şi morale). 114 12 Îndrumări misionare. mântuire. Ioan Zăgrean. Bucureşti. fără să o împartă cumva. atunci nu putem vorbi că aceste trei religii Arhidiacon Prof. Ba mai mult. 1986. pe care. 6)10. în toţi” (I Corinteni 12. în timp ce iudeii şi creştinii se închină Aceluiaşi Dumnezeu. deşi doctrina Trinităţii nu este subliniată explicit în Vechiul Testament. căci: „Acelaşi Dumnezeu lucrează toate. în Gen. mai multe pasaje sugerează şi implică existenţa lui Dumnezeu în mai mult decât o singură persoană. în sensul că la activitatea externă a unei persoane divine (creare. Prof.11 Unitatea în trinitate a celor trei Persoane. etc. exprimă faptul cu privire la persoanele divine. neîmpărţită sau nemultiplicată în Persoanele Sfintei Treimi. În concluzie putem remarca faptul. aceasta este doctrina Sfintei Treimi. Toate trei au aceleaşi atribute (naturale. că printre adevărurile distincte. și după ce am trecut în revistă conceptele de bază cu privire la religiile monoteiste. dacă punem iudaismul şi creştinismul de o parte şi islamul de cealaltă. cel care separă creştinismul de islam e că: Dumnezeul Bibliei este Dumnezeul care se cunoaşte pe Sine Însuşi. expresia: „Să facem om după chipul şi asemănarea noastră”. Cluj-Napoca. Isidor Todoran. totuşi fiecare Persoană îşi are contribuţia personală prin lucrările proprii. deşi este cuprins în Vechiul Testament. în timp ce iudaismul şi creştinismul mărturisec acelaşi concept monoteist. întrucât atributele ţin de fiinţă şi toate trei au o activitate externă comună. ori de câte ori ne referim la cele trei religii monoteiste. Dr. şi care prin Isus Christos ni s-a revelat ca Tată. trebuie specificat faptul. pentru că orice lucrare a lui Dumnezeu perneşte dintr-un singur principiu şi este manifestarea unicei voinţe a lui Dumnezeu12. cum s-a notat mai sus. că.

Aici putem fi întru toul de acord cu istoricul creştin Stephen Nell. putere manifestată în fenomenele paranormale şi în minunile pe care le-a făcut Hristos şi apostolii Săi. fiinta a unei serii genealogice. puterea Duhului Sfânt.monoteiste se referă la „un singur Dumnezeu”. provenienta ereditara sau parinti. de pilda. Facerea lumii sau cosmogonia. încalzirea substantei matriciale într-una dintre cosmogoniile indiene arhaice). Toate sistemele monoteiste afirmă fără nici o ezitare unicitatea şi unitatea lui Dumnezeu împotriva idolatriei şi a politeismului. ci în natura acestei identităţi. unde omul nu este niciodata conceput ca fiinta solitara. participant la rit si la traditie. când afirmă: „Creştinii şi musulmanii proclamă cu pasiune credinţa într-un singur Dumnezeu. fiindca ea conduce în mod nemijlocit la consubstantialitatea care e esentiala în cadrul oricarei ritualistici. 2. Etimologia ofera însa si alte deslusiri: gonos trimite spre nastere.” În final. format din cuvintele grecesti kosmos (ordine) si gonos (zamislire. un portant de sacralitate integrat într-o comunitate. ca entitate de origine divină. Sub aspect ritualic. care reprezintă scânteia divină din om. Sub aspect etimologic. descoperim câteva diferenţe ireconciliabile dintre ele. Toate fac trimitere la un factor nemuritor şi transcendent din fiinţa umană. Toate marile religii au doctrine comune. studiind conceptele acestora. termenul compus. Dar orice porţiune din această definiţie depinde de semnificaţia pe care o atribuie fiecare termenului „Dumnezeu. sugerând în acest fel o relatie sintactica temporala. islam şi creştinism cu privire la doctrina Trinităţii nu constă în identitatea lui Dumnezeu. toate recunosc puterea acestui spirit. ci mai degrabă. ca voinţă a lui Dumnezeu. dimpotriva. În acelaşi timp. creştinismul crede că identitatea lui Dumnezeu admite distincţii fără a fi fragmentată unitatea Sa. ca creaţie divină a unicului Dumnezeu. trebuie specificat faptul că diferenţa dintre iudaism. de catre un actant mitic sau de catre o circumstanta originara (cum este. el este. indica semnificatia originara a complexului: cosmogonia defineste zamislirea unei lumi bine alcatuite. atât în privinţa cosmogonici universului. în cele trei religii monoteiste. acela al spiritului omului. dar si seria genealogica în care se înscrie cineva prin nastere. armonioase. precizarea ultima e importanta. . cât şi asupra creării omului. creatie).

1994. Astfel. islamismul. hinduismul şi buddhismul. creştinismul. Al-Gaffar (iertătorul). salima (a fi mântuit). 1986. Bucureşti. Se insistă asupra atributelor lui Allah şi apelativelor sale. Al-Hafiz (păzitorul). atotputernic. 14 13 . tradus din arabă de George Grigore. Al-Muhaiman (stăpânitorul). creştinismul. Bucureşti. Al-Qadir (puternicul). In consecinţă. Prezentarea islamului. Remus Rus. Editura Enciclopedică. Editura Kriterion. pământului şi al omului. Iudaismul. supunere. Iudaismul. As-Salam (tămăduitorul). ale cărui atribute studiate cu atenție ne vor dezvălui. a dat mulţi fanatici religioşi. Analizând credința islamului observăm că Pantheonul islamic se caracterizează prin credinţa într-un singur zeu. creator al cerului. Al-Haliqu (creatorul). mântuire. ci a tuturor oamenilor. 15 Soheib Bencheikh el Hocine. dar. atoatestăpânitor. Supunerea şi ascultarea lui Allah aduc pacea. hinduismul şi buddhismul. Al-Malik (stăpânul). ca: Ar-Rahim (milostivul). Monoteismul şi universalitatea învăţăturii islamice constituie temelia elementului confesional. Allah este înfăţişat prin prisma a 99 de nume-atribute. factor catalizator şi pincipiu unificator pentru promovarea unităţii etnice a lumii musulmane14. p. Cuvântul ’islam are următoarele derivate în limba arabă: salam (mântuire). Editura Orizonturi. Marile religii. Al-'Adl (dreptul). Al-Habir (cunoscătorul). 1995. Islamul apare în lume ca o ideologie bazată pe etnic şi confesional. stăpânire de sine. Al-Hasib (cumpătatul). Al-Hayi (viul). pe de alta. sallama (a mântui). relația lui cu omul și cu universul întreg. Termenul islam are mai multe semnificaţii: pace. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. îndurător. Istoria filosofiei islamice. unic. 27. Allah este divinitatea supremă. Bucureşti. 17 Qur 'an (Coranul). 124-125. 3. drept cea mai devoţională dintre religii. Al-Karim (generosul). adică cosmogonia islamului. Al-'Ahad (unul) şi Al-'Ahir (ultimul)17 etc. dar şi mulţi dintre cei mai fideli faţă de religie. silm (pace). traducere de Sanda Aronescu. Al-'Ali (înaltul). AsSamad (absolutul). pe de-o parte. în Philippe Gaudin (coordonator). iar dintre aceştia în special a arabilor. Nadia Anghelescu scoate în evidenţă fapul că limba arabă s-a aflat ca fundament. drept cea mai severă. p. adorare şi ascultare. aşa cum subliniază Remus Rus13. Religia islamică este cunoscută. 589-592. Marile religii. 13. Cosmogonia Islamocă. istaslama (a se preda). Allah este bun. p. Allah. p. Al-Hakim (înţeleptul).3. milostiv. 2000. Limbaj şi cultură în civilizaţia arabă. Supunerea se referă la atitudinea omului faţă de poruncile lui Allah. Dumnezeu este „un tată mai autoritar”16. dar nu numai a arabilor în particular sau a musulmanilor în general. ’aslama (a venera) şi muslim (adeptul păcii)15. Bucureşti. Nadia Anghelescu. p. 16 Philippe Gaudin (coordonator). iar ascultarea este punerea în practică a acestora. Editura Orizonturi şi Editura Lider. Istoria recunoaşte islamul ca religia musulmanilor. islamismul. Bucureşti. Al-Halim (blândul). Al-Kabir (marele). tradusă din franceză de Sanda Aronescu.

p. "El este Allah. Ale Lui sunt numele cele mai frumoase. este dintotdeauna. Allah va exista întotdeauna. Care mă hrăneşte şi-mi dă de băut. "El este Allah: Făcătorul.Aziz (Cel Tare). dacă o casă se va prăbuşi cândva. Al-Muhaymin (Veghetorul). Atotputernicul. Al-Quddus (Cel Sfânt). 112:4. Al-Bari (Creatorul). Cel Sfânt.1277 20 Idem. Allah. Cel Curat. Al-Khaliq (Făcătorul). Allah nu este asemănător cu ceea ce a apărut (Muhalefetün Li'l havadis).. denumirile şi calităţile luiAllah sunt. Dătătorul de chipuri. ceea ce este -. 59:22-24. le ştie pe toate trecut. în Sura Pribegiei (Haşr Suresi) din Cartea Sfântă a Islamului. animă. Cel Tare. tainicul şi dezvăluitorul este identic. El nu are tată. oricare are un început. Creatorul Suprem este Viaţa (Hayat).. ceea ce El are nu posedă nici o altă existenţă.18 Allah este Domnul şi Stăpânul universurilor. că Allah nu are asociat la creaţie. El nu are printre făpturi pe nimeni care să-I fie egal sau să-I semene. Allah nu. Care nădăjduiesc că-mi va ierta păcatele în Ziua Judecăţii de Apoi". fără nici o umbră de îndoială. este prezent. In fine. 26:78-82. Ştiinţa (Ilim) Lui nu sporeşte. Cel Prea înalt Mărire lui Allah! El este mai presus de ceea ce voi asociaţi". tot ceea ce este şi tot ceea ce are vine de la El însuşi. un copac se va ofili cândva. 19 Coranul. Pe El îl laudă cele din ceruri şi cele de pre pământ. Şi El cunoaşte ceea ce este pe uscat şi ceea ce este pe mare. Creatorul. este Cel "Care m-a creat şi mă călăuzeşte. Al-Mumin (Apărătorul Credinţei). Veghetorul. El este Cel Milostiv şi îndurător".Spre exemplu. are Existenţă (Vücüd). El este Preaslăvitul de care lumea are nevoie fără ca El să aibă nevoie de nimeni. nu se schimbă. El este Unic.2232 18 . Al-Aziz (Cel Puternic) şi Al-Hakim (Cel înţelept).. Iar când sunt bolnav. potrivit Surei Poeţilor (Şu'ara Suresi). Care mă lasă să mor şi-apoi la viaţă mă trezeşte. El însufleţeşte. afară de care nu este alt dumnezeu. perenă (Bekâ). afară de care nu este alt dumnezeu: Stăpânitorul. El mă tămăduieşte. are o vechime ce se pierde în negura timpurilor (Kidem). În limba arabă. Ştiutorul celor văzute şi al celor nevăzute. s-a întâmplat. Al-Mutakabbir (Cel Preaînalt). totul este eveniment. In afară de Allah orice. El este Cel Puternic şi înţelept". Al. Coranul se spune: "El este Allah. la adorare şi la stabilirea rânduielilor pentru viaţa oamenilor.. Al-Jabbar (Atotputernicul). este Unic. p. Pentru El. Şi nu cade nici o frunză fără ca El să o ştie. prin El însuşi (Kiyam Binevsihi). De altfel.. Al-Musawir (Dătătorul de chipuri). un om va muri cândva. Allah este o Existenţă fără sfârşit.1949-1950. "Şi la El sunt cheile necunoscutului şi nu le ştie decât El. fără egal (Vahdaniyet) "Şi El nu are pe nimeni egal" 20. Apărătorul Credinţei. Cunoaşterea. nu este tată şi nu a zămislit nici un fiu. potrivit versetelor 22-24 din această sură: Ar-Rahman (Cel îndurător). ΑΙ-Malik (Stăpânitorul). In afară de Allah.19 Allah este fără egal. p.. Şi nu există bob în întunericurile Coranul. Coranul spune clar. As-Salam (Cel Curat). nu scade. viitor.

cit. crearea cerurilor şi a pământului.21 Printre semnele lui Allah. Idem. p. Pacea este văzută ca o parte importantă a naturii umane. 23 Qur'an.1397-1398. 4. fără ca ele să fie însemnate într-o Carte Limpede". sunt lucruri interesante dar mai puțin cunoscute. De pildă. atunci când vorbim despre mitologia şi cu predilecţie despre mitul cosmogonic. teoria creaţiei prin puterea cuvântului lui Dumnezeu.pământului. dar şi ca lege supremă în natură. geneza lumii are la bază. ritual. Totuşi. Iudaismul este sufeltul. este una dintre marile religii. Și totuși. dincolo de ceea ce este arhicunoscut. (Sura Romanii): creaţia omului Adam din ţărână. nu are aceeaşi pondere în iudaism unde în locul mitologiei se aşează istoria. Cosmogonia iudaică.22 La baza cultului islamic stă crezul: ‫״‬Spune: Unul este Allah. iniţiere sau ceremonie. iudaismul nu rămâne indiferent la cosmogonie. Știm de exemplu. op. 502. Editura Orizonturi şi Editura Lider. iar trupul este poporul evreu24. Este atât de cunoscut referatul biblic al creației încât pare superfluu să mai repetăm informațiile ca să expunem cosmogonia iudaică. Sura 112. ca majoritatea culturilor arhaice. Le ilustrează. fapt pentru care islamul se mai numeşte şi „religia naturii" (Dinul Fitrah). hinduism şi buddhism. între religiile tradiţionale şi între religiile monoteiste.478. op. Coranul enumără în Sura Ar-Rum. Se înscrie. Ea este văzută ca o istorie sacră. islam. crearea pentru bărbat a unei soţii. coborârea apei cu rezultatul pozitiv. arătarea fulgerului şi a trăsnetului. 53. Bucureşti. islamismul. care deși esenţial în mai multe culturi arhaice. unele prezente în Biblie. 24 S. Cohon. Legea lui Allah este pacea şi armonia din univers. hinduismul şi buddhismul. cum istoria arată că religia evreilor. pentru oameni. p. Marile religii. alături de creştinism. deosebirea dintre limbi şi culori. nimic proaspăt şi nimic uscat.. la evrei. în Philippe Gaudin (coordonator). tradusă din franceză de Sanda Aronescu. de asemenea. Idem. dar sacralizarea nu se produce prin mit. creştinismul. Philippe Gaudin (coordonator). al "învierii" pământului şi al roadelor lui atât de necesare. somnul în timpul nopţii şi al zilei. 6:59. numită iudaism. prin episoade grandioase.. Specificul vine de exemplu. Allah! Absolutul! El nu naşte şi nu se naşte şi nimeni nu-i este asemenea"23. 30:20-25. Iudaismul. p.p. la viaţa omului şi la problema morţii. 22 21 . cit. între religiile clasice. Există.

cu cel mai mare număr de credincioşi. 2004. 264. 28 Mircea Itu.. lumea este "cuvântătoare" şi "duhovnicească". ca simboluri pentru Fiul și Sfântul Duh. în adâncul "fiinţei" sale. structura ei este o structură trinitară şi deci comunitară. Editura Humanitas. Cu alte cuvinte. Filosofia şi istoria religiilor. ca şi religiilor istorice. Ca atare. Este una dintre marile religii şi aparţine religiilor clasice. raţională. 1980. p. prezente şi în Evanghelia după Ioan şi în epistolele Sfântului Apostol Pavel. Lumea sau "cosmosul" nu-şi are principiul ontologic în sine. în structura ei intimă. identic cu fiinţa 26. 25 5. prof. 27. Bucureşti. 27 Sfântul Iustin Martirul şi Filosoful. ci în Dumnezeu. Identificând însă pe Hristos cu Adevărul pentru că El este Logosul. ci a unui deşert pe care Yahvé l-a făcut fertil. Ed. lumea poartă icoana Treimii şi. lumea are o structură "logică". Istoria scoate în lumină adevărul că creştinismul este o religie universalistă. Istoria filosofiei antice.însă. 95-96. afirmă Sfântul Irineu.28 Constantin Noica. Întreaga teologie patristică afirmă că Dumnezeu-Tatăl creează lumea prin Fiul în Duhul Sfânt.) şi este cunoscut numai cu mintea "27. p. Spre exemplu. Editura Fundaţiei România de Mâine. coeternă cu Dumnezeu. IBMBOR. Sfântul Iustin Martirul defineşte pe Dumnezeu ca Adevăr suprem astfel: "Cel ce este întotdeauna acelaşi (. Lumea nu este din veşnicie. deoarece asimilează elemente din religiile precreştine aproape pretutindeni în lume. Și faptul că lumea are o structură logică era acceptat şi de filozofia antică. 26 25 .. Cuvântul şi Duhul. apologeţii nu au reuşit să depăşească întru totul ontologia statică a elenismului. p. Pentru a transpune în limbaj conceptual afirmaţia teologică de mai sus. ca atare. Sfinţii Părinţi s-au folosit de două concepte. Spre exemplu. "Dialogul cu iudeul Trifon". creştinismul este o religie complexă şi compozită. Bucureşti. Bucureşti. De aceea. Diac. şi o a doua concepţie pregantă în iudaism care nu se referă la creaţia cerului şi pământului. şi anume Cuvânt-Logos şi Duh (Spirit) – Nous. 1982. în Apologeţi de limbă greacă. 246. De asemenea. filozofia stoică considera că logosul este un principiu cosmologic. Jurnal filozofic. prin care lumea a fost adusă de la ne-fiinţă spre fiinţă. 1990. Nicolae Balca. are un mesaj pentru om şi o finalitate spirituală. sunt "mâinile" lui Dumnezeu-Tatăl. pp. Bucureşti. Cosmogonia creștină. ci este creată din nimic (ex nihilo) ca o manifestare a libertăţii şi iubirii creatoare a lui Dumnezeu-Treime. dr.

întuneric. aşa cum arată Mihai D. omniscient. fiind supremul şi ultimul profet”34. infinit în raport cu spaţiul şi cu timpul etc. iar acesta . Mahomed. Tradiţia simbolică a logosului creştin. Ibidem. p. nu a făcut-o pentru a se situa pe poziţie de superioritate faţă de toţi ceilalţi. De asemenea. Părintele Dumitru Stăniloae scrie despre demnitatea profetică a lui Iisus Hristos. Iisus Hristos sau restaurarea omului. în monoteismul creştin lumea este văzută ca o realitate în afara lui Dumnezeu. La bază se găseşte crearea lumii din nimic de către Dumnezeu atotputernic timp de şapte zile. Aceasta este una din multiplele formule de unitate-totalitate. îl numeşte „cel mai mare profet”33 şi aduce argumente prin care demonstrează că „Iisus îi depăşeşte pe toţi profeţii. se neagă existenţa profeţilor care au trăit în istorie după Iisus şi cel mai elocvent exemplu este. afirmând că este fiul Domnului. Dumnezeu a creat lumea ca fiinţă şi ca formă după cum se arată în capitolul Geneza din Biblie. lumea şi omul sunt rezultatele uciderii monstrului ofidian Tiamat. 34 Ibidem. 31 Omul este o fiinţă spirituală.Cosmogonia în creştinism are la bază credinţa că Dumnezeu este cauza. Cosmogonia biblică are o structură aparte. legată de strămoşul mitic. Pe de altă parte.Pământ şi lumină . op. 29 30 Mircea Itu. „transfigurarea spiritului şi a materiei în Hristos”32. 33 Dumitru Stăniloae.Dumnezeu. bun. cit. Ea evidenţiază creaţia prin cuvânt a unei lumi „bune” şi a vieţii „bune”. întrucât şi alţi credincioşi din alte religii pot afirma la fel despre profeţii lor. în spirit creştin. p. Bucureşti. vizibil .. însăşi iubirea aproapelui implică smerenie şi exclude aroganţa. Vasile. 2000. El este creator. p. 265. Vasile. profanizează pentru că instituie un aşa-zis clasament arbitrar al profeţilor şi chiar contrazice esenţa mesajului lui Iisus. orgoliul şi superioritatea. 57. Editura Punct. Aceste opinii ale preotului Stăniloae subminează ideea de umanism. unic. înţelept. p. deci. Androginia umană are ca model bisexualitatea divină. p. Numindu-l pe Iisus ca ultimul dintre profeţi. 265. 31 Ibidem. 32 Mihai D. fără îndoială. transcendent. 30 Pantheonul creștin are un singur zeu . Dacă la mesopotamieni. menirea omului fiind. . 214. Acest mit reflectă o credinţă destul de răspândită a perfecţiunii umane. a rezultat o lume rea şi o concepţie pesimistă. Totodată. alcătuită dintr-o unitate între trup şi suflet. realizată prin unirea perechilor de contrarii: feminin masculin. Cer . 29 Crearea femeii din coasta bărbatului ne duce cu gândul la androginismul omului primordial. 228. atotputenic.invizibil. care.ca unic şi transcendent.

Astfel. op. fiul Fecioarei Maria. Concluzii Din cele spuse până acum putem înțelege că cele trei mari religii monoteiste. în Coran. în cartea lor despre simboluri. Paris. dar. la imperativ. Isus este un Profet. 3:59. cit. p. Isus este Cuvântul lui Dumnezeu întrupat. 223. Éditions Zodiaque. mai mult sau mai puțin. 36 35 . deci cunosc și cărțile Noului Testament. nici o combinaţie între natura divină şi natura umană. Isus nu este nici Dumnezeu. toate trei religiile sunt monoteiste și au aceleași cărți sfinte la bază. creaţie. Gérard de Champeaux şi Dom Sébastien Sterckx. celor trei religii.252. Isus este robul lui Allah.. despre cărțile Vechiului Testament. pe care El 1-a făcut din lut şi apoi I-a zis lui "Fii" şi el a fost"37. Allah a creat pe Isus. precum și omul. Islamul nu acceptă ideea filiației deși Coranul vorbeşte despre Isus (Isa). Introduction au monde des symboles. aceasta ar fi identică. Isus este asemenea lui Adam. fără să le accepte în totalitate. nici semi-dumnezeu. căci umanitatea iese din mormânt şi se purifică prin sângele Mântuitorului36. Dumitru Stăniloae. deoarece fiecare religie îl vede pe Dumnezeu în mod diferit și de aici provin diferențele în ce privește lucrarea lui. Cum Allah a creat cerul şi pământul cu verbul "Să fii". Isus este om. nici fiu al lui Dumnezeu. simbolismul crucii lui Iisus este cosmic. dar am văzut că nu e așa. p. Fiecare religie monoteistă crede că Dumnezeu a creat lumea văzută și nevăzută. 37 Coranul. Gérard de Champeaux. 440. p. iar funcţia sa este de centru al lumii recreate. evidenţiază că tot astfel după cum Iisus reprezintă soarele. Trimisul Său şi Cuvântul Său. cu acelaşi verb. putem aprecia că sunt comune în totalitate. este fiul Măriei "înaintea lui Allah. asemănările se opresc aici. Dar. și iudeii și islamul vorbesc despre Iisus hristos. în mai multe rânduri. desigur nobil şi demn de a fi acceptat venerat ca toţi profeţii. S-ar putea crede că având comune cărțile Pentateuhului în care se găsește expusă creația lumii. făptură a lui Dumnezeu. Jertfa lui Iisus pe cruce are menirea să absolve omenirea de păcat. așa de exemplu. Pruncul Isus se naşte dintr-un cuvânt al lui Allah. 1980. au în comun mai multe lucruri decât sunt lucrurile prin care se deosebesc.subliniază importanţa dialecticii revelaţiei lui Dumnezeu prin Iisus Hristos35. Însă nu numai atât. Dom Sébastien Sterckx. pe care 1-a trimis Fecioarei Maria. fără să fie la mijloc nici un tată.

***Îndrumări misionare. în timpuri şi contexte sociale diferite. Islamul este primordial religia Absolutului. Dumnezeu a spus: "Eu". 38 Dr. ***Qur 'an (Coranul). Nicolae Balca. Prof. pentru comunităţi umane istoriceşte. Dr. Monoteism.p. 2002. 1982. Arhidiacon Prof. Ioan Zăgrean. 2000. . Editura Kriterion. la început a fost Cuvântul divin. Jurnal filozofic. Editura Institului biblic şi de misiune al BOR. nu vrea să accepte să împartă lumea cu ceilalți credincioși prin împăcarea adusă de Hristos și drept urmare nu recunosc Mesianitatea lui Iisus Hristos. pornind de la modul personal și naționalist în care au înțeles făgăduințele adresate de Dumnezeu poporului Israel. Doumers Grove IL. Dr. Bibliografie. 2000. prof. Cum Dumnezeu a vorbit. este pentru că. Pr. El a îmbrăcat mesajul său în limbaje diferite. Diac. Golden. Cheryl A. În fiecare. 1990. 2000. prin fiecare. cultural şi civilizatoriu diferite. 2007. Editura Humanitas. Diversitatea mesajelor religioase este expresia Unităţii religioase. Ed. dr. este pentru că. Isidor Todoran. prin fiecare Dumnezeu este Cel care a vorbit. Bucureşti. ideal. musulmanii din România. tradus din arabă de George Grigore. ba unii chiar acuză că cel pe care îl slăvim noi creștinii ca Dumnezeu.38 Dacă. toate religiile monoteiste sunt absolute şi exclusive. Constanta. 1986. Bucureşti. Bucureşti.În același timp. Nuredin Ibram. Teologia dogmatică. Islamul pur și simplu. iudeii. Mesajele diferite sunt numai faţete ale Absolutului divin. Cluj-Napoca. manual pentru seminariile teologice. Editura Hasefer Bucureşti. Constantin Noica. Brown. Editura Renaşterea. Women’s Bible Comentary. a fost de fapt un impostor. Inter Varsity Press. 159. împlinesc Adevărul divin. Bucureşti. Istoria filosofiei antice. Prin Dumnezeu aceste religii sunt adevărate. ***Dicţionar Enciclopedic de Iudaism. Totuși spre deosebire de creştinism care este religia iubirii şi a miracolului.

Editura Enciclopedică. Mircea Itu. Sibiu. Golden. Ps. Bucureşti. Iisus Hristos sau restaurarea omului. creştinismul. Vasile. Dom Sébastien Sterckx. Kenneth Gragg. în Apologeţi de limbă greacă. islamismul. 2000. 1943. Nadia Anghelescu. Constanta. (traducerea rusă). IBMBOR. Reprinted bz Oneworld in 1999. Bucureşti. Sfântul Iustin Martirul şi Filosoful. "Dialogul cu iudeul Trifon". Tradiţia simbolică a logosului creştin. Braswell Jr. musulmanii din România. Remus Rus. Iudaismul. hinduismul şi buddhismul.Dr. Broadman & Holman Publishers. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Oneworld. ianuarie – februarie 1974. Oxford. 2004. 2007. Limbaj şi cultură în civilizaţia arabă. Romul Grecu. Nashvill. Bucureşti. 1994. Baker Book House Company. Ed. Islamul pur și simplu. 1980. Norman Geisler & Abdul Saleeb. Bucureşti. Kazani. Pr. „Studii teologice” anul XXVI – numerele 1. Grand Rapids. Prof. Bucureşti. Introduction au monde des symboles. Marile religii. Dumitru Stăniloae. “Despre Sfânta Treime”. Gérard de Champeaux. George W. 1980. Answering Islam. Bucureşti. 2000. tradusă din franceză de Sanda Aronescu. . Éditions Zodiaque. 2. Filosofia şi istoria religiilor. Istoria filosofiei islamice. What you need to know about islam and muslims. Philippe Gaudin (coordonator). Muhammad and the Christian. în rev. Dr. 1986. Editura Fundaţiei România de Mâine. 1995. Editura Orizonturi şi Editura Lider. 2002. Editura Punct. Ed. Nuredin Ibram. Mihai D. Tennessee. Paris.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful