You are on page 1of 260

ZUBNICS LSZL PERLI-E MG EZT A HONT MS?

EZER VIG TNYLEG NEM VOLT ITT SEMMI? VAGY MGIS?!

Krptaljai Magyar Knyvek 200.

Kszlt a Szlfld Alap tmogatsval

Zubnics Lszl, 2010 Intermix Kiad, 2010

INTERMIX KIAD Felels kiad: Dupka Gyrgy Felels szerkeszt: Kvy Mrta Budapesti kpviselet: H-1011 Bp., Hunyadi Jnos u. 5. Kszlt a Borneo Kft.-ben ISBN 978-963-9814-35-6 ISSN 1022-0283

Zubnics Lszl

Perli-e mg ezt a hont ms?


Ezer vig tnyleg nem volt itt semmi? Vagy mgis?! Honismereti tanulmnyok

INTERMIX KIAD Ungvr Budapest 2010

ZUBNICS LSZL

Az Ungvri Nemzeti Egyetem Magyar Tannyelv Humn-Termszettudomnyi Kar magyar trtnelem s eurpai integrci tanszke ltal sszelltott trtnelmi olvasknyvet az itt tanul dikoknak, illetve minden trtnelem irnt rdekldnek ajnljuk.

PERLI-E MG EZT A HONT MS?

I. FEJEZET. AKIK AKARATUK AL GYRTK A TRTNELMET IS


1. A Hunyadiak vidknkn 1444-ben a csfos veresggel vgzdtt vrnai tkzett utn, amelyben I. Ulszl kirly is odaveszett, az orszgos fkapitnny, majd a rendek ltal V. Lszl kiskorsga idejre kormnyzv vlasztott Hunyadi Jnos szerezte meg Munkcs vrt s uradalmt. Errl a fehrvri kptalan oklevele gy emlkezik: a kptalan megkapta Hedrehwara-i Lrinc ndornak 1445 jlius 2-n kelt, teljes egszben kzlt, Hwnyad-i Jnos erdlyi vajda rszre szl oklevelt, melynek rtelmben Isaka-i Mikls ndori emberrel kikldte Waswary Balzs mestert, kanonoktrst, akik aug. 5-n kiszlltak a beregmegyei Mwnkach vrhoz s a hozztartoz birtokokhoz: a Lathorcha mindkt partjn fekv Mwnkach, Deda, Janosy, Gwth, Gaath, Swethe, Kerepecz, Lwchka, Rakos, Iwany, Rwzkoch, Lahs, Kaydana, Loqua, Hobenthe, Presthalfalwa, Baardfalwa, Egregywyfalw, Salfalwa, Sthanfalwa, Kerepecz, Walachialis Hathmen, Zenthfalwa, mindkt Dragobrathfalwa, Hardanocz, Medenache, Kwsnycha s Kehezzke - hez s a szomszdok jelenltben beiktattk azokba Hwnyad-i Jnost zlogjogon. Majd aug. 8-n Bereg vroshoz szlltak s a szomszdok jelenltben ott is elvgeztk a beiktatst. Aug. 11-n Lamperthzaz vroshoz mentek, ahol a beiktats szintn a szomszdok jelenltben trtnt. Ugyanez ment vgbe aug. 14-n a beregmegyei Vary vrosnl. A beiktats mindentt zlogjogon trtnt s minden ellentmonds nlkl. A trkver fr tbb alkalommal is megfordult itt, gy tbbek kztt 1446. februr 9-n, amikor a vrat is felkereste. Halla utn felesge, Szilgyi Erzsbet birtokolta a vidket. A nagyasszony Vajdahunyad vrbl intzte a birtok gyeit, s mondhatni, sikerrel. Bereg megyben szemlyesen is megfordult, mint az 1466-ban kelt oklevelbl is kitnik, amelyben arrl rt, hogy Munkcsra azrt jtt, hogy az e vrhoz tartoz jszgot megszemllje s alattvalinak elnyomottnak tallt sorsnnn knnytsen. Szilgyi Erzsbet szemlyesen jrt el birtokai, gy Munkcs gyben, amikor sszetkzsbe kerlt a szomszdos Dolhay csalddal. Ezzel a perrel foglalkozik Mtys kirly egyik 1463. janur 3-n Budn kelt oklevele: Mtys kirly Bereg megye hatsghoz (Egidio de Charnauoda, Nicolao de Nagbegan et Andree de Lonya s a szolgabrkhoz). desanyjnak, Erzsbetnek a nevben jelentettk eltte, hogy jllehet a beregmegyei Munkacz vrnak s vrosnak a laki rgtl 5

ZUBNICS LSZL

fogva s mindig szabadon hasznltk a makkos erdket Munkacz vrtl kezdve egszen Oroszorszg hatrig s a Sugopatakig, mgis most, aminek mg nem mlt el esztendeje, Iluswa-i Karaczon Lszl a kirly anyjnak, Erzsbetnek a Lamperthzaza, Berek, Wary, Wyfalw, Deda s Janosy nev vrosaiban lak npeinek sszes disznit, amelyeket azok hzlals cljbl hajtottak Munkacz vrnak tartozkaiba, jnek idejn rablk mdjra rtrve a psztorokra, azokat a disznikkal egytt a sajt Iluswa nev birtokra hajtotta s ott az sszes disznk utn tizedet szedett, st tizedet szedett mindazok disznaibl, akik csak disznaikat - rgi szoks szerint - hzlals cljbl odahajtottk, amivel 1200 arany forintnyi krt okozott. Jllehet az ilyen gyekben val dntst Bereg megye comesre vagy vicecomesre kellene bzni, de mert azok Erzsbetnek, az anyjnak familiarisai, azrt nem illett az gyet rjuk bzni, hanem azt a cmzettek tjn akarja elintztetni. Mivel az ilyen hatalmaskodsokat: erdk elfoglalst, disznk utni tizedszedst stb. nem hagyhatja bntetlenl, azrt meghagyja a cmzettnek, hvjk egybe proclamata congregatio generalis tjn egy ltaluk meghatrozott terminusra Munkacz vrnak s vrosnak sszes szomszdait s a megye tbbi nemeseit s vegyk ki tlk esk alatt a vallomst a kirlyi ember (Simone vel Thoma aut Michaele sin Bricito de Posahaza, akit a kirlyi curibl kln e clra kld ki) s a leleszi konvent testimoniumnak a jelenltben, miutn egy fszolgabr nyolc nappal elbb sajt birtokrszeiken meghvta a feleket, arra nzve, hogy a fenti bejelents igaz-e. Ha a vallomsokbl megtudjk, hogy Iluswa-i Karaczon Lszl valban elfoglalta Erzsbet kezbl a nevezett erdket, tizedet szedett az ottani sszes disznkbl s 1200 arany forintnyi krt okozott, akkor nem vrva be jabb utastst, kivetvn elbb azokbl a nevezett Iluswa-i Karaczon Lszlt, vezessk be jra azokba desanyjt, Erzsbetet s vdjk meg t azokban minden jogtalan tmadval, klnsen pedig a nevezett Lszlval szemben, majd a hatalmaskods s az 1200 forintnyi krokozs miatt a kirlyi ember a leleszi konvent testimoniuma jelenltben idzze meg Iluswa-i Lszlt Erzsbettel szemben Szent Gyrgy nyolcadra (mj.1.) a kirlyi szemlyes jelenlt el, jelezvn eltte, hogy akr megjelenik.... Minderrl a cmzettek s a konvent is kldjn a jelzett nyolcadra jelentst. Szilgyi Erzsbet halla utn a terjedelmes Hunyadi-birtokokat Mtys kirly 1484-ben kelt iratban nak, Corvin Jnos lipti hercegnek adomnyozta. Mtys halla utn Corvin Jnos megprblta megszerezni a trnt, de a csontmezei csatban veresget szenvedett. Birtokainak jelents rszt a rokon csaldok kaparintottk meg. A mg Mtys kirly ltal elvett besztercebnyai bnyk krptlsaknt Corvin a munkcsi uradalmat Csktornyai Ernuszt Zsigmond pcsi pspknek, kincstartnak engedte t. A munkcsi uradalom szmos szlon kapcsoldott a szomszd birtokos Dolhay csaldhoz. A Dolhay csald mr a XV. szzadban vagyonos birtokos 6

PERLI-E MG EZT A HONT MS?

volt Bereg vrmegyben, ahol Dolhay Ambrus si csaldi birtokai mell a trk elleni csatkban tanstott hsiessgrt Hunyadi Jnos kormnyztl a Bereg megyei Kereczke s Kusnica kzsgeket kapta adomnyul. Dolhay Ambrus igen hossz letplyt futott be, hiszen az okmnyok mg 1470-ben is emltettk. 1465-ben beiktattk Mojszin helysg birtokba, 1466-ben elvesztette Kereczkt s Kusnict, ugyanakkor visszakapta Makarja s Sarkad falut, illetve Romnpataka pusztt. Fiait, Dolhay Demetert, Gyrgyt, Lszlt, Jnost, Miklst s Ptert Mtys kirly utastsra a leleszi konvent 1463-ban iktatta be az j birtokokba. A korabeli okmnyokban igen gyakran olvashatunk a csald tagjainak rokonaik, illetve a szomszdos birtokosok ellen elkvetett hatalmaskodsokrl. gy pldul Leordinai Orda Mihly 1471-ben elfoglalta a korbban Dolhay Ambrusnak tengedett dolhai, zdnyai s bronkai rszjszgokat, illetve a dolhai udvarhzat, majd 6oo aranyrt eladta azokat Ilosvay Lszlnak s Zirmay Flrisnak. Mtys kirly az emltett hatalmaskods elkvetit fvesztsre tlte. Leordinai s az gyben szintn rintett Petrovay Mihly (Dolhay Bogdn a) kiegyeztek rokonukkal, Dolhay Ambrussal s fejk vltsgul tengedtk neki dolhai, bronkai, zdnyai s rozslyai birtokaikat, amelyekbe Mtys kirly parancsra 1471-ben az j tulajdonost be is iktattk. Az emltett Petrovay Mihly a harcmezn tbbszr is kitntette magt. 1467-ben rokonaival egytt elksrte Mtys kirlyt moldvai hadjratra. Ennek sorn, Istvn vajda csapatai lest vetettek a kirlyi seregnek s december 15-n jjel megtmadtk a felkszletlen magyarokat. Petrovay s rokonai testkkel vdtk a sebeslt kirlyt, amelynek jutalmul 1469. szeptember 17-n kelt oklevelvel mind magukat, mind pedig birtokaikat kivette a mramarosi fispn, az alispn s szolgabrk fennhatsga all. Perbe kizrlag a kirly szemlyes jelenlte esetn a ndor s az orszgbr tlszke el lehetett megidzni ket. Ezt a kivltsgot egszen 1650-ig lvezte a csald, ekkor az erdlyi orszggyls eltrlte. Dolhay Szaniszl halla utn ainak Mihlynak s Ambrusnak igencsak meggylt a baja a munkcsi uradalommal. Mivel meguntk az lland hadakozst a vr kapitnyaival, beregmegyei birtokaikat Sarkadot, Makarjt s Romnpatakot 1451-ben elcserltk Hunyadi Jnos kormnyzval, Munkcs urval Kereckre s Kusnicra. Ezltal a csald birtokai egy tmbbe kerltek. Br minden szablyosan trtnt, a beiktatsra is ellentmonds nlkl kerlt sor, Szilgyi Erzsbet, Hunyadi zvegye 1466-ban pert indtott Guthy Orszgh Mihly ndor tlszke eltt azzal, hogy az emltett csere krdsben sem , sem pedig a vlemnyt nem krtk ki. (A kirly anyja nevben Peczel-i Benedek ndori gyvdvall levllel vzkereszt nyolcadn (jan.13.) megjelenve 7

ZUBNICS LSZL

eladta, hogy Ulszl lengyel kirly halla utn Dolha-i Ambrus a Mwkach vrhoz tartoz beregmegyei Kereczky s Kwsnycza birtokokat elfoglalta s azokat hatalmasul ma is birtokolja, ennek bizonytsra bemutatta a leleszi konvent vizsglatrl szl oklevelt, mire az alperes Ambrus nevben a leleszi konvent gyvdvall oklevelvel megjelent Kerepecz-i Jnos azt vlaszolta, hogy az alperes Kereczky s Kwsnycza birtokokat nem foglalta el s brja hatalmasul, mert azok t s testvrt Mihlyt okleveleik alapjn megilletik s bemutatta Hunyadi Jnos kormnyz 1450 jan.30-n s a leleszi konvent 1451 mrc.13-n kelt, tartalmilag trt okleveleit, ami utn, minthogy a felek tletet krtek, azzal az indoklssal, hogy jllehet Jnos kormnyz Ambrussal s Mihllyal cserre lpett s a nemesek kteleztk magukat, hogy t a birtokokban megoltalmazzk, Ambrust s Mihlyt a kormnyz parancsra a leleszi konvent be is vezette Kereczky s Kwsnycza birtokokban, de mivel a kirly anyja: Erzsbet 1464ben a Vitus s Modestus nnepe utni vasrnap krl (jn.17.) Budn eltte panaszt tett s miutn a fentiek alapjn nyilvnval, hogy az adomnylevlben nincs emlts arrl, hogy vagy a kormnyz valamelyik a beleegyezst adta volna az oklevlben foglalt birtokcserhez, tovbb a kormnyz t s utdait nem ktelezhette arra, hogy ami az adomnylevlben kifejezsre van juttatva, hogy ha a kormnyz vagy utdai Ambrust s Mihlyt a fenti birtokokban nem tudjk megtartani, akkor vagy utdai tartoznak Ambrus s Mihly birtokait visszaadni, az elvlsei hatridn bell nekik, fleg a kirly anyjnak, akinek neve az adomnylevlben meg sincs emltve, a birtokokat visszavehetik, azrt a brsgban vele egytt lv brkkal s nemesekkel egytt gy hatroz, hogy Kereczky s Kwsnycza birtokokat a Mwkach vrhoz val visszacsatols vgett Erzsbetnek visszatli, Makarya, Sarkad birtokokat s Romanpathaka prediumot Mwkach vrtl elvve Dolha-i Szaniszl ainak: Ambrusnak s Mihlynak tli vissza s elrendeli, hogy (....) Jnos, Pakon-i Lszl, Maglod-i Jnos, Myhaldy-i Jnos, Fyldeak-i Gl a kirlyi kuribl kikldtt kirlyi emberek valamelyike Kereczky s Kwsnycza birtokokba iktassa vissza a kirly anyjt: Erzsbetet s csatolja vissza Mwkacz vrhoz s arrl Szent Mihly nyolcadra (okt.6.) tegyen jelentst. DL 16756, kelt 1466. Mrcius 27. ) A ndori szk utastotta a Dolhayakat, hogy a kt kzsget adjk vissza korbbi tulajdonosuknak (Sarkadot, Makarjt s Romnpatakot k is visszakaptk). Az gyben a vgs szt Mtys kirly mondta ki, aki 1471-ben megerstette apja cserelevelt. A Dolhayak lland viszlyban voltak rokonaikkal, a velk a jnosvajdafalvi Jnos vajda-fle rksgben osztlyos csalddal. Ennek egyik ldozata lett 1465ben Szarvaszi Gerhes Ostst akit lltlag Dolhay Ambrus fojtatott a Tiszba. 8

PERLI-E MG EZT A HONT MS?

A vizsglatot kveten Mtys kirly vagyonvesztsre tlte Dolhayt, birtokait pedig desanyjnak, Szilgyi Erzsbetnek adomnyozta. Mivel mindhrom elrendelt beiktatsnl az egykori tulajdonos ellentmondott, Szilgyi Erzsbet nem lett Dolha, Zdnya, Bronka, Kerecke, Kusnica, Rkamez tulajdonosa. Ksbb Szilgyi Erzsbet maga (valsznleg a kzbenjrsra) visszaadomnyozta Dolhay Ambrusnak s utdainak a fent emltett birtokokat. St a kirly utastotta a megyk elljrit tbbek kztt Kinizsi Pl mramarosi fispnt , hogy a csaldot javaiban ne hborgassk, st mindenki ellen megoltalmazzk. Dolhay Ambrus tovbb bvti a csald birtokait, gy 400 aranyforintrt megvsrolta a Bilkey, Lipcsey s Gorz csaldoktl krmez, Kelecsny, Repinye s Vzkz (ma Szolyva) kzsgeket. Az orszg eltti rdemeinek elismerseknt 1454-ben Hunyadi Jnos kormnyz kzbenjrsra V. Lszl kirly mdostotta Bereg s Mramaros vrmegyk hatrait gy, hogy Dolhay birtokai (Dolha s a Borzsa vlgye) az utbbiba kerltek t (a tbbi csaldi birtok amgy is Mramarosban fekdt). 1460-ban Szapolyai Imre kincstart kzbenjrsra Mtys kirly engedlyezi, hogy Dolhay Ambrus egy khzat pttethessen a sajt birtokn, oda, ahov kvnja. Dolhay az 1460-ban engedlyezett khz helyett vrat pttetett, ezt azonban az 1471. vi orszggyls rendelete alapjn leromboltk. A kirly, hogy jabb hzat pttessen, elengedte a kvetkez vi adk bezetst. A msik, a Hunyadiakkal kzvetlen kapcsolatban lv famlia, a Pernyiek n. terebesi ga. Pernyi (III.) Istvn 1432-tl fasztalnokmesterknt szolglt a kirlyi udvarban, s mint ilyen egyike volt az orszg zszlsurainak. A kirly megbzsbl 1464-ben alrta a Frigyes csszrral kttt bkt, amelynek rtelmben a csszr visszaszolgltatta a nla lv Szent Koront, viszont ennek fejben Mtys gyermektelen halla esetre biztostotta a maga s utdai szmra a magyar trnt. 1571-ben Mtys kirly nknyuralma ellen Vitz Jnos esztergomi rsek, Janus Pannonius pcsi pspk s az orszg elkeli, kztk Pernyi Istvn fasztalnokmester is sszeeskvst szttek, amelynek clja a kirly trnfosztsa volt. Magyar kirlly Jagell Kzmr herceget, Zsigmond kirly s csszr unokjt szemeltk ki, aki egy kisebb sereggel indult Magyarorszgra. A herceg oktber 29-n rkezett Sros vrba, ahol csak Rozgonyi Rajnald, Pernyi Istvn s nhny felvidki nemes vrta. A herceg kisebb csatrozsok utn Nyitrra vonult vissza, majd elhagyta az orszgot. Mtys kirly vasszigorral sjtott le az sszeeskvkre; Pernyi Istvn birtokainak tbbsgt elkobozta. Csupn II. Ulszl uralkodsa idejn kaptk vissza a Pernyiek birtokaikat. 9

ZUBNICS LSZL

2. Bthori Istvn erdlyi fejedelem, lengyel kirly A Bthori csald a Gut-Keled nemzetsgbl szrmazik, amelyrl Klti Mrk Kpes Krnikja azt rta, hogy tagjai Pter kirly idejben rkeztek Magyarorszgra s a svborszgi Stof (Hohenstaufen) vrbl erednek. Br a nemzetsgek szthullsa a XIV. szzad elejre tehet, a trtnelmi hagyomny mr a XI. szzadban nyilvntartja a csaldot egy Btor Opos nev udvari lovag szemlyben, aki Salamon kirly udvarban bajvvssal kitntette magt. Majd, miutn a kirlyt unokavrei (I. Bla kirly ai, Gza s Lszl) elztk, kvette a szmzetsbe. A XV. szzadban a renesznsz hagyomnyt kvetve a klasszikus korban kerestk tbbnyire az sket. Bonni, Mtys kirly udvari trtnetrja egszen a vizigt (nyugati gt) kirlyokig vezette fel a Bthori-csaldft, amelynek tagjai Szent Istvn korban trtek vissza az orszgba, s egyik jeles tagja az els pognylzadst lever hadak fvezre lett. Mgis a nyrbtori mocsrban tanyz srknyt megl Bthor Opos legendja volt az a trtnet, amely a csaldot szrmazs szempontjbl az orszgban az elsk kz emelte. Opos kunokja, a csald els ismert se kapta IV.(Kun) Lszl kirlytl a Szabolcs megyei Arm, Kis-Bka s Bthor helysgeket. Hrom t: Andrst, Jnost s Lkst hagyott htra. Br Andrs vradi pspkk lett, s ccsei pedig 1334-ben Kroly Rberttl az ecsedi uradalmat kaptk vrptsi engedllyel, amelyet Hywsgnek nevezhettek, a csald tovbbra is a kznemesi sznvonalon maradt. Jnos ai Lszl s Lks alaptjk meg a csald ksbbi gait: Lszl a somlyit, Lks pedig a nyrbtorit, az ecsedit s a szaniszlffyt. Az gak neveiket a f territriumokrl kaptk, kivve a Szaniszlffyt, amely a Fels-Magyarorszgon letelepedett Bthori Szaniszl utn lett elnevezve. Jnos a, Lszl szabolcsi fispn szerezte meg a majd az egsz Kraszna vrmegyt magba foglal somlyi uradalmat hzassgot ktve Meggyesaljai Pok Annval, Pok Mikls erdlyi vajda s II. Moys ndor lnya, Erzsbet gyermekvel. A Bthoriak felemelkedse mgis Zsigmond kirly uralkodsra tehet. Az uralma alatt lett a csald egyik tagja orszgos tisztsg viselje - Bthori Istvn, aki 1419-1431 kztt asztalnokmester, majd 1435-1439-ben orszgbr volt. Mint a kirlyhoz kzelll szemly, tagja lett a Srkny-rendnek is. A kvetkez uralkod, I. Albert halla utn a lengyel orientci hvv vlt. Egyike volt azon brknak, akik I.(Jagell) Ulszl lengyel kirlyt a magyar trnra segtettk. 1444-ben a vrnai csatban esett el kirlya mellett, mint az orszg zszltartja. Ezutn a csald legalbb egy tagja mindig viselt orszgos tisztsget. A mohcsi csata idejn ngyen is: III. Istvn ndor, V. Gyrgy lovszmester, somogyi fispn, IV. Andrs trnokmester, szatmri fispn s unokaccsk IV. Istvn krasznai fispn, ksbb erdlyi vajda volt. 10

PERLI-E MG EZT A HONT MS?

A csald legismertebb tagja, a lengyel kirlyi trnig emelked Istvn 1533ban szletett IV. Somlyai Bthori Istvn erdlyi vajda s Telegdy Kata msodik gyermekeknt. Korai rvasgra jutsa miatt elbb unokabtyja, az Erdlyben l Bthori (Bonaventura) Andrs neveltette, majd a 40-es vekben rokona, Vrday Pl esztergomi rsek nagyszombati udvarba kerlt, onnan pedig Bcsbe, s mint kirlyi aprd egyike lett Ferdinnd kirly kedvenc magyarjainak. A Katalin fhercegnt Mantovba ksr kvetsg tagjaknt Itliba utazott, ahol egy ideig a velencei fennhatsg alatt lv padovai egyetemen retorikt s klasszikus hadviselst tanult. Az itt tlttt id dnten hatott vilgnzetre, s ekzben j kapcsolatokat alaktott ki a Velencei Kztrsasggal. Hazatrte utn a csald tulajdont kpez Somlyt, Szatmrt s Szinyrvrat kormnyozta. A Szapolyai-hz hsges tmogatja lett, hiszen birtokainak zme orszgrszkben fekdt. 1556-ban, mint az erdlyi rendek kvete, a lengyel hatrszlen fogadta a visszatr Izabella kirlynt s Jnos Zsigmondot. Hsge jutalmul 1559-tl a vradi vr fkapitnya, s ezzel Erdly partiumi rszeinek kormnyzja, s mint ilyen, btyjval egytt a fejedelmi tancs tagja lett. 1562-ben a hadadi csatban veresget szenvedett Balassa Menyhrttl, akinek rulsa miatt Erdly Bihar s Mramaros kivtelvel elvesztette sszes kapcsolt rszeit. A Bthori-csaldot is rzkenyen rintette a veresg, hiszen elvesztettk Szatmr s Nmeti vrosokat, amit csak kt v mlva sikerlt visszaszereznik. Jnos Zsigmond fejedelem tbb alkalommal is kvetsgbe kldte Bthorit a csszri udvarba. Miksa csszr azonban elgedetlen volt a szatmri bkeszerzdssel, annak szvegt berulta a Portnl s az erdlyi kvetet, aki trtnetesen Bthori volt, kt vre (1565-67) brtnbe zratta. Ez id alatt nyert dnt befolyst a fejedelmi tancsban Bekes Gspr olyannyira, hogy a fejedelem teljesen rbzta az gyek intzst. kpviselte urt a Magyar Kirlysggal ktend bketrgyalsokon is. A megbeszlsre Speyerben, a nmet birodalmi gylsen kerlt sor. Az alrt szerzds szerint a mindenkori fejedelmek a trtnelmi Erdlyen kvl Bihar, Kraszna, KzpSzolnok s Mramaros vrmegyk terlett birtokoljk. Azonban a beteges fejedelem 1571. mrcius 14-n vratlanul elhallozott. Srboltjban fordtva helyeztk el a Szapolyaiak cmerpajzst. Jnos Zsigmond vgrendeletben t frra bzta az orszg irnytst. Az urak a rendekkel egyetrtsben mjus 17-re fejedelemvlaszt orszggylst hvtak ssze Gyulafehrvrra. A fejedelmi trnra ketten is plyztak: Somlyai Bthori Istvn vradi fkapitny, a legrgibb regnemzet s Kornyti Bekes Gspr, Fogaras jstet ura. 11

ZUBNICS LSZL

Bekes az alrt szerzdssel a zsebben II. Miksa csszr tmogatsra szmthatott, ugyanezen okbl a sztambuli Portn nem volt kedvelt politikus. Bthori szemlyt, annak ellenre, hogy ismert volt trkellenes harcairl, Habsburg-ellenes magatartsa komoly jelltt tette, s gy Szokollu Mehmed nagyvezr s rajta keresztl a szultn tmogatsra tarthatott szmot. t tmogatta Vajda Istvn, a portai kvet is, az kvetei vittk szt a fejedelem hallhrt, illetve btyjra, Kristfra bztk a rendek az orszggyls biztostst, s az meg is jelent 1500 katonjval Gyulafehrvron. prilis 27-n pedig a vrosba rkezett Ahmed bg szultni csausz is egy Bthori nevre killtott szultni fermnnal. A fejedelemvlaszt orszggylsen Bthori gyztt: a rendek kzfelkiltssal fejedelmkk vlasztottk, s csak ezutn olvastk fel a megerst szultni fermnt. gy forma szerint szabad fejedelemvlaszts trtnt. Azonban a trntl elttt ellenfele Bekes Gspr, aki Fogaras ura s Huszt vrnak trstulajdonosa volt szervezkedni kezdett ellene. Br a fejedelem titokban hsget eskdtt Miksa csszrnak, az tovbbra is Bekest tmogatta. A kettjk kztti koniktus Fogaras birtoka miatt pattant ki, amely Bthori testvre, Andrs felesgnek, Maylth Margitnak volt a jogos rksge. Miutn Bekes nem volt hajland tadni a birtokot s a vrat, az sszegylt erdlyi hadak ostrommal bevettk azt. A tancsr Magyarorszgra meneklt, s ott szervezkedett tovbb. Sikerlt is egy jelentsebb sereget megszerveznie, amellyel Erdlybe indult. A szabadsgaik visszalltsban remnyked szkelyek is csatlakoztak hozz. A kt sereg a Maros-parti Kerelszentplon tkztt meg 1575. jlius 8-n. Az erdlyi-magyarorszgi nemessg szne-java gylt ssze mindkt oldalon. Az erdlyi sereget Gyulaffy Lszl fkapitny vezette. Egy rszk Szkely Mzes vezetsvel Radntnl karddal a szjban tszott a Maroson s megtmadta Bekes tbort. A megriasztott sereg a Maros-gton prblt meg tkelni a tlpartra, de Bthori itliai tzrsge megbontotta soraikat, majd a fejedelmi sereg tmadsa alatt htrlni, ksbb pedig meneklni kezdett. Menekls kzben esett fogsgba Balassa Blint is. A csatt megtorlsok kvettk: akaszts, f- s jszgveszts, orr- s flcsonkts. Azonban a gyzelem megerstette Bthori helyzett mind az orszgban, mind a klfld szemben, s vgs soron ennek ksznhette ksbbi sikereit. Miutn sikerlt megoldania az orszg bels problmit, kormnyzsa szinte aranykornak tnt az utkor szemben. Uralkodsa elveirl ekkppen szlt egyik tllevelben: 12

PERLI-E MG EZT A HONT MS?

Mi, somlyai Bthori Istvn, Erdly vajdja, szkelyek ispnja emlkezetl adjuk, rtestvn mindeneket, akiket illet. Miutn nhai fensges fejedelem, boldog emlkezet II. Jnos (Jnos Zsigmond vlasztott magyar kirly volt a szerz) kimlt a vilgbl az isteni gondvisels rendelse szerint, mi a nagy Isten akaratbl Erdlyorszg sszes karainak, rendeinek s nemzeteinek egyhang szavval s megegyezsvel az helybe ezen tartomny kormnyra vlasztattunk s emeltettnk. Tekintetbe vve, hogy ezen, a Fld kt leghatalmasabb monarchija kz beszortott, s emberi er s segtsg nlkl szklkd tartomnyt mskpp fenn nem tarthatjuk, s nem kormnyozhatjuk, csak ha mindkt csszrnak kedvezst megnyerjk magunknak. gy mindenkor tisztnkhz kpest azon voltunk, s e tartomny sszes jvedelmeit s tehetsgeit arra fordtottuk, hogy engedelmessgnk ltal egyik csszrnak ajndkokkal, a msiknak hdolatunkkal kedvezznk, s gy a tartomny klellensgei ell minl inkbb biztostva, s minden veszly ell megva maradjon, miszerint e nyomor npeknek mr annyi hullmoktl s vszektl hnyatott maradvnyai a bke s nyugalom nmi rvt tallhassk, melyben a nagy Istennek hlt advn, csendesen s tisztessggel lhessenek meg. Rszben ennek is ksznhet, hogy a hossz interregnum utn 1575. december 14-n a lengyel kznemessg Miksa csszrral szemben a Rzech Pospolita kirlyv vlasztotta. Bthori mellett szlt az is, hogy ntlen lvn, felesgl vehette Jagell Annt, I. Zsigmond lnyt. 1576 elejn a fejedelem a medgyesi orszggylsen elbcszott a rendektl, btyjt, Kristfot hagyva helytartul, s Moldva fel tvozott az orszgbl. Krakkban a kirlyi Wawel szkesegyhzban koronztk Lengyelorszg s Litvnia uralkodjv. Alattvali erskez kirlyknt ismertk meg, amire nagy szksg is volt ebben az anarchira hajl orszgban. Eldei akkora adssgot halmoztak fel, hogy a kirlysg ngyvi jvedelmbl sem lehetett azokat trleszteni. Ennek trlesztst a nemessg az uralkodra hrtotta, ugyanakkor korltozni is igyekezett hatalmt. 1575 decemberben Bthorinak eskt kellett tennie a nemesi kivltsgok tiszteletben tartsra. Itt els helyen a szabad kirlyvlaszts joga szerepelt. El kellett ismernie a nemessg fldtulajdont, az orszgos tisztsgeket csak lengyelekkel tlthette be. Ha a kirly nem tartja be a trvnyeket s vt a kivltsgok ellen, akkor a nemessget sem kti a hsgeskje. Hatalma megszilrdtsa rdekben hbort vezetett Dancka (Gdansk), a Balti-tenger partjn elterl nmet kereskedvros ellen, amely megtagadta elismerst. A nehzsgek ellenre sikerlt megerstenie helyzett az orszgban. Elssorban a kznemessgre tmaszkodott. Legmegbzhatbb prthve a kzne13

ZUBNICS LSZL

messgbl kancellrsgra emelkedett humanista mveltsg Jan Zamoyski lett, akihez unokahgt adta felesgl. Az 1569-ben megszerzett Livnia vdelmben hbort kezdett a moszkvai birodalom ellen. IV. (Rettenetes) Ivn cr kijratot szeretett volna nyitni orszga szmra a Balti-tengerhez, s e clbl megtmadta a Livniai Lovagrend birtokait. Bthori erdlyi s nmet zsoldosokbl ll serege kt hadjratban is megverte a cr hadait. A kirlyi sereg a Velikaja foly mentn haladva sorra hdoltatta meg a hatrmenti vrosokat, gy Velizst, Osztrogot stb., majd elrkezett Pszkov, a hatalmas kereskedvros falai al. A vros ostroma tbb mint t hnapig tartott, s mindkt oldalon jelentsek voltak a vesztesgek. A lengyel nemessg is zgoldni kezdett a hbors terhek miatt, ami arra ksztette az uralkodt, hogy a ppai nuncius kzvettsvel trgyalsokat kezdjen Moszkvval. Ennek eredmnyeknt 1582. janur 15-n megszletett a bke: a jam-zapolszki szerzds Lengyelorszghoz csatolta Velizst s vidkt. Az orszg keleti hatrainak vdelmben folytatta eldei telept politikjt. A magyarorszgi hajdkhoz hasonl ukrn kozkok kztt ltrehozta a zetett szolglati rendszert, s hat szzadot lltott fel az udvari regestrumba vett kozkokbl. Trahtemir vrosban pedig krhzat s arzenlt hozott ltre szmukra. Ezek az alakulatok kpeztk a ksbbiekben a Zaporozsjei Szics magjt. Udvarban fogalmazdott meg az a politikai irnyvonal, amelyet majd erdlyi utdai fognak kvetni, s lnyegt a kettszakadt, trktl meg nem szllt terletek keletrl trtn egyestse kpezte tmenetileg egy trk vazallus nemzeti monarchia keretben. Perspektvjban ez a terv magban foglalta a trktl megszllt magyar terletek felszabadtst is. Mindezt egy eurpai koalci keretben akarta a kirly megvalstani, bevonva Oroszorszgot is, olyan mdon, hogy elbb meghdtja azt a Kaukzusig, majd az eurpai orszgokkal kzsen megtmadja a trkket. Erre klnsen IV. Ivn halla utn ltszott lehetsg, amikor a cri birodalmat bels problmk s trnutdlsi harcok ktttk le. A rmai Szentszk nem sok fantzit ltott a tervben s a lengyel nemessg sem akarta felrgni a trk Portval kialaktott j viszonyt. lete utols veit visszavonultan tlttte, tbbnyire Litvniban tartzkodott. Ekkor alaptotta meg a vilnai egyetemet is. Sokat betegeskedett, leginkbb a kszvny gytrte. Vadszgats kzben Grodnban rte a hall 1586. december 12-n. A Wawel szkesegyhzban temettk el, mint Lengyelorszg egyik legnagyobb kirlyt.

14

PERLI-E MG EZT A HONT MS?

3. Rkczi Zsigmond, a dinasztiaalapt fejedelem adott az Rkczi nemzetnek nagysgos nevet s bcsletet - mondta rla udvari prdiktora a temetsn elhangzott bcsbeszdben. Ki is volt ez az ember, aki a kznemesek kzl az orszgbrk sorba emelkedett, s ha rvid idre is, Erdly vlasztott fejedelme lett. Rkczi Zsigmond 1544-ben szletett az abaji Felsvadszon, Rkczi Jnos zemplni alispn s Nmethy Sra gyermekeknt. Korai gyermekkorrl nagyon keveset tudunk, valsznleg a nemesi ifjak lett lhette, br a csald anyagi helyzete nem engedte meg klorszgi tanttatst. Az 1500-as vek elejn desapja a Pernyiek srospataki udvarba adta, hogy a korabeli mveltsg alapjait elsajttsa. Itt az elmleti oktats mellett felksztst kaptak a vitzi letre is, hiszen mint udvari aprdok rszt vehettek kisebb-nagyobb csetepatkban hol a trk, hol a kirlyprtiak ellen, ahogy a politikai helyzet hozta. Pernyi Gbor hirtelen hallval a hres iskola feloszlott, az 1568-ban megkttt drinpolyi bke pedig vget vetett a nagy hborknak, s hivatalosan is hrom rszre osztotta fel Magyarorszgot. Ebbe azonban az erdlyi fejedelmek nem nyugodtak bele, s gy mindig akadt md egy kis hborskodsra. Rkczi elbb Egerben szolglt, majd csatlakozott Bekes Gspr csapataihoz, aki Bthori Istvn ellenben szerette volna elfoglalni a fejedelmi trnt. Rszt vett a szerencstlen kimenetel kerelszentpli tkzetben is, s egyike volt azon keveseknek, akiknek sikerlt visszatrni a kirlyi Magyarorszg terletre. 1577-ben az ekkor mr hres katont Rudolf csszr kinevezte a szendri vr fkapitnynak, s ezen a poszton sikeresen vdelmezte a lakossgot a budai s a fleki trkk tmadsaitl. Kiemelked haditette, hogy mg azon vben katonival rajtattt a szikszi vsr kirablsbl hazatr fleki trkkn, s sztverte ket. Olyan sikeresek voltak rajtatsei, hogy a budai pasa szemlyesen tiltakozott ellenk Ern fherceg helytartnl. Sajnos, a legtbb problmja a kirlyi kincstrral akadt, amely gyakran tbb hnapi zsoldjval is adsa maradt. Ezeket a tartozsokat kiegyenltend az elmaradt 50 448 forint fejben kapta meg zlogbirtokul Sajlenkt, Szentkirlyt s a tokaji uradalombl Szerencset, s ezzel megteremtette a ksbbi birtokkomplexum alapjt. Aktvan bekapcsoldott a lengyelorszgi borkereskedelembe is, ami igen szp jvedelmet hozott. Plyja immr felemelkedben volt; mint tekintlyes nemes megtalljuk a kirlyi rovk (adbehajt) kztt Gmrben s Borsodban. 1587-ben nagy fordulat kvetkezett be letben, ugyanis Mgcsi Gspr felkrte unokaccsei gymjul. Ekkor kerlt kapcsolatba vidknkkel, mivel az rvk birtokoltk a kb. 300 000 holdas munkcsi vruradalmat. A gymsgbl hamarosan hzassg lett, mivel Rkczi felesgl vette az rvk desanyjt Alaghy 15

ZUBNICS LSZL

Bekny Juditot. A munkcsi uradalom zlogjoga 1588. oktber 20-n szllt t Rkczi Zsigmondra, amelynek egyvi jvedelmt 97 936 forintra becsltk. A birtokot hatalmas erdsgek bortottk, de a sksgon fldmvelssel is foglalkoztak. Br a vrtartomny 260 adz portval rendelkezett, az j birtokos kenz csaldokat teleptett az eddig mg rintetlen terletekre, hogy ezeket is mvels al fogjk. A jvedelmek java rszt a vr felszerelsnek korszerstsre fordtotta. Ugyanebben az vben a pozsonyi orszggyls kinevezte Forgcs Simon s Rvay Pter mell a magyarorszgi bevteleket fellvizsgl bizottsgba, majd annak befejezte utn, 1580-ban a fontos vgvr, Eger kapitnyv. Rkczi rettenetes llapotban tallta az erssget, ahol mr hnapok ta nem volt zsoldzets, s ezrt a legnysg nagy rsze megszktt, a megmaradtak lzongtak, nbrskodtak. A parancsnoksgot tvev fkapitny elszr a fegyelmet szilrdtotta meg, majd hozzltott a vr gazdasgnak rendbehozatalhoz. Az egri pspki birtokokbl, valamint az egyhzi tizedbl s fldesri szolgltatsokbl szrmaz sszegeket a vrrsg felruhzsra, a vr falainak s bstyinak kiptsre hasznlta fel. Megbzsa egy ksrlet volt arra nzve, hogy mennyire alkalmas egy magyar egy ilyen felels poszt elltsra, amely 950 katona irnytsval, az egri pspksg birtokainak s Heves, Borsod megyk kormnyzsval jrt. Katoni sokszor sszecsaptak a szomszdos trk vrak helyrsgvel. A kivl szolglat eredmnyeknt szletett meg az a kirlyi diploma, melyet a Liber Regius IV. ktetnek 534. oldaln tallhatunk, amely Rkczi brv val kinevezsrl szl: Tged s rkseidet s minden maradkodat ... a nemesek sorbl s gylekezetbl kivesznk, s Magyar Kirlysgunknak s alja tartoz rszeinek bri vagy mgnsai sorba s gylekezetbe az elbb mondottat beveendnek s hozzszmtandnak vltk ... Egri fkapitnyknt rszt vett a szikszi tkzetben, melyben a fehrvri bg ltal vezetett trk sereg veresget szenvedett. Hith klvinistaknt nem feledkezett meg a llek mvelsrl sem, tbbek kztt birtokn, Vizsolyban nyomtattatta ki bibliafordtst Krolyi Gspr. Knyveket is gyjttt, tmogatva a magyar nyelv knyvkiadst. Els (?) hzassgbl egy lny szletett, Erzsbet, akit Homonnai Drugeth Blint vett felesgl. Rkczi Zsigmond Alaghy Bekny Judit halla utn 1592-ben ismt megnslt, most Erdlybl, a Kemny-rokon fejedelmi tancsos Gerendi Jnos lnyt, Annt vette felesgl. Ebbl a hzassgbl hrom : V.(I.) Gyrgy, a fejedelem, V. Zsigmond s IV. Pl, az orszgbr szletett. A tizent ves trkellenes hbor sorn rengeteg csatban vett rszt. Ezrt, illetve a kirlynak nyjtott anyagi segtsgrt I. Rudolf csszr 1597. mjus 27n kibvtette a Rkcziak cmert, amely ekkor kapta meg ismert formjt. 16

PERLI-E MG EZT A HONT MS?

Gerendi Anna halla utn harcostrsa, Chapy Kristf zvegyt, Telegdy Bort vette el, aki kiskor lnyt, Chapy Zsuzst vitte a hzassgba. A hbor lassan ttoldott Erdlybe is, kzben pedig pestisjrvny dhngtt, s ezrt Rkczi visszahzdott birtokaira. Feszlt volt viszonya Basta tbornaggyal, a fvezrrel is, aki megakadlyozta, hogy megszerezze Tokajt. Tokaj helyett azonban sikerlt megvsrolnia a zbor-makovicai uradalmat Janusiustl, a litvniai Osztrog hercegtl, akire felesgrl, Serdy Zsuzsrl hramlott. Ekkor sznt meg a Mgchy-gymsg is, s t kellett adni Munkcsot, holott 32 falut pttetett, s teljesen feljttatta a vrt. A Kamara is szerette volna megszerezni birtokait, vejvel, Homonnai Drugeth Blinttal egytt hatalmaskods cmn perbe fogtk. Ez volt az egyik kivlt ok, amely Bocskai tborba sodorta ket. Az 1604-es orszggylsre Ecsedi Bthori Istvn orszgbrhoz hasonlan nem ment el. A csszri katonk hatalmaskodsa, a protestnsok ldzse s a konskl perek vgl is kipattintottk a Bocskai felkels szikrjt. Br Bocskai tbbszr rt neki, Rkczi nehezen sznta r magt a megjelensre Kassn. Csky Istvnnal egytt vllalkozott a kzvettsre a csszri udvar fel, br kevs szerencsvel. Birtokn, Szerencsen rendeztk 1605 prilisban azt az orszggylst, amely Bocskait Magyarorszg fejedelmv vlasztotta. Miutn Erdlyt is sikerlt elfoglalnia, a fejedelem Rkczit kldte oda kormnyzul. Mint kitn szervez, kpesnek ltszott a feudlis gazdasg s a trsadalom zillt viszonyainak helyrelltsra, ugyanakkor Homo novus (j ember) lvn Erdlyben, nem veszlyeztethette Bocskai pozciit. A katonai s pnzgyi krdsekben a fejedelem szemlyesen dnttt, gy Rkczira csak a kormnyzs feladata maradt. A bcsi bke elismerte Erdly szabad fejedelemvlaszt jogt, mellyel a rendek ltek is Bocskai halla utn, annak kijellt utdja ellenre, az orszg trtnelmben egyetlen alkalommal, minden kls befolys nlkl, szabad akaratukbl fejedelemm vlasztottk Felsvadszi Rkczi Zsigmondot. A fejedelmi trnra ketten is plyztak: volt veje Homonnai Drugeth Blint s Somlyai Bthori Gbor. Ez utbbi volt a veszlyesebb, hiszen a Bthori nvvel s vagyonnal, valamint a hajdk tmogatsval komoly ert kpviselt. Br a megvlasztott fejedelemnek sikerlt ugyan elrnie, hogy a szultni athambe az neve kerljn Homonnai helyett, ennek ellenre helyzete mind Bcsben, mind Sztambulban ingatag volt. Alig egyves fejedelemsge alatt rengeteg intzkedst foganatostott, egy szsz krniks az albbiakat rta rla: Ids, jmbor r volt, j rendben tartotta az orszgot, s nem trte a katonk fktelensgt. 17

ZUBNICS LSZL

1607-ben kitrt a hajdfelkels, amely Bthorit tmogatta, s alkalomadtn trnra is segtette volna, ha Rkczi, mint relpolitikus nem akarvn az orszg pusztulst, le nem mond. Igaz, egy felttelhez kttte, amely szerint Bthori Gbor cserbe kizeti szmra Csky Istvn zvegynl azt az sszeget, amellyel kivlthatja a szdvri s srosi zlogbirtokokat, valamint Sros megye tizedbrlett. Ezek utn megrakott trszekerek ksretben 1608. mrcius 7-n elhagyta Erdlyt. Innen j birtokra, Szdvrra utazott, amely korbban Bebek Gyrgy sasfszke volt. Br a katonai parancsnokok s a kamara tovbbra is fordultak hozz pnzklcsnzsi krsekkel, az orszgos politiktl tvol tartotta magt, klnsen azok utn, hogy a vele szembenll Illshzy Istvn s Thurz Gyrgy lettek a kirlyi biztosok. Az 1608-as orszggylsn mr nem tudott rszt venni; egyre inkbb elhatalmasodott rajta a betegsg; idejnek javt Szerencsen tlttte. A hall vgl is szlhelyn, Felsvadszon rte 1608. december 5-n. Mr Gyulafehrvron megfogalmazott vgrendeletben hrom ra hagyta vagyont s hatalmas birtokait. Fiai, a Lorntffy-lnyokkal kttt hzassguk rvn, tovbb bvtettk azokat a Dob birtokokkal, melyeket rkltek. Srja fl, mely a szerencsi rpd-hegy tvben ll templomban volt, ai veres s fekete mrvnybl pomps sremlket llttattak. 1644-ben II. Ferdinnd katoni feldltk a srt, melyet vgl 1848-ban a 10. zszlalj honvdjei lltottak helyre tisztelegve a Rkczi-hz se eltt. 4. Lorntffy Zsuzsanna, a szeretet nagyasszonynak emlkezete Ha csak magam tudnm, taln ily btran mondani sem mernm, minm drga szeldsggel, ritka pldj szp szemrmetessggel, tiszta lettel, istenes egyszersggel s mind ily nagy fejedelmi mltsgban is ennyireval maga megalzsval ldotta meg az r Isten nagysgodat rta a nagyasszonyrl Szent Atyk rme cm munkjnak elszavban Medgyesi Pl reformtus prdiktor (egybirnt Lorntffy Zsuzsanna volt az 1640-ben Gyulafehrvrott megjelent negyedrt knyv mai szval lve trsszerzje). Milyen is lehetett Lorntffy Zsuzsanna? Sajnos a trtnelem nem rizte meg hiteles kpmst. A Tiszninneni Reformtus Egyhzkerlet Tudomnyos Gyjtemnyben megtallhat brzolst az utkor a fejedelemasszony kpnek tekinti. Mricz Zsigmond Erdly cm trilgijban gy lttatja Patak rnjt Okolicsnyi, Bethlen Gbor egyik bizalmi embere szemvel: Arca tele 18

PERLI-E MG EZT A HONT MS?

kerekded s gmbly. Fekete szemeivel gy virtott ki a fehr kend keretbl, mint egy kellemes, kicsit nagy orr cica arca. De bre kiss barns volt, br mg atalsga miatt pirosas sznezettel. Ahogy nevetett, folyton ersen hunyortott s fehr, szp fogai kicsillogtak, mint a gyngykalris. Ki is volt , aki az nodi kastlybl Erdly fejedelmi trnusra emelkedett, s mint ilyen a protestantizmus s az iskolai oktats legnagyobb patrnusa lett. Tettei az t megelz s kvet Rkczi-asszonyokval sszevetve tnik ki leginkbb. Szinte nem is gondolta az ember, hogy 60 ves plyafutsnak minden terht, gondjt annyi ervel fogja viselni. Kortrsai szerint a szve, esze s akarata, e hrmas sforrs adott neki ert a megprbltatsokhoz. A szv szeretete mellett esze is tiszteletet keltett. Nevelje, Szepsi Laczk Mt krnikjban elismerssel nyilatkozik leselmjsgrl, a Szentrsban val jrtassgrl. Amikor a tmt vlasztottam, gy tnt, egyszer feladatom lesz, hiszen a Rkcziak (s gy Lorntffy Zsuzsanna is) szorosan ktdnek az egykori felsmagyarorszgi vrmegyhez, Bereghez. Csaldnom kellett: csak aprlkos munkval sikerlt megtallni a re vonatkoz adatokat. Tlsgosan is nagy rnykot vet r unokja felesgnek, Zrnyi Ilonnak az alakja, illetve annak a vidk trtnelmben betlttt szerepe. A Lorntffyak kapcsolata a vidkkel elssorban a Dob-rokonsgnak ksznhet. A trtnet 1602. janur 28-n kezddtt, amikor ruszkai Dob Ferenc, Patak ura megrta vgrendelett, amelyben vagyonnak rkseknt Dob Krisztina t, Jnost s annak leszrmazottait, ezek kihalta esetre gymlenyt Pernyi Zst (Dob Domokos Anna nev lnya s Nyalbi Pernyi Istvn gyermekt) s leszrmazottait jellte meg rksl. Azok kihalsa esetre pedig Dob Istvn Anna nvrnek Zelemri Kamars Jnostl szletett gyermekeire hagyomnyozta a birtokokat. Dob Ferenc egyenes gi leszrmazottak nlkl 1602. szeptember 15-n halt meg Eperjesen. Mivel Balassa Jnos mg korbban meghalt, a hivatalos rks Pernyi Zsa lett. A mr ktszer megzvegylt atalasszonynak nemcsak az udvari intrikkkal, de a rokonokkal is meg kellett kzdenie, mert mindenki ignyt tartott a vagyonra. Pernyi Zsa halla utn a f rks az els hzassgbl szletett a, Szkely Jakab lett. Ez utbbinak kellett mr pereskednie Zelemri Borbla s annak frje, Lorntffy Mihly ellen. Szkely Jakab 1608ban bekvetkezett halla utn a birtokok jogos tulajdonosai Zelemri Jnos leszrmazottai: Borbla s Kata lettek. Egyb birtokaik mellett Bereg s Ung megyben is tbb helysg urai voltak. Ezek kz tartozott Ard, Csongor, Dercen, Kisdobrony, Nagydobrony, Nagymuzsaly, Szernye, Rafajnajfalu, Ignc, Kajdan, Kaszony, a szerednyei templomos lovagvr a hozz tartoz falvakkal, Ruszkval, Plccal s Rttal. 19

ZUBNICS LSZL

Lorntffy Mihly s Zelemri Borbla hzassgbl 4 lnygyermek szletett: Erzsbet, Zsuzsanna, Mria s Borbla. 1612-ben a hall knyrtelenl megnyesegette a lombosnak grkez csaldft: nem sokkal desanyjuk halla utn (1609) meghalt a legidsebb s a legatalabb Lorntffy-lny is. Lorntffy Mihly ismt meghzasodott, Andrssy Katalint vette felesgl. Azonban megrendlt egszsge miatt hamarosan vgrendelkezni knyszerlt. Eszerint a Dob- s Zelemri-jszgokat lnyai, Zsuzsanna s Mria rkltk, mg a Lorntffy- birtokok kztk s mostohaanyjuk kztt oszlottak meg. Lorntffy Zsuzsanna 16 esztendsen adott fnyes tanbizonysgot tisztnltsrl. Sorst s lett sszekttte egyik leghatalmasabb szomszdjukkal, Rkczi Gyrggyel, Szerencs urval. Bereg megyvel a fejedelmi hzaspr 1633-ban kerl kzelebbi viszonyba, amikor az eperjesi megegyezs rtelmben I. Rkczi Gyrgy zlogba megkapta Munkcs vruradalmt. A 4 mezvrosbl s 148 falubl ll uradalom korbban Bethlen Gbor zvegye, Brandenburgi Katalin tulajdonban volt. (Munkcs elszr 1587-ben volt a Rkcziak kezn, amikor Rkczi Zsigmond felesgl vette zvegy Mgchy Andrsn Alaghy Bekny Juditot). Lorntffy Zsuzsanna, a pataki sklhoz hasonlan a vidken is tovbb bvtette az oktatsi intzmnyeket. A beregszszi hdvm jvedelmnek a felt az uradalom, msik felt pedig az iskola nyerte el. A hasonl teresztkpessg munkcsi hdvm vente 4550 forint jvedelmet hozott. A Beregszszon lv, hrom kre forg malom vmbeli jvedelmnek kt rsze a prdiktornak, a tantnak s a dikoknak jrt; jrt tovbb a szlhegy tizedbl a prdiktornak s az iskolamestereknek 16 hord bor s a bzbl 100 kalangya. Ekkor venknt 12, st tbb dik is tanult a felsbb osztlyokban. Az rbrsszers szerint Beregszszon ekkor 2 pap mkdtt, akiknek lakhza a scla s kntorhzzal egytt admentes volt. A papok hzaihoz s az iskolhoz szolgl jobbgyok szma 17 volt az jvros azon lakibl, akik korbban a katolikusoknak szolgltak. A beregszsziakhoz hasonlan a birtok valamennyi iskolahza admentessget lvezett. Munkcson az uradalom kzpontjban 2 hitsznok, kpln s tbb oskolamester mkdtt, akik a vrban is vgeztk hivatsukat. A tantnak egyb jvedelmeken kvl venknt egy hzott serts jrt, az iskola fenntartsra jrt ugyancsak a munkcsi fels, 3 kre forg malom szombat reggeltl vasrnap estig. A vallsi krdsekben a csald nagyon tolernsnak mutatkozott, klnsen az itt l ruszinokkal szemben. Az I. Rkczi Gyrgy ltal kinevezett Taraszovics Bazil munkcsi grgkeleti pspk s a fejedelmi csald kztt kiegyenslyozott kapcsolat alakult ki mindaddig, amg az nem hajlott a 20

PERLI-E MG EZT A HONT MS?

szomszdos birtokos, Homonnai Drugeth Gyrgy s az egri pspk ltal a grgkeleti s rmai katolikus egyhzak kztti uni ltrehozsnak tjra. Elssorban ennek ksznhet, hogy Balling Jnos vrkapitny a pspkt elfogatta s brtnbe vetette. Lorntffy Zsuzsanna megtiltotta a birtokain l batykknak a katolikusokkal val egyezkedst. St az 1649-ben az ungvri vr kpolnjban megkttt unira vlaszlpsknt kihirdette a grgkeleti s a protestns egyhz kztti unit. Munkja gymlcsznek bizonyult: amikor a Drugethek Krupecky Athanzius premyslei pspkkel a Krptok vlgyeiben lak grgkeleti s protestnss vlt rutnokat megprblta visszatrteni a katolikus egyhzba, egy alkalommal csak Homonnai katoninak beavatkozsa mentette meg a pspk lett, mert a feldhdtt rutnok majdnem agyonvertk. A protestantizmus eme vgeinek megerstsre a fejedelemasszony ezekre a vidkekre az alfldrl a trkk ell idemeneklt magyar csaldokat teleptette, akiket kenzi s elljri jogokkal is felruhzott. Frje, I. Rkczi Gyrgy 1648. oktber 11-n bekvetkezett halla utn a fejedelemasszony visszakltztt hoz, Zsigmondhoz Fels-Magyarorszgra, ahol pataki s munkcsi vraibl igazgatta terjedelmes birtokait. A vidk letrl igen sokat elrult a Lorntffy Zsuzsanna ltal 1649-ben elrendelt rbrsszers. A Cseh Mihly udvarbr ltal elksztett 331 fl vre terjed magyar nyelv sszersbl teljes kpet kapunk a Beregvrmegye nagyobbik rszt kitev munkcsi vruradalom letrl, gazdasgi lehetsgeirl, a falvak lakossgrl stb. gy pldul a Krptok lejtin lv uradalmi legelk brletrl. Az sszers 93. oldaln az albbiakat olvashatjuk: A felsvidkben lev havasokra idegen urak jobbgyai valamikor eoreg marhkat felhajtanak, akrminemek legyenek, mindeniktl tartozik minden ember 3-3 pnzt zetni. Juhokbl pedig az olyan exsztraneusok minden ember 1-1 berbecet avagy kost s 1-1 sajtot tartozik adni. Az sszers szerint a fejedelemasszony 67 lovas szabadost, udvarban 2 mnesmestert s 7 kocsist tartott. Az uradalom jobbgyai a konyhra 2323 tykot s 9284 tojst voltak ktelesek beszolgltatni. A vllalkoz szellem fejedelemasszony birtokn a jobbgyok 14 043 sertst tartottak. A vrhoz 16 disznpsztor tartozott. Kzlk egy szmad volt, aki disznkirlynak is mondatott. A disznk utn pzsittizedet zettek a vrnak. Az 1649-es adatok szerint az egsz munkcsi uradalomban mindssze 1 vendgfogad, 2 korcsmros s gettborfz, 6 vincellr s 16 bognr tevkenykedett. Az urasgi szlbirtokon termett bort a vrosok s falvak ktelesek voltak kimretni s a pnzt beszolgltatni. Beregszszon ez a mennyisg 32, Vriban 16, Beregen 12 hordt tett ki. A vidken nagy hagyomnyai voltak a cheknek. A beregszszi s munkcsi magyar szabk chjeinek kivltsgleveleit 1446-ban Hunyadi Jnos erdlyi vajda 21

ZUBNICS LSZL

s Munkcs ura lltotta ki. Miutn az 1657-es lengyel betrs kvetkeztben az okmnyok elvesztek, Lorntffy Zsuzsanna azokat latinbl magyarra fordttatva jrarattatta s megerstette. Az okmnyok megerst zradkban az albbi megjegyzs szerepel: Hogyha oly kontrokat tallnak vrosunkban, kik chekkel egyet nem rtenek: valahol kaphatjk, minden mszerket elvehessk, s tbb mesterembereknek tartsok szerint feloszthassk. A Rkcziak nevhez kapcsoldik a postagy fejldse is. Hatalmas kiterjeds birtokaik miatt egyre nagyobb szksg mutatkozott a kzlekeds s az lland rintkezs fenntartsra. Ezekbl az idkbl a Rkcziak levelezsbl szmos rdekes darab fennmaradt. Rkczi Gyrgy fejedelem 1646-ban Munkcson kelt oklevelben Anda Ferenc nagylucskai jobbgyt felmentette a hzadtl s t vre a gabonatized zetstl, mert nemcsak hven szolglta a vr urait 12 esztendeje, hanem a klfldi kvetsgeket is hven kalauzolta. Lorntffy Zsuzsanna idejn a nagylucskai szabadosok a vr kapujban egy szkelyt tartottak, levlhordsra pedig egy postalovat adtak. A vrosban 12 szemlyt arra rendeltek, hogy lhton a lengyelorszgi utakra, s ahova kvntatott, postasggal szolgljanak. A fejedelemasszony szve jsgt bizonytja az a tny is, hogy szmos esetben engedett fldesri jogaibl. gy 1648-ban zvegy Szsz Jnosn beregszszi lakos azzal a krssel fordult hozz, hogy szegnysge s tehetetlensge miatt mentse fel a vrhoz val szerjrs all. Lorntffy Zsuzsanna a folyamodvnyra az albbi sajt kez vlaszt rta: gy lvn az dolog, ne bntsk az vr-mivel. In arce Munkacz, die 22. julii Anno 1648. Susanna Lorntf mp. Lorntffy Zsuzsanna gyakran tartzkodott munkcsi vrban, illetve a vrosban pttetett udvarhzban. Tbbek kztt 1652-ben itt tlttte udvarval egytt a karcsonyt. Itt szletett meg Medgyesi Pl udvari prdiktor tollbl a Rvid tants a presbytriumrl szl knyvecske is. A fejedelemasszony idsebb a, II. Rkczi Gyrgy 1648-ban kerlt Erdly trnjra. A lengyel trn megszerzsre szvetsget kttt a svdekkel s a Bohdan Hmelnickij vezette kozk felkelkkel. A trk porta s desanyja tiltakozsa ellenre az 1657. janur 17-n Visken megtartott tbori orszggyls utn hadaival tkelt a Krptokon. Egyeslve a svdekkel s a fellzadt kozkokkal, sikerlt elfoglalnia Krakkt s Varst. Szerencstlensgre a Trk Porta ppen ebben az idben ersdtt meg ismt, s mivel Rkczi nem krte ki engedlyt a lengyelorszgi hadjratra (az erdlyi fejedelem tovbbra is a trk birodalom hbresnek szmtott), a krmi kn hadseregt kldtk ellene. A fejedelemnek csak csekly ksretvel sikerlt megmeneklnie, az egsz erdlyi sereg fogsgba esett. A vdtelenl maradt fejedelemsget a Vereckei-hgn keresztl Lubomirski Gyrgy hetman vezetsvel egy lengyel sereg tmadta meg. Bosszbl a lengyel terletek feldlsrt a hetman serege felgette a vdtelen falvakat, 22

PERLI-E MG EZT A HONT MS?

templomokat, kastlyokat rombolt le. Klnsen kegyetlenl viselkedtek a Rkczi-birtokokon, sok teleplst a flddel tettek egyenlv. 1657. jlius 17n a lengyel katonk betrtek Beregszszba is. A megye hadainak tvolltben a lakossg a megerstett templomba meneklt. Lubomirski csapatai nem kegyelmeztek a vrosnak: kiraboltk a polgri hzakat s az udvarhzat, majd rzst halmoztak fel a templom krl s meggyjtottk. Az oda menekltek tbbsge a fstben megfulladt. A templom kormos falaira a hetman latinul a kvetkez mondatot ratta: Vicem pro vice reddo tibi, bone vicine! (Szemet szemrt, lerttam adssgom, kedves szomszd!) Lorntffy Zsuzsanna is csak nehezen meneklt meg a lengyelektl: a munkcsi vrban hzta meg magt. Az ismeretlen szerztl szrmaz Rkczieposzban gy szlnak a lengyelek gnyos szemrehnysai: Kicsinyben rabunkk nem ltt desanyd, Szaladvn csak alig kapta munkcsi vrt, Szintn mink is akkor gettk vrosst, Noha meg nem atta azzal krunk rrt. A lengyelek kivonulsa utn a fejedelemasszony hozz is ltott a munkcsi vr tptsi munklataihoz. A francia hadmrnkknek ksznheten kapta a vr jelenlegi tagoltsgt, ekkor alakult ki az als-, a kzps- s a felsvr. Az ptkezs emlkt idzi a felsvrba vezet bstyakapun a fejedelemasszony faragott kcmere: a Lorntffyak hrsfalevele az erdlyi sassal, a holddal, a ht vrral; illetve a jelenleg a felsvr udvarn tallhat tbla az albbi felirattal: Illustrissima ac celsissima Transilvaniae principissa, D. D. Susanna Lorantffy hoc opus erigi curavit. 1657. A munkcsi vr fegyveresei: 89 hpnzes, 200 hetes s 50 szkely darabont, 7 pusks, 1 hadnagy, 1 porkolb, 3 dobos, illetve 67 lovas szabados. A darabontok az uradalom terletn sztszrva ltek, csak rendels esetn jelentek meg a vrban szolglatra. Az 1657-1660 kztti idszakrl kevs adatunk maradt fenn. A sok csaps kvetkeztben a birtokok lakossga elmeneklt, a telkek s a fldek resen maradtak. Az 1690-es sszersban, alig harminc esztendvel Lorntffy Zsuzsanna halla utn az albbiakat olvashatjuk: Noha ezen Beregszsz vrosa nmely mltsgos fejedelmek idejben, kivltkppen boldog emlkezet Lorntffy Zsuzsanna fejedelemasszony nga uralkodsig igen szp disposito s gubernium alatt tartatott, gy, hogy akkori mlt. fldesurak gratija destette inkbb az embereket ide, mintsem idegentette, arra nzve a vrosnak minden rendtartsi, valamelyek a rgi conscriptik szerint annotltattak a vros 23

ZUBNICS LSZL

javra, hasznra, mindazok a feljebb notlt idkben nem vivlltattak, st inkbb a vrosnak minden rendbeli lakosai az rgen bevett s usult llapotokban megtartattak... Vgezetl lljon itt annak a bizonytka, hogy Lorntffy Zsuzsanna szemlyisge a jelenkor rit s kltit is foglalkoztatja. Kortrsunk, Petrczi va Budapesten l klt ezzel a szp alkotssal tisztelgett a Nagyasszony emlke eltt. Ceruzasorok Rkczi Gyrgy leveln Az s eladsrl parancsoltunk Sebesi Miklsnak, desem... Az pataki dekok pnze, hogy elidegenedjk, attl isten jjon, meg kell az vknek meg kell lenni, desem... Szakmrra bizony j volna bzt szlltani... Az jszgot, desem, mind kezekbe bocsthatod, az kitl pnzt vttek fel. (I. Rkczi Gyrgy levele felesgnek, Lorntffy Zsuzsannnak 1644. mjus 6.) Jszg, gabona, s krl forog muszj-kalmrkod fejedelmi szavad, de a szrke sorok kz fny-ket hast ez a ktszeri meg kell..., ez az rul duplikci, szenvedlyes, gynyr gondod, a tged, a gyolcs-diadmos asszonyodat, s a Rszektl elvlt Egszet is tll rks tartomny, Patak. 5. Korjatovics Tdor A Korjatovics-famlia trtnete szorosan sszefondik a Litvn Nagyfejedelemsggel, illetve annak egyik rszfejedelemsgvel, a podliaival. A hz els feje Korjat Mihly, novogrudszkij fejedelem, Gedimin, a litvn nemzeti dinasztia megalaptjnak a volt (a vilgtrtnelemben a dinasztia 24

PERLI-E MG EZT A HONT MS?

Gedimin egyik unokjrl, Jagellrl vette a nevt). Szletsi dtuma ismeretlen, csupn hallnak ve, 1358 maradt fenn. Gediminnek klnbz felesgeitl 7 a s 6 lnya szletett. Apjuk halla utn a k harcot indtottak a nagyfejedelemi trn megszerzsrt. A csald kt gbl vgl az ifjabbik rangidse, Olgerd (keresztnysgben Dmitro) kerlt hatalomra. A Korjatovicsok tbbek kztt rszt vettek a galciai rksdsi hborban, amelyben unokabtyjukat, Ljubar-Dmitrot tmogattk III. Kzmr lengyel s Lajos magyar kirly ellen. Valsznleg ekkor kaptk meg a csald lland birtokt, Podlit is. A csald rangidse, Jurij neve tbbek kztt a lengyelekkel kttt bkeszerzdsben is feltnik. (Egyes magyar forrsok szerint Jurij /Jerzy/ egy ideig Moldva fejedelme is volt, akit Opuliai Lszl orosz vajda /galciai helytart/ segtett a szomszd orszg trnjra, s akit sajt helytartja, I. Pter (Musat) mrgeztetett meg.) A csald egyik-msik tagja Dmitro, aki nevt a csald egyik birtokrl Bobrok-Volinszkijre vltoztatta elbb a szuzdali fejedelem szolglatba llt, majd 1371-tl a moszkvai nagyfejedelem veje s fvezre lett. 138o-ban neki ksznheten nyertk meg a moszkvaiak a kulikovi csatt Mamaj knnal szemben, mert a tartalk sereg vezreknt a vgskig kitartott. A csald tovbbi frtagjai Konstantin, Olekszandr egyarnt viseltk a podliai fejedelem cmt. Csaldi rksgket nem csupn a lengyel expanzival, de sajt nagybtyjukkal, Olgerddel szemben is vdelmeznik kellett. Dlrl a fejedelemsget pedig a tatrok is fenyegettk, gy a Korjatovicsok idnkt adt zettek az Arany Hordnak. A magyar kirlysggal elszr 1377-ben kerltek kzvetlen kapcsolatba, amikor Lajos kirlynak hsget eskdtek. Olekszandr Korjatovics a Hordval folytatott hborban esett el, ezrt Podlia kvetkez fejedelme ccse, Tdor (Fegyir) lett. 1385-ben Hedvig (Lajos magyar kirly lnya) lengyel kirlyn s Jagell (Olgerd a) litvn nagyfejedelem hzassgval a kt orszg perszonlunira lpett, amelyet a krevi uni erstett meg. A szvetsg rvn jelents vltozsok ltal be a litvn llamban, amely ellen Korjatovics szvetsgre lpett a kijevi, a sziverszki, a vitebszki Gedimin- leszrmazott fejedelmekkel s Romnnal, Moldva urval. A velk szemben indtott hbort Witold (Kejstut a, a ksbbi litvn nagyfejedelem) vezette. Witold egyenknt bnt el a szvetsgesekkel, 1393 tavaszn pedig sztverte a podliai-moldvai seregeket is. Korjatovics Tdor ekkor elhagyta fejedelemsgt, hogy klfldn keressen segtsget. Leginkbb Magyarorszg tmogatsra szmtott, ahol ekkor unokaccse, Zsigmond uralkodott. A kirly ugyanis felesgvel s trsuralkodjval Mrival (Lajos kirly idsebb lnya) elbb Lengyelorszg uralkodja volt, de a fnemessg elzte ket. Ez azonban nem trte meg Zsigmond lengyelorszgi ambciit, klnsen Hedvig kirlyn halla utn, amikor felesge lett Lengyelorszg trvnyes rkse. 25

ZUBNICS LSZL

Korjatovics Tdor valsznleg Moldvn keresztl jutott el Magyarorszgra. Tvolltt kihasznlva a polgrsg egyms utn adta fel a vrosokat, mg az olyan bevehetetlen erssgeket is, mint Kamjanec. A fejedelem nem bklt ki Jagellval, mint tettk ezt rokonai, hanem Magyarorszgon maradt, podliai felsgjogait pedig Zsigmondra ruhzta, aki cserbe Munkcs s Makovica hatalmas uradalmait adomnyozta rokonnak. Magyarorszgon ekkor a fnemesi ligk uralkodtak, akik ellen Zsigmondnak szksge volt egy vrrokona tmogatsra. Bereg s Sros vrmegyk fispnjaknt Korjatovics ellenrzse al kerltek az itteni kirlyi vrak is, illetve ezeken a terleteken t illette meg a brskods joga is. A ksbbiekben Mramaros vrmegye is irnytsa al kerlt. Ezzel pedig majdnem a teljes szakkeleti, azaz a lengyel hatrvidket Korjatovics vdelmezte. Nla, aki krlelhetetlen ellenfele volt Jagell Ulszlnak, a kirly nem tallhatott jobb szvetsgest. Erre mutatnak az 1411-i esemnyek is, amelyek a srosi-szepesi hatrvidken trtntek. Igaz, elssorban ertogtatsrl volt sz, amelybl a leginkbb Korjatovics vette ki rszt, aki a legnagyobb bandriummal, 200 lndzsval (1 lndzsa ekkor hrom harcost tett ki) vonult fel. Az orszg kt fmltsga Plczi Jnos trnokmester s Pernyi Pter orszgbr csak egyttesen tudott killtani ekkora hadert. Jelents anyagi megterhelst jelentett ez a birtokosoknak, hiszen a zsold ekkor lndzsnknt s havonknt 10 aranyforintot tett ki, a szolglat pedig 2-3 hnapig tartott. Az 1412-ben megkttt lubli szerzdsben Zsigmond jelents engedmnyeket lett Ulszlnak Galcia, Podlia s Moldova llamjogi helyzete fell. Ezt a gesztust a lengyel uralkod magyarorszgi ltogatssal ksznte meg: elbb Kassn, majd Budn kereste fel Zsigmondot. Tdor fejedelem ugyan az uralkod kzvetlen krnyezetben, a budai udvarban lt, st rokont a konstanzi zsinatra is elksrte, kortrsaival, a Garaiakkal, Cilleiekkel szemben nem avatkozott be az orszg belpolitikjba, st orszgos tisztsget sem vllalt. Korjatovics Tdor rszt vett a vesztes nikpolyi csatban is, ahol trk fogsgba esett. (A Zsigmond-kori Oklevltr anyagai szerint ekkor, azaz 13971401 kztt a beregi fispni tisztet Pernyi (III.) Mikls flovszmester viselte.) Csupn jelents sszeg vltsgdj kizetse rn szabadult ki. A fejedelem szomszdjval, Pernyi Pterrel egytt lpett fel a Drgffyakkal szemben, akiktl elfoglaltk a kirlyhzi uradalmat. Lnyai magyar furakhoz mentek frjhez. Mivel gi leszrmazottai nem voltak, a munkcsi s a makovicai uradalom visszaszllt a koronra. A krnikk szerint Korjatoviccsal egytt kzel 40 ezer bevndorl rkezett az orszgba. Ha gyelembe vesszk, hogy a fejedelem elmeneklt orszgbl, ez 26

PERLI-E MG EZT A HONT MS?

elg valszntlen, azonban a ksbbiekben jelents mrtkben hozzjrulhatott a munkcsi uradalom addig lakatlan rszeinek beteleptshez. Szmos kenzsg alaptsa kapcsoldik a csald nevhez. A munkcsi vrr sokat hborzott szomszdaival, gy a Kerepeczi, a Salnki s a Komlsy csaldokkal a birtokhatrok megllaptsa gyben, ezrt azokat tbbszr perbe idztette a leleszi konvent eltt. Az rsos s a rgszeti forrsok szerint Korjatovics Tdor idejn pl ki a munkcsi vr tipikus lovagvrr. A disgyri kirlyi vr mintjra plt ngybstys, donjonos (laktornyos) lovagvr nyomai ma is lthatk a munkcsi felsvrban. Korjatovics s felesge Olga (Valha) nevhez fzdik a munkcsi kolostor megalaptsa is, amely szolglatra 136o-ban kelt oklevelkben (mint kiderlt az oklevelet a ksbbiekben hamistottk) Lauka s Boboviscse kzsgeket rendeltk: Regeszta: Munkcs, 8. d. mensis Martii. Koriatovic Tdor munkcsi fejedelem bizonytja, hogy Szent Mikls tiszteletre Munkcs oppidum mellett grg vagy rutn rtus monostort alaptott rutn monachusok rszre s a monostornak, illetve a benne l bartoknak adomnyozza rk jogon Bobowiszcze s Lawka villkat, egyben meghatrozza a villk, illetve lakik rszrl a bartoknak beszolgltatand sertsek mennyisgt, valamint a tbbi rbri terheket. Szmos monogrban kitrnek arra, hogy Zsigmond kirly bcsikjnak nevezte Munkcs urt. Vojtovics Leontij Kelet-Eurpa fejedelmi dinasztii a IXXVI. szzadban. cm munkjban arra prbl kvetkeztetni, hogy a rokonsg Korjatovics felesge, Olga rvn llt fenn, aki Kotromanic Istvn bosnyk bn lnya volt, azaz Zsigmond els felesgnek, Mria kirlynnek nagynnje. Azonban a rokonsgi kapcsolat sokkal egyszerbb: mind a Korjatovicsok, mind Zsigmond kirly (Luxemburg) kzs se Gedimin litvn nagyfejedelem. Mg Korjatovics Tdornak nagyapja, Zsigmond kirlynak anyai g kapja volt a nevezett uralkod. 6. Idsebb Erzsbet kirlyn ...Felicin szrevtlenl belopzva odalpett a kirly asztala el, s les kardjt kirntva hvelybl, veszett kutya mdjra heves tmadssal knyrtelenl meg akarta lni a kirlyt, a kirlynt s aikat. Minthogy azonban az irgalmas Isten irgalma megakadlyozta, nem tudta vgrehajtani, amit akart. A kirly jobb kezn mgis knny sebet ejtett. De , fjdalom a szentsges kirlyn jobb keznek ngy ujjt, amelyet a szegnyek, nyomorultak 27

ZUBNICS LSZL

s elesett emberek fel knyrletesen szokott nyjtani alamizsnaosztskor, azon nyomban levgta. Ezekkel az ujjakkal varrt szmtalan templom szmra klnfle tertket, ezekkel kldtt fradhatatlanul az oltrokra s a papoknak drga bbor dszruhkat meg kelyheket. (Kpes Krnika) Kroly kirly kikeltkor mne Visegrdba, mint felesgvel s gyermekivel, s midn hsvt napjn ebdhz lt volna mind felesgvel, gyermekivel: az egyik szolgja, Felicin nv, az asztalhoz szolglvn, kirnt dkost, s a kirlyhoz vga: de a kirly megvon magt, s csak a jobb kezt megsrthet egy kevest; azutn a kirln-asszonhoz vga, s az jobb kezn ngy jjt vga l; azutn a gyermekkhz kezde: de a gyermekeknek doktori tmadnak ellene: s miglen azzok veszdnnek az Felicin gyolkossal, kiszalladnnak a gyermekek. Mikoron ekkppen hrzsolna Felicin, a kirln-asszonnak pohrnoka Patcsi Jnos egy tisztes inas, oda futamodk s a pohrszkrl egy kst raggada, s azt Felicin gyolkosnak a torkba t, s levonn a fldre. s a nagy kiltsra befutnak a darabontok, s azzok koncra hnnk a Felicint. (Heltai Gspr krnikja) Mi volt az oka, hogy Zch Felicin Csk Mt, majd a kirly bizalmasa kardot emelt a kirlyi csaldra. lltlag azrt, mert Erzsbet kirlyn segdkezett abban, hogy ccse, Kzmr herceg (a ksbbi III. Kzmr lengyel kirly) elcsbtsa Zch lnyt, Klrt. A folytats beillik egy rmregnybe is. A mindig krltekint, nmrskletet tanst Kroly Rbert rettent cselekedetre sznta el magt. Arany Jnos Zch Klra cm balladja gy r errl: Mutat ujjamrt Szp hajadon lnyt: Nagy ujjamrt legnya Borzaszt hallt A ms kettrt Veje, lnya vrt; Piros vrem hullsrt Minden nemzetsgt! Trtnt pedig mindez annak ellenre, hogy a magyar trvnyek szerint csak a mernylnek kellett lakolnia tettrt. A Zch unokk is csak gy menekltek meg, hogy a johannita lovagok kzbenjrsra a kirly megkegyelmezett nekik. Azzal a felttellel, hogy soha tbb nem lpnek Magyarorszg fldjre. Ki is volt az az asszony, aki meghatrozta a XIV. szzad els felnek magyar trtnelmt? 28

PERLI-E MG EZT A HONT MS?

Erzsbet I. (Lokietek) Ulszl lengyel kirly gyermekeknt szletett 1300 krl. Anyai gon IV. Bla ddunokja volt. Korai gyermekkorrl keveset tudunk. 1320-ban felesgl adtk I. Kroly magyar kirlyhoz. Hzassgukbl ht gyermek: t s kt lny szletett. Kzlk ten ltk meg a felnttkort: I. Lajos magyar s lengyel kirly, Endre, Npoly kirlya, Istvn, Szlavnia hercege, Katalin, Jodok morva rgrf s Erzsbet I. Boleszlv oppelni herceg hitvese. (Kroly s Lszl korn meghalt). Az akkori szoksjog szerint a kirlyn jelents koronabirtokokat kapott hozomnyul, amelyek udvartartsa alapjt szolgltk. Jelentsek voltak a kirlyni birtokok vidknkn is: Dda, Ivnyi, Kajdan, Rkos, Oroszfalu stb. A tartomnyri hatalom felszmolsa utn a munkcsi vruradalom is a kirlyi csald kezre kerlt. A 4 mezvrost, 26 helysget, a munkcsi, a beregszszi, a guti, a gti vmokat s a vri rvet fellel birtok mr ekkor szp jvedelmet hozott. Erzsbet kirlyn igen sokat tartzkodott ezen a vidken, hiszen innen knnyen eljuthatott Lengyelorszgba. Klnsen akkor, amikor btyja, Kzmr halla utn a lengyel rendek Lajos t vlasztottk meg kirlyukk. Mivel a kirly nem tudott llandan j orszgban tartzkodni, 1370-ben desanyjt, a Piast hercegnt nevezte ki helytartul. Br a magyar kirly szmos engedmnyt tett a lengyel nemessgnek, sem t, sem pedig lengyel szrmazs desanyjt nem szvleltk nagyon. Ennek egyik oka az volt, hogy az uralkodk tlzottan kedveztek a kis-lengyelorszgiaknak a nagy-lengyelorszgi s a mazviai nemessg rovsra. Erzsbet kirlyn uralkodst nehz termszete sem knnytette meg, aki frje, majd a mellett hozzszokott a hatalom korltlan gyakorlshoz. A magyar kirly helytartja ellen 1376. december 7-n felkels trt ki, amikor a kirlyn ksrett alkot katonk valamilyen jelentktelen sznagyben a krakki piacon sszeklnbztek a lengyelekkel. A vitbl hamarosan tmegverekeds kezddtt, amelyet a vrosbr megprblt lecsendesteni, azonban maga is hamarosan a vita egyik ldozata lett a magyarok egyike nyilval htba ltte. Ekkor trt ki a felkels, amely sorn minden magyart felkutattak s korra val tekintet nlkl megltek. gy mszroltk le tbbek kztt a kirlyn aprdjait is. Tbb mint msfl szz magyar lelte hallt. Csak azok tudtak megmeneklni, akiknek sikerlt idejben bejutniuk a vrba. Erzsbet kirlyn a felkels hatsra lemondott helytarti feladatairl, amelyet Galcia kormnyzsval megbzott rokonnak, Opuliai Lszl hercegnek adott t. Ennek ellenre gyelmt tovbbra is Lengyelorszgra irnytotta, s gyakran tartzkodott felvidki birtokain, gy udvart tartott Beregszszban, illetve a 29

ZUBNICS LSZL

szomszdos Kismuzsalyban. Klnsen prtfogolta Bereg megyt, amelynek tbb kivltsgot adott. gy 1353-ban engedlyezte a beregszszi lakosoknak a krnykbeli kirlyi erdk hasznlatt, 1354-ben pallosjoggal ruhzta fel Vri mezvrost, 1376-ban pedig pecsthasznlati jogot adomnyozott Munkcsnak. Tovbb folytatta a munkcsi vruradalom beteleptst. Kenzsgeket alaptott a betelepl rutnoknak s olhoknak. Ezek jelents szmrl az is tanskodik, hogy 1364-ben megengedte a Bereg megyei olhoknak, hogy sajt vajdt vlasszanak. Erzsbet kirlyn igen vallsos volt: tbb kolostor, templom alaptsa fzdik a nevhez. A plos rendnek Munkcson, Beregszszon, Kis-Beregen, Tarpn, a domonkosoknak Beregszszon alaptott fr s ni kolostort. Sajt kpolnjnak a beregszszi Mindenszentek templomt tekintette, amelyet gazdagon felszerelt s elltott. A templomot kivette az egri pspk hatskrbl, s az esztergomi rseknek rendelte al. Tbb oltrnoksgot is ltrehozott, amelyeket birtokokkal s jvedelmekkel ltott el. Jakab ldozr, a templom papja a kirlyn udvari kplnja volt. Birtokainak jvedelmrl megfelelen gondoskodott. A beregszsziak a munkcsi uradalomnak 10 tven kbls hord borral adztak. Miutn idsebbik nak, Lajosnak biztostva volt a magyar s btyja, Kzmr gyermektelen halla esetre a lengyel trn, kisebbik gyermeknek, Andrsnak is koront akart szerezni. Erre kapra jtt a mg Kroly Rbert ltal kttt csaldi szerzds, amely az Anjou-hz magyar gnak is biztostotta a npolyi kirlysgot. Br Andrs herceg Npolyban felesgl vette Johanna kirlynt, ennek ellenre jogaiban jelentsen korltoztk. Mivel Erzsbet kirlyn el akarta rni a mihamarabbi megkoronzst, 1343 derekn tra kelt Npolyba. Hogy szavainak mg nagyobb nyomatkot adjon, majdnem kirtette a kirlyi kincstrat. Az ti mlhban 21 000 mrka arany, 27 000 mrka ezst (egy mrka = 215--280 g) s egy fl kbl aranypnz volt. Mint a bibliai Sba kirlynje vonult be Rmba, az rk vrosba. A Colonnk s az Orsinik, a vros legnagyobb csaldjai fogadtk nagy tisztelettel. A kirlyn ds adomnyt hagyott a Szent Pter-bazilika oltrn. Npolyban is tmogatkat prblt szerzni a gynek, de beavatkozsval kihvta ellene az Anjouk taranti s durazzi gainak haragjt. De mivel a kirlyi s a ppai udvarban elaltattk gyanakvst hamarosan hazaindult Magyarorszgra. 1344. februr 24-n megltogatta Bariban a Szent Miklsrl elnevezett bazilikt s tbbek kztt egy rtkes ereklyetartt ajnlott fel az oltrra. A herceg kirlly koronzstl tart udvari prt 1345. szeptember 20-n egy vadszat sorn azt a Npoly melletti Aversban meggyilkolta. Magyarorszgon 30

PERLI-E MG EZT A HONT MS?

a gyilkossg megszervezsvel Johanna kirlynt vdoltk, s azt megtoroland Lajos kirly tbb alkalommal is hadjratot vezetett Npolyba. A kirlyn ezutn unoki, kztk Martell Kroly, Endre utszltt a nevelsvel foglalkozott. 1362-ben IV. Kroly csszr tiszteletlenl nyilatkozott rla, ezrt a hadat zent s megkezdte csapatainak mozgstst a cseh hatron. Csak a csszr bocsnatkrse utn mondott le a kirly a hbor indtsrl. Lengyel kormnyzsga utn egy ideig Horvtorszgban s Dalmciban uralkodott. 1376-ban ismt visszatrt Krakkba. Ksbb visszavonult a kzleti szereplstl. letnek utols veit az ltala alaptott budai klarissza kolostorban tlttte. 1380. december 29-n hunyt el 80 esztends korban. (Ekkor az tlagletkor alig rte el a 40 vet.) Itt is temettk el. Fia csak egy vvel lte tl.

31

ZUBNICS LSZL

II. FEJEZET. AZ SZAK-KELETI FELVIDK NAGY CSALDJAI


1. A bocski, kismarjai s raszinyai Bocskai csald A Bocskai csald a Boksa nemzetsgbl ered, els ismert trzse Miczbn Simon ispn, akinek ht tl erednek a nemzetsgbl kivl csaldok, tbbek kztt a Bocskai is. Miczbn Simon nejnek, mint mr emltettk, ht gyermeke szletett. A trtnetet elszr 1622-ben Alvinczy Pter reformtus prdiktor a Bethlen Gborn Krolyi Zsuzsanna fltt tartott gyszbeszdben gy mondja el (a gyszbeszd nyomtatsban is megjelent): Jllehet vagyon egy historia e nemzetsgrl, melynek mlt rk emlkezetben lenni: El igen elve volt egy grf Mitzban, kinek hzastrsa magtalan volt. Ehez megyen alamisna krni egy szegny asszonyi-llat, ki egy mhel hrom magzatokat szlt vala, kit az grfn igen megpirongatvn, tiszttalan asszonynak monda, mivelhogy lehetetlen volna, hogy egy frjtl egyszersmind hrom magzatokat fogadhasson valaki, melyrt a Grf igen megdorgl az asszonyt. De ihon az Istennek csudlatos tleti: ottan hamar fogada az asszony (ti. a grfn) mhbe, s midn a szlsnek napjai eltltenek volna, megijjede, jutvn eszbe, mit mondott vala az hrom gyermek asszonyi llatnak, s egyikt kivlasztvn, hatt egy rocskba avagy dzsba rakatvn, fejre parancsola egy reg asszonynak, hogy elvivn, elveszesse. Ez dtjban jtt lova htn a grf mezrl, s eltallvn az vn asszonyt, krdi, mit viszen? s midn egyenesen nem felelne, lova htrl leszlvn, megltja, s az dolgot, miben legyen, megrtvn, lete veszse alatt meghagyja a vnasszonynak, hogy a gyermekeket elveszetteknek mondja lenni, s igy mindeniknek kln dajkt fogadvn, felneveltet. Midn felserdltek volna, az minm ruhzatban jrtatjk vala az hznl felnevekedett gyermeket, az tbbinek is a Grf szintn olyan ruht szabat, s midn ebdlennek, azokat is udvarhoz felviteti, s egyenlk s hasonlk lvn az otthon felnevelthez, nagyon gynyrkdik az grfasszony bennk. Krdi az grf, ha ki oly szp gyermekecskt megletne, mit rdemlene? Felel egy taljban hallnak a volna. Mond az Grf: te vagy az, asszonyi-llat, a ki ezeket elveszteni parancsoltad volt. Melyrl megemlkezvn az asszony, lbaihoz borl urnak, s ugy kr kegyelmet fejnek. Ezektl felnevelkedsek utn ht nemzetsg szrmazott, t. i. Csapi, Bocskai, Szrtci, Ss, Raskai, Eszeni, Kvesdi. Ha valaki ez historiban ktelkednk, ebbl elhiheti, hogy ez historia, egy elktre mind felvagyon himmel varva, mely csak nem rgen klt ki Ecsed vrbl, ha ki inquirln, nyomban is elrhetn. 32

PERLI-E MG EZT A HONT MS?

Miczbn egyik a, Dienes lett a trzse a Bocskai s az Agczy csaldnak. Dienes 1280-ban testvreivel Zempln vrmegyben Kvesd vrt cserlte Roland ndor aival. Dienes a, I. Gergely 1320-ban osztozott meg unokatestvreivel a nemzetsgi birtokokon, a tbbi kztt neki jutott Zempln vrmegyben Bocsk s Agcs helysg is. Hrom a kzl I. Lszl kapta ismt Agcsot, tle ered az Agczy csald. A msodik II. Dienes (akit Deknak - litteratusnak is neveztek) ga a msodik nemzedkben kihalt. A harmadik tl, Demetertl szrmazik a Bocskai csald. Ennek II. Lszl tl szrmaz unokja I. Jnos viselte elsknt a Bocskai nevet. A csaldfa Bocskai I. Jnos hrom a kzl III. Dienes (1430) ltal folytatdik, akinek Ilona nev felesgtl szintn hrom a szletett. Ezek kzl I. Gyrgy ga maradt fenn, a msik kt g leszrmazottak nlkl halt ki. I. Gyrgyre (1478) szllt testvrei halla utn az sszes csaldi birtok. Ngy tl szrmazik a Bocskai csald tovbbi hrom ga: a raszinyai, a kismarjai s a bocski. Az oklevelekben a csaldot de Bochka s Bochkainak is rtk. Cmere egy l, felemelked arany oroszln, jobb lbban nyilat tart, amelynek a hegye flfel ll. A farka hatg, amely a Miczbntl szrmaz hat csaldra utal. A cmert Chapy Andrs (de genere Boxa) kirlyi lovag, a Srkny-rend vitze kapta tbb rokonval egytt 1418-ban Zsigmond kirlytl. A szemn tnyilazott oroszln az adomnylevl szerint magt Chapy Andrst jelkpezi, aki a kirly nagybtyja, Prokop morva rgrf ellen folytatott hadjratban Ostro vrnak ostromban a szemn sebeslt meg. A lovag rdemeit tovbb emelte, hogy Holstein vrnl pedig a melln kapott sebet. Az adomny rdekessge, hogy nem csupn Chapy Andrs szemlyre, illetve csaldjra, hanem nemzetsge tbbi tagjra is rvnyes, gy ezt a cmert hasznltk az Agchy, a Szerdahelyi, a Bocskai, a Svri Sos s a Szchy csaldok is. A lersok szerint a Konstanz vrosban tartott egyetemes zsinaton 1418. mrcius 19-n Zsigmond kirly az elbe jrul Chapy Andrsnak, illetve rokonainak Andreas lius Nicolai lii Thomae de Chap regiae nostrae maiestatis aulicus et nostrae familiaris societatis draconicae seu draconistarum collega ac domesticus et continuus commensalis adomnyozta a nevezett cmert, amelyet az adomnyozott a kirlynak be is mutatott. A oklevl az albbi rokonokat sorolja fel, akik szintn a cmeradomny hatlya al estek: Andrs, Pl, Lszl, Pter prpost, Mikls Chapy Mikls a; tovbb Chapy Imre ai: Pter, Istvn, Lszl, Jnos, goston; Szchi Gl zlyomi comes ai: Pter zemplni esperes, Gyrgy s Jakab; Szchi Mihly plbnos, Agocsi Mikls, Agocsi Pter s Elek esi prpost, Szerdahelyi Ferencz, Pter a Domokos; Struthei Lszl ai: Istvn, 33

ZUBNICS LSZL

Jakab s Tams; Svri Sos Lszl ai: Bachkoi Jnos s Mikls, Sos Jnos a Simon, Sos a Pter; Dnes a Istvn; Andrs nak Jakabnak ai Gyrgy, Simon s Jakab; Agocsi Mikls, Szerdahelyi Pter a Pter. A lers szerint valamennyien a kirly szolglatban tntettk ki magukat. Pter alaptotta meg a raszinyai gat, Jnos testvrvel egytt Razinrl (Horvtorszg) rta elnevt. I. Pter 1487-ben szlavniai albn s Krs vrmegye fispnja volt. Csaldja unokjban Istvnban kihalt. ccse, Jnos nem hagyott htra utdokat. Simon (I. Gyrgynek a) 1499-ben lt. Fia, II. Gyrgy, a Bihar vrmegyei Kismarjrl vette csaldja elnevt. II. Gyrgy, Szatmr vrmegye fispnja Miksa kirly tancsosa volt. 1556-ban Dob Istvnnal kzsen vdte Szamosjvrat a visszatr Izabella kirlyn csapataival szemben. Ksbb Jnos Zsigmond prtjra llt, sgoraival Dob Istvnnal s Balassa Jnossal rulssal vdoljk, ezrt Erdlybe meneklt, itt halt meg 1571-ben. Magyarorszgi birtokait elkoboztk. Lekcsei Sulyok Balzs kirlyi kamars Krisztina nev lnytl tbb gyermeke szletett: Erzsbet (Bthori Kristf erdlyi fejedelem felesge, Bthory Zsigmond anyja), Sra (Bagdi Gyrgyn), Ilona Krisztina (palocsai Horvth Gyrgyn, Bthory Gbor anysa), IV. Istvn (Erdly s Magyarorszg fejedelme), Judit (losonczi Bnffy Kristfn), Jeromos, III. Mikls. Ez utbbi ban, Gborban, halt ki magtalanul 1616-ban a csald kismarjai ga. IV. Istvn 1557-ben szletett, amikor is apjt Jnos Zsigmond erdlyi fejedelem brtnbe vettette csszrprtisga miatt. A csald birtokainak tbbsge a kirlyi Magyarorszghoz tartoz Szatmr vrmegyben terlt el, s ezrt az ifj Istvnt II. Miksa csszr udvarba vette, mint kirlyi aprdot. S br a csald 1568-ban Erdlybe kltztt, a atalember tovbbra is az udvarban maradt, s a magyar kancellr Listhi Jnos titkraknt tevkenykedett. Az 1572-es pozsonyi orszggylsen a kancellr betegsge miatt adta el a megnyit beszdet -- magyarul. 1576-ig maradt Miksa csszr udvarban, majd egy ideig II. Rudolfot is szolglta. Ezutn visszatrt Erdlybe. Szerencsecsillaga 1592-ben ragyogott fel a legfnyesebben, amikor unokaccst, Bthori Zsigmond fejedelmet az erdlyi rendek nagykorstottk. Elbb vradi fkapitny, majd orszgos fgenerlis lett. Unokaccst, annak hintapolitikja ellenre felttlenl tmogatta. Mivel elgondolsai szerint Magyarorszgnak a korons kirly fsge alatt kellene egyeslnie, mindent elkvetett a vele szembenll udvari prt letrsre. 1594-ben ura nevben szvetsget kttt a csszrral, s kivgeztette a trks prt fembereit: Bthori Boldizsr orszgos fkapitnyt, Kovacsczy Farkas kancellrt, Kendy Sndor fejedelmi tancsost. 34

PERLI-E MG EZT A HONT MS?

1595-ben, hogy szorosabbra fzze a csaldi szlakat a Bthori s a Habsburg dinasztia kztt, II. Rudolf jvhagysval megkri Kroly striai fherceg lnya, Mria Krisztierna kezt Zsigmondnak. A hzassgi ceremnia sorn is helyettestette urt. 1599-ben, mikzben Prgban trgyalt, az amgy is izgga fejedelem lemondott a trnrl, s tadta azt unokabtyjnak, Bthori Andrs bborosnak. A fr ekkor visszavonult a politiktl, s bezrkzott bihari vrba. Az erdlyi orszggyls sszeeskvssel vdolta meg, szmzte s elkobozta birtokait. 1600-ban, hogy tisztzza magt, Prgba utazik, ahol mint megbzhatatlan szemlyt hzirizetbe veszik. Nem csoda, hogy az aulikus fr igencsak megsrtdtt hiszen mint mondta ...n egsz nemzetsgemben mindig a felsges csszri hz szolgja voltam! Ennek ellenre csak kt v mlva bocstjk szabadon. Nagyon elkeserti az ppen elkezdd ellenreformci, a protestnsok ldzse, a htlensgi perek sora, amelyekkel a Kamara az res kincstrat igyekezett feltlteni. Ekkor kerlt kapcsolatba az erdlyi emigrcival, amely megfelel vezrt keresett egy esetleges Habsburg-ellenes felkels kirobbantshoz. Egy fogoly trk emr kzvettette a levelezst a trk hdoltsgba. Bocskai ekkor mg vakodott sznt vallani. 1604. szeptember 14-n azonban vratlan dolog gyorstotta meg az esemnyek menett: Rkczi Lajos s Dampierre lippai hajdi rajtatttek a bujdosk Temesvr alatti tborn, s lltlag kezkbe kerlt Bethlen Gbor egyik levele, amelyben felszltotta Bocskait, hogy fogadja el a fejedelmi mltsgot. A levelet eljuttattk Belgiojoso kassai fkapitnyhoz, aki meghvta Bocskait rakamazi tborba, bizonyos birtokgyek tisztzsa vgett. Az vatos nagyr nem jelent meg nla, inkbb meghzdott Slyomk vrban. Msik kt vrt, Kerekit s Szent-Jbot a vradi kapitny csapatai fogtk ostrom al. Kereki ostromakor ltta hasznt, hogy mg vradi fkapitny korban j kapcsolatokat alaktott ki a hajdkkal. A szolglatba llt klesri hajdk Egry Istvn vezetsvel megtmadtk Concin Cyprin vradi vicekapitny ostroml seregt, s gy meglvldztk ket, hogy sok f ember hullott nmet .... Ugyancsak megprblta megnyerni az ellene kldtt sereg hajdit. A kapitnyok levelet hamistottak Belgiojoso fkapitny nevben, miszerint azrt gyjtttk ssze a sereget, hogy mindazokat, akik vonakodnak ppistv (katolikuss) lenni, elpuszttsk. S ha pedig ezzel kszen lesznek, a hajdkat is ki akarjk irtani. Ezrt kura legyen annak a neve, aki nem csatlakozik hozzjuk, s aki nem rohanja meg s nem li halomra azokat a nmet kutykat, akik most rendezetlenl s mit sem sejtve menetelnek. Ott helyben prttst szerveztek, 35

ZUBNICS LSZL

valamennyien sszeeskdtek s tlltak Bocskaihoz, akit kapitnyaik mr elre rtestettek s biztostottak mindenrl. Az egyezsget az 1604. oktber 14-n kelt hitlevl erstette meg: Anno 1604. Mindszent havnak 4. napjn. Attunk az mi hit levelnket ers pecstnek alatta, az mi fogadsunknak ura, s megtartja lehessnk. Ez okirt az mi hit levelnket attuk az nagysgos Vitzl Bocskai Istvnnak, ez krsztnsignek s az mi Orszgunknak s ides Haznknak, leg f kppen az egy Igaz Hitnek meg tartsra. Az egyeslt hajdsereg mr msnap, oktber 15-n jjel meglepte lmosd s Diszeg hatrban Pezzen ezredes seregt s mint Szamoskzy Istvn rta mind levgtk ket mind gyermekkel kurvjokkal egytt, kik a gyalog nmetekkel az mdjuk szerint ugyan szmosan voltanak. A gyzelem egyik oka az volt, hogy a csszri vrtesek mit sem tudva a hajdk tllsrl kzel engedtk magukhoz azokat. A fkapitny elbb Vradra, majd Kassra vonult vissza, de seregeinek utvdt Rakamaznl a hajdk sztvertk. Ekkor kerlt Bocskai kezbe a Partium (Kapcsolt Rszek) s a Tiszntl, majd november 11-n bevonult Kassra, ahol berendezte udvart. A kvetkez vben Bocskai hajdkapitnyai elfoglaltk a Dunntlt, majd Ausztrit s Csehorszgot kezdtk el dlni. Kiaknzva gyenge pontjaikat Basta tbornagy kiszortotta ket a Duna melll. Csupn Nyitrt s rsekjvrt sikerlt elfoglalniuk, de azokat is inkbb trgyalsok tjn, mint fegyverrel. Miutn a magyarorszgi pozcii megszilrdultak, a hadszintr thelyezdtt Erdlybe, ahov Bocskai serege ln Gyulaffy Lszlt kldte. A szkelyekre tmaszkodva Gyulaffynak sikerlt felszmolni az erdlyi Habsburg-prtot. 1605. prilis 20-n Rkczi Zsigmond birtokn, a szerencsi reformtus templomban az sszegylt magyarorszgi rendek fejedelmkk vlasztottk Bocskait. Szeptember 14-n pedig a medgyesi orszggyls Erdly fejedelmnek is megvlasztotta. Ekkor, hatalma cscspontjn krhette a Fnyes Portt, hogy kldjn szmra kirlyi koront (tudvalv, hogy a magyar korona ekkor a Habsburgok kezn volt). A szultni dvn mivel a trk hatalom helyzete nagyon ingatag volt teljestette krst, s egy biznci csszr diadmjt kldte el Bocskainak a nagyvezr ltal. A tallkozra a Buda melletti Rkosmezn kerlt sor, amelyet Bocaccius kassai br s Homonnai Drugeth Blint is megrktett napljban. Mivel mg mindig nem bzott szvetsgesben, Bocskai az albbit mondta Homonnainak: Ha nnkem (kit Isten ne adjon) a trk miatt mostani kzibek 36

PERLI-E MG EZT A HONT MS?

val menetelemben valami nyavajm trtnne, Magyarorszgot ne hagyja(d) el... az magyarorszgi urak kzl Bthory Gbort mindeneknl feljebb becsljed, s vele rtekezzl! Br a tallkoz sikeresen zrult, Bocskai a kialakult politikai helyzet miatt a koront csak mint ajndkot volt hajland elfogadni. 1605. november 10-n a korponai orszggylsen rendezte a hajdkrdst is, azaz kollektv nemestst adomnyozott szmukra, s leteleptette ket szabolcsi birtokain. Adomnylevele az albbi szveget tartalmazta: Megtekintvn ezeket a dicssges s rk emlkezetre mlt rdemeket, hajd vitzeinket a mi rgi szabadsgunk bajnokait s visszaadit hogy a haza szabadsgrt vgzett fradtsgos munkjuknak s a mi irntunk val hlnknak emlkezett s ks utdoknak is emlkl hagyjuk s hogy abban a hazban, amelyben harcoltak f tiszteletet s szabadsgot nyerjenek... a paraszti s nem nemesi llapotbl amelyben szlettek s amelyben eddig ltek, kegyelmesen kiemeljk. Nekik adomnyozzuk Szabolcs vrmegyben fekv, azeltt a mi tokaji vrunkhoz tartoz egsz Kll vrost, hasonlkppen Nns, Dorog s Varjas pusztabirtokainkat, Hadhz, Vmosprcs, Sima s Vid nev rszjszgainkat ... Mindezt a mi emltett 9254 vitznknek s mindkt nem utdaiknak azzal a flttellel adjuk s ajndkozzuk, hogy k s rkseik neknk, Magyar- s Erdlyorszgunknak eskvel ktelezzk magukat, hogy ... a mi vagy utdaink parancsra, minden hadjratban ktelesek legyenek megjelenni, s a haznak hven szolglni. Ezzel Bocskainak ketts clja is volt. Elssorban szerette volna megnyerni a hajdsg szlesebb tmegeit, msrszrl pedig leteleptskkel akarta elrni, hogy ... letvn amaz fene termszetknek mi voltt, s embersgesekk s gazdlkods szeretiv legyenek. Mivel a tizent ves hbort a Trk Porta csak azzal a felttellel volt hajland lezrni, hogy a Habsburgok elbb a magyarokkal rendezik viszonyukat, megindultak a trgyalsok Mtys fherceg s Illshzy Istvn kztt, amely eredmnyeknt 1606 jniusban megszletett a felkelst lezr bcsi bke. A szerzdsben rgztettk a vallsszabadsgot s a ndorvlasztst Magyarorszgon. Erdlyt elismertk szuvern llamnak, hozzcsatoltk a Partiumot, valamint Bocskai letnek tartamra Ugocsa, Bereg, Szabolcs s Szatmr megyket, Szatmr, Huszt s Tokaj vrakat s uradalmakat. A kassai udvarban mr a bkekts eltt kikristlyosodott kt politikai irnyvonalat kvet prt. Mindkett sajt jelltjt igyekezett elfogadtatni a fejedelem utdul. A bkeprtot Illshzy Istvn vezette, trnjelltje Homonnai Drugeth Blint volt. A hbors prt feje Kthay Mihly kancellr volt, aki rokont Bthori Gbort tmogatta. 37

ZUBNICS LSZL

Mivel a trgyalsok idejn a fejedelem slyosan megbetegedett, Illshzy a trgyalsokon rsztvev kancellrt tvolltben mrgezssel vdolta meg. A visszatr Kthayt brtnbe vetettk. Mivel berekszi Hagymssy Katval (korbban Varkocz Mihlyn) kttt hzassgbl nem szletett utdja, Bocskai hallt rezvn kzelegni, elksztette politikai vgrendelett, amelybe rthetetlen mdon kijellt utdknt Homonnai Drugeth Blint neve kerlt bele, br a fejedelem az v elejn csak a kassai fkapitnyi tisztsgre ltta alkalmasnak. Bizonyra Illshzy s hvei Pchy Simon (Bethlen ksbbi kancellrja) s Rimay Jnos fejedelmi titkrok rtk el, hogy a nagybeteg s sokszor ntudatlan, haldokl fejedelem alrta a nekik megfelel vgrendeletet. A potencilis utdra, Bthori Gborra csak Slyomk, Micske s rvend birtokokat hagyta. A vgrendelet mintegy kifejtette Erdly trtnelmi szerept: ...Ezeknek utnna mint nemzetemnek, hazmnak igaz jakarja, fordtom elmmet a kznsges llapotnak elrendelsre, s abbl is az tancsomat, tetszsemet igazn s j lelkiesmrettel meghagyom s rom, szeretettel intvn mind az erdlyi s magyarorszgi hveinket az egyms kztt val szp egyezsgre. Atyai szeretetre az erdlyieket, hogy Magyarorszgtl, ha ms fejedelemsg alatt lsznek is, el ne szakadjanak. A magyarorszgiakat, hogy az erdlyieket tllk el ne tasztsk, tartsk k atyoainak s vreknek, tagoknak. ... Valameddig pedig a magyar korona ott fenn nlunknl ersebb nemzetsgnl, a nmetnl lszen, s a magyar kirlysg is a nmeteken forog, mindenkor szksges s hasznos egy magyar fejedelmet Erdlyben fenntartani, mert nkik is oltalmokra, javokra leszen. Ha pedig Isten azt adn, hogy a magyar korona Magyarorszgban magyar kzhez kelne egy korons kirlysg al, gy, az erdlyieket is intjk, nem hogy attl elszakadjanak vagy abban ellene tartannak, de st segljk tehetsgek szernt, s egyenl rtelembl azon korona al a rgi md szernt adjk magokat. Vgrendeletnek vgrehajtsval Pchy Simont, rvendy Pl kincstartt s Alvinczy Pter kassai lelkszt bzta meg. A temetsi menet Kassrl Gyulafehrvrra csak februrban rkezett meg, ahol a fejedelmet a szkesegyhzban temettk el. A ksretben lv furak alaposan kirtettk a fejedelmi kincstrat. A vgrendeletet a vgrehajtk nem tudtk megvalstani, mert a fent emltett vrmegyk visszatrtek a kirlyi orszgrszhez, mg Erdlyben a fejedelmi vgakarattal szembeszllva, sajt akaratukbl Homonnai Drugeth Blint helyett Rkczi Zsigmond korbbi guberntort vlasztottk meg fejedelemnek. A trk koront Homonnai rklte, s az tl, Istvntl kobozta el a Kamara orszggylsi hatrozattal. 38

PERLI-E MG EZT A HONT MS?

Simon testvrtl, II. Gergelytl szrmazik a bocski Bocskai g. Gergely, a rokon Szerdahelyi csald magtalan kihalsa utn a Serdiekkel (1548-1572) hosszasan pereskedett, amelynek eredmnyeknt megszerezte Kvesd vrt s uradalmt (Zempln vrmegyben). Gyermekei Lszl, Klra, Borbla, II. Mikls s Andrs. II. Miklsnak Kupinszki Erzsbettel kttt hzassgbl csak hrom lenya szletett: Ilona Barcsai Istvnn, Monaki Jnosn, Anna eszenyi Chapy Kristfn s Klra Chapy Jnosn. Andrs (II. Gergely a) gyermekei: IV. Mikls, Gyrgy s Margit szinyei Merse Kristfn. IV. Miklst, Zempln vrmegye alispnjt 1608-ban brsgra emelte az uralkod. Ksbb Bethlen Gbor tancsosa volt. Meghalt 1621-ben. Fia, V. Istvn, 1647-ben Zempln vrmegye fispnja lett. 1655-ben kirlyi tblai lnk. 1661-ben ktszz embert vitt a trk ellen. Jelen volt 1667ben a beszterczei orszggylsen. Mivel belekeveredett a Wesselnyi-fle sszeeskvsbe, Zrnyi Pter s Frangepn Ferenc elfogatsa utn Erdlybe meneklt. Magyarorszgi birtokait elkoboztk. 1672. december 24-n halt meg Erdlyben. Nagy-lnyai Lnyay Zsuzsval, majd Trk Katval kttt hzassgbl nem szletett utdja. gy a Bocskai csald benne halt ki. 2. A grf szkesi Bercsnyi csald A Bercsnyi famlia egyik legnagyobb alakja, Bercsnyi Mikls, a kuruc szabadsgharc fgenerlisa rvn vonult be a magyar romantikus trtnetrsba. Nevt a Veszprm vrmegyei Berchenyrl, a csald si birtokrl vette, amely az 1526-os trk hadjrat sorn pusztult el. A Bercsnyi csald els ismert tagja Lszl, aki II. Lajos udvarnokaknt (aulae familiaris) szolglt a kirlyi udvarban. Szolglatairt az uralkod 1525-ben a htlensgbe esett Doroszlay Jnos barsmegyei nagy-malonyni s kalacsnai 400 forintban brt zlogos rszjszgait adomnyozta neki. A mohcsi csatt kveten Bercsnyi Lszl visszakltztt birtokaira. A ketts kirlyvlasztst kveten Habsburg Ferdinnd prtjra llt s hsgesen kitartott ura mellett (ebben a korban nagy ritkasgnak szmtott, hiszen a furak tbbszr cserltek prtot). I. Ferdinnd 1533-ban Bcsben kelt adomnylevelben intzkedik Bercsnyi Lszl s vreinek megjutalmazsrl. Az adomnylevlben egyben utastja a nyitrai kptalant, hogy a fent nevezetteket iktassa be a nekik adomnyozott birtokokba. A kirly az adomnylevelben kiemelte delium nostrorum nobilium Ladislai Berchiny, aule nostre familiaris, necnon Petri et Michaelis similiter Berchiny, fratrum eiusdem hsges szolglatait que ipsi sedulo ac deliter Maiestati nostre exhibuerunt et impenderunt, s ezrt nekik s 39

ZUBNICS LSZL

sszes ivadkaiknak jutalmul (eisdem ipsorumque heredibus et posteritatibus universis) rk joggal adomnyozta nemes Marthy Tamsnak s Gyrgynek hontvrmegyei Marth nev egsz falujt (totalem possessionem), ugyanazon megyben Dyznos kzsgben brt rszjszgt, a barsmegyei Perleb egsz falujt, valamint kisbldi rszbirtokt; tovbb nemes Dorozlay Jnosnak az orszg brmely vrmegyjben, akr rk-, akr zlogjogon brt sszes birtokait s birtokjogait. Ezek a jszgok a kirlyi adomnylevl szerint azrt szlltak vissza a koronra, mert a fent nevezett kt Marthy s Doroszlay Jnos keresztyn hitkrl megfeledkezvn s rdgi sztntl zettetvn, nemes Nagy Jnost s Szepesi Magyar Demetert meggyilkoltk. Az oklevlben a kirly utastotta a kptalant, hogy az adomnyt nyert szemlyeket a birtokba vezesse be, s amennyiben a beiktats ellen valaki ellentmondana, azt ignynek igazolsa vgett idzze meg a kirlyi tlmester el. A csaldi nevet a, I. Imre vitte tovbb, aki valsgos szerencselovagnak tnhet fel a trtnszek szemben. Odahagyta csaldi rklt birtokait s Erdlyben prblt szerencst Szapolyai Jnos Zsigmond fejedelem, majd pedig Bthori Istvn vradi fkapitny udvarban. A Bthoriak megbecsltk a tehetsges katont: 1577-ben Kristf vajda Kende s Szkes marosszki birtokokat adomnyozta neki. Hzassga (Srossy Istvn s Toldy Anna Zsa nev lnyt vette felesgl) rvn jelentsen feljebb emelkedett a trsadalmi rangltrn, hiszen rokonsgba kerlt Erdly legrangosabb csaldjaival. Kt a szletett: I. Istvn ga leszrmazottak nlkl halt ki, a csaldnevet I. Lszl vitte tovbb. Bthori Zsigmond uralkodsa, majd az azt kvet zavaros idszakban nem szerepel az erdlyi kzletben, buzg katolikusknt valsznleg a csszri udvar politikjt tmogatta. Fia, II. Imre egyike a korszak legsznesebb egynisgeinek. 1590-ben szletett. Karrierjt rokoni kapcsolatai is segtettk (Toldy gon kzeli rokona volt Bethlen Gbor fejedelemnek). Tanulmnyait klfldi egyetemeken vgezte, majd hazatrt Erdlybe, ahol felesgl vette Lugossy Jnos lippai fkapitny lenyt (hozomnyul hatalmas vagyont, kztk Hdmezvsrhely, Slyom birtokait kapta). 1616-17-ben rmai zarndoklatra indult, majd elzarndokolt a Szentfldre, ahol felkereste Jzus Krisztus srjt. Hitbuzgsgrt megkapta a Szent Sr Lovagja cmet, illetve a jeruzslemi ptrirka engedlyvel felvette cmerbe Jeruzslem keresztjt. Erdlyben szmos szolglatot tett Bethlen Gbor udvarban, akinek megbzsbl 1625 szeptemberben trgyalsokat folytatott a budai pasval. Ksbb sszeklnbztt a fejedelemmel, s II. Ferdinnd kirly prtjra llt. Az uralkod kirlyi kamarss nevezte ki, majd Esterhzy Mikls s Pzmny Pter tmogatsval tovbb emelkedett a Magyar Kirlysg rangltrjn: ngrdi 40

PERLI-E MG EZT A HONT MS?

fkapitny lett. 1634-ben mint kirlyi kvet jrt I. Rkczi Gyrgy fejedelem udvarban. A huszrcsapatval rszt vett a harmincves hborban. 1639-ben rdemei elismersl bri mltsgot s tbornoki rangot kapott a kirlytl. 1639. szeptember 25-n Prga alatt esett el egy svdekkel vvott tkzet sorn. Birtokain ldzte a reformci hveit, Karnsebesre hvta meg a jezsuitkat, akiket bkezen elltott adomnyokkal. gyes gazdlkodsa rvn Magyarorszgon is jelents vagyont szerzett. Jelents sszegeket klcsnztt II. Ferdinndnak, aki a galgci uradalmat adomnyozta Bercsnyinek. Msodik szentfldi zarndoklata eltt vgrendelkezett: csaldja kihalsa esetre minden vagyont a jezsuitk pozsonyi rendhzra hagyta. A ksbbiekben csupn II. Ferdinnd prtfogsa mentette meg a csald birtokt, amelyet grf Forgch dm hatalmaskodsai fenyegettek. A Bercsnyirvk neveltetst a kirly szemlyesen felgyelte. Erzsbet kolostorba vonult, lett a pozsonyi Klarissza-rend fnkasszonyaknt fejezte be. Bercsnyi (III.) Imre lovastisztknt szolglt rsekjvron, azonban garzdlkodsaival kihvta maga ellen Esterhzy Pl tbornok haragjt, aki brtnbe vetette a atalembert. A tovbbiakban is csak az uralkod jindulata mentette meg Bercsnyit a komolyabb kvetkezmnyektl. ccse, Lszl Damasd vrnak kapitny volt, azonban gondatlansga miatt a vrat elfoglalta a trk. Ezrt 1647-ben az orszggyls elrendelte a ndor ltali felelssgre vonst. A Bercsnyi-testvrek ezutn visszatrtek Erdlybe, ahol II. Rkczi Gyrgy fejedelem szolglatba lltak. I. Mikls, a csald legatalabb tagja 1657-ben elksrte a fejedelmet a szerencstlen kimenetel lengyelorszgi hadjratba is. III. Imre 1660-ban elesett a trk elleni gyalui tkzetben. Miutn prtfogjuk, II. Rkczi Gyrgy elesett a szszfenesi csatban s a csald Bihar megyei birtokait a trk elfoglalta, Bercsnyi Mikls visszatrt a kirly hsgre. III. Ferdinnd 1663-ban rsekjvr vdelmre kldte. 1683-ban meghdolt Thkly Imrnek. 1686-ban kirlyi tbornok, 1687. szeptember 14n kelt oklevelben I. Lipt val egytt gr rangra emelte. Erdlybl trtnt visszatrst kveten az rsekjvri lovassg parancsnoka, majd bnyavidki fkapitny. Szolglatai jutalmul Brunc s Temetvny vrakat, illetve ms birtokokat kapott adomnyul. Grf RechbergRothenlwen Erzsbettel kttt hzassgbl szletett a, (II.) Mikls, a kuruc fgenerlis. II. Mikls 1664-ben a Vg mellett emelked Temetvny vrban ltott napvilgot. Tanulmnyait a nagyszombati egyetemen vgezte, majd Esterhzy Pl ndor udvarba kerlt. 1686-ban rszt vett Budavr felszabadtsban, katonai rdemei elismersl ezredesi rangot kapott s kineveztk Szeged 41

ZUBNICS LSZL

vrnak s vidknek fkapitnyv. 1687-ben I. Lipt kirly apjval egytt gr rangra emelte s aranysarkantys lovagg ttte. Az uralkodi kegy tovbbi jeleknt kirlyi kamars s bels titkos tancsos lett. Hzassgot kttt Drugeth Krisztina grfnvel, aki rvn jogot formlt a Drugeth-rksgre. Ung vrmegye rks fispnja s Fels-Magyarorszg f hadbiztosa lett. 1696tl hrom esztendeig az Eperjesen mkd kirlyi brsg egyik oszlopos tagja. Itt ismerkedett meg Rkczi Ferenc herceggel, akivel rk letre szl bartsgot kttt. Az ungi uradalom erdsgeiben vadszgatva dolgoztk ki Magyarorszgnak a Habsburg elnyoms all val felszabadtsnak tervt. gyknek XIV. Lajost, Franciaorszg kirlyt kvntk megnyerni (a Rkczidinasztia hagyomnyosan szmthatott a francik tmogatsra). A francia kirlynak szl leveleket Longueval szzados azonban tadta a csszri udvarnak. Rkczit 1701. mjus 29-n Sros vrban elfogtk s Bcsjhelyre szlltottk. Bercsnyi Mikls Lengyelorszgba meneklt, ahol Du Heron francia kvet segtsgvel hozzltott a nemzeti felkels elksztshez. 1703-ban Rkczival kzsen szerveztk Lengyelorszgban a felkelst. A fejedelem munkcsi csatavesztse utn Bercsnyi Mikls lengyel csapatai rvn sikerl vghezvinni a sikeres tiszai tkelst. Bercsnyi egyike a Nagysgos Fejedelem leghsgesebb tmogatinak: a Szchnyben szvetkezett rendek fgenerlisa s a kormnytancs els szentora. 1705 oktberben grf Csky Istvn fhadbiztos s br Sennyey Istvn tbornok rszvtelvel Nagyszombatban bketrgyalsokat folytatott a csszri biztosokkal. 1707-ben fejedelmi helytart, s mint ilyen trgyalsokat folytatott Varsban Nagy Pter orosz crral, amely eredmnyeknt a felek vd- s dacszvetsget ktttek. 1710-ben, amikor mr ltszott, hogy a nemzeti felkels gye vesztsre ll, Bercsnyi Lengyelorszgba utazott, hogy segtsget nyerjen az orosz crtl, de eredmnytelenl. A szatmri bke feltteleit nem fogadta el, egy ideig (17111716) Brezan vrban lt, majd a szultn meghvsra Trkorszgba ment, ahol rszt vett nhny hadjratban az Al-Duna mentn. Az osztrk-trk bkekts eredmnyeknt urval egytt Rodostban (Tegirdag) telepszik meg. Itt nsl meg harmadszor (grf Csky Krisztina halla utn Kszeghy Zsuzsannt, Mikes Kelemen nagy szerelmt veszi felesgl). Fia, Lszl (16891778) tanulmnyait Ungvron s Kassn vgezte, majd aprdknt II. Rkczi Ferenc udvarba kerlt. 1708-ban kineveztk a nemesi testrsg szzadosv s korntss, s mint ilyen kzdtt a trencsni tkzetben. 1710-ben rszt vett a romhnyi tkzetben, majd Ungvrt kszti fel a vrhat labanc ostromra. 1711-ben II. Rkczi Ferenccel egytt elhagyta Magyarorszgot, majd Franciaorszgban telepedett le, ahol bellt XIV. Lajos 42

PERLI-E MG EZT A HONT MS?

hadseregbe. 1719-ben, mint a francia hadsereg ezredese kereste fel a rodosti meneklteket, s kzlk szervezte meg a Bercsnyi-huszrezredet. Katonai tehetsgnek ksznheten gyorsan emelkedett a rangltrn: 1738-ban tbornok, 1742-ben altbornagy lett, 17441747-ben Flandriban mint lovassgi fparancsnok tevkenykedett. 1753-ben rdemei elismersl megkapta a Szent Lajos-rend keresztjt, 1758. mrcius 19-n pedig Franciaorszg legfbb katonai mltsga, marsall lett. 1759-ben Mria Terzitl amnesztit kapott. III. Mikls (17361762) Szaniszl kirly (XV. Lajos francia kirly apsa) kamarsa, Lotharingia s Bar hercegsgek flovszmestere, a Bercsnyihuszrok ezredese, Hannoverben esett el. Ferenc Antal, a Bercsnyi-huszrok ezredese, 1768-ban Lotharingia s Bar hercegsgek flovszmestere, lovastbornok volt. Fia, V. Lszl, a csald utols tagja volt. Tanulmnyait a bcsi Terezinumban vgezte, tbb klfldi hadjratban is rszt vett, gy a wagrami s az austerlitzi tkzetben. 3. A ruszkai Dob csald Grdonyi Gza Egri csillagok cm regnynek egyik kiemelked alakja Dob Istvn, az egri vr hs vdelmezje, de gy rla, mint csaldjrl alig esik emlts a klnbz trtnelmi trgy knyvekben. A Ruszkai Dob csald Abaj vrmegybl szrmazik, ugyanakkor felvirgzsa az Ung megyei Ruszkhoz s Szerednyhez kti. A csald egyik els ismert se Pnki Gergely, akinek a, Jakab Ung vrmegye fispni tisztt is viselte IV.(Kun) Lszl idejn. Az egyik rl, Pnki Dob mesterrl, Kroly Rbert kedvelt udvari vitzrl kezdtk a csaldot Ruszkai Dob csaldnak nevezni, megklnbztetsl rokonaiktl, a Plcziaktl, akikkel egy cmert hasznltak. Pnki Dob s ai az Anjouk uralkodsa alatt befolysos kznemesek voltak Ung megyben, a csald igazi felemelkedse azonban Zsigmond kirly veire tehet. Ruszkai Dob Jakab hat a kzl szinte mindegyik orszgos vilgi vagy egyhzi mltsgot tlttt be. Ebben nagy segtsget nyjtottak szmukra rokonaik, a Plcziak, akik ekkor Magyarorszg els zszlsurai voltak (esztergomi rsek, orszgbr, titkos kancellr). A csaldot a legkisebb , Lszl vitte tovbb. Az a, Domokos Ung megye alispnja volt. Nagyon korn elhunyt, de egy erlyes zvegyet, Hetei Veronikt hagyott htra, aki nemcsak megvdte ai rksgt a rokonoktl, de gyaraptotta is azokat. A legidsebb , Imre hallval a vagyont ccse Domokos rklte. Domokos, aki Ung megye kveteknt rszt vett az 1505. vi rkosi orszggylsen belekeveredett felesge, Czkei Zsa csaldjnak rksdsi perbe. 1511. december 28-n a Budra indul urat a feldhdtt 43

ZUBNICS LSZL

rokonok meggyilkoltk. Ngy t: Ferencet, a korn elhunyt Lszlt, Istvnt, Domokost, valamint kt lnyt hagyott htra. Dob Ferenc sorsrl keveset tudunk. Egyes forrsok szerint Bereg vrmegye fispni tisztsgt viselte. Kedvenc udvari embere volt Aloisio Grittinek, Jnos kirly kormnyzjnak, aki kinevezte Dobt a magyarorszgi s erdlyi pnzver- s skamark grfjv. Sajnos a pnksdi kirlysg nem tartott sokig. A Czibak Imre nagyvradi pspk meggyilkolsa miatt fellzadt erdlyi rendek beszortottk a kormnyzt Medgyesre, majd ostrom al vettk a vrost. Az elfogott kormnyzt kivgeztk. Dob, aki ekkor a nagybnyai pnzverkamarban tartzkodott, hirtelen hazautazott Ruszkra. Szermi Gyrgy, a kor egyik krniksa szerint magval vitte a kormnyz egsz vagyont, azaz krlbell 100 ezer aranyat, ami nagy tlzs, ha gyelembe vesszk, hogy Gritti vagyona jelents rszt drgakvekben s igazgyngykben mindig magval hordta. A Medgyesnl prdul esett vagyon csak kkvekben hromszztvenezret tett ki, mg az egyb holmik tbb mint egymilli aranyforintot rtek. Dob Ferenc, aki ekkor nod vrnak prefektusa volt, nem sokig lvezhette rablott javait. 1542 augusztusa elejn Pernyi Pter Egerbe csalta a katonival Buda ostromra tart Dobt, majd fogolyknt ddsi vrba hurcolta. A foglyot mg a kirlynak sem volt hajland tadni. Dob Ferenc ksbb ugyan kiszabadult, de htlensgi pere tovbb folytatdott, vgl csak tzezer forint kizetse fejben kapott kegyelmet a kirlytl. A tovbbiakban nem trtnik rla emlts. Lenya Serdi Benedekhez, Tokaj urhoz ment felesgl, de hamarosan zvegyen maradt. 1555 szn Serdi Gyrgy s Pernyi Gbor ostrom al vettk Tokajt s elfoglaltk azt. A Pernyiek s a Dobk ellensgeskedse tbb vtizedre nylt vissza s f trgya a Plcziak rksge volt. Mivel Plczi Antal, a csald utols frtagja elesett a mohcsi csatban, a lenynegyedet kivve a birtok visszaszllt a koronra. I. Ferdinnd korbbi vrai elvesztsrt krptlsul a birtokokat Pernyi Pter koronarnek adomnyozta. Nem szmolt azonban a Dobkkal, akik a Plcziakkal kzs stl szrmaztak, s a klcsns rksdsi szerzdsre hivatkozva bejelentettk ignyket a hagyatkra. Rvid pereskeds utn sikerlt is megszereznik Plc s Szerednye vrt s azok tartozkait. A Dob testvrek mindent megtettek annak rdekben, hogy a Pernyieknek a jszgokba val beiktatst megakadlyozzk. Tbb alkalommal tiltakoztak az eljrs ellen a leleszi kptalan eltt. Pernyi Pter, kihasznlva, hogy Dob Istvn s Domokos Erdlyben katonskodott, titokban beiktatst nyert Patak birtokba. Dob Istvn a hress mltn vlt egri vrkapitny elbb Trk Blint udvarban szolglt mint hadnagy, majd urnak trk fogsgba val kerlse 44

PERLI-E MG EZT A HONT MS?

utn kirlyi szolglatba lpett. Els fontos feladata az adk s az egyhzi tized behajtsa volt az egri pspksg terletn. Ezt az sszeget a megyk s a pspk az egri vr megerstsre szntk, hiszen a trk ekkor mr Ngrdban jrt. A csapatot azonban Liszka tjn a pataki vrrsg sztverte. Az egri vr ekkor Pernyi Pter kapitnynak kezben volt, aki csak ura szabadonbocstsa fejben volt hajland tadni az erssget. 1546 februrjban Ferdinnd megbzta Dob Istvnt, hogy Bthori Andrs erdlyi vajda s Serdy Gspr fkapitny (supremus capitaneus partium regni Hungariae superiorum) ltal tmogatottan foglalja vissza Pernyi vrnagytl Eger vrt. Dob meg is indult az szakkeleti vgekrl Eger fel, Patakig jutott, amikor a Serdyvel vitba kevered Bthori Andrs visszalpett, s a mr csak Serdy ltal tmogatott Dob augusztusban Srospataknl megveretett Pernyi hvei ltal, akikhez mg a Ferdinndtl elprtolt Bebek Ferenc is csatlakozott. Kvetkez v februrjban (1547) Dob csapatai ismt megjelentek Tokajnl, akkor mr Bthori is csatlakozott, st a Ferdinnddal megbklt Bebek is (mindez mutatja milyen trkeny volt a hatalom rvnyesthetsge!), ekkor viszont elgtelen zsoldelltmny miatt nem tudott, csak 100 lovast Eger al vezetni jliusra (3,5 forint/f/h), gy az elfoglalssal felhagyott. Kedvez fordulatot hozott viszont a kvetkez v tavasza, mikor mrcius 2-n Pernyi brtnbl ugyan szabadultan, de a vrost elhagyni nem tudvn, meghalt. zvegye egyezsg utn 1548 jliusban tadta a vrat. Dob megbzatsa kezdetben teht kirlyi rendelkezsre trtnt, mint a vr kezelje s a pspki javak gondozja (azaz provisorknt). Olh Mikls, a ksbbi kancellr, akkor frissen kinevezett egri pspk a vr tulajdonosaknt vrkapitnny nevezte ki ruszkai Dob Istvnt. Plyafutsnak a cscsra rkezett, legalbbis a legjelentsebb, az utkor megtlse szem-pontjbl a legdicsbb idszaka kvetkezett. A pspk Dob mell vrnagy-trsul Metskey Istvnt adta. Egy 1548. december 20-n kelt kirlyi parancs szerint Egerben llandan 150-200 fnyi helyrsg volt fenntartand. Ez sszehasonltva az 1552. vi ostrom adataival, annak mintegy 1/10-e. Ez a bkeidben a vr hatkrbe tartoz terlet igazgatsnak elltshoz szksges/kirendelt llomnyt jelenti (gy szedte pl. Dob annak idejn az amgy a hatvani szandzskhoz tartoz Jszsg adjt is, mikor katonai ksrettel beszedni volt dolga.) Mg idben trtnt mindez, ugyanis haladktalanul neki kellett ltni a vr megerstsnek. Katonai rtelemben fontos fejlemnyek trtntek ez id alatt a trsgben. Mg Varkocs vrnagysga idejn a hdoltsgi terlet kiszlesedett, ill. kiterjedt szak fel. 1544 jelents v volt. Ez vben kerltek trk kzre Visegrd, Ngrd vrai, Hatvan fldvra is, nvelve a mindkt fl ltal bejrt terleteket. 45

ZUBNICS LSZL

1550-ben, a szolnoki vr megerstsi munklatai sorn ismerkedett meg Dob Sulyok Srval, akit mg azon v oktber 17-n felesgl is vett. Felesge csaldjn keresztl rokonsgba kerlt a Trk, Balassa, Bocskai s Somlyai Bthori csaldokkal. 1551-ben nagy vltozsok mentek vgbe az orszgban. A nyrbtori szerzds alapjn Frter Gyrgy helytart tadta Erdlyt a Habsburgoknak. Ezt megbosszuland, a kvetkez vben a szultn a rumliai (eurpai) hader bevetsvel hadjratot indtott Magyarorszg ellen. A hadjratot Kara Ahmed nagyvezr, Szokollu Mehmed rumliai s Hadim Ali budai beglerbg irnytotta. A budai pasa az orszg szaki rszn tevkenykedett: kezbe kerlt Veszprm, Drgely, Gyarmat, Szcsny. A nagyvezr a dlvidket jrta, elfoglalta Temesvrt, Lippt s Csandot. A kt gyzedelmes sereg 1552. szeptember 11-n rkezett Eger al, amely a felvidk kulcsaknt a bnyavrosokat vdte. Az ostrom 23 napig tartott (oktber 18-ig), s megtrtnt az, amiben senki sem remnykedett: a vr ellenllt. Eger vrnak felksztse a vrhat ostromra, termszetesen nagyon alaposan, krltekinten trtnt, a megfelel logisztikai elkszts a sikeres vrvdelem egyik kulcsa volt. Tindi Lantos Sebestyn, aki az ostrom utn jrt Eger vrban, EGER VR VIADALJRL VAL NEKES HISTRIA cm munkjban gy r az ostromrl: Ott es Mecskei tzesszerszmokval, Kszn vrja egyb sok rtalmakval Vitzket inti biztatsokval, Szmben llnak ers viadalokval. Drabantok s flegnyk forgdnak, Sok tereket az bstyn elhullatnak, Sebeslve sokan futva szaladnak, Benn es sebeslnek, sokan halnak. Hlt adnak mind az egri vitzk, Tgulnak szgynkre trekk. Ez kt helyen beglerbkkel sok bkk, Ez ostromon voltanak ftrekk. Amht past mongyk volt az sncokba, Igen bosszonkodik Ali basra, Hogy t hvta ilyen biztatsokba: t senki meg nem vrja vghzakba. Rossz akolnak monta vg Egr vrt, 46

PERLI-E MG EZT A HONT MS?

Barmoknak monta az porkolbokat, Vlk val huszrok, drabantokat. Ugyan srva szidja budai bast. Mennyet jrtam mind ez szls vilgba, Sok vrakat vvtam sok orszgokba, Jobb vitzkre sem talltam hzba, Mint ez rossz akolnak vlt Egr vrba. Dselalzade Musztafa ekknt sznezi Eger 1552-es ostromt: Negyven napig tartott a harc, de elfoglalsa knny szerrel nem volt lehetsges, mert bstyinak ormai az gig rnek, falnak alapja a tengerben van, vdi a szerencstlensg elhrtsban tkletes mesterek, fortly s hadicsel dolgban sernyek valnak, tovbb rendkvl nehezen hozzfrhet s prjt ritkt vr. Isten vgzsbl bekvetkezvn a tli vszak s a hideg id, a bellott eszs s havazs miatt eltnt a nyugalom s trelem; az lelmiszerekben val szksg aggasztotta a sereget, a hidegsg megzavarta a jszgok nyugalmt. Minthogy a vr elfoglalsa az isteni vgzsben ms idre volt meghatrozva: jobbnak s clszerbbnek tartottk, ha a vr all elvonulnak s felhagynak a vvssal s harccal. Mivel az ostrom utn Dob nem kapott kell segtsget a vr helyrelltshoz, 1553-ban felmentst krte I. Ferdinndtl. A kirlytl jutalmul Dvt s Szamosjvrt kapta, majd a magyar krdsek irnt rzketlen Castaldo levltsa utn kineveztk Erdly vajdjv, br ez akkor inkbb bntets volt, mint kitntets. A visszatr Izabella kirlyn csapatai beszortottk a kirlyprtiakat Szamosjvrba, ahol Dob fogsgba kerlt. Ellensgei: Kendy Ferenc, volt vajdatrsa s Pernyi Gbor elrtk, hogy Dobt brtnbe vessk, ahonnan csak felesge segtsgvel tudott megszkni. 1558-ban I. Ferdinnd bri rangra emelte Dobt, kinevezte barsi fispnnak, neki adomnyozta Lva s Vgles vrakat, Telkibnya s Gnc mezvrosokat, vesztesgei ptlsra pedig 30 ezer aranyig lekttte a szenci harmincadot. 1550-ben a Dobk perbe keveredtek az ungi birtokukkal szomszdos Tegenyei csalddal. Panaszukra hatalmaskods miatt fej- s jszgvesztsre tltk a Dob vreket. A kirly csak olyan felttellel kegyelmezett meg nekik, ha egy ven bell krtalantjk Tegenyei Tamst. Ellensgk, Pernyi Gbor ezt kihasznlva rbrta a Tegenyei csaldot, hogy fogadjk el az gymsgt, s ezzel a per is az kezbe kerlt. Halla utn, mivel birtokai a koronra szlltak, a pert is a Kirlyi Kria folytatta, s br a brk a Dobk javra dntttek, Miksa kirly elfogatta s bebrtnztette Dob Istvnt. 47

ZUBNICS LSZL

A rajta elkvetett srelmek miatt Dob sokig visszahzdott birtokaira, mg az orszggylseket sem ltogatta. 1569-ben sgorval, Balassa Jnossal egytt megjelent a pozsonyi orszggylsen, itt azonban ruls vdjval letartztattk ket. Azzal vdoltk ket, hogy Jnos Zsigmond erdlyi fejedelem magyarorszgi hadjratt ksztettk el tbb fels-magyarorszgi frral egytt. Dob Istvn tbb vre a pozsonyi vr foglya lett. Mint kiderlt a vd egy Kenderessy Istvn nev pap ltal hamistott okmnyokon alapult. gyszintn alrtk a spyeri szerzdst az erdlyi fejedelemsggel. Dobt azonban nem bocstottk szabadon, mert ezzel a kirlyi tekintlyen esett volna csorba. Az ids s beteg furat vgl 1572-ben bocstottk szabadon, aki nem sokkal ezutn elhunyt a szerednyei vrban. Holttestt a csald ruszkai kpolnjban helyeztk rk nyugalomra. Sulyok Mrival kttt hzassgbl kt gyerek: Krisztina s Ferenc szlettek. ccsrl, Domokosrl viszonylag keveset tudunk. Tehetsges katona s politikus volt, tevkenyen rszt vett Ung megye kzletben. A Pernyiekkel val ellensgeskeds az sorsra is rnyomta a blyegt. 1551 nyarn a nyrbtori szerzds teljestsekor neki jutott a megtiszteltets, hogy a Szent Koront Sforza Pallavicini fkapitnnyal egytt Tokajbl Pozsonyba ksrte. 1553-ban vre mellett Erdly alvajdja lett. Az Izabella kirlyn-prti urak elfogtk s kiszolgltattk a trknek. Csak 1559-ben sikerlt slyos vltsgdj fejben kivltani. Zlogknt szerette volna megszerezni a disgyri uradalmat, de ettl Pernyi Gbor elttte. Egy kiskor rvt, Jakabot hagyott maga utn. Dob Istvn a, Ferenc, Bars megye fispnja, kornak egyik legnagyobb katonja volt, rszt vett a trkellenes tizent ves hborban. Felesge Hagymssy Kristfn Kerecsnyi Judit (Bthori Istvn lengyel kirly s erdlyi fejedelem hgnak lnya) rvn rokona lett Bthori I. Zsigmond fejedelemnek, Andrs bboros-fejedelemnek s Boldizsr orszgos fkapitnynak, de majdnem valamennyi magyarorszgi fri csaldnak is. 1573. oktber 13-n sikerlt megszereznie a rgta htott Plczirksget, igaz csak zlogknt 80 ezer magyar forintrt. A birtokon az akkor mg l Dob csaldtagok osztoztak: Sulyok Sra (nemsokkal ksbb felesgl ment Cski Plhoz), Dob Ferenc, Dob Krisztina (1577-ben felesgl ment Vrday Mihlyhoz) s Dob Jakab (Dob Domokos kiskor a). Magban a csaldban is ellensgeskedsek alakultak ki, amelyet a csald ntagjainak anyagi krptlsa zrt le. 48

PERLI-E MG EZT A HONT MS?

1584-ben jabb viszly zavarta meg a csald lett: Balassi Blint titokban felesgl vette a korbban megzvegylt Dob Krisztint s elfoglalta a pataki vrat. Innen sikerlt ket kizrni. Mivel a hzastrsak kzeli rokonok voltak, vrfertz hzassgukrt, a pataki vr elfoglalsrt fbenjr per fenyegette ket. Utbb a ppa trvnyestette hzassgukat. 1585-ben Jnos nev uk szletett. Ksbb a hzassgot felbontottk, Dob Krisztina Gersei Peth Gsprhoz ment felesgl, de mg 1590-ben elhunyt. 1585-ben, atalon Dob Jakab is elhallozott, gy az risi csaldi birtokok irnytsa Dob Ferenc kezben sszpontosult. Vsrlssal is bvtette birtokait: a Thurz csaldtl megvsrolta a lednicei uradalmat. 1582-ben, a kirly bnyavrosi fkapitnny nevezte ki. Feladatait csaldi vrbl, Lvbl ltta el. Errl a tisztsgrl hamar lemondott. 1591-ben felajnlottk neki Eger fkapitnyi tisztt, de nem fogadta el. 1593 tavaszn mg rszt vett a Flek felszabadtsra indtott hadjratban, de betegsge miatt a tovbbiakban tvol maradt a harcoktl. Dob Ferenc 1602. szeptember 15-n halt meg. A Szepesi Kamara emberei mg aznap rajtatttek birtokain s elvittek minden mozdthatt. Csak Szerednyn s Eperjesen hordkban s ldkban 22 ezer aranyat, 19 ezer tallrt s 77 ezer forintot talltak. Szeptember 17-n elfoglaltk Srospatakot s teljesen kifosztottk. A hivatalos rks Pernyi Zsa lett. Hogy ers tmaszra talljon, felesgl ment Kollonics Szigfrig bnyavrosi fkapitnyhoz. A Dob-vagyonra Bocskai Istvn is ignyt tartott (desanyja Sulyok Sra testvre volt), s az ltala vezetett felkels sorn a mg megmaradt kincseket hajdi alaposan megdzsmltk. Szkely Jakab halla utn a birtokot Zelemri Borbla s Kata rklte. Zelemri Borbla 4 lnyt szlt: Erzsbetet, Zsuzsannt, Mrit, Borblt. 1612-ben nem sokkal desanyjuk utn meghalt a legidsebb s a legatalabb Lrntffy lny is. A Lrntffy lnyok tanbizonysgot adtak politikai tisztnltsukrl, s egyik leghatalmasabb szomszdjukkal, a Rkcziakkal ktttk ssze sorsukat. Lrnttfy Zsuzsannn, II. Rkczi Ferenc ddnagyanyjn keresztl a Dobk vre tovbb lt a Nagysgos Fejedelmben. 4. A pernyi herceg s br Pernyi csald Abaj vrmegyben, Kasstl nem nagy tvolsgra fekszik Perny kzsg, amelynek hatrban vrromok is lthatk. A birtokot Dobos Orbn (comes 49

ZUBNICS LSZL

Urbanus de Dobos), a csald trzsatyja kapta 1293-ban III. Andrs kirlytl. Dobos Orbnnak hrom a szletett: I. Mikls, I. Jnos s I. Istvn (ez utbbi nemzetsgnek ban, Jnosban magva szakadt). A csald felemelkedse a Anjou-dinasztia idejre esik. I. Mikls elbb Sros, majd 1345-ben Szepes vrmegye fispnja. 1352-ben rszt vett Lajos kirly litvniai hadjratban, Belz vra alatt megmentette az uralkod lett (az tl kzel tallt menni a vrfalhoz, ahonnan egy kvel fejbe tttk, s az elallt kirlyt Pernyi a htn vitte ki a tborba). Ksretben rszt vett annak litvniai hadjratban. Unokja, III. Mikls (I. Pter a) 1380-ban Zempln vrmegye fispnja, fpohrnok- (13871390), majd flovszmester, 1390-ben szrnyi bn volt. A fr rszt vett az 13871390-es hadjratban, a Mria kirlyn kiszabadtsra indtott hborban, majd a szerbiai Csesztin s Boracs vrak elfoglalsban. 1390 ben rsztvevje a trk-szerb tmadst visszaver branicsevoi tkzetnek is. Szolglatai jutalmul megkapta a Krass megyei rsomly vrt. Mivel azonban nem kvnt hossz ideig a dlvidken maradni, a bnsgot a pohrnokmesteri tisztsgre cserlte fel. Birtokt is elcserlte a csald si fszkhez kzel fekv Patakra, Storaljajhelyre s Szinnra. Korbban csaldjval kzsen kapta meg Fzr birtokt, illetve a munkcsi kirlyi uradalom egy jelents rszt. 1397-1401 kztt, amg Tdor podliai s munkcsi herceg trk fogsgban volt (a nikpolyi csatban esett fogsgba), viselte a beregi fispni tisztsget is. IV. Mikls lovszmester (III. Mikls a) (14171418, 14201428), mramarosi ispn, a Vg foly kapitnya 1428-ban Galambc ostromakor kt alkalommal is vgrendelkezett. I. Jnos fpohrnokmester (1390-1396) a csald trzsatyja; hrom a maradt: I. Imre (ban az ga kihalt), I. Simon (tle szrmazik a csald ma is ltez bri ga) s II. Pter (akitl a Pernyiek n. ndori ga szrmazik; ez utbbit egyik ksei tagjrl, Imre ndorrl ( 1519) neveztk el, azonban a terebesi jelz taln helytllbb, mert Terebes (Zempln vrmegye, ma Trebisov) 1387-tl volt lland birtokuk s egyik szkhelyk). Terebes vrt mg II. Pter disgyri vrnagy s zemplni ispn kapta a kirlytl, s ezzel alapozta meg az g vagyont s tekintlyt. (Hrom a 1387 1404 kztt egymst kvette a pohrnokmesteri mltsgban. Mindhrman harcoltak 1396-ban Nikpolynl, kzlk ketten, Mikls s Jnos elestek, csak a legkisebb, Imre szta meg p brrel a csatt.) II. Imre prgai egyetemi tanulmnyait kveten (egyike volt a korszak legmveltebb magyarjainak) kerlt Zsigmond kirly udvarba, ahol karrierjt 1387-ben kirlyi aprdknt kezdte. 1402-ben a kirly Abaj s Borsod megyk ispnjv nevezte ki. Csaldja emelkedse folytn 1396-1404-ben fpohrnokmester lett, 1412-ben pedig a vilgi szemlyek kztt elsknt 50

PERLI-E MG EZT A HONT MS?

kineveztk a titkos kancellria lre (ezt a tisztsget egszen hallig betlttte). Egsz letben kirlyt szolglta: gy rszt vett a nikpolyi tkzetben, ahol slyos sebeket szerzett. 1399-ben a Lipt megyei Nagyvr ostromnl szmszerjjal tlttk a lbt, a sebesls kvetkeztben egsz letben snttott. A Ludnyi-fle felkels leversekor a Srospatak mellett lezajlott csata sorn leesett a lovrl, majdnem agyontapostk. Zsigmond kirly megbzsbl szmos klfldi uralkodhoz vezetett kvetsget, gy 1407-ben Szulejmn Cselebihez, Bajazid szultn egyik trnkvetel hoz. Eltte pedig valsznleg a kiszsiai turkomn fejedelmeknl jrt egy trkellenes koalci sszekovcsolsa cljbl. Alapt tagja a Srkny-rendnek is. Hsgt Zsigmond bkezen jutalmazta: 1397ben a szinyei uradalommal (Petszinye, Abaj vrmegye), 1403-ban a htlen Vadsziak birtokaival Abaj s Borsod vrmegyben, 1408-ban a Lubl (Szepes vrmegye) vrral, ez utbbi helyett 1410-ben jvrral (Sros vrmegye) s a sztropki (Zempln vrmegye) uradalommal. 1403 utn kirlyi engedllyel jjpttette Csorbak vrt. 1408-ban Kurittyn (Borsod vrmegye) mellett az jhzi plos kolostort alaptotta. Egyike azoknak az orszgbrknak, akik 1412ben alrtk a 13 szepesi vros zloglevelt. Fiai: III. Istvn, Gyrgy s idsebb vagy III. Jnos. III. Jnos 1438-ban Zempln vrmegye fispnja, 1439-ben ftrnokmester volt, 1455-ben adomnyul kapta Sros vrt. Tagja volt annak a kldttsgnek, amely1440. janur 18-n Krakkba indult, hogy meghvja a magyar trnra III. Ulszl lengyel kirlyt (Albert kirly hallt kveten zvegye, Erzsbet kirlyn, aki ekkor mr vrands volt V. (Posztumusz) Lszlval/ szletend gyermeke szmra kvnta biztostani a trnt, mg az orszg rendjei a trk veszly miatt egy mr felntt uralkod utn kvntak nzni. gy esett vlasztsuk a szomszd orszg kirlyra, azzal a rejtett gondolattal, hogy a trk elleni harcra msik orszga erforrsait is mozgstani tudja). Pernyi mellett a kldttsg tagjai voltak mg Thallczi Mt horvt-dalmt bn, Plczi Lszl fudvarmester, Dominis Jnos zengi pspk, Marczali Imre (a lengyel kirly I. Ulszl nven foglalta el a trnt /1444-ben a szerencstlen kimenetel vrnai csatban esett el./) Pernyi Imre 1458-ban halt meg. Nejtl Kattl hrom a szletett: IV. Pter, IV. Istvn s Mikls, akiknek ga utdok nlkl halt ki. III. Istvn 1432-ben fasztalnokmester volt, s mint ilyen egyike volt az orszg zszlsainak. (A kutatk szerint a Nagy Ivn ltal kzztett /Magyarorszg csaldjai czmerekkel s nemzedkrendi tblkkal/ Pernyi-csaldfn jelents tvedsek vannak, azaz Pernyi Imre ndor nem a fent emltett III. Istvn a, hanem III. 51

ZUBNICS LSZL

Istvn testvrnek, Jnosnak az unokja (Istvn nev tl). Ezt elssorban azzal magyarzzk, hogy III. Istvn s a ndor halla kzt tbb mint 82 v van, az elbbi pedig lete derekn halt meg.) Pernyi III. Istvn 1437. vi pomps sremlknek fedlapja a rudbnyai (Borsod vrmegye) templomban maradt fenn. A vrs mrvnybl faragott srk a templom keleti oldaln a szszktl jobbra van befalazva, eredetileg azonban a padlzatba volt sllyesztve. Mivel als fele az rasztala kzelbe esett, a sok jrs kvetkeztben elkopott. A felirat egy rsze elpusztult, a megmaradt szveg az albbi: Hic obiit magnicus dominus Stephanus lius Emerici de Peren serenissimi Principis domini Si[gismundi s dapiferorum magister. anno domini 1437. (azaz Zsigmond kirly tekfog mesternek, a Pernyi Imre nak, Istvnnak emlkre kszlt az 1437. vben). A srk mezejben a Pernyi cmer s a megboldogult rendjelei lthatk. Pernyi Istvn felesge jlaki Orsolya (+1504. augusztus19.), jlaki Mikls bosnyk kirly lnya volt (felesge rvn igen elkel rokonai lettek: Podjebrd Henrik cseh kirlyi herceg /aki testvre, Beatrix rvn Mtys kirly sgora is volt/, Lnrd grzi grf). 14581476. vi oklevelekben szerepel testvreivel egytt, hallnak dtuma a ksbbiekre tehet. Lenya, Pernyi Orsolya (Dengelegi Pongrcz Mtys, majd Balassa Ferenc felesge) 1504-ben pert indtott unokabtyja, jlaki Lrinc herceg ellen anyai rksgnek kiadsa gyben Pernyi III. Imre (a ksbbiekben Abaj vrmegye rks fispnja) mg Mtys kirly idejn visszaszerezte csaldja htlensg miatt elkobzott birtokait. Karrierje II. Ulszl kirly udvarban indult emelkedsnek. 1502-ben az uralkod megbzsbl Magyarorszg hatrn fogadta annak menyasszonyt Candalei Anna foix-i hercegnt, a francia kirly unokahgt. A fr tadta a menyasszonynak a kirly levelt, majd magyar nyelven tolmcsolta annak jkvnsgait s tadta az ajndkokat: hrom aranyozott nyolclovas hintt. Valsznleg ekkor nyerhette el a kirlyn kegyt, aki a tovbbiakban is egyengette politikai plyafutst. Elbb asztalnokmester, majd 1504-ben Hunyadi Corvin Jnos horvt-szlavn-dalmt bnnal szemben elnyerte az orszg legmagasabb kzjogi mltsgt ndor lett. Candalei Anna halla utn (a kirlyn koraszlst kveten hunyt el) a kirly teljesen elhanyagolta az orszg kormnyzst, azt teljes egszben Pernyi Imre s Szatmri Gyrgy pspk-fkancellr vette a kezbe. Az udvari prt vezetiknt sikeresen vertk vissza a Szapolyai Jnos erdlyi vajda vezette kznemesi (nemzeti) prt trekvseit. 1515-ben egyik elksztje volt annak a HabsburgJagell csaldi szerzdsnek, amely elrevettette az elbbi magyarorszgi uralkodst. A szerzds rtelmben Lajos trnrks eljegyezte Miksa csszr unokjt, Mrit (Szp Flp burgundi herceg s rlt Johanna spanyol kirlyn 52

PERLI-E MG EZT A HONT MS?

gyermekt), mg Jagell Annt az egyik unoka (Don Carlos, a ksbbi V. Kroly csszr, vagy Ferdinnd infns) felesgl szntk. Unokjt az eljegyzsen maga Miksa csszr kpviselte. Egyes kutatk szerint Pernyi csupn alrst kveten szerzett tudomst a szerzds titkos pontjairl, s Pozsonyban a rendek nevben tiltakozott a kirly eltt. Jakarata biztostsa rdekben II. Ulszl Sikls vrt s uradalmt (Corvin Jnostl szllt vissza a koronra) adomnyozta a ndornak, mg Miksa csszr a Szent-Rmai Birodalom hercegi rangjra emelte (igaz ezt a cmet sem Pernyi, sem utdai nem viseltk). A kirly trnjnak legersebb tmaszt szmos jelents adomnnyal jutalmazta, gy tbbek kztt zlogknt Terebest, Szegedet, Eperjest s KisSzebent is birtokolta. II. Ulszl halla utn tagja lett a kirly kiskorsga miatt az orszg kormnyzsval megbzott orszgtancsnak. II. Lajos koronzsakor a kis kirly helyett ejtette meg a hagyomnyos kardvgsokat a koronzdombon. A nagyhatalm ndor 1519. februr 5-n hunyt el (letnek utols veit megkesertette a kszvny). Ktszer nslt: Bthori Magdolnval kttt hzassgbl szletett kt a, Pter (erdlyi vajda, kancellr) s Ferenc (vradi pspk). Msodik felesge Kanizsay Dorottya (a nagyasszony jobbgyaival egytt felkereste a mohcsi csatateret s eltemettette az elesetteket, kztk egyik mostohat is). A nagyasszony utoljra 1531. februr 56-n szerepelt a fennmaradt okmnyokban, amikor a pcsi kptalan eltt megegyezett mostohaval, Pernyi Pterrel a Mohcsnl elesett msik mostohaa (Pernyi Ferenc vradi pspk) hagyatka gyben, illetve visszaadta azt a 6000 forintot, amelyet mg Pernyi Imre ndor hagyott r. (A magyar oklevltan s heraldika egyik legszebb emlke az a II. Lajos kirly ltal kiadott oklevl, amelyben engedlyezte Kanizsay Dorottynak, hogy csaldi cmert egyestse els frje, Vingrti Gerb Pter ndorval. A szveg kiemelve generosa domina Dorothea de Kanysa szmos kivl tulajdonsgt s ernyt, klnsen hangslyozza, hogy e kitntets krse semmikpp sem srti az zvegynek msodik frje: Pernyi Imre emlke irnt tpllt kteles kegyelett.) I. Ferenc, aki 1513-tl nagyvradi pspk volt, 1526-ban esett el Mohcsnl. Heltai Gspr Krnika a magyaroknak dolgairl cm munkjban gy emlkezik meg rla: Hogy immr mindnyjan megegyeneslsnek rajta, hogy ugyan meg kellene tkzni, monda Prini Ferenc, az vradi pspek, a kirly eltt, csfoldvn: Im ltom, hogy ugyan meg akartok tkzni. Frter Pl neki viszi a sok jmbort. De annak eltte az magyaroknak csak tizezer mrtiroknak innepe vala: innt tovbb leszen nkik hszezer mrtroknak innepek is, melyek e mai napon az orszgrt vvn mind levgattatnak. Br bebocssstok Broderik 53

ZUBNICS LSZL

Istvnt Rmba, hogy krje a ppt, hogy berja mind a huszezret (mert ekkoron tbben nem valnak a kirly seregben) az kalendriomba. V. Pter 1502-ben-ben szletett. Szmos orszgos tisztsget tlttt be, gy temesi fispn, koronar (15141539), majd erdlyi vajda (15271529), Abaj vrmegye rks fispnja, lete vgn magyar kirlyi kancellr (15401542). Pernyi Pter koronarknt rszt vett a mohcsi csatban (a balszrny parancsnokaknt), ahonnan sikeresen megmeneklt. Elbb siklsi vrban tartzkodott, majd Szapolyai Jnos hvsra Szkesfehrvrra rkezett, ahol I. Jnos koronzst kveten erdlyi vajdv nevezte ki. Pernyi azonban ktkulacsos politikt folytatott, gy Ferdinnd osztrk fhercegnek is kiszolgltatta a koront. 1527. november 3-n Szkesfehrvron Ferdinnd is megkoronztatta magt: Magyarorszgnak egyszerre kt kirlya lett. Ezutn Pernyi a koronval s a koronzsi jelvnyekkel egytt tovbbra is Siklson tartzkodott, majd a kzeled trkveszly ell a biztonsgosabb, srospataki vrba indult el. Azonban Szapolyai egyik embere Szekszrd mellett rajtattt a meneten, Pernyit csaldjval s a koronval egytt elfogta, s kiszolgltatta Szulejmn szultnnak. A szultn a foglyokat Szapolyainak ajndkozta, aki Pozsega vrba zratta ket. 15301531-ben a magyarorszgi rendek hat alkalommal gyltek ssze kirly nlkli orszggylsre, amelyeken a remnytelen helyzetbl val kiutat kerestk. Pernyi Pter eleinte a tancskozsok vezralakja volt: azt szerette volna, ha a rendek orszgos fkapitnny nevezik ki. Mivel mindenki tudta, hogy a koronra vgyik, nem lltak mell. Otthoni kudarct kveten Trkorszgban keresett magnak tmogatst: kvetet kldtt a szultnhoz, krte, hogy vegye ki mindkt kirly uralma all s legyen a sajt ura. Cserbe magas sszeg vi adt grt. 1532 tavaszn, amikor a trk sereg jra Bcs ostromra indult (a lendlet azonban Kszeg vrnl megakadt), Pernyi Pter kisval, Ferenccel s 600 lovassal a szultn el ment. gy gondolta, a szultn elfogadta javaslatt. Ibrahim pasa, nagyvezr azonban elfogatta, seregt pedig felkoncoltk. Pernyi csak gy szabadulhatott, hogy a tszknt a trk tborban maradt. A nagyr ksbb egy egsz sereg jobbgyt fogatott ssze s adott t a trkknek, de t soha nem kapta vissza. 1539-ben Szapolyai felesgl krte Izabellt, I. Zsigmond lengyel kirly lnyt. A kirly Pernyit kldte lenykrbe, aki a jvend kirlynt Krakkbl Szkesfehrvrra ksrte. Pernyi aktvan kivette rszt a vradi bke elksztsben, gy senkit sem rt vratlanul, hogy 1540 szn, Szapolyai hallt kveten tbb frral egyetemben Ferdinnd prtjra llt. A kirly magyar kancellr nevezte ki. Nagy szerepe volt abban, hogy a felvidki furak 54

PERLI-E MG EZT A HONT MS?

a bkeszerzds vgrehajtsa mellett szlltak skra. Pernyi Pter s Frangepn Ferenc rsek szervezmunkja rvn a Bebek, a Rskai s a Balassa csald is Ferdinndhoz csatlakozott. 1542-ben Ferdinnd megksrelte Buda visszafoglalst, csapatai Pestet ostromoltk. Pernyi is rszt vett az ostromban, azonban annak sikertelensge miatt bnbaknak kiltottk ki s elfogtk. ruls s a trkkel val bartkozs miatt a kirly letfogytiglani fogsgra tlte. Kzben a trk elfoglalta a siklsi vrat (1543. jlius 7.) is. 1547-ben kiszabadult a fogsgbl s egy v mlva meg is halt. Pernyi Pter hossz ideig kezelte az egri pspksg birtokait (az egri vrat olasz hadmrnkkkel jelentsen tptette. Ezeknek a munklatoknak esett ldozatul a szkesegyhzat is. Bebrtnzst kveten felesge az uralkodval folytatott trgyalsokon tkrtyaknt hasznlta az egri vrat, amelyet kapitnya Varkoch Tams tartott a kezben. Halla utn Eger vrt Dob Istvn vette t). Birtokain nagymrtkben hozzjrult a reformci terjedshez. Srospatakon temettk el. Ktszer hzasodott: els felesge Thurz Margit, a msodik Szkely Klra volt. Gyermekei: Ferenc, II. Gbor, Borbla, Erzsbet homonnai Drugeth Gyrgy felesge, IX. Mikls. IX. Mikls egyhzi plyra lpett, 1540-ben vci pspkk szenteltk. II. Gbor 1532. oktber 19-n szletett. Btyja trk fogsgba kerlse utn lett a csald vagyonnak rkse, s mint ilyen, Abaj vrmegye rks fispnja. Az uralkod kegyeknt mr 20 vesen FelsMagyarorszg fkapitnya s trnokmester (15541557). A fr, miknt desapja a reformci lutheri irnyzatt tmogatta. Ennek megerstsre (mivel a Tisza-vidken Mlius Juhsz Pter vezetsvel a klvinizmus volt elterjedben) 1563-ban Storaljajhelyen zsinatot tartott. Krnyezetnek egyik ismert alakja Balsarti Vitus Jnos, Melanchton egyik tantvnya volt, aki elbb blcsszetet, majd Pernyi Gbor anyagi tmogatsval ngy vet a bolognai s padovai egyetemeken tanult, ahol orvosdoktori oklevelet szerzett. Orvosknt IV. Pl ppa udvarban is tevkenykedett.1560-ben Pernyi hvsra hazatrt, s mint udvari orvos szolglta urt, egszen annak 1567-ben bekvetkezett hallig. Jelents mrtkben hozzjrult a srospataki iskola felvirgoztatshoz. 1566-ban Pernyi az orszg egyik legmagasabb kzjogi mltsga, orszgbr lett. Mint ilyen, rszt vett Miksa kirly pozsonyi koronzsn, ahol a menetben a kardot vitte. 1567. jnius 7-n, 35 vesen tvozott az lk sorbl. Vagyont, mivel nem volt gi leszrmazottja, a koronra hagyta. Vele kihalt a Pernyi csald ndori ga. I. Simontl, akit 1374-ben testvre, I. Imre megletett, szrmazik a Pernyiek most is virgz bri ga. 55

ZUBNICS LSZL

III. Pter (I. Simon a), kirlyi familiris, 1395-tl Zempln megye ispnja, 1397-ben macsi bni kinevezst kapott, s mint ilyen tagja lett az orszgbrk krnek. Mint bn kapta kirlyi adomnyul Szikszt s Als-Vadszt Abaj vrmegyben. 14021414-ben Ugocsa vrmegye fispnja (a vrmegye a csaldi uradalmak kvetkeztben majdnem teljes egszben Pernyi birtok lett: a nagyszlsi uradalmat 1399-ben, a nyalbvrit 1405-ben szerezte meg), 13971401 kztt szkelyispn, 1408-ban Mramaros, 14081414-ben Zempln, 1414-ben Abaj s Ung vrmegyk fispnja. 1401-ben tmenetileg beregi ispn, 1401 elejn egyttal ismt macsi bn. 1402-ben srosi vrnaggy s szepesi ispnn tette meg az uralkod. 1408-ban Zsigmond kirly bevlasztotta a legszkebb bizalmasait tmrt Srkny-rendbe is. A felvidki Debri-fle felkels leversrt (Debri Istvn egykori fkincstart s trsai, Ludnyi Tams egri pspk, Szepesi Jnos kalocsai rsek Npolyi Lszlt, II. (Kis) Kroly t akartk a magyar trnra emelni) a kirlytl 1411-ben Sztropk vrt kapta meg adomnyul. 1415-ben Magyarorszg egyik legmagasabb kzjogi mltsga orszgbr lett. A csaldi birtokokat Abajban is gyaraptotta: 1411-ben kapta meg Nagyidt s Szikszt, az elbbiben vrat is pttetett. 1424-ben halt meg. Ktszer hzasodott, msodik nejtl szekcsi Herczeg Anntl szlettek gyermekei: X. Mikls, II. Simon, III. Pl (ksmrki kapitny), IV. Jnos. Ezek kzl X. Mikls 1441-ben testvrvel, Pllal egytt viselte a ksmrki kapitnyi tisztsget. Ksbb Fels-Magyarorszg fkapitnya, mint ilyen esett el 1444-ben a vrnai csatban. Felesge Palczy Hedvig volt. IV. Jnos (kisebb) 1430-ban Mramaros, 1434-ben pedig Szepes vrmegye fispnja, kirlyi asztalnokmester. Ulszl lengyel kirlynak a magyar trnra val meghvst kezdemnyez kvetsg egyik tagja. Fia, V. Jnos (az ifjabb), 1457-ben Ugocsa vrmegye fispnja, 1491-ben kirlyi ajtnllmester. Neje Modrr Katalin, akitl I. Gbor, I. Mihly, Jb s V. Istvn nev ai szletettek (a kt kzps ga utdok nlkl halt ki). I. Gbor Ugocsa s Mramaros vrmegye fispnja, II. Ulszl s II. Lajos alatt (1504-tl) kirlyi fkamars. Jelen volt 1494-ben a lcsei tancskozsban, amikor Ulszl kirly testvrvel egyezkedett. 1514-ben Ugocsa vrmegye jobbgyai is csatlakoztak a Dzsa Gyrgy vezette parasztlzadshoz. Birtokainak kzpontjt, Nyalbot is ostrom al vettk a felkelk, de mivel nem rendelkeztek az ostromhoz szksges felszerelssel, csak a kaput perzseltk meg. Nagyobb sikerrel jrtak Nagyszlsn, ahol felgyjtottk Pernyi udvarhzt, st a csalddal hadilbon ll kisbirtokos csaldok egy rszt is csatlakozsra brtk. Pernyi Gbor s ksrete a bevehetetlen huszti vrban hzta meg magt. Ekzben Mramaros vrmegye koronavrosaiban Visken, Hosszmezn, Tcsn, st magban Huszton a polgrok egy rsze rtmadt a nemesek 56

PERLI-E MG EZT A HONT MS?

vagyonra. Ksbb, a felkels leverst kveten a fispn szmos kisbirtokost a keresztesekkel val egyttmkdssel vdolt, a clbl, hogy megszerezze birtokaikat. Kzttk olyanok is voltak, akik aktvan kivettk rszket a Dzsafle parasztlzads leversben. Orszgos viszonylatban is visszatetszst vltott ki az a persorozat, amelyet a fr Werbczi Istvnnal kzsen indtott 40-50 mramarosi kisnemes ellen. Az egyik legtanulsgosabb eset a ssvri Veres Gergely, akit azzal vdoltak, hogy volt a vezetje a Nyalbvrat ostroml kereszteseknek (otthonban fogtk el a felkelk, s csak azrt hagytk letben, mert meggrte, hogy segtsget nyjt szmukra a vr ostromban, de ksbb megszktt). Mivel Veres egyik vezetje volt az ugocsai kisnemessgnek, s a megyegylseken tbbszr is keresztlhzta a fispn szmtsait, az lehetsge nyltn megprblt visszavgni. A fr rokonaival egytt rszt vett a mohcsi csatban, ahol elesett az ellensggel vvott kzdelemben. Felesge, Frangepn Katalin (Frangepn Ferenc kalocsai rsek nvre) 1530-ban nyalbvri uradalmba hvatta a trk ell Husztra meneklt Komjthy Benedeket Jnos a neveljl. Itt, Nyalbvrban kszlt el Pl apostol leveleinek magyar nyelv fordtsa, amely 1533-ban Pernyin kltsgn ltott napvilgot Krakkban. Pernyi Gbor s Frangepn Katalin hzassgbl kt , VI. Jnos s Pter szletett (az utbbi ga utdok nlkl halt ki.) VI. Jnos Ugocsa s Mramaros vrmegye fispnja volt. Drgffy Zsval kttt hzassga rvn tovbb nvelte a Pernyi-vagyont.1552-ben, halla utn zvegye kormnyozta Ugocsa megyt. Hzassgukbl tbb gyermek, gy Pter, Gbor, VII. Jnos, VII. Istvn (15711574 kztt Ugocsa vrmegye fispnja volt) szletett. VII. Istvn Dob Istvn, az egri hs unokahgt, Annt (Dob Domokos lnyt vette felesgl). Hzassgukbl, Zsa nev lnyuk szletett. A korn rvasgra kerlt Zst unokabtyja, Dob Ferenc vette maghoz. Elbb Szkely Gyrgy, majd Forgch Jnos felesge volt. Msodik frje halla utn visszatrt gymjhoz, aki vgrendeletben megtette a Dob-vagyon egyik rksv. V. Istvn (V. Jnos a) 1514-ben flovsz, 1525-ben fpohrnokmester volt. Neje Frangepn Isota (Erzsbet), Frangepn Kristf orszgos fkapitny, horvt-szlavn-dalmt bn nvre volt. (Frangepn Isota /1492-1545/ anyai gon igen elkel csaldbl szrmazott, ddapja V. Alfonz aragniai, npolyi s szicliai kirly volt (az egyik unokjt, Beatrixot vette felesgl Mtys kirly). Hga, Beatrix Hunyadi Corvin Jnos lipti herceghez, horvt-szlavndalmt bnhoz, majd annak halla utn Hohenzollern Gyrgy ansbachi rgrfhoz ment felesgl, btyja Ferdinnd a szerb uralkodcsaldbl nslt, 57

ZUBNICS LSZL

Brankovics Mrit vette felesgl). Frangepn Isota hromszor ment frjhez: Egervry Lszlhoz, Pernyi Istvnhoz, majd Serdy Gsprhoz. Pernyi Istvnnal kttt hzassgbl kt gyermek, II. Mihly s I. Ferenc szletett. A k mostohaapjuk, a nagy vagyonszerz udvarban nttek fel. Itt trtek t a Pernyi k a protestns hitre. Ebbl a megfontolsbl ktttek hzassgot is: Pernyi Ferenc 1554-ben felesgl vette Bebek Ferenc lnyt. Ksbb apsval egytt elszakadt I. Ferdinndtl s Jnos Zsigmond erdlyi fejedelem prtjra llt. Tbb alkalommal megtmadta a csszri seregeket, amit megbosszuland Wolfgang Pucham tbornok megostromolta a nagyidai vrat (Pernyi birtokt) s lerombolta azt (a trtnetet Arany Jnos is megrta A nagyidai cignyok cm mvbe). Izabella kirlyn visszatrst kveten Pernyi elfoglalta a szlsi kolostort s kifosztotta (a nphagyomny szerint azrt, mert a szerzetesek fogva tartottk a fr lnyt). A csszriak sem maradtak ttlenek: Telekessy Imre felsmagyarorszgi fkapitny elbb a kovszi vrat vette be, majd ostrom al vette a szlsi vrat is. A tbb napos ostromot kveten Pernyi Ferenc s csaldja fogsgba esett. 1563-ig volt I. Ferdinnd foglya, akkor Szikszn kvl minden elkobzott birtokt visszakapta. Bebek Katalinnal kttt hzassgbl szletett gyermekei: VIII. Jnos, Margit (Bnffy Blint, majd Forgch Gyrgy neje), I. Gyrgy, II. Ferenc s III. Mihly (a kt utbbi utdok nlkl halt meg). II. Mihly zemplni fispn s fpohrnokmester I. Ferdinand prtjn llt.1557-ben Munkcs vrnak ostromakor egy gygoly okozta a hallt (mint a ksbbiekben Balassi Blintt). Szkely Katalinnal kttt hzassgbl kt lny, Borbla, Czobor Imrn s Erzsbet, Forgch Imrn szlettek. (A korszak egyik legfontosabb forrsmve Forgch Imre naplja. Forgch Ferenc vradi pspk ccse valsznleg megrklte s tovbb folytatta apsa napljt, amelybl nyomon kvethet a Pernyi csald trtnelmnek egy szelete is.) Forgch Imre s Pernyi Erzsbet eskvjre 1569. janur 9-n kerlt sor a Pernyiek si birtokn, Nagyidn. Tbb gyermekk is szletett, azonban a felnttkort egyikk sem rte meg, mi tbb, 19 ves korban 1575. jlius 3-n Pernyi Erzsbet meghalt. Napljegyzetek (Pernyi Mihly feljegyzsei) 1548. pril 21-n d. e. 1011 ra kztt szletett Pernyi Ferencz a Gyrgy. 1551. mrczius 5-n Pernyi Mihlyn Hagnin Katalin meghalt Bcsben. 1552. deczember 11-n szletett Pernyi Ferencznek nagy-idai vrban Ferencz a. 1553-ban szletett pelsczi Bebek Gyrgynek, Margit nev lenya Krasznahorka vrban. 58

PERLI-E MG EZT A HONT MS?

1553-ban Pernyi Ferencznek Nagy-Ida vrban egy Zsa nev lenya szletett. 1554. augusztus 17-n szletett Pernyi Mihly lenya Magdolna. 1555. aug. 14-n szletett Pernyi Mihly lenya Erzsbet. 1557. deczember 25-n Pernyi Mihly Munkcs vra alatt meghalt. 1558. szept. 8-n szletett nhai Pernyi Mihly Zempln vrmegyei fispn s kirlyi pohrnokmesternek Borbla nev posthuma lenya. VIII. Jnos (II. Ferenc a)1587-ben Ugocsa vrmegye fispnja. I. Gyrgy 1589-ben Abaj vrmegye fispnja. A csald nyalbi uradalmrt jelents sszeget zetett ki a kirlyi kamarnak. A Jnos Zsigmond erdlyi fejedelem hallt kvet harcokban Bekes Gsprt tmogatta. Thurz Annval kttt hzassgbl szletett gyermekei: III. Ferencz, II. Gyrgy, s III. Gbor. III. Ferencz 1622-ben orszgos fkapitny volt. Felesgtl Kelecsnyi Katalintl gyermekei nem maradtak. III. Gbor Ugocsa vrmegye fispnja. Salgay Katalinnal kttt hzassgbl nem szletett gyermeke. II. Gyrgy Abaj s Zempln vrmegyk fispnja, szolglatairt az uralkodtl bri cmet kapott. A Pernyi csald klnfle korszakaiban a Nagyidai, Nyalbi, Nagyszlsi elnevet hasznlta. A csald eredeti cmere (a kassai dmban lthat minta szerint) egy sasembert brzolt (kt szrnyaslb kztt eltn szakllas frfej). A bri cmer lersa Nagy Ivn alapjn a kvetkez: Czmere ngyfel osztott pajzs, az 1. s 4-ik vrs udvarban koronn korons emberfej s derek, halfark szrnyas szirn vagy szrny ll; a 2. s 3-ik kk udvarban korons oroszln htuls lbain gaskodik. A pajzsra dlve legalbb Pernyi Imre ndor korban egy szrnyas nemtt tallunk. 5. A plczi Plczi csald A magyar trtnelem egyik kiemelked csaldja, amely csaldfjt ugyan az rpdok uralkodsnak idejig fel tudta vinni, felemelkedse mgis Zsigmond kirly (az uralkod, eldeihez, az Anjoukhoz hasonlan a szemlyhez hsges fnemessget kvnt kialaktani a szerz) s a Hunyadiak korra tehet. A csald utols frtagja 1526-ban a mohcsi csatatren esett el. Egy ideig a Pnki (Pnyoki) nevet viseltk, majd 1327-tl az Ung megyei Plcz vrtl klcsnzve Plczinak rtk magukat. A ruszkai Dob csalddal kzs trzsbl szrmaznak. A nemzetsg kzs se Pnyoki (Pnki) Gergely (Kroly Rbert udvari vitze volt, akitl a nemzetsg Plcz vrt kapta adomnyul a szerz), 59

ZUBNICS LSZL

akinek aitl, Ruszkai Jakabtl (12631316) a ruszkai Dob, Plczi Ptertl pedig a plczi Plczi csald szrmazik. A hiteles csaldfa V. Istvn kirly korig vihet vissza. 1263-ban a kirly hsges szolglatairt a Zempln vrmegyei Zomotor nev fldet adomnyozta a csaldnak. A csald egyik oklevllel is bizonythat se II. (Pnki) Pter. Fiai: III. Pter (dictus de Thuz) beregi fispn (a Bereg vrmegyvel kapcsolatos okiratokban a csald 1348-ban tnik fel, amikor Panki Thuz (dictus) Pet mester (Panki Pter beregi ispn a) surnyi birtokait elcserlte Guthi Simonnal s Pllal (Sopron val) s Zurd Tamssal s Istvnnal az rtkesebb s termkenyebb guti birtokrt a szerz) s Mtyus (Mt), akik tovbb bvtettk a nvad plci vrat. Mtyus (Mt) gyermekei: IV. Pter, Andrs, Domokos, Jnos. A csaldot IV. Pter leszrmazottai vittk tovbb: II. Mt, Gyrgy, Imre s Hedvig, Pernyi Miklsn. A csald felemelkedsben jelents szerepet jtszott Domokos, aki 13791403 kztt a premontrei rend leleszi kptalanjnak prposti tisztsgt tlttte be. Sikerlt megszereznie a magyarorszgi rendtartomny vizittori tisztsgt (s mint ilyen megkapta a pptl a dianumi cmzetes pspki kinevezst is a szerz). Leleszi prpostknt jelents szolglatokat tett Zsigmond kirlynak, gy pldul 1394-ben a rendkvli hadiad begyjtsben. Krsre a kirly udvarba vette unokaccseit, Mtt s Gyrgyt; ez utbbi pldul megkapta a szepesi kptalan kanonoki stallumt. Rangbeli emelkedskre mutat az a tny, hogy 1402-ben Plczi Mt egyike annak a 109 orszgos mltsgnak, akik pecstjkkel megerstettk a Habsburg Albert osztrk herceg trnrklsrl szl oklevelet. Plczi Gyrgyt a kirly szepesi prpostt nevezte ki, hogy a prpostsg jvedelmeibl fedezni tudja klfldi tanulmnyainak kltsgt. 1403 janurjnak utols napjaiban elhunyt Plczi Domokos leleszi prpost. Mg ki sem hlt a kptalanban felravatalozott holtteste, amikor unokaccsei, Mt s Imre fegyvereseikkel rtrtek az egyhzra s erszakkal magukhoz vettk rksgket, 800 aranyat. Msnap a szomszdos nemesekkel egytt ismt visszatrtek s elraboltk a sekrestyben lettknt elhelyezett 8000 aranyat is. Mt mint kirlyi familiris szmos megyei ispni tisztsgt viselt: Borsod (1405-1406), Verce (1408), 1408-tl Disgyr vrnak kapitnya, s mint ilyen Borsod, Abaj, Szabolcs s Heves vrmegyk ispnja. 1406-ban a kirlyi tancs tagja lett. A tisztsg birtokosaknt Imre ccsvel egytt szmos kirlyi vrat is kezben tartott: Disgyr, Regc, Abajvr, Dds, Cserp vrt. Szolglatai jutalmul Septe, Szakoly, Patak s jhely birtokt kapta meg. 14191431 kztt a beregi ispni tisztsget s Munkcs vrnak kapitnyi tisztsgt is elltta. 1432-ben a vrat s az uradalmat knytelenek voltak tadni Lazarevics 60

PERLI-E MG EZT A HONT MS?

Istvn szerb despotnak (a tatai egyezmny rtelmben magyarorszgi vrak s birtokok fejben a szerb uralkod tadta Nndorfehrvrat a szerz). Plczi Mt s Imre 1419-1423 kztt a titkos kancellri munkt vgeztk. (Alkancellrul egyik familirisukat, Csapy Lszlt vlasztottk, aki lemondsuk utn is kirlyi szolglatban maradt a szerz.) Mt, mint az egyik titkos kancellr, tagja lett a Srkny-rendnek is. A csald valamennyi tagja aktvan bekapcsoldott az orszgos politikba. 1415-ben Plczi Imre elksrte urt a konstanczi zsinatra, 1420-ban pedig Prga ostromnl a kirlyi bandrium parancsnoka. Mt 1425-1435 kztt orszgbr, 1435-1436 kztt Magyarorszg ndora. II. Mt gyermekei: Veronika, Bebek Imrn, V. Pter jhelyi plbnos, Simon s II. Jnos. Plczi Imre gyermekei: Anna s Lszl. Testvrk, Gyrgy is fnyes karriert futott be. 1419-1423 kztt erdlyi pspk, 1423-1439 kztt esztergomi rsek, bboros, prms. Vilgi tisztsgeket is betlttt, gy 1432-1433-ban kirlyi, 1436-1437-ben pedig ndori helytart. Plczi Lszl (I. Imre a) I. Ulszl kirly alatt kirlyi fudvarmesterknt tevkenykedett, majd V. Lszl s Mtys kirly alatt orszgbr volt. Mivel 1439ben Albert kirly trvnyben szablyozta, hogy idegenek nem rendelkezhetnek birtokkal Magyarorszgon, a Brankovics Gyrgy szerb despottl elkobzott munkcsi vrat s uradalmat Plczi Lszlnak adomnyozta. Ksbb az orszgbr viszlyba keveredett unokaccseivel, II. Mt aival, amely sorn feldltk Dercen, Dobrony s Csomonya kzsgeket. Ezzel kapcsolatos az albbi okmny is: A Lelez-i konvent /: Mikls prpost s a konvent:/ bizonytja, hogy elje jrult Palocz-i Lszl kirlyi udvarmester s tiltakozs formjban jelentette, hogy mbr Ulszl kirly az hsges szolglatai elismersl lete vgig neki adomnyozta Mwnkach vrt a hozztartoz vrosokkal s falvakkal, mgis ezen adomnyozs utn Palocz-i Pter, Symon s Jnos kieszkzltk a kirlytl Mwnkach vrnak a maguk rszre val adomnyozst j kirlyi adomny cmn, ami az nagy rovsra trtnt. Ezrt tiltotta Ulszl kirlyt Mwnkach vrnak s tartozkainak az eladomnyozstl, mindenki mst pedig, nv szerint is Palocz-i Ptert, Symont s Jnost annak brmilyen cmen val birtokbavteltl. (Leleszi Konvent, kelt 1440.oktber 21.) Ksbb az uradalmat Plczi Simon kapta meg II. Jnos (II. Mt a), Ung vrmegye fispnja kt t hagyott maga utn: Zsigmond szermi pspkt s II. Imrt. II. Imre (II. Jnos a) Mtys kirly kedvelt udvari embere volt, elbb fpohrnokmester, majd flovszmester lett. Simon, (II. Mt a) I. Ulszl kirly flovszmestere s hadvezre. Elksrte kirlyt az 1444-es szerencstlen vrnai tkzetbe is, amelybl szerencssen megmeneklt. A Felvidken 61

ZUBNICS LSZL

befszkeldtt huszita rablk ellen harcolt. Fia, Istvn Pernyi Erzsbettel kttt hzassgbl hrom gyermek szletett: Antal, Mihly s Katalin. Antal, testvrvel Mihllyal egytt II. Ulszl kirlytl a leleszi prpostsgra kegyri jogot kapott. Plczi Mihly, aki a fpohrnokmesteri tisztsget ltta el, 1514-ben utdok nlkl halt meg. Antal, Zempln vrmegye fispnja 1526ban a vgzetes mohcsi tkzetben esett el. Az rksg miatt megindult a hborskods a Dob s a Pernyi csald kztt. 6. A homonnai s gernyi grf Drugeth csald A Drugethek francia eredet itliai csald. Csaldi trtnetk szorosan sszekapcsoldik az Anjou-dinasztival, amelynek hossz ideig szolglatban lltak. Els kpviseljk, Drugeth I. Flp 1301-ben kerlt Magyarorszgra az akkor mg trnkvetelnek szmt Kroly Rbert ksretben, mint annak nevelje. Az rpd-hz utols kirlynak halla utn Kroly Rbert megszerezte a koront vetlytrsaival szemben. Drugeth Flp, aki egybknt sikeres hadvezr volt, tbb hadjratban is rszt vett, klnsen 1311 utn, amikor Aba Amad birtokai (az szakkeleti orszgrsz kiskirlya - a szerz) annak halla utn a kirlyra maradtak. Flp 1316-ban mr Szepes s jvr ispni tisztt viselte. Mint ezen terletek kormnyzja, tbb alkalommal sszetkzsbe kerlt Csk Mtval. Egy csatban csak familirisnak, les Jnosnak ksznhette, hogy nem kerlt fogsgba. Egy esztendeig a kirlyn trnokmestere volt, majd 1323 -1327 kztt pedig a ndori tisztet tlttte be. Fogadott apjval, Nekcsei Demeter trnokmesterrel s annak vejvel, Garai Pl macsi bnnal megalaktottk az els bri ligt, amelyet szmtalan kvet majd Magyarorszg trtnelmben. Hsges szolglatairt Kroly kirlytl Lubl s Palocsa vrakat kapta, de mivel nem volt gyermeke, vagyont unokaccse, Vilmos rklte. Drugeth Flp ccse, I. Jnos, a csald kt gnak tulajdonkppeni se 1292-ben szletett s 1312-ig Itliban maradt. Csak azutn jtt Magyarorszgra, hogy testvre mr karriert futott be. 1316-ban mr szepesi s jvri ispn, 1328tl ndor. 1335-ben halt meg. A ndori szkben idsebb a, Vilmos kvette. alapozta meg a csald ksbbi birtokllomnyt. 1330-as vgrendeletben Szalnc, Parics, Bark, Jeszen, Palocsa, Szakolya, Lubl, Regc, Gnc s Dunajec vrakrl intzkedik. Drugeth Vilmos kornak kiemelked szemlyisge volt. 1335-ben szervezte meg a visegrdi hrmas kirlytallkozt. Tbbszr vezetett hadjratokat Lengyelorszgba, I. (Lokietek) Ulszl kirly tmogatsra, elbb Szilziba, majd a Nmet Lovagrend ellen. 62

PERLI-E MG EZT A HONT MS?

Mivel hzassga Folyk Mria npolyi rnvel gyermektelen maradt, vagyont Lajos kirly megerstsvel testvrei, I. Mikls orszgbr s II. Jnos zemplni ispn rkltk. Halla utn megsznt a ketts ndori kria, azaz a ndor lakhelyn nem tarthatott tlszket, csak a kirlyi udvarban. Egyik testvre, I. Mikls tettvel berta nevt a krnikkba is.(Megmentettk a kirlyi csaldot Zch Felicin mernylettl.) Br Drugeth Mikls a mernylet sorn slyos fejsrlst szenvedett, sikerlt felplnie. lett Lajos kirly oktatja hadi dolgokban. Elksrte tantvnyt annak els, 1336-os osztrk hadjratba is. 1350-ben a npolyi hadjrat sorn Salerno kapitnya lett. Ungi fispn s orszgbri tisztsget viselt. 1355-ben hirtelen halt meg. Fia, III. Jnos s unokaccse II. Mikls ungi fispn vittk tovbb a csaldot. 1365-tl a csald kegyura lett a krasznibrodi monostornak (a tovbbiakban ide is temetkeztek a szerz). A Drugethek, mint a krnyk legnagyobb birtokosai llandan nknyeskedtek a kisebb nemesekkel. 1359-tl kezdve sszesen 27 oklevl foglalkozik egy hallos kimenetel orvtmadssal, amelynek Csicsery Domonkos ungi alispn a, Istvn lett az ldozata. A felbujtkban a Drugeth csald tagjait sejtette a kzvlemny. Zempln vrmegye monogrja gy rt errl az esetrl: A npolyi hadjratok utn ... 1357-ben, Terebes ura, Lacz Mikls vezrlete alatt tekintlyes sereget kldtt VI. Incze ppa segtsgre... Az olaszorszgi hadjratok utn rkezett a leszmols Velenczvel, mely kztrsasg ekkor a szerb kirllyal szvetkezett, mire 1359-ben a kirly Szerbia ellen fordult. A kirly felhvsra Csicsery Domonkos ai Istvn s Jnos, Szent Gyrgy napja tjn (pr. 24) szintn a kirlyi sereghez igyekeztek, de tkzben Drugeth ndor hasonnev s Mikls orszgbr Jnos nev ai tudtval, Bnczi, msknt Lazonyi Istvn a Jakab, cinkostrsaival megtmadta ket: a kzdelemben Csicseri Istvn elesett, Jnos pedig flholtan maradt az erdben... A Csicsery csald levltrban fennmaradt Bebek Imre orszgbr oklevele, amely a perrl tanskodik. 1359 tavaszn Lajos kirly parancsbl Kapos Ungi vrosban vizsglatot tartott az egri kptalan a trgyban, hogy bns-e a nhai Drugeth Mikls orszgbr a III. Jnos s a nhai Drugeth I. Jnos a II. Jnos abban, hogy Csicsery Domonkos t Jnost megsebestettk, tagjait megcsonktottk s vrt Istvnt megltk. A vrmegyei nemessg tmegesen tanskodott a Drugethek bnssgrl. Ennek ellenre a csald a ksbbiekben tisztzta magt. Lajos kirly elbb a prtatlan Zempln vrmegyt krte fel a vizsglatra, amely rtatlannak nyilvntotta a Drugetheket. Ehhez csatlakozott a szepesi kptalan s a jszi konvent is. 63

ZUBNICS LSZL

Zsigmond kirly uralkodsa idejn a politikai szntren korbban oly aktv csald alig kerl emltsre. Ez taln azzal magyarzhat, hogy kegyvesztettek lettek, mert a Kanizsay-liga tagjaknt Npolyi Lszl magyar trnignyt tmogattk s fellzadtak a kirly ellen. Ez tnik ki Tvisi Litertus Jnos 1403as adomnylevelbl: Ezen bns kihgsokban Pter, a Fzessry Istvn a, valamint Lszl, Dnes s Pter, a Teyfel Jnos ai, Erdgh Jakab, mindannyian a homonnai nemesekhez (itt a Drugetheket kell rteni - a szerz) sztottak volna. A Kanizsay-liga tagjaknt Debri Istvn egykori fkincstart s Ludnyi Tams egri pspk felkelst robbantottak ki Ung, Zempln s Abaj megykben. A felkelket Srospatak mellett Pernyi Imre s Pter seregei vertk szt. A csaldnak tbbszr meggylt a baja Giskrval, a Felvidk kiskirlyval, aki tbb alkalommal kiraboltatta birtokaikat. 1450-ben pldul csapatai foglyul ejtettk Drugeth I. Istvnt s I. Bertalant, s csak Telkibnya jvedelmeirt, Sztropk s Homonna harmincadjairt cserbe volt hajland szabadon bocstani ket. Az akkori bizonytalan helyzetre mutat az is, hogy Ung vrmegye is adt zetett a cseh rablknak. 1454-ben zlogknt a Plcziaktl megszereztk jhely birtokt, 1460-ban pedig rvid idre Kassa vrost is. Vsrlsok tjn tovbb bvtettk zemplni s ungi trzsbirtokaikat. A Jagell-dinasztia kihalsa utn a Drugethek rokonuk, Szapolyai Jnos erdlyi vajda (Szapolyai apja, Istvn ndor els felesge Drugeth Margit, illetve VIII. Drugeth Jnos felesge Szapolyai Krisztina volt a szerz) oldalra lltak. Drugeth IV. Istvn s II. Ferenc rszt vettek az 1526. november 5-i szkesfehrvri orszggylsen, Szapolyai kirlly vlasztsn. Drugeth Istvnt az j uralkod zemplni fispnn nevezte ki. Nem tvoztak el mellle akkor sem, amikor a kirlytl a szerencse is elprtolt. Drugeth Istvn, mint Szapolyai kvete trgyalt Lengyelorszgban, a kirly s Jagell Izabella hzassgrl. A ksbb diadalmasan hazatrt uralkod nem feledkezett meg hsges bartairl. Drugeth II. Ferenc Ungvr vrt s az Ungvr rks grfja cmet kapta jutalmul. Az orszg hrom rszre szakadsa utn a csald birtokai a kirlyi orszgrszbe kerltek. Az 1540-es adsszers szerint a famlit 949 adz portval az orszgban a birtokait illeten a hatodik helyen talljuk (sszehasonltsknt: a munkcsi uradalom ekkor 260, Bereg megye 527 portval brt a szerz). A Habsburg uralkodk igyekeztek minden mdon magukhoz desgetni alattvalikat. Errl tanskodik az 15491551-es birtokper is, amely I. Ferdinnd kirly krijn zajlott, s az eredmny a Drugethek javra dlt el. Ebben Albesi Zombori Mihlyn, Zlyomi Katalin (Homonnai Simon lnya, Borbla gyermeke) pert indtott Homonnai Drugeth Gbor, Imre s 64

PERLI-E MG EZT A HONT MS?

Ferenc ellen az t megillet birtokok trgyban. A perhez ksbb csatlakozott Nagymihlyi Bnffy Gyrgyn Bthori Erzsbet is, br desanyja, zvegy Bthori Miklsn 1509-ben Kornis Benedek prpost s a leleszi egyhz konventje eltt szemlyesen megjelenvn... magra vvn nak Mricnak s Bertalannak s lenykjnak Erzsbetnek is felelssgt, azon bevallst tette, hogy mivel des testvrtl, nagysgos Homonnai Jnos rtl, a nhai Homonnai Simonnak minden, ezen orszg terletn brmely vrmegyben lv s brt, s az orszg trvnye s szoksai szerint megillet javaibl s birtokjogaibl teljesen s vgkpp kielgtst kapott, azrt maga Anna rasszony ily mdon kielgttetsvel teljesen megelgedvn, a mondott Homonnai Jnos urat nyugtatvn s minden all felmentettnek nyilvntotta. Ekkor a csald tulajdonban az albbi birtokok voltak: Bark s Jeszen vrak, Zempln vrkastly, Nyeviczke vra, Ungvr vrkastlya, s az ezekhez tartoz Ungvr, Geren, Darcz, Kereknye, Hosszmez, Glocs, Plcz, Csepely, Merkcz, Trask, mindkt Domonya, Hwzak, Merche, Derbrych, Ubres, Nyevicke, Kemence, Ponnya, Holobina, mindkt Gerezna, Szemere, Warehcz, rok, Rahoncza, Sztrippa, Felslz, Wylatinka, Antalcz, Zhony, Salamon, Zarycho, Perecsen, Remete, Charyclaw, Ulics, Uglya, Klenowa, Klanycza, Kosztrina, Volosznka, Vralja ungmegyei, tovbb Homonna, Jeszen, Bark, Zempln, Hr, Kuppony, Vrhely, rmez, Topolyka, Tavarna, Mizsle, Zavada, Balascz, Andrascz, Zsalobina, Kvakcz, Lnczfalva, Kohancz, Udva, Lyubise, Bwsso, Hegedsfalva, Rovna, Zubna, Krasznibrod, Habura, Mezbrod, Jablonka, Parihuzcz, Hosztovicza, Ujlak, Sztrakcsin, Zthawna, Sztarina, mindkt Kemencze, Haszina, Helmecz(ke), Szinna, Hosszmez, Modra, Kudlc, Porubka, Kolbasz, Bla, Dubrka, Pesolina, Bisztra zemplni mezvrosok s falvak. I. Ferdinnd utdai - II. Miksa s II. Rudolf mr nem sokat trdtek magyar alattvalik vlemnyvel. 1569-ben a kirlyi udvar Habsburg-ellenes sszeskvssel vdolta meg a fels-magyarorszgi furakat, tbbek kztt Drugeth Gsprt s Istvnt. Hogy az urakat Kassra csaljk, a testvreknek felajnlottk az 1551-ben elvett ungvri vr visszaadst is. Gspr azonban megneszelve a szmra lltott csapdt, Lengyelorszgba meneklt. (Ekkor fogtk el s brtnztk be Dob Istvnt, az egri vr hs vdjt s sgort, Balassa Jnos brt - a szerz.) Homonnai Drugeth Grprrl feljegyeztk, hogy neviczkei vrbl gyakran lecsapott az Ung vlgyben Lengyelorszgba tart kereskedkre, s azokat megsarcolta. Ez azonban nem volt akadlya, hogy istenes letet ljen. Rszben neki ksznhet, hogy Munkcs utn 1546-ban Ungvron is ltrejtt a reformtus egyhzkzsg. 65

ZUBNICS LSZL

A gazdag javadalmat 1613-ig lveztk a reformtusok, br mg a Homonnai Drugethek a trk hadjratokban voltak elfoglalva, a neviczkei vrban megteleplt jezsuitk szabadon garzdlkodtak a vrosban, elfoglaltk a lelksz dzsmajvedelmt, st mg vilgi brsg el is hurcoltk a prdiktorokat. Ekkor a csald msik gnak Homonnai Drugeth Antal volt a feje. A fr kornak egyik ismeretlen, de nagyon mvelt s humanista szemlyisge volt. Tbb ispotlyt alaptott, gyakran gymoltotta a rszorulkat. Vgrendeletben pldul egyik mnest eladsra rendelte, hogy azokbl az ltala alaptott homonnai, ungvri s egyb ispotlyokat fenntartsk. Kt gyermek, Jnos s Mikls maradt utn. (Csak az utbbi lte meg a felntt kort.) A kis rvkat Viczmndy Mtys s Hosszmezei Balzs ungi alispn neveltk fel. k lttk el a fispn kiskorsga idejn a megye kormnyzst is. Mivel a fent nevezett urak a kirlyi prton lltak, Jnos Zsigmond erdlyi fejedelem tmadsa idejn rengeteg kr rte ket, s knytelenek voltak Eperjes vrosban keresni menedket. Ekkor romboltk le a fejedelmi csapatok Bark vrt is. Homonnai Drugeth Mikls 1561-ben tette le a fispni eskt. 1563-ban a pozsonyi koronzson 30 fs bandriummal jelent meg. Itt ismerkedhetett meg a szigetvri hs, Zrnyi Mikls Margit nev lnyval, akit mg az apa letben eljegyzett. A hzassgra 1569-ben kerlt sor. Az ifj pr Ungvron s az jraptett Bark vrban tartotta udvart. Zrnyi Margit itt is kialaktotta a Dunntlon mr nagy hagyomnyokkal rendelkez fri udvartarts rendjt ( maga a Batthynyi-udvarban nevelkedett a szerz). Ebben az idszakban kerlt a Homonnai-udvarba Martonfalvi Imre dek is. 1579-ben a vitzi ernyekkel megldott fr a trkkel vvott csatban fogsgba esett. A csaldnak s Zempln vrmegynek sikerlt ugyan kivltania, de a fr betegen trt haza a fogsgbl, s 1580-ban elhallozott. Vgrendelete 1580. augusztus 30-n keltezdtt Homonnn. Hzassgukbl hrom lny, Anna, Erzsbet s Borbla szletett. Homonnai Drugeth Mikls felesge s gyermekei gymsgt unokatestvre, Istvn gondjaira bzta. Drugeth V. Istvn, a korszak ksbbi nagy katonja a fent emltett sszeeskvsben val rszvtelrt kegyelmet kapott. Neve mgis a korai idszakban azzal a hatalmaskodssal kapcsoldik ssze, amelyet a gondjaira bzottakkal szemben kvetett el. Elbb elvette az zvegytl frje vgrendelett, majd mdszeresen hozzltott birtokai elvtelhez. Az zvegyet tmogat ungi nemessget megflemltette, annak vezetit, mint Palgyi Gspr alispnt az eskdtekkel egytt brtnbe vetette. A kirlyi tbln elindtott pert Zrnyi Margit meg is nyerte, de Drugeth V. Istvn hallani sem akart a birtokok tadsrl. Vgl is Rueber Jnos felsmagyarorszgi fkapitnynak kellett katonai karhatalommal kzbeavatkoznia. 66

PERLI-E MG EZT A HONT MS?

Nem sokkal ezutn Homonnai ismt kizte az zvegyet Ungvrrl. A csald Bark vrban hzta meg magt. Innen szrmazik 1588-bl Zrnyi Margit levele a Drugeth V. Istvn ellen indtott hatalmaskodsi perben, aki elhajtatta az asszony jobbgyainak kreit sznts kzben. Nem sokkal ezutn meg is halt. Lnyai mg sokig pereskedtek jogos rksgkrt. Drugeth Istvn 1588-ban rszt vett a nevezetes szikszi csatban, ahol kilttk alla a lovt s trk fogsgba esett. Kzben a csata a magyarok javra dlt el, gy a mr Flekre indtott foglyot sikerlt kiszabadtani. Fennmaradt egy 1590-ben a trk ellen kszl Balassa Blinthoz intzett levele, amelyben azt rta, hogy kocsit s lovakat kld s jelenti a magyarok szerencstlen harct a trkk ellen a vezetk elestvel. Enyingi Trk Fruzsinval kttt hzassgbl Blint nev a szletett. Homonnai Drugeth I. Blint 1577-ben szletett. letnek korai szakaszrl nagyon keveset tudunk. Felesgl vette Rkczi Erzsbetet, s br rokonsgban volt az orszg legelkelbb csaldjaival, az orszgos politikban nem vett rszt. 1602-ben unokaccsvel s apsval egytt hatalmaskodssal vdoljk. Teljesen rthet ht, hogy 1604-ben Ung s Zempln megykkel egytt az elsk kztt llt Bocskai Istvn oldalra. Katonai szerepvllalsa kapcsolatban volt felesge elvesztsvel is, mint napljbl kitnik, remlte: a sok dolog elvonja a gyelmt. Az inkbb klti talentumokkal, mint hadi ernyekkel megldott atalember 1605-ben Bocskai hadainak fvezre lett. Rkczi Zsigmonddal egytt vontk az ingadoz Bthori Istvn orszgbrt Bocskai prtjra. 1606-ban msodszor is megnslt: felesge Palocsai Horvth Krisztina, Bocskai unokahga lett. Mivel az ltala ostromolt rsekjvrra a trk is ignyt tartott, a feladott vrat gy vette t, hogy nem engedte be a szvetsges budai pasa csapatait. A Bocskai udvarban kialakult kt prt kzl az Illshzy vezette bkeprthoz csatlakozott, amely t jellte Bocskai utdul. Miutn Kthay Mihly kancellrt, a Bthori-prt fejt sikerlt flrelltani, Illshzy hvei, Pchy Simon s Rimay Jnos fejedelmi titkrok a mai napig tisztzatlan mdon rvettk a nagybeteg s sokszor ntudatlan, haldokl Bocskait, hogy politikai vgrendeletbe Homonnai neve kerljn be, mint fejedelmi utd, holott mg azon v (1606. a szerz) elejn csak a kassai fkapitnyi tisztet sznta fvezrnek. Csakhogy a vgrendelet nem szmolt az erdlyi fejedelemsg rendjeivel. A fejedelem holttestt egy 6-700 fre felszaporodott temetsi menet ksrte Kassrl Erdlybe. Ugyancsak megrkezett a szultn ltal Homonnai nevre killtott athnam is. ppen ezrt nagy meglepets rte az Erdly hatrra rket: a rendek elszr s utoljra ltek szabad fejedelemvlaszt jogukkal, s megvlasztottk 67

ZUBNICS LSZL

fejedelmknek az addig kormnyz Rkczi Zsigmondot, Homonnai egykori apst. A bcsi bkben kapott fels-magyarorszgi vrmegyk visszaszlltak a koronra, s a ttovz Homonnai semmi nlkl maradt. Hatrozatlansgra nincs nagyobb plda, hogy a szultni athnamt tratta Rkczi nevre, majd tvozott Erdlybl. Csak februrban foglalta el Husztot, Kvrt s vette maghoz az n. Bocskai koront. Mrciusban buzg tmogatja, a budai beglerbg megbzottja Ungvrra ment, hogy ha kell, ervel is Magyarorszgnak s Erdlynek fejedelmnek tennk. Homonnai Kvrra hzdott a kvet ell. gy tnik leszmolt fejedelmi ambciival, mert br a felkelt hajdk felajnlottk neki szolglataikat, nem lt vele. 1607 pnksdjn Erdlybe utazott, ahol lemondott trnignyrl, de a kt elfoglalt vrat megtartotta. 1608-ban a kirlyi rsz orszgbrjv vlasztottk. A kvetkez vben ndornak jelltk, de halla, amit mregnek tulajdontottak, megakadlyozta a vlasztsban val rszvtelt. Az ungvri vr kpolnjban temettk el. A csald msik gnak feje ekkor III. Ferenc volt. Rvay Magdolnval s Pernyi Erzsbettel kttt hzassgbl kt gyermek: Fruzsina s Gyrgy szletett. Fruzsina rokonhoz, Ecsedi Bthori Istvn orszgbrhoz ment frjhez. Hzassguk gyermektelen maradt; viszonyuk annyira megromlott, hogy az orszgbr letnek utols veiben nem is beszltek egymssal. Gyrgy, aki mr atalon is hatalomvgy volt, 1584-ben megtmadta s elfoglalta Terebes vrt s a benne lv vrrsget lekaszaboltatta. Majd csapataival megszllta Gernyt is, ahol szlei ltek s azt is kifosztotta. Ekzben az egyik katona desanyjt is megsebestette. A Szepesi Kamara, amely a magyarorszgi felsgsrtsi perekbe fogott urak vagyonnak s birtokainak elkobzsval tlttte meg a mindig res kirlyi kincstrat, ezt az alkalmat sem akarta elszalasztani. Mr ksz is volt a peranyag, csak a feljelents hinyzott. Ezt azonban Drugeth Ferenctl nem kaptk meg. Gyrgy, felesgvel, Dczy Fruzsinval elbb Terebesen, majd Nevickn telepedett le. Hzassgukbl kt gyerek szletett: Mria s Gyrgy. Az apa korai halla utn az zvegy vette t a hatalmas birtokok irnytst. Gyakran kerlt sszetkzsbe szomszdaival, klnsen Zokoly Pterrel s Bnczy Simonnal. lland zaklatsaikkal elrtk, hogy az zvegy csapataival rajtattt Zokoly egyik birtokn s feldlta azt. Most mr knny volt a hatalmaskods vdjt az asszony nyakba varrni. 1600-ban az orszggyls kln cikkelyt adott ki, amely szerint Homonnai Gyrgyn Dczy Fruzsina s kiskor a ellen, mint kznsges gonosztevk ellen kell eljrni. 68

PERLI-E MG EZT A HONT MS?

Ezutn a rgalom fegyvere kvetkezett. Elhreszteltk, hogy Drugeth Gyrgy a mr kiskorban meghalt s egy parasztgyerekkel cserltk ki. Drugeth Blint, a hiszkeny rokon (a tovbbiakban Homonnai, mert a csald tagjait f birtokuk utn gy kezdtk nevezni a szerz) hitt is a szbeszdeknek s ostrom al vette Nevicke vrt. Elszr a vizet vezettk el, majd kiheztettk az rsget. Dczy Fruzsina s gyermekei csak nagy nehzsgek rn, titkos hegyi svnyeken tudtak eljutni Lengyelorszgba. Gyermekei ksbb kegyelmet kaptak, de neki rkre Lengyelorszg lett a hazja. Lenya, Mria hazatrvn felesgl ment Szchy Gyrgy gmri fispnhoz s desanyja lett a Gyngyssy ltal megnekelt murnyi Vnusznak. Fia, Gyrgy egyike a kor legsznesebb egynisgeinek. 1582-ben szletett. Rokonval, Blinttal egytt ment Bocskai tborba, majd ttrt a kirly hsgre. 1609-ben megtagadta protestns vallst s Pzmny Pter hatsra katolikuss vlt. Ez a tny a ksbbiekben nagy segtsgre lett az udvar kegyeinek elnyersben, hiszen Magyarorszgon ekkor kezddik meg a tnyleges ellenreformci. 1610. janur 6-n Ndasdy Katt, Ndasdy Ferenc, a fekete bg s Bthori Erzsbet, a csejtei boszorkny gyermekt vette felesgl. A Thurz Gyrgy ltal lefolytatott per szerint ppen kettejk eskvje idejn derlt fny a nagyasszony praktikira. Miutn Bthori Erzsbetet csejtei vrba zrtk, az sajt birtokbl vejnek juttatta Szcskeresztr vrost (Abaj megye), abbl a megfontolsbl, hogy az knnyebben meg tudja vdeni azt a Thurzkkal s a Pernyiekkel szemben. Drugeth Gyrgy 1611-ben Forgch Zsigmond fels-magyarorszgi fkapitnnyal egytt Erdlyre trt, de Nagyszebent nem sikerlt bevennik, a seregk veresget szenvedett. k maguk is csak Moldvn keresztl tudtak hazatrni. Bthori Gbor meggyilkolsa utn lett a csszr, az erdlyi katolikus urak s a budai pasa jelltje az erdlyi trnra Bethlennel szemben. Hajdkat kezdett el toborozni hadjratra, de azokat Rhdey Ferenc nagyvradi fkapitny sztverte. A kudarc utn visszavonult birtokaira. A fr mr 1612-ben a kirlytl engedlyt krt egy gimnzium fellltsra. 1613. jnius 9-n kelt Dobokay Sndorhoz, a megnyitand tanintzet els rektorhoz rt levelben egy alaptvny fellltsrl tesz emltst. A gimnziumba tbb nemes, tbbek kztt szalai Barkczi Lszl zemplni alispn is beratta t. A gimnzium nneplyes alaptsa 1613. november 23-n trtnt Ungvron, amikor is kezdett vette az els iskolai v. Az 1615. jlius 2-n 69

ZUBNICS LSZL

alrt alaptlevlben, amelyet a kirly is megerstett, grf Homonnai Drugeth Gyrgy, Zempln s Ung megyk fispnja, az Aranygyapjas Rend lovagja, kirlyi fpohrnok s ajtnll felsorolta mindazon ingatlanokat: hzakat, telkeket, szlket stb., amelyeket a gimnziumnak adomnyozott: tadjuk a kollgiumnak a mi udvarunkkal szomszdos, elhagyott s elpusztult, hajdan Szent Ferenc rendi klastromot, a templommal, kertekkel s mindazon terletekkel egytt stb. Ung megyei uradalmunk gernyi hegyn egy szabad, n. Barth-szlt, amely keletrl az erdre dl, nyugatrl Georg Vajda, dlrl Tth Mtys gernyi lakos jobbgyaink szleivel, szakrl pedig j embernk, radvnci lakos nemes Nagy Lukcs szlejvel hatros. gyszintn egy msik szabad szlt az ungvri hegyen, szintn az n. Barth-szlt, amely keletrl a mi Kerhally szlinkkel, nyugatrl Szigrathi, mskpp Pracsak Istvnnval, szakrl, a legmagasabb rszen Vas Benedekvel, dlrl az orszgttal hatros. A grf nevhez kapcsoldik, hogy Krupecky Athanzius premyslei pspkkel egytt a Krptok vlgyeiben lak grgkeleti s rszben protestnss (ez elssorban a Rkcziaknak volt ksznhet) vlt rutnokat visszatrtette a katolikus egyhzba. Igaz, egy alkalommal csak Homonnai katoninak beavatkozsa mentette meg a pspk lett, mert a feldhdtt grgkeleti rutnok majdnem agyonvertk. Trt munkjrt a pptl 1614-ben aureum vellust kapott, mg a csszr az aranygyapjas rend vitzei kz emelte (eltte csak Bthori Zsigmond viselte ezt a magas kitntetst a szerz). Homonnn elvette a templomot a reformtusoktl s a jezsuitknak adta, akiknek ugyanitt kollgiumot alaptott. Mivel mg mindig nem mondott le fejedelmi ambciirl, 1616-ban rszt vett azon a Munkcson tartott megbeszlsen, amelyen a fels-magyarorszgi furak, tbbek kztt a hzigazda Esterhzy Mikls s Dczy Andrs szatmri fkapitny megbeszltk Erdly meghdtsnak tervt. Ebbl az esztendbl fennmaradt egy, Homonnainak cmzett levl: Kls cmzs: A Nagysgos s Tekintetes (a gr rangnak megfelel cmzs a szerz) vitz rnak Homonnai Georgh szomszdomnak adassk e levl tisztessggel szeretettel kezeibe. Magas vitzl rnak Homonnai Gyrgy kszntsemet s minden hozznk illend dologban is szomszdsgomat nagysgodnak. Adjon Isten hossz letet s egszsget mindkettnknek megadatni. Az elmlt napokban is bizonyos levelemet kldtek ngodnak. Nem tudjuk mire vlni, vitzl uram. Sem az ember, sem eddig a levelemre vlaszt nem rt Nagysgod. Se a tekintetes s nagysgos 70

PERLI-E MG EZT A HONT MS?

vezr Aly pasa levelre semmi vlaszt nem adl. Sok levllel keresett meg bennnket az vezr nagysga. Nagysgod egszsge fell rom, mi llapotban is vagyon nagysgod. Istennek legyen hla j egszsggel brok. Nagysgodat krjk magad adjon vlaszt nagysga levelre mindenesetre ... vlaszt vr nagysga; egy f embere itt Egerben vagyon ... embertl ... tisztessges folyamodsomra vlaszt vrok nagysgodtl levelemre. Isten tartsa Nagys. Nagysgodnak j akaratja. kelt Egerben Die maj 20 1616. Aly pasa (Utna nvmonogramja a szerz). Amikor Bethlen Gbor erdlyi fejedelem 1619-ben megtmadta a kirlyi orszgrszt, szeptember 1-jn a szabolcsi hajdk rajtatttek Terebesen, hogy Homonnait elfogjk. A frnak azonban sikerlt Lengyelorszgba meneklnie. Birtokai Bethlen kezbe kerltek. Csak november 23-n trt vissza tbb ezer kozkkal, s megverte Rkczi Gyrgy csapatait. Ksbb ugyan sikerlt kiszortani az orszgbl, de ez az incidens megrendtette Bethlen Magyarorszgi pozciit. Homonnai 1620. jnius 21-n halt meg Lengyelorszgban. lltlag mreg vgzett vele. Nagyszombaton temettk el. A Pzmny Pter s Esterhzy Mikls kzvettsvel ltrejtt bkeszerzds alapjn zvegye Ndasdy Katalin s kiskor a, Jnos minden javaikat visszakaptk. 1628-ban II. Ferdinnd csszr s kirly Homonnai Drugeth X. Jnos grfnak az ungi rks fispni cmet adomnyozta. Az errl szl diplomval egytt Ung vrmegye cmervel elltott drgakves, dszes arany pecstnyomt is kapott, amelyet a vrmegynek adomnyozott. Drugeth Jnos mindenben folytatta apja munkjt. Ebben nagy segtsgre volt felesge, Jakusith Anna, az egri pspk hga. A Bethlen ltal kikergetett jezsuitkat teleptette vissza Homonnra, majd 1640-ben Ungvrra, ahol nagy kolostort ptett szmukra. A fr a reformtusokat ldzte, amit az is bizonyt, hogy a vr krl lv templomot, parkit s iskolt leromboltatta, csak azrt, hogy virgos kertjt kibvthesse. Ugyancsak lebontatta a mezei malmot is, amelybl a hrom k egyike a prdiktornak jrt. gy ltszik ksbb megbnta tettt, hiszen az gynevezett S utcban templomot ptett, emellett paplakot s iskolt. 1630ban jabb alaptvnnyal gazdagtotta a gimnziumot. Fennmaradt tbb, 1641-ben rott levele. Ezekben mint Magyarorszg orszgbrja rt Balling Jnos munkcsi vrkapitnynak, amelyekben Taraszovics Vazul vladika (a munkcsi pspk a szerz) bebrtnzsvel foglalkozik s kri szabadon bocstst. 71

ZUBNICS LSZL

Homonnai Drugeth Jnos is igen atalon halt meg 1645-ben. Kt gyermeket, Katalint s IV. Gyrgyt hagyott maga utn. Az ezt kvet 40 esztend trtnseirl igen keveset tudunk. rdekessg gyannt emltsre mlt, hogy 16611679 kztt frje, Homonnai Gyrgy fels-magyarorszgi fgenerlis halla utn kiskor a nevben Galntai grf Esterhzy Mria tlttte be az ungi fispni szket. 1676-ban grf Drugeth II. Zsigmond nagy eurpai krutazsra indult, amelynek els llomsa Bcs volt, ahol I. Lipt csszr egy aranylnccal tntette ki. Mg azon v november 19-n Rmban fogadta t XI. Ince ppa, aki egy aranyszemes olvasval s egy vrtan ereklyivel ajndkozta meg. 1678-ban Horvtorszgon keresztl trt haza. Nem sokkal ezutn vette felesgl Keglevits Terzia grfnt. A csald tovbbi trtnett az asszony napljbl ismerjk. A hzasprnak 4 gyermeke szletett, ebbl kett mg kiskorban meghalt. Kzben a hall tovbb folytatta az egykor oly lombos csaldfa gainak nyesegetst: 1682-ben 22 vesen meghalt Homonnai XI. Jnos, 1684-ben 46 vesen elhunyt Esterhzy Mria grfn is. Anyja halla utn kt httel 27 vesen rkre lehunyta szemt Homonnai Drugeth Zsigmond Ung, Zempln s Borsod fispnja is. Valamennyiket az ungvri vrkpolna kriptja fogadta magba. A csald utols frtagja grf Drugeth Vendel (Blint), cmzetes ungi fispn, korbviai pspk, szentjobbi apt s esztergomi kanonok tovbbra is egyhzi plyn maradt. 1691-ben halt meg. Vele vgrvnyesen kihalt a csald frga. A csald risi birtokait lenygon a grf Bercsnyi, Plffy, Csky, Zichy s Vandernt csaldok rkltk. Az ungvri vrkastly dli bejratul szolgl kapu felett kbe vsve ma is dszlik a Homonnai Drugeth csald cmere. A ktbln a cmerpajzs, amelyet mr elkopott cmertakark vesznek krl. Mg gy is kivehet a cmer kzept elvlaszt szles plya, amelyen hrom dszes csat lthat. Felette ngy jobbra nz egyms mellett ll madr (seregly) gyelhet meg, mg a plya alatt hasonl helyzetben hrom madr ll. Egy msik cmeres emlket az ungvri grg katolikus pspki szkesegyhzban riztek. A utdok nlkl elhunyt Homonnai Drugeth Zsigmond lnya, Julianna, grf Althn Mihly Vencel miniszter felesge egy sajt kezleg hmzett, aranyos arabeszkekkel tsztt, halvnykk s aranyszvet virgokkal kestett zld selyembl kszlt miseruht adomnyozott a pspksgnek 1720. jlius 31-n. Az Althn cmer mellett a Drugeth csald jelkpe volt lthat rajta: az ezst, barnaveres s fekete foszlnyok s arabeszkek kzt ll egy hosszks, 72

PERLI-E MG EZT A HONT MS?

hegyes pajzs, mely t mezre van osztva. A fels s als mez zld szn s res, ellenben a msodik s a negyedik arany, a kzps pedig fekete. A msodik mezben ngy-ngy jobbra nz, egyms mell lltott, a negyedikben pedig hasonl alak hrom fekete madr (seregly) lthat, mg a kzps mezn hrom csatfle trgy vehet ki. A pajzsot ezst s arannyal dsztett sisak s nyakvrt fedi, amelyet egy hrom rubinkvel kestett hrom lherelevel korona bort. A koront ngy vzszintesen s ngy flfel ll fekete s arany szrny krnykezi, amelyeknek fels arany szrnyain ngy-ngy s als szintn arany szrnyain hrom-hrom fekete madr ll olyan helyzetben, mint a pajzson lthat.

73

ZUBNICS LSZL

III. FEJEZET. VIDKNK VRAI Bereg vrmegye


1. Munkcs magas kvra A munkcsi vr keletkezsnek pontos dtuma a mai napig bizonytalan, azonban a XIXXX. szzad forduljn a Vrhegyen lefolytatott satsok szerint mr a csiszolt kkorszakban lakott hely volt. Stratgiai szempontbl a sksgbl kiemelked trachitszikla ellenrzi a Latorca vlgyben szaknak, a Krptok hginak tart utakat. Az els, valsznleg fbl kszlt rtornyot honfoglal seink emelhettk a Vrhegyen. Az Istvn kirly ltal ltrehozott megyerendszerben az ispnsgi vrak, esetnkben a borsovai vr, jtszottk a fontosabb szerepet (a Latorca, a Borzsa, az Ung s a Tisza fels szakaszai a gyeprendszer rszt alkottk). A vrrl szl els rsos emlts 1263-bl, egy adomnylevlbl szrmazik, amelyben az uralkod Aladr trnokmesternek adomnyozta Szentmiklst (Munkcs/villa supra Munkch/ irnypontknt szerepel). a munkcsi vr a tatrduls utn megnagyobbttatvn: az hrben is emelkedett r errl a korszakrl Lehoczky Tivadar Bereg vrmegye monographiaja cm munkjban. A munkcsi kirlyi uradalmat (amely zmben jrhatatlan erdsgekbl llt) IV. Bla kirly Konstancia lnya hozomnyul adta. (Az uradalom kormnyzst Gergely beregi fispn ltta el, akinek egyik 1299-ben kelt oklevelnek Nos, Gregorius, comes de Beregh, ofcialis Lev, ducis Ruthenorum kezdete szmos spekulcira adott lehetsget. Ezek egyike szerint vidknk a HalicsLadomriai fejedelemsg szerves rsze volt.) A vidk jelentsebb beteleptse Kroly Rbert kirly idejre tehet, akinek klpolitikja Lengyelorszg s a Halics-Ladomriai fejedelemsg irnyba jelentsen aktivizldott (II. Jurij, Halics fejedelme egyike volt a magyar trnkvetelknek, aki az szakkeleti kiskirlyok tmogatsval elvitatta Kroly Rbert kirlysgt /a halicsi fejedelem egyike volt a kihalt rpd-hz lenygi leszrmazottainak, desanyja Konstancia, IV. Bla lnya rvn/). Munkcs vrnagyul 1321-ben az oklevelek Tams beregi fispnt emltik. A vr s az uradalom az Anjou-hz csaldi birtoka lett, hosszabb ideig Erzsbet kirlyn, Kroly Rbert felesge birtokolta. Nagy Lajos kirly egyik 1342-ben kelt oklevelben arrl intzkedik, hogy a lampertszszi polgrok 10 tven kbls hord bort ktelesek a munkcsi vrba (ad castrum Mounkach) szlltani. 74

PERLI-E MG EZT A HONT MS?

Utda, Mria kirlyn1397-ben jvron kelt rendeletben utastotta a leleszi konventet (a terletileg illetkes hiteles helyet), hogy Csk Mikls temesi grfot iktatssk be a munkcsi uradalom egyes rszeibe. A birtokot 1397-ben Zsigmond kirly idegentette el, aki Korjatovics Tdor podliai fejedelemnek adomnyozta, cserbe annak uralkodi jogairt Podlia litvn tartomny felett. Valsznleg ebben az idben plt fel az els eurpai tpus lovagvr a Vrhegyen (a ngybstys, kzponti donjonos erssg elkpl a Nagy Lajos ltal ptett disgyri kirlyi vr szolglhatott). A fejedelem halla utn egy ideig felesge Valha s unokaccse Vaszil irnytotta az uradalmat, majd visszaszllt a koronra. Egy 1432-ben ltrejtt szerzds rtelmben Munkcsott Kazarevics Istvn szerb despota kapta meg. Lazarevics egyike lett Zsigmond kirly leghsgesebb tmaszainak, az uralkod mg a Srkny-rendbe is felvette. Halla utn unokaccse, Brankovics Gyrgy rklte meg a szerb fejedelemsget s a magyarorszgi birtokokat (a vegyeshzi kirlyok jelents magyarorszgi birtokokkal prbltk meg magukhoz ktni a szomszdos lengyel, szerb, bosnyk, havasalfldi s moldvai fejedelmi hzakat). Brankovicsnak a trkkel val szvetkezse miatt elbb I. (Habsburg) Albert, majd I. (Jagell) Ulszl Munkcsot a fejedelemtl elkobozta s Plczi Lszl orszgbrnak adomnyozta. Ezt kveten Munkcs tulajdonosa volt mg Hunyadi Jnos, Szilgyi Erzsbet, Corvin Jnos s Csktornyai Ernuszt Zsigmond pcsi pspk is. Ez utbbi azonban nem sokig brhatta j szerzemnyt, mert mg 1495-ben elhallozott (a korabeli peres anyagok arrl tanskodnak, hogy a nagybeteg pspkt udvari emberei egy prnval megfojtottk). A munkcsi vrnagy ebben az idben Gyulai Gergely volt, aki a ksbbiekben segtett az uradalmat tjtszani a kincstrnak. A kvetkez birtokos Gerb Lszl erdlyi pspk lett, aki a birtokok kormnyzst tadta testvrnek, Vingrti Gerb Pter orszgbrnak. Ennek 1499-ben bekvetkezett halla utn az uradalom visszaszllt a koronra, majd 1504-ben II. Ulszl kirly Blteki Drgffy Gyrgynek adomnyozta zlogknt (ksbb a birtok zlogosaknt Batthyny Benedek kincstart is szerepel). 1505-ben a kirly felesge Candelai Anna francia hercegn birtokv tette Munkcsot, azonban a kirlyn korai halla utn ismt a korona birtoka lett. Az 1514. vi orszggyls Disgyrrel egytt a munkcsi uradalmat a kirlyi udvar elltsra rendelte: Munkcs a bort s a zsiradkot szlltotta Budra. 1522-ben II. Lajos kirly felesgnek, Habsburg Mria kirlynnak adomnyozta a mramarosi koronavrosokat, Bereg megyben Beregszsz, Vri, Munkcs vrosokat, Huszt s Munkcs vrakat. Az uradalommal kapcsolatban 75

ZUBNICS LSZL

szmos kirlyni oklevl szletett: tbb kenzsg alaptsa kapcsoldik ehhez az idhz. A vrat a mohcsi tkzetet kveten Mria kirlyn megprblta biztostani a maga rszre, ezrt 1526-ban egyik bizalmasra, Bdy Mihlyra bzta annak igazgatst. Bdyt 1545-ben I. Ferdinand kirly Bereg vrmegye fispnjv nevezte ki. Fia, Farkas a bcsi udvarban nevelkedett. A csaldot hsges szolglatai eredmnyeknt a mgnsok rendjbe emelte. Miksa kirly krsre Bdy Farkas a munkcsi uradalom rszeit kpez Vri s Bereg vrosokat tengedte a koronnak, ennek krptlsul a Guthy Orszg-csald magvaszakadsa utn annak bereg vrmegyei birtokaibl krptolhatta magt. Szapolyai Jnos erdlyi vajdnak s Habsburg Ferdinnd osztrk fhercegnek a magyar trnrt folytatott kzdelme (mindkettt 1526-ban magyar kirlly koronztk) jelentsen trajzoltk az szakkeleti felvidk birtoktrkpt. 1529-ben Szapolyai a munkcsi uradalmat Bthori Istvnnak adomnyozta Szatmr s Nmeti vrosairt cserbe. Bthori tetemes javtsokat vgzett az erssgen, jelentsen feljtotta a felsvrat. 1530-ban a vr visszaszllt Szapolyaira, azonban tnyleges ura Mria kirlyn kegybl Bdy Mihly lett. 1538-ban, a vradi bkekts idejn Munkcs birtokosa Jnos kirly volt, azonban 1540-ben bekvetkezett hallakor zvegye, Izabella kirlyn tadta Ferdinnd kirlynak. 1552-ben, amikor a kirlyn Lengyelorszgba, majd Szilziba tvozott, Ferdinnd kirly Munkcsot s uradalmt Petrovics Pter temesi bnnak (Szapolyai Jnos kirly rokonnak, Jnos Zsigmond egyik gymjnak) adomnyozta. A nagyr tmogatta a vidk reformcijt, birtokra Debrecenbl meghvta Klmncsehi Snta Mrtont. Petrovics vgrendeletben gymja Jnos Zsigmond erdlyi fejedelemre hagyta birtokt. Ebbl a korszakbl szmos oklevl maradt fenn, amelyekben a fejedelem tbb kenzsg ltrehozsrl intzkedett. 1567-ben Swendi Lzr fels-magyarorszgi fkapitny megostromolta s elfoglalta Munkcs vrt. Az ostrom sorn keletkezett srlsek kijavtsra Miksa kirly rendeletben Ung s Bereg vrmegyk lakossgt rendelte ki. A Magyar Kirlysg s az Erdlyi Fejedelemsg kztti tbbves hbort a speyeri szerzds zrta le, amelyben Ung, Bereg s Ugocsa vrmegyk az elbbihez, mg Mramaros Erdlyhez (mint a Partium rsze) kerlt. A vr s az uradalom egyik meghatroz tulajdonosa Mgoczy Gspr, Torna vrnak ura volt. 1556-ban mint gyulai vrkapitny, 1564-ben pedig mint Eger vra parancsnoka szolglta az uralkodt, aki Heves s Kls-Szolnok vrmegyk fispnjv is kinevezte. 1572-ben lemondott az egri kapitnysgrl. Szolglatai jutalmul 1573-ban Miksa kirly Munkcs vrt s uradalmt 42 ezer forintrt zlogba adta Mgchynak. A zlogbirtokban 1579-ben Rudolf kirly is megerstette, 76

PERLI-E MG EZT A HONT MS?

majd mivel a mg gyermekknt meghalt, testvreit, Andrst s Gspr jellte ki rkseiv.1574-ben Mgchyt Bereg vrmegye fispnjv is kineveztk. A fr halla utn unokaccse, II. Andrs rklte a birtokokat. Nevhez fzdik a pcini kastly ptsnek befejezse. zvegyt, Alaghy Bekny Juditot felsvadszi Rkczi Zsigmond vette felesgl, aki a Mgchy-rvk, Ferenc s Gspr gymja is lett. 1591-ben Mgchy Ferencet nagykorv nyilvntottk, s mivel kzben desanyja is meghalt, Rkczi Zsigmondnak t kellett adnia a munkcsi vrat, s el kellett szmolnia a gymsga al tartoz birtokok llapotrl. 1605-ben Bocskai Istvn foglalta el a vrat s birta egszen a hallig. Az 1608. vi 22. trvnycikkely elidegenthetetlen koronabirtokknt emlti, azonban tovbbra is a zlogbirtokosok, a Mgchy-csald kezn maradt. Mgchy Ferenc Torna s Bereg fispnja s Fels-Magyarorszg fkapitnya volt. Tevkenysgrl elg keveset tudunk 1611-ben 30 ves korban hunyt el Beregszszon. Felesge, szerdahelyi Dersffy Orsolya a munkcsi vr egyik hadnagynak, Esterhzy Miklsnak nyjtotta kezt, aki a hzassg rvn megalapozta csaldja vagyoni helyzett, s a kznemessgbl a mgnsok rendjbe emelte azt. Esterhzy Miklst 1617.oktber 6-n nevezte ki II. Mtys kirly Bereg vrmegye fispnjv. 1620-ban krptlsul Munkcs helyett Frakn vrt s uradalmt kapta meg, miutn Bethlen Gbornak a nikolsburgi bke rtelmben adta t korbbi birtokt. Bethlen Gbor 1623 februrjnak elejn kereste fel Bereg megyei birtokait, gy a munkcsi vrat, ahol Petroniust iktatta be a munkcsi pspksgbe. Bethlen a korbban a Bthori csaldnl szolgl gelsei Balling Jnost nevezte ki munkcsi fkapitnynak s az uradalom fnkv. Balling kormnyzsa idejre tehet a vr korszer feljtsa (1629-ben), amelyrl a fels vr falban lv mrvnytbla is tanskodik: Cura & de Generosi dni Joannis Balling de Gelze Summi capitanei arcis ac Praesidii Munkacz inchoata et absolutu Anno 1629 Bethlen Gbor szerette volna megszntetni Erdly, illetve a magyar hdoltsg fggst a trk Porttl. A trkellenes koalcihoz szvetsgesek utn nzett: megkrte II. Ferdinnd csszr s kirly lnya, Ceclia Renta fhercegn kezt. A bcsi udvar elutastsa utn a kvetsg a brandenburgi vlasztfejedelemsgbe indult, ahol szvesen fogadtk Bethlen lenykrst. Hitbrl a hzassgi szerzdsben Munkcs s Fogaras uradalmt ktttk le a menyasszony szmra. 77

ZUBNICS LSZL

Bethlen Gbor 1629. november 15-n hunyt el. Vgrendeletben az erdlyi fejedelmi szket, birtokainak s vagyonnak jelents rszt felesgre Brandenburgi Katalinra hagyta. Az erdlyi rendek kormnyzul Bethlen Istvnt, a fejedelem ccst rendeltk mell. Mivel Brandenburgi Katalin az orszg gyeire irnt nem fordtott gyelmet, Bethlen Rkczi Gyrggyel, FelsMagyarorszg egyik leggazdagabb furval kezdett trgyalsokat annak az erdlyi trnra val meghvsrl. A trgyalsok sorn azonban rdekes helyzet alakult ki: az erdlyiek lemondsra knyszertettk Katalin fejedelemasszonyt s Bethlen Istvnt vlasztottk meg uralkodjukk. Brandenburgi Katalin tancsosval, Csky Istvnnal a Magyar Kirlysgba tvozott, ahol birtokainak nagy rszt tjtszotta az utbbinak. Br a fejedelemasszony korbban szmos birtokadomnnyal prblta meg a maga oldalra lltani Ballingot, az csak Csky nlkl volt hajland beengedni a vrba. Ezutn Katalin fejedelemasszony Rkczival kezdett trgyalsokat a munkcsi vr tadsa gyben. A tervek szerint rkbe fogadja Rkczi Zsigmondot (Rkczi Gyrgy s Lorntffy Zsuzsanna t), aki halla esetre teljes jog rkse lett volna a munkcsi uradalom tekintetben, frjhez menetele esetben 150 ezer forintot zetett volna utdainak. Balling Jnos a fejedelemasszonynak, mint az uradalom tulajdonosnak tett hsgeskje ellenre a vr kapuit megnyitotta a fejedelem hadai eltt. Br a Rkczi csald mr 1631-ben birtokba jutott Munkcs vrnak s uradalmnak, hivatalosan csak 1633-ban, az eperjesi egyezsget kveten iktatta be a leleszi konvent I. Rkczi Gyrgyt s Lornffy Zsuzsannt. Az uradalom ekkor 4 mezvrosbl s 148 falubl llt. I. Rkczi Gyrgy 1648. oktber 11-n bekvetkezett halla utn Lornttfy Zsuzsanna Munkcsra kltztt: innen, illetve pataki vrbl igazgatta terjedelmes birtokait. Lorntffy Zsuzsanna a munkcsi vrban hzta meg magt, lengyel tmadskor majdnem fogsgba esett. A szerencstlen lengyelorszgi hadjratot kveten II. Rkczi Gyrgy csak csekly ksrettel trt vissza Erdlybe, serege a lengyel vezetk jvoltbl tatr fogsgba kerlt. A felbszlt Porta j fejedelem megvlasztsra utastotta az erdlyi rendeket. A hrom nemzet kpviseli elbb Rhdey Ferenc huszti fkapitnyt, majd annak lemondsa utn Barcsay kos fejedelmi tancsost vlasztottk fejedelmkk. Rkczi ellenllsa miatt hatalmas trk sereg indult Magyarorszgra (az Oszmn Birodalom a Kprl-restaurci rvn most lte msodik virgkort, gy nem trhette el erdlyi vazallusa ellenllst). Az Ali szerdr s Szejdi Ahmed budai pasa vezetse alatt ll trk seregek Szszfenes alatt csaptak ssze Rkczi csapataival. Az tkzetben Rkczi hallos sebet kapott, a Partium nagy rsze (Borosjen, Karnsebes, Lugos s 78

PERLI-E MG EZT A HONT MS?

Nagyvrad vrakkal) trk fennhatsg al kerlt. gy az erdlyi vrmegyk a trk hdoltsg kzvetlen szomszdai lettek. Bthory Zsa Munkcs vrbl mindssze nhny nap alatt rkezett meg a fejedelem tborba, gy II. Rkczi Gyrgyt felesge karjai kztt rhette a hall. A fejedelemasszony (lete vgig gyszt viselt ezutn) val, I. Rkczi Ferenc vlasztott feledelemmel egytt elhagyta Erdlyt s Munkcs vrban rendezte be udvart. Anysa, Lorntffy Zsuzsanna hamarosan bekvetkezett halla utn a hatalmas Rkczi-birodalom az kezbe kerlt. Fival egytt visszatrt a katolikus hitre s felajnlotta szolglatait I. Lipt csszrnak (br protestns frje korbban intette, hogy Ferkt is ebben az igaz vallsban nevelje, hogy az blvnyozsnak semmi szikrja benne ne talltassk). Udvarba fogadta a jezsuitkat, segtsgkkel megkezdte a protestnsok ldzst birtokain: elldztk a reformtus prdiktorokat, minden jvedelmtl megfosztotta a Rkcziak ltal prtfogolt srospataki kollgiumot. Vallspolitikja miatt Bthori Zsa szmos alkalommal sszetkzsbe kerlt Bereg vrmegye hatsggaival, gy Csky Istvn fispnnal is. A fejedelemasszony mg tulajdon val is szembeszllt, amikor az csatlakozott a Wesselnyi-fle sszeeskvshez (az sszeeskvk felesge, Zrnyi Ilona rvn vontk be az amgy a politiktl visszavonult I. Rkczi Ferencet mozgalmukba): Munkcsra rkez hadait zrt kapukkal s gykkal fogadta. Az sszeeskvs leleplezse s vezetinek kivgzse utn I. Rkczi Ferenc szentmiklsi udvarhzban hzta meg magt, amg Bthory Zsa kzbenjrsra csszri kegyelmet nem kapott (a csaldi vagyon egy rsznek elzlogostsval s jelents klcsnk felvtele rvn sikerlt sszegyjteni a kzel 400 ezer forintos vltsgdjat). Ezzel kapcsolatban gy emlkezett meg vgrendeletben: Fogod tudni (II. Rkczi Ferenc), s elmdben tartsad, mely veszedelmes volt igaz urtl, kirlytl j emlkezet apdnak elszakadni, s noha msok gonosz ksztetsekbl eset vala abban a te apd, de ugyangy ne engedj soha a tkletlen praktiknak, hanem igaz ton jrj. Tudgya az Isten, a csszr s az okos Magyarorszg, mennyit fradtam, kltttem, bsultam n abban a dologban. (1679. december. 15.) A fejedelem ezutn teljesen visszavonult a kzlettl, 1676. jlius 6-n, makovicai vrban rte a hall. Bthori Zsa 1680-ban bekvetkezett halla utn a hatalmas csaldi birtokokat az rvk nevben Zrnyi Ilona kormnyozta. A kibontakozott kuruc mozgalom miatt veszlybe kerltek e birtokok, ezrt 1682-ben felesgl ment Thkly Imre grfhoz, a kurucok vezrhez (Zrnyi Mikls, a szigetvri hs leszrmazottjaknt, Thkly Imre kzeli rokona volt a nagyasszonynak. A kettjk kztti korklnbsg a mai kutatsok llsa szerint mindssze 5 vet 79

ZUBNICS LSZL

tett ki.). Thklynek sikerlt kivvnia a Porta tmogatst, s az ltala elfoglalt megyk terletn ltrehozta a Fels-magyarorszgi Fejedelemsget. (A munkcsi vr kazamati szmos hres ember szmra biztostottak knyszer lakhelyet. gy tbbek kztt Kohry Istvn fleki fkapitny, miutn Thkly fogsgba esett, Munkcsra kerlt. Itt, a sanyar fogsgban sajt emlkezetben fogalmazta meg Sok ohaits kzben nsg viselsben hsg szenvedsben keserves rabsgba Munkcs kvrban szerzett versek cm kltemnyciklust, amely 1720-ban nyomtatsban is megjelent). 1683-ban Kara Musztafa nagyvezr vezetsvel hatalmas sereg rkezett Magyarorszgra, amelynek clja Bcs elfoglalsa volt. Thkly hadaival egytt knytelen volt csatlakozni hozz. A nagyvezr gyelmetlensge miatt a nmet s a lengyel seregek megtrtk az ostromgyrt, s kt csatban is megvertk a trkket. Hamarosan leldozott Thkly szerencsecsillaga is. Miutn a vradi pasa elfogta, hadvezrei egyms utn adtk t az erdtmnyeket az osztrkoknak. Egyedl Munkcs vra (amelyet Zrnyi Ilona vdett) llt mg fenn. Az ostrom 1685 szn kezddtt, amikor Caprara tbornok vezetsvel az osztrk csapatok krlvettk a vrat. Mivel nem jrtak sikerrel, a kvetkez v tavaszn beszntettk az ostromot. A kvetkez ostromot a vr vdi mr nem viseltk el s 1688-ban a fejedelemasszony megadta magt Caraffa tbornoknak. Az elkel foglyokat Bcsbe vittk s elvlasztottk egymstl. II. Rkczi Ferencet egy csehorszgi jezsuita kolostorban neveltette a csszr. A munkcsi vrba nmet helyrsget helyeztek. A trk elleni felszabadt hbor utn a bcsi udvar hozzltott, hogy az orszgot befolysa al vonja. A felszabadtott terleteken hatalmas birtokokat kapott az udvarh nmet s cseh arisztokrcia, kialaktottk a katonai hatrrvidket, Erdlyt nem csatoltk Magyarorszghoz. Nvekedtek az adterhek, megbnult a szellemi let, megindult a protestnsldzs. Az eperjesi trvnyszk ltal elkvetett trvnytelensgek mg az udvarh nemessg krben is visszatetszst keltettek. 1695-ben Esze Tams tarpai jobbgy, Kis Albert volt kuruc hadnagy s szegnylegny trsaik a nagybnyai hegyekbe hzdva parasztfelkelst ksztettek el, Thkly hsgre esketve fel a parasztokat. 1696 szeptemberben mr Barkaszn talljuk a 200 fs felkel sereget. Ebbl a mozgalombl vette kezdett a hegyaljai felkels, amelynek sorn a parasztok Tokaji Ferenc egykori hadnagy s Szalontai Gyrgy vgardi br vezetsvel elfoglaltk Tokaj s Patak vrt. A felkelk vezetjknek az ifj Rkczi Ferencet szerettk volna megnyerni, de az csaldjval egytt Bcsbe meneklt. A felkelst a kirendelt csszri hader leverte. 80

PERLI-E MG EZT A HONT MS?

1701-ben Lipt csszr parancsra francia levelezse miatt letartztattk Rkczi Ferencet s tbb magyarorszgi nemest. A bcsjhelyi brtnbe zrt Rkczi felesge segtsgvel megszktt s Lengyelorszgba meneklt (a szks megszervezsben rszt vett a csszr gyntatja is). Magyarorszgon ekzben slyosbodott az elnyoms. 1702-ben bevezettk a vradt, a katonk erszakos besorozst, amelyre klnsen Bereg s Ugocsa megykben kerlt sor. Nem csoda ht, hogy ezek a megyk lettek egy kirobbanni kszl felkels bzisai. Csszri parancsra a kborlkat be kellett sorozni az jonnan fellltand ezredekbe. Esze Tams s Kis Albert nknt jelentkezett Bereg megynl katonai szolglatra. A megyei vezets toborzssal bzta meg ket, amit szervezkedsre hasznltak fel. 1703 mrciusban a felkelk a beregi hegyekbe vettk be magukat, mikzben vezetik Brezn vrban felkerestk Rkczi Ferencet. A herceg ekkor mr hajlott a tmogatsukra, ezrt mjus 6-n kelt kiltvnyban felkelsre szltotta fel Magyarorszg minden lakjt a Habsburgok ellen. A hazatrt vezrek mjus 21-n Tarpn s Vriban kibontottk Rkczi zszlajt, majd msnap a beregszszi hetivsron meghirdettk a felkelst. A Borzsa vlgyben szaknak tart felkelket a Krolyi Sndor szatmri s Csky Istvn beregi fispn vezette nemesi seregek sztvertk. Ekzben Rkczi megindult Lengyelorszgbl, s jlius 16-n Verecknl tkelve a Krptokon, npi felkelst hirdetett meg. Hadmveletei Munkcs alatt kudarcot vallottak, kis hjn a herceg is fogsgba kerlt. A felkelk az els gyzelmet a tiszabecsi tkelnl arattk, ezzel az egsz Tiszntl a kezkbe kerlt. II. Rkczi Ferenc, Beregszsz fldesura tbb alkalommal is elltogatott a vrosba, gy pldul 1705-ben s 1709-ben. 1707-ben a vros krvnyezte a korbban brt pallosjog megjtst, de elutastst kapott. A Rkczi-szabadsgharc els veiben jelents sikereket rt el, majdnem az egsz orszg behdolt a fejedelemnek, azonban a trencsni csataveszts utn a kurucok mindinkbb visszaszorulnak. A kialakult nemzetkzi helyzet, a spanyol rksdsi s az szaki hbor sem kedvezett a nemzeti felkelsnek. A kurucmozgalom 1710-re sztesben volt. 1711-ben Rkczi a salnki orszggyls utn Lengyelorszgba tvozott, hogy elnyerje I. Pter orosz cr segtsgt. Tvolltben a fvezrsget Krolyi Sndorra bzta. Krolyi a relis helyzetbl kiindulva Szatmrban megegyezett Plffy Jnos tbornaggyal a bkrl (eltitkolva I. Jzsef kirly hallt), s 1711. mjus 1-jn a kurucok Nagymajtnynl letettk a fegyvert. (A Nagysgos Fejedelem idjn is hasznltk brtnnek a vrat, egy ideig itt raboskodott Forgch tbornagy, Rkczi egyik legjobb katonja is. 1706 szn a fejedelem Pozsony vrnak elfoglalsra kldte ki, azonban Forgch 81

ZUBNICS LSZL

inkbb a szomszdos vrosokat, Bazint, Modort s Szentgyrgyt sarcolta. Engedetlensge miatt a fejedelem vrfogsgra tlte: elbb Krasznahorkn, majd Szepesvrott riztk. Innen szkni prblt, de a ktl, amelyen megprblt leereszkedni a falakrl, elszakadt, s gy lbt trte. Elfogsa utn Munkcsra vittk, itt raboskodott a felkels vgig. A szatmri bke utn elksrte a bjdoskat Lengyelorszgba, ahol 1729-ben Lembergben rte a hall). Mivel Rkczi nem lt a meghirdetett amnesztia lehetsgvel, rulnak nyilvntottk s minden vagyont elkoboztk. A Rkczi-szabadsgharc buksa utn az uradalom egy ideig a kamara, majd a Schnborn csald tulajdonba kerlt. Elbb a trkellenes hadjrathoz jelents sszegekkel hozzjrul mainzi rsek, grf Schnborn Lothr, majd az 1731. jnius 4-n a Laxenburgban kelt csszri adomnylevl grf Schnborn Buchheim Wolfsthal Ferencnek adomnyozta a munkcsi s a beregszentmiklsi uradalmakat. A munkcsi vrban a csszri helyrsg maradt, itt a ksbbiekben a sttusfoglyok szmra brtnt alaktottak ki. A Vrhegyet krlvev huszrvrat (vrpalnkot) lebontattk, azonban az 1716. vi tatr betrst kveten ismt feljtottak. 1770. jnius 1-jn II. Jzsef csszr magyarorszgi tja sorn Munkcs vrt s annak helyrsgt is megtekintette, majd jnius 3-n, pnksd napjn a csernekhegyi monostorban mist hallgatott. Lengyelorszg felosztsa, majd Bukovinnak a birodalomhoz val csatolsa kapcsn 1773-ban a kalapos kirly ismt a vidken jrt. 1805. december 11-n Napleon seregei ell menektve Ungvron s Szerednyn keresztl Munkcs vrba rkezett a Szent Korona. A ksretet, illetve a vrrsget Plczi Horvth Smuel, Bereg vrmegye fjegyzje fogadta kes beszddel. A koronzsi kszerek 1806. mrcius 9-ig maradtak az erssgben. Mindezek mellett a vr tovbbra is brtnknt mkdtt. Szmos neves szemlyisg raboskodott itt, gy Kazinczy Ferenc, a magyar nyelvjts atyja, akit a csszri kormnyzat a magyar jakobinus mozgalomban val rszvtele miatt tlt vrfogsgra. Kufstein utn 18001801-ben Munkcson raboskodott. Hormayr Jzsef br Tirol Ausztritl val elszaktsra szervezett mozgalma miatt kerlt a vrbrtnbe 1813-ban. 1847 jniusban felvidki tja sorn Pet Sndor is felkereste a vrat. 2.Szentmikls (Beregszentmikls) (Bereg-)Szentmikls kzsg a Latorca vlgyben, Munkcstl szakkeletre fekszik, amelynek kzpontjban ott tallhat a nevezetes vrkastly, amely 82

PERLI-E MG EZT A HONT MS?

korbban a Huszt-Szentmikls-Ungvr vdelmi vonal fontos lncszemt kpezte. A vrkastlyt kelet fell a Latorca medre vdte, mg a tbbi oldalrl fldtltsekkel s rkokkal vettk krl. Szentmikls a gyeprendszer egyik fontos elemt kpezte, mint pusztabirtok a XII. szzadban egy bizonyos Beth birtoka, s mint a gyepkn innen valnak emltik. A XIV. szzad elejn Bereg vrmegye egyik legmdosabb plbnis helyeknt szerepel a ppai tizedjegyzkben 10 garassal (Munkcs ekkor 6 garast zetett). A helysg a XIII. szzadban Bnk bn veje, Simon ispn kezn volt. II. Endre kirly a Gertrudisz kirlyn ellen elkvetett mernyletben val bnrszessgrt elkobozta tle a birtokot. Elbb Mikov a Mihly birtokolta, majd V. Istvn kirly adomnybl Szolyvval s Vereckvel egytt Vrdai (Forrai) Aladr kirlyni trnokmester tulajdonba kerlt (az adomnyoz oklevl szerint rtestette az uralkodt rkse, Lszl megszletsrl). 1270-ben Rosd nembeli Endre a Mihly (comes Michael parvus de genere Rusd) kapta meg kirlyi adomnyknt, ekkor kerl sor a birtok hatrainak bejrsra is. Br kt gyermeke is szletett, a csald birtokait Berenczei Nane a Jakab fispn (a Lnyayak se) szerezte meg: felesgl vette az zvegyet, a, Keled pedig a lnyrkst. Az zvegy krsre, frje rdemeire val tekintettel annak birtokait, Btrgyot, Btyt, Szalkt (Ung megye) s Szentmiklst IV. Lszl kirly 1285-ben Berenczei Jakab fispnnak adomnyozta. 1309-ben ismt (Forrai) Aladr a Chete kezn talljuk, aki mint szerzett birtokot adja tovbb nak. 1389-tl a Pernyi csald tagjai: Pernyi Mikls, Jnos s Imre birtokoltk (a szomszdos Podheringgel egytt). Zsigmond kirly 1403-ban kelt oklevelben megengedte Pernyi Imrnek, hogy Szentmiklson a maga rszre erdtett kastlyt ptsen. Pernyi Imre ndor a, Pter, a ksbbi kirlyi kancellr hosszabb ideig a szentmiklsi vrkastlyban tartzkodott; jszgigazgatknt Melith Pter mkdtt itt. Pernyi Pter bebrtnzst kveten a birtok visszaszllt a koronra, amely a munkcsi uradalommal egytt kormnyoztatta. 1572-ben II. Miksa kirly szolglatai elismersl Frangepn Ferenc horvt-szlavndalmt bnnak adomnyozta 10 ezer aranyforint zlogsszegben. Egy idre a birtokot visszakaptk a Pernyiek, azonban Pernyi Gbor magtalan (vele halt ki a csald un. ndori, vagy terebesi ga) halla utn ismt kirlyi birtok. Az uralkod ezutn az erdlyi szrmazs Telegdy Mihlynak zlogostotta el Szentmiklst, aki 1574-ben a zlogbirtokot 22 ezer forinton vltotta meg. II. Rudolf kirly 1578-ban kiadott oklevelben 8 ezer forinttal nvelte a zlogsszeget, ekkor a szentmiklsi uradalom rszeiknt az albbi 83

ZUBNICS LSZL

teleplseket emltik: Klcsin, Podhering, Repede, Szolyva, Sztrojna, Duszina, Martinka, Hrsfalva, Almamez, Als-Verecke, krmez (Volc), FelsVerecke, Verbis, Laturka, Pudpolcz, Sdeny (Zsdenyova), Perekresz, Uklin, Robonicza, Izvor, Paulova, Polen, Holubina, Szuszk /azaz Munkcstl a Krptok vzvlasztjig/. (A beiktatsnl ellentmondott Mgchy Gspr tornai fispn, a munkcsi vr ura s a Pernyi csald). A hosszabb ideig erdlyi alvajdaknt, majd 1569-71-ben szkely fkapitnyknt s udvarhelyi vrkapitnyknt mkd Telegdy Mihly (testvrvel ellenttben megmaradt katolikusnak) 1556-ban elksrte Jnos Zsigmond fejedelmet Belgrdba, hol az Szulejmn szultn eltt tisztelgett. Jnos Zsigmond halla utn Bekes Gspr prtjra llt (br Bthori Istvn vradi fkapitny, a ksbbi fejedelem az unokaccse volt), s mint ilyen rszt vett a kerelszentpli csatban is, amely utn meneklni knyszerlt Erdlybl. Telegdyt, illetve rokonait f- s jszgvesztsre tltk, bihari birtokait elkoboztk. A beiktatsnl ellentmond Mgchy Gsprral (aki Bereg vrmegye fispnja tisztsgt is betlttte) a tovbbiakban is meggylt a baja, amin nem segtett Ern fherceghelytart oltalomlevele sem. Telegdy Rudolf kirly 1583. mjus 6-n kelt engedlye alapjn jelentsen megerstette s kiptette a szentmiklsi vrkastlyt. Itt rendezte be fri udvartartst. Losonczi Bnffy Zsval kttt hzassgbl 4 gyermek szletett. Mgchy halla utn Munkcs j ura, Rkczi Zsigmond is tbb alkalommal prblta megszerezni a szentmiklsi uradalmat, azonban a Telegdyek rokonuk, Bthori Istvn orszgbr segtsgvel megakadlyoztk azt. Telegdy Mihly s Bnffy Zsa gyermekei: X. Jnos, a kor neves katonja, hsi hallt halt 1596-ban a mezkeresztesi csatban. Segnyey Annval kttt hzassgbl ngy gyermeke szletett. Kata Kisvrdai Szokoly Miklsn (15501599). A korszak egyik fennmaradt rsos emlke, egy verses levl Telegdy Kattl szrmazik. A kltn (sgornje rvn rokona volt Balassi Blint Jlijnak, Losonczy Annnak) mvelt, ntudatos renesznsz asszony; frje, Szokoly Mikls Balassi mveinek rt olvasja. Kisvrdai udvarukban vendgl lttk a szabadgondolkod Christian Franckent. A klti levl szellemes-csps vlasz egy mig sem azonostott rokonnak, ngynak levelre, amelyben az eldicsekedett az ltala ltrehozott, Pallasnak-Minervnak szentelt irodalmi ligettel. A klt(n)i vitban Telegdy Kata ironikus felhangokat ad a stilizlt psztorregny-vilgkpnek. A przai s verses rszeket vltogat levlben gyesen hasznlja az vds, a kritika, az ntudat s nirnia hangnemeit. Nagyfok potikai tudatossgra vallanak 84

PERLI-E MG EZT A HONT MS?

a vers-prza tmenetek, a szveg tartalmval egybevg, modern versritmus, amelynek alapja a szbelisgben hagyomnyozott szvegvers. A kltn teht Balassihoz hasonlan eljutott a dallamtl fggetlen szvegvershez, csak ms ton, egy archaikus hagyomnyt emelve be az irodalomba. Vilgkpe, mfaja, potikai flfogsa alapjn Telegdy Kata Balassi holdudvarhoz, tgabb krhez tartozhatott; mvt, amely a hivatalos irodalmi lettl elszigetelt, de messze nem provincilis, tvoli rokonsg fzi ssze Louise Lab klti leveleivel. TELEGDY KATA Levele ngyhoz ... Szerelmes asszonyom, az kegyelmed mestersgesen gondolt, j akaratjbul formlt, s blcsessgesen rt levelt megolvastam, kiben gy gynyrkdm, mint az gyngyhalszok, mikor hljok gazdag, szp prdval, megtelik gyngykkel, azok kztt alig hiszi, rmben melyiket kaphassa, tegye kebelben. Azvagy mint az szp parlagon stl kis nyulakat kik nagy mulatsggal vadsszk ebekkel, mikor flsekben egynhnyat ltnak, vletlen tallnak, nagy rmkben nem tudjk, hamarban melyiket klthessk, indtsk zsben; azvagy csak hzunknl 85

ZUBNICS LSZL

(tudom, voltl annl) mikor kertecskmbe megyek be kedvembe, hogyha megtekintem, melyeket kt kezem ltetett vagy vetett az sovny homokban, nem tudom, melyiket szakasszam elbben. gy n az kegyelmed gynyrsggel, hozzm val jakar szeretettel megrakott levelt olvastatvn, ugyan nem tudom, melyik rszbe gynyrkdtessem szegny honn lakos szvemet, vagy melyik rszt vegyem el, kire vlaszt rjak kegyelmednek, gondolvn azt is, hogy paraszt embernek Rmba menni, bcsek kt bolondnak vetekedni, az bcsessgnek istenasszonyi, Pallas s Minerva oltalma alatt lvkkel vlasszal igyekezni, nem klben, mint j tncost ingerleni, azvagy ugrsra kecskt tantani. Ltom, szerelmes asszonyom, s rtem, hogy immr kegyelmed Pallas s Minerva istenasszonnak (az szegny Diana asszont vadsz seregvel htrahagyvn) kedvt tallta szp, cserg patak, gynyr folys, minden szp fvekkel, fkkal, virgokkal, zg, csorg folys mellett sok szp szav, kiterjedt, szp g s gynyrkdtet fkon nagy kesen szl madarakkal megkesttetett forrssal, szp kttal, 86

PERLI-E MG EZT A HONT MS?

mint egy ldozattal, holott redjenek, tisztelvn szp barlanggal, kiknek tudom, hogy az kegyelmed nhozzm val szeretetrt kegyelmed engem is esmeretbe juttat, noha az szp forrs, reds, tisztasg, erdei szp barlang, hegyeken, vlgyeken mulatsg, nyjassg nem Pallast, Minervt, hanem csak Diant illeti mint asszonyt, mert Pallas, Minerva, ezt minden jl tudja, kulcsos vrasokat laknak, szp vrakat; erdket, hegyeket, vlgyeket, mezket nem jrnak, bdosnak, hanem Diannak, mint nagy f vadsznak az seregvel, hamadri nimfkkal engedtk lakul mint atyjoknak... Bora, elbb Csapy Kristf, majd Rkczi Zsigmond erdlyi fejedelem felesge. III. Pl Vrday Katalinnal kttt hzassgot (Vrday Katalin, csaldja utols tagja, elbb Szokolyi Mikls jegyese, majd Telegdy Plhoz ment frjhez. Annak halla utn bedeghi Nyri Pl vradi kapitnyt vlasztotta frjl. Lnya, Nyri Krisztina Eszterhzy Miklshoz ment felesgl, gy a Vrday-vagyon is tulajdonukba ment t, ezzel Kis-Wrda is az Eszterhzyakra szllt.). A csald birtokait a szentmiklsi kastlybl igazgatta. Hzassgukbl tbb gyermek is szletett. Errl tanskodik Telegdy Pl srfelirata is, amelyet nagysgos Vrday Katharina kszttetett nhai szeretett frje Thelegdy Pl dicssgre. A fr 1596. november 13-n 32 ves korban hunyt el (a csaldi srbolt a kastly udvarval 87

ZUBNICS LSZL

hatros templom kriptjban volt). Telegdy Plnak s Vrday Katalinnak hat gyermeke szletett: Istvn, Zsigmond, Mria, Zsuzsa, Kata s Anna lenyai. Csak a legkisebb lenygyermek, Anna lte meg a felnttkort. Anna bedeghi Nyri Istvn szabolcsi fispnhoz, kirlyi fajtnllmesterhez ment felesgl. Vagyonrl kivlan gondoskodott mostohaapja (s egyben apsa), Nyri Pl, de gondoltak r rokonai is, gy unokabtyja, ecsedi Bthori Istvn orszgbr is, aki 1603-ban kelt vgrendeletben kln megemlkezett lenygi rokonairl. A Bthori-vagyon lenygi javait Vrday Kata Telegdy Pln s annak lenya, Telegdy Anna Nyri Istvnn kaptk meg. Telegdy Anna arany-ezst rtkeket s drgakveket kapott rksgl 11500 forint rtkben, illetve szmos birtokot, gy mint Abaj megyben Rozgony, Zinna s Gyrke falvakat, Zemplnben pedig Helmeczet s Keresztrt. 1628-ban grf Esterhzy Mikls s felesge, Nyri Krisztina megllapodtak Nyri Istvnnal s Telegdy Annval, hogy 28 000 forint lezetse mellett a szentmiklsi kastlyt s szmos birtokot azok letk vgig lvezhetik, azutn pedig a zlogsszeg visszazetse nlkl visszaszll a vagyon az Esterhzycsaldra. Mivel a Telegdy-famlia X. Jnos gn tovbb lt, ai, IV. Ferenc s Gspr is benyjtottk ignyket a csald birtokaira. Telegdy Gspr s a, Istvn hatalmas vagyon birtokba jutottak rkls s zlog rvn, tbbek kztt a Surnyi s a Prpostvry csaldoktl. Apja halla utn a leleszi konventhez fordult, hogy lltsk ki szmra a szentmiklsi uradalom tulajdonjogval kapcsolatos oklevelek msolatt, majd krelmezte a kassai kamarnl a zlog tovbbi megerstst, amelyre tovbbi 30 000 forintot tett le. 1650-ben III. Ferdinnd csszr megerstette Telegdy Istvnt az uradalomban (ekkor nslt meg, s a birtokra szintn ignyt tart Lnyay Zsigmond Bereg vrmegyei fispn lnyt, Margitot vette felesgl). A gyakran betegesked fr 1649-ben elksztette vgrendelett, amelyben vagyonnak f rksl felesgt, Lnyay Margitot jellte meg. Az utols Telegdy 1653-ban halt meg. Felesge, Lnyay Margit szeptember 23-n kelt levelben mr mint az nhai tekintetes s nagysgos Thelegdy Istvn r megmaradot Ezvegye rta al magt. Ksbb III. Ferdinnd kirly a kastlyt s uradalmt Lnyai Zsigmondra s mindkt nembeli rkseire ruhzta. Az elhunyt Lnyai Zsigmond zvegyt nagymihlyi Bnffy Erzsbetet Rkczi Lszl vette el, s gy a szentmiklsi birtokok elbb r, ksbb rokonaira, a Rkcziakra szlltak. II. Rkczi Gyrgy sikertelen lengyelorszgi hadjrata nyomn a lengyel hadak a szentmiklsi kastlyt is feldltk. 1661-ben Rkczi Lszl neje, Bnf Erzsbet 88

PERLI-E MG EZT A HONT MS?

lakott benne. 1666-ben itt rejtztt el I. Rkczi Ferenc a gyszos vget rt Wesselnyi-fle sszeeskvs buksa utn, ekkor a kastly Homonnai Drugeth Gyrgy zvegynek, Esterhzy Mrinak kezn volt. 1669-ben Lipt kirly beleegyezett, hogy a Rkczi csald a szentmiklsi uradalmat az Esterhzy csaldtl 65.000 tallrrt tvehesse. Ennek nyomn 1673-ban mr Rkczi Ferenc zvegynek, Bthory Zsnak birtokaknt emltik. Bthory Zsa elhunytval a birtokot Zrnyi Ilona vette t gyermekei javra. II. Rkczi Ferenc vadszatai sorn gyakran megfordult szentmiklsi kastlyban. 1711. februr 19-n e kastly adta utols szllst hazai fldn, hol mg az jszakt tlttte. 1711-ben, a szatmri bkekts utn Rkczi birtokt a kincstr kezelte. 1726-ban VI. Kroly Szentmiklst Munkccsal egytt grf Schnborn Lotr Ferencnek adta. Ettl kezdve e csald s leszrmazottai birtokoltk. A vrkastly emeletes, U alaprajz, az szaki s a dli sarkain kill kerek, illetve sokszg saroktornyokkal. Lent nagy pinck terlnek el, a fldszinti keresztboltozat rsz a saroktornyokon kvl hat szobt s konyht, valamint egy hajdan palotnak nevezett tgas elcsarnokot tartalmaz, mg fent az emeleten hossz keskeny folyosbl nyl hat kis szoba s egy nagy terem tallhat. 1734-ben kmnyeket ptettek a hzra. Az eresz alatt krben lrsek vannak, amelyek a vrkastly eredeti rendeltetsre utalnak. Falai vastagok, homlokzatai simk, nylsainak tbbsge egyszer. Mindssze a saroktornyok els szintjn lv ablakok tlcsresek, lrsszerek, mg a dli oldalhomlokzat kt fldszinti ablaka renesznsz stlus. Ez utbbiak ketts ablakok, kkereteik gazdagon s mvesen faragottak. Fels sarkaikon ornamentlis dsztsek vannak, felettk tagolt szemldkprknyokkal. A kastly dlnyugati bejratt 1734-ben Marksteiner Jakab uradalmi kmves falazta be, s azt a kastly ellenkez oldalra tette t. 1943-ban a Memlkek Orszgos Bizottsga vgzett itt kutatsi s restaurlsi munklatokat. Ekkor kerlt el az szaki s a nyugati falon kt sgraftto, amelyek kzl az egyik hromszg timpanonban Rkczi-cmert mutatott.

3. Borsova vra Borsova vra Vri kzsg dli hatrban, a Borzsa foly jobb partjn fekszik, nem messze a Borzsa-Tisza torkolattl. Valsznleg tudatosan vlasztottk ki a vrhelyet, hiszen hrom oldalrl folyk vdtk. Anonymus krnikjban gy emlkezik meg a vrrl: Borsova vrt ostrom al fogta, harmadnapra harccal bevette, falait lerombolta, s Saln vezr 89

ZUBNICS LSZL

katonit, kiket ott tallt, bilincsbe verve Hung vrba vezette. A lers arrl tanskodik, hogy mr a magyar honfoglals eltt itt megerstett rhely llt, amely valsznleg a Tiszn lefel tart sszlltmnyok biztonsgt felgyelte. Az 1960-ban lefolytatott rgszeti satsok eredmnyei arra mutatnak, hogy az erssg s a krnyez telepls valamikor a VIII-IX. szzadban jtt ltre. A vr egy ideig a krnyk kzigazgatsi s egyhzi kzpontjaknt is szerepelt. Itt volt az ispni, illetve az esperesi kzpont, innen irnytottk az egykori Borsova megyt, amelynek terlete egszen Kisvrdig hzdott. A vrbl alagtrendszer vezetett ki, ennek nyomaira a ksbbiekben hzpts sorn bukkantak r. Lehoczky Tivadar, vidknk neves polihisztora gy rt a vrrl: A borsovai vr hajdan nagy kiterjeds erssg lehetett; fekdt ez a rla elnevezett Vri vros dli rszn az azt keletrl krnyez Borsova s a dlnyugati oldalt rint Tisza kztti flszigeten, melyet most szakrl a vros fell hatalmas fldtlts kerti be. Mint a lakosok mondjk, a vrtr keleti szln llottak egykor a vrrsg lakjai, mg a nyugoti szln, a mostani Szentgyrgy (lltlag Szengor, az egykori legends vrr emlkt rzi) nev temethelyen, a fvr emelkedett, a keleti tborhelytl rkokkal s snczokkal el lvn klntve, melyeket a Borsova s Tisza vizek s ezek radmnyai megkzelthetetlenn tettek. A tatrjrs sorn Borsova vrt is leromboltk, ezt kveten megyeszkhelyi szerept elbb Nagybereg, majd Lampertszsza veszi t. (Nmely felttelezsek szerint nem is a tatrjrs, hanem a kiskirlyok korban, IV. Lszl s III. Endre uralkodsa idejn, a belhbork sorn pusztult el). A tatrjrst kveten IV. Bla kirly idegen telepeseket, hospeseket teleptett le itt. A helysg a tovbbiakban a munkcsi kirlyi vruradalomhoz tartozott. Fontossgt jelzi, hogy mezvrosi rangra emeltk, mi tbb, Erzsbet kirlyn (Kroly Rbert felesge, a vidk fldesura) szabad kirlyi vrosokat megillet jogokkal (gy pallosjoggal) ruhzta fel. A vr utols maradvnyai (kpolna, egy bstya) az 1657. vi lengyel betrs idejn pusztultak el. (Lehoczky gy r errl: ... kik a rgi toronyt a benne volt rgi harangokkal egytt a vr alatt foly Borsova iszapjba dntttk.) A vr helyn napjainkban a kzsgi temet tallhat, amelynek a dlkeleti rszn lv hasadkot a mai napig Vaskapunak nevezik. A vr kveit, tglit a helyi lakossg ptkezs cljra hordta szt. Ezekbl kszlt az egykori vendgfogad, a lelkszlak s a templom kertse is. A korabeli okmnyok szerint a vidk birtokosai tbbszr is elltogattak a vrba, gy 1445-ben Hunyadi Jnos kormnyz, illetve 1466-ban felesge Szilgyi Erzsbet is. 90

PERLI-E MG EZT A HONT MS?

4. Kovsz A Benei- s a Kelemen-hegy kztt flton, a Borzsa foly jobb partjn ltszanak a kovszi vr bokrokkal s szederindkkal bentt romjai. Hadszatilag fontos hely volt, hiszen a Mramarosbl az orszg belsejbe vezet n. sutat ellenrizte. Lehoczky Tivadar szerint a telepls s a vr a nevt a hatrban elterjed Kovas-sziklktl vev. A vr els rsos emltse 1390-bl val, amikor Zsigmond kirly Nagymihlyi Gyrgy nak, Jnos mesternek adomnyozta Vrival egytt. A ksbbiekben a kusali Jakchy csald birtokolta Kovszt. Ezt a nagy mlt, orszgos jelentsg csaldot mltatlanul feledte el a trtnelem. A kusali Jakchyak Szatmr s Bels-Szolnok (Erdly) vrmegyben voltak birtokosok. Egyik tagja, I. Gyrgy 1400-ban mint kirlyi ftrnokmester emlttetik, illetve ugyan ltta el Bereg vrmegye fispni tisztt is. A csald egyik gt birtokrl Kszoninak is neveztk. Egyik tagja, kszoni Jakchy Lszl 1505-ben Bereg vrmegye kvete volt a rkosi orszggylsen. A Jakchy csaldtl egy idre elidegentettk birtokait, azok nagy rszt a Hunyadiak, illetve Szilgyi Erzsbet kaptk meg. gy 1461-ben Hunyadi Jnos besztercei grfot, Magyarorszg kormnyzjt iktattk be Kovsz birtokba. A Jakchyak sokat pereskedtek szomszdaikkal, gy a Szaniszlffy Bthoriakkal, akik egy idre mg Kovszt is elnyertk tlk. Lenygi rksgknt, illetve vsrls tjn a Mathuznai csald szerezte meg a kovszi uradalmat (kszoni Jakchy Katalin hozomnyaknt). 1540-ben Mathuznai Gyrgy s Pl eladta a vrat Kvssy Kristf huszti vrkapitnynak. Az 1543-as beiktatsi okmny szerint a vrhoz a krnyez fldek mellett az Atak folyn lv ktkerek malom, a Borzsa folyn lv malom, illetve a folyn tvezet vmhely tartozott. 1546-ban a Mathuznaiak visszakaptk Kovszt. Mathuznai Pl kihasznlva a Jnos Zsigmond erdlyi fejedelem s I. Ferdinnd kztti hborskodst valsgos rablvrat alaktott ki Kovszn, innen tartotta rettegsben a krnyket. Balassa Menyhrttel kzsen ttrtek a csszr hsgre, ezrt a fejedelem (aki ekkor Bereg megye egszt birtokolta) Gyulafehrvron kelt rendeletvel Kovszt elkobozta s Glti Ferenc munkcsi vrnagynak adomnyozta. Ferdinnd is megelgelte a Mathuznaiak garzdlkodsait, ezrt 1563-ban vizsglbiztosokat kldtt ki a megybe. A pozsonyi orszggylsen a rendek hatrozatot hoztak, hogy meghagyjk az orszg fkapitnynak, vizsgltassa ki: szksges-e az orszg vdelme szempontjbl a kovszi vr. Amennyiben igen, gy csszri hadakat kell benne elhelyezni, s ha nem, akkor le kell rombolni. 91

ZUBNICS LSZL

Mivel ekkor a vidk mg Jnos Zsigmond birtokban volt, a hatrozatnak nem tudtak rvnyt szerezni. 1564-ben, amikor Schwendi Lzr csszri hadakkal elfoglalta a vidket, a kovszi vrat is megostromoltk s bevettk. Ekkor romboltk le az erssget. Vgs pusztulst a tatrok okoztk, akik 1567-ben sprtek vgig a vidken. Ezt kveten nem plt fel tbb. A vr kzponti magja s legrgebbi rsze a dlnyugati sarkn elhelyezked 12 mter krli kerek laktorony volt. Ehhez plt hozz a hromszg erdfal. A vrat szaki oldalrl egy 15 mteres meredek sziklafal, a msik hrom oldalrl pedig rokrendszer vdte. ptsnek kort a kutatk a XII-XIV. szzadra teszik, a szerednyei mellett a laktornyos feudlis vrak egyik legszebb pldja.

5. A ddai Tvr Dda kzsg hatrban, a Tvrnak nevezett dlben fekdt egykor az a mocsrvr, amelyrl napjainkban csak az idsek elbeszlseibl hallunk, k is gyermekkorukban mr csak az egykor a vrba vezet clphd maradvnyait lthattk egy-kt gerenda formjban, amely az azta teljesen kiszradt s feltltdtt mocsrban maradt. A Tvr krdsvel korbban Csatri Gyrgy s Razgulov Valerij foglalkoztak mr, ugyanakkor gy vlem, a sorozat akkor lesz teljes, ha az egykori ddai erdtmnyrl is ejtek pr szt. A vr els rsos emltse 1274-bl szrmazik, viszont a XX. szzad 40es veiben Jankovich Jzsef ltal itt lefolytatott satsok azt bizonytjk, hogy mr korbban, a magyar honfoglals idejn is volt itt egy kisebb telepls. A magyar krnikkban tbb helyen is szerepelnek mocsrvrak, kzttk is a leghresebb Mosaburg (Zalavr), a pannonszlvok dunntli kzpontja. Valsznleg itt, a gyepszlen, a termszeti adottsgokat kihasznlva plt fel a Tvr. Formjban a szabolcsi (s a guti) fldvrra hasonlthatott, azaz hromszg alak volt, amelyet tbbszrs rokrendszer, illetve jelen esetben a krnyez mocsr vdett az ellensges tmadsokkal szemben. Lssuk mit r a vrrl vidknk neves kutatja, Lehoczky Tivadar: E parnyi erd csak 25 mter tmrj, s hrmas snccal s tltssel vala egykor krlvve. ... A vr helyn jeltelen tglk s kvek hevernek, s nmi regek, melyeket kincskeresk vjtak. A lp mr kiszradt, legelnek, s rszben kaszlnak hasznltatik. A kincskeress nem lehetett vletlen, mert a nphagyomny szerint a vrban rablk tanyztak, akik kincseiket itt rejtettk el. 92

PERLI-E MG EZT A HONT MS?

Csekly mretei ellenre a ddai Tvr fontos szerepet jtszott az szakkeleti hatrok vdelmben, hiszen csak a hidakon t lehetett megkzelteni, ezeket vsz esetn a vdk knnyen sztrombolhattk. A Jankovich Jzsef ltal vgzett satsok sorn bizonyossgot nyert, hogy a vidket, illetve az agyagdombot, amelyen a vr is llt, mr az jkkorszak (neolitikum) sorn emberek laktk. Erre a teleplsre plt r a vr, amely vgleges formjt a XVIII. szzadban nyerte el, amikor tbb kbl, illetve tglbl kszlt pletet emeltek itt (ennek nyomai mindentt lthatk voltak a vr terletn). Dda kzsgnek s krnyknek 1865-ben sszelltott kataszteri trkpn mg ott lthat a Tvr helye, igaz a trkpsz sajt fantzijra hagyatkozott, amikor azt egy tornyos lovagvrnak brzolta. 6. A guti fldvr Mint mr emltettem, a magyar honfoglalst kveten seink a mocsaras, radsos vidken szmos fldvrat ptettek, elssorban kisebb magaslatokon, ahol a lakossg vdve volt az rvizekkel, illetve a gyepkn be-betr ellensggel szemben. Gut (a keltk idejn is lakott terlet) egyike volt azoknak a teleplseknek, amelyek lett a Szernye-mocsr, illetve a krnyez hatalmas erdsgek (silva Bereg) egyarnt meghatroztk. Els rsos emltse 1312-ben trtnik; ekkor tnik fel egy Csarodn hatalmaskod nemes nevben. Viszont a teleplst ksbb is birtokl kis- s nagyguti Guthy csald trtnetbl ismert, hogy az a Lszl nev udvari vitz, aki 1217-ben tevkenyen rszt vett II. Endre kirly sikertelen keresztes hadjratban, s az uralkodt a Szentfldre is elksrte, mr birtokkal rendelkezett itt. 1241-ben Batu kn pusztt hadjrata folyamn az egsz vidk megsemmislt. Taln a krnyez erdknek, mocsaraknak, illetve az utbbiban rejtz fldvrnak ksznheten a lakossg egy rsze megmeneklt, hiszen mr 1323-ban ismt virgz teleplsknt emltik. A fldvr, amelyet a nphagyomny szerint Kismunkcsnak is neveztek, a Szernye-tbl (Gti-t, vagy Stagnum) kiszakad Jaszin s a gti nagy vz nev folyk egyeslsnl terlt el, ahol a Kis- s Nagygut helysgek kztti vzzel krlvett szigeten fekdt, kb. 2 holdnyi terlett fldtltsekkel s rkokkal vdtk. A fldvr, a benne lv krival, a krltte elterl birtokrszekkel egytt a Guthy csald birtokt kpezte, mg a folytl dlre elterl Nagygut a munkcsi kirlyi vrtartomny rsze volt. A vr egyik emltse 1466-bl val, amikor Szilgyi Erzsbet (Hunyadi Jnos zvegye, Mtys kirly desanyja) Demeter napja krl (oktber 24.) 93

ZUBNICS LSZL

Udvary Antal nev tisztjnek h szolglatai jutalmul a szigeten egy nemesi udvarnak (curia) val telket s az utni illetsget rk idkre adomnyozott. A vr romlsa valsznleg az 1566-os msodik tatrjrst kveten indult meg, amikor a falut s vrat kifosztottk s leromboltk. Ezt kveten a fldvr mr nem szerepel a lersokban, viszont annak terlete tovbbra is a mindenkori fldesurak tulajdont kpezte. A tatrdlssal kapcsolatos a legenda, amely szerint Kisguti Balzs, az akkori birtokos meneklse eltt elsatta kincseit a vr terletn, amelyben tbbek kztt egy arany kr is volt (a meseszer tklts mr hat krrl, ugyanennyi bresrl s ekrl is tud). Az egykori vr terletn, annak egyik cscsban ll a reformtus templom. Itt plt fel az ltalnos iskola s az voda is. Az egykori fldvr emlkt a Kismunkcs utca rzi. A fld egykori vizesrkai, illetve sncfalai a Vrke egyik holtga (az cska), illetve a Lehoczky utca kis zldsgeskertjei aljn hzdtak. A Pallas Enciklopdia szerint 1891-ben a vr nyomait a Szernye-t mellett mg ltni lehetett.

Mramaros vrmegye
7. Huszt Bs dledkeiden, Husztnak romvra megllk rja le Huszt cm versben 1831. vi ti lmnyeit Klcsey Ferenc, a Himnusz halhatatlan szerzje. A klt, aki betegsgt kezelni indult a viski gygyvizek mell, megpihent a magyar s az erdlyi trtnelem eme nevezetes vgvrnl, s megtekintette annak romjait. A vr stratgiailag fontos helyen, a Tisza s a Nagyg (Rika) sszefolysnl emelked kpos szikln plt fel. Itt, Huszt mellett szakad ki a Tisza a Krptok lelsbl, sebes rohansa itt szeldl meg, s alakul t a kanyarg alfldi Tiszv. Huszt alaptsa a tatrjrst kvet orszgrendezs idejre tehet, valsznleg ekkor plt fel vra is. Az erssg a viski vrat vltotta fel a Tisza-mellki falvak, a legfontosabb kirlyi jvedelmek egyiknek szmt sbnyk, a lassan szervezd Mramaros vrmegye vdelmben (itt alakultak ki a legksbb a vrmegyei keretek, hiszen hatalmas rengetegeivel a kirlyi csald vadasparkjul szolglt). Az 1329. vi Kroly Rbert ltal adomnyozott privilgium Husztot a 4 koronavros (ezekhez 1352-ben Mramarossziget is csatlakozott) fhelyv tette. A legendk szerint a msik ngy koronavros Hosszmez, Visk, Sziget s Tcs nevnek els betibl szletett a HVSZT nv. A vidket a II. Gza s III. Bla idejn a vidknkre rkezett szszok teleptettk be. Errl tanskodik az a tny is, hogy a koronavrosok Nagyszls kivltsgait kaptk meg. 94

PERLI-E MG EZT A HONT MS?

A huszti vr els rsos emltse 1353-bl val, amikor Macska Domokost emltik vrnagyul ( volt ekkor Nyalbvr kapitnya is). 1365-ben Zsigmond kirly a vidket Drg s Balk olh vajdknak, a Drgffyak seinek adomnyozta, azzal a cllal, hogy a moldvai vajda betrsei ellen vdjk az orszghatrt. A Drgffyak kzl kerltek ki a megye ispnjai, a skamaraispnok, k voltak a vidk legnagyobb birtokosai. Zsigmond kirly ksbb Pernyi Imre titkos kancellrnak adomnyozta Husztot, amivel megalapozta a kt csald tbb vszzados hborskodst. A XV. szzad vgn a vros jra a korona birtokba kerlt vissza. Kirlyi, illetve ksbb kirlyni tulajdonba kerl a sbnykkal egytt: Mtys kirly npolyi hzassga folytn a jvedelmek Beatrix kirlyn kincstrt gazdagtottk. 1498-ban a vrat s az uradalmat ismt a Pernyi csald szerezte meg Pernyi Gbor szemlyben. A Dzsa-fle parasztlzads idejn a vidk nemessge a huszti vrban tallt menedkre, amelynek ostromval hiba prblkoztak a felkelk. Ezt kveten ismt kirlyi tulajdonba kerlt a vr. A vrat egy idre Mria zvegy kirlyn is birtokolta. Ebbl a korszakbl (1523. december 22.) szrmazik a pozsonyi kptalan, mint hiteleshely ltal kiadott oklevl, amelyben Mria kirlyn bizonytja, hogy azon szolglatok fejben, amelyeket Artand-i Pl, a kirly tancsosa, tanstott eddig urval, Lajos kirllyal szemben, azonkvl nhny hvnek az ajnlsra, a nevezett Plnak adta brbe t vre Hwzth nev vrt az ottani sbnykkal, Rhona vrkastllyal, vrosokkal, birtokokkal s sszes egyb ottani javakkal s az sszes k skamarkkal, amelyek a nevezett vrhoz s skamarhoz tartoznak, oly felttellel, hogy venknt 7000 forintot zet neki kszpnzben s 1500 forintot sban, mg pedig minden Szent Jakab apostol nnepn 3500 forintot s minden Szent Pl apostol megtrse napjn szintn 3500 forintot, st pedig ezer forint rtkben a Porozlo-i kamarba venknt elszr odarkez hajszlltmnyokbl, 500 forint rtk st pedig venknt az emltett vr fenntartsra kell adnia. Azon skrl pedig, amelyek a bnyk terletn mr ki vannak vgva, vagy pedig mr a Tisza folyhoz szlltva, adjon szmszerinti kimutatst. Ezeknek a felt a nevezett Pl maghoz vlthatja, mgpedig szzatszzat egy-egy forint ellenben s ezeknek az rt 1525. Szent Pl fordulsa napjig kell bezetnie; a msik fllel szabadon rendelkezhetik, de majd a brlet lejrta utn, amikor a vrat s a skamart visszaadja, ugyanannyi st lesz kteles visszaszolgltatni, amennyi most neki szabad rendelkezsre maradt, azonkvl minden st, amelyet a visszaadskor a bnyk mellett kivgva tallnak, vagy mr a Tiszhoz leszlltva, ugyanazon az ron fogjk tle visszavenni, amily ron most kapta a st. A st szllt hajkon is ugyanannyi lelmet lesz kteles a visszavltskor szolgltatni, amily mennyisgben most 95

ZUBNICS LSZL

kapta azokat. Ha Pl t ven bell meg tallna halni, akkor a brlet a htralv idre testvrre: Artandy Balzsra s Pl felesgre, meg gyermekeire szll, amiben senki sem zavarhatja ket, de a nevezett Balzs s Pl felesge meg a gyermekei eskt ktelesek tenni, hogy a vrat a kirlyn rszre megrzik; ha ellenben ezek nem akarnk a vrat s a skamart tovbbra is megtartani, akkor szmadst tve velk, ha a kirlyn rszrl mutatkoznk tartozs, kteles ket teljesen kielgteni, amit kirlyni szavra fogad. Ha orszgos hbor tmadna, vagy nem vrt rads (inundatio superua), az ebbl szrmaz krt a kirlyn kegyesen magra vllalja. Ha pedig Isten t, a kirlynt szltan el idkzben az lk kzl, arra az esetre az az akarata, hogy utdai rizzk meg Artand-i Plt, Balzst s rkseiket a vr s a kamark birtokban. Vgl ktelezve lesznek a nevezett Artandiak, hogy a brlet lejrtakor a vrat s a tbbi javakat a kirlyn vagy utdai kezbe adjk vissza s senki msba, addig pedig azokat hsgesen megrizni s a jobbgyokat, a szlltkat s ms alattvalkat rgi szabadsgukban megtartani s mindenkivel szemben megvdeni. (A Bihar vrmegyben birtokos, a mramarosi skamaraispnsgot ellt rtndi testvrek, Pl s Balzs elbb II. Lajos, majd Szapolyai Jnos (I. Jnos magyar kirly) hsges tmaszai voltak. rtndi Pl 1514-ben a keresztesek (Dzsa-fle parasztlzads) ellen harcolt, 1518-ban a II. Lajos mellett mkd orszgtancs befolysos tagja volt. Tagja volt annak a kvetsgnek, amelyet a kirly nagybtyjhoz, Zsigmond lengyel kirlyhoz kldtt, hogy segtsget krjen a trk tmads ellen. (Valsznleg ennek egyik kzzelfoghat honorriuma volt a kirlyn birtoknak tengedse) rtndy egyike volt a kirlyi tekintly helyrelltsra keletkezett kalandos trsulat-nak, amely az 1526. prilis 24-i orszggylsen megbuktatta Werbczy Istvnt. A mohcsi vsz utn az rtndytestvrek hsgesen szolgltk az j nemzeti kirlyt, aki 1528-ban Tokaj vrt s uradalmt adomnyozta nekik. Elleneztk Lodovico Gritti, a velencei doge termszetes a, a trk nagyvezr tmogatst lvez kalandor kormnyzv val kinevezst, aki 1530-ban elfogatta, majd lefejeztette ellenfeleit. 1533 janurjban maga Jnos kirly is egy ideig a huszti vrban idztt. A mohcsi csatt kveten a vr tbbszr vltott tulajdonost. Egy idre Ndasdy Tams kapta meg adomnyba, viszont a vrban tovbbra is Kvssy Kristf vrnagy uralkodott, akirl a korabeli krnikk gy emlkeznek meg, mint nevezetes ldkl s ragadoz emberrl, aki hadaival hrom vrmegye lakossgt tartotta rettegsben. Magyarorszg hrom rszre szakadsa utn Huszt egyike lett az erdlyi fejedelemsg legfontosabb vgvrainak. 1556-ban Izabella zvegy kirlyn csapatai ostromoltk az erssget, azonban csak az rsg kiheztetsvel sikerlt a vrat elfoglalni. Ekkor tartzkodott a vrban Bornemissza Pter prdiktor, aki valsznleg itt rta meg Siralmas nnkm cm verst. 96

PERLI-E MG EZT A HONT MS?

A speyeri szerzds alapjn a vr az erdlyi fejedelemsghez kerlt. Jnos Zsigmond fejedelem vgrendeletben Hagymssy Kristfra, Bks Gsprra s Csky Mihlyra hagyta. (Jegyzet: Csky (VI.) Mihly, Szapolyay Jnos egyik leghsgesebb tmasza. Elbb gyulafejrvri kanonok, ksbb a klvini hitre trt. Az Erdlybe szorult Izabella kirlyn, majd Jnos Zsigmond fkancellra s titkra. Szolglatairt elbb a beregmegyei Kgys birtokt, majd 1571-ben a kihalt Czibak csald Bihar megyei jszgait, s Huszt vrt kapja adomnyul. Jnos Zsigmond vgrendeletben a testamentumos urak egyikv nevezi ki, a fejedelemvlaszt orszggylsen Bkes Gspr tvolltben (a tancsr a csszri udvarban tartzkodott a speyeri szerzds gyben) Bthori Istvn vradi fkapitny megvlasztst tmogatta. Hagymssy Kristf egyike volt a korszak legnagyobb katoninak. Mivel felesge hozomnyt, Makovica vrt s uradalmt a Ferdinnd-prti Serdy Gspr elfoglalta, s a fr hiba pereskedett annak visszanyerse gyben, Szapolyai Jnos kirly prtjra llt, aki kinevezte Huszt vrnak kapitnyv /15571564./) Azonban Bks prtot ttt a fejedelemm vlasztott Bthory Istvn ellen. A vrat Hagymssy tadta a fejedelemnek. Ekkor Bks segtsgre rkez csapatval jrt vidknkn Balassa Blint is, aki elbb megverte Kornis Gspr huszti kapitny embereit, ksbb azonban Hagymssy csapdjba esett. A huszti vr brtnben szmos erdlyi nemes raboskodott, gy Glffy Jnos fejedelmi tancsos is. A gazdag uradalmat a tovbbiakban az erdlyi fejedelmek birtokoltk. Bethlen Gbor ccsnek, Istvnnak adomnyozta, gy a Bethlen csald birtoka lett. A rvid idre a fejedelmi trnusra is emelked Bethlen Istvn mramarosi s hunyadi fispn els felesge, Csky Krisztina halla utn ismt megnslt, felesgl vette Krolyi Katt, Rhdey Ferenc vradi fkapitny zvegyt (Bethlen Gbor sgornjt). Krolyi Kata frje udvarba vitte 10 esztends t, Rhdey (III.) Ferencet. Az anya minden lehetsget felhasznlt a elmenetele rdekben: frjvel megegyeztek gyermekeik sszehzastsrl. Bethlen Druzsina kezvel igen jelents birtokok ura lett, gy tbbek kztt a huszti vr s uradalom. Udvart a huszti vrban rendezte be. Mramarosi birtokait tovbb bvtette 1641-ben, amikor 3600 forintnyi zlogsszegrt maghoz vltotta Bnf gnes bocski uradalmt (Bocsk, Lonka, Rah, kt Polyna, Roszucska, Karcsonfalu). I. Rkczy Gyrgy fejedelem 1648. jlius 1-jn kelt oklevelben Rhdey Ferencnek adomnyozta a mramarosi rks fispnsgot. 1654-ben lengyel honstst is nyert. Ekkor volt a huszti vr aranykora, hiszen pldul messze fldn hres iskoljba mg a szomszd megyk (a kirlyi Magyarorszg) 97

ZUBNICS LSZL

nemesei is jrattk gyermekeiket. II. Rkczi Gyrgy 1657. vi rtelmetlen lengyelorszgi hadjrata kvetkeztben trk-tatr seregek tmadtk meg Erdlyt. A rendek ekkor lemondattk a fejedelmet, s helyette Rhdeyt vlasztottk meg. azonban nhny hnap mlva, 1658. janur 24-n nknt lemondott a nehz s veszedelmes tisztsgrl. Nem sokkal lemonds utn, 1659. jnius 13-n kelt oklevelvel I. Lipt kirly neki s Lszl nev nak szent-rmai birodalmi gr cmet adomnyozott. A kzgyektl hallig nem vonult vissza, egyike volt Apaffy Mihly fejedelem tancsosainak. Fia, Lszl korai halla utn visszavonult huszti birtokra. Sokat ldozott az oktatsi intzmnyekre, jelents sszegekkel tmogatta a debreceni, srospataki s szatmri iskolkat, Mramarosszigeten pedig egy kzkrhz ptst s fenntartst rendelte el. 1667. mjus 13-n halt meg Huszton. A nagyr igen szerette hazjt, ezrt mg tulajdon unokaccst, Zlyomi Miklst is fogsgra vetette, amikor az a trkk tmogatsval trnkvetelknt kvnt fellpni. Ekkor a trkk Ali temesvri pasa vezetsvel Huszt al vonultak s kveteltk Zlyomi kiadst. A seregben tartzkodott Evlia Cselebi, a hres trk vilgutaz is, aki tzktetes munkjban Husztrl is megemlkezik. Ksbb Teleki Mihly kancellr szerezte meg a mramarosi fispni, illetve a huszti fkapitnyi cmet s az ezzel jr birtokokat (korbban megprblkozott a Dolhay-uradalmak megszerzsvel is). A Wesselnyi-fle sszeeskvs idejben I. Rkczi Ferenc hadainak egy rsze 1670-ben itt tallt menedket Spork tbornok seregei ell. Ekkor a vr tulajdonosa a Magyarorszgrl elldztt Thkly Imre volt (a Rhdey s a Bethlen csald kzeli rokona). Huszt vra lett a kibontakoz kurucmozgalom egyik kzpontja. 1703-ban a szabadsgharc kitrst kveten Rkczi egyik hve, Ilosvay Imre bejutott a vrba, s ott a zetetlen nmet rsget megnyerte a fejedelem prtjnak. 1706. mrcius 18-n az erdlyi rendek itt ktttek szvetsget a magyarorszgiakkal, hogy Ausztrival kln bkre nem lpnek s Rkczit a magyarok is elismerik Erdly fejedelmnek. A szabadsgharc hanyatlsa idejn II. Rkczi Ferenc 1711. prilis 27-re Husztra orszggylst hvott ssze, de akkorra mr megszletett a szatmri bkeszerzds. A bke megktse utn az 1715. vi XCII. trvny Mramaros vrmegyt a magyar kirlysghoz csatolta. Ekkor kezddtt meg a vr leszerelse, s lass romlsa. 1711-ben az ersen megrongldott vr az osztrk helyrsg szllsa lett. 1766. jlius 3-n tbb villmcsaps is rte. Tz keletkezett, amely a lportornyot is elrte. A robbans a legtbb pletet s a falakat is lerombolta. A romokat ekkor mg ideiglenesen befedtk, de II. Jzsef csszr helyszni szemlje utn vglegesen az enyszet lett az osztlyrsze. 98

PERLI-E MG EZT A HONT MS?

Mra csak a kls falak romjai lthatk. A mintegy 150 mter magas szikln plt vr szablytalan kelet-nyugati irnyban elnyl alaprajz volt. Vdmveinek elrendezsvel alkalmazkodott a helyi domborzati viszonyokhoz. A falak alapzatt a sziklba vjtk, ahol azonban a fal a termflddel rintkezett, ott clpsort vertek le, a clpk s a vrfal kztti rszt pedig rzsszeren feltltttk. gy akadlyoztk meg a vrfal kopst s neheztettk meg az ostromlk feladatt. Az erd 160 mter hosszsgval s 70 mter szlessgvel igen nagy terlet hegyi vrnak szmtott. Az erssg als s fels nll vdelmi rendszerrel br vr volt. Az als vrat hromszglet bstykkal erstettk meg, innen lehetett ellenrizni a fels vrba vezet utat. Itt voltak a lak- s a gazdasgi pletek, a brtn s a templom is. A fels vrba vezet t vgn egy 8 mter mly rok hzdott, amelyen csak felvonhdon lehetett tjutni. A felvonhidat mindkt oldalrl bstya vdte. 8. A dolhai vrkastly Dolha kzsg az Ilosvai jrs egyik legszebb pontjn, a Borzsa s a hegyek tallkozsnl fekszik. A hagyomny szerint a falu eredetileg a Szvinka-patak vlgyben fekdt, de egy fldrengs alkalmval elsllyedt, s a mai helyn ksbb plt fel. (A nphagyomny szerint hsvt nnepn most is hallani a templom harangjainak kongst a patak mlybl.) 1411-ben Dolht mint vmszed helyet emltik. Eredetileg Bereg vrmegyhez tartozott, ksbb kirlyi hatrozattal (1454-ben) Mramaros vrmegyhez csatoltk. Dolha s a vrkastly trtnete szorosan sszefondik a Dolhay csaldval (a csald egy trzsbl ered a Bilkey, az Ilosvay s a Komlssy csalddal /a csaldnevek a birtokkzpontra utalnak/. Ezek a csaldok kzs cmert hasznltak). A Dolhayak s rokonaik mint a munkcsi kirlyi uradalom egyik kenzcsaldja kaptk meg Kerecke s Kusnica birtokt idsebb Erzsbet kirlyn (Kroly Rbert felesge) adomnyaknt. Igazi nemessget Dolhay Szaniszl szerzett, akinek hsges szolglatai fejben Korjatovics Tdor, a munkcsi uradalom birtokosa (Zsigmond kirly unokanagybtyja) Sarkad kzsget adomnyozta (igaz, a Dolhayaknak vissza kellett adniuk a kirlyi uradalom korbbi rszt kpez Kereckt s Kusnict). A csaldi legendrium szerint a csald se az a rutn herceg, aki a honfoglal magyarokat tvezette a Krptok hgin, s ezrt a munkcsi tborban rpd nagyfejedelemtl kapta jutalmul a Dolha krnyki birtokokat. Utdait mg 99

ZUBNICS LSZL

a XIV. szzadban is orosz hercegeknek hvtk. A valsg sokkal przaibb: a csald sei IV. Bla kirly idejn telepedtek t Kunorszgbl (a mai Moldva) Mramarosba. A nemzetsg csaldfja 1366-tl tekinthet hitelesnek. A Dolhay csald els ismert se (Hosszmezey) I. Szaniszl, a beregmegyei olhok vajdja, aki 1330 tjn testvreivel Bilkey Karcsonnal, Ilosvay Maxemmel s Komlsy Torpa Mihllyal egytt meneklt Moldvbl, ahonnan Dragos vajda ldzte el ket. (A csald hiteles trtnete a leleszi kptalan, a Teleki grfok gymri s a Petrovay csald levltraiban tallhat okmnyok szerint rekonstrulhat.) A famlia mr a harmadik nemzedkben klnbz gakra s csaldokra bomlott. gy pldul I. Mihly, hogy megklnbztesse magt unokatestvrtl, Istvn vajda tl, Mihlytl, apja utn elbb mint Bogdn Mihly szerepelt az okmnyokban, majd birtokai utn elbb a Ruszkovay, majd a Petrovay nevet vette fel. A nemzetsgen belli birtokok miatti perek igen gyakoriak voltak. Egy gaztette kvetkeztben Petrovaynak le kellett mondania a vrrl. Ezltal a Petrovay csald teljes egszben kicseppent a Borzsa kzps folysa mentn fekv kzsgek birtokbl. A Dolhay csald egyike volt azon mramarosi nemzetsgeknek, amelyeket 1514-ben azzal vdoltak, hogy csatlakoztak Dzsa Gyrgy parasztfelkelshez (a per mgtt Werbczy Istvn ugocsai s mramarosi birtokszerzsi trekvsei hzdnak meg). A csald a Borzsa-vlgyi falvak mellett jelents birtokokkal rendelkezett Mramarosban a Vis s Iza vlgyben, nevezetesen ide tartozott Petrova, Leordina, Ruszkova, Ruszka Polyana, Szurdok, Saj, Sajpolyana, Sspatak, Rozslya, Batiza s Bed kzsge. A fent emltett birtokegyttes az egyik legnagyobb volt a vrmegyben, gy nem csoda, hogy egy 153o-as oklevlben a csald fejt a vrmegyei elljrsg mint a mi urunk, rokonunk s bartunk (dominus fraterque et amicus noster) cmezi. Dolhay Szaniszl szmos jabb adomnylevelet szerzett a csald szmra, gy tbbek kztt 141o-ben Dolhra s Romnpatakra. Anyai nagyapja, Jnosvajdafalvi Jnos vajda idegen kezekbe kerlt birtokait: Rozslyt, Sajt, Szurdokot, Batizahzt, Petrovt, Leordint, Ruszkovt, Ruszko-Polyant s Kohnyt visszaszerezte, ezekre a sajt s testvrei nevre kirlyi adomnyt nyert (a korabeli okmnyok szerint az gy nyert birtokok nagysga elrte a ktszzezer holdat). Korjatovics Tdor (aki egyb tisztsgei mellett beregi, srosi s mramarosi fispn is volt) halla utn a mellette a megyben 1414-1415 kztt alispnknt mkd Dolhay Szaniszlnak meggylt a baja az zvegy hercegnvel, Valhval, mivel Dolhay visszatartotta a fispni jvedelmeket (500 aranyforintot). A 100

PERLI-E MG EZT A HONT MS?

munkcsi vr rnje fegyvereseivel megtmadta Dolhay romnpataki birtokt s feldlatta azt. Szaniszl visszaadta a klcsnt, elbb a hercegn romnpataki birtokt dlta fel, majd feldlta Kaffai Pn Endre nagyberegi birtokos (a munkcsi vr egyik tisztje) hzt. Dolhay Szaniszl elbb, miknt sei a keleti egyhz hve volt, majd rmai katolikus hitre trt. Zsigmond kirly udvarnak tagjaknt elksrte az uralkodt a konstanzi zsinatra is (errl tanskodik az egyik, a csald tagjai nevre killtott adomnylevl is). Igen rdekes, hogy Dolht, illetve a Dolhay csaldot 14o5. februr 5-ig (azaz a kzsg eladomnyozsig) Hosszmeznek, illetve Hosszmezeynek neveztk. Dolhay Szaniszl szmos hadjratban vett rszt rszt, gy Npolyi Lszl hvei, illetve a lengyelek ellen. 1535-ben Dolhay Tams fbenjr bnt kvetett el (msodik felesgt ismeretlen okbl megltette). Ezrt Kvssy Kristf huszti kapitny elfogatta s Jnos kirly tlete rtelmben lefejeztette. Birtokait elkoboztk s a huszti vrhoz csatoltk. Ezeket csak a, III. Gyrgy szerezte vissza, aki Bthori Andrs orszgos fkapitny kzbenjrsra I. Ferdinnd kirlytl j adomnyt nyert birtokaira. Dolhay Gyrgy 1571-ben tovbb bvtette a csaldi vagyont, 400 forintrt Kis-Muzsajban egy fl udvarhzat vsrolt a hozz tartoz fldekkel egytt. 1569-ben Dolhay Gyrgy megegyezett unokatestvreivel, II. Imrvel, Dolhay Ilonval, illetve annak frjvel, Kornis Gsprral, hogy minden fennll perket beszntetik s megosztoznak a csaldi birtokokon. E szerint Kirva, Tarackz, Kknyes, Irholcz, Nereznicze, Gnyafalva, Kalinfalva s Domb, valamint az krmezei, kelecsnyi s repinyei rszjszgok vgrvnyesen Kornis Gspr, neje s mindkt g leszrmazottaik tulajdonba kerlt, mg Dolha, Zdnya, Bronka, Ravaszmez, Kerecke, Kusnica, Szurdok s Batiza, valamint a rozslyai, leordinai, ruszkovai s ruszko-polynai rszek Dolhay Gyrgynek s Imrnek jutottak. (Dolhay Ilona egyenes gi leszrmazottja grf Pekry Lrinc, aki a Rkczi-szabadsgharc utols vben beteg felesgvel, Petrczy Kata Szidnival rokonai birtokaira hzdott.) Dolhay Ambrus mellett III. Pter is udvari karriert futott be. Mtys kirly udvarban mint aprd szolglt, majd II. Ulszl alatt elbb udvarnok (1490 1501), al-lovszmester (15031510), majd pedig kirlyi kamars (15131518). rdemei elismersl 1499-ben adomnyba kapta a rabls s fosztogats miatt eltlt (kerkbe trt) Dragomrfalvi Demeter birtokait. A Dolhay csald birtokainak egy rsze lenygon az erdlyi birtokos ruszkai Kornisokhoz kerltek. 101

ZUBNICS LSZL

A csaldot II. Imre vitte tovbb, akinek hzassgbl egyetlen gyermek, X. Jnos szletett. Ez utbbinak kiskorsga alatt Dolhay III. Gyrgy volt a gymja. A csaldi birtokok szmos per trgyt kpeztk, tbbek kztt kzeli rokonaikkal, a Kornisokkal. X. Jnos Beknyi Thetey Annval 1587-ben kttt hzassgbl ngy szletett:: Zsigmond, IV. Gyrgy, XI. Jnos s VI. Pter. 1608-ban a Dolhayak 500 forintrt megvsroltk a kelecsnyi, vzkzi, krmezei s als- s felsholyatini birtokokat. VI. Pter igen atalon halt meg, egyetlen rkse a, Pl lett. Dolhay Pl 1652-ben halt el, csak kt a s egy lenya maradt: Gbor, V. Gyrgy s Mria (aki losonczi Bnffy Gborhoz, a ksbbi dobokai fispnhoz ment frjhez). Dolhay Gbor mg gyermekknt halt meg. V. Gyrgy valamiknt belekeveredett valamilyen fbenjr gybe, ebbl szabaduland egyezsget kttt Teleki Mihly erdlyi kancellrral, hogy halla utn re s csaldjra hagyja a Dolhayuradalmakat. Br az egyezsget Apaffy Mihly erdlyi fejedelem s I. Lipt csszr is megerstette, maga Dolhay Gyrgy kezdett pert Teleki zvegye, Ver Judit ellen a r nzve srelmes egyezsg miatt. Dolhay bizalmas hve volt Thkly Imrnek, a kuruc kirlynak(aki egyben mramarosi fispn s a huszti uradalom birtokosa volt anyai gi Bethlen-Rhdey rokonsg rvn). 17031705 kztt mint huszti fkapitny tevkenykedett. Birtokn, Dolhn kerlt sor 1703. jnius 8-n az Esze Tams vezette kuruc felkelk s a Krolyi Sndor szatmri, illetve Csky Istvn beregi fispnok vezette nemesi seregek tkzetre. A csata utn Dolhay Gyrgy szedette ssze s temettette el az elesett kurucokat. Dolhay ktszer is nslt: els felesge Szuhay Erzsbet, msodik csebi Pogny Krisztina volt. Msodik hzassgbl egyetlen leny, Borbla szletett. Dolhay Gyrgy 1708 elejn halt el, a huszti reformtus templom srboltjban temettk el. zvegye br Pernyi Imrhez ment frjhez, akit II. Rkczi Ferenc fejedelem kinevezett a kis Dolhay Borbla gymjv. A kis rks mindssze egy vvel lte tl apjt. Hallval a csaldi srbolton, mint magvaszakadt famlit, lefel fordtottk a Dolhay csald vszzados cmerpajzst. A Dolhay birtokokra lenygi leszrmazottknt az Ilosvay, a Lipcsey s a Petrovay csaldok jelentettek be ignyt. (A nphagyomny szmos mondt rztt meg a Dolhay csaldrl. Egyik Dolhay kemny bnsmdja miatt fellzadtak a jobbgyok a Kukla csald snek vezrlete alatt, de a fldesr leverte ket. Mivel a kastly tbb alkalommal is legett, az egyik helyi monda szerint egy Danilo nevezet jobbgy vetett csvt az pletre. Egy msik Dolhay nagyon kedvelte a szpnemet s igen vg letet lt, folyton mulatozott krnyezetvel. Tavasz tjn halt meg, a hagyomny szerint ilyenkor most is megjelenik a rgi vr helyn s tovbb mulatozik.) 102

PERLI-E MG EZT A HONT MS?

A Rkczi-szabadsgharc buksa utn III. Kroly csszr a dolhai uradalmat az erdlyi birtokos Teleki csaldnak adomnyozta. Teleki Lszl Fejr vrmegye fispnja 1712-ben llttatta helyre a kastlyt, amelyet falakkal s bstykkal erstett meg. A vrkastly az erdlyi vrpts egyik remeke, a ngyszglet vrudvart ngy nyolcszglet, ktszintes bstya s egy kapubstya vdi. A falakban mindentt lrsek vannak, ezekben puskkat, kisebb gykat helyeztek el (formjban nagyon hasonlt a marosvsrhelyi vrtemplomra). Teleki Lszl birtokt unokaccse (I. Sndor a) II. Lszl rklte (felesge Rday Pl, Rkczi kancellrjnak lnya volt). Els gyermekk mr Huszton szletett. A csald br nem lakott lland jelleggel a vrmegyben, az uradalmi kzpontot tovbb pttette, mai arculatt 1774-ben nyerte el. A falakhoz csatlakozik a fldszintes, barokk manzrdtetvel fedett, fhomlokzatn rizalittal s falpillrekkel tagolt vrkastly. Nagymret, szgletes ablakai keretezettek. A kastllyal szemben gazdasgi pletek tmaszkodtak a vrfalhoz. A dolhai Teleki-uradalomhoz ebben az idben Dolha, Zdnya, Szuhabaranka, Kovcsrt, Bereznik, Ravaszmez falvak (az egsz Borzsa-vlgy fels szakasza) tartoztak. Az uradalom gazdasgi letrl tanskodik a grf Teleki Lszl s Kalls Lszl uradalmi intz kztt fennmaradt levelezs (17511780). Ebbl tudjuk, hogy Dolha krnykn a Telekiek jelents manufakturlis termelst indtottak meg. gy foglalkoztak mszgetssel, de mkdtt a paprmalom, a vasntde, de egy szvgyr is, amely a csald uradalmaiban termett kendert dolgozta fel. A Teleki-csald jelents mrtkben tmogatta a reformtus egyhzakat. gy tbb egyhzkzsgnek adomnyozott kisebb-nagyobb sszegeket fenntartsra s templomptsre. A Teleki-uradalom egszen 1920-ig fennllt, a csehszlovk korban krzeti krhzat helyeztek el a kastlyban. Ma tdbeteg-gondoz intzet mkdik benne. A vrkastly kfalai egy 65x65 mteres terletet zrnak kzre. Az udvarban lv park megrizte eredeti felosztst, az egyik tlgy letkora meghaladja a 300 vet is. A Dolhay Ambrus ltal pttetett, majd az orszggyls ltal leromboltatott vrkastly a jelenlegitl nem messze, a mai grg katolikus templom helyn llt. A vr lerombolsakor megmaradt az egykori kpolna, amelyet ksbb a Dolhayak, miutn ttrtek a reformtus vallsra, csaldi templomukknt s temetkezsi helyknt hasznltak. 17o3-ban a csald itt, a kpolna mellett temettette el a kzsg melletti csatban elesett kurucokat. A nphagyomny a csata helyt a mai napig Lemcski-nak nevezi.

103

ZUBNICS LSZL

9. A barankai vr Baranka kzsg hatrban, a Borzsavlgyet lezr hegy tetejn lthatk a barankai vr romjai. ptsre valsznleg a tatrjrst kveten kerlt sor a beregi kirlyi uradalom vdelmre. Trtnetvel kapcsolatban nagyon szkszavak a forrsok, els emltse a IV. Bla s a, Istvn ifjabb kirly kztti hborskods idejbl val. A kirly tanult a kzte s apja kztti koniktusbl (II. Endre elvlasztja t felesgtl, a biznci Mritl), s nak tengedi a keleti orszgrszt. Ksbb mgis meggondolja magt s visszavonja a felhatalmazst (a viszly okozi Mria kirlyn s Anna macsi hercegn, akik az utbbi t, Bla herceget ltnk szvesen a trn rkseknt). Klnsen az okozott problmt, hogy a kt kirlyi udvar furai is a maguk javt kerestk, s tovbb sztottk az ellensgeskeds parazst. A pozsonyi s a poroszli bkekts ellenre 1264-ben elszakad IV. Bla kirly trelmnek fonala (lltlag az ifjabb kirly tudta nlkl hadjratot vezetett a Balknra s sajt pnzt veretett), s hadai megtmadtk Patak vrt, ahol elfogtk s fogsgba hurcoltk Istvn felesgt, Kun Erzsbetet s kist, Lszlt. Ezutn a kirlyi hadak Erdlyre tmadtak s Feketehalom vrba szortottk Istvnt. Az ifjabb kirlyi csapatok sztverik az ostromlkat, s egszen a Dunig kergetik azokat. Az isaszegi gyzelem Istvnnak kedvez, aki azonban hga, a Nyulak-szigetn apcskod Margit krsre megkegyelmez ellenfeleinek. A krnikk szerint a barankai vr alatt is dz kzdelmek folytak, az ostromlk csapatt a Csk nembeli Pter mester foglalta el az ifjabb kirly javra (az esemnyt IV. (Kun) Lszl kirly egy 1273-ban kiadott oklevele emlti). Az ostromban maga Csk is megsebeslt. III. Andrs, az utols rpd-hzi uralkod tbb oklevelben is foglalkozott a barankai vrral, gy 1292-ben s 1296-ban, amikor utastotta Mihly ispnt s annak ait, Istvn s Pl mestereket, hogy a vrat kellkppen megvdelmezzk. III. Andrs trnra lpst kveten egy szles koalci ellen volt knytelen fellpni. Elsknt Habsburg Albertet, ksbbi apst verte meg. Az osztrk herceggel kttt hainburgi szerzds (1291) egyik cikkelye rta el a barankai vr lerombolst (valsznleg a galciai herceg krsre). A vrat egy 1336. vi hatrjrsi jegyzknyv mr romosnak mondja. Egy 1725. vi trkpen mint arx deserta mg fl van tntetve Bereg s Mramaros vrmegyk hatrn. Mra csak nhny falmaradvny jelzi a barankai vr helyt. A barankai vrrl fennmaradt rege szerint mg a Dolhayak ideje eltti korban kegyetlen rablk laktak a vrban, s addig sanyargattk a vidket, mg vgre a np megunta a sok zaklatst. Pnksd vasrnapjn este aztn sszeszedtek 104

PERLI-E MG EZT A HONT MS?

minden lbasjszgot, krt, tehenet, lovat, juhot, kecskt s sertst, de mg a libkat, kacskat s tykokat is, s mindegyiknek fejre g gyertyt erstettek. gy indultak el a vr fel. A rablk a sok apr lngtl igen megijedtek, azt hittk, hogy ostroml sereg vette krl a vrat. Egy rszk leugrott a mlysgbe, a vezr lova patkjnak nyomt ma is mutogatjk a vlgyben egy szikladarabon. A tbbiek felkszltek a vdelemre, de a lakosok csvt vetettek a vrra, gy a rablk benngtek.

10. Visk Visk Mramaros vrmegye egyik legnagyobb teleplse az t koronavros egyike volt, amelynek vra Huszt megplte eltt a sbnyk vdelmt ltta el. A viski vr felplse az utols rpd-hzi kirlyok idejre tehet. 1271-ben elbb V. Istvn, majd ksbb IV. (Kun) Lszl adott engedlyt a Huntpzmnynemzetsgbl szrmaz Mykov (Mik) s Chepn (Cspn) vitzeknek a vrptsre. A kivltsgot azrt kaptk, mert testvrk, Echelleus (Ekhells) az Ottokr cseh kirly ellen folytatott hborban hsi hallt halt. A testvrek ksbb rszt vettek abban az tkzetben is, amelyet Habsburg Albert s Nassaui Adolf a nmet csszri trnrt folytatott (III. Andrs kirly Habsburg Albert veje volt), amelyben Chepn klnsen kitnt btorsgval. ppen ezrt a kirly ismt megerstette ket birtokukban, amelyrl ksbb, 1300-ban a csald a kirly s az orszg rendjei krsre lemondott birtokrl (cserbe 3 ugocsai falut - Rakaszt, Feketeardt s Nyrteleket - kaptak). Ebben az idben Visk lakossgt a III. Bla idejn beteleptett szszok alkottk. Szmukra Kroly Rbert 1329-ben kivltsglevelet adott ki. Visk vrnak romlsa a huszti vr felplse utn indult meg. jjptsre valsznleg azrt nem kerlt sor, mert a medrt folyton vltoztat Tisza cskkentette a bal oldali tvonal szerept. Mra csak a Vrhegy neve rzi az egykori viski vr emlkt. Visk Mramaros vrmegye egyik legnagyobb teleplse az t koronavros egyike volt, amelynek vra Huszt megplte eltt a sbnyk vdelmt ltta el. A viski vr felplse az utols rpd-hzi kirlyok idejre tehet. 1271-ben elbb V. Istvn, majd ksbb IV. (Kun) Lszl adott engedlyt a Huntpzmny-nemzetsgbl szrmaz Mykov (Mik) s Chepn (Cspn) vitzeknek a vrptsre. A kivltsgot azrt kaptk, mert testvrk, Echelleus (Ekhells) az Ottokr cseh kirly ellen folytatott hborban hsi hallt halt. A testvrek ksbb rszt vettek abban az tkzetben is, amelyet Habsburg Albert s Nassaui Adolf a nmet csszri trnrt folytatott (III. Andrs kirly 105

ZUBNICS LSZL

Habsburg Albert veje volt), amelyben Chepn klnsen kitnt btorsgval. ppen ezrt a kirly ismt megerstette ket birtokukban, amelyet ksbb, 1300-ban a csald a kirly s az orszg rendjei krsre lemondott birtokrl (cserbe 3 ugocsai falut Rakaszt, Feketeardt s Nyrteleket kaptak). Ebben az idben Visk lakossgt a III. Bla idejn beteleptett szszok alkottk. Szmukra Kroly Rbert 1329-ben kivltsglevelet adott ki. Visk vrnak romlsa a huszti vr felplse utn indult meg. jjptsre valsznleg azrt nem kerlt sor, mert a medrt folyton vltoztat Tisza cskkentette a bal oldali tvonal szerept. Mra csak a Vrhegy neve rzi az egykori viski vr emlkt. Klnlegessge, hogy nemzetsgi vrnak plt, s csak ksbb kerlt kirlyi tulajdonba.

Ugocsa vrmegye
11. A nagyszlsi Kank vr Nagyszls s vra a tatrjrst kveten emelkedik fel, amikor elpusztult az eredeti vrmegyekzpont, a sajt vrral is rendelkez Ssvr (ehhez a teleplshez tartozott a megye nevt ad Ugocsa nev helysg is. Nagyszls s vidke kirlyi tulajdon volt, itt hzdott a kirlyi vadaskert hatra; erre utal a mai Szlsvgard neve is). Kroly Rbert az oligarchk egyik legnagyobbiknak, a Borsa nemzetsgbl szrmaz Benedek (Beke) trnokmesternek adomnyozta Szlst, aki itt ers vrat pttetett. Ksbb a Borsk Csk Mtval szvetsgben felkeltek a kirly ellen, aki Debrecen mellett verte le a felkelk seregeit. Borsa Kopasz ndor Slyomk vrban esett fogsgba, a kirly itt le is fejeztette. A szlsi vrat az ostromlk leromboltk, az uradalom a kirly els felesge, Mria tulajdona lett, ksbb is kirlyni birtokknt szerepelt. A szlsi vr jjptse a Pernyi csald nevhez fzdik, amely Zsigmond kirlytl kapta rk adomnyul hsges szolglatairt (Pernyi Pter orszgbr kvetknt Kis-zsiban jrt egy trkellenes szvetsg megktse cljbl, illetve a csald tagjainak jelents szerepk volt a kirlyellenes felkels leversben). Az 1399-ben kiadott oklevl vrptsi engedlyt is tartalmazott; ebbl kvetkezik, hogy a Borsk vra ekkor mr nem llt. Nhny vvel ksbb kaptk meg Nyalb vrt is, gy a Pernyi csald Ugocsa vrmegye legnagyobb fldbirtokosa lett (st egy ideig a huszti uradalmat is birtokoltk). A szlsi ferences rendhz ptse Pernyi Gbor s Pernyi Istvn nevhez fzdik (mindketten a Frangepn csaldbl hzasodtak). A legendk szerint a trk veszly ell ebbe a kolostorba menektettk Kapisztrn Szent Jnos ereklyit is. A ferences szerzetesek hossz ideig lveztk a Pernyiek jindulatt, 106

PERLI-E MG EZT A HONT MS?

hiszen Pernyi Jnos is vgrendeletben tbb kivltsgot biztostott szmukra. A mohcsi csata szmos ldozatot kvnt a Pernyi csaldtl is: Pernyi Gbor ugocsai fispn, Pernyi Istvn mramarosi fispn s Pernyi Ferenc nagyvradi pspk is a csatatren maradt (a holttesteket Pernyi Imre ndor zvegye, Kanizsay Dorottya temettette el). Pernyi Istvnn Frangepn Erzsbet (Isota) 1532-ben ismt frjhez ment; kezt a Felvidk egyik legnagyobb vagyonszerzjnek, Serdy Gsprnak nyjtotta. A vrat Szkely Antal kapitny jjptette, de mg abban az esztendben az erdlyi hadak Balassa Menyhrt (Balassi Blint, a klt nagybtyja) vezetsvel megostromoltk. Idkzben Telekessy Imre is visszatrt hadaival, gy Balassa javaslatra megllapodst ktttek, miszerint a vdk minden ingsgukkal elvonulhatnak, a vrat pedig leromboljk. Ez 1558-ban trtnt, a vr azta is romjaiban ll... A szlsi vrat a nphagyomny Kank vrnak nevezi. Az elnevezs a ferences szerzetesek durva kalikbl kszlt csuhjtl szrmazik. A Kank nv 1573-ban fordul el elszr rsban. Egy msik nphagyomny szerint Kank egy rabllovag volt, aki Szlsrl s Nyalb vrbl tartotta rettegsben a krnyket. Kank nevhez fzdik A szpasszony dombja mondja is. Az elhagyott vrat s krnykt a krnykbeliek az elmlt vszzadok sorn a teraszos szlmvels ptanyagul hasznltk. A vr ngyszg alaprajz, sarokbstys plet, amelynek egyik sarkn llt a lak torony. Az 1-1,25 mter vastagsg falak kbl kszltek. 12. A kirlyhzi Nyalbvr A mai Kirlyhza helyn mr a korai paleolit korban volt semberi telepls. Ez a mintegy 500 ezer vvel ezeltt ltezett helysg nemcsak Krptalja, hanem Kzp-Eurpa legrgibb teleplse. A nagykzsg terletn klnbz leleteket talltak a ksbbi kkorszak s bronzkorszak idejbl: kbl kszlt munkaeszkzket, st, pnzrmket a ksbbi korokbl, fleg a Rmai Birodalom idejbl. Itt talltk meg egyebek kztt Commodus csszr (uralkodsi ideje 180-192) ezst dnrjt. A vrdomb valsgos geolgiai csoda, valsznleg vulkanikus eredet, hiszen a krnyken tbb kilomterre tallhatk csak hegyek. Kirlyhzrl mint teleplsrl vszzadokig alig trtnik emlts. Csupn a vrdombon plt Nyalbvr jtszott nmi szerepet trtnelmnkben mr a 107

ZUBNICS LSZL

XIV. szzad ta. Korbban az ott lv pletek csak arra voltak alkalmasak, hogy meghzdhassanak bennk Nyalb rablvezr s trsai zskmnyukkal, foglyaikkal. Ennek a valsgos rablfszeknek kt vrnagya ismeretes: Dacs Lszl s Fancsikay Mojzes, akik fegyveres szolgikkal bntetlenl garzdlkodtak a krnyken. Az rpd-hzi kirlyok kzl V. Istvn igen szeretett a Kirlyhza krli serdkben vadszgatni blnyre, medvre s vaddisznra, s gyakran terhelte ksretvel egytt a lakossgot. Krptlsknt nhny kivltsgot adott nekik. Az egyik az volt, hogy nllan vlaszthatnak maguknak plbnost. A kirly elrendelte, hogy a dombok egyikn kirlyi hzat Domus regalist ptsenek, innen kapta a nevt a telepls is. Kirlyhzt csak 1264-ben emlti IV. Orbn ppa egyik levelben Queraliaza nven s inti Istvnt (IV. Bla s Maria Laszkarisz nikaiai hercegn t), hogy a vrat adja vissza anyjnak, mert annak eltte is a kirlynk birtoka volt. A vr a zrzavaros XIII. s XIV. szzadban gyakran cserlt gazdt. IV. Lszl idejben az Ubulak, ksbb a Tamsak, majd a Moldvbl tteleplt Balk s Drgak, akik ezt Nagy Lajos kirlytl kaptk. A Drg csaldbeli Miklst Erdly vajdjv nevezte ki. Ekkor Kirlyhzra s krnykre mg nagyobb mrtkben folytatdott az olh s ruszin lakosok beteleptse. E teleptseket mr IV. Bla kirly megkezdte, miutn a tatrjrs gyszlvn teljesen elpuszttotta Ugocst. Zsigmond kirly a vrat elvette a Drgaktl, s 1405-ben Pernyi Pter orszgbrnak adta. A vr vgleg a Pernyiek maradt. Az j tulajdonosok nemcsak az plet kls megerstsvel trdtek, hanem a bels dsztssel is. A vr a XV. szzad msodik felben a Bthoriak kezre jutott, majd ismt visszakerlt Pernyi Jnos kezbe. Ilosvai Selymes Pter is lakja volt az irodalomprtol fr, Pernyi Istvn jvoltbl. Itt kszlt el 1574-ben Az hires neves Tholdi Miklsnak jeles cselekedeteirl s bajnokoskodsrl val histria, amelyet Pernyi Istvnnak ajnlott. Jrt a Nyalbvrban Balassi Blint, a magyar lra kiemelked kpviselje is. II. Ulszl kirly is tbbszr megfordult Nyalbvrban, szerette volna, ha halla utn a vrkpolnban temetik el az ottani kriptban. Ezt a kpolnt a szovjet megszllk 1946-ban, mint hadifontossg clpontot leromboltk. 1993-ban kzadakozsbl jjptettk. A vr trtnetbl mr csak nhny mozzanatot idznnk. Lipt csszr rendeletre a Nyalbvrba Brandenburgi Mejer Conrd parancsnoksga alatt nmet katonasgot helyeztek el, mivel a Wesselnyi-sszeeskvsben tbb ugocsai csald tagjai is rszt vettek: a Rthonyi, a Fancsikay, az Ujhelyi csald 108

PERLI-E MG EZT A HONT MS?

s a csszr attl tartott, hogy a felkels jra fellngolhat, ezrt szllta meg Ugocsa megye egyetlen ersnek tartott vrt. Ugocsa vrmegye gylst 1670. jnius 14-n Tekehzn tartottk, mivel a Nyalbvrban erre mr nem volt lehetsg. Mr ekkor hre kelt, hogy a csszr le akarja rontani a vrat, amit a Pernyi csald csszrhoz h tagjai, st, a rendek is megtkzssel vettek tudomsul. Megprbltak intzkedni: megbztk Hartynyi Jnos alispnt, hogy a megye kzssge nevben menjen Lipthoz, hogy kiknyrgje Nyalbvr penhagyst. Kldetse nem jrt sikerrel. A vrat 1672-ben robbantottk fel.

Ung vrmegye
13. Az ungvri vr gy vlem, Krptaljn nincs olyan ember, aki legalbb egy alkalommal ne jrt volna az ungvri vrban, annl is inkbb, mert itt mkdik a Krptaljai Megyei Honismereti Mzeum is. A kzpkori hangulatt megrz vr a ht minden napjn (htf kivtelvel) a ltogatk rendelkezsre ll, mzeumban a krptaljai tj lvilgval, trtnelmvel ismerkedhetnek az rdekldk; udvarn, az rnyas fk alatt pedig az egykori munkcsi-frigyesfalvi vasgyr remekmvei tekinthetk meg. Az ungvri vr a magyar trtnelem igen korai korszakban, a honfoglals idejn tnik fel elszr a krnikkban. Anonymus szerint a Krptokon tkelt magyar seregek elszr Hung (Ung) vra mellett pihentek meg. Itt, a tborban adta t lmos nagyfejedelem hatalmt nak, rpdnak. lltlag a vrrl kezdtk el a magyarokat hungvrusoknak nevezni Eurpa-szerte. gy szl a legenda. Sokan Anonymust csacska fecsegnek tartjk, viszont szmos megllaptsrl az elmlt vek alatt bebizonyosodott, hogy krnikja trtnelmi tnyeket alapszik. Az Ung foly vlgyben mr a korai kkor ideje alatt is ltek emberek, ezt bizonytjk a Vrhegyen, a gernyi s a radvnci dombokon tallt leletek. A folyvlgy krnyknek mocsaraibl kiemelked Vrhegy idelis hely volt az Ung vlgyben szakra tart kereskedelmi s hadiutak ellenrzsre, ppen ezrt itt plt fel a vr, mint az ungi vrispnsg kzpontja (a vrhoz 18 telepls tartozott). Az erssg szerves rsze lett az szakkeleti vgvrrendszernek. Nmely kutatk lltsa szerint a Vrhegyen csak a harmadik vr plt fel: az els az Ung s a Laborc folyk egyeslsnl, a msodik pedig Gerny kzsg szaki rszn llhatott. Viszont a termszeti viszonyok mind arra utalnak, hogy mindhrom vr a vulkanikus eredet dombon llt. 109

ZUBNICS LSZL

A vr a tatrjrs utn plt ki, ekkor fleg vdelmi clokat szolglt, de nem lehetett igazn nagy hadszati jelentsge, mert egy ezen idben kiadott kirlyi oklevlben Nevicke egyik tartozkaknt szerepel, mint oppidum sen castellum Ungwar. Az ungi kirlyi uradalom 1290-ben kerl elidegentsre, a vrat mr korbban, 1288-ban IV. (Kun) Lszl Aba Amad ndornak, az szakkeleti felvidk kiskirlynak adomnyozta. Aba Amad 1305-s kassai meggyilkolsa utn ai fellzadtak Kroly Rbert kirly ellen, aki az Abkat a rozgonyi csatban leverte. Ungvr egy idre Pethene a Pter ungi fispn tulajdonba jutott, majd a kirllyal Npolybl Magyarorszgra kerlt Drugeth csald kapta meg adomnyba. Ekkor vette kezdett a Drugethek kzel 360 ves uralma. A Drugethek eurpai minta alapjn tpttettk a vrat. A munklatok 1317ben kezddtek Drugeth Flp idejn, de mg j harminc v mlva is folytatdtak. A ksbbi idkben a mindenkori vdelmi kvetelmnyeknek megfelelen tbb alkalommal is tptettk, gy 1598-ban is. Ez utbbirl tanskodik a kzponti vrplet bejrata feletti vszm, illetve a ngy seregly a Drugeth csald cmerbl. Ekkor alakulhatott ki a vr jelenlegi arculata is, igaz a vdmvek jelents rszt az utbbi vszzadok alatt lebontottk. A vr a renesznsztl a barokkon keresztl magn viseli a klnbz mvszeti korok stlusjegyeit. A vr egy vrkastlly talaktott bels vrbl, illetve egy azt krlvev, ngy flesbstyval s egy hromszglet bstyval megerstett vdfalbl ll. szakkeletrl meredek szikla teszi lehetetlenn a megkzeltst, a tbbi hrom oldalon 15-20 mter szles s 8-10 mter mly rok vezte a kls falakat. Hasonl rok vette krl a vrpalott is, igaz ez jval seklyebb, mindssze 3-4 mteres lehetett. Mind a kls vdmveket, mind a vrpalott felvonhidakon lehetett megkzelteni. A vr kapuja eltt volt a palnkkal elkertett elvr, ahol a katonk laktak. A vr andezitbl kszlt falainak vastagsga meghaladta a 2,5 mtert. A falakban vdfolyosk haladtak, segtve a vdelmet. Az egsz vr terlete 8,5 hektrt tesz ki, ebbl 6 hektr a vrpark. Az nll vdmvekkel rendelkez vrkastly eredetileg renesznsz stlusban ngyszintesnek plt, azonban a negyedik, fbl kszlt szint legett. A bels udvarban mg ltszanak a nyomai (hasonlan a srospataki vr Pernyiloggijhoz) az egykori ves renesznsz torncnak. Ugyancsak itt lthat a kzel 30 mter mly kt is. A palotban 40 helyisg s szmos galria tallhat. A nphit szerint a kastly vastag falaiban titkos folyosk hzdnak, valahol itt falazhatta be lve az egyik Drugeth grf a lnyt, mert az egy egyszer szolgalegnybe szeretett bele. lltlag a grfkisasszony azta is ksrt a vr termeiben. A vr fnykora Bercsnyi Mikls idejre tehet, aki kt felesge rvn (mindkett Drugeth-leszrmazott volt) jutott az risi uradalomhoz. A korabeli 110

PERLI-E MG EZT A HONT MS?

lersok szerint ekkor a helyrsg 511 ft tett ki, a bstykon pedig 30 gy vigyzta az Ung vlgynek biztonsgt. A grf hatalmas knyvtrat tartott, ugyanakkor nem volt mentes tle a mulatozs sem. Az egyik vadszatn vendge volt II. Rkczi Ferenc, aki Bercsnyi hatsra ltott hozz a szabadsgharc szervezshez. Amikor a szervezkeds kituddott, Rkczit letartztattk, Bercsnyi pedig Lengyelorszgba meneklt. Ungvr ostrom tjn kerlt a felkelk kezbe, s Rkczi prtjn maradt egszen 1711-ig. A szabadsgharc buksa utn szomor sors vrt a vidkre: Ungvrt kamarai vross fokoztk le, elvesztette addig lvezett nkormnyzatt, a vros a Kirlyi Kamara irnytsa al kerlt. 17111771 kztt a vrban csszri katonasg tanyzott. 1771-ben Bacsinszky Andrs grg katolikus pspk levlben fordult Mria Terzia kirlynhz, s krte, hogy a vrat adjk t a pspksgnek. A kirlyn 1775-ben az egyhznak adomnyozta a hadszati clokra mr alkalmatlan vrat. A vr udvarban lthatk az 1248 s 1250 kztt plt vrtemplom romjai. A templom kriptjban temettk el a Drugeth csald gernyi gnak tbb tagjt, gy Drugeth Blintot s t, Istvnt. A templom arrl nevezetes, hogy 1646. prilis 24-n az ungvri uradalom 63 papja az egri pspk jelenltben visszatrt a katolikus egyhz kebelbe, ltrehozva a grg katolikus egyhzat. 14. Szerednye A vrrom Szerednye kzsg dlnyugati rszn fekszik. (Ha valaki fel szeretn keresni a romot, a kzsgen thaladva a malom mgtt lv baloldali ton, a patak partjn lehet eljutni az plethez, amelynek krnyke a helybelieknek ksznheten szemtlerakv vltozott. Pedig a vrrom memlk errl tanskodik az ukrn nyelv tbla is.) A szerednyei rom klnlegessge, hogy egyike volt a ritka skvidki vraknak, amely megrizte a legrgebbi kzpkori vrtpusok alapvet vonsait. Ez a vrtpus Eurpa-szerte mr a X-XI. szzadban elterjedt, mintjukat a Karoling-kori erssgektl vettk. Az egykori vr eredetileg egy kzponti toronybl (donjon) llt, krje pltek fel a vr egyb pletei s vdmvei. Az eredetileg ktszintes (egyesek szerint hromszintes) torony mretei igen lenygzek: 19x18 mteres, a falak vastagsga pedig elrte a 3 mtert is. Mra csupn az els szint maradt meg rszleteiben, a faragott kvek nagy rszt a helyi lakossg hordta szt ptkezs cljbl. A torony alagsorban a borospince s a brtn, az els szinten a lovagterem s a kisebb helyisgek, mg a msik szinten a fldesri lakrsz 111

ZUBNICS LSZL

kapott helyet. A laktornyot vastag kfalak, illetve ketts snc- s rokrendszer vdte, ez utbbiba vezettk a szomszdos patak vizt. A vrat a 12. szzadban a templomos lovagrend ptette, akik II. Gza kirly hvsra rkeztek Franciaorszgbl. (A Templomos Lovagrendet 1119ben alaptotta Jeruzslemben Payns-i Hug lovag a szentfldi zarndokok vdelmre. Utbb krhzi szolglatot is teljestettek. Fehr ruhn vrs keresztet viseltek. A rend ln ll nagymester szkhelye Jeruzslemben, majd Cipruson, vgl pedig Franciaorszgban volt. A templomos lovagok, akik egy szemlyben szerzetesek s katonk voltak, a rend alaptsakor mg betartottk a szablyzatukban szerepl ntlensgi s szegnysgi fogadalmat. A szentfldi hdtsok kvetkeztben azonban a lovagok meggazdagodtak, s ezzel pedig megntt hatalomvgyuk is. A rend nagymesterei beavatkoztak a szentfldi llamok politikjba, s nagyban hozzjrultak ahhoz, hogy a moszlim uralkodk, klnsen Szaladdin sorra meghdtsa azokat. Miutn kiszorultak a Kzel-Keletrl, a Pireneusi-fszigeten vettek rszt a mrok elleni kzdelemben. A lovagrend erdjei vdelmeztk a zarndokok biztonsgt a Santiago de Compostelba vezet ton. A Franciaorszgban is hatalmas vagyonra s nagy befolysra szert tett lovagrend (pnzklcsnzskkel kezkben tartottk a kirlysgot) kihvta maga ellen IV. (Szp) Flp francia kirly haragjt. (A kirly korbban szkhelyn fogsgba ejtette magt VIII. Bonifc ppt is, majd annak halla utn Avignonba tette t a ppk szkhelyt.) A kirly eretneksggel, istenkromlssal s erklcstelensggel vdolta meg a lovagrendet, annak vagyont elkoboztatta, tagjait elfogatta s bebrtnztette. V. Kelemen ppa (a francia kirly kreatrja) a viennei zsinaton kikzstette s feloszlatta a rendet, a rend nagymestert, Jacques de Molay-t s trsait a prizsi Cite-szigetn elgettk. A nagymester halla eltt megtkozta a kirlyt s csaldjt, amely gy az id tvlatbl nzve tnyleg megfogant: a kirllyal s hrom val frutdok hjn kihalt a Capet-dinasztia, s kezdett vette a szzves hbor.) Miutn Magyarorszgon is feloszlattk a rendet, a birtokaik tbbsgt a johannitk kaptk meg, mg a szerednyei vr az egyetlen magyar alapts szerzetesrendnek, a plosoknak jutott. De k sem brhattk sokig a vrat, a szerzeteseket nhny v mlva elkergettk. Ezutn vilgi tulajdonba kerlt a birtok, elssorban a Plczi csald birtokolta Szerednyt s a hozz tartoz falvakat: Csszlcot, Nagygejct, Igncet, Beregrkost, Ungtlgyest, Ungordast stb. A Plcziak Zsigmond kirly uralkodsa idejn az szakkeleti Felvidk egyik legnagyobb csaldjv kzdttk fel magukat: a csald ndort, orszgbrt, st a katolikus egyhz fejt, az esztergomi rseket adta az orszgnak. Plczi Antal, a csald utols frtagja 1526-ban a mohcsi csatatren esett el. Mivel nem volt frgi leszrmazottja, birtokai a kzeli rokonokat, a Dobkat 112

PERLI-E MG EZT A HONT MS?

illettk meg. A rokonok azonban csak a plci s szerednyei uradalmakat tudtk megszerezni, a legnagyobb birtokot, Srospatakot Pernyi Pter koronar kaparintotta meg. A Dobk idejben plt ki a szerednyei vr teljes vdrendszere illetve, mivel a csald borkereskedelemmel alapozta meg vagyont ekkor vjattk ki trk rabokkal a ma is hasznlatban lv borospincket (ezekben a pinckben rnek a szerednyei Lenyka Agrrcg nemzetkzi djnyertes borai). A vr egyik legismertebb tulajdonosa Dob Istvn, az egri vr vdelmnek (1552) megszervezje volt. A fr, aki ksbb szmos vrat s uradalmat kapott az uralkodtl, nagyon kedvelte a kis erssget, szmos alkalommal tartzkodott itt, gyakran vadszott a krnyez erdsgekben. Itt is rte a hall 1572-ben. A holttestt a csald ruszkai srboltjban helyeztk rk nyugalomra. A szvt viszont itt, Szerednyn temettk el. A Dobk utn a Homonnai Drugeth csald szerezte meg a vrat (ez a csald birtokolta Ung megye kzel felt). A vr romlsa a Rkczi-szabadsgharc utn indult meg, miutn elvesztette katonai jellegt. Ekkor a Pernyi s a Barkczy csald rklte rszbirtokknt, viszont az urak nem sokat fordtottak a szabadsgharc sorn keletkezett krok kijavtsra. Jelents krokat okozott az a tzvsz is, amelynek nyomaira a mlt szzad 70-es veiben lefolytatott satsok sorn bukkantak. A 19. szzad elejre a vr mr csak romjaiban llt. gy vrja ma is az rdekldket, pedig kisebb munkval meg lehetne tiszttani a krnyket, s akkor a ltogatknak nem kellene a szederbokrokon s a kihordott szemeten tkzdenik magukat, ha ltni szeretnk a kzpkori ptszet eme remekt. 15. Nevicke Utazsunk sorn az Ung foly vlgyben jobboldalt tntek fel a nevickei vr impozns romjai. Utunkat a termszet lgy ln kvntuk folytatni, gyalogosan vgtunk neki az svnynek. Mivel sehol nem lttunk jelztblt, csak mentnk, mentnk. Szerencsre elrekldtt gpkocsink hamar visszatrt, mert gyalogtrnk alkalmasint a Szolyvai jrsban rt volna vget. Az egykori Verhovina turistakzpont mellett jutottunk el a vrhoz. Br gyerekknt valsznleg jrtam mr itt, lenygztt a ltvny. Lentrl, illetve a fnykpek alapjn valahogy kisebbnek kpzeltem. Itt-ott mg lehetett ltni egy rtkment rgszeti s feljtsi expedci nyomait (az ungvri turistaklub tagjai szerettk volna konzervlni s valdi ltvnyossgg tenni a romokat, de akkor ppen a rendszervlts veit ltk, az llam kzbeszlt s a munklatok vgrvnyesen abbamaradtak). 113

ZUBNICS LSZL

Egy, a kzpkor trtnett ismer s szeret ember szmra a nevickei vr testesti meg az idelis lovagvrat. Meggyelhetjk, hogyan plt fel a kapubstya, elkpzelhetjk, hogyan mkdtt a felvonhd, milyen vdmvekkel rendelkezett egy vr a XV-XVI. szzadban, hogyan ltek a vrurak. A kzps vrbl keskeny kapubstyn keresztl (csak rszleteiben maradt fenn, de mg az egykori kapusflke helye is felfedezhet) jutunk el a felsvr udvarba, amely fl a laktorony hatalmas tmbje emelkedik. A homokkbl faragott ajtkereteken a XX. szzad ifj turistinak keze nyoma lthat (itt jrt X.Y.). Ennek ellenre, ha az ember behunyja a szemt, szinte maga eltt ltja a rzsafkkal beltetett udvart, a srg-forg szemlyzetet, amint egy nnepsgre kszlnek. A torony fokn a vrr csks zszlajt lengeti a szl, jelezve a vidknek: Drugeth Gyrgy hazatrt csaldi fszkbe. De nemcsak csaldi fszek, rabllovagok vra is volt Nevicke, ahonnan Homonnai Drugeth Gspr az Ung vlgyben Galciba s Lengyelorszgba tart kereskedket sarcolta vekig. Egy 1509-es csaldi perben a Homonnai Drugeth csald tulajdonban a kvetkez birtokokat talljuk: Bark s Jeszen vrak, Zempln vrkastly, Nevicke vra, Ungvr vrkastlya. gy tnik, a nevickei vr fontosabb erssgnek szmtott mint Ungvr. A nevickei vr II. Gyrgy idejn lett a Drugeth csald fszke. De lssuk csak, mit r a Krptalja tiknyv a nevickei vrrl? A hagyomny szerint a vrat a honfoglals eltt a szlvok emeltk, s a neve Nevitszka, menyasszonyt jelent. A vrat Aba Amad, a Felvidk egyik kiskirlya ptette a XIII. szzad vgn. A kiskirlyokat lever Kroly Rbert a kirlyi tulajdonba kerlt Nevickt 1322-ben egykori neveljnek, Drugeth Flpnek adomnyozta. Az 1312 eltt plt erdtmny a szablytalan elliptikus alaprajz bels tornyos vrak krbe tartozik. Tbb peridusban plt. A bels vrat hrom oldalrl vdrok, a negyediken szaknyugaton kzvetlenl a tmfallal megerstett meredek hegyoldal vdi. A vdrkon kvl hzd vdfalat ngy bstya - hrom ovlis s egy hromszglet ersti. A vr bejrata a dlnyugati hatszg vdbstyn volt, amelyet fahdon lehetett megkzelteni. A hatszg bstyt vastag falak kztt vezetett vdfolyos kttte ssze a bels vrral, illetve annak eludvarval. A vrnak kt kln bejrata van. A msodik a dlkeleti oldalhoz vezetett a hromszg bstya kzelben lv kls kapun keresztl. A vr legrgebbi rsze a keleti oldali ngyszintes, ngyzetes toronytl szakkeletre helyezkedik el. Ez a torony volt az n. regtorony, amely lak s vdelmi clokat is szolglt a vrrendszer teljes kiptsig. Az ves vrfalszakasz ksbb plt a laktoronyhoz. 114

PERLI-E MG EZT A HONT MS?

IV. FEJEZET. 1100 ESZTEND NAGY ALAKJAI


1. rpd. a honalapt A magyarsg, amely sei fldjrl a Don foly melletti Levediba telepedett t, hrom esztend mlva megint felszedte strait, s mintha valami titkos vgy zn, tovbb ment Pannnia fel. A np ekkor 7 nemzetsgbl llott ht kln vezr alatt. Mieltt az j orszg meghdoltatshoz fogtak volna, a ht vezr egymssal szerzdst kttt. A szerzdsben ki volt mondva, hogy mg kztk a legblcsebbnek, a legnagyobb vezrnek, lmosnak nemzetsge l, addig abbl vlasztassk a magyar nemzet fejedelme. A szerzdst azzal pecsteltk meg, hogy felhastottk karjaikat, s a kicsorg vrt egy szent kehelybe vettk, jelezvn, hogy gy fog annak vre folyni, ki a szerzdst megszegi. A szerzd 7 vezr paizsra emelve lmos t, rpdot, fejedelmkk vlasztottk, s hsget eskdtek neki. rpd tovbb vezette npt, amely Halics tartomnyn keresztl az j hazba indult. Itt Attila hunjainak maradkai kerestk fel a fejedelmet, s meghvtk ket Pannniba. A magyarsg folytatta tjt az gret fldjre s 895-ben, tkelvn a Krptokon, elfoglalta Munkcsot. rpd valdi hadvezr volt. Ha kellett, ell kzdtt lobogs kopjval fegyverzett lovas csapata ln, nem rettegve a hallt, nem flve az ellen nyilait; kezben hatalmas buzogny, oldaln hossz si kard, fejn rcsisak, vlln prducos mente. Majd blcs parancsokat osztott vezreinek; hadi tervei a trtnetrk feljegyzsei szerint oly nagyszerek valnak, hogy azok gyes vgrehajtsa okvetlenl diadalra vezethettk a sereget. Nem osztotta rszekre csapatait, mint a rmaiak, hanem risi flkr csatarendben tmadott, egyszerre minden ponton. Alakja nemes, fejedelmi volt. Arca mly nyugalmat, blcsessget tkrztt. Nagy eszvel beltta, hogy az orszgot nem elegend megszerezni, azt meg is kell tartani. Ezrt, amikor egsz Pannnit elfoglalta, nagy nemzetgylst hvott ssze egy skon, amit Szernek hvtak, s ott blcs, okos trvnyeket alkottak, az orszg ksbbi felvirgozsnak alapjt igazsgos trvnyhozsuk ltal megvetettk. Az egsz honfoglals nagy mve alig kilenc esztendt vett ignybe. rpd ily rvid id alatt hazt szerzett a magyarnak s okos trvnyeket alkotott a haza megtartsra. ldott legyen nagy neve, dicssg koronzza emlkt!... Npnek 115

ZUBNICS LSZL

mly gyszra a 907-ik esztendben elhallozott. A rege szerint -Buda mellett, egy patak fakadsnl temettetett el. (Dolinay Gyula. Magyar Kirlyok s Hsk Arckpcsarnoka. 1883.) Megjegyzs: A magyar nemzeti dinasztia nvadja egyike trtnelmnk legellentmondsosabb alakjainak. Inkbb mtikus, mint vals szemlyisg. Annyit tudunk, hogy lmos aknt szletett, a magt a Turulmadrtl szrmaztat nemzetsg tagjaknt. lmos a kazr fennhatsgot is vllalva szerezte meg a nagyfejedelmi mltsgot Leveditl. A kazr kagantus felbomlsa utn a magyar trzsszvetsg nyugatra kltztt, az Etelkzbe. Innen a trzsek harcosai gyakran megrendelsre tkeltek a Krptokon, s beavatkoztak az Eurpban dl hborkba. A kabarok nemzetsgei mr le is telepedtek a Vereckei-hg krnykn. A legjabb kutatsok szerint nem is a beseny tmads knyszertette ki a magyarok honfoglalst, hanem az tervszer folyamat rszeknt zajlott le, s csak az utvdeket tpzhattk meg a besenyk. Abban sem vagyunk biztosak, hogy a ketts fejedelemsgben rpd milyen mltsgot viselt. Nem vagyunk tisztban azzal sem, hogy mennyire vettk t a magyarok a kazrok hatalmi struktrjt. rpddal kapcsolatban semmi sem biztos. Csupn az, hogy az ltala alaptott dinasztia uralkodott hrom vszzadon keresztl a magyarsg fltt. 2. Istvn, a kirly Magyarorszg els koronzott keresztny kirlya, az orszg szervezje, a keresztnysg buzg apostola. Mintha Isten kldttje lett volna, oly szent lelkesedssel terjesztette a keresztny hitet. Mit atyja, Gza fejedelem elkezdett, azt dicssgesen befejezte: keresztny hitre trtette a magyar nemzetet. Nagy s nehz feladat volt ez, csakis nagy erllyel lehetett megoldani. Istvn a legszigorbb rendszablyokhoz nylt, mert rendthetetlen meggyzdss vlt benne a hit, hogy a magyar haza csak mint keresztny llam ltezhet Eurpban. Atyja halla utn a keresztny trvnyek alapjn kerlt a magyarsg fejedelmi szkbe, ez ellen azonban tbben fellzadtak, kztk Kupa (Koppny), a somogyi vajda, aki tborba gyjt a lzadkat. Istvn sereget kldtt ellenk, amely Vrkony alatt megver az ellensget. Sokan futsban kerestek menedket, maga Kupa a kirly kezbe kerlt, aki felngyeltette. Ezutn mr sokkal knnyebb munkja vala. A lakossg tmegesen vette fel az j hitet, a fejedelem pedig hozzkezdhetett orszgnak egyhzilag val rendezshez. Pspksgeket alaptott, melyek fejl az esztergomit rendelte. 116

PERLI-E MG EZT A HONT MS?

Azonban az egyhzi fmltsgok kinevezshez a ppa jvhagysa is kellett, ezrt Istvn fnyes kvetsget indtott Asztrik apt vezetsvel Rmba. Egyttal koront is krt a pptl, hogy nagyobb tekintllyel folytassa a hittrts munkjt. II. Szilveszter ppa rmmel fogadta a kveteket, s nemcsak koront kldtt, de egy ketts keresztet is, jelezvn, hogy Istvnt nemzete trt apostolnak tekinti. Az ezredik esztendben megtrtnt a koronzs, s Istvn hozzltott orszga megszervezshez. Az egsz orszgot vrmegykre osztotta, a katonskodst szablyozta, kirlyi hadsereget lltott. Az orszg dolgainak rendezse utn ismt folytatta a keresztny hit terjesztst. Elrendelte, hogy minden tz falu egy templomot ptsen, azt, s annak papjt mindennel ellssa. A templomi knyveket a pspk, a kegyszereket a kirly adomnyozta. Hittrti tevkenysgt egy msodik lzads is akadlyozta, amely Erdlyben trt ki, rokona Gyula vezetsvel. Itt a npek tovbbra is az si vallshoz ragaszkodtak. Az orszg kormnyzsa mellett az is nagy gondot okozott a kirlynak, hogy ki fogja rklni trnjt? Mert lete vgn a sok bajhoz, gondhoz jrult mg a korai halla is. A szeld lelklet Imre herceg ugyanis egy vadszat sorn meghalt. Ekkor rpd letben maradott leszrmazottai kzl Vazul, Istvn unokaccse volt a legidsebb. Azonban pogny hajlamai miatt a kirly Nyitra vrba zratta. Hallt rezvn kzeledni, kvetet kldtt Nyitrba, hogy a megtvedt herceget elbe vezesse. De Gizella kirlyn, aki Pter herceget akarta trnrksknt ltni, Sebs nev ispnjval megvakttatta Vazult, s a flbe forr lmot ntetett. A kirly a mernylet utn mg betegebb lett, s Vazul ainak azt tancsolta, hogy menekljenek klfldre. Nem sokkal ezutn a kirly ellen is sikertelen mernyletet ksreltek meg. Ezutn a kirly mr nem lt sokig, s az 1038-ik esztendben eltvozott az lk sorbl. Testt az ltala alaptott fehrvri Szz Mria szkesegyhzban helyeztk rk nyugalomra. A katolikus valls, mint szentnek emlkt kivlan tiszteli. Haznkban nvnnepn, augusztus 20-n nagy nnepet lnek az orszg minden rszben. nneplik az els magyar kirlynak s klnsen haznkban a keresztny hit megalaptjnak emlkt. Ekkor Budavrban, a nagy kirlynak mai napiglan psgben fennmaradt jobb kezt lerhatatlan fnnyel hordozzk krl. A hit szerint az a jobb kz, amely annyi ldst osztogatott volt egykor, ma is vdelmez, oltalmaz talizmnja haznknak. (Dolinay Gyula Magyar kirlyok s Hsk Arckpcsarnoka cm knyve nyomn) 117

ZUBNICS LSZL

Megjegyzs: Istvn, az els magyar kirly trtnelmnk egyik legnagyobb alakja. Atyja, Gza fejedelem, aki a keresztnysgben szintn az Istvn nevet kapta, s anyja, Sarolt, a fehr nagyasszony mr keresztny hitben neveltette t. Mivel lttk, hogy Magyarorszg csak akkor marad fenn, ha bekapcsoldik a keresztny Eurpba, uk szmra a bajor Gizella hercegnt krtk s kaptk felesgl. Gza fejedelem halla utn a magyar szoksjog szerint Koppnynak, mint a nemzetsg legidsebb tagjnak kellett volna kvetkeznie a fejedelmi mltsgban, de Istvn az eurpai szoksjogra s nmet pnclos seregre tmaszkodva megszerezte a hatalmat. Kmletlenl leszmolt mindenkivel, aki politikjt keresztezte. llamnak alappillrl ltrehozta a kirlyi vrmegyerendszert amely az risi kirlyi vrbirtokon alapult s a katolikus egyhz szervezett. Ugyanakkor tolerlta a keleti keresztnysget is, errl tanskodik a Veszprm-vlgyi grg kolostor alaptlevele. Tbb zben hborzott a szomszdokkal. A magyar seregeknek nagy szerepk volt a bolgr birodalom megdntsben. Bajor Gizellval kttt hzassgbl tbb gyereke is szletett, de a felntt kort kevesen rtk meg. A trnrks Ott herceg halla utn a korbban papi plyra sznt Imre kerlt eltrbe. De is meghalt egy vadkanvadszat kzben. Annak ellenre, hogy a korbbi trtnetrs igyekezett szpteni az esemnyeket, trtnelmi tny, hogy Vazult Istvn kirly vakttatta meg, s annak ait szmzte. Msik unokaccse, Orseolo Pter jellsvel a keresztny eurpai irnyvonalat szerette volna hatalomra juttatni. letmvt hrom nagy alkots jelkpezi. Ezek az ltala kiadott trvnyek knyvei, valamint az Imre herceghez intzett Intelmek. Ezekbl egy felvilgosult, ugyanakkor mlysgesen vallsos, de trelmes uralkod kpe rajzoldik ki. Nem vletlenl kapcsoldik szemlyhez annyi legenda. Istvn kirly mltunk egyik legnagyobb alakja, aki kitrlhetetlenl belevste nevt a trtnelembe. 3. Lszl, a lovagkirly Bla kirlynak hrom a maradt: Gza, Lszl s Lampert. Mind a hrom derk, jeles ifj, mindhrom mlt Magyarorszg trnjra. Atyjuk szerencstlen halla utn tadtk a trnt Salamonnak, s megelgedtek az orszg egyharmadval. Sajnos a nagy szeretet nem tartott sokig, hiszen Salamon irigykedett unokabtyjaira. Ezt az irigysget pedig tovbb sztotta a kirly tancsadja, Vid. A kzttk lv viszony klnsen a belgrdi hadjrat sorn lezdtt ki, amikor a grgk Gza hercegnek, s nem a kirlynak adtk meg magukat. 118

PERLI-E MG EZT A HONT MS?

A fondorlatos Vid tancsaira hallgatva Salamon megtmadta az Igfonerdejben gyantlanul vadsz herceget s sztverte seregeit. Lszl herceg Csehorszgbl hozott sereget, s a Mogyordi rvnl megtkztek a kirllyal. A herceg gyzelmt tbb csods esemny is jelezte. Elragadtatsban egy angyalt ltott, aki koront helyezett btyja fejre. Mikzben pedig a hadakat rendezte, az egyik bokorbl egy hfehr hlgymenyt lndzsjn vgigfutva a kebln keresett menedket, gy jelezve, hogy az r Lszl hercegnek adja a gyzelmet. Salamon buksa utn btyja, Gza kirly uralkodott az orszgban. Annak halla utn, mivel ai mg kiskorak voltak, a nemzet krsre Lszl elfoglalta a kirlyi szket, br mint mondta nem fldi, hanem mennyei koronra vgyott. Kirlyknt az orszg megelgedsre uralkodott, ha a npe, orszga javra blcs, okos trvnyeket kellett alkotni, abban is fellmlta minden eldjt. A folytonos hborskods miatt az orszgban elharapdzott a rabls, tolvajls, olyannyira, hogy csak a legszigorbb rendszablyok alkalmazstl lehetett a baj megsznst remlni. Ezrt Lszl kirly szigor rendszablyokat alkalmazott. A legkisebb lopst, rablst orrlevgssal, megvaktssal, ismtld esetben mindenkor halllal bntette. Ezen nevezetes trvny alkalmazsn kvl mg kt nagyszer tny tette halhatlann Lszl kirly nevt. Egyik a kunok beteleptse, a msik Horvtorszg meghdoltatsa. A kunok korbban tbb zben Magyarorszgra trtek, mgnem a cserhalmi tkzetben nagy veresget szenvedtek. Az utols tkzet sorn az egsz kun sereg fogsgba esett. De a kirly nem tizedeltette meg ket, hanem mint mondta, ha annyira vgynak Magyarorszg birtoklsra, akkor telepedjenek ott le, s legyen vk az orszg egy rsze. Horvtorszgban Zwonimir kirly zvegye (Lszl kirly nvre) nem brt a lzong horvtokkal, s btyjtl krt segtsget. A kirly egszen a Kupa folyig meghdoltatta Horvtorszgot s unokaccst, lmost tette meg uralkodjnak. A np krben leledz pognysg kiirtsra Szabolcsra zsinatot hvott ssze, amelyen rendelkezst hozott, hogy a romokban lv templomokat felptsk, s jakat is alaptsanak. Emellett mindenkit kteleztek a keresztny szoksok megtartsra. Nagy eldjnek, Istvn kirlynak emlkt hven polta, s nagymrtkben hozzjrult, hogy az els kirly a szentek gylekezetbe kerlt. gy lt, gy mkdtt orszga javra, boldogsgra a nagy kirly. Tizennyolc esztendei uralkodsa alatt nagy volt a magyar. Hogy mennyire nagy tiszteletnek rvendett a magyar kirly, legjobban bizonytja az, hogy a jeruzslemi szentfld visszafoglalsra indtani tervezett nagy sereg vezrv Lszlt vlasztottk meg. Sajnos a felkrst nem tudta elfogadni, mert hirtelen elhunyt. Vgakarata szerint a vradi pspki templomban kellett volna eltemetni. Az orszg 119

ZUBNICS LSZL

femberei a hsg miatt nem mertk vllalni a nagy utat, ezrt a temetsi menet Szkesfehrvrra tartott. Azonban jszaka a gyszkocsi a kirly holttestvel egytt eltnt. Csak hosszas keress utn talltak r a vradi ton ... A kocsiba nem volt semmilyen igavon fogva, mgis haladt. Egyesek szerint angyalok hztk. ( Dolinay Gyula. Magyar kirlyok s hsk arckpcsarnoka cm knyve nyomn). Megjegyzs: Szent Lszl trtnete egyedlll az rpd-hzban. Apja, I. Bla fegyverrel szerezte meg a trnt, de az ellene szervezett mernylet kvetkeztben meghalt. A kirly Salamon lett, aki az orszg harmad-rszt adomnyozta rokonainak. De hamarosan ellenttek jnnek ltre kzttk. A vetlkeds klnsen Salamon s Lszl kztt alakul ki. Erre a Kpes Krnika tbb zben is kitr. Ha a sorok kztt olvasunk, rjvnk, hogy Salamon nem is volt olyan rossz, mint amilyennek lertk. A vele kapcsolatos legendk, mint a kun harcossal val megvvsa mind-mind a Bla-g dicssgt hivatottak emelni. Br Salamont sikerlt a trnrl elzni, sem a ppa, sem a nmet csszr nem ismerte el trvnyes uralkodnak Gzt, majd Lszlt. Csupn Salamon halla, illetve eltnse oldotta meg a knyes helyzetet. Lszl az orszgot hozzrtssel s hallatlan szigorral kormnyozta. Csaldi rzelmeit flretve, az orszg rdekeit szem eltt tartva kijrta a ppasgnl I. Istvn, nagyapja megvaktjnak szentt avatst. Ugyanakkor mg a ppa rszrl sem trt beleszlst egyhzi politikjba. A szabolcsi zsinaton is szemlyesen elnklt, maga nevezte ki a fpapokat. Klpolitikjt tekintve lland harcot folytatott a nmet birodalommal, de amennyiben a szksg gy hozta, mg legdzabb ellensgvel, IV. Henrik csszrral is szvetkezett. Legnagyobb sajnlatra letben maradt -gyermekei nem voltak, ezrt btyja rvit nevelte fel. lmos horvt kirly, Klmn pedig vradi pspk lett. Utdjnak lmost, sajt ifjkori hasonmst sznta, de beltta, hogy az orszg jobban jr a mvelt, ugyanakkor ravasz s krltekint Klmnnal. gy halla eltt kveteket kldtt a Lengyelorszgba szktt Klmnhoz, hogy hazahvja a trnra. 4. Knyves Klmn Knyvesnek nevezte a np, mert szeretett a knyvekkel foglalkozni. Ifj korban papi letre adtk, s a kolostor falai kzt tmadt fel lelkben a tudomnyok irnti h szeretet. Blcs volt, okos volt, fl ezer vvel elzte meg a kort, oly trvnyeket alkotott, melyek nagy felvilgosodottsgrl tesznek 120

PERLI-E MG EZT A HONT MS?

tansgot. Megszntette a kegyetlen bntetseket, j trvnyszket alkotott, szablyozta a trvnykezs mdjt. Klmn kirly egyike volt kora legfelvilgosultabb, legnemesebb uralkodinak, a magyar trtnelem pedig mint nagy kirlynak, elrelt blcs llamfnek halhatlantja nevt. Sajnos uralkodsra rnyomta blyegt, hogy lland harcot kellett folytatnia lmos ccsvel. lmost mg Lszl kirly Horvtorszg fejedelmv tette, de nem volt kpes fken tartani azokat. Br a kirly segtsget nyjtott neki, lmos herceg llandan elgedetlenkedett, s tbb alkalommal, hol nyltan, hol alattomban prtot ttt btyja ellen. Klmn t alkalommal bocstotta meg ccse tetteit, de hatodszorra, mr betegen s a trnrklst fltve megvakttatta lmost s annak Bla nev t. Szrny tett volt ez, a kirly iszonyattal gondolt erre. Nem is sok lte tl a kegyetlensget... Uralkodsa alatt vette kezdett az a szrny npirts, amely keresztes hadjratok nven vonult be a vilgtrtnelembe. Klmnt is megknltk a fvezri tisztsggel, de nem fogadta el azt, mondvn, hogy orszgban sok teendje van, nem tvozhatik hosszabb idre, de megengedi, hogy a csapatok tvonuljanak orszgn. Sajnos az els keresztes csapatokban a kirlynak csalatkoznia kellett, hiszen mr Nmetorszgban is fosztogatni kezdett. A kirly Moson vra alatt sikeresen sztverte ezt a gylevsz sereget. A vilgban nagy szrnylkdssel fogadtk tettt, s el is neveztk hitetlennek, rdgkkel tartnak, s rt, sertkkel bentt szrnyeteg alaknak festettk le. Nem volt szrny-alak, sem nyomork, bna, amit a csatiban be is bizonytott. A szve is fensges volt, a szpet s a jt szerfelett becslte. Vallsos is volt, mert pr v mlva jabb keresztes hadak rkeztek Magyarorszgra, s mivel becsletes, bks, j emberekbl llottak, szvesen fogadta, elibk ment Sopronba, s onnan egszen Zimonyig f embereivel egytt szemlyesen elksrte ket, s tkzben tbb alkalommal megvendgelte az egsz keresztes sereget. Klmn nagy llamfr volt. Beltta eldeinek azon tvedst, hogy nem gondoskodtak az orszg szmra tengerrl. trezte, hogy mily nagy fontossg egy orszg kereskedelmnek, iparnak felvirgzsra, ha a tengerrel egyenes sszekttetsben lehet. Legfbb vgya vala teht az orszgnak tengerpartot biztostani. Sikerlt megzabolznia a lzong horvtokat, majd Dalmcit is meghdoltatta. 1103-ban megkoronztatta magt Horvtorszg s Dalmcia kirlyv. Sajnos csaldi lete nem sikerlt szerencssen. Els felesge, a normann hercegn szlse utn meghalt. Az ikrek kzl csak Istvn maradt letben, aki szmra a kirly a trnt biztostani akarta. Msodik hzassgt a szuzdali 121

ZUBNICS LSZL

Eufmival hzassgtrs miatt felbontottk. Eufmia a, Borisz a magyar trtnelem egyik ismert trnkvetelje volt. ccse megvakttatsa utn igen sokig betegeskedett, komoran, elvonulva lt a vilgtl s az 1114. v elejn, egy dlutn, heves ffjs fogta el, majd hirtelen meghalt. (Dolinay Gyula Magyar kirlyok s hsk arckpcsarnoka cm knyve nyomn) Megjegyzs: Klmn, akit a trtnelem a Knyves jelzvel illetett, egyike volt trtnelmnk nagy alakjainak. A vilgtrtnelem sorn csak 4 uralkod kapta ezt a jelzt. Tudsa, mveltsge kimagasl volt eurpai viszonylatban is, amikor az uralkodk tbbsge sem rni, sem olvasni nem tudott. Ekkor rja II. Orbn ppa levelben a kirlynak, hogy vilgi szemlyeknl szinte ismeretlen jrtassggal emelkedsz ki az egyhzi tudomnyokban... a knonokban.... Ez nem meglep, hiszen tudjuk, hogy egyhzi plyra kszlt, s elsajttotta a korabeli egyhzi mveltsg alapjait. volt az utols magyar kirly, aki Krisztus helytartjaknt is uralkodott, de lemondott az invesztitra jogrl a rmai Szentszk javra. Trnra kerlse az eurpai elsszlttsg (primogenitura) joga alapjn trtnt. Ugyanakkor tudjuk, hogy a pusztai mltjt nem feled magyarsg az alkalmassg (idoneits) elvt sem feledte el. Tudniillik, az uralkodnak kellett a hadsereget vezetnie, teht nem lehetett az a nyomork, amilyennek a korabeli krnikk lertk. Azt hiszem, hogy vele kapcsolatban is az trtnt, mint Angliban III. Richrddal, akit az utna kvetkez nemzedk befekettett. J tudni, hogy Klmn a II. Istvn utn a magyar trnra a megvaktott lmos ivadkai kerltek, s nekik nem volt rdekkben Klmnt dicsteni. Klpolitikjt a biznci szvetsg jellemezte. Lszl II. Jnos csszrhoz adta felesgl Piroska nev lnyt, aki Szent Eirn nven vonult be a biznci trtnelembe. Dalmcia megvdse rdekben szvetsget kttt a szicliai normannokkal. Elsknt avatkozott be a Kijevi Ruszban foly testvrharcba, s Premysl vra alatt veresget is szenvedett az orosz-kun seregektl. Felkarolta Szent Istvn kultuszt, Hartvig pspk utastsra sszelltotta a hozz fzd legendk jegyzkt. ccse rulsait tbb zben megbocstotta, de amikor hallt rezte kzeledni, parancsot adott megvaktsra. Ez nem volt meglep az akkori Eurpa szmra, hiszen az uralkodhzakban gyakoriak voltak a gyilkossgok is. Az egszben a kis Bla megvaktsra, valamint kasztrlsra kiadott parancs volt a szrny. Mg a kikldtt hhrok is visszarettentek tle (ebben rsze lehetett 122

PERLI-E MG EZT A HONT MS?

a megvesztegetsnek is). Taln szerencsre, hiszen II. Istvn gyermektelensge miatt az rpd-hz kihalsra volt tlve, s csak az lmos-gnak volt ksznhet, hogy mg majdnem 200 vig fennllt. 5. IV. Bla, a msodik honalapt Magyarorszg letben a legborzasztbb id IV. Bla uralkodsra esik. Meghalt ekkor az orszg, el is temetkezett srjba, melyet rszben maga a meghasonlott nemzet, de leginkbb a vad tatrok csorda-hada sott meg. Temetv vltozott a Tisza s Duna rnja, vrosok, falvak egytl egyig feldlva, az emberek lelve... De a nemzet feltmadt halottaibl, a hon jra ledt, a siralom vlgybl ismt orszg lett. Ezt IV. Bla tette, volt az orszg msodik alaptja. Tisztelet emlknek... Huszonkilenc ves ifj volt, mikor atyjnak, II. Endrnek halla utn tvette az orszg kormnyzst. Ifj s mgis tapasztalt, okos uralkod volt, mivelhogy mr atyja letben tz esztendeig trs volt az uralkodsban, s okosan, nagyon rtermetten vitte a kormnyzs nehz dolgait. Uralkodsa kezdetn mindenron azon volt, hogy amit atyja elrontott, azt rendbehozza, fknt az orszg gazdag urainl tapasztalhat fejetlensget akarta mindenron megszntetni. Elrendelte, hogy a kirly jelenltben a nemes uraknak lni nem szabad, llva tartoznak hallgatni a kirlyt, tovbb a panaszokat, jelentseket rsban adjk be. Ez nagy elgedetlensget szlt az urak kztt. Mginkbb, amikor rendeletet adott ki, hogy a II. Endre ltal knnyelmen elajndkozott kirlyi javakat visszavegyk. Az urak nyltan fellzadtak a kirly ellen, meg akartk fosztani koronjtl, s azt Frigyes osztrk hercegnek ajnlottk fel. A kirly a felkelst leverte, majd mg nagyobb buzgalommal szedte el az uraktl a jogtalanul bitorolt kirlyi javakat, s ezzel mg tovbb nvelte ellensgei szmt. Ilyen krlmnyek kztt jtt a rmhr, hogy zsibl iszony radatknt msfl milli tatr had znltt be Eurpba, s tjban mindent meghdtott. A kirly az elztt npeket befogadta orszgba, de ezzel is csak magnak rtott. Amikor pedig a hatron llott az ellen, senki sem gondolt a hon vdelmre. Az urak azt gondoltk, hogy segtsgkkel a kirly hatalmt ersthetik meg, ezrt nem jelentek meg a vres kard krbehordsa utn az orszggylsen. Csak a fpapok s a johannitk csatlakoztak a kirlyhoz, aki seregvel elindult a tatrok feltartztatsra. A Saj folyig nyomult elre a sereg, amely a vgzetes Muhi pusztn megtkztt Batu kn hadaival. Az tkzet gyszos veresggel vgzdtt. 123

ZUBNICS LSZL

A katonk sajt testkkel vdtk kirlyukat, akinek kevesedmagval sikerlt is kivgnia magt a tatrok gyrjbl. A szerencstlen kirly futsban keresett menedket, a tatrok pedig elznlttk az orszgot, folyt a pusztts munkja. A np ezreit mszroltk le, vdtelen nket, rtatlan gyermekeket halomra ldstek. A kirly Frigyes herceghez futott, hogy segtse a hon megvdsben. Segtse brmi ron. A j szomszd egy szerzdst ratott al vele, amelyben megeskdtt, hogy magt s orszgt alrendeli, ha azt a tatroktl megvdi. Ezutn rtmadt, s kifosztotta. A szerencstlen kirly ezutn Horvtorszgnak vette tjt, mindentt nyomban egy tatr sereggel, amely re plyzott. Mivel itt sem rezte magt biztonsgban, a dalmciai Trau vrban idztt, amely egy szigeten llt. A tatrok pedig ezalatt dltk a hont, kpzeletet fellml puszttst vittek vghez. Ksbb, a tl belltval tkeltek a Dunn, s a dunntli rszeket is puszttottk. Hogy szegny haznk vgkpp meg nem semmislt, a vletlennek ksznhet. A tatrok nagyknja meghalt zsiban, s erre a hrre a haznkat pusztt Batu kn hazasietett. Visszatrt a kirly is, s nem tallta a npet az orszgban. Az alfldi nagy sksgon keresztl tizent napig utazott, mg l emberre akadt. Lassanknt mgis eljttek. nsg llott be, a np kt vig nem aratott. A kirly nagy kltsggel gabont hozatott, sztosztotta azt, s msknt is mindent elkvetett a nyomor enyhtsre. Az jjpts munkjban egsz nagysgban magasodott ki. Nagy sszel, s mg nagyobb erllyel s lelkesedssel gygytotta az orszg iszony sebeit. Az elhamvadt vrosok, falvak helyett jakat emelt, a kilt vidkeket idegenekkel benpestette, a megmaradottakat pedig segtette, vdelmezte. Beltta, hogy atyja intzkedsei nem hibavalak voltak, ezrt is birtokokat adomnyozott fembereinek, azzal a felttellel, hogy arra vrakat ktelesek pteni. Mikor ismt ersnek rezte magt, megtmadta Frigyes osztrk herceget, s az elkvetett srelmekrt elgttelt vett. A csatban a herceg is elesett. Ez jabb bonyodalmakra adott okot, hiszen Frigyes tartomnyra Ottokr cseh kirly is ignyt tartott. De magban az orszgban is viszly trt ki, az, amely tokknt hzdott vgig a trtnelmen: Istvn, az ifjabbik kirly ellenttbe kerlt atyjval, s testvrhbor trt ki. Hosszas viszlykods utn a bke vgre helyrellott. A kirly ezutn mg nhny vig tanja lehetett orszga gyarapodsnak. Fival kzsen rzkeny csapst mrt a bolgrokra, orszguk nagy rszt a 124

PERLI-E MG EZT A HONT MS?

magyar koronhoz csatolta. Az 1270-es esztendben rk lomra zrdtak a nagy kirly szemei. IV. Blnl nagyobb alakot alig mutat fel trtnelmnk. rpd elfoglalta a hont, IV. Bla megmentette a vgpusztulstl. A msodik honalapt volt . (Dolinay Gyula Magyar kirlyok s hsk arckpcsarnoka cm knyve nyomn.) Megjegyzs: IV. Bla a magyar trtnetrs egyik legellentmondsosabb alakja. Gyermekkora meghatroz esemnye desanyja, Gertrudisz kirlyn meggyilkolsa volt. desapja a magyar rendek nyomsra korn bevonta az uralkodsba s ifjabb kirlynak koronztatta. Felesget is vlasztott szmra Laszkarisz Mria niceai csszrlny szemlyben, akit keresztes hadjrata utn hozott Magyarorszgra. A kt kirly kztt lland feszltsg volt. II. Andrs vgl arra utastotta t, hogy bocsssa el felesgt. A koniktust a ppai diplomcia s a magyar fpapsg oldotta meg. Apja halla utn elfoglalta a magyar trnt s bebrtnzte Beatrix zvegy kirlynt, aki gyereket vrt. A kirlynnak sikerlt a nmet kvetek segtsgvel megszknie, az unokja lesz III. Andrs, az utols rpd-hzi kirly. IV. Bla megbntette anyja gyilkosait, majd elgettette a furak szkeit s hozzltott a korbbi kirlyi birtokok visszavtelhez. Ezzel sok ellensget szerzett magnak. fogadta be a kunokat, de ezek is ellene fordultak fejedelmk, Ktny (Kutesk) meggyilkolsa utn. gy a kirly a vgveszly riban egyedl maradt. Sem a ppa, sem II. Frigyes csszr nem adott segtsget. A vesztes muhi csata utn lland meneklsben volt. Dalmciai tjn felesge ismt gyereket vrt, s a kirly fogadalmat tett, ha ismt lnya szletik, az r szolglatra adja majd. Ez a lny pedig Margit lett, az rpd-hz egyik szentje. Hazatrte utn hozzltott az orszg jjptshez. Szvetsgesekkel vette krl orszgt. Mint rta, kirlyi mltsgt lealacsonytva rutn s lengyel fejedelmekhez adta felesgl lnyait. Idsebb hoz, Istvnhoz egy kun lnyt adott felesgl, hogy ezzel is maghoz ksse ezt a npet. Fival mgis lland ellensgeskedsben volt. Az tbb alkalommal is legyzte, vgl kettosztottk az orszgot. reg korra nagyon hatrozatlan lett, kortrsai azzal csfoltk, hogy tovbb rgdik egy kosr fokhagymn, mg ms egy sonkn. Megfradva, felesgvel egytt trt meg seihez, az esztergomi szkesegyhzban helyeztk rk nyugalomra.

125

ZUBNICS LSZL

6. Nagy Lajos Nagynak nevezte el az utkor, mert rettegett tudta tenni fegyvert, orszgokat, tartomnyokat kapcsolt birodalmhoz, hatalmt magas fokra emelte; a haza jltnek, gazdagsgnak alapjt megvetette, kifejlesztette. Sem azeltt, sem azutn nem volt oly hatalmas, oly nagy Magyarorszg; hrom tenger mosta partjait, az Adriai-, a Balti- s a Fekete-tenger. Lajos kirly a vilg els uralkodi kzt foglalt helyet. Rgi fny, dicssg, hogy eltntl... Alig maradt fent emlked... Atyja, Kroly Rbert eltemettetse utn a 17 ves Lajos foglalta el a kirlyi trnt. Az orszg nagyjai s a np orszgszerte lelkes rmmel dvzlte az ifjt. A koronzsi szertarts utn legnagyobb kirlyunk, Szent Lszl hamvaihoz zarndokolt Nagyvradra, s ott a szent hamvak fltt fogadalmat tett, hogy legfbb trekvse lesz kvetni a nagy kirly s mindazok jeles pldjt, kik a szeretett hazrt vrket is ontani kszek voltak. Trnra lpse utni legels tette az atyja ltal foganatostott pnzgyi intzkedsek megvalstsa volt, de gondja volt a rgebbi j trvnyek megtartsra is. A kvetkez esztendben azonban kezdett vettk a npolyi bajok, melyek nyolc esztendn t foglalkoztattk haznkat. Lajos atyja, Kroly Rbert a npolyi Anjou- dinasztibl szrmazott. Magyarorszgra jvetelekor trnrksi jogairl nem mondott le. Nagybtyjnak, Rbert kirlynak azonban csak lnyunoki voltak, s hogy a csaldi bkessget megteremtsk, a legidsebbet, Johannt sszehzastottk Lajos ccsvel, Endre herceggel. A npolyi intrikk kvetkeztben, nem sokkal az anyakirlyn ltogatsa utn Endrt Aversban meggyilkoltk. A szrny hr fktelen haragra gyjtotta Lajos kirlyt. Feledve minden ms bajt, sereget gyjttt, s amint lehetett, megindult seregvel Npoly ellen, hogy bosszt lljon testvrccse gyilkosain. Azonban br az orszgot elfoglalta, Johannt nem sikerlt megbntetnie. A npolyi kaland majdnem nyolc vig tartott. Vgre megunva a huzavont, s beltva, hogy Npolyt gysem kormnyozhatja oly messze fldrl, felhagyott a tovbbi hadjrattal, a ppra bzva az gy elintzst. A ppa utoljra nem tett semmit, hanem az Isten, megbntette a bns asszonyt, vek mlva tulajdon unokaccse megfojtatta, teht ppen gy halt meg, mint rtatlan frje. A nyolc esztendn t hzd olasz hadjratbl egyb haszna nem lett az orszgnak, mint hogy a magyarok megismerkedtek az olasz mvszetekkel, szoksokkal, s azokat idehaza terjesztettk. 126

PERLI-E MG EZT A HONT MS?

A hatalmas Velencre sokszor mrt rzkeny csapst Lajos, hadait tbbszr vezettette ellenk. A torini bkekts alkalmbl Magyarorszg megkapta Remete Szent Pl ereklyit. Mr a visegrdi kirlytallkoz biztostotta szmra a lengyel koront, nagybtyja, Kzmr kirly utd nlkli elhalsa esetre. Nagybtyja halla utn 1370-ben elfoglalta a lengyel trnt, majd desanyjt nevezte ki az orszg helytartjnak. A lengyeleket elbb Kassra, majd Zlyomra hvta orszggylsre. rksl lenyt Mrit, s annak vlegnyt, Luxemburgi Zsigmondot jellte ki. 1360-ban jelentek meg elszr Eurpban a trkk. Az eurpai fejedelmek aggdva nztk egy j nagyhatalom kibontakozdst, s arra biztattk Lajos kirlyt, hogy llja tjt a trkknek. A kirly azonban nem hallgatott rjuk, sorsra hagyta a grg birodalmat, amely gy megsemmislt. Ha akkor seglyl sietve megtri, megsemmisti a trk hadat, taln a vilg folysnak egszen ms irnyt adott volna... Visegrdbl j-Budra tette t udvart, amelynek pompjt az eurpai kvetek tbb zben lertk. Olykor eltnt a kirlyi palotbl, meghitt emberei ksretben lruht lttt s sztnzett orszgban. A vallsnak, hitnek, erklcsnek buzg re volt. A kunok kztt elhintette a keresztnysget, vgkpp kiirtva a pognysg csrit. Jellemt tekintve is egyedlll egynisg volt. Oly nagy fny, oly rettegett hatalom mellett szerny, angyalszv volt. Egy ppai kveti jelentsben az albbit rtk rla: ... sohasem lttam fejedelmet, ki annyi nagysggal s hatalommal ennyi szernysget s alzatossgot prostana... n e kirlyban a jnl, az ernynl egyebet nem tudtam szrevenni. lete vgn csaldja gyeit rendezte, s nagy aggodalommal tlttte el az a tudat, hogy nincs gyermeke. Csak kt lnya, Mria s Hedvig maradtak letben. Mrit a lengyelek, Hedviget a magyarok ismertk el trnrksl. Npolyban unokaccst, Durazzi Krolyt tette meg kirlynak. 1382-ben a trnrklsi gyben Nagyszombatba vonult udvarval, hogy IV. Kroly csszrral trgyaljon, ahol megbetegedett s hamarosan meghalt. Szkesfehrvron helyeztk nyugalomra. A magyar trnon Mria, a lengyelen pedig Hedvig kvette. (Dolinay Gyula Magyar kirlyok s hsk arckpcsarnoka cm knyve nyomn.) Megjegyzs: I. Lajos kirly atyjtl nagy, szilrd rendszer, gazdag orszgot rklt, amely ekkor Kzp-Kelet-Eurpban az els helyen llt. Az orszg vezet rtege a dinasztinak ksznhette ltrejttt, ezrt felttlen 127

ZUBNICS LSZL

tmogatsrl biztostotta azt. A kirly belfldi politikja a nemesi rteg rdekeit szolglta. Uralkodsa alatt alakul ki a vgleges rendi tagolds s jnnek ltre a szabadok, a nemessg, a vroslakk, a furak s a fpapok rendjei. A kirly megjtotta II. Endre kirly Aranybulljt, majd trvnybe iktatta az elsszlttsgi rklds trvnyt. Ezutn a nemesi birtok oszthatatlanul, egy darabban rkldtt a legidsebb ra. A kirly prtfogolta a vrosokat is, kivltsgokat biztostott szmukra. A legnagyobb tvedse a npolyi kaland, ahol azonban becsletbeli gyrl volt sz, tulajdon testvr-ccse meggyilkolsrl. Sajnos Npolyt nem tudta megtartani, de erre ldozta fel majdnem az egsz kirlyi kincstrat. Nemcsak dlnyugat, de keleti s dli irnyban is hborzott. Nagybtyjt, Kzmr lengyel kirlyt tbb zben megsegtette a litvnok ellen, hatalma al hajtotta a szerbeket, a bosnykokat s a bolgrokat. A krnikk szerint ekkor hrom tenger mosta a magyar forszg (archiregnum) partjait. Taln egy tengerrl, az Adriairl beszlhetnk, hiszen a Balti-tenger partjn a Nmet Lovagrend birtokai terltek el, mg a Fekete-tenger partjain a krmi tatrok ltek. Ennek ellenre hatalmas uralkodnak szmtott Eurpban. Csaldi kapcsolatok rvn rokona volt a francia, a portugl, a npolyi, a cseh, a lengyel kirly, felesge Kotromanic Erzsbet rvn pedig a bosnyk kirly. lete utols veiben lepraszer betegsget kapott s a kirly elhzdott a vilgi lettl. Tbbnyire az ltala alaptott mrianosztrai plos kolostorban idztt. 1382-ben hunyt el, s a rendek vgakarata szerint lenyt, Mrit koronztk kirlyukk.

7. Mtys, az igazsgos Magyarorszgnak nla nagyobb kirlya nem vala, jobban szeretett, npszerbb uralkod pedig alig fordult el az egsz vilgtrtnelemben. Nagy volt mint ember, nagy volt, mint kirly, mint hadvezr; erlyes, ernyedetlen buzgsg, szigor s igazsgos. Npe, nemzete javt munklta mindig, csak egy vgya, egy elrnivalja volt: a haza dicssge, nagysga. Ifjan, gyszlvn mint gyermek kerlt a trnra s 31 esztendeig ragyogtatta azon nagysgt, hatalmt. Atyja, a nagy Hunyadi Jnos halla utn btyjval, Lszlval k voltak az orszg legnagyobb birtokosai. Cillei Ulrik meggyilkolsa utn V. Lszl kirly Buda vrba csalta ket, majd Lszlt ki is vgeztette. 128

PERLI-E MG EZT A HONT MS?

Amikor az ellene tmadt lzads ell a kirly msik orszgba, Csehorszgba meneklt, magval vitte Mtyst is. Elhurcolta Prgba, ahol Podjebrad Gyrgy rizetre bzta. V. Lszl hamarosan mrgezs ldozata lett, s a csehek Podjebradot vlasztottk kirlyukk. Magyarorszgon pedig Szilgyi Erzsbet, Mtys anyja szerzdst kttt Garai Lszl ndorral, hogy Mtyst vlasztjk meg magyar kirlynak. A kirlyvlaszt orszggylst vgl is a kznemessg dnttte el, s a Duna jegn Mtyst kzfelkiltssal megvlasztottk uralkodjukul. Azonban igen sokig kellett vrnia megkoronzsval, hiszen e nemzeti ereklye Frigyes csszrnl volt, aki meg is koronztatta vele magt. Miutn sikerlt megvernie a csszri seregeket, 60 ezer aranyrt Vitz Jnos vradi pspk Magyarorszgra vihette a koront. Mr uralkodsa kezdetn get szksgt rezte egy rendes hadsereg fellltsnak. Addig gy volt szoksban, hogy a kirly hvsra a furak, fpapok bandriumai s a kznemessg zszl al szllt, s ha elmlt a baj, rgtn szt is szrdtak. Mtys lland hadsereget lltott fel, s ebbl lett ksbb a hres fekete sereg, amely annyi hadi dicssget szerzett az orszgnak. Mtys nagyszer diadalait szemlyes btorsgnak is ksznhette. Sokszor maga vllalkozott a kmkeds nehz szerepre. lruhba ltzve, csods btorsggal tment az ellensg tborba, megvizsglta a hadllst, s gy sajt tapasztalatai szerint vezette tovbb a hadjratot. A nagy kirly nemcsak ellensgeit kmlelte ki lruhban, hanem orszga tisztviselit is. Elvegylt a np kz, gy tudta meg gyt-bajt, s ahol a tisztviselk rszrl visszalst tapasztalt, szigoran bntetett. Az llamkincstr res volt, a bevtelek nem fedeztk a kiadsokat, s az orszg folytonos vdelme, klnsen a dli hatrokon igen sokba kerlt. j adkat kellett kigondolni, s szksges volt a meglv adnemeket emelni. Mtys mindkettt megtette. De ezrt, s igazsgossgrt, szigorrt sok ellensge tmadt. Az elgedetlen urak felkelst robbantottak ki, amelyben az els zszlsurak is rszt vettek. A kirly vronts nlkl, nagy lelemnnyel elfojtotta a lzadst, s az orszggyls nemcsak elfogadta az j adkat, hanem ngyszer tbbet ajnlott meg. Alig volt uralkod, aki nla hvebben ragaszkodott volna az alkotmnyhoz. Vgl az orszg rendjei maguk ajnlottk fel, hogy cselekedjen beltsa szerint, k bizonyosak abban, hogy amit tesz, az csak jl s blcsen lesz tve. Hossz uralkodsa alatt sokat hborzott a trkkkel, a csehekkel s az osztrkokkal. De mindezen terhes dolog mellett gy is tallt elg idt s mdot a politikai s kzgyeket blcsen, okosan, terve szerint vezetni. lete vge fel nagy aggodalmat okozott Mtysnak a trnrkls krdse. Egyetlen t, Corvin Jnost akarta maga utn a trnra emelni. Az orszggyls 129

ZUBNICS LSZL

esk alatt el is fogadta a herceg trnrklst, de Mtys halla utn megszegtk eskjket. Corvin Jnos sosem lett magyar kirly. Sok harca s gondja mellett nagy elszeretettel csggtt a tudomnyokon. Udvarban tudsok, mvszek ltek, budavri palotjban tvenezer darabra men nagyszer knyvtrat lltott fel. A tangyre is kivl slyt fektetett, Pozsonyban egyetemet hozott ltre, Budn pedig egy risi tanintzmnyt akart alaptani, amelyben az egsz nemzet ifjsga oktatst nyerhetett volna. Sajnos ennek kivitelezsben megakadlyozta a hall. Alig 47 ves, midn rvid ideig tart knos betegsg utn meghalt. Mikor koporsjt elhelyeztk a szkesfehrvri kirlyi srboltban, a nemzetet temettk el. A rettegett nagy alak utn csak trpe, gyva lelkek jttek. Pusztulsnak indult a hon, s csakhamar bekvetkezett a mohcsi vsz... (Dolinay Gyula A magyar kirlyok s hsk arckpcsarnoka cm knyve nyomn) Megjegyzs: Mtys kirly s csaldja a korabeli eurpai fogalmak szerint risi karriert futott be. Nagyapja, Vajk mg menekltknt rkezett Magyarorszgra, de hamarosan Zsigmond kirlytl megkapta a vajdahunyadi vruradalmat, amelytl nevket is klcsnztk. A csaldot igazn naggy Hunyadi Jnos tette, akit a legendk Zsigmond trvnytelen nak tartottak. Felvel karrierjt a trkveszlynek ksznhette. Elbb udvari vitz, szrnyi bn, erdlyi vajda, majd orszgos fkapitny s vgl Magyarorszg kormnyzja lett. Nndorfehrvri halla utn Lszl a lett a csaldf. t azonban kivgeztk. Mtys pedig a prgai fogsgbl egyenesen a kirlyi trnra emelkedett. Rgtn felrgta az anyja ltal kttt szegedi szerzdst, de nem sokig trte nagybtyja, Szilgyi Mihly gymkodst sem. Az akkori itliai abszolt uralkodk mdjra kormnyzott, s nem engedett senkinek beleszlst politikjba. Visszaszerezte a korbban eladomnyozott kirlyi jvedelmeket, s gy vente 1 milli aranyforinttal gazdagtotta a kirlyi kincstrat. Ennek java rsze a hadsereg, az udvar s az llamappartus fenntartsra ment el. Tbbszr hborzott a trkk ellen is, tbb zben gyzelmet is aratott felettk, de rjtt, hogy a trk birodalommal egyedl nem br. Ezrt fordult ppai bztatsra egykori apsa, Podjebrad Gyrgy ellen, s foglalta el Morvaorszgot, Szilzit s Lausitzot. Cseh kirlly azonban nem tudta magt megvlasztatni. Sajt magyar alattvali buktattk meg, akik Kzmr lengyel herceget akartk a helyre ltetni. Mtys rr lett a helyzeten, a felkels vezetjt, Vitz Jnos esztergomi rseket hzi fogsgba vetette. 130

PERLI-E MG EZT A HONT MS?

A szilziai hborban az egyeslt cseh-lengyel hadsereget megverte anlkl, hogy elhagyta volna Boroszl falait. A trkellenes hbort gy szerette volna folytatni, mint az els keresztny uralkod, de a csszri trnrl sztt lmai szertefoszlottak, s helyette Frigyes t, Mikst vlasztottk meg a fejedelmek rmai kirlynak. Ekkor tmadta meg az osztrk tartomnyokat, s sikerlt is elfoglalnia Als-Ausztrit, Stjerorszgot, Karinthit s Krajnt. Orszga ekkor Szszorszgtl Belgrdig, Linztl Brassig hzdott. Els felesge, Podjebrd Katalin korn meghalt. Csak egy a szletett, Corvin Jnos, is trvnytelen gyerekknt. Msodik hzassga Aragniai Beatrix npolyi kirlylnnyal gyermektelen maradt. Zsigmond kirly utn volt az, aki meghonostotta a renesznsz kultrt Magyarorszgon. Ekkor plt ki a budai s a visegrdi vr. Korvini messze fldn hresek voltak. Tervei kztt szerepelt, hogy Dzsem herceg, trk trnkvetel tmogatsval beavatkozik a trk birodalom gyeibe. Ellenk s a lengyelek ellen kttt szvetsget III. Ivn moszkvai nagyfejedelemmel, akinek udvarba tbb alkalommal is kvetsget kldtt. Ellensgeit sorra maga mell lltotta. jlaki Mikls erdlyi vajdt bosnyk kirlynak tette meg, s ezzel egy letre lektelezte. Hallval megsznt az urak rettegse, s olyan kirlyt vlasztottak maguknak, akitl mr nem prszklt a mjuk, s akinek az stkt a markukban tarthattk. gy lett magyar kirly Dobzse Lszl, a cseh uralkod. Mg Mtys lt, mindenki zgoldott az adi miatt, de halla utn mr visszasrtk, mert az urak sokkal tbbet behajtottak a npen, mint az idejben. Ezrt mondtk igen gyakran, hogy Meghalt Mtys kirly, oda az igazsg! 8. Bocskai Istvn, a magyarok Mzese A magyar protestantizmus egyik kiemelked alakja Bocskai Istvn, aki tettei megrktsl a reformci gen emlkmvn kapott rk emlket. Csaldja a Boksa nemzetsgbl szrmazott, amelynek se Miczbn Simon ispn volt, aki ht rl volt nevezetes. Csaldja hossz ideig a szabolcs-szatmri skon lt. A rendthetetlen vallsossgt desanyjnak, Sulyok Krisztinnak ksznhette, aki nvreivel, Balassnval s Dobnval a kor nideljnak megtestestje volt. Az ifj Bocskai a csszri udvarban nevelkedett, majd Erdlybe kerlt, ahol unokaccst, Bthori Zsigmondot szolglta. Neki ksznhet, hogy a 131

ZUBNICS LSZL

fejedelemsg szembefordult a Fnyes Portval, szerzett Habsburg-menyasszonyt urnak. Azonban a fejedelem gyakori szeszlyei miatt az orszgot megszllta a csszri katonasg s nyomorgatta, fosztogatta a lakossgot. Annyira nagy volt a szegnysg, hogy az emberek sajt magukat fogtk be a szekrbe. 1600-ban, s az azt kvet esztendkben minden kpzeletet fellmlt az orszgban uralkod zrzavar s nyomorsg. Az orszg kirlya a prgai vrba zrkzva nem trdtt semmivel, mikzben Magyarorszgon trk s nmet csapatok garzdlkodtak, zsaroltk, sanyargattk a npet. A nagy szmban protestns hitre trt npet a kirly emberei tzzel-vassal kezdtk visszatrteni, a nemzet folytonos srelmeket volt knytelen eltrni. A nemzet jobbjai fj szvvel lttk a haza siralmas llapott, az si alkotmny megnyirblst, keblkben lnk volt az hajts: mielbb vltoztatni a helyzeten. Bocskai Istvn a hatalmas nagyr, az erdlyi fejedelemsget br Bthori nemzetsggel kzeli rokon, lpett ki az elgletlen nemzet zszlvivjeknt. E nagy esz, lngol hazaszeretet ltal tzelt fr, szmot vetve a helyzettel, megfontolva minden eshetsget, kitzte a lzads zszlajt. annak eltte hv embere volt Rudolf kirlynak, megfordult udvarban, tancsadja volt orszgos dolgokban. De a haza sorsa elbbval volt eltte a kirlyi kegynl. Szemben llott a trnnal, s kvnta a haza alkotmnynak srtetlen visszalltst, a vallsszabadsgot. Mikor felszltotta az orszgot Kassn kelt kiltvnyban, a nemzet egy szvvel-llekkel mell llt. A vallsi kzdelemben egyszersmind kzdtt a haza szabadsgrt is. Az erdlyiek legelbb csatlakoztak hozz, s 1602. februr 21-n fejedelmkk vlasztottk. A felkels rendes megszervezse cljbl Szerencsre orszggylst hvtak ssze, amelyen kimondtk a vallsszabadsgot Magyarorszgon. Bocskait pedig kzakarattal megvlasztottk Magyarorszg s Erdly fejedelmnek. E rendkvli mozgalommal szemben a csszri hz nem tudott semmit sem tenni. Mtys fherceg vgl is trgyalsokat kezdett a felkelkkel, amelyen megprblta engedelmessgre brni Bocskait. A fejedelem a csszri politika ellenslyozsra szvetsget kttt a trkkkel is, s a szultn kirlyi koront kldtt szmra. A Mtys fherceggel folytatott trgyalsok eredmnyeknt megszletett a bcsi szerzds, amelyben a csszri hz elismerte Erdly fggetlensgt, szabad fejedelemvlaszt jogt, a vallsszabadsgot, kijelentette, hogy a hivatalokat magyarokkal kell betlteni, illetve Bocskai lete tartamra tengedte Bereg, Szatmr, Ugocsa megyket s a tokaji uradalmat. Nem sokkal ezutn megszletett a tizent ves hbort lezr zsitvatoroki bke is. Bocskai azonban ezt nem lhette meg. 132

PERLI-E MG EZT A HONT MS?

A nemzetnek h a, nagylelk, ers jellem oszlopa volt. Nemzeti alkotmnyunk fenntartsban, megrzsben nagy rdemeket szerzett. Holttestt Gyulafehrvron helyeztk rk nyugalomra. (Dolinay Gyula A magyar kirlyok s hsk arckpcsarnoka cm knyve nyomn) Megjegyzs: Bocskai Istvn a magyar trtnelem igen rdekes alakja. Egyidben hs s zsarnok, fr s szmztt. Majdnem egsz letn t a Habsburg-dinasztit szolglta hsggel. Segtett eltaposni Erdlyben a trks prtot, s annak valamennyi tagjt vrpadra juttatta. Unokaccse, Bthori Zsigmond fejedelem lemondsa utn az erdlyi orszggyls szmzte, fej- s jszgvesztsre tlte korbban elkvetett tetteirt. A felszabadt mozgalomba is vletlenl kerlt be, azutn, hogy Bethlen Gbor elhresztelte, egyik levele a csszri hadvezets kezbe kerlt. Csak ekkor, amikor mr vrait ostromoltk, knytelen sznt vallani. Fellpse lngra lobbantotta a lelkekben mr vtizedek ta parzsl felkelst. Magyarorszgi fejedelemm vlasztsa utn hadakat kldtt Erdlybe, s erszakkal foglalta el az orszgot. Nem is lakott ott sohasem, udvart Kassn rendezte be. Csupn egy esztendt uralkodott, s igen furcsa krlmnyek kztt halt meg. Politikai vgrendelett, amely Magyarorszg tovbbi sorst krvonalazta, titkrai meghamistottk, s az eslyes jellt, Bthori Gbor helyett Homonnai Drugeth Blint kerlt bele. Politikai tettei kztt kiemelked volt a hajdsg leteleptse s kollektv megnemestse, amellyel megprblta beilleszteni ket a korabeli nemesi trsadalomba. 9. II. Rkczi Ferenc, a Nagysgos Fejedelem Nem kereste a szereplst, nem is lt a honban, ifjsgt idegen fldn tlttte, mgis lett trtnelmnk legnagyobb szabadsghse. Az igaz, hogy ereiben felkel vezrek vre csrgedezett: anyai gon a nagy Zrnyiek, apai gon a Rkcziak nemzetsgbl eredt, mostohaapja pedig Thkly Imre volt. A munkcsi vr feladsa utn desanyjval, a hs Zrnyi Ilonval egytt Bcsbe vittk, majd onnan tovbb Csehorszgba, ahol egy jezsuita kollgiumban nevelkedett. A csszri udvar megprblt jtatos, hitbuzg, h alattvalt nevelni belle, de az elfojtott magyar nemzeti rzlet hamarosan nagy lnggal trt ki belle. Hazja elnyomst ltva titkos szervezkedsbe kezdett, de egy levele a csszriak kezbe kerlt. 1701 mjusban a nagysrosi kastlyban letartztattk 133

ZUBNICS LSZL

s a bcsjhelyi brtnbe zrtk. Oda, ahol nagyapja is raboskodott, s ahonnan a vrpadra ksrtk. Felesge segtsgvel sikerlt megszknie a brtnbl, s elmeneklnie Lengyelorszgba. Bercsnyi Miklssal egytt elkezdtk kidolgozni a felkels tervt. Magyarorszgrl az adszedk ltal zaklatott jobbgysg kveteket kldtt hozz, akik krtk, hogy trjen haza. Az els felkelst ugyan levertk, de ksbb maga Rkczi is betrt az orszgba, s hamarosan az orszg nagyobbik fele csatlakozott hozz. A megrmlt csszri hz szeldebb hrokat kezdett pengetni, de a Szchenyi Pl rsek vezette alkudozsok eredmnytelenek voltak. Lipt csszr halla utn ra, Jzsefre maradt a megoldatlan magyarkrds. A kirly reformokat vezetett be, s ezek hatsra Rkczi is hajland volt a bks trgyalsra. E clbl Szcsnybe orszggylst hvott ssze, amelyen a rendek vezrl fejedelmkk vlasztottk s felhatalmaztk a trgyalsokra. De ezek sem vezettek semmilyen eredmnyre. A francia segtsget csak olyan felttellel grtk meg, ha Magyarorszgon kikiltjk a Habsburgok trnfosztst s Rkczi erdlyi fejedelemsgt. A trnfosztst az nodi orszggyls ki is mondta, s trgyalsok folytak a bajor vlasztfejedelem meghvsrl a magyar trnra. Mikor bebizonyosodott, hogy nem remnykedhet a francia segtsgben, Rkczi az orosz crhoz fordult tmogatsrt, de itt sem rt clt. Ekzben az orszg helyzete tovbb romlott. Ugyanakkor a csszr kegyelmet hirdetett mindazoknak, akik elhagyjk Rkczit. A hadi szerencse is elkerlte az utbbi esztendkben a felkelket s sorozatosan veresget szenvedtek. A magyarorszgi csszri hadsereg lre is egy tehetsges magyar, Plffy Jnos horvt bn kerlt, aki j taktikval a maga oldalra lltotta a felkelk vezetinek nagy rszt. Most mr maga Rkczi is hajlott a bkre, s mieltt ismt Lengyelorszgba ment, a trgyalsok vezetst Krolyi Sndorra bzta. Krolyi a relis politikai helyzetbl kiindulva, Szatmrban trgyalni kezdett Plffyval. Ekkor rkezett a hr Jzsef kirly hallrl, amit eltitkoltak. Sikerlt is megktni a bkeszerzdst, amelyet Eleonra kirlyn szentestett. Rkczi nem fogadta el a bkt, amely pedig neki teljes bnbocsnatot grt, visszakaphatta volna javait s Bcsben fogva tartott gyermekeit. azonban a haza javt nzte, nem a sajt rdekeit. Mivel az orosz cr grete fstbeszllt, s az orszgban sem maradt prtja, a szmkivetst vlasztotta. Elbb Lengyelorszgba, majd Franciaorszgba ment. XIV. Lajos kirly halla utn azonban mr nem nztk j szemmel ottani tartzkodst, ezrt elfogadta a trk szultn meghvst, s 1717-ben Konstantinpolyba utazott. Itteni tervei sem valsultak meg. Kt v mlva, lemondva minden remnyrl, Rodostba kltztt. Itt lt nhny embervel, a legnagyobb elvonultsgban. 1735ben mr arrl is lemondott, hogy valaha elhagyja a trk fldet. Hamarosan 134

PERLI-E MG EZT A HONT MS?

megbetegedett, amit krnyezete ell eltitkolt. Nagypnteken, prilis 8-n hossz betegsg utn meghalt. A trk kormny csak hrom ht mltn engedlyezte holttestnek Konstantinpolyba val szlltst. Itt a jezsuitk templomban, Zrnyi Ilona srjba temettk el. Rkczi egsz fejedelemsggel felr risi vagyont ldozott fel a szabadsg gynek. De nem volt mindig szerencss az emberek megvlasztsban. Nyolc vig tart harcai alatt sokszor tvedett, botlott, emberei cserbenhagytk, szmtsai nem teljesltek. Csaldja elpusztult, maga bujdos lett. De alakja, mint kimagasl szabadsghs, lni fog a trtnelemben, emlknek mindenkor kegyelettel adzik az alkotmnyos szabadsgra fltkeny magyar nemzet. (Dolinay Gyula. Magyar kirlyok s hsk arckpcsarnoka cm munkja nyomn) Megjegyzs: A II. Rkczi Ferenc vezette magyar szabadsgharc mr a kezdetektl fogva elszigetelt, loklis formt lttt, hiszen a szomszdos hatalmaknak nem volt rdekk egy j fggetlen llam ltrejtte. Az eurpai politikai rendszerben a magyar kirlysgnak nem volt helye. Eurpban ekkor kt nagy hbor is folyt, amely lekttte az llamokat: a spanyol rksdsi s az szaki hbor. Az elzben Anglia s Hollandia Ausztrit tmogatta, s gy Franciaorszgnak rdeke volt egy felkelst tmogatni Ausztria htban. Azonban a francia segtsg csak gret maradt. A szomszdos Lengyelorszg, amelynek trnjra Rkczit meghvtk, orosz s svd seregek hadszntere volt. A legyenglt trk birodalom pedig el volt foglalva sajt bels gyeivel. gy a magyar nemzet csak sajt magra hagyatkozhatott. Ugyanakkor a nemzet is megosztott volt, egy rsze a csszri hzat tmogatta. Rkczi felhvsra fleg a kznemessg s a parasztsg jelentkezett. De az ltalnos kztehervisels miatt a nemessg is kibrndult, s gy a rajnai frontrl tdobott csszri csapatok egyms utn arattak gyzelmet Magyarorszgon s Erdlyben. A szatmri bkekts idejre mr csak a Fels-Tisza-vidk maradt a felkelk kezn. A korbban rulnak tartott Krolyi Sndor az akkori politikai helyzetbl indult ki, amikor megkttte a bkt. Vres megtorls helyett bks felvirgzs kvetkezett. Bekvetkezett az els kiegyezs...

135

ZUBNICS LSZL

V. FEJEZET. MINDAZ, AMI A TRTNELEMKNYVEINKBL KIMARADT Az els ismert np, mely a mlt kdbl elbukkan az eurzsiai sztyeppevezet nyugati rszn, a kimmer. A Kr. e. 128. szzadban uraltk a Krptoktl a Kaukzusig terjed fves sztyeppt. Az indoeurpai nyelvek thrkfrg csoportjba tartoz nyelvet beszltk, amely csoportnak ma egyedli kpviselje az albn nyelv. rott forrsok szinte alig szlnak rluk, legtbb ismeretnket a ks bronzkori rgszeti leletekbl merthetjk. A grgk szmra a kimmer a vilgegyetem tvoli keleti vgn l barbr np volt, amelyrl nevn kvl szinte semmit nem tartottak rdemesnek, illetve nem tudtak kzlni. Homrosz is Odsszeijban (XI. nek) csak ltalnossgokat tud mondani rluk: S mr a nap is lebukott, rnykba borultak az utck, ekkor elrt hajnk is a mlyviz keanoszhoz. Ott van a kimmeriosz np vrosa, lakhelye, kdbe s felhbe takartan; a nap rjuk soha nem nz, s sohasem fnylik sugarval az gi magasbl, sem mikor tnakered, fllpve a csillagos gre, sem mikor aztn jra a fld fele fordul az grl; vszteli j feszl egyre e gyarl fldilakkra. (Devecseri Gbor ford.) Ez bizony nem sok: a grg civilizcin kvl levktl mg a napfnyt is megtagadja Homrosz, csak sttsg, felh s kd lehet a barbrok osztlyrsze. A kelet-eurpai sztyeppe els ismert lovas npe, a kimmerek sorozatos betrseikkel rtk be magukat a trtnelembe. Klnsen a Kaukzus s Elzsia szenvedte meg fosztogatsaikat. Nagy szerepk van a kolhiszi kirlysg, illetve Urartu meggyengtsben, i.e. 690 krl pedig megsemmistettk a frgek (phrg/Midasz kirly) kiszsiai llamt. I. e. 652-ben tovbb nyomultak nyugatnak El-zsiban, ahol legyztk a ldeket (ld). Csupn Kroizosz kirly eldjnek sikerl kiznie a kimmereket Ldibl. Az i.e. 7. szzad vgre mr az egsz egykori kimmer terletet a szktk ellenriztk. A szktk elztk a kimmereket a lakhelykrl, a helyben maradottakat pedig besoroztk seregkbe. A kt np az i.e. 8. szzadban mr egyttesen hdtja meg Mdet s Kldet (Babilnia). 136

PERLI-E MG EZT A HONT MS?

Jeremis prfta gy r az szvetsgben a kimmerekrl: s nagy nemzet kl a fld vgrl, jat s drdt ragadnak, hangjuk zg, mint a tenger, s lovaikon nyargalnak. Ms helyen a kimmereket az szvetsg gmernek mondja. A korabeli elnevezsk asszr eredet (gmer, gamir, gimmiru), ami ide-oda utazt, azaz nomdot jelent. Az egyik legenda szerint az zsiai nomd szktk a massagetktl szorongatva (A skolotok, kiket a massagtk elztk az Iaxartes rnirl) tkeltek az Araxsz folyn, s a kimmerek fldjre vndoroltak; az a fld ugyanis, ahol ma a szktk laknak, valamikor a kimmerek volt. Az ers szkta hadsereg kzeledtnek hrre a kimmerek tancskozni kezdtek, azonban a vlemnyek megoszlottak, s mindkt fl kitartott llspontja mellett, de a kirlyok volt a leghelyesebb. A np ugyanis azt vallotta, hogy el kell hagyni az orszgot, s a tlervel szemben nem szabad kockzatot vllalni, mg a kirlyok harcolni akartak az orszgrt a betrkkel Mivel gy gondolkoztak, sztvltak s egyenlen ers felekknt egyms ellen fordultak. A kimmerek npe valamennyi halottjt a Tyras foly mell temette srjuk mg ma is lthat a temets utn pedig kivonultak az orszgbl, mg a benyomul szktk elfoglaltk a lakatlan fldet A kimmerek llandan hborban lltak a sztyeppi eltrzsekkel s szaki szomszdaikkal, a szlvok eldeivel. A kimmer csapatok harci magja a lovassg volt, amelyet messzehord jjal s nyilakkal, egymteres hosszsgot is elr karddal, buzognnyal s prllyel lttak el. Nhny harci fogst s felszerelst (vrtet, pajzsot) ms npektl vettek t a hadjratok sorn. A kegyetlen szaki trzsek mindent elspr tmadsai rettegssel tltttk el a helyi lakossgot. lland lakhelyk nem volt, mivel folyton vndoroltak, egy-egy helyen csak keveset idztek. A kimmerek nomd letmdja meghatrozta kzssgi viszonyaikat is. A legnagyobb rtk az llat volt, ami a harcok, jrvnyok, szrazsg kvetkeztben gyakran cserlt gazdt a trzsek legbefolysosabb tagjai kztt. vk lett a hadizskmny oroszlnrsze, ami a kzssg vagyoni szttagoldshoz vezetett. Szmos trtnelmi forrsm, tbbek kztt Hrodotosz Trtnelem cm munkja is a kimmer vezreket kirlyoknak nevezi. Vagyis megkezddtt az skzssgi rendszer felbomlsnak tmeneti korszaka. A kimmerek emlke elssorban az rott forrsokban maradt fenn, illetve nhny rgszeti emlk tanskodik arrl, hogy hossz ideig a sztyeppe urai voltak. Hrodotosznl azt olvashatjuk, hogy a szktk fldjn mg ma is vannak kimmer falak, kimmer kiktk, egy Kimmerinak nevezett vidk, s az gynevezett kimmer Bosporus. Nyilvnval, hogy a kimmerek a szktk ell menekltek zsiba, s gy telepedtek le azon a flszigeten, amelyen most a 137

ZUBNICS LSZL

grg Sinp vrosa van. Azt is tudjuk, hogy a szktk az ldzsk kzben trtek be md terletre, mert eltvesztettk az utat. A kimmerek ugyanis a tenger mentn igyekeztek meneklni, a szktk pedig a Kaukzust jobb kz fell hagyva ldztk ket, amg md fldre nem jutottak, miutn az trl letrtek a szrazfld belsejbe. Ez teht az a hagyomny, amelyet mind a grgk, mind a barbrok egyarnt emlegetnek. A kimmerek mvszete alkalmazott mvszet. Dszt elemekkel lttk el a trk markolatt, a kengyel egyes rszeit, agyagednyeiket. Ezek ltalban spirlis vonalak, rombuszok, ngyzetek voltak. A befolysosabb kimmerek srhantja fl szobrot lltottak, 15 mter magas koszlopokat, amelyeken fegyvereket s harci ltzetet brzoltak. Az i. e. VII. szzad elejre Kimmria felbomlott, laki beolvadtak a Kelet fell rkez npek jabb hullmba a szktkba. A legkorbbi nomd birodalmat a szktk alaptottk, akik a mai DlUkrajna s a Kubn vidkt uraltk a Kr. e. 83. szzadban. ket azrt ismerjk viszonylag jl, mert letkrl j jellemzst hagyott rnk a trtnetrs atyja, a Kr. e. 5. szzadban lt grg Hrodotosz. Ekkor a Volgtl keletre a msik nagy nomd np, a szarmatk laktak. Az keleti szomszdaik a szakk, vagy zsiai szktk voltak. [...] A szkta birodalomrl gy r Hrodotosz: Szkthia bels terlett szakon, az Isztrosztl kezdve, elszr az agathrszoszok, aztn a neuroszok, majd az androphagoszok, vgl pedig a melankhlainoszok fldje hatrolja. Szkthia terlete teht ngyszget alkot, kt oldalt a tenger hatrolja, s a szrazfldbe pp annyit nylik be, amennyit a tengerpartbl elfoglal. Mert az Isztrosztl (Duna) tz napig tart az t a Borszthenszig (Dnyeper), s ugyanannyi ideig a Borszthensztl a Maitisz-tig (Azovi-tenger), de a tengertl a szrazfld belsejbe a szkthkon tl lak melankhlainoszokig ugyancsak hsz nap alatt lehet eljutni. Melyek is voltak Szktia hatrai? Nyugaton a Krptok, keleten a Kaukzus, dlen pedig a Fekete-tenger. A Duna torkolattl a Kubn folyig a Feketetenger partjn hzdtak vgig a grg tengerparti teleplsek, a grgk gyarmatvrosai, s ezek mgtt a szrazfldn kezddtt a szktk orszga. A szktk mint mozgkony nomdok a Kr. e. 8. szzadban nemcsak a Dontl nyugatra, hanem a Kaukzustl dlre is feltntek. Az asszr krsos emlkek rendre megemlkeznek az Urmia-t vidkn az askuza vagy iskuza nprl II. Szargon asszr kirly idejben. A szktknak ez az asszr neve tkerlt a bibliai hberbe is, romlott Askenz formban (Jeremis 51:27). Jeremis prfta gy emlkezik meg rluk: n hozok ti retok messze fldrl val pognyt, h Izrelnek hza, azt mondja az r, kegyetlen nemzetsget, rgi nemzetsget, oly nemzetsget, melynek nyelvn nem rtesz, meg sem rted mit szl! Az 138

PERLI-E MG EZT A HONT MS?

tegze mint a megnylt kopors, mindnyjan ersek lsznek. s megemszti a te vetemnyidet, s a te kenyeredet, melyet a te jaid s lenyid ettek volna meg: megeszi juhodat s krdet, megeszi szldet s gdet, szegnysgre juttatja fegyver ltal a te ers vrosidat, melyekben bizol vala. Az askenz nv pedig, rdekes mdon a nmet nyelvterleten l kzpkori zsidsg elnevezse lett (v. askenzi zsidk). Hrodotosz tudstsa szerint a szktk az ellk menekl kimmer trzseket ldzve kerltek a Kaukzuson tlra, ahol belekeveredtek az akkori nagypolitikai esemnyekbe. Amikor a szktk a Tigris medencjbe rtek, a korbban alvetett mdek s szvetsgeseik megvertk az asszrokat s mr a fvrost, Ninivt ostromoltk. Az idegen hadak megjelensnek hrre Kyaxares md fejedelem abbahagyta az ostromot, s a jvevnyek ellen fordult. Br fegyverzet dolgban meghaladtk a szktkat, mgis veresget szenvedtek, s vi ad zetsre kteleztk magukat. Azonban Asszria sem meneklt meg egszen, a szktk a vidk nagy rszt elpuszttottk: ... szakk sem kmltek sem kort, sem nemet. Elpuszttottk a vetseket, leltk vagy elhajtottk a nyjakat, felperzseltk a falvakat csupa kedvtelsbl, vagy azrt, hogy flelmet gerjeszszenek; azok a lakk, a kiknek nem sikerlt a hegysgbe, vagy a fellegvrakba meneklni, rszint kardlre, rszint rabszjra jutottak. A szakk nem rtettek annyira a hadi mestersghez, hogy egy-egy vrat annak rendje s mdja szerint megostromolhassanak; az erssgeket teht egy kis ad fejben tbbnyire bkn hagytk. Ha egy-egy vrosban ds zskmnyt sejtettek, hsggel knyszertettk a lakossgot megadsra. Sok kincses rgi vrost, termkeny s npes vidket elpuszttottak. Urarti kirlysga eltnt e dls kzepett. A szktk s a seregeikbe besorolt kimmerek ekkor egsz Kis-zsit s Mezopotmit rettegsben tartottk. Egszen Dl-Palesztinig hatoltak elre (Ezkiel prfta gy r rluk: Im n te red megyek Gg, Msek, s Tbl Fejedelme s feje. s megrontlak tged, s vetek horgot te szdba, s kivonszlak tged s minden te seregedet, lovakat s lovagokat, kik mindnyjan felltztek mindenfle fegyverekben, nagy sokasgot, kik paizsosok s kopjsok, s mindnyjan fegyverviselk lsznek. Gmer, s minden seregei: a Togrma hza, mely szak fel lakik, s minden seregei, sok npek te veled. s re mgy, gy mgy mintegy szlvsz, s lszesz mint a felleg, hogy a fldet bbortsad te s minden te seregid, s a sok np, mely te veled lszen /Ezk., 28, 19/). Az nagy invzi rada Egyiptom hatrn rt vget: I. Pszamitik ds ajndkokkal brta tvozsra a szktkat, akik a tovbbiakban a liszteusok orszgt puszttottk el: Puszta lszen Gza, Askalon is elpusztttatik, Asddat a napvilgnl rabsgra viszik, s Akkaron elrontatik. Jaj a tenger mellett 139

ZUBNICS LSZL

lakozknak, a Kereteusok nemzetsgeknek: az rnak beszde vagyon ti ellenetek Kanan, Filiszteusoknak fldk, s elpuszttlak tgedet, annyira, hogy lakos ne legyen rajtad. s lszen a tenger mellett val tartomny psztorok aklnak hajlka, s barmoknak istlljok (Sophonis 2, 46). Azonban a szktk csillaga hamar leldozott. Hatalmuk olyan hamar omlott ssze, ahogy felemelkedett. A vgs csapst a mdek mrtk rjuk: Kyaxares kirly lakomra hvta meg a szktk fejedelmeit, miutn leitatta azokat, valamennyit legyilkoltatta. A szkta seregeket csak hossz, vres hbort kveten sikerlt kizni a Kaukzuson tlra. Hrodotosz knyve gy fogalmazza meg a szktk eredetmondjt: A szktk azt beszlik, hogy az npk a legatalabb, s ez gy trtnt: Az els embert, aki ezen a puszta vidken lt, Targitaosznak hvtk. Azt beszlik azutn, de n nem hiszem el, hogy ennek a Targitaosznak az apja Zeusz, anyja pedig Borysthens folyamistennek a lenya volt. Targitaosz teht valahogy gy szrmazott, mindenesetre hrom a szletett: Lipoxaisz, Arpoxaisz, s a legifjabb, Kolaxaisz. Uralkodsuk alatt a hagyomny szerint aranytrgyak hulltak al az gbl a szktk fldjre: egy eke, egy jrom, egy harci brd s egy cssze. Megltta a legidsebb, s elszr ment kzelebb, hogy felvegye, de kzeledtre az arany fellngolt. Amikor eltvozott, a msodik is odament, de az kzeledtre is elkezdett lngolni. A kt idsebbet teht eltasztotta magtl az arany. Mikor azonban a harmadik, a legatalabb ment oda, mr nem gett, gyhogy hazavihette. Erre az idsebb testvrek egyetrten a legatalabbnak adtk oda az egsz kirlysgot. Ettl a hrom trzstl szrmazik a szktk hrom trzse. Eredetket teht maguk a szktk gy beszlik el, tovbb mondjk, hogy Targitaosztl, els kirlyuktl Dareiosznak szkta fldre val tkelsig ezernl tbb esztend telt el. Azt a bizonyos szent aranykincset pedig a kirlyok gondosan rzik, s minden vben nagyszabs ldozatokkal tisztelik. Arrl, aki a szent aranyat rizve az nnepen szabad g alatt elaludt, azt mondjk a szktk, hogy nem li tl az esztendt; ezrt annyi fldet adnak neki, amennyit egy nap alatt krllovagol. A hatalmas kiterjeds fldet Kolaxiasz hrom kirlysgra osztotta fel ai kztt, s azt hagyta legnagyobbnak, amelyen a szent aranyat rzik. Feljebb, pedig, szakra, az orszg fels vidkein lakkon tl nem lehet tovbb ltni, sem thatolni a lehullott tollak miatt, mert mind a fld, mind a leveg tele van tollakkal (a lersok szerint hrl van sz), s ezek elzrjk a kiltst. Az eredetmonda szerint a hrom satya leszrmazottai alkotjk a szktk hrom npt (aukhatk, katiarok, trapszika), akiket a paralatkkal egyttesen szkolotoknak (kirlyi szktknak) is neveznek. A szktk politikai trtnett nem lehet teljes mrtkben nyomon kvetni. A kp tl tredezett lenne, ami egyrszt a forrsok hinyossgbl, msrszt a 140

PERLI-E MG EZT A HONT MS?

szktk politikai sztszrtsgbl ered. Nem volt ugyanis egysges birodalmuk, csupn lazn kapcsold trzsek szvetsgt hoztk ltre. Mint minden nomd alakulatnl meggyelhet, a vezet itt felteheten irni nyelv etnikum mellett ms etnikumok is rszt vehettek benne. A szkta kirlyok listja: Targitaosz, Kolaxiasz, Szpargapeitsz, Lkosz (az elbbi a), Gnurosz (az elbbi a), Partatua, Szauliosz, Idanthrszosz (trsuralkodi Taxakisz s Szkopaszisz), Ariapeitsz (Idanthrszosz a), Szklsz (Ariapeitsz a), Oktomaszadsz, Ariantosz, Arisztagorasz, Ateasz, Agarusz, Szklurusz, Palakusz. A perzsa forrsok a szktkat szaka (saka) nven emltik, amely az irni nyelv nomdok ltalnos neve lett a perzsban (a trtnettudomny a szaka megnevezst elssorban az zsiai szktkra alkalmazza). A perzsa forrsok a szakk csoportjainak trzsterleteit is pontosan behatrozzk. Egyik csoportjuk a saka haumavarga (hauma-iv) nevet viselte. k a Turni-alfld keleti, Indihoz kzel es rszben ltek. A saka tigraxaunda (hegyes sveg) trzse az AmuDarja egykori torkolavidkn, a Kaszpi-tenger mellett l. I.e. 520-ban I. Dareiosz perzsa kirly sikeres hadjratot vezetett ellenk. Az apa (vzi) sakk a Kaszpitenger s az Aral-t kztti vidket laktk be, mg a saka tayaiy para Sugdam (Szugdn tli) a Szir-Darja szaki partjn telepedtek le. A Szir-Darja mentn ltek a masszagtk, akiket Herodotosz is megemlt, hiszen i.e. 530-ban a perzsa birodalmat megalapt Nagy Krosz is hadjratot folytatott ellenk, amely a dinasztiaalapt hallhoz vezetett (Hrodotosz azt rja, hogy Kyros megkrette Tomyrist, a massagtk kirlynjt, de kosarat kapott. Bosszsgban tkelt az Araxes folyn, megverte a massagtkat s elfogta a kirlyn t, Spargapisest, ki aztn meglte magt ktsgbeessben. Tomyris sszegyjtve erit, a perzskra tmadt. Azt hiszem, a barbrok vivta sszes csatk kztt ez volt a legvresebb, legalbb halloms utn itlve. Az ellensgek elsben igen kzelrl nyilaztak egymsra, s mikor tegzeik kirltek, lndzsval, karddal folytattk a csatt. Sokig hadakoztak, de egyik fl sem akart megfutni; vgre a massagtk kerekedtek fell. A perzsa hadsereg legnagyobb rsze a csatatren maradt; maga Kyros is ott veszett, huszonkilencz ves uralkods utn. Tomyris megtlttt egy kecskebrtmlt embervrrel s megparancsolta, hogy a halottak kztt keressk meg Kyros testt; mikor megtalltk, a kirlyn a fejet belefojtotta a vrbe s szidalmakkal halmozta el: Br lek s gyztem, te elvesztettl, mert csalrdsg rvn elragadtad a amat; most ht jl lakasztalak vrrel. A perzsknak sikerlt visszaszereznik kirlyuk holttestt, s elszlltottk Pasargadaeba, hol nagy pompval temettk el a kirlyi palota kertjbe.) A sakk msik nagy trzse a daha nevet viselte (szllsterlete a Szir-Darja torkolatvidke s az Aral-t mellett fekdt). Egyes kutatk azt valsznstik, 141

ZUBNICS LSZL

hogy a dahk is rszt vettek abban a lzadsban, amely sorn a rgi npei levetettk a mdek uralmt s hatalomra segtettk a perzsa Kroszt. A perzsa forrsok az eurpai sakkat saka paradraya (tengerentli) nven emltik, ekkppen rnak rluk Dareiosz eurpai hadjrata sorn is. A Kr. e. 6. szzad vgre a szktk nagy hatalomra tettek szert, az 510es vekben a perzsa Akhaimenida-birodalmat fenyegettk. Ez az idszak I. Dareiosz uralmnak megszilrdulsnak korszaka. Miutn leszmolt a magt Bardiynak (Kambzsz kirly ccsnek) kiad Gaumata mgussal, illetve lecsendestette a fellzadt tartomnyokat, Dareiosz gyelme a birodalom nyugati hatraira irnyult. Mivel a katonasg korbban teljes mrtkben kitartott mellette, a tervezett grg hadjrat eltt a Fekete-tenger szaki parvidkn fekv vrosllamokat (ezek biztostottk az anyaorszg gabona- s olajelltst) akarta biztostani. Ez viszont egyet jelentett a szktk elleni hadjrattal. A perzsa hadsereg i.e. 513-ban indult meg az szaki hatrok biztostsra. A szvetsges inok Mandroklsz szamosi trannosz vezetsvel hidat ptettek a Boszporuszon, illetve a Dunn. Az tkelst kveten a perzsa kirly grg zsoldosokat bzott meg a hidak rizsvel, azzal, ha hatvan napon bell nem trne vissza, semmistsk meg azt. A Dunn val tkelst kveten a perzsa sereg hrom napig tborozott a gygyt hats Tearos-forrs mellett. A hadjratra val felkszls ekkppen kapott helyet a Historia-ban: Amint teht Dareiosz ehhez a folyhoz rkezett, s tbort ttt, kedvt tallta a folyban. Ezrt oszlopot llttatott itt, s a kvetkez feliratot vsette r: A Tearos-foly forrsai adjk a vilg legklnb, s legszebb vizt. A szktk ellen indtott hadjrata sorn eljutott ide a vilg legklnb, s legszebb fra, Dareios, Hystasps a, Perzsinak, s az egsz fldnek kirlya. Itt teht ez van felrva Mg az Istros elrse eltt meghdoltatta a halhatatlansgban hv getkat, a thrkok kzl a legbtrabb, s legigazsgosabb embereket. A szktk azonban nem vllaltak fel nylt tkzetet. A hrom szkta fejedelem, Idanthrszosz, Szkopaszisz s Taxakisz inkbb a felperzselt fld taktikjt vlasztva a perzskat mind beljebb csaltk a sztyeppbe. A perzsk vz s lelem nlkl egyre inkbb eluntk a felesleges ide-oda vonulsokat; a nagy vesztesgekkel jr hadjrat eredmnytelenl vgzdtt. Amikor mr sokig hzdott ez a dolog, s nem akart vge szakadni, Dareiosz egy lovas hrnk tjn ezt zente Idanthyrsosnak, a szktk kirlynak: Te megszllott ember, mirt futsz mindig, mikor mdodban llna vlasztani: ha elg ersnek gondolod magad, hogy seregemmel szembeszllj, vess vget a kborlsnak, szllj velem szembe. Ha pedig elismered, hogy gyengbb vagy, akkor is hagyj fel a futssal, s uradnak fldet, vizet hozva ajndkul, jrulj elm. 142

PERLI-E MG EZT A HONT MS?

Erre Idanthyrsos, a szktk kirlya gy vlaszolt: Az n dolgom, te perzsa, gy ll, hogy n mg egy embertl sem ijedtem meg, s nem futottam el elle. Ezt rgebben se tettem, s most sem futok. Most is csak azt teszem, amit bkben szoktam tenni. De megmagyarzom neked azt is, hogy mirt nem kzdk meg veled azonnal. Neknk nincsenek vrosaink, nincs megmvelt fldnk, amit flthetnnk, hogy elfoglaljtok, vagy elpuszttjtok, s ezrt a kelletnl hamarabb tkznnk meg veletek. De ha ti ezt mindenron siettetni akarjtok, vannak neknk si srjaink. Keresstek meg, s prbljtok meg feldlni, akkor majd megltjtok, hogy srjainkrt harcolunk-e veletek, vagy sem. Addig, ha nem lesz r knyszert okunk, nem elegyednk harcba. A csatrl elg ennyi. Uraimul pedig csak smet, Zeust ismerem el s Histit, a szktk kirlynjt. Neked a fld- s vzajndk helyett olyan ajndkot fogok kldeni, ami illik hozzd. De azt is elrulhatom, hogy srsz te mg, hogy uramnak mondtad magadat. A hrnk teht eltvozott, hogy Dareiosznak jelentst tegyen, a szkta fejedelmek pedig a szolgasg nevnek hallatra haraggal teltek el. A sauromatkkal egyttmkd csapatot Skpasis parancsnoksga alatt azzal a megbzatssal kldtk ki, hogy trgyaljanak az Istros-hd rizetre rendelt inokkal. A tbbiek pedig htramaradtak, gy hatroztak, hogy mr nem hagyjk tvelyegni a perzskat, hanem valahnyszor csak tkezshez ltnak, megtmadjk ket. Meggyeltk teht, hogy mikor tkezik Dareiosz serege, s kvetkezetesen vgrehajtottk hatrozatukat. A lovassgot minden alkalommal megriasztotta a szktk lovassga. A perzsa lovasok menekls kzben a gyalogsg sorai kz szorultak vissza, a gyalogsg pedig tmogatta volna ket, a szktk azonban az (ellensges) lovassgot htravetve visszafordultak, mert tartottak a gyalogsgtl. A szktk jszaknknt is rendeztek ilyen rajtatseket. Mikor a szktk lttk a perzsk zavartsgt, avgbl, hogy mg tovbb idzzenek szkta fldn, s ottmaradsuk folytn mindenben szksget szenvedve bajldjanak, a kvetkezt eszeltk ki, hogy nyjaikbl mindig hagytak htra valamit, psztorokkal egytt, k maguk pedig szrevtlenl ms helyre vonultak. A perzsk nha rajtuktttek, el is fogtk az llatokat, s zskmnyukra nagyon bszkk voltak. Amikor ez tbbszr is megismtldtt, Dareiosz nem tudta, hogy mitv legyen, a szkta fejedelmek pedig, amint errl tudomst szereztek, egy kvet tjn ajndkot kldtek Dareiosznak: egy madarat, egy egeret, egy bkt s t nyilat. A perzsk faggatni prbltk az ajndk vivjt, hogy mi a kldemny rtelme, de az csak annyit mondott, hogy megbzatsa csak az ajndk tadsig terjed, s hogy azonnal vissza kell mennie; talljk ki maguk a perzsk az ajndk rtelmt, ha olyan okosak, mit akar jelenteni ez az ajndk. Ennek 143

ZUBNICS LSZL

hallatra a perzsk tanakodni kezdtek. Dareiosznak az volt a vlemnye, hogy a szktk fldjkkel, vizkkel egytt megadjk magukat. Ezt abbl kvetkeztette, hogy az egr a fldben l, s ugyanazt eszi, mint az ember, a bka vzben; a madr igen hasonlatos a lhoz; a nyilakat pedig hadi erejk jelkpeknt adjk t neki. Dareiosz teht ilyen rtelemben nyilvntott vlemnyt. Ezzel szemben Gbryas ama ht mgusl kzl az egyik a kvetkezkpp magyarzta az ajndk rtelmt: Ha madarakk vlva fel nem repltk az gre, vagy fldbe nem bjtok, mint az egerek, vagy pocsolykba nem ugrltok, mint a bkk, akkor ezektl a nyilaktl tallva, nem fogtok innen hazatrni. A perzsk teht gy magyarztk az ajndkot. Kzben a szkta seregnek az a rsze, amely elzleg a Maitis-t rizetre volt rendelve, akkor pedig (azt a parancsot kapta, hogy) trgyaljon az Istros partjn (vrakoz) inokkal, mikor pedig megrkezett a hdhoz, gy szlt: In frak! Szabadsgot hozunk nktek, ha meghallgattok. Tudomsunk szerint Dareiosz gy rendelkezett, hogy csak hatvan napig rizztek a hidat, ha azonban ennyi id elteltvel nem lenne itt, trjetek haza haztokba. Ha teht ezt most teszitek, nem rthet vd benneteket sem az rszrl, sem a minkbl. Maradjatok itt, amg a meghatrozott szm nap (el nem telik), majd trjetek haza. A szktk, amint a inok meggrtk, hogy gy fognak cselekedni, sietve tvoztak. Ugyanakkor a Dareiosznak kldtt ajndkok megrkezse utn az ottmaradt szktk gyalogos erejkkel, s lovasaikkal felsorakoztak, hogy megtkzzenek a perzskkal. A harci rendbe lltott szktk sorai kzt egyszerre egy nyl futott keresztl. Amint ezt meglttk, mindnyjan a nyl utn eredtek. Amikor a szktk gy sszekavarodtak, s kiltoztak, Dareiosz megkrdezte az ellenfl zavarnak okt. Hallvn, hogy egy nyulat ldznek, gy szlt megszokott ksrethez: Ezek az emberek nagyon lenznek minket, most ltom csak, hogy Gbryas helyesen magyarzta a szktk ajndkt. Mivel teht n is gy tlem meg a helyzetet, j tancsra lenne szksg, hogyan mehetne vgbe visszavonulsunk baj nlkl. Erre Gbryas gy szlt: Kirlyom! n mr a szbeszdbl is tudtam nagyjbl, hogy mennyire elrhetetlenek ezek az emberek, de hogy idejttem, most mginkbb tudom, hiszen ltom, hogy jtkot znek velnk. Tancsom teht most az, hogy mihelyt eljn az jszaka, gyjtsunk tzeket, mint ahogyan mskor is szoktunk, hogy azutn fradalmaik elviselsre legkevsb kpes katoninkat megtvesztve, s valamennyi szamarunkat megktve elvonulhassunk, mg mieltt a szktk az Istroshoz sietnnek, hogy leromboljk a hidat, vagy a inok valami olyasmit hatroznnak, ami pusztulsukat idzhetn el. Ezt tancsolta Gbryas. Mikor aztn eljtt az jszaka, Dareiosz megfogadta a tancsot. Az elgyenglt embereket, akiknek az elpusztulsa nem sokat szmtott, tovbb valamennyi szamarat megktve ott 144

PERLI-E MG EZT A HONT MS?

hagyta a tborban. A szamarakat s az elgyenglt katonkat azrt hagyta ott, hogy a szamarak majd ordtsanak; az emberek pedig a gyengesgk miatt maradtak htra, persze azzal az rggyel, hogy amg a sereg p rszvel megtmadja a szktkat, addig ezek vdelmezzk a tbort. Dareiosz, miutn ilyen parancsot adott a htramaradottaknak, s rtzeket gyjtatott, gyors menetben az Istros fel iparkodott. A tmeg eltvoztval a szamarak mg sokkal hangosabban ordtottak, a szktk pedig a szamrordtsbl bzvst arra kvetkeztettek, hogy a perzsk a helykn vannak. A teljes pusztulstl vgl a perzsabart kis-zsiai trannoszok mentettk meg a perzsa sereget, midn nem engedtk, hogy a szktk tancsra lebontsk az Isztroszon (Dunn) tvezet hidat, meghistva a visszatrst Kis-zsiba: szkta lovassg jl ismerte a legrvidebb utat, elkerltk egymst, s a szktk sokkal gyorsabban rkezek a hdhoz, mint a perzsk. Mikor megtudtk, hogy a perzsk mg nem rkeztek meg a hdhoz, gy szltak a hajkon tartzkod inokhoz: In frak, meghatrozott szm napjaitok most mr leteltek, s nem jrtok el mltnyosan, ha tovbbra is maradtok. Ha eddig flelmetekben maradtatok, most bontstok le az tjrst, s minl gyorsabban menjetek haza, rvendezve szabadsgotoknak, s adjatok hlt az isteneknek s a szktknak. Azt pedig, aki eddig uratok volt, mi majd elintzzk, de gy, hogy ne vezethessen hadat senki embera ellen. Erre az inok tanakodni kezdtek,. Az athni Miltiadsnak, a hellszpontosi Chersonsos stratgosnak s tirannusnak az volt a vlemnye, hogy fogadjanak szt a szktknak, s szabadtsk fel Init. Ezzel szemben a miltosi Histiaios kifejtette, hogy most mindnyjan Dareiosz jvoltbl uralkodnak vrosaik fltt; ha Dareiosz hatalma megsemmisl sem maga nem maradhat Miltos ura, sem brki ms sehol, mert minden vros inkbb vlasztan a npuralmat, mint a zsarnoksgot. Histiatos rveinek hallatra tstnt az vlemnyhez csatlakoztak mindnyjan, br elbb Miltiadsz prtjn voltak. Ezekben az vekben a szktk a perzsagrg nagypolitika szempontjbl is fontos trtneti szerepet jtszottak. Harci szoksaikat a trtnetrs atyja is megrktette: Miutn a szkta fr letertette els ellenfelt, iszik a vrbl. Ahnyat megl a csatban, valamennyinek a fejt elviszi a kirlynak, ti. csak az rszesl a hadizskmnyban, aki fejet szolgltatott be: ha nem visz fejet, nem kap a hadizskmnybl sem. Ezt azutn a kvetkezkpp nyzza le: a fleknl krlvgja, majd megfogja a fejet, s kirzza, a brrl marhabordval lekaparja a hst, (a brt) kezvel puhra gyrja, vgl kicserzi, s kztrl gyannt hasznlja; lovnak a kantrjra kti, s bszklkedik vele, mert azt tekintik a legderekabbnak, akinek a legtbb ilyen kztrlje van. Ezekbl a lenyzott fejbrkbl sokan kpenyt is ksztenek, hogy 145

ZUBNICS LSZL

hordhassk; gy varrjk ssze, mint az llati bundbl a juhszsubt. (A fenti lersban szerepl skalpols a ksbbiekben az szak-amerikai indinoknl kszn vissza). Vannak azutn olyanok, akik a meglt ellensgeik jobb karjt a krmkkel egytt lenyzzk, s tegezbortt ksztenek belle. Mert az emberi br vastag, s fehr, majdnem valamennyi br kzl a legcsillogbb. Sokan egsz embereket is lenyznak, majd fra fesztik, s lovaikon hordozzk. Ezek a szoksaik teht ilyenek, legnagyobb ellensgeik fejvel pedig gy jrnak el, hogy a szemldk alatt krlfrszelik, s kitisztogatjk. Ha mr most szegny (az illet), akkor csak krbrt hz r, s gy hasznlja, de ha gazdag, akkor kvlrl rfeszti ugyan az krbrt, bellrl bearanyozza, s gy hasznlja ivednyknt. Megteszik ezt rokonaikkal is, ha ersen sszeklnbznek, s ersebbnek bizonyulnak a kirly eltt. Ha megbecslt vendgei rkeztek, elbk hordta ezeket a fejeket, s elmondta, hogy rokon ltkre rtmadtak, de legyzte ket. Ezt tartjk kivl emberhez ill tettnek. A szktk vallsrl ekkppen r Hrodotosz: Arsnek a kvetkezkppen ldoznak: Minden jrsnak a ftern szently van lltva Arsnak, mgpedig gy, hogy rzsektegeket halmoznak egymsra mintegy hrom stadion hosszsgban, s szlessgben, de nem ilyen magasra. Fell egy ngyszgletes skot hagynak; hrom fala meredek, egyen fel lehet kapaszkodni. Minden vben szztven szekr rzst hordanak r, mert az idjrs viszontagsgaitl llandan lespped. Erre a halomra mindentt egy rgi vaskardot (akinaks) tznek, ami Ares jelkpe. A kard tiszteletre vente marhkbl, s lovakbl ll ldozatot mutatnak be, st ezeknek (az istenkardoknak) mg tbbet, mint ms isteneiknek. lve elfogott ellensgeik kzl minden szzadikat felldozzk, de nem gy, ahogy az llatokat; az embereknek elszr bort ntenek a fejkre, majd egy edny felett levgjk ket, azutn (az ednyt) felviszik a rzsehalomra, s a vrt a kardra ntik. A vrt teht felviszik, lent pedig a szently mellett a leszrt emberek jobb karjt a kzzel egytt vllig levgjk, s a levegbe hajtjk, majd az ldozat egyb teendinek elvgzse utn elmennek. A kz ott hever, ahov esett, a holttest pedig kln. ldozataik teht ilyenek. Disznldozatot azonban nem szoktak bemutatni, st a sertstenyszts ismeretlen ebben az orszgban. Hrodotosz megrktette a szktk szoksait, ily mdon: Csszik aranybl vannak, mert az ezstt, rezet, nem hasznljk semmire. Asszonyaik s lenyaik megrlnek ciprust, cdrust s tmny ft pornak, elkeverik vzzel, s ezzel egsz testket bekenik. Msnap ez megszrad, amikor leveszik, lemossk, brk fnyes s illatos. A szktk nemez storba bjnak, magukkal viszik a kender magjt, azt a tz ltal izz kre dobjk, az izzaszt frdt semmi fell nem mlja. 146

PERLI-E MG EZT A HONT MS?

Agatho trtnetr jegyezte fel, hogy: A szktk rsnak els betje hzhoz hasonlt, de legrdekesebb a p bet, mert olyan, mint egy fs. Agatho a rovsrs sajtsgait rktette meg. A szkta npek, vallsi ceremnia keretben, kerek aranytkrbe nztek, ami az Istent jelkpezte. Aki a tkrbe nzett, az Istent jelkpez Nap arcba tekintett. Istenk arca helyn sajt arcukat lttk meg az aranyban, ezrt nem volt az Isten arca kialaktva a szobron. A szertarts lnyege az volt, hogy elgondolkozzon az ember a cselekedetein. A lelkiismerete senkinek nem hazudik, azt nem lehet flrerteni, mint a trvnyt, vagy elferdteni szndkosan. Ezrt volt igazmond a szkta tkr. A pnzrms temetkezs is szkta szoks volt; az elhunyt szemre pnzt helyeztek. A Hrodotosz lerta szktk az els nomd np, amelynek trtnetrl, letmdjrl megbzhat rteslseink vannak. Sok olyan nomd szokst Hrodotosz rt le elszr, amelyrl aztn az elkvetkezend msfl ezer v nomdjainl sokat hallunk mg. Ilyen az ivcssze ksztse az ellensg koponyjbl (a Bels-zsia keleti vgn lev hiungnuknl ugyanerrl rteslnk), az eskktsnek vrszerzdses formja, a lldozat, az arc meghasogatsa gysznl stb. A hrodotoszi szktk a ksbbi grg-rmai, majd eurpai civilizci szmra a nomdok prototpusai lettek, akrcsak a hiungnuk, mint ltni fogjuk, a knaiak szmra. A szktk kutatsban elssorban a grg nyelv rott forrsokra, s taln mg nagyobb mrtkben a rgszeti leletekre tmaszkodhatunk. Ez megmagyarzza, hogy e tren a klasszikus lolgusok s archeolgusok jrtak ell. Szktia fldrajzi helyzetnl fogva (mai Dl-Oroszorszg s Ukrajna) klnsen az orosz s szovjet rgszet volt kedvez helyzetben. Az els trtnetileg ismert nomd npnl, a szktnl a nomd mvszet mr teljes pompjban jelent meg. Az n. szkta llatstlus nemsokra egsz Bels-zsiban, Kna hatrig terjedt el s teremtett iskolt. Vigyznunk kell, mert a szkta stlussal cmkzett leleteknek sokszor semmi kzk sincsen a szktnak nevezett nomd trzsszvetsghez. A szktk fmmvessge a nomd mvszet mig elrhetetlen cscst jelenti, bronz-, ezst- s aranytrgyaikon a nomd let kpei, a szkta lovas vagy a szkta nyilaz harcos alakja a mai napig hirdeti, Keats grg vzjnak alakjaihoz hasonlan, az rkre elrppent, mgis megrktett, gy rkkvalv lett pillanat varzst. A szktk alkonya a Kr. e. 4. szzad vgn kezddtt. Ekkor fokozatosan jabb irni nomd csoportok vettk t az uralmat a szktktl, elszr a szauromatk, majd a velk kzeli rokon szarmatk. 147

ZUBNICS LSZL

Szktia gerinct Makednia roppantotta meg: elbb II. Philippos, majd Nagy Sndor csapatai mrtek veresget rjuk. A szarmatk felbukkansa s terleteik cskkense miatt a szktk jabb terleteket hdtottak meg, kztk a ksbbi Havasalfldet. Ekkor kerltek sszetkzsbe a virgkorban lv Makednival. Trkiai hadjrata sorn a kirly 339 tavaszn pedig a Duna jobbpartjn lak npek ellen indtott hadjratot, kik tvollte alatt jra elkezdtk volt Thrakiban val portyzsaikat. A torkolat tjn lak skythkat megverte (Ateas kirlyuk elesett), barmokban s rabszolgkban nagy zskmnyt szerzett. Visszafel a triballosok orszgn, a mai Bulgrin keresztl vette tjt, s ezekkel is tbb szerencss csatt vvott, melyekben maga is megsebeslt. gy kikszrlte a hirnevn esett csorbt; az szaki barbroknak megmutatta, hogy nylt csatban nem mrkzhetnek vele, s ezekkel a hadjrataival egsz letre biztostotta maga szmra Thrakia zavartalan birtokt. Nagy Sndor zsiai hadjrata sorn a szktk ismt zskmnyol hadjratot indtottak a Balkn ellen, azonban a thrkiai makedn helytart akkora veresget mrt a szktkra, hogy tovbb mr nem tudtak ellenllni keleti szomszdaiknak. A szktk beolvadtak az ket meghdt szarmatkba. Emlkket csupn a Fekete-tenger mentn magasod szkta kurgnok rzik. A szarmatk korn megjelennek az irodalmi forrsokban. Hrodotosz is emlti ket szauromata nven (Aki a Tanaisz folyn tkel, mr nem szktha fldn jr. Az els rsz azoknak a szauromatknak a puszta vidke, akik a Maitisz-t bltl tizent napi jrsnyira laknak szak fel; itt ezen az egsz terleten sem vadon ntt fa, sem gymlcsfa nincs...), s egy klns mest kerekt krjk. A szauromatkrl a kvetkezket meslik: a harcias amazonok a szktk fldjre vetdtek s vgigportyztk azt, harcolva a szktkkal, akik nem ismertk e nk nyelvt. Lassan azonban sszebartkoztak s a szkta frak gyermekeket nemzettek az amazonoknak. A szktk nem tudtk megtanulni az asszonyok nyelvt, de azok elsajttottk az vket. Ksbb elvndoroltak a Tanaistl keletre s a Metisztl szakra. A szauromatk szkta nyelven beszltek, de nem riztk meg si tisztasgban, mivel az amazonok annak idejn nem tudtk megtanulni tisztessgesen. Mit jelent maga a npnv? Egyesek szerint az aveszta saora (kardpenge) szbl volna levezethet, s gy a szauromata lnyegben kardot viselt jelentene. Msok szerint saurom, azaz fekete haj volna a helyes kiindulpont. Nagy krds termszetesen, hogy irni np volt-e a szarmata? A Fekete-tengervidki nagyszm felirat erre mutat, de a krds egyltaln nincs lezrva. Plinius azt mondja, hogy a szarmatk a mdek leszrmazottai. Sz. P. Tolsztov vlemnye szerint a szarmata nv a szanszkrit svarga (g) s az irni khwarr (Nap) szavakbl keletkezett s gy a Nap npe volna a jelentse. 148

PERLI-E MG EZT A HONT MS?

Pomponius Mela (Kr. u. 1. szzad) szerint a szauromatk a Tanaisztl keletre, a szarmatk a Tanaisztl nyugatra ltek. Plinius (Kr. u. 1. szzad) szerint viszont a Tanaisz vidkn mindentt csak szarmatk laknak. Ktsgkvl a szarmata terminus egyeduralkodv, az j trzsszvetsg egyedli nevv vlt, gy az is elkpzelhet, hogy a szauromata s szarmata elnevezs ugyanannak az irni trzsszvetsgnek idben elklnl kt neve. A szarmata npek szvetsgbe a Kr. eltti szzadoktl az aorszok, a szirmatk s a szirkok mellett (k dntttk meg a szktk hatalmt) a jazig, a roxoln s az aln trzsek tartoztak. Ez a hatalmas politikai s katonai szvetsg tfogta egsz Eurzsit a Dontl a Tobolig vagy az Oxusig (az Amu-Darja kori neve), s mieltt legyztk volna a szktkat, nyilvn velk egytt harcoltak , s eljutottak k is El-zsiba, s megtelepedtek a Kaukzusban. Diodorus kzlsbl tudjuk, hogy a szarmata-szirkok Ariphamsz kirlyuk vezetsvel vettek rszt Kr. e. 310-ben a boszporuszi prtharcokban, teht mr a Kubn vidkn laktak. Hogy milyen viszony volt kzttk s a krmi szkta kirlysg kztt, egyelre nem tudjuk, noha Kr. e. 110 tjn Szkilursz szkta kirly a, Palaksz szvetsget kttt a szarmata-roxolnokkal Mithridatsz hadvezre, Diophantsz ellen. Ksbb a Kr. u. IIIIV. szzadtl az egsz Boszporusz szarmata-hun hatalom alatt llt egszen Justinianus csszr uralkodsig (527 565). A szauromatk s szarmatk nagyobb arny mozgst, helyesebben nyugatra kltzst minden bizonnyal a Bels- s Kzp-zsiban vgbement nagy vltozsokkal magyarzhatjuk, gy mindenekeltt a daha-szktk prtus llamnak ltrejttvel, Korezm megersdsvel s a jecsi-tokhrok Szogdianajnak (Kusn Birodalom) kialakulsval. A Kr. e. II. szzadban (vagy valamivel korbban) a jazig-roxoln-aorsz szvetsg amelyet Diodorus Siculus sauromatae-nek mond legyzte a Fekete-tenger-vidki szktkat, majd nemsokra ez a szvetsges had Mithridates Eupator pontuszi kirly Rma-ellenes hadjratban is rszt vett. Taln e szvetsgbe tartoztak a szaik, a szaudortok s a szmk is. A Kr. e. II. szzad vgn a szarmata-jazigok elrenyomulnak a Bug foly irnyba, majd a Krpt-medencbe. A roxolnokrl Sztrabn emlkezik meg elszr (Kr. e. II. sz.), akik hamarosan a jazigokkal egytt a Rmai Birodalom legelszntabb ellensgei lesznek. Az els adatunk arrl, hogy a jazig-szarmatk a magyar Alfldn is ltek, az i. sz. 50-bl val. Valszn, hogy a rmaiak hvtk be s teleptettk le ket a Duna s Tisza folyk partjaira, ltrehozvn egy tkzllamot Pannnia eltt. De elszmtottk magukat, mert a bks szomszd helyett hossz ideig sok gondot okoz ellenfelet kaptak. A germnokkal szvetsgben tbb zben dltk Pannnit, st 89-ben egy egsz lgit (a hres XXI. Rapax lgit) is megsemmistettek. A tbb vig tart harcok befejezsnek irnytsra 92 93-ban magnak a csszrnak kellett Pannniba jnnie. Vgl is 93-ban 149

ZUBNICS LSZL

gyzelemmel fejeztk be a hbort a rmaiak. Ez a gyzelem azonban korntsem volt teljes. A szarmata-szvb hbork hatsra a 90-es vek vgn egyre-msra ltesltek a Duna partjn a lgitborok. Ezekben sszpontosult a birodalom nyugati erinek jelents rsze. Dcia provincia megszervezse utn a szarmatk kutyaszortba kerltek. Vglegesen elszakadtak aldunai rokonaiktl. Radsul a nlklzhetetlen vas nyersanyaga is beszerezhetetlenn vlt szmukra. gy azutn egyre tbbszr prbltak betrni Pannniba, hogy vasat s persze minden ms rtkes trgyat szerezzenek. A legnagyobb sszecsapsok 164179 kztt voltak, amikor a kvdok s a markomannok trsasgban tmadtk a provincikat. A hbor mg Fels-Itlit is elrte. A csszr s a hadvezrei csak nagy ggyel-bajjal lettek rr a veszlyes tmadson. Az sszecsapsok vgl is 180-ban rmai gyzelemmel rtek vget, de a szarmatk legfontosabb kvetelst a rmaiak teljestettk. Ezutn rendszeresen rintkezhettek aldunai testvreikkel. Valszn, hogy ekkortjt a roxoln-szarmatk egy rsze is az Alfldre kltztt. Erre utal egy j rgszeti csoport feltnse Kelet-Magyarorszgon. Ksbb 260 krl egy harmadik szarmata betelepls is kimutathat. A tmadsok kisebbnagyobb sznetekkel ezutn is folytatdtak. Csak a IV. szzad elejn szntek meg vgrvnyesen, a szarmata limes megptse utn. A Duna Aquincum fltti szakasztl egy sncrendszer indult ki. Keleti irnyban egszen a Tiszntl kzepig haladt, majd ott dl fel fordult. Az egsz Alfldn thzdva a Duna als szakaszhoz csatlakozik (a magyar nphagyomny Csrsz-rka nven tartja szmon az ptmnyt). A sncrendszer egy ellimes szerept tlttte be. Felptse utn a szarmatk tbbsge mgtte keresett vdelmet a gt s ms npek tmadsai ell. Ez lett Szarmcia keleti hatra (ez idre teljes mrtkben kirtettk az ukrajnai sztyeppeket). A rmaiak persze nem elssorban a szarmatk vdelmt kvntk a sncokkal biztostani, hanem igyekeztek a birodalmat r els csapsok erejt annyira gyengteni, hogy a dunai limes csapatai felkszlten vrhassk az ellensget. A hunok alatt a szarmatk egy rsze hbortatlanul tovbb lt szllsterletein, hiszen tudjuk hogy 454-ben az Attila-ak ellen gyztes gepida lignak tagjai voltak. Legnagyobb trzsk, az alnok egyes rszei a gtokhoz, illetve a hunokhoz csatlakozva eljutott egszen Hispniba, illetve szak-Afrikba is, msik trzsk, az oszt a Kaukzusban telepedett le. Az V. szzadban azutn fokozatosan asszimilldtak, vgs maradkuk 568 hsvtjn a longobrdokkal egytt Itliba vonult. Egyes felttelezsek szerint a Fekete-tenger mellett l szarmatk trzse tallta fel a nyerget Kr. e. 365-ben, a fm kengyellel s sarkantyval egyetemben. A szarmatk kzismerten j lovasok voltak, a lovaikat hborban is hasznltk. 150

PERLI-E MG EZT A HONT MS?

Ezenkvl tzimd nomd trzs volt, gyakran ldoztak lovat az isteneiknek. Taln a ni lovasaik inspirltk a grg mesket az amazonokrl, mivel egytt lovagoltak harcba a frakkal. A gtok igztk le ket a III. szzadban, a mai Dl-Oroszorszg terletn. Az ltaluk hasznlt nyergekbl fejldtt ki ksbb a lovagi nyereg Eurpban. ltzkdsk szorosan sszefggtt az letmdjukkal, viseletk a szktkhoz s a perzskhoz volt hasonl. Ruhzatuk valsznleg egy kaftnszer felsruhbl s hossz, b szr nadrgbl llt. A nk is viseltk ezeket a nadrgokat, amelyeknek a szrt boknl apr gyngykkel dsztettk. Rgszeti emlkeik fleg a Duna-Tisza kzrl s a Tiszntlrl szrmaznak. Flig fldbe mlytett hzaik tapasztott falak s nyeregtetsek voltak. Lovat, szarvasmarht, juhot, sertst s baromt tartottak, s fldmvelssel is foglalkoztak. Viszonylag bks letknek a Rmai Birodalom megdntsre indul germn trzsek, esetkben a gtok tbbszri tvonulsa vetett vget. A gtok neve legelszr Tacitusnl (Germnia, 44.) fordul el. Germn trzs volt, amely a Rmai Birodalom (keleti s nyugati) sorsra a ksbbi idben nagy befolyst gyakorolt. Ebben rejlik jelentsgk. Eredetileg Germnia szakkeleti rszben kirlyok alatt ltek, ahova egy rgi monda szerint Skandia szigetrl vndoroltak (a mai Skandinvia). A Krpt-medence npvndorlskori trtnetben is szerepet jtszottak. A keletrl nyugatra tart szktk s szarmatk utn s rszben velk egyidben az i. e. 3. szzadtl kelet fel mozg germnok, azok kztt is a gtok voltak a kelet-eurpai trtnelem meghatroz eri. A gtok Kzp-Svdorszgbl rajzottak ki mig tisztzatlan okokbl, s a Gotland-szigeten t az idszmts kezdete krl az Odera torkolathoz rkeztek. A Notec s a Visztula mentn foglaltk el Mazowszt, majd 220 krl dlre fordulva eljutottak a Fekete-tenger partjra, ahol kt gra szakadva a Dnyepertl nyugatra a nyugati gtok, a Dnyepertl keletre a keleti gtok hoztak ltre ers llamot. A keleti gt birodalom Hermanarich (375) uralkodsa alatt volt hatalma cscsn, ekkor a Fekete-tengertl a Balti-tengerig terjedt. Ahogy azt Cassiodorus szentor 12 elveszett knyvnek kivonatt, a Getict 550 krl Ravennban elkszt-kiegszt keleti gt pspk, Jordanes (120) rta: Hermanarich sajtjaknt uralkodott Szktafld s Germnia sszes trzse fltt. Valsznleg a markomann hbor idejn (II. szzad) jutottak el a Feketetenger partjaira, ahol a gtk s a szktk laktak, s a szomszd germn s szarmata eredet npeket erszakkal egyestettk. Lassanknt annyira kiterjeszkedtek, hogy a IV. szzadban a Gt Birodalom a Tisztl a Donig, a Pontusztl a Keletitengerig terjedt. A Keleti-tenger partvidknek laki adt zettek a gtoknak. 151

ZUBNICS LSZL

Pusztt hadjrataik, amelyeket a rmaiak ellen viseltek, a II. szzadtl a IV. szzadig tartottak. Fleg a herulok tmadtk a Rmai Birodalom terleteit szrazon s vzen. A gtok kt rszre oszlottak: nyugati gtokra (thervingek vagy vizigtok), akik az Als-Duna s a Krptok kztt Erdly, Moldva (a mai Romnia) erds, fves terein laktak s keleti gtokra (greuthungok vagy osztrogtok) a dloroszorszgi skokon. A kt np kztt a Dnyeper (Borysthenes) volt a hatr. Klnfle npekre, trzsekre oszlott mind a kt guk, a nyugati gtok a Balth (btor), a keletiek az Amal vagy Amelung (szepltlen, tiszta) kirlyi hz alatt. A harcias np 250251-ben kt rmai sereget semmistett meg, s maga Decius csszr is elesett Moesiban. A Krm-flsziget elfoglalsval hadihajk birtokba jutottak, s a tengeren Krtt, Ciprust is vgigfosztogattk. Vgl 320 000 ember Thesszalonikinl szllt partra, de Claudius csszr Naissusnl legyzte ket (269). Miutn Aurelianus csszr 270-ben a Duna bal partjt tengedte nekik, 2000 harcost kldtek venknt Rma segtsgre, s ezutn bks kapcsolat alakult ki Rma s a gtok kztt. A keleti gtok eredetileg jelents kelet-eurpai birodalom urai voltak. Hermanarich nagyfejedelmk alatt tizenkt np hdolt nekik. Birodalmukat a hunok tmadsa dnttte meg. A 110 ves Hermanarich ngyilkos lett, a s utda Vitimer 374-ben elesett a hun Balambr kirly elleni csatban, s a gtok knytelenek voltak meghdolni a hunoknak, akik ezek fejedelmnek elismertk Hermanarich egyenesg leszrmazottjt Hunimundot. Ezutn rszt vettek a hunok harcaiban, gy ott voltak a catalaunumi csatban is. A hunok a 370-es vekben keltek t a Volgn, s mr els harci tettk vilgtrtnelmi jelentsg volt. Levertk, majd rszben elztk, rszben szolglatukba fogadtk - vagy inkbb knyszertettk - a Volga-Don-Kaukzus kztt l alnokat, s ezzel mindrkre felszmoltk az irni nyelv npek tbb vezredre visszanyl uralmt a kelet-eurpai sztyeppken. 375-ben krtyavrknt omlasztjk ssze az osztrogt s a vizigt birodalmat is. Mg ugyanazon v szn a vizigtok flelemtl remeg maradvnyai az AlDunn t rmai terletre meneklnek. Ez a nagy npvndorlsnak nevezett mozgalom s korszak kezdete. A meneklk nyomban a hun elrsk is elrik az Al-Dunt, a hunok zme pedig hozzlt j kelet-eurpai birodalmuk megszervezshez. 395-ben a Rmai Birodalomban dl polgrhbort kihasznlva egyszerre tmadnak az Al-Dunn t a balkni, valamint a Kaukzuson t a keleti tartomnyokra. Nhny vvel ksbb (400402 kztt) a Krptoktl szakra, a lengyel sksgon t indtott tmadsuk vlt ki jabb ltalnos pnikot: a mai 152

PERLI-E MG EZT A HONT MS?

Dl-Lengyelorszg, Szilzia s Szlovkia terletrl elmeneklnek a vandlok s a szvbek. Azzal, hogy Kelet- s Kzp-Eurpa nagy trsgeit a szzadok ta ott l germn trzsek elhagyjk, megnylik az t a ksbbi szlv vndorlsok eltt. A germn meneklk msodik hullma 406 vgn ttri a rajnai rmai hatrt, s elrasztja Gallit s Hispnit. A vandlok egszen Karthgig futnak. Ez a nagy npvndorls jabb, immron a Nyugat-rmai Birodalmat elraszt hullma. A hun politika ragyogan kihasznlja a Rmai Birodalom kettszakadst. A nyugat-rmaiakkal egszen 450-ig bkben lnek; nem engedik meg az uralmuk al kerlt npeknek sem, hogy a nyugati birodalom ellen tmadjanak vagy ott keressenek menedket. Ezzel fl vszzaddal meghosszabbtjk a hallosan beteg Nyugatrmai Birodalom lett. St, 406-tl tetemes zsoldrt vllaljk a Nyugat-rmai Birodalom katonai tmogatst is, klnsen 425440 kztt, amikor a nyugati katonai fparancsnok, Aetius, aki egy ideig a hunok kzt lt, hun segtsggel zi a Rajnn s Dunn tlra a germn tmadkat. Kiemelked hun katonai teljestmny a dl-galliai rmai nagyvrosok, Arelate (Arles) s Narbona (Narbonne) kiszabadtsa a vizigt ostromgyrbl s a renitensked vormaciai (Worms) burgundok megzabolzsa. A segtsgrt a hunok nem csak aranyat s zskmnyt kaptak. Aetius tengedte nekik a germn npvndorls els s msodik hullmtl tnkretett hatrtartomnyokat: Valerit s Pannonia Primt, vagyis a Bcsi-medenct s a Dunntlt (434). Merben ms volt a hunok viszonya a Kelet-rmai Birodalomhoz. A kezdeti rvid bartkozs vagy ppen ismerkeds utn, 408-tl tmadsba ment t Uldin hun alkirly. Az Al-Duntl dlre vvott harcok vilgtrtnelmi jelentsg kvetkezmnye az n. theodosiusi-fal felptse Konstantinpolyban. Az a bevehetetlen vrosfal, amely a csszrvrost egy vezreden t egszen az ostromgyk megjelensig oltalmazta. A balkni provincik elleni jabb tmads (422) utn Ruga hun nagykirly tteszi a Hun Birodalom szkhelyt a Krstl dlre fekv Tiszntlra (424). A kvetkez v tavaszn az Aetiust hatalomra segt hun sereg mr innen vonul szak-Itliba. A hunok bekltzse a Krpt-medencbe nem a magyarokhoz hasonl honfoglals volt, nem birkanyjak, gulyk s mnesek nyomban bekltz nomd psztorok szllsfoglalsa, hanem egy fejedelmi s katonai kzpont stratgiai clokat kvet elredobsa. A hun kznp zme, a hunok nagyllattart gazdasgi htorszga tovbbra is a Fekete-tenger szaki partvidkt vez, az Al-Dunig terjed sztyeppken-sksgokon maradt. A atal, ers frakbl ll hadsereg elit alakulatai kltztek t a Nagyalfld dli felbe, majd 434 utn a 153

ZUBNICS LSZL

Dunntlra s a Bcsi-medencbe. Ruga nagykirly a Krpt-medencbl indtja el msodik kelet-rmai hborjt, amelyet vratlan halla s az uralomvlts szakt flbe (434). Utdja unokaccse, Mundzsuk a, Bleda lett (a magyar trtnelmi terminolgia Bendegzt s Budt emleget velk kapcsolatban). foglalta el a tiszntli kzponti ordut (tborvrost), mg harcias ccse, Attila szkhelye a mai Moldvt a Havasalfldtl elvlaszt Bodza (Buzau) foly vlgyben volt. 435-ben a testvrek az al-dunai Margus (ma Orasje Szerbiban) kzelben rendkvl elnys bkt knyszertettek ki: ezzel indult meg a kelet-rmai aranyfolyam a hunokhoz. Azonban Bleda rgtn flredobja a margusi bkeszerzdst, amikor a Kelet-rmai Birodalom ktfrontos hborba bonyoldik, keleten a perzsk, Szicliban a vandlok ellen. A hun nagykirly tkel az Al-Dunn csapataival, s 440 sztl kezdve sorra beveszi a birodalom erdvrosait. 441-ben Attila is tmadst indt a Kelet-rmai Birodalom ellen. A Gallipoli-flszigeten (Chersonnesos) vvott nagy csatban legyzte a Sziclibl visszarendelt kelet-rmai sereget is (442), gy Konstantinpoly knytelen volt fegyversznetet krni. A gyzelmek utn kttt j bkben Bleda a hromszorosra (vi 2100 font aranyra) emeli a kelet-rmaiak tributumt (a bkessg kedvrt zetend vi tmogatst), s mg 6000 font egyszeri krptlst is kiharcolt. Ez a bkekts volt a hun katonai, politikai s gazdasgi sikerek cscspontja (443). 445-ben az antik kortrsak eltt homlyban maradt belviszly sorn Attila meglte Bledt, elfoglalta a tiszntli kirlyi szkhelyet, s a hunok egyeduralkod nagykirlya lett. Attila szaktott Bleda nyugati politikjval, s mr uralma elejn a Nyugat-rmai Birodalom ellen kszldtt. Tmadst a ravennai kormnyzat csak Savia provincia (a mai szak-Horvtorszg) nkntes tengedsvel s tetemes aranyzetssel jr fparancsnoki cmmel tudta ksleltetni (446). Ennek ellenre csak egy vratlan katasztrfa mentette meg Ravennt a hbortl. 447 janurjban fldrengs dnttte romba Konstantinpoly falainak nagy rszt, kztk a theodosiusi fal 57 tornyt. Attila haladktalanul a Keletrmai Birodalom ellen fordult, ki akarta hasznlni a vratlanul lbe hullott lehetsget. Els zben vonultatta fel szvetsgesknt a gepidk, osztrogtok s ms npek gyalogos hadait, emiatt azonban mozgsa lelassult, s mire az tkzben vres csatt is vv serege Konstantinpoly al rt, a fvros npe a falakat mr helyrelltotta. Attila nem vllalkozott a vros ostromra, hadaival Grgorszg irnyba vonult, egszen a Thermoplai-szorosig, ahol vgl is meglltottk. Br a birodalom belsejbl visszavonult, hadait nem vonta ki a mai szak-Bulgria s szak-Szerbia (Dacia Ripensis, Moesia Prima) terletrl. Emiatt a bketrgyalsok vekig elhzdtak. Az egyik kelet-rmai kvetsggel, 154

PERLI-E MG EZT A HONT MS?

Maximinosz kvet titkraknt, ekkor jutott el Attila udvarba Priszkosz rhtor is, akinek feljegyzseibl megismerhetjk Attila udvart s magt az uralkodt. Mivel 449 szn Attila mr eldnttte, hogy a Nyugat-rmai Birodalom ellen indt hbort, eltekintett mg az lete elleni mernylet megtorlstl is, s 450 tavaszn megjtotta a 443. vi bkt. A szerzds mgsem lpett letbe. A nyr folyamn balesetben elhunyt III. Theodosius csszr utda, a hborprti erk ltal trnra emelt Marcianus tbornok nem volt hajland ratiklni, s az vi aranysegly kizetst is megszntette. Ezutn Ravenna is beszntette a zetst, s ezt mr Attila hadzenetnek tekintette. Attila idkzben a Honoria-gybe is belebonyoldott: III. Valentinianus nyugat-rmai csszr nvre, maga is cmzetes csszrn, augusta, gyrt kldtt Attilnak, aki a menyasszonyt s hozomnyknt Gallit kvetelte. Attila 451 tavaszn megindtotta a tmadst, s gyors menetben thatolva Germnin s szak-Gallin a Liger (Loire) khdjt vd Aureliani (Orleans) erdvrosig hatolt. Azonban Orleans alatt a hunok nem tudtak tkelni a Loire-n. Attila sietve visszavonult ellenfelei ell, akik azonban ppen akkor rtk utol, amikor a hatalmas hun sereg a Szajnn kszldtt tkelni. Attila hadai gepidkbl, osztrogtokbl, tringekbl, hun-bart frankokbl, rugiakbl, herulokbl, szkirekbl, alnokbl, szarmatkbl s termszetesen hunokbl llottak. Tricassis (Troyes) vrosa eltt t rmai mrfldre egy Maurica vagy Mauriacum nev falu kzelben csapott ssze a kt sereg. A jrszt barbr kztk ugyanazon npek csatja (pldul a frankok mindkt oldalon harcoltak) eldntetlenl vgzdtt, egyik fl sem tudta elfoglalni a msik tbort, m ez a tmad szmra a hadjrat cljnak vgleges meghisulst jelentette. Az tkzet a catalaunumi csata nven kerlt be a trtnelemknyvekbe. A csata utn Attila hbortatlanul vonult vissza a Rajnn t egszen a Tiszig, ellenfelei is sztszledtek. 452 tavaszn Attila s szvetsges hadai vratlanul szak-Itlira tmadtak. Ostrommal bevettk Aquileia vrost, azonban a vros alatt tlttt hnapok megbosszultk magukat: a hadjrat kiteljesedsnek idejre forr nyr lett. A gyilkolsok nyomban kitrt jrvny s az hsg hiszen az arats elmaradt visszavonulsra knyszertette Attilt. Ezrt fogadta kegyesen a Mincio folynl a nyugat-rmai kvetsget, amelyet Avienus consul s Trigetius, Rma prefektusa vezetett, s ezrt volt hajland fegyversznetet ktni. Ennek a kvetsgnek volt egyik tagja Rma pspke, I. Leo ppa, aki a foglyok kivltsrl trgyalt Attilval. A kvetkez v elejn Attila mr a bosszhadjratra kszldtt Marcianus csszr ellen, amikor Ildik germn hercegnvel tlttt nszjszakjn vrmlsben meghalt. nneplyes temetsre sajtos zsiai szertartsok 155

ZUBNICS LSZL

ksretben kerlt sor (tudjuk, hogy ksbb hasonl szertartssal temettk el az zsiai trk fejedelmeket), majd a holttestet jjel titokban a fldbe rejtettk. Az utdlsrt elszr Attila legitim ai csaptak ssze. A kzdelembl a trvnyes rks, Ellak kerlt ki gyztesen, de alaposan meggyenglve (454). Ezt hasznltk ki Ardarik gepida kirly vezetsvel a Krpt-medencben lak vazallus npek, s ligba tmrlve legyztk Ellakot, aki maga is elesett a csatban. Megmaradt harcosai a moldvai-ukrajnai sztyeppkre vonultak vissza vagy kelet-rmai katonai szolglatba szegdtek. Ezzel a Hun Birodalom letnt, maguk a hunok s Attila ai, Dengitzik s Ernak egy ideig mg hallattak magukrl. A hun uralom all megszabadult npek hamarosan elznlttk a rmai birodalmat, s befejeztk az antik civilizci elpuszttst, azt a pusztt mvet, amelyet a valsgos rombolk krniksai nyomn mindmig egyedl a hunok szmljra szoks rni. 1. Az szlvok A szlv elnevezs valsznleg a slovo (sz, beszd) szbl ered. Eredetileg annyit jelenthetett, mint egy nyelvet beszl emberek, akik egymst megrtik, ellenttben a nmj vagy nmcy elnevezssel, amelyet a szlvok a germnokra alkalmaztak, s amelynek jelentse nma. A nyugatra kivndorl germnokat mindentt nyomon kvettk a szlvok, s azokra a helyekre telepedtek le, amelyeket a germnok resen hagytak. Miutn a hunok ell menekl gtok kirtettk Hermanarich birodalmt s a Rmai Csszrsg terletre kltztek t, a szlvok tmegei egszen zavartalanul helyezkedtek el az egykori gt szllsokon. Az a hatalmas terlet, amelyet birtokukba vettek, a Visztula torkolattl a Balti-tenger keleti cscsig, szak fel a mai Novgorodig, a Volga s a Dnyeper forrsig terjed, keleten pedig majdnem a Donig hzdik. Dli hatra lenylt a Krptokig, mg nyugaton a Visztula s az Odera hatroltk. Midn a szlvok mint np feltntek a trtnelem sznpadn, kt nagy trzsket klnbztettk meg. A kisebbik, azaz keleti trzset antoknak, a nyugat fel es nagyobbat szlovneknek (szklavinoknak) neveztk. A kt trzs kztt a Dnyeszter volt a hatr. Az antok elnevezst azonban a VIVIII. szzadban kizrlag csak a trtnetrk hasznltk, s ez hihetleg egyszeren ragadvnynv volt, amellyel idegenek ruhztk fel ezt a trzset, mert ksbb teljesen kiveszett a hasznlatbl. Annl ersebben tartja magt a szlovn nv, amellyel mg a XII. szzadban az Ilmeny-t krl l szlvokat, illetve kezdetben a balkni szlvokat neveztk. 156

PERLI-E MG EZT A HONT MS?

Procopius lersa szerint a szlvok mindnyjan magas termetek s ers testalkatak, hajuk szne vrhenyes. Falvaik kunyhk halmazbl llottak, amelyek roppant trsgeken szerteszt voltak szrva. A kzsgi s llami szervezet alapja a csald volt. Az gynevezett csaldkzssg (zadruga), e tisztn szlv intzmny, olyan szvetsg volt, amelyben tbb kzeli rokon csald kzsen lt egytt a legregebb csaldtag vezetse alatt, kzsen dolgozott s kzsen gazdlkodott. A legregebbnek tisztt rendszerint vagy az apa, vagy a legidsebb fr tlttte be, maga a kzssg nha hatvan tagot is szmllt. A csaldf kormnyozta a hztartst, kezelte a kzs vagyont, osztotta szt a munkt s intzte az adsvtelt. volt a csald papja is. Kpviselte a csaldot a nyilvnos gylseken, amelyeken az egyes trzseket, vagy az egsz npet rint gyeket trgyaltak. A csaldtagok kzt teljes egyenjogsg uralkodott, s az a birtok, melybl a csald lt, kzs tulajdon volt, amelyet minden tag egyforma joggal hasznlhatott. Tbb, egyes telepen lak csaldi szvetsg alkotta a trzset; a vidk, amelyen egy trzshz tartoz emberek laktak, volt a zsupa. A zsupa kzpontjt a grad kpezte, amelyet mocsaraktl krlvett helyen vagy nehezen hozzfrhet magaslatokon emeltek, s fldbl vert sncokkal s svnnyel erstettek meg. Az egyes zsupk ln a zsupn llt, akit mindig egy csaldbl vlasztottak; ezekbl a kivltsgos csaldokbl fejldtt ki azutn a szlv nemessg, amely eredetileg a germn hbri nemessggel csak rkld voltra nzve egyezett. A zsupk kzs gyeiben az sszes zsupnok gylse intzkedett. A forrsmvek szmos ant uralkodrl is szt ejtenek, gy Bozs, Ardagast s Musolij kirlyokrl, Doborgast s Pirogast hadvezrekrl. Az antok s a szklavinok szmos hbort folytattak Biznc ellen. A VI. szzadban a szlvokat mr a Duna mentn talljuk. Az n. balkni hbork sorn a biznci csszrok tbb alkalommal is engedlyeztk a szlvok letelepedst a Balkn-flszigeten. Ioannes epheszoszi krnikar 585-ben gy rt rluk: ... meggazdagodtak, van aranyuk s ezstjk, mneseik s sok fegyverk. Megtanultak hbort viselni, jobban mint a rmaiak. 588-ban a Fekete-tenger menti sztyeppken az avarok jelentek meg, akik a szlv npeket mint szvetsgeseket, illetve katonai elvdet alkalmaztk. Miutn berendezkedtek a Krpt-medencben, az avarok orszgukat minden oldalrl krbeteleptettk szlvokkal. gy kerltek szerbek, illetve szorbok Eurpa klnbz terleteire, gy trtnhetett meg, hogy a horvtok a Krptokban, illetve az Adriai-tenger mentn is hazra talltak. F foglalkozsuk a marhatenyszts s a fldmvels volt. A forrsok szerint bvelkednek marhban s gabonban, fknt pedig klesben s rozsban, amelyet garmadkba halmoznak. 157

ZUBNICS LSZL

A szlvok kitn harcosok voltak. Jl el tudott rejtzni valamely szikla hasadkaiban, ha kellett, hason csszni a fben, napokig elllani a vzben, iszapban, leguggolva s csak ndszlon vve llegzetet; leshelyrl ellenfelre oly gyesen s oly ervel rohant, mint a vadllat, melyet mintegy pldakpl vlasztott. A szlv sereg cselbl sokszor a zskmnyt valamely nyilt tren ott hagyta s az erdbe vonult; de a mint az ellensg vigyzatlanul megmozdult, nylsebessggel csaptak r s levertk. A biznci hadvezrek ezrt azt javasoltk, hogy a szlvokkal fleg tlen rdemes harcolni, amikor lehullik a fk lombozata, mert ekkor kevsb tudnak elrejtzni. Elssorban gyalogos harcosok, azonban egyes trzseik, mint a lengyelek s a horvtok j lovasok hrben lltak. Vallsukkal kapcsolatban kevs feljegyzs maradt fenn, tbbnyire a ksbbi szlv npek vallsi szoksaibl lehet azokra kvetkeztetni. Procopius krnikja szerint egy istensget imdnak s azt, mint a villmok urt, minden lny ktfejnek tartjk; tiszteletre krket s msfle barmokat ldoznak. Ezenkvl tiszteletben rszestik a folykat, nymphkat s ms isteni lnyeket, kiknek egytl egyig ldozatokat, gyakran emberldozatokat is hoznak s ez alkalommal jvendt is mondanak. Az avarok eredetrl mind a mai napig folyik a vita. A klasszikus llspont szerint a bels-zsiai zsuan-zsuannok utdai, ket 552-ben alattvalik, a trkk fosztottk meg hatalmuktl, ellk menekltek nyugat fel. A msik vlemny szerint a mai Afganisztn terletn l heftalitkkal (fehr hunokkal) azonosak. A legjabb nyelvszeti kutatsok arra hajlanak, hogy az eurpai avarok kztt mindkt np tredkei lehettek. Ezt a vlemnyt ltszik altmasztani a rgszet is, hiszen a legkorbbi avar temetkezsi szoksok egy rsze (kln gdrbe temetett lszerszm, ezst korsk, cscsks ednyek) Bels-zsia fel mutat. Az elkelk ketts v viseletnek, arany s ezst lemezekkel bortott kardjainak, pncljainak, nagygmbs flbevalinak, szrke korsinak elzmnyei Kzpzsia pusztirl ismertek. Els kveteik 558-ban jelentek meg Bizncban, ahol az emberek igencsak megbmultk sznes szalagokkal dsztett hossz varkocsaikat. Mg csak nem is sejtettk ekkor a bmszkodk, hogy hnyszor ltjk viszont ket kalandozsaik sorn, s 626-ban a fvrost, Bizncot kell vdenik az ostroml nomdokkal szemben. m ekkor mg a szvetsgesek sorba kerltek, s vi ajndkot kaptak. Egy ideig teljestettk is szvetsgesi ktelessgket, sorra vertk le Biznc ellensgeit: a kutrigurokat, az utigurokat, szaragurokat s szabirokat (a hun birodalom maradvnyait). E gyzelmek azonban nemcsak a birodalomnak, hanem az avarok akkori urnak, Bajnnak is jl jttek. A legyztt npeket besorolta segdcsapatai kz, s gy jelentsen megersdtt. 158

PERLI-E MG EZT A HONT MS?

Az 560-as vek elejn mr az al-dunai sksgon nomadizltak. 567 elejre azonban a helyzetk itt is tarthatatlann vlt. A rettegett trk seregek ugyanis tkeltek a Volgn, ezzel kzvetlenl elmeneklt rabszolgik nyomba rtek. Egyre kzzelfoghatbb kzelsgbe kerlt a trk kagn fenyegetsnek bevltsa, hogy lovaik patival fogjk eltaposni ket. A biznciak is felmondtk a korbbi szvetsget, st egy ers hatrzrral egyrtelmen Bajn tudomsra hoztk, hogy a birodalom terletn semmi keresnivalja sincs. Ebben a ktsgbeejt helyzetben kapta a kagn a longobrdok ajnlatt (a germn eredet np a Dunntlon telepedett le, s lland hborsgban volt szomszdaival, a gepidkkal). A szvetsg fejben Bajn a gepidk orszgt krte, no meg elhullott llatai ptlsra a longobrd llatllomny tizedt. Feltteleit a longobrdok elfogadtk, gy az avarok 567 tavaszn tkeltek a Krptokon, s a longobrdokkal kzsen megsemmistettk Gepidit. 567 hsvtja utn - a szvetsgesbl kellemetlen szomszdd lett avarok ell ekkor vonulnak a longobrdok Itliba - a Dunntl is uralmuk al kerlt. Az 568-tl 626-ig tart idszakot az avar-biznci hbork jellemzik. A megmegjul hadjratok eredmnyeknt 584-ben Bajn elfoglalta a legfontosabb Duna menti biznci hdfllst, Sirmiumot is. A hadjratok kztti bkevekben hatalmas ajndkokkal igyekezett Biznc biztostani az avarok jindulatt. Az ajndk nagysga elrte a 100 000, majd a 200 000 arany solidust. Ilyen hatalmas sszeget Attila ta nem zetett a Birodalom senkinek. A harcok 626-ban tetztek. Egyik oldalrl a perzsk, a msikrl az avarok tmadtk a Birodalom fvrost. Az ostrom azonban augusztus 10-re sszeomlott, s vele egytt a korai avar birodalom tekintlye is a mlypontra sllyedt, mind az alattvalk, mind Biznc szemben. A bajt mg bels vlsg is tetzte. Meghalt a kagn, s a trnt az egyre jobban megersd bolgr csoportok is maguknak kveteltk. Vres harcban ugyanis sikerl a bolgrokat leverni, de ez a gyzelem a legfontosabb segdnptl fosztotta meg az avarokat. Kzben fellzadnak ellenk szlv alattvalik is, s fejedelmk, Kuvrt vezetsvel lerztk nyakukrl az avar igt. A korai avar kagantus ezzel a Krpt-medence terletre szorult vissza. Az jabb kutatsok szerint nyugat fel egszen a Balaton vonalig risi lakatlan gyept hagytak maguk s a szomszdos szlv npek kztt. A birodalom ismtelt terleti nvekedse a 670680-as vek utn kvetkezik be. Ekkor egy j keleti lovasnp kltztt a Krpt-medencbe. 669-ben meghalt Kuvrt, s negyedik a Kuber npvel az avar kagn alattvalja lett. Testvrei kzl a legidsebb helyben maradt, a msodik szak fel hzdott, s a ksbbi volgai bolgr birodalom megalaptja lett. A harmadik 680-ban az Al-Dunhoz 159

ZUBNICS LSZL

vonult, a mai Bulgria alaptjt, megteremtjt lthatjuk szemlyben. A kagn okulvn a 630-as esemnyekbl Kubert nprl levlasztva kinevezte Pannnia alkirlynak, alrendelve az egykori biznci hadifoglyok utdait. Minden vintzkeds ellenre Kuber fellzadt az avar uralom ellen, s ksretvel, valamint a biznciakkal tbb gyztes csata utn Thesszaloniki krnykre vonul, ott is hal meg a VIII. szzad els veiben. A korai bolgr llam megalakulsa elvgja a Krpt-medenct Biznctl. Ennek egyik kvetkezmnye az lesz, hogy az rsos forrsok tbb nem szlnak Avarorszgrl. A nyugati vknyvekben is csak igen szrvnyos utalsokat tallunk a VIII. szzad trtnetre vonatkozan. gy a VIII. szzad trtnetnek forrsanyagt a rgszeti satsok adjk. A 670680-as nagy vltozsok utn alig nhny vtizeddel egy nagyon egysges rgszeti kultrt ltunk viszont, mely minden korbbi emlket magba olvasztott. Ugyanakkor teljesen eltr, mind a korai avar, mind Kuber npnek emlkanyagtl. Az vdszeken, a szjvgeken mess llatalakok (griffek-oroszlnok) mellett mr a kezdetekkor is ott van a VIII. szzad kzepre mindent elbort inda motvum. A szzad kl- s belpolitikjra a bks tespeds volt jellemz. Avaria hatrai a VII. szzad vgn llandsultak. 791-ben tallkozunk velk jra, amikor Nagy Kroly, a frankok ksbbi csszra szent hbort indtott ellenk. A casus belli a frankok elutastott hatrkvetelsei voltak. Az itliai frank sereg augusztusban lpte t a hatrt, s ket kvette a fsereg Kroly vezetsvel szeptember elejn. A karoling sereg akadlytalanul hatolt t a gyepn. Avarokkal a Bcsi erdnl tallkoztak, akik egy hevenyszett erd mgtt prbltak ellenllni. Az eredmny az avar vdsereg megsemmislse volt. Ezutn az avar hadvezets taktikt vltoztatott. Maga mgtt mindent felgetve, a vizeket megmrgezve vonult vissza. A taktika eredmnyesnek bizonyult. Kroly az szi esk, a frad hadsereg, az elhullott llatok ezreit ltvn visszavonult. S hiba zengtk a bajor vknyvek vilgraszl diadalt, az avar hader gyakorlatilag rintetlen maradt. A vgs buks csak ngy v mlva kvetkezett be. Ekkor vres belhborban a kagn s a jugurrus (a msodik avar fmltsg) tkztek ssze. Ebben a harcban megsemmislt az avar hadsereg szne-java, meghalt a kagn is. A tudun (a nyugati orszgrsz ura) 895 vgn Achenben felkereste Krolyt, felajnlotta orszgrszt s megkeresztelkedett. Ezzel egyidben Erik friauli herceg lovascsapatval az avar birodalom szvig hatolt, kirabolta a Duna-Tisza kzn elhagyatottan, vdelem nlkl ll kagni szkhelyet. Az llapotokra jellemz, hogy zskmnyval jrszt arannyal s ezsttel megrakott trszekerekkel egyszeren kilovagolt az orszgbl. Ezutn Kroly a egy utols hadjrattal befejezett tnny tette Avaria meghdtst. is eljutott a kagni szkhelyig, s teljesen lerombolta azt. A Dunntlt ezutn 160

PERLI-E MG EZT A HONT MS?

a Frank Birodalom rgrfsgv szerveztk meg, Avarorszg keleti felt pedig Krum bolgr kn hdtotta meg, s tette gyren lakott pusztv 804-ben. 2. A vargek (ruszok) A mai Dnia, Norvgia, Svdorszg s ksbb Izland terlete volt a lakhelyk, teht szakon ltek, ezrt szaki embereknek, normannoknak (nord szak) is neveztk ket. A kalandoz, portyz szakiakat az akkori Eurpban viking nven ismertk. Kelet-Eurpban a varg (varjag) megnevezst ismeri a trtnetrs. A vikingek kfalakbl plt, alacsony hzakban ltek, amelyekhez frdkamrt s marhaistllt ptettek. Fleg llattenysztssel s nvnytermesztssel foglalkoztak, de kereskedtek is, mivel az szaki tjakon nem tudtak megtermelni mindent, amire szksgk volt. Az ltzkk egyszer vszonbl s brbl kszlt. A frak combkzpig r zekt viseltek, amelyet vvel karcsstottak, ehhez szk, rvidnadrgflt hordtak. Az asszonyok fldig r, redztt vszoninget, erre hossz, ujjatlan kabtot vettek fel, ezt kt mellcsattal erstettk a ruhhoz. A frak s a nk egyarnt kedveltk az arany s ezst kszereket, lncokat, gyrket, homlokpntot viseltek, st mindkt nem kencskkel polta a brt. Az asszonyok festettk a szemket, st nha a frak is Az szaki npek hiedelmeirl, szoksairl nhny rsos emlk is fennmaradt. A teleplsrl teleplsre jr szkldok (a regskhz hasonl nekmondk) szjhagyomny tjn terjed mondkat kzvettettek, ezek egy rszt az gynevezett rnajelekkel rt feljegyzsekbl ismerjk. A rnars az si magyar rovsrsra emlkeztet, metszett vonalakbl ll. A vikingek f eposza az Edda, amelyben a vilgvgt is megjsoljk; de azrt remnykednek az j letben: A stt srkny lenn repl a mlyben. A fekete szakadkok fnyl kgyja Most elmerl. Megjavul a gonosz. A tvoli jvben rm pezseg. A npessg kis tredke, a fegyverforgat frak egy rsze kalandozott a vilgban ugyangy, mint a magyarok tettk. k azonban sebes jrs hajikkal hastottk a tengerek s a folyk vizt ebben az idben csak a vikingek ptettek ilyen hajkat. 4045 mter hossz, tlgyfbl plt vzi jrmvek voltak ezek, 161

ZUBNICS LSZL

amelyeket legalbb 30 pr evez hajtott, kzpen lv rbocukon egy ngyszg alak vitorla feszlt a szlnek. A harcosok maguk eveztek, a kormnyevezt a hajtat jobb oldalra szereltk, ezrt nevezik a haj jobb oldalt mindmig kormnyflnek. A haj orra s tatja egyformn volt kikpezve, ezrt rendkvl gyorsak s mozgkonyak voltak, forduls nlkl percek alatt tudtak irnyt vltoztatni. A hadihajk orrt s tatjt srkny- vagy kgyfejekkel dsztettk, ezzel rmisztgettk az ellensget, azaz a szembejv hajkat. A srknyos hajk nagy veszedelmet jelentettek Anglia szmra is. lland betrsekkel zaklattk a vrosokat, de tulajdonkppen nekik ksznhet a ksbb vilghrv vlt angol tengeri hader ltrejtte is. Anglia lakossga felllegezhetett: az szaki npek gyelme a Frank Birodalom fel fordult. Felhajztak a Szajnn s elfoglaltk Prizst. Nemcsak meghdtottk a gazdag terleteket, de volt, aki le is telepedett. Rollo viking vezr szerzdst kttt Egygy Kroly francia kirllyal: a normannok megkaptk a mai Normandia szaki rszt, a normann hercegek pedig nvleg a francia kirly hbresei lettek (most mr k vdtk a partvidket a tbbi vikinggel szemben). A gyorsjrat hajk azonban nemcsak rabls cljbl keltek tra, hanem kereskedkkel a fedlzetkn messzi tjakra is eljutottak. Lehajztak a Nva torkolatig, itt a hajkat lapos kerekeken grdl tkolmnyokra helyeztk s fradtsgos munkval egszen a nagy folykig, a Donig, a Dnyeperig vagy a Volgig grdtettk. Itt jra vzre bocstottk a hajkat, eljutottak a Feketes a Kaszpi-tengerig, innen az akkori vilg leggazdagabb vrosai, Bagdad s Konstantinpoly fel indultak. rujuk a dli terleteken szvesen fogadott nemesprm volt, cserbe knai selymet s fszereket vsroltak, amelyek viszont szakon bizonyultak kelend rucikknek. A vargok (a mai svdek sei), ahogy ezen a tjon ket neveztk, le is telepedtek a szlvok kztt, st egyikk Rurik (illetve testvrei: Truvorg s Szineusz) nevhez fzdik a keleti szlv llam megalaptsa is. Valami hasonl trtnhetett, mint mikor a frankok meghdtottk Gallit, s ksbb beleolvadtak az slakossgba. Rurik s trsai hatalomra kerlst a Rgmlt idk krnikja (Poveszt vremennih let) ekkppen mesli el: A 6367. (859.) vben. A tengerentli vargek adt szedtek a csdoktl meg a szlovnektl, meg a merjktl, meg az sszes krivicstl. A 6370. (862.) vben. Elztk a vargeket a tengeren tlra, s nem zettek adt nekik, s a maguk urai voltak, s nem volt kzttk trvny, s nemzetsg nemzetsg ellen tmadt, s viszlykods volt kzttk, s harcot kezdtek egyms ellen. s azt mondtk maguknak: Keressnk magunknak fejedelmet, aki uralkodjon flttnk s trvny szerint tljen. s elmentek a tengeren tlra a vargekhez, a ruszokhoz. Azok a vargek ruszoknak neveztettek, ahogy 162

PERLI-E MG EZT A HONT MS?

msok svdeknek, msok pedig normannoknak s angloknak, ismt msok meg gotlandiaknak, me gy neveztettek ezek. Azt mondtk a ruszoknak a csdok, a szlovnek, a krivicsek meg a veszek: Fldnk nagy s bven term, de nincs rajta rend. Gyertek uralkodjatok s birtokoljatok bennnket. s felkerekedett hrom testvr a nemzetsgvel s magukkal hoztk valamennyi ruszt, s megrkeztek, s a legidsebb, Rurik Novgorodba lt be, a msik, Szineusz Beloozerba, a harmadik, Truvor pedig Izborszkba. Kt v mlva pedig meghalt Szineusz meg a fvre, Truvor. s az egsz hatalom egyedl Rurik birtokba kerlt, s az emberei kztt sztosztotta a vrosokat ennek Polockot adta, annak Rosztovot, amannak Beloozert. A vargek ezekben a vrosokban jvevnyek, az slakosok Novgorodban a szlovnek, Polockban a krivicsek, Rosztovban a merjk, Beloozerban a veszek, Muromban a muromk, s mindezek fltt Rurik uralkodott. A viking korszak lassan vget rt, a kalandozk letelepedtek, a kis teleplsek vrosokk tereblyesedtek, llamok alakultak, a pogny vikingek felvettk a keresztnysget, de nem tntek el nyomtalanul a mlt kdben. k voltak az elsk, akik egyidejleg kereskedve s hdtva vgigkalandoztk a vilgot, mintul szolglva az jkor eurpai kereskediknek. A 10. szzad vgn ltrehoztk a Rusz Kagnsgot, amelynek fvrosa Novgorod volt, dli felnek kzpontja pedig Kijev lett. Az eredeti slakossgrl, a szlvokrl az egyik arab utaz, Gardizi gy r: A magyarok (llandan) legyzik azokat a szlvokat, akik kzel laknak hozzjuk. Slyos lelmiszer-adkat vetnek ki rjuk, s gy kezelik ket mint foglyaikat. Meg-megrohanjk a szlvokat (s oroszokat), s addig mennek a parton, amg a biznciak orszgnak egy kiktjhez nem rnek, amelynek K.r.kh (Kercs) a neve. Amikor a magyarok Kercsbe rnek, az elbk men biznciakkal vsrt tartanak. Azok (a magyarok) eladjk nekik a rabszolgkat s vesznek biznci broktot, gyapjsznyegeket s ms biznci rukat. llandan portyra mennek a szlvok ellen. A magyaroktl a szlvokig tznapi jrfldnyi t van. A szlvok orszgnak hatrvidkeihez kzel egy vros van, amelyet Wn.t.j.t.nak hvnak. Pusztasgokon t s ttalan fldeken, valamint forrsokon, vizeken s fval srn bentt rszeken megy t az ember, amg el nem rkezik orszgukba. A szlvok orszga laplyos. Fs helyekben is gazdag, s k ott laknak. Szlik s vetseik nincsenek. Bdnhz hasonl, fa (trzsbl) kszlt (kaptraik) vannak, amelyekben od (van kivjva) mheik s mz szmra. Az nyelvkn ezeket u.l.j.s.dzs-nek nevezik. Minden kaptrbl tz ibrik mzet gyjtenek. A disznt gy legeltetik nluk, mint a juhokat. Ha meghal nluk valaki, tzben elhamvasztjk. Asszonyaik pedig, amikor meghal valakijk, kssel vagdossk meg kezeiket s arcukat. Miutn 163

ZUBNICS LSZL

elhamvasztottk a halottat, msnap sszeszedik hamvait arrl a helyrl, s egy urnban egy dombra teszik. Mikor azutn egy v mr elmlt a halleset ta, vesznek hsz bdn mzet, esetleg kevesebbet vagy tbbet is. Azutn elviszik arra a dombra. Ott sszegylik a halott hzanpe, esznek, isznak, majd utna hazamennek. Ha a halottnak hrom felesge volt, s az egyik azt lltja kzlk, hogy szerette (a legjobban), akkor vesz kt ft s fellltja ket a sr mellett, majd a tetejkre keresztbe is tesz egy ft, amelynek a kzepre egy ktelet akaszt. Egyik vgt egy szken llva a sajt nyakra ersti. Ekkor elveszik alla a szket s felakasztva marad, amg meg nem fullad s meg nem hal. Amikor meghalt, (testt) tzbe vetik s elhamvasztjk. Mindannyian tzimdk. Vetsk legnagyobb rsze kles. Amikor eljn az arats ideje, vesznek egy mertkanl klest, majd az g fel emelik s ezt mondjk: Oh, isten! Te adod neknk a mi mindennapi kenyernket. Tedd tkletess szmunkra adomnyodat! Klnbzfajta lantjaik, tamburik s furulyik vannak. Furulyik kt knyk hosszak, lantjukon nyolc hr van. Italuk mzbl kszlt. Mialatt halottaikat elhamvasztjk, zenlnek. Azt mondjk, ezzel adnak kifejezst rmknek afltt, hogy kegyelmbe vette t az r. Teherhord llatuk csak kevs van, htaslovai pedig csak az elbb emltett frnak vannak. Fegyverzetl csak hajtdrdkat, pajzsokat s lndzskat hasznlnak, egyebet nem. Fnkk neve Szbandzs. Neki engedelmeskednek, s az parancsait kvetik. (A Szbandzs) lakhelye a szlvok orszgnak kzepn van. A leghresebb kzttk az (az) emltett fr, akit a fnkk fnk-nek hvnak, s akinek a neve: Sz. w.jj.t.b.l.k. magasabb rangban van, mint a Szbandzs, az utbbi az helyettese. Ennek a kirlynak lovai is vannak, s csak olyan telekkel l, amelyeket azoknak a tejbl ksztenek. Igen szp pncljai vannak, ersek s rtkesek. Annak a vrosnak a neve, amelyben l: Dzs.r.wb. Havonknt hromnapos vsrokat tartanak ott, amelyeken adnak s vesznek. Orszgukban olyan ers hideg uralkodik, hogy az emberek fld alatti barlangokhoz hasonl (regeket) snak, amelyeket olyan fafdllel ltnak el, mint a keresztny templomok teteje, azutn flddel bebortjk. Ezekbe megy ki-ki egsz csaldjval. Visznek magukkal tzift s nhny kvet, azutn mindaddig tzelnek ott (a kvek alatt), amg a kvek forrv nem lesznek s meg nem vrsdnek. Mikor a kvek a legforrbbak lesznek, vizet hintenek rjuk, hogy sztterjedjen rluk a (forr) pra, s betltse az egsz hzat. Akkor levetik 164

PERLI-E MG EZT A HONT MS?

ruhikat, s ebben a hzban maradnak egszen tavaszig. (Valsznleg az utaz a gzfrdt lthatta, s azt gondolta tvesen lakhznak.) A kirly venknt adt szed tlk olyan mdon, hogy mindenki, akinek egy lenya van, egy dszes lenyruht ad venknt; ha a van, akkor egy dszruht kell adnia; ha nincsenek gyermekei, akkor felesge vagy szolglja dszes ruhibl ad egyet. Ha elfognak egy gonosztevt orszgban, a kirly vagy megfojtatja, vagy Dzs.j.r-ba, orszgnak legtvolabbi tartomnyba kldi.

165

ZUBNICS LSZL

VI. FEJEZET. RDEKESSGEK A TRTNELEM TRGYKRBL


1. Nk a vilgtrtnelemben Sokan azt hinnk, hogy igen kevs n uralkodott a trtnelem folyamn, s taln csak az angol kirlynk jutnak az esznkbe. De ha alaposabban utnanznk, igencsak elcsodlkozunk az uralkodnk nagy szmn: a ma uralkodkkal egytt ez elri a 107-et. Itt egy kis statisztikt szeretnk a tisztelt olvas el trni: az uralkodnk szmt tekintve az els helyen Nagy-Britannia s Japn osztozkodik 7-7 kirlynvel, illetve csszrnvel. 6 kirlynvel a kis pireneusi Navarra bszklkedhet. A harmadik helyen 5 kirlynvel a keresztesek llama, a Jeruzslemi Kirlysg ll. 4-4 uralkodnvel dicsekedhetnek: az kori Egyiptom, a Biznci Birodalom, az Orosz Birodalom s Artois grfsg. A leghosszabb idej nuralom Hollandiban van, ahol a dinasztia ntagjai 1890-tl folyamatosan (azaz 109 ve) uralkodnak. Az uralkodnk tbbsge hossz ideig uralkodott, ezek kzl vlasztottam ki a tz elst: Eleanor (1137 - 1204 Aquitaniai Hercegsg, 67 v) Viktria (1834 - 1901 Nagy-Britannia, 64 v) Vilhelmina (1890 - 1948 Hollandia, 58 v) II. Ezsbet (1952 - Nagy-Britannia, 58 v) Esmerind (1196 - 1247 Luxemburg Hercegsg, 51 v) Johanna (1355 - 1404 Brabant Hercegsg, 49 v) III. Salote (1918 - 1965 Tonga, 47 v) I. Erzsbet (1558 - 1603 Anglia, 45 v) Charlotte (1919 - 1964 Luxemburg Nagyhercegsg, 45 v) Mria (1777 - 1816 Portuglia, 39 v) A listavezet Eleanornak kalandos lete volt: elbb VII. Lajos francia kirly felesge lett, s elksrte frjt a keresztes hadjratokba is. Majd tle elvlva felesgl ment Henrik anjoui s mainei grfhoz. Henrik anyai rksgknt megkapta Normandit s az angol koront. Az ifj ara egsz DlnyugatFranciaorszgot vitte hozomnyknt a hzassgba. Eleanor gyermekei is hres emberekknt vonultak be a trtnelembe: ifj. Henrik kirly, aki atalon meghalt (az zvegyt vette felesgl III. Bla magyar kirly), I. (Oroszlnszv) Richrd kirly, Geoffroy bretagnei herceg, I. (Fldnlkli) Jnos kirly. Eleanor kirlyn 166

PERLI-E MG EZT A HONT MS?

tllte valamennyi gyermekt, s mg meglhette, hogy unokjt, Kasztliai Blankt felesgl adhatta els frje unokjhoz, VIII. Lajos francia kirlyhoz, s gy ddanyja lett IX. (Szent) Lajosnak. Azonban senki sem lett olyan hres a trtnelemben, s senkirl nem kszlt annyi lm, mint a makedn Ptolemaiosz dinasztibl szrmaz VII. Kleoptra Philopatorrl (i. e. 51-30). Ki is volt ez a n? XI. Ptolemaiosz kirly msodik lnyaknt szletett i. e. 69-ben. Apja hallakor, i. e. 51-ben lpett trnra ccsvel XIII. Ptolemaiosszal egytt, akinek felesgl szntk (a testvrhzassg igen gyakori volt a Ptolemaidk kztt, gy kerltk el a birodalom felosztst). Egy udvari sszeeskvs, amelyet ccse nevelje szervezett, megfosztotta hatalmtl s szmzte. Kleoptra azonban felhasznlta C. J. Caesar alexandriai tartzkodst, s segtsgvel visszaszerezte a trnt. A kirlyn Caesar kedvese lett, egy t, Caesariont szlt neki, majd kvette Rmba, ahol a dikttor szobrot llttatott neki csaldja sanyja, Venus Genetrix templomban. Caesar halla utn visszatrt Egyiptomba, de hamarosan ismt a vilgtrtnelem sznpadra lpett. 41-ben Tarsosban megismerkedett M. Antoniussal, a keleti triumvirrel, akit teljesen elbvlt. A rmai llamfr felesgl vette a kirlynt, s hozzfogott hatalma kiptshez. Emiatt kerlt sszetkzsbe Octavianussal, a nyugati triumvirrel. Az actiumi veresg utn, amely Octavianus javra billentette a hatalom mrlegt, Antonius visszatrt Egyiptomba, s Kleoptra hamis hallhrre ngyilkos lett. Mivel Egyiptomot Octavianus elfoglalta, a kirlynre igen megalz sors vrt volna: mint fogolynak vgighaladni Octavianus diadalmenetben. Kleoptra a hallt vlasztotta. A legendk szerint kirlyi dszbe ltztt, ldozatot mutatott be elhunyt frje emlknek. A hall egy uraeus kgy kpben jtt rte, amelyet egy paraszt csempszett be a palotba egy kosr fge kztt (ez a kgy kestette a frak koronjt is). A rmai diadalmenetben gy csak egy rla kszlt kpet vittek krbe. Nem mindennapi egynisg volt, s ez a tny az octavianusi-augustusi negatv propaganda ellenre mind a trtnelemben, mind a kltszetben fennmaradt. Plutarchos, a kor egyik legnagyobb letrajzrja gy emlkezett meg rla: Hatalma s dicssge nagyobb volt minden korabeli kirlynl. Nemcsak szp asszony volt, hanem blcs uralkod is, orszga minden npe, valamint a szomszd npek nyelvt is beszlte, pedig kirlyi eldei mg azt a fradtsgot sem vettk maguknak, hogy megtanuljk Egyiptom bennszltt lakossga nyelvt, st egyesek mg a makednt is elfelejtettk. Nk voltak egy-egy hbor kivlt okai is. Gondoljunk csak a mitolgiai sprtai Szp Helna elrablsra, illetve az ezt kvet akhajtrjai hborra, amelynek eredmnyeknt Trjt, a Fekete-tenger kapujt leromboltk. Mint 167

ZUBNICS LSZL

Schlimann satsai bebizonytottk, Trja tnyleg ltezett, br a hbor nem Helna, hanem a kereskedelmi utak ellenrzse miatt trt ki. Egy-egy dinasztia ntagjai klnsen kitntek uralkodsi kpessgeikkel. Ilyenek a Normandiai- s az Anjou-hz kirlyni, illetve kirlyni. Nemcsak uralkodni, de hzasodni is jl tudtak. gy pldul I. Henrik angol kirly s normandiai herceg egyetlen lenya, Matilda felesgl ment legveszedelmesebb szomszdjhoz, IV. (Szp) Gottfriedhez, Anjou s Maine grfjhoz. Gyermekeik, a Plantegenet-dinasztia nven hresltek el Eurpban (a jelz a grf ltal a kalapja mell tztt rekettyegra utal). Az Anjou-dinasztia a keresztes hadjratok rvn a Kzel-Keletre is eljutott. Gottfried apja, V. Fulk felesge halla s az Angers vrosa lakival folytatott hbor utn ra hagyta birtokait, s vezekelni a szentfldre indult. Igaz, nem zarndoklat, hanem hzassg lett a dologbl, tudniillik felesgl vette Melisendet, II. Balduin jeruzslemi kirly lnyt, s megalaptotta a jeruzslemi kirlyok dinasztijt. Jeruzslemben tbb kirlyn is uralkodott, gy Melisend (11311152), Sybilla (1186-1190), I. Izabella (1192-1205), Mria (1205-1212), II. Izabella (1212-1228). Igaz, az lland hbork miatt a kirlynk csak nvleges uralkodk voltak, a tnyleges uralmat a rgensek, illetve a rendek ltal kijellt hzastrsaik gyakoroltk. gy pldul I. Izabellnak a kirlysg elkelinek nyomsra ngyszer is frjhez kellett mennie. Frjei: ... I. Montferrati Konrd, I. Champagnei Henrik, Lusignani Aimery. Az angol-francia szzves hbornak is n volt az oka, nv szerint Izabella, Franciaorszg nstnyfarkasa, IV. Szp Flp francia kirly lnya. Miutn testvrei (mindhrom francia kirly lett) trvnyes utdok nlkl haltak meg, Izabella a, III. Edward angol kirly szmra kvetelte a francia koront. Az orszg pairjai (a korona f hbresei) azonban IV. Flp ccse, Kroly, Valois grfja t vlasztottk VI. Flp (13281350) nven kirlyukk. A francia kirlysg jogtudsai az angol trnkvetel rveit leszerelend elkerestek egy szli frank trvnyt, amely csak a gi rksdst teszi lehetv (csupn azt a tnyt felejtettk el, hogy a francik nem a szli, hanem a ripuariai frankoktl szrmaztak), azzal rvelve, hogy a Francia Kirlysg van olyan nemes, hogy ne kelljen asszonyhoz folyamodnia, azaz a liliomok (a francia kirlysg szimblumai) nem fonnak. A biznci Makedn-dinasztia utols uralkodi is nk, Zoe s Theodra csszrnk, VIII. Konstantin lnyai voltak. Zoe trsuralkodknt 1028-1050 kztt lt a biznci Oroszlntrnon, mg nll csszrnknt mindssze egyetlen vben, 1242-ben. Frjei: III. Romanosz, IV. Mihly, IX. Konstantin. Az orosz csszrnk uralkodsuk s nagy tetteik mellett elssorban szeretik (hivatalos megnevezs szerint favoritjaik (kegyenceik)) s viharos 168

PERLI-E MG EZT A HONT MS?

magnletk miatt szereztek vilghrnevet. Kzlk is kiemelkedik II. Katalin (Sophie Auguste Friederike von Anhalt-Zerbst), aki uralkodsa alatt tbb tucat kegyencet fogyasztott el. (Egyik utols kegyence, Mamonov kerek negyven esztendvel volt atalabb a crnnl.) A magyar trtnelem mindssze kt kirlynt ismer: Mrit s Mria Terzit.

2. Az rpd-hz s a Kijevi Rusz dinasztikus kapcsolatai Az rpd-hz hzassgktsei kztt els helyen a Rurik-dinasztia szerepel, 15 hzassggal. A korbban egyenrangnak tartott uralkodkrl mr IV. Bla fanyalogva emlkezik s kirlyi mltsga megalzsnak tekinti, hogy kt lnyt (Annt s Konstancit) rutn hercegekhez kellett felesgl adnia. . Az els hzassgot a Rurik-hz leszrmazottaival Taksony nagyfejedelem ismeretlen nev lnya kttte, akit a bolgrok ellen kttt szvetsg zlogaknt vett felesgl Szvjatoszlav nagyfejedelem (+972). A forrsok szerint ebbl a hzassgbl Jaropolk s Oleg szletett. A nagyfejedelem msodik hzassgbl szrmazik I. (Nagy) Volodimir (+1015), a Kijevi Rusz megkeresztelje. A dinasztikus kapocs msodik lncszeme I. Volodimir nagyfejedelem s Rogneda polocki hercegn lnya, Predszlava, aki Istvn kirly unokaccse, Vazul herceg (egyes forrsok Szr Lszlnak emltik) felesge lett. Vazul gy sgorsgba kerlt Blcs Jaroszlav nagyfejedelemmel. Az Istvn kirly ellen elkvetett sikertelen mernylet megtorlsaknt Vazult megvaktottk, flbe forr lmot ntttek. Hasonl sors vrt aira is, akiknek meneklnik kellett. A trtnszek sokszor feltettk a krdst: mirt ppen Kijevbe? A vlasz egyszer: nagybtyjuk, az Eurpa-szerte elismert uralkod vdelmet biztosthatott szmukra. Valsznleg itt hajtotta keresztvz al fejt Endre, aki a Kijevi Rusz vdszentjrl, Andrs (Pervozvannij Elsknt Elhvott) apostolrl kapta nevt. Font Mrta pcsi trtnsz vlemnye szerint a kijevi keresztelkeds mellett szl a magyar nyelv nvhasznlata is: az Andrs mellett az Endre forma is meggykeresedett. A kzpkorban mg felvltva alkalmaztk, mra nll keresztnvv vlt mindkett. Az Endre vltozat levezethet a szlv Andrej hangalakbl: a szvgi j lekopott, a szkezd szlv a pedig ajakrses kpzs hang, gy kzelebb ll a magyar e, mint a magyar a kpzshez, emellett rvnyeslhetett a magyar nyelv illeszkedsi hangtrvnye is. 169

ZUBNICS LSZL

Tovbb erstend a csaldi kapcsolatot Endre a keresztelkedst kveten meg is hzasodott; felesgl vette els fok unokahgt, Anasztzit, Blcs Jaroszlav s Ingegard svd hercegn gyermekt. I. Endre (1046-1061) s Anasztzia hzassgbl szletett Salamon kirly, Dvid herceg s Adelhaid hercegn. A kirlyn jelents szerepet jtszott a magyar udvarban, rsze volt abban is, hogy sgora helyett kiskor a rklje a trnt. A gyilkos testvrharcot kveten gyermekeivel egytt a nmet-rmai birodalomba, IV. Henrik csszr vdelme al meneklt (a korbban megkttt bke zlogaknt Salamon eljegyezte a csszr Judit nev nvrt). I. Bla hallos kimenetel balesett kveten (a dmsi orszggylsen a kirlyra rszakadt a trnmennyezet) Anasztzia nmet csapatokkal trt vissza Magyarorszgra, ahol egy ideig a nevben is uralkodott. Jvoltbl kerlt klfldre a kincstr egyik fltett kincse, az Attila-kard; a kirlyn hlbl a tmogatsrt Nordeim Ott bajor hercegnek ajndkozta (jelenleg a kard a nmet-rmai csszri koronzsi kszerek egyik darabja). A magyar krnikkbl Salamon trnra kerlst kveten teljes egszben hinyzik Anasztzia anyakirlyn szemlye. Igen meglep az a tny is, hogy a atal kirly csaldtagjai helyett inkbb tancsosaira hallgatott, kzlk is leginkbb kegyencre, a Gutkeled nembeli Vid ispnra. Pedig valsznleg desanyja nvrhez, Anna francia kirlynhoz hasonlan magas szint kolostori oktatsban rszeslt. gy eshetett meg, hogy Salamon nem elgedett meg kirlyi hatalmval, s haddal tmadt az orszg harmadrszn uralkod unokatestvrei ellen. Sajnos a hadiszerencse nem prtolt mell. Lengyel s morva segtsggel a hercegek Mogyordnl megvertk a kirly seregt. Salamon csaldjval egytt a nyugati hatrszlen, Moson vrban hzta meg magt. Sgora, IV. Henrik csszr egy ideig mg tmogatta, de ksbb maga is harcolni knyszerl koronja vdelmben VII. Gergely ppval. A Kpes Krnika itt emlkezik meg utoljra Anasztzia kirlynrl. A trtnet szerint Salamon egyszer pnclban gyakran vvott prviadalokat a vr alatt llomsoz hercegi sereg katonival. Egy alkalommal az ugyancsak inkognitban jr Lszl herceggel kerlt szembe s megfutamodott. A dht csaldjn prblta levezetni, s amikor is desanyja felvetette, hogy sorst magnak s tancsadinak ksznheti, kezet emelt r, csak felesge, Judit kzbelpse mentette meg attl, hogy megsse. Salamon bukst kveten valsznleg Magyarorszgon maradt, s valamelyik ltala alaptott grgkeleti bazilita kolostorban lte le utols veit. Blcs Jaroszlav halla utn a Kijevi Rusz elindult a feldarabolds s az anarchia tjn. A tanulmny tovbbi rszben szmos kijevi nagyfejedelemmel tallkozunk majd, tbbsgk testvrek, illetve unokatestvrek. Ennek az az oka, 170

PERLI-E MG EZT A HONT MS?

hogy Blcs Jaroszlv a Rurik-hz szoksaihoz hven felosztotta az orszgot hat a kztt. Mindegyik sajt orszgrszt kapott s lnyegben fggetlen volt. Az orszg egysgt a nagyfejedelmi cm s az ehhez kapcsold Kijevi szkhely fejedelemsg hivatott jelkpezni, amelyet mindig az idsebb testvr birtokolt. Az rkls rendje szerint a legidsebb halla utn az t kvet testvr, unokatestvr kerlt a nagyfejedelmi trnra, mg korbbi, rangban kvetkez fejedelemsgben ifjabb testvre kvette. gy egy-egy Rurik-hzi nagyfejedelem hallt kveten megindult a nagy npvndorls. A koszon egy ideig II. Vlagyimr (Monomach) nagyfejedelemnek sikerlt ert vennie, de hallt kveten a Kijevi Rusz elsllyedt a kosz mocsarban. Mivel az rklds szablya vltozatlan maradt, a tovbbi nemzedkek mg aprbb rszfejedelemsgekre aprztk fel az orszgot. Mindssze a halicsi s a volhniai fejedelemsgben sikerlt kzpontostott uralmat bevezetni, br az elbbiek hatalmt alaposan prbra tette a hatalmas bojrsg. A hatalmas keleti szomszddal kttt dinasztikus kapcsolat kvetkez lncszemt Salamon kijevi kapcsolatait ellenslyozand mg valsznleg maga I. Bla kirly alaktotta ki, amikor Ilona nev lnyt felesgl adta Rosztyiszlav fejedelemhez, Blcs Jaroszlav unokjhoz, a halicsi fejedelmek els dinasztijnak megalaptjhoz. Rosztyiszlav a magyarorszgi belharcokban sgorait tmogatta, amit nagybtyja, Izjaszlav nagyfejedelem meg is torolt: kizte a volhniai fejedelemsgbl. A hzassgi diplomcia nagy mesternek Knyves Klmn bizonyult, aki nagybtyja, Lszl lnyait adta felesgl. Piroska, a ksbbi Szent Eirn I. Alexiosz biznci csszr felesge lett, mg a fent emltett Izjaszlav unokja, Jaroszlav volhniai fejedelem a szent kirly ismeretlen nev lnyt (+1106) vette el. Jaroszlav a ksbbiekben, miutn a kijevi nagyfejedelmek elztk birtokrl, magyar s lengyel segtsggel visszatrt, azonban Vlagyimr vrosnak ostroma alatt hallosan megsebeslt. Knyves Klmn idejben veszi kezdett az rpd-hzi kirlyok beavatkozsa a Kijevi Rusz belviszlyaiba. Ennek egyik oka az volt, hogy ccse, lmos herceg felesgl vette Szvjatopolk nagyfejedelem lnyt, Predszlavt, a mr fent emltett Jaroszlav volhniai fejedelem testvrt. Ezt ellenslyozand a korn megzvegylt Klmn is a Kijevi Ruszban nzett krl ara utn. Vlasztottja Vlagyimr Monomach nagyfejedelem s Gitta angol hercegn (apja, az utols angolszsz uralkod a hastingsi csatban esett el) lnya, Eufmia (+1139). A magyar udvarban a kirlynt hzassgtrssel vdoltk s elztk. Eufmia apja udvarban hozta vilgra t, Boriszt, aki mint trnkvetel a 12. szzad folyamn tbb alkalommal is ksrletezett a trnra kerlssel. Az lmosgi uralkodk korban rott krnikk rendre trvnytelennek emltik Boriszt, 171

ZUBNICS LSZL

ugyanakkor sem a Nmet-Rmai Birodalomban, sem pedig Bizncban nem adtak hitelt ennek, hiszen II. (Komnenosz) Ioannesz csszr mg unokahgt is felesgl adta a trnkvetelhz, azaz elismerte jogos trnignyt. Klmn normann hzassgbl szletett ismeretlen nev lnyt a Rosztyiszlv-gbl szrmaz Volodimrko halicsi fejedelem vette felesgl. A fejedelem sikeresen egyestette a halicsi fldeket, ebben gyakran sgora, II. Istvn kirly segtsgt is ignybe vette. A ksbbiekben II. Gza idejn ismt koniktusba kerlt a magyarokkal. A krnikk szerint hallt az okozta, hogy hamisan eskdtt meg Szent Istvn ereklyekeresztjre. Volodimrko s a magyar hercegn hzassgbl szletett Jaroszlav (Oszmomiszl) halicsi fejedelem. Az lmos-gbl szrmaz II. Gza a kijevi nagyfejedelmi csaldot kiengesztelend, illetve, hogy elejt vegye a trnkvetel Borisz tmogatsnak, 1146-ban felesgl vette Msztyiszlav nagyfejedelem lnyt Eufrozint, Eufmia unokahgt. Eufrozina Anasztzia mellett a magyar trtnelem msik meghatroz kijevi szrmazs kirlynja. A kirlyn 1130 krl szletett Nagy Msztyiszlav Harald (1076-1132) kijevi nagyfejedelem s Krisztina svd hercegn gyermekeknt. II. Gza magyar kirllyal kttt hzassgbl szletett III. Istvn s III. Bla kirly, illetve Gza herceg. A hzassg rvn a magyar uralkod tbb skandinv uralkodval, a biznci csszr unokaccsvel, illetve a grz crral kerlt sgorsgba. Az ambicizus kirlynnak nagy rsze volt a magyar kirly s Komnenosz Andronikosz szvetsgnek megktsben rokonuk Mnuel biznci csszr ellen. Miutn a csszr fegyverrel nem tudta trdre knyszerteni Magyarorszgot, szerzdssel prblkozott. Annak fejben, hogy Mnuel elismerte kirlysgt, a nem sokkal korbban trnra kerlt III. Istvn desanyja s Lukcs esztergomi rsek tancsra beleegyezett, hogy ccse, Bla, Dalmcia s Horvtorszg hercege Konstantinpolyba kerljn, mint a csszr veje s trnrkse. Bizncban Bla herceget Alexiosznak kereszteltk s deszpotszi rangra emeltk. Mivel idkzben a csszrnak a szletett, megvonta Bltl trnrksi rangjt s lnya helyett sgornjt, Chatillon gnest adta hozz felesgl. A magasan kpzett Blval a biznci birodalom az egyik legjobb lehetsges csszrt vesztette el, aki elejt vehette volna a ksbbi sszeomlsnak. 1172-ben III. Istvn utdok nlkl halt meg ( is, mint nagybtyjai, IV. Istvn s II. Lszl Lukcs rsek tknak esett ldozatul), gy a magyar trn rkse Bla lett. De sem desanyja, Eufrozina kirlyn, sem Lukcs rsek nem lttk szvesen a trnon. Az elbbi t, Gzt kvnta uralkodnak, mg 172

PERLI-E MG EZT A HONT MS?

az utbbi a grg neveltets Blban az ortodox egyhz hatalomra juttatjt ltta. Bla a magyar elkelkre s biznci segdcsapataira tmaszkodva rkezett Magyarorszgra. Mivel Lukcs rsek nem volt hajland megkoronzni, III. Sndor ppa utastsra a kalocsai rsek vgezte el a szertartst (a kirly diplomciai rzkt mutatja, hogy a koronzs utn oklevelet adott ki, amelyben kijelenti, hogy a kirlykoronzs joga tovbbra is az esztergomi rseket illeti meg). A felkelst szt testvrt s desanyjt tisztes fogsgba veti, majd mikor ismt szervezkedsbe kezdenek, Eufrozinra a barancsi bazilita kolostor cellja vrt. Itt halt meg 1175 tjn. A kvetkez, s egyben utols dinasztikus kapcsolat IV. Bla kt lnya, illetve a Rurik-hz csernyigovi s halicsi gai kztt alakul ki. A csernigovi g Blcs Jaroszlav Oleg nev unokjtl veszi kezdett. A csald tdik nemzedkbl szrmazott Rosztyiszlav novgorodi, halicsi, illetve lucki fejedelem, aki 1244 krl felesgl vette IV. Bla magyar kirly Anna nev lnyt. A tatrjrst kveten apsa ismt hozz szerette volna segteni Halics trnjhoz, viszont 1245-ben Jaroszlav alatt veresget szenvedtek. IV. Bla ms mdon kvnta krptolni vejt. 1245-1251 kztt a beregi s a zemplni ispni, 1251-tl pedig hallig a macsi s a boszniai bni tisztsget tlttte be. Kzigazgatsilag az orszg Szvn tli terletei tartoztak hozz, st a nevhez fzdik a kucsi, a si s az ozorai bnsgok ltrehozsa is. Az Anna hercegnvel kttt hzassgbl tbb gyerek is szletett: Mihly macsi s boszniai bn (+1269), Bla macsi bn s stjer herceg, Kunigunda, II. Premysl Ottokr cseh kirly felesge, Agrippina, Lesko lengyel herceg felesge, Margit apca. Anna hercegn berta nevt a magyar trtnelembe. 1270-ben, apja IV. Bla halla utn a kirlyi kincstrral egytt Prgba, vejhez meneklt. II. Ottokr a hosszas trgyalsok ellenre sem szolgltatta vissza a kirlyi kincseket, kzttk szmos ereklyt, gy Istvn kirly kardjt sem. A halicsi kapcsolatot, s ezltal a magyar orszghatr vdelmt IV. Bla kirly gy prblta megoldani, hogy lnyt, Konstancit felesgl adta a korbban ltala elismert Danyilo halicsi fejedelem hoz, Lehoz. Amg Danyilo lt, a szvetsg fennllt, viszont a tbb alkalommal is szvetkezett a tatrokkal, st lengyelorszgi hadjrataikra mg segdcsapatokat is biztostott. A halicsi fejedelmek hzassgi kapcsolataik rvn jogot formltak a litvn nagyfejedelmi trnra, Danyilo a Svarn Mingvod litvn nagyfejedelem lnyt vette felesgl. Sgora, Voyselk 1264-ben tengedte neki a nagyfejedelmi trnt. Danyilo msik a, Roman felesgl vette Babenberg Gertrd hercegnt, a dinasztia egyik utols tagjt, gy az osztrk hercegsg rkse lett. Az rksdsi hborban veresget szenvedett II. Ottokr cseh kirlytl s visszatrt Halicsba. 173

ZUBNICS LSZL

Le s Konstancia t, Jurijt az rpd-hz kihalsa utn a magyarorszgi elkelk, gy az Amadk trnkvetelknt lptettk fel, csapatai azonban veresget szenvedtek Kroly Rberttl. Az rpd-hznak 1301-ben III. Endre kirllyal egyenes gon magva szakadt. A Rurik-hz galciai ga 1340-ben, az utols, moszkvai ga pedig 1598-ban halt ki utdok nlkl.

3. A srknyokrl Gyermekkorunk mesinek gyakori szereplje a hrom-, ht- vagy tizenktfej srkny, amely tbbnyire barlangokban l, s szzeket ebdel, jobb esetben egy szpsges kirlykisasszonyt riz a barlangjban. Mgnem egyszer arra vetdik egy btor lovag, aki megkzd a srknnyal, kardjval levgja valamennyi fejt, elnyeri a kirlylny kezt s apja fele kirlysgt. Eddig tart a mese Br a srkny mtikus llny, mint minden ilyennek van valsgalapja. A srkny sei pldul a fldtrtneti kzpkor llnyei a dinoszauruszok. Ezek a fantasztikus shllk gy 6o milli vvel ezeltt pusztultak ki, hogy a ksbbiekben klnbz npek monda- s mesevilgban tnjenek fel jra. Az j Magyar Lexikonban ezt olvashatjuk rluk: SRKNY. A mesk s mondk gyk- s kgytest, denevrszrny, gyakran hrom-, ht-, kilenc stb. fej ris csodalnye. Az eurpai mondavilgban emberev, gonosz szrnyeteg, a magyar nphit szerint felhkn vgtat szrny, a vihart csinl garaboncis paripja. A keleti meskben viszont jsgos s blcs lny: a knaiak nemzeti jelkpe, a knai csszrok egykori cmerllata s szimbluma. A srknyokrl szl hiedelmek kialakulshoz valsznleg az shllk csontjainak maradvnyai szolgltattak alapot. Az i. e. II. vezred vgn keletkezett akkd nyelv Gilgames-eposz mr megemlti a srknyt gi Bika formjban, amely mindent elpuszttott tjban, letaposta a mezket, lerombolta a vrosokat. A fhs Gilgames vgl is megkzdtt vele, s tdfte a fejt a trksvel. A hettita mitolgiban a tengerekben l srknyt Heddammunak hvtk, s falnksgval mr-mr tnkretette az orszgot s a vrosokat, amikor a ninivei Istr istenn, aki megelgelte a dlst, meg nem jelent eltte meztelenl a tengerparton s megszeldti. Egyiptomban a srkny a szerencstlensg szimbluma, amelyet mint a Napisten ellen kzd selemet brzolnak. A sttsg erit megtestest 174

PERLI-E MG EZT A HONT MS?

srknykgyt Apphisnak nevezik, aki minden reggel s este megtmadja R isten csnakjt, hogy elsllyessze, de a napisten mindig led. A knai meskben, ahol a srkny gyakori szerepl, ngyflt ismernk: mennyei srknyt (ezek az istenek orszgt rzik), szellemsrknyokat (amelyek a szelet s az est idzik el), fldi srknyokat (folykban s tengerekben lnek) s kincsrz srknyokat (az emberek kincseire vigyznak). A srknyok gyakran kpesek emberr vagy llatt vltozni, esetleg lthatatlann vlni. Nmelyek szerint a hossz let titknak rzi, s ezzel brkit megajndkozhatnak; ennek jelkpe az gynevezett szent gyngy. Mint mr emltettem, az ltet es a knaiak szerint a srknyok mve. Ha azt akarjk, hogy meginduljon az eszs, mg napjainkban is nnepsget rendeznek a tiszteletkre. Ezt az nnepet a knai jv napjn tartjk: sznes papr- s fasrknyokba bjtatott atalok vonulnak vgig a vroson, a menet nyomban egy vzhord halad, s meglocsolva az utct gy kiabl: Itt az es! Ha az es mgsem ered el, azt tartjk, hogy a srkny tl magasra mszott fel az gen. A srkny a csszrok jelkpe volt, amelyet aranyszn ruhkra hmezve viseltek. A csszri srkny tkarm, mg a kznsges halandknak csak ngykarm srkny jrt. A srkny s a nedves elem, a vz mindentt szorosan sszefgg, gyakran az znvz jelkpeknt is szerepel. gy Babilonban Timat, Knban Kung-kung srkny, a zsid mtoszokban Nhr kgy, Amerikban Tlaloc s Acomenca istenek. A hinduknl kt mtoszban is szerepel a Vilgmindensg srknykgyja, amely vissza akarja vezetni a vilgot az skosz llapotba. Ezrt magval ragadja a Fldet s leviszi a Vilgcenba, ahonnan Visnu isten, a srkny legyzje hozza fel ismt. A msikban Vritra kgy rabul ejtette az esfelhket, a szrazsg miatt a fldlakkat hhall fenyegette, s csak miutn Indra, az istenek kirlya legyzte, sikerlt visszalltani a termszet egyenslyt. A srkny a nagy termszeti katasztrfk jelkpe is, mint pldul a ChilamBalam maja kdexben, amely szerint tzes es esett. Minden sztporlott. Az gbl lezuhant a Nagy Srkny Az g a Nagy Srknnyal egytt rroskadt a Fldre. (Valsznleg a krnikar egy meteortallatot rktett meg.) A grg mitolgiban tbbfle srkny is szerepel: Lbn, a szzfej, amely a Heszperiszek aranyalmit rizte; a sosem alv srkny, amely Kolhiszban az aranygyapjt vigyzta rsz ligetben (vele az argonautk trtnetben tallkozunk); a lerni hidra, a sokfej vziszrny, amelynek elpuszttsa egyike volt Hraklsz 12 munkjnak; de ilyen, srknyhoz hasonlt szrny a Kimra s a Sznx is. 175

ZUBNICS LSZL

A korai kzpkor btor hajsai is tiszteltk a srknyokat, mint a termszet erinek, gy a vznek s a szlnek a megtestestit. A vikingek pldul a hajik orrra srknyt faragtattak, s a hajt is drakkennek, azaz srknynak hvtk. A korai skandinv sagk is feldolgoznak srknyos trtneteket. Az egyik fisten, Thor pldul megprblta kifogni Jrmungandot, a Vilgkgyt, de trsa, Hymir ris tehetetlensge miatt vgl is elszalasztjk a zskmnyt. Hasonl trtnet Sigurd herceg trtnete is. Sigurd viadalban meglte a Fafnir nev srknyt, majd kivgta a szvt, hogy megssse. De amikor meg akarta kstolni, hogy rendesen tslt-e mr, meggette az ujjt s gyorsan a szjba kapta, hogy megnyalja. Ily mdon megzlelte a srkny vrt s egyszerre csak rteni kezdte az llatok beszdt. Hasonl trtnetet mesl el az felnmet Nibelung-nek is, amelynek fhse Siegfrid megfrdtt egy ltala meglt srkny vrben s sebezhetetlenn vlt, kivve azt a helyet, ahov egy falevl esett. Ksbb ez lett a veszte. Franciaorszgban a srknynak npes rokonsga tallhat, majdnem minden vrosnak megvan a maga srknya. gy Troyes vrosban, La Chair Salee (Hderusnya), Poitiersban Grand Goule (Bhmgiga), Metzben La Graouly (Telebend), Ruenban La Gargouille (Gyomorkorg), mg Tarascon vrosban, La Tarasque (Zmcsks). Zmcskshz egy trtnet is kapcsoldik: lt egyszer rges-rgen egy telhetetlen fenevad a franciaorszgi Rhone foly partjn. Zmcsksnek hvtk. Aki t akart kelni a folyn, nyomban felfalta. m egy szp napon Szent Mrta felkereste a rejtekhelyt s szenteltvzzel hintette meg a szrnyet. gy szabadtotta meg tle az embereket. A legenda emlkezetre Tarascon vrosban nneplbe ltztt emberek minden vben egy hatalmas fbl faragott srknyt hurcolnak vgig a vroson. Ha mr szlottunk Szent Mrtrl, illend, hogy a nagy srknyl szentrl, Gyrgyrl is ejtsnk nhny szt. A kzpkor folyamn az emberek legendkat talltak ki, hogy gy beszljk el a gonosz ellen folytatott harcukat. A valjban sohasem lt Gyrgy rmai katonaknt szerepel a trtnetekben. Egyszer, amikor az egyik vrosban jrt, ltta, hogy a vros kirlynak lnyt fel akarja falni egy srkny: a rmai lovag kzbeavatkozott, s a csatban ledfte a srknyt. Szent Gyrgy trtnett a kpzmvszetben sokszor megrktettk. A leghresebb alkotsok Raffaello, Drer, Ucello, Van Der Weyden s Rubens festmnyei. A srknytrtnetnek magyarorszgi vonatkozsai is vannak. Ilyen az Eperjes melletti srknybarlang, amelynek hre egsz Eurpt bejrta, mg vgl kiderlt, hogy az itt tallt csontok nem srkny, hanem barlangi medve maradvnyai. Az eperjesi Hain Jnos doktor, aki kiterjedt levelezst folytatott, bartjnak Sasch Lewenheim boroszli orvosnak azt rta, hogy Ung megyben, kzel az orli thoz, Kupos (Nagykapos) vroska mellett egy eleven srknyt 176

PERLI-E MG EZT A HONT MS?

lttak. Nyilvnval, teht, hogy nem lehet csekly a srknyok szma A nmetorszgi Miscellanea curiosa cm orvosi, zikai s termszettudomnyi lap a levelek alapjn egy kzlemnyt is megjelentetett A krptok srknyai cmmel. A srknyhiedelem lassan feledsbe is merlt, pedig a legolvasottabb knyv, a Biblia is tartalmaz olyan utalsokat, amelyek a srknyokra illenek. Ilyen a Dniel 7.7., amely Dniel prfta ltomsait rja le. Negyedikknt az albbi szerepel: Ezek utn ltm. m a negyedik llat, rettenetes iszony, s rendkvl ers, nagy vasfogai vannak, falt s zzott s a maradkot lbaival sszetaposta s tz szarva vala nki. Jnos apostol mennyei jelensekrl szl knyve is bemutatja a srknyt, mint az Apokalipszis egyik hrnkt. Jnos Jelensek knyvnek 12.3-ban feltnik a nagy veres srkny, akinek ht feje vala s tz szarva s az fejeikben ht korona. A srkny itt a Stn jelkpe , amely ldzbe veszi a napba ltztt asszonyt. A srkny ellen kill Mihly arkangyal s ln az gben viaskods. A srkny pedig hveivel egytt levettetett a mennybl a fldre. S lassan eljutottunk napjainkig, hiszen manapsg is lteznek srknyok. Igaz, csak l kvletek. Az egyik ilyen a Tuatarnak nevezett kb. 30 centimter magas hidasgyk. A msik a Flores-tenger egyik vulkanikus szigetn, Komodn l. Neve komodi varnusz. Ez a hll hrom mter hosszra is megn, jl s gyorsan fut, gy ejti el mindennapi tpllkt a vaddisznt s az zet. Br a hatalmas szrnybl egy kicsit sszement pldny lett, mgis egyike a vilg legnagyobb gykjainak, s ezek az llatok llnak a legkzelebb a dinoszauruszokhoz. Vgezetl mit is mondhatnk? Taln e nlkl a mtikus lny nlkl meses mondakincsnk szegnyebb volna, s kpzmvszeink sem foghatnk valamelyik elrontott llatbrzolsukra, hogy voltakppen srknyt szerettek volna rajzolni. 4. Papiba talign jr a liba... A szbeli hagyomny sorba tartoznak azok a trfs, csipkeld hang, gyakran valamilyen tulajdonsgot, szokst, viselkedst, foglalkozst, naivsgot, kptelen esemnyt, ostoba cselekedetet, tudatlansgot, logiktlan gondolkodst kifejez szkapcsolatok, szlsok, szlshasonlatok, rigmusok, rvid anekdotaszer trtnetek, amelyeket ltalban falucsfolknak (helysgcsfolknak) nevez a folklr. A csfoldk gyakran les meggyelsrl tanskodnak. A falusiak kicsfolt ostobasga ravaszkodst is takarhat. A falucsfolkat az egyik telepls laki mondjk a msikrl. A magyar folklrban a legismertebbek a Rttrl szl mesk, anekdotk. Ugyancsak 177

ZUBNICS LSZL

szmos csfold kapcsoldik szkebb ptrinkhoz, a szatmr-beregi trsghez is. Pl. ilyenek: A szatmri ricseiekre rjr a rd. Bagolynak nevezik ket, mert az egyik ricsei baglyokat fogott s azokat elvitte a vsrra. Mg cdult is vltott, de alig kapott valamit rtk. Ezrt, ha valakinek nem vlik be a szmtsa, szomoran azt mondja, hogy rzettem, mint a ricseiek a bagolyra. A ricsei ember eltt csak annyit kellett mondani: Huj-huj! Ricsei bagoly! vagy Kt krajcr a bagoly ra, hrom meg a cdulja! Huhu! s a csfold mris a nyaka kz szedhette a lbt. A kispaldiak huncut a br-t hallvn faodba tereltk a srgarigt. Megltta ezt egy fszekrabl, felmszott a fra, de fennakadt. A paldiak, hogy leszedjk, ltrt hoztak, amelyet keresztbe vittek az erdben s minden ft kivgtak az ton. (Ez a motvum ms teleplsek esetbe is szerepel a falucsfolkban a szerz.) A Kisvrda melletti Fnyeslitkn a rizsksval tlttt kposzta gy megdagadt, hogy mr majdnem kijtt a fazkbl. A gazdasszony, hogy lelohadjon, pict ragasztott bele. Valamelyik Pald brja a szjban tartott pipa szrba kapaszkodott, amikor a templomtorony magasban dolgoz kmves munkja utn nzett. Igen gyesek az ilkiek, akik a padlsra hajtjk a sznyogot, majd elveszik a ltrt, hogy ne tudjon lejnni. Szatmrkritn az elszaporodott legyeket hajtjk fel a padlsra. De mivel nagyon stt volt, vilgot gyjtottak, hogy lssanak. Le is gett az egsz hz... A klt Gellrt Sndor szlfalujt, Milott a krnyk udvarias falunak tartja. Errl szl a hagyomny is. A tatrjrs idejn a Tr palljn keresztl kellett mennik, de addig udvariaskodtak a pall eltt, hogy Tessk Jnos btym! Tessk Kati nni!, mg rajtuk tttek a tatrok. De a tivadariak sem sztk meg, ha valaki nem tesz semmit a baj ellen, azt mondjk, hogy vrja, mint a tivadari az rvizet. Nagydobrony npnek szokatlan kiejtst, tjszavait tartottk szmon a krnyken. Amikor az alma leesett a frl, a dobronyi ember felkiltott: H, milyet hippent (hppent)!. Azta mondjk a falura, hogy Dobronyban hippen az alma. De hallottam mr olyat is, ha valakit csnyn tejtenek, hogy nyomjk, mint Dobronyban az ajtt!. Trtnt pedig, hogy Dobronyba rkezett egy ember, aki fogadst kttt, hogy olyan ers, hogy kpes egy kzzel zrva tartani egy zrt ajtt, amelyet kvlrl tbb ember is vllal nekifeszlve nyom befel. Megtrtnt a fogads, az illet felvette a pnzt s bement a szobba. Ott betmasztotta az ajtt, majd a hts ablakon t tvozott. A kintiek pedig csak nyomtk, nyomtk az ajtt... Klnsen mulattatk a szkelyfldi falucsfolk. A szenttamsiakat lgelydugsoknak hvjk, mert lapos hordcskkban, lgelyben hordtk le a 178

PERLI-E MG EZT A HONT MS?

havasokrl a tejet. A tej a sok ltygtetstl tkzben kiltte a ronggyal becsavart fadugt, s a lejts ton a szkely nyakba folyt. A zsgediek a pipe (kisliba) lba al cigarettapaprt tettek, hogy jobban rje fel az itatvlyt. De mivel az mg gy sem tudott inni, orrba vertk. Innen a monds: gyelj, mert gy orrba verlek, mint a zsgediek a pipt!. A szrhegyieket keseknek is csfoljk, mert ha a falu nevrl hinyozna az k, akkor igen csful hangzana. De trjnk vissza vidknkre! Nmely faluban mg ma is visszatetszst kelt, ha megkrdezik: Perzselik-e mg a furikot (talicskt)! Trtnt pedig disznls alkalmbl, hogy az egyik gazda szrevette, hogy a diszn helyett a furik perzseldik a szalma alatt. Mg az atyaak odabenn plinkztak, a szemfles szomszd kicserlte a disznt. Jndon rkre rajta maradt, hogy itt elbe harangoznak a libnak. A hagyomny szerint j vrosi tant kerlt Jndra, s estefel, amikor a libk hzatrtek a mezrl, fstnek vlte a port. Azt hitte: tz ttt ki! Futott a harangoz utn, de mivel nem tallta, maga verte flre a harangot. Ezrt mondjk Beregben: Nem halt meg senki, mgis harangoznak, mint Jndon a ldnak! Nmely falucsfol a foglalkozsra utal: gy lett Hetyen kerekes. Hajdan Hetyenben minden hzban eladsra kereket gyrtottak. Minden nap egyet. Az egyik embertl a szomszdja szombat este ellopott egy kereket (ezekkel szmoltk a ht napjait), s a kerkgyrt vasrnap is munkhoz ltott mert azt hitte szombat van. (A jl rteslt szomszdok szerint az eset a helyi reformtus pappal esett meg.) A klnfle tarisznyk, cipelsi mdok miatt is sok falut csfolnak. A btrgyiakat szomszdaik vszontarisznyjuk miatt libnak csfoltk. telflvel is bosszantja az egyik falu a msikat. lltlag az egyik dobronyi ember a kemencben lv tlttt kposzta helyett a kismacskkat kezdte el enni. A szegnysgk miatt is sz rt egyes falvakat. A gyakran rvzzel sjtott Lnyrl az albbi versike jrta: Van minden mint /Nyr/Madn, Semmi sincs, mint Lnyn! Lnyn mg a harang is azt mondja: Nincs kenyr! Ismertek a falusorolk is: Gecse, Csoma, Macsola, Mrok, Papi, Csaroda, Asztly, Surny, Tkos, Ez a kilenc hres vros! Mint mr fent emltettem, a legismertebb falucsfolk Rtt kzsghez kapcsoldnak. Az egyik ilyen csfol a ketyeg fene agyonverse: Az egyik atya az ton hazafel egy zsebrt tallt, de nem tudta mire vlni. Flve bevitte a faluba, ahol a tancs megllaptott, hogy a szerkezet egy ketyeg 179

ZUBNICS LSZL

fene, s mivel veszedelmes portka, sval, kapval, fejszvel, csphadarval agyonvertk. A msik trtnet a sval kapcsolatos: Mivel abban az idben igen becses dolog volt a s, a tancs elhatrozta, hogy abban az vben st vetnek s ezltal meggazdagszanak. De a svets helyn csak csaln ntt. Mivel a felvirgzott csaln igencsak cspte a lbukat, azt gondoltk, hogy igen j lesz a s is. Egyszer maga a br is megszemllte a vetst, de hogy le ne tapossa, dereglybe ltettk, amelyet nyolc ember hzott vgig a fldeken. A paldiak a kdt vznek nztk s megprbltak tszni rajta. Ennl csak a hetyeniek esete cifrbb, akik lltlag megltva a szlben hullmz szagosbkknyt, bztatni kezdtk egyms: sszunk, komm! s szerencssen t is sztak a tls partra. A felsTisza-vidki Viskrl s Tcsrl is szmos falucsfol ismert. A viskieket bicsksnak, a tcsieket pedig dongsnak csfoljk. A dongs titulusnak az a trtnete, hogy egy dong megcspte a tcsi presbiter orrt, s az klmnyire dagadt. A felhborodott hvek elfogtk a dongt s tadtk az egyhztancsnak. A tancs meg akarta bntetni a zmmgt, javasoltk is, hogy fejezzk le, fojtsk vzbe, akasszk fel. Vgl is hosszas tancskozs utn a dongt nyakszegsre tltk: felvittk a tcsi templom tornyba s levetettk a mlybe. Egy msik trtnet a viski templom tetejn kihajtott gazzal kapcsolatos: Trtnt egyszer, hogy a falu templomnak tetejt kiverte a gaz, de olyan magasan, hogy az ablakbl nem lehetett elrni. Sokfle javaslat merlt fel, mg vgl a br azt ajnlotta, hogy fel kell hzni oda a falu bikjt, hogy lelegelje a gazt. Kivonult a falu npe, ln a brval, kzpen a bikval. A legersebb legnyek felmentek a toronyba, ktelet vetettek le, azt a bika nyakra ktttk s elkezdtk hzni felfel. A szegny pra nhny hrukk! utn kilttte a nyelvt, amit a falusiak nagy rmmel konstatltak: Nzd mn, hogy kvnja a fvet, mn a nyelvt is tyelgeti! A paraszti egygysg, illetve ravaszsg is megmutatkozik a falucsfolkban. Az elbbire plda, hogy mirt nincs vast Visken. lltlag a snpr egy regember pajtjn ment volna keresztl, de az tiltakozott, hogy csak nem fogja rnknt nyitni-zrni a csrkaput a vonatnak. A ravaszsgra is van pldnk. Az uradalmi erdsz megtiltotta a favgst a falusiaknak az rbres erdben, de mindenkinek elrta, hogy szolgltassanak be fejenknt kt varjt. Mivel a varjszedshez ltra is kell, azt vittk keresztben az erdben. Hogy a ltra el is frjen, minden tban lv ft kivgtak. gy jtszottk ki a tilalmat trvnysrts nlkl. 180

PERLI-E MG EZT A HONT MS?

5. Thkly-kincsek a munkcsi vrban Amikor 1687 oktberben Zrnyi Ilona alrta a munkcsi vr kapitulcijt, Caraffa tbornok a bcsi udvar utastsra a megadsi felttelek kz foglaltatta, hogy Thkly Imre minden ingsgt, hatalma minden rekvizitumt t kell adni a csszri seregnek. 1688. janur 17-n kerlt sor a vr tadsra, s a kamarai biztosok hozzlttak a Thkly-javak sszegyjtshez, ami tbb napot vett ignybe. A vagyon tredke maradt csak a vrban. Mivel a kuruc kirly vgrendeletben mostohara, II. Rkczi Ferencre hagyta vagyont, mr ami megmaradt belle, 1710. janur 10-n Munkcsi Jnos (udvari viszonya nem tisztzott) leltr szerint tadta a gondjaira bzott dolgokat, amelyekbl zeltt szeretnk kzlni, hogy legalbb halvny fogalmunk legyen egy korabeli fr letvitelrl. Teht a leltr szerint a kvetkez trgyak kerltek el: Mezei violaszn mente bleletlen, rajta szles aranycsipke, gombok, selymes bls alatta; stt szn ezst aranyas szoknya, hasonl szn mentvel s elruhval egytt. Az mentn van ezst csipke s apr skum gombocskk; kt ezst kanl; egy ezst pohr, bell aranyas; karmazsin szn brsony kurtnka; karmazsin szn selyem kurtnka; kis trk ra; cafrang, arany fonllal varrott; egy kis ezst csszcske; egy kalamris, ezst pennval s tblja ezst szegekkel vert; egy veg kt fl cssze palatinus Eszterhzy Pl czmere egy fell, ms fell Thkly czmere; egy zld selyem kantr szr; egy trlkz kend. Selyem s ezst arany virgokkal varrott; egy darab ezst arany skummal s selyemmel varrott lepedbe val varrs; egy darabban violaszn brsonyban val varrs, egy lding szj helyett val ezst s arany skumbl; egy ingnek kt ujja, ezst arany skummal varrott; asztalra val sokfle selyemmel varrott abrosz; ms asztalra val selyembl crnval val ktses abrosz; egy kamuka abrosz kszletlen; 181

ZUBNICS LSZL

hintba val trk prna veres brsony; egy arany lnc, kit a fejedelem a nyakban viselt; egy ezst cssze fedelestl, melybl flstkztt (reggelizett) a fejedelem; egy arany kanl, mellyel a fejedelem evett; egy aranyas pohr, kibl a fejedelem ivott; fekete selyem knts, a mente patyolattal blelt; egy lbas arany pohr - templomba val; egy fejre val arannyal varrott keszken; vnkos gyolcsbl; dolmnyra val 27 klris gombok rubin-tokkal; fekete zomncos arany boglrkk, ktfle, egy - egy gyngyszem benne, mint egy nagy bors; tizenngy klrisgomb, kk zomncos tetej; ht arprubintos boglr, egy-egy gyngy a kzepn; tizennyolc rubin; kilenc zomncos boglr, 3-3 rubin benne; egy darab aranyocska, jegy van re nyomva. Mindez azonban csak apr tredke annak a hatalmas kincsnek, ami Munkcs vrban volt felhalmozva, s mely az ostromot kveten szrn-szln eltnt. gy csak tallgathatunk a tekintetben, hogy milyen mremekeket alkotott a korabeli kzmipar, ha gyelembe vesszk, hogy csak egyedl Zrnyi Ilona kirlypiros dszruhja rn egy kzepes kastlyt lehetett felpteni. Ksbb hrek kezdtek terjengeni az elfalazott Rkczi-Bthori kincsekrl, amelyek taln a mai napig a munkcsi vr kazamatinak falba rejtve pihennek, vrva a kincskeresket. 6. A Szent Korona Szent Istvnt, a magyar llam megteremtjt 1001. janur 1-jn koronztk kirlly a II. Szilveszter ppa ltal kldtt koronval. A ppa ltal kldtt koronnak ketts jelentse volt, ezek kzl a legfontosabb, hogy az egyhzf a kirlyt bzta meg orszgban, hogy a rmai egyhzat megalapozza. Ennek egyik ltvnyos jele a tz pspksg megalaptsa volt. Szent Istvn koronjnak egyetlen hiteles brzolsa a koronz palston lthat. Ez a korona egyltaln nem hasonlt a Szent Korona egyetlen rszre sem: egyszer kkves aranyabroncs volt, amilyet az ezredforduln az eurpai uralkodk szinte kivtel nlkl viseltek. 182

PERLI-E MG EZT A HONT MS?

Szent Istvn koronjt egyik utdjt, Aba Smuelt a mnfi csatban legyzve III. Henrik nmet-rmai csszr visszakldte Rmba, ahol a Szent Pter-bazilikban helyeztk el. A tbbi rpd-hzi uralkod koronjrl nincs pontos lersunk. Valsznleg III. Bla kirly idejn biznci mintra ksztettk el a koront, amelynek a fels rsze valsznleg Szent Istvn fejereklyetartjnak volt a rsze. A korona kt f rszbl ll: a latin felirat, apostollemezekkel dsztett fels keresztpntokbl, illetve az als abroncsbl, amelynek kt oldalra ngy-ngy, htul pedig egy, a vgn kkves lncot fggesztettek. A korona tetejre az sszelltsnl ksbb, a fels zomncos lemezt ttrve, keresztet illesztettek. A korona fels s als rsze klnbz minsg aranybl kszlt: a fels rsz, amelynek tart szerepe nincs, nomabb, ezrt puhbb s srgbb. Az als abroncs nagyobb ezsttartalm, vilgosabb aranybl kszlt. Az als rsz (corona graeca) nmagban is megll, egysges trgy, korona volt, amelyet formja szerint a csszrnk viseltek (lsd a ravennai San Vitalle templom Theodora csszrnt brzol mozaikjt). A grg korona 5,1 cm szles abroncst s a hozz kapcsold hromszgek s oromdszek kereteit egyetlen aranylemezbl vgtk ki. Az abroncs aljra oldalankt kt-kt, htul pedig egy karikt forrasztottak. A korona homlok felli oldalnak fels peremn az oromdszek kztt a vilgbr Krisztus, a Pantokrator kpe lthat. Az tellenes oldalon Dukasz Mihly biznci csszr kpe foglal helyet. A csszr kpe alatt Konstantin trscsszr s I. Gza magyar kirly portrja lthat. A kirly mellett sttkk sznnel a kvetkez felirat: Geobitzasz, Turkia hv kirlya (a csszrok nevt bbor sznnel jelltk). Mivel az akkori szertartsrend szerint az uralkodk nem viselhettk sajt brzolsukat koronjukon, nagy valsznsggel a grg koronaknt szmon tartott kszert I. Gza (Magnus) biznci felesge kaphatta ajndkba a csszrtl. A pr vtizeddel korbban kszlt koronrl lefejtettk az eredeti kpeket s kicserltk az ppen uralkod csszrra (errl tanskodnak a szgecsels nyomai a koronn). A latin koronarszt (corona latina) kereszt alak pnt alkotja, amelyet tglalap alak zomnckpek dsztenek. A pntok aljt szegecsekkel erstettk a grg koronhoz. A pntok foglalataiban nyolc apostol ll, teljes alakos kpe lthat. Az brzolsok nyugat-eurpai romn kori mvessg termkei, ugyanakkor biznci stlusjegyeket is mutatnak. Ami az elferdlt tetkeresztet illeti, valsznleg 1551 utn kerlt a koronra, miutn Izabella kirlyn levett rla egy kereszt vagy liliom alak rszt. Hogy mirt ferde a kereszt? Ebben nincs tudatossg, a magyarzat igen przai: mert 183

ZUBNICS LSZL

megsrlt. A pntok bels oldaln jl lthat a krosods, amely sorn beszakadt a boltozat, st a kereszt fels szrnak a vgn lv kis gmb is benyomdott. A kereszt alatt a pntot s a zomnclemezt mr nem tudtk vzszintesbe hozni, a lemez egyenetlen fellete okozza a kereszt ferdesgt. Mikor trtnt ez a nagymrtk srls, nem tudjuk. Nmely kutat lltsa szerint ebben a csecsem V. (Habsburg) Lszl a ludas. A baleset valsznleg akkor trtnt, amikor menekls kzben a koront a csecsem alatt, a blcsben helyeztk el. A korona kalandos trtnete az rpd-hz kihalsval kezddtt. 1301-ben Vencel cseh herceget koronztk magyar kirlly, majd mikor knytelen volt elhagyni Magyarorszgot, a koront tadta Wittelsbach Ott bajor hercegnek (IV. Bla unokjnak). A trnkvetel azonban Bcs s a magyar hatr kztt elhagyta a csobolyba rejtett kirlyi kszert, s csak a jszerencsnek ksznheten tallta meg jra. Nem is viselhette sokig, erdlyi tja sorn Kn Lszl vajda elfogatta, s a koront elvette tle. A korona karizmatikus erejt mutatja az a tny is, hogy a kvetkez uralkodt, Kroly Rbertet is csak akkor ismertk el trvnyes kirlynak, amikor harmadszorra a Szent Koronval koronztk meg. A Szent Koronnak az orszg s a kirly felett llsgnak elve a XII. szzadban alakult ki. Errl tanskodik az a tny is, hogy Zsigmond kirly 1401. vi siklsi fogsga idejn a Szent Koront tekintettk az llamhatalom megtestestjnek. Nhny fontosabb dtum a korona trtnetbl: 1439. Kottanner Jnosn, Erzsbet kirlyn udvarhlgye ellopja a visegrdi vrban rztt koront, hogy biztostsk V. (Utszltt) Lszl trnra jutst. 14401452. a Szent Korona III. Frigyes nmet-rmai csszr (V. Lszl gymja) kezben volt, ahonnan Mtys kirly hatvanezer aranyrt vltotta ki (Erzsbet kirlyn 2500 arany zlogot kapott frje rokontl) 1529. Szapolyai Jnos bemutatta a Szent Koront a Magyarorszgon tboroz Szulejmn szultnnak, aki csak azrt nem tartott r ignyt, mert keveselte az kszeren lv drgakvek szmt s rtkt 1551. Izabella zvegy kirlyn tadja a koront a Habsburgoknak, akik kisebb-nagyobb megszaktsokkal egszen 1918-ig birtokoltk a Magyar Kirlysgot. 1849. Szemere Bertalan miniszterelnk Orsova krnykn elsta a koront s a koronzsi kszereket, amelyek csupn 1953-ban kerltek el. 1867. a kiegyezst kveten I. Ferenc Jzsefet megkoronztk Magyarorszg kirlyv. 1916. az utols kirly, IV. Kroly megkoronzsa. 1945-1978. a Szent Korona amerikai fogsga. 184

PERLI-E MG EZT A HONT MS?

2000. a Szent Korona tszlltsa a Nemzeti Mzeumbl az Orszghz kupolacsarnokba. 7. Domonkosok a kzpkori Beregszszban A Beregszszon egykor ltezett Sz. Domonkosrendi szerzetesek s apczk zrdjrl igen kevs hiteles adat maradt az utkorra, miutn e zrdknak sem keletkezte, sem alaptsi ve, sem a Szentnek neve, kinek emlkezetre e zrdk flavattattak Istennek, az utkor tudomsra el nem jutott rta Rupp Jakab 1872-ben Magyarorszg helyrajzi trtnete cm munkjban. Ez a megllapts szinte napjainkig rvnyes. Rupp mindssze egyetlen, ide vonatkoz kzpkori oklevelet ismertetett (felteheten azt is tves dtummal), s kt korbbi XVI. szzadi adatot idzett a mr elhagyott kolostor javainak eladomnyozsrl. Az adatok sort fleg a XVI. szzadbl - tovbb bvtette ugyan Lehoczky Tivadar Bereg vrmegye monographijban, de az alapvet krdseket ez sem vlaszolta meg megnyugtatan, mindssze ksrletet tett az alapt szemly, illetve a kolostor vdszentjnek megllaptsra. Mit is tudunk pontosan a kzpkori Beregszsz domonkos kolostorrl, illetve kolostorairl? Korai adat csak a ni rendhzrl szerepel, a Lehoczky ltal a leleszi konvent levltrbl idzett 1366. s 1368. vi oklevelekben, amelyek a luprechtszszi Szent Szaniszl-kolostor apcirl (religiose domineclaustri Beati Stanizlai martiris de Lupp/re/htzaza) s azok kgysi (Kygios) birtokrl tesznek emltst. Az apckkal kapcsolatos utols adat 1479-bl szrmazik, amely az apck Szatmrnmetibe val tteleptsrl szl. Ebben az okmnyban szerepel az a rendfnki utasts, amely fr domonkosokat helyezett a kolostorba. gy nyernek valsznsget azok a XVI. szzadi adatok, amelyek a fr rendhz vdszentjnek is Szent Szaniszlt tartjk. Jelentsebb birtokuk kztt az apck birtoksszersban is szerepl Kgys volt. Az idsebb Erzsbet kirlyn ltal vidknkre teleptett domonkos kolostorok felvirgzsa a XV. szzadra tehet. A lumprechtszszi kolostor egyike volt a korabeli szellemi kultra s rsbelisg fellegvrainak. Itt jtt ltre az els jelentsnek mondhat knyvtr is. 1480-ban a knyvmsolsban is jrtas Szsz Lrinc kerlt a kolostor lre, aki 1478-ban engedlyt kapott a rendfnktl, hogy munkjrt pnzt fogadhasson el (a koldulrendek, gy a domonkosok szmra is tilos volt az anyagi javak birtoklsa). A knyvmsol mhelyre utal az a tny is, hogy ugyanakkor a vrosban lt Besztercei Balzs frter is, aki iderkeztekor szp knyvtrat hozott magval. Ugyanis a rmai rendfnk 1479-ben engedlyezte, hogy Biblijt, brevriumt, Antonius in 185

ZUBNICS LSZL

Stampis cm knyvt s ms kteteket, amelyeket rmai tja sorn vsrolt, lete vgig megtarthassa. 1489-ben itt l Malontai Ambrus frter magyar sznok, aki szmos knyvet kapott neveljtl, Pesti Gervz esztergomi perjeltl. A XV. szzad vgn az okmnyok egy bizonyos Imre frtert emltenek, akinek a rendfnk szintn engedlyezte, hogy a kapott alamizsnbl knyveket vsroljon. A korszak legjelentsebb beregszszi Domonkos-rendi sznoka Szkesfehrvri Tams volt. Sajt bevallsa szerint 60 szentbeszdet mondott Beregszszban. A beregszszi kolostor szellemi kisugrzsrl tanskodik, hogy 1493-ban a krakki egyetem magyar bursjnak nvsorban tallkozunk Bartholomeus de Halbor nevvel. az, akit egy 1512-ben killtott oklevl halbori Dobos Gergely a Dobos Bertalan pap, kirlyi kzjegyz s nyilvnos rdek-nak nevez. Nevhez fzdik egyik legszebb nyelvi-irodalmi emlknk, a Dbrenteikdex msolata s tkltse. II. Ulszl kirly a kolostort megerstette birtokaiban, amely szerint melynl fogva egy hetenknt kedden Sz. Anna segtsgl hvsa mellett Istennek flajnland szentmise fejben e szerzetnek Beregszszon s Kgyson tartzkod zsellreinek s jobbgyainak elbbi fejedelmek ltal engedlyezett kivltsgukat tovbbra is helyben hagyta. Az oklevl szerint az jvrosi s a Pap utcabeli lakosok, kzel 40 telek lakosai dolgoztak a rendhz javra. Lehoczky II. Lajos kirly egy 1518. vi oklevelt idzi, amely szerint a domonkosok a fldesurasg htrnyra mg boraik kimrsvel is foglalkoznak. A kolostor pusztulsa s a szerzetesek elmeneklse nem kthet pontos dtumhoz, de valsznleg kapcsolatban van a vidk reformcijval. A szerzetesi let megsznst elssorban az 1566-os tatrjrs okozta, amikor a vros jelents rsze is romba dlt. Visszatrsket az idkzben teret nyert reformci s az egyhzi javak, gy a domonkos rendhz szekularizcija akadlyozta meg. Az utols, a domonkosokra vonatkoz adat 1572-bl szrmazik, amikor is Krsbnyai Ferenc s Palkonyai Mtys szerzetesek tiltakoztak Bereg vrmegye kzgylse eltt kolostoruk birtokainak elfoglalsa miatt. A tiltakozs alkalmval azt is kijelentettk, hogy elztt trsaik NagySzombatra a Szent Jnos czm rendhzba meneklni knytelentettek.. A domonkos kolostort s annak birtokait dlnoki Szkely Antal foglalta el, amelybl Ferdinnd kirly tiltsa ellenre megerstett vracsot alakttatott ki. A rend egyes tagjai a reformci alatt is a vidken mkdtek, st egyikk, vallsi buzgsgtl elragadtatva 1571-ben Klmncsehi Snta Mrton reformtus esperest a templomban istentisztelt kzben nylvesszvel megsebestette. Mra a kolostornak nyoma sem maradt. gy mlik el a vilg dicssge!

186

PERLI-E MG EZT A HONT MS?

8. Templomosok a Borzsa partjn Az els vekben az gostoni-regula szerint l rend 1128-ban a troyes-i zsinaton nyert ppai megerstst, s ugyanekkor szerkesztette meg az egyik alapt tag, Andr de Montbard unokaccse, Clairvaux-i Szent Bernt a vgleges szablyzatukat is. A rendet eszerint a nemesi szrmazs, kizrlag harcol lovagok, az istentiszteletet biztost papok s a minden egyb feladatot ellt fegyvernkk alkottk. A rend ln a jeruzslemi templom mestere, a nagymester llt, akit a kormnyzsban a rendi tancs, valamint az egyetemes kptalan tmogatott. A templomos lovagok a 12. szzadban kerltek Magyarorszgra. Birtokaik s rendhzaik nagy rsze Dalmciban, Szlavniban s Horvtorszgban fekdt. A kirlyi hatalomhoz val szoros ktdst mutatja, hogy 1217--1218ban a templomos lovagok is elksrtk II. Andrst az tdik keresztes hadjratra. Valsznleg II. Andrs volt a kezdemnyezje a rend tiszntli letelepedsnek is, amelynek keretben kt birtokot is kaptak: a szerednyeit s a beneit (kovszit). A kirly gyakori halicsi hadjratai szempontjbl szksge volt tbb elretolt helyrsgre, ezek voltak a templomosok rendhzai, amelyek a hadak lelemmel val elltsban is nagy szerepet jtszottak. Mg a szerednyei rendhznak ma is jl lthat nyomai vannak a vr romjaiban, addig a benei (kovszi) rendhz emlke csupn a mondkban maradt fenn, mint a veresbartok klastroma, amely a Kelemen-hegyen llt (errl Lehoczky Tivadar, vidknk neves kutatja is csupn egyetlen mondat erejig emlkezik meg). Sokan mg azt sem tudjk, hogy a templomosokat a npi emlkezet gy nevezi a fehr kpenykn lv vrs keresztrl. Edelnyi Adl A vrsbart mondakr trtneti httere cm tanulmnyban gy r errl: A trtneti Magyarorszg szmos tjegysgn ma is lnken lnek a vrsbartokhoz ktd mondk varinsai. Kutatsaim sorn sok feltevst hallottam e szerzetesrend azonostsrl, de a mondatpus motvumaibl kiindulva a helyes vlaszt valsznleg a mlt szzadban megjelent lexikonokban kell keresnnk: a templomos rend tagjait neveztk gy haznkban. Nmely kutatk szerint a Kelemen-hegy kincseirl szl mondk nem a kuruckorhoz, hanem ppen a veresbartokhoz kapcsolhatk. A veresbartokat a rluk szl mondk tonllknak rjk le, akik gyakran nket rabolnak, s azokat rendhzaikban rejtegetik (hasonl monda foglalkozik a nagyszlsi ferencesek kolostornak lerombolsval is, amelynek laki lltlag fogva tartottk az egyik Pernyi kisasszonyt a vidknek a klvinizmushoz val csatlakozsval a kolostorok laki az erklcsi fert megtestesli lettek.) Vgl a krnyk urai megostromoltk a kolostort, a szerzeteseket pedig kardlre hnytk. (Az egyik, 187

ZUBNICS LSZL

a reformci kezdeteivel foglalkoz rs szerint a beregszszi nagytemplomban Radn Balzs esperest a szszken hallra nyilaz szerzetes is egy veresbart volt a szerz). De lssuk milyen let is folyt egy-egy templomos rendhzban? A kivltsgok, melyeket klnbz ppk adomnyoztak a templomosoknak a korabeli viszonyok kztt egszen kivteles helyzetet biztostottak a szmukra. Elszr is az egyhzhoz tartoztak, s gy mentesltek a fldesri vagy kirlyi trvnyhozs all, az adkat is belertve, s mint szerzetesek sajt terleteiken menedkjoggal rendelkeztek. Mentesltek tovbb az egyhzi trvnyhozs ktelessge all is, mivel kizrlag a ppa hatalmnak voltak alrendelve. Kvetkezskppen semmilyen adt vagy tizedet nem zettek. Egy ppai bulla a templomosok kplnjait a pspkk kegyelmi jogval ruhzza fel. A templomosok birtokai minden ldztt szmra menedket jelenthettek. Az adomnyok kztt pedig nemritkn teljes falvak szerepeltek, fldesri joggal. A templomosok birtokaikon vrakat (rendhzakat) emeltek, amelyek tbbnyire egy ngyszgletes alapon plt falbl lltak. Ezek saroktornyaihoz tovbbi pletek csatlakoznak, innen az erdtmnyjelleg. A tornyok azonban inkbb csak a falaknak szolglnak tmasztkul, vdelmi funkcijuk jelentktelen. Ez a bekertett ngyszg alkotta a vrngyszget, amelynek hrom oldalt rendszerint vizesrok vette krl, a negyedik termszetes vagy mestersges tra nzett (a lers ksrtetiesen hasonlt a szerednyei vrra, amely a rgi egyetlen skvidki erdtmnye). Mivel a rend regulja szigoran korltozta a hsfogyasztst, a t nemcsak vdelmi clokat szolglt, hanem az itat s a halast szerept is betlttte. A vrngyszgben volt meg tallhat a nagy hz, azaz a kolostor plete, a lovagok s a komtur lakhelye. Emeletes pletrl van sz, amelynek falait rendszerint tmasztornyokkal erstettk meg. Ebben az pletben kapott helyet, vagy innen nylott a lovagok kpolnja, egy res ngyzet vagy tglalap alak terem (nem sszetvesztend a rendhz mindenki szmra nyitva ll kpolnjval). Ugyanebben a vrngyszgben kapott helyet a tbbi plet: a major, a fogad s a kzmvesek mhelye. A kolostor rszt, vagyis a nagy hzat ltalban fal vlasztotta el a tbbi plettl. A major pleteiben lt a hznp, fldmvesek, inasok, psztorok stb., akik a gazdasgi munkkat vgeztk. Csaldostul ltek ott, a kolostorba azonban nem lphettek be; e tilalom fokozatosan rvnyes az asszonyokra, ami rthet is, hiszen vgs soron szerzetesek lakhelyrl volt sz. Nhny vrat (rendhzat) egyrtelmen azrt ptettek, hogy az utak vdelmt biztostsk. Az ilyen vrak tbbnyire gzlk vagy hidak kzelben, 188

PERLI-E MG EZT A HONT MS?

vagy az utat megszakt foly kt partjn helyezkedtek el. Ilyen lehetett a benei (kovszi) rendhz is, amely a Borzsa vlgyben szaknak, illetve a mramarosi svidkre, keletre vezet utakat ellenrizte. A magyarorszgi rendtartomny lovagjai aktvan kivettk rszket a politikbl: 1241-ben a muhi csatban is rszt vettek, ahol szinte kivtel nlkl mind el is estek, csak alig nhnyuknak sikerlt elksrnik a menekl IV. Blt. A Templomos Rend risi politikai befolysa s vagyona szmos korons f irigysgt is kivltotta. Elszr II. Frigyes csszr prblta meg uralma al hajtani a templomosokat, amikor kudarcot vallott, megfosztotta a rendet dlitliai javaitl. Nagy ellenfele, III. Ince ppa is prblkozott ezzel, de sem jrt sikerrel. Erre a kitaposott tra lpett a folytonos hborskodsai miatt lland pnzzavarban lev IV. (Szp) Flp francia kirly is (egybknt a kirlysg kincstrt is a Rend prizsi rendhzban, a Temple-ben helyeztk el), aki mr korbban trekedett a rend vagyonnak szekularizcijra. Elbb egyik t kvnta felvtetni a rendbe, azzal az elkpzelssel, hogy a ksbbiekben kieszkzli szmra a nagymesteri mltsgot (krst Jacques de Molay elutastotta), majd arra krte a ppt, hogy vonja ssze az ispotlyosokat s a templomosokat s rendelje ket egyik a parancsnoksga al. Mivel ez utbbi sem sikerlt, rgalomhadjratot indtott a templomosok ellen, s tankat keresett eretneksgk s erklcstelensgk bizonytsra. A ppasg Avignonba val kltztetse utn IV. Flp hozz is ltott aknamunkjhoz: a templomos rend jhiszem vdjnek mutatva magt slyos vdakat terjesztett a ppa el a rend hitetlensgrl, st a kedlyeket fokozand, alaptalan rgalmaknak hitelt adva a lovagok eretneksgrl s erklcstelensgrl is. Az gyben grt ppai vizsglatot azonban nem vrva meg 1307. oktber 13-n a rend sszes franciaorszgi tagjt lefogatta, javaikat elkoboztatta. A ppa hiba tiltakozott, a knzsokkal kicsikart vallomsoktl megijedve vgl maga szltott fel november vgn minden keresztny fejedelmet a templomosok letartztatsra. Az gy vgleges lezrst az 1310 oktberre Vienne-be sszehvott egyetemes zsinatra bztk, amelyen V. Kelemen engedni volt knytelen Szp Flp erszakos krsnek: a templomos rend mkdst felfggesztette. Az 1312. prilis 3-n kihirdetett Vox clamantis kezdet bulla diplomatikusan nem mondott tletet a lovagrend felett, nem de iure oszlatta fl, hanem az egsz keresztnysg javt clz ppai elhatrozssal s rendelkezssel. Magyarorszgon a rend feloszlatsnak krdse az rpd-hz kihalst kvet trnharcok idejn merlt fel, amikor az ppen hatalomra kerl Kroly Rbert mg nem engedhette meg magnak a templomosok elleni 189

ZUBNICS LSZL

nylt eljrst (annl is inkbb, mert a Subic s a Babonic csalddal egytt a legkorbbi tmogati kz tartoztak). Egy 1310-bl szrmaz oklevl szerint a templomosok birtokait a kirly vette oltalmba. A Templomos Rendet feloszlat ppai bulla vgl is rendet teremtett a magyarorszgi birtokok s a vagyon gyben azokat a Johannita Rend tulajdonba adta. A magyarorszgi templomos rendtartomny tagjait a Zgrb melletti Szent Jnos-rendhzba gyjtttk ssze, ahol a rend birtokainak egy rsze biztostotta tisztessges elltsukat a zgrbi pspk gondviselse alatt. A szerednyei vrat az egyetlen magyarorszgi alapts szerzetesrend tagja, a plosok kaptk meg, mg a benei (kovszi) rendhz tovbbi sorst a feleds homlya fedi. Valsznleg egy komoly sats sorn szmos, rdekes, a renddel kapcsolatos emlk kerlne napvilgra. 9. Rgszeti napl Vidknk mltjnak kutatsban az utbbi vtizedekben jelents eredmnyeket rt el az Ungvri llami Egyetem rgszeti laboratriuma, amely minden nyron a trtnelem kar elss dikjainak rszvtelvel satsokat vgez Krptalja klnbz terletein. Az utbbi vekben a gyelmk a tiszacsomai honfoglalskori temetre sszpontosul, ahol mr igen j eredmnyeket tudnak felmutatni. 1989-ben jmagam is kivettem rszem egy ilyen expedcibl, br nem ennyire izgalmas helysznen, csupn Asztly mellett, ahol az orszghatr kzvetlen kzelben egy III--IV. szzadi keramikus telepls maradvnyait trtuk fel. Az sats folyamn orosz nyelven naplt vezettnk, amelybe estnknt lejegyeztk a nap eredmnyeit. Augusztus 6., vasrnap. Megrkeztnk a muzsalyi bzisra. Kotigorosko Vjacseszlav docens, az sats vezetje megismertetett bennnket a munkarenddel (breszt -- reggel 4 rakor, munkakezds a helysznen -- 4.30., reggeli -- 9.00., ebd -- 2.00). Napi 8 ra munka a tz napon. Mg elkpzelni is rossz, nemhogy vgigcsinlni. Augusztus 7., htf. Hozzlttunk a helyszn tanulmnyozshoz. Az satsi terlet a Bartsgkert szln fekszik, nem messze a szovjet-magyar hatrtl. Az itt lv telepls ltta el a fels-tiszai rgit cserpednnyel. Az els leletek 1958-ban kerltek a felsznre, amikor a kertet kezdtk telepteni. Tbb tucat p ednyre s rengeteg tredkre bukkantak akkor. Mivel senki sem fordtott gyelmet rjuk, a leletek tbbsge az egymst kvet mlyszntsok sorn elpusztult. A tervszer s tudomnyos kutats csak 1988-ban kezddtt el. 1989-ben hrom 190

PERLI-E MG EZT A HONT MS?

helysznen kezddtt meg a munka: az els rszlegen jliusban, a msodikon s a harmadikon augusztusban. Az els s a harmadik rszleget egy folyosval ktttk ssze. Miutn a talajrteget 0,47 mter mlysgig sikerlt eltvoltani, a talajban kt gdr krvonalai tntek fel. Augusztus 8., kedd. A 2. sz. rszlegen a fldrteg eltvoltsa utn egy ktszintes getkemence romjai bukkantak el. Ezzel prhuzamosan megkezddtt a 24. sz. gdr feltrsa. A tartalma humuszos. A msodik rtegben a kemence mellett egy tl maradvnyai tntek fel, majd a rtegben mindentt egy pifosz (gabonatart edny) darabjai vannak. Augusztus 9., szerda. Megkezddtt a 2. sz. rszlegen a kemence melletti gdr feltrsa. Tele volt sznnel s ednydarabokkal. Mellette egy msik gdr krvonalai tntek fel. A 3. sz. rszlegen folytatdott a 22. sz. gdr feltrsa. A tartalma szrke szn, majdnem olyan mint a talaj. Minden rtegben rengeteg a tredk. Elrtk az 1 mteres mlysget. Augusztus 10., cstrtk A 2. sz. rszlegtl 16 mternyire szakra megkezddtt az 5. sz. rszleg feltrsa (mretei 17 x 5 mter). 0,3 mter mlyen szrke talaj kezddtt. 0,4 mter mlyen 2 gdr krvonala rajzoldott ki. Augusztus 11., pntek A 21. sz. gdrt 1 mter mlyen lestuk. Tele van ednymaradvnyokkal, minden rtegben 23 darab. Elrtk az 1,5 mter mlysget. Ezzel egyidejleg a 24. sz. gdrt vizsgltuk. A gdr kr alak (tmrje 1,85, mlysge 0,55 mter). Tartalma humuszos talaj, szn, ednymaradvnyok. Mellette kemencegdr tallhat, amelynek tartalma szrke szn, gyszlvn teletmve ednytredkekkel. A gdrhz kt ersen megrongldott kemence tartozik. Augusztus 12., szombat. Tovbb folytatjuk a 22. sz. gdr vizsglatt: a tartalma srgsfekete agyag. Szerkezett tekintve az 1. sz. kthoz hasonlt. A tovbbiakban a 22. sz. gdrt, mint 2. sz. kutat jelljk. Az eredeti talajszinttl 1,8 mter mlyen egy korst talltunk, letrtt fllel. Mg 0,5 mterrel lejjebb 2 nagymret kors fekdt. Az els majdnem teljesen p, csak a tetejn trt le egy kevs. A msiknak hinyzik a teteje s a fle. 2,7 mter mlyen fekete agyagrteg kezddtt, hasonlan az 1. sz. kthoz (vastagsga 0,5 mter). 3,1 mter mlyen egy p kors kerlt a napvilgra belenyomkodott dsztssel. 3,7 mter mlyen elkezdett szivrogni a vz. Augusztus 14., htf Hozzkezdtnk a 23. sz. gdr vizsglathoz (a tovbbiakban 1. sz. 191

ZUBNICS LSZL

lakhz). Egy rsze a fel nem trt rsz falban folytatdik. Az els rtegbl jelents mennyisg tredk kerlt el. 0,2 mter mlyen az eredeti felsznbl egy zld vegbl kszlt gyngyszem, tle 0,4 mter tvolsgra egy fl pifosz kerlt el. A pifosz alatt egy tl volt, mellle elkerlt mg egy, 0,5 mter tvolsgra egy rlk fekdt. Augusztus 15., kedd Folytattuk a helyszn nyugati rsznek feltrst (1. sz. lakhz). Nagyon kevs a kermia. 0,9 mter mlyen a fal mentn kkesszrke agyagrteg bukkant fel. Nagyon kevs a lelet. Egyidejleg a 2. sz. rszlegen is folyt a munka. Augusztus 16., szerda A 3. sz. rszleg objektumainak tanulmnyozsa mellett hozzkezdtnk a 21. sz. kemence feltrshoz. A kemence nagyon rossz llapotban van, a rcs teljesen tnkrement. tmrje 1 mter, a megmaradt rsz magassga 0,4 mter. A tartoszlop tmrje 0,44, magassga 0,35 m. Tartalma: nhny ednytredk, szn nincs benne, csak egy kis hamurteg. A tzelnyls 0,58--0,7 mter szles. A kemence falait agyaggal mzoltk ki s vrs sznre gettk. Augusztus 17., cstrtk Hozzkezdtnk a 21. sz. kemencegdr vizsglathoz (nyjtott formj, 2,4 x 1 m.). Majdnem tmve ednyrszletekkel. A tbbsgk tl, de felbukkant egy pohr darabja is. A gdr tartalma humuszos talaj. Kiderlt, hogy a 22. sz. kemencvel kzs kivezet nylsa volt. Prhuzamosan folyt az 1. sz. lakhz feltrsa. Augusztus 18., pntek Megkezddtt a 22. sz. kemence vizsglata. A rcsa eltnt. A tartalma hamu s nhny kermiadarab. Augusztus 19., szombat Az 1. sz. lakhz mellett hozzlttunk egy gdr feltrshoz. A talaj megtiszttsa utn egy 1,6 mter tmrj kr kontrjai tntek el. Az els ngy rtegbl 8 ednytredk kerlt el. Az agyag stt, majdnem olyan, mint a mlytalaj. Az 1. sz. lakhz talajnak megtiszttsa utn egy ovlis hurok tnt fel (mretei 1 x 0,7 mter). 1,2 mter mlyen csak a kzepn van lelet. Ekzben folyt a 2. sz. rszlegen a 23. sz. kemence feltrsa. Augusztus 21., htf Az 1. sz. lakhzban 1,4 mter mlyen egy tl darabjai bukkantak fel. 2,3 mter mlyen egy tl alja s 2--3 ednytredk kerlt el. Prhuzamosan folyt a 2. sz. rszleg feltrsa. Augusztus 22., kedd Tovbb folyt az 1. sz. lakhz feltrsa. A vizsglt gdr szerkezett tekintve hasonlt a korbban feltrt kutakhoz. A benne lv agyag sszefgg. 192

PERLI-E MG EZT A HONT MS?

Rtegenknt egy-kt kermia bukkant fel. Az eredeti felszntl 1,6 mter mlyen egy tl darabjai kerltek napvilgra. 3,5 mteren egy letrt fl s tetej kors kerlt el. A dsztse kis keresztekbl s krcskkbl ll. A tovbbiakban egy eldeformlt tetej kors, egy nagy tl darabjai s egy kis, fenk nlkli kors kerlt el. Augusztus 23., szerda A 2. sz. rszleg terletn nhny gazdasgi jelleg objektumra bukkantunk. 6 oszlopgdr kerlt a napvilgra, amelyek alkalmasint az plet tetzett tartottk. Az plet mretei: 4 x 2,5 m. A lelet slyosan srlt, a padlzaton is lthatak az ekenyomok. Augusztus 24., cstrtk Folytattuk az objektumok feltrst a 2. s a 3. sz. rszlegeken. A feltrt 4. sz. lakhz (3,8 x 3 m) falai 0,2 mternyire a talajba mlylnek. szaki irnyban 2 gdr tallhat az plet mellett. Augusztus 25., pntek Elksztettk a feltrt rszlegeket a lefnykpezshez s a lerajzolshoz. Hozzlttunk az objektumok feltrsa utols stdiumhoz. A 2. sz. rszlegen feltrtuk a 6. sz. lakhzat. Mretei: 2,8 x 2,3 mter. Augusztus 26., szombat. Utols munkanap. Befejeztk a rszlegek feltrst. Mg ezen a napon is rengeteg munka akadt. A 2. sz. gdrt (5. sz. kt) 2,7 mterre mlytettk. Megkaptuk a zetsnket is: 41 rubelt 3 heti kemny fldmunkrt ( egy tisztvisel havi zetse akkor 180 rubel lehetett). Mg ebbl is levontak nhny fajta adt, tbbek kztt a gyermektelensgit is, pedig alig mltam 18 ves. De mr tnyleg elg volt a munkbl, s ngy nap mlva ismt megkezddik a tanuls az egyetemen, immr a msodik vfolyamon.

193

ZUBNICS LSZL

VII. FEJEZET. FORRADALOM S SZABADSGHARC


Forradalom s nemzeti krds Ung, Bereg s Ugocsa megykben az 18481849-es szabadsgharcban Magyarorszg 19. szzadi fejldse (ipar, mezgazdasg, kereskedelem) oda vezetett, hogy mg a korbbi, Thkly-, Rkczi-szabadsgharcok a perifrin kezddtek s fokozatosan gyrztek a kzpont fel, most az esemnyek fordtva trtntek. Az orszg kzponti terletei lobbantak elszr lngra (Pest, Pozsony), mg az olyan hatrszli megykben, mint Ung, Bereg, Ugocsa s Mramaros csak hetekkel ksbb rtesltek a forradalom kitrsrl. Mint tudjuk, a magyar gazdasg fejldsnek egyik alapvet felttele a jobbgykrds megoldsa volt. Ezt azonban htrltatta az a tny, hogy mg a forradalmi eszmket hirdet liberlis kznemessg sem volt hajland megvlni jvedelmeinek alapvet forrsaitl. Ugocsa megyben mrcius 23-n rtesltek a forradalmi esemnyekrl. Nagyszlsn megyei kzgylsre kerlt sor. Itt Egry Jnos s jhelyi Sndor orszggylsi kvetek tettek jelentst a Pesten trtntekrl. Ismertettk a 12 pontot, amelyet a kzgyls is elfogadott. A megyei vezets els intzkedsei kztt a nemzetrsg fellltsa szerepelt (ez a folyamat 1848 nyarn fejezdtt be). Az ugocsai nemzetrsg a mramarosival karltve rszt vett az erdlyi romn ellenlls letrsben. Mivel a regulris hadsereg (itt a 9. hadtestet kell rteni) sajt erivel nem volt kpes a galciai hatr vdelmt elltni, ez a vrmegyk nemzetreire maradt. gy a tmad osztrk, majd ksbb orosz csapatok minden nehzsg nlkl kelhettek t a Krptok gerincn. A polgrsg s az egyhzak is bekapcsoldtak a honvdelembe. Az 1849. februr 7-n Tiszajlakon tartott polgri gylsen minden kzsg felajnlott egy-egy harangot az gyntdk szmra. Az ugocsaiak hsiesen harcoltak a goljatyini, nova szelicei (Verhovina) csatkban, ahol szmos honvd fogsgba esett vagy lett vesztette. Ung megyben prilis 21-n lt ssze a megyei bizottmny. A megyben 2 902 nemzetr (hinyoznak a Csehszlovkihoz kerl nagykaposi s szobrnci jrs adatai) volt. Bereg megyben elssorban Beregszsz vrosa tmogatta a forradalmat, hiszen a vros a Schnborn grfok tulajdonban volt. Szmukra a jobbgyfelszabadts egyet jelentett a gylletes igbl val felszabadulssal. A vrosi tancs prilis 4-n lsezett Szeles Gbor fbr elnkletvel. A gylsen az 194

PERLI-E MG EZT A HONT MS?

albbi krdst trgyaltk: Felfogvn a Vrosi Tancs a Nemzet ltalnos szellemt s ms vrosok pldjra a rend s belcsend fenntartsra, a vagyon s szemly biztostsra a vros kebelben nemzeti rsereget alaktani kvnvn... Az rsereg parancsnokul Etvs Tams tblabr (ksbb alispn, majd fispn) vlasztatott. A beregszszi honvdsg 17 tizedre tagoldott, sszltszma 172 f volt. A sereg szmra a vros oroszlnos cmervel dsztett zszlt rendeltek, Bke, rend, szabadsg felirattal. A beregszszi polgrok kzl hatvanan belltak a honvdsg Nagykllban megalakult 10. hadosztlyba. A vrmegye is hozzltott az rsereg fellltshoz; mrcius vgn kldttsg indult a Tiszahti, Felvidki, Munkcsi s Kaszonyi jrsba szervezs s adomnyok gyjtse cljbl. Munkcson 422 ft sikerlt beszervezni a nemzetrsgbe. Az nneplyes zszlavatra a ma is mkd Csillag vendgl nagytermben kerlt sor. A munkcsi vr 1848. november 13-n szabadult fel. A benne tanyz helyrsg Laube parancsnokkal az ln Galciba vonult ki. Bereg megye kznsgt is thatotta a forradalom szelleme, amelyet leginkbb a Srosoroszi kzsg 1848. jnius 12-n kelt krlevele pldz. A benne megfogalmazott 10 pontot eljuttattk a krnyez falvakba, rstud emberek ksretben, akiknek az volt a feladatuk, hogy a forradalom lnyegt elmagyarzzk az egyszer embereknek. A Trzsi Jzsef srosoroszi lakos ltal fogalmazott rs, mivel bizonyos, hogy nem fels sugalmazsra kszlt, hanem alulrl jv kezdemnyezs volt, hven tkrzi az orszg perifrijn lk problmit. A szabadsg s jogegyenlsg kszbn llunk, hogy innen belphessnk oda, hol egyedl a trvnyek eltt kell meghajolni mindenkinek, hol embert ember fl egyedl csak a polgri erny a becsletessg emel, szksges, hogy flretve minden vallsi, nyelvbeli s osztlyklnbsget, minden szemlyes rdeket vagy rszrehajlst, egy szvvel, egy llekkel fogadjuk el az albb meg rand pontokat, s teljestsk azok elbe, kik kpviselinkl ajnkoznak olvassuk a levlben. A srosorosziak az albbi kvetelseket fogalmaztk meg: 1. A szletsi osztlyklnbsgek vgkpp szntessenek meg, ennek kvetkeztben meg kell sznni a fels tblnak, ezutn csak egy tbla marad, melyet kizrlag a np kpviseli alaktanak. (Csak a np ltal vlasztott kpviselkbl ll alshz legyen jogosult trvnyeket hozni - a szerz). 2. A vlasztsi cenzus eltrlse oly formn, hogy minden fr, ki hsz vet el ri s szabad llapotban van, azaz nem cseld, vlasztsi joggal brjon (Szabad vlaszti jog). 3. Az utbbi orszggylsen hozott 9. trvnycikk, amely az rbri viszonyok megsznst trgyal trvny, mdosttassk oda, hogy a Mria Terzia urbriumba bert telkek mellett a jelenleg jobbgykzen lv kria-telkek is 195

ZUBNICS LSZL

vltsg al essenek s felszabadtottnak nyilvnttassanak, s ezek j trvny hozsa esetn el ne vtethessenek. 4. Az ad kivetse igazsgosan trtnjk. 5. Az sisg eltrltvel szabad ads s vtel al kell esnik az eddigi nemesi birtokoknak... 6. A reglk mint a szabad iparzs elnyomi szntessenek meg. 7. A lelkszek s a tantk lttassanak el az llam ltal. 8. Azon ausztriai adssgbl, amelyet a volt kormny tudtunk s beleegyezsnk nlkl csinlt, egy llrt sem vllalunk el. 9. A megyei Minisztriumok trltessenek el s kzpontosts hozassk be. Oly vidkeken, ahol a lakossg nagyobb rsze nem magyarajk, oly tisztviselk alkalmaztassanak, kik a magyar nyelven kvl az ott lak npnek nyelvt is jl beszlik. 10. A sajt s szlsszabadsg oly lbra llttassk, hogy mindenki politikai vlemnyt, brmin lgyen is az, szabadon kinyilvnthassa s egyedl az egyes szemlyek rgalmazsa s becstelentse lgyen fenytend. Ha nagyon belegondolunk, a kvetelsek nhny pontja az id mltval sem vesztette el aktualitst... A fels-magyarorszgi nemzetrk szmos csatban vettek rszt. Elsrend feladatuk mgis az orszghatrok vdelme volt. Mg a Dlvidken s Erdlyben jelents nemzetisgi ellenlls volt tapasztalhat, addig a ruszinsg teljes mrtkben tmogatta a magyarsg kvetelseit. (A ruszinsg nemzeti ntudatra bredse a 19. szzad vgre, a 20. szzad elejre tehet.) A ruszin nemessg s a klrus is tmogatta a forradalmi mozgalmat (az ungvri grg katolikus szeminriumbl szmos kispap bellt honvdnak). Miknt azt Mihlyi Gbor, a felvidkre kikldtt kirlyi biztos tapasztalta: A megykben komoly jelensg npmozgalom nem szleltetik; a np gy mondta ingerltsgben van ugyan az uradalmi tisztsg s a megyei tisztviselk nmelyike irnt; azonban ltalban a megyehatsgba bizalmt helyezi, s papjaik is honi rzelmek, kik a npre dvs hatst gyakorolnak. Az 1848 - 1849-es forradalom s szabadsgharc ideje alatt nem volt vidknkn nagy seregeket megmozgat csata. Az orosz seregek a Duklaihgn s Erdlyen keresztl rkeztek Magyarorszgra, gy az itteni vrmegyket elkerlte a hbor szele. Az egyik jelents tkzetre a Munkcs melletti Podheringnl kerlt sor, amikor az ungi s beregi nemzetrk meglltottk Barco osztrk tbornok Galcibl betrt seregt. A csszri hadvezets elsrend clja a turja-remetei s a munkcsi fegyvergyrak elfoglalsa, illetve a Kassra irnyul tmads sszehangolsa volt. 196

PERLI-E MG EZT A HONT MS?

Az osztrk csapatok 1849. prilis 22-n rkeztek Podheringhez, ahol t akartak kelni a Latorcn. A munkcsi honvdek azonban sztszedtk a hidat s a Szarka-hegyre tzrsget teleptettek. A munkcsi vrbl szrmaz rgi gyk megbontottk az osztrk lovassgot. Slyosan megsebeslt grf Wahrlich Buba ezredes, egy tallat pedig Barco tbornok all ltte ki a lovt. A mr elfoglalt terleteken elterjedt lhrek hatsra az osztrk csapatok visszatrtek Galciba (a tzrsget irnyt Andrejkovics Endre egyike volt az ungvri papnevelde nvendkeinek). Az osztrk csapatok ezutn csak kisebb-nagyobb betrseket hajtottak vgre a hatr menti teleplsek ellen. A vilgosi fegyverlettel szmos htrnnyal jrt a megykre. Ekkor vidknk terletn a Kazinczy Lajos ezredes ltal toborzott 8000 fs honvdsereg llomsozott a munkcsi s a huszti vrra tmaszkodva. A kzhangulat is jelentsen megromlott a vilgosi fegyverlettel miatt. Augusztus 20-n a beregszszi vrosi tancs hdol kldttsget kldtt a vrosba dli irnybl rkez orosz csapatokhoz. A Karlovics tbornok vezette seregeket beszllsoltk a vrosba. A munkcsi vr rsge augusztus 26-n rta al az tadsi okmnyt s adta t a felsvrat. Az orosz csapatok kivonulsa utn az osztrk katonai rendrsg vette t a vidk kormnyzst. A terror szmos ldozatot kvetelt, a munkcsi vr ismt megtelt politikai foglyokkal.

197

ZUBNICS LSZL

VIII. FEJEZET. OKTATSTRTNETI JEGYZETEK


1. Non scholae, sed vitae... Gyakorl tanrknt gyakorta elgondolkodtam azon, milyen is lehetett rgen az iskola s az ott zajl oktats. Nagyszleim elbeszlseibl rmlik fel nekem az Illys Gyula ltal a Pusztk npben lert egytantermes iskola, ahol az igazgat-tant (rector) egyedl oktatta a nebulkat a tudomnyokra. Kzsgnk reformtus egyhznak levltrt kutatva jutottam hozz az albbi anyagokhoz*, melyeket szeretnk megosztani a szlesebb olvaskznsggel is. A megfelel szint oktats kpzett tantkat ignyelt, s ezekkel vidknket tbbnyire a Debreceni s a Srospataki Kollgium ltta el. E kt tanintzmny fenntartsra kibocstott gyjtvek minden vben szerepelnek a jegyzknyvekben. A Tekintetes Bereghi Trsasgban lv Oskola Mesterek Reguli cm alatt az esperesi hivatal kzlte mindazon kvetelmnyeket, amelyeknek a leend tantknak meg kell felelnik. Igen rdekes tny, hogy a tantknak vente mai szval mondva szakmai tovbbkpzsen kellett rszt vennik, s ennek alapjn jtottk meg szerzdseiket. A reformtus egyhz igencsak vigyzott a tantk s csaldtagjaik erklcseire s jhrre, hiszen a lelkszeknek az Oskola llapotjrl pecst alatt referlst kellett kldeni a N.T. Esperes rnak. Mely relatioba benne lgyen a Rectornak s hza npnek erklcsrl val tudsts. A rendelkezs 11 pontban foglalja ssze az Oskola Mesterek (rectorok) ktelessgeit. Pro 1. Az Oskolai Tantknak mind tudomnyokra, mind erklcskre nzve alkalmatos embereknek kell lenni: azrt minden gyans trsalkodsokat, korhelysget, rszegeskedst, kromkodst, szlcsapsgot, szksgtelen s haszontalon eskvseket, msok al val skldsokat, llapotjokhoz nem ill ruhzatot el kell kerlni. Ellenben pedig szorgalmatosan kell nekiek tanulni, fkppen azoknak, amelyek ktelessgeket illetik. Evgre legyen Biblijok, a tantshoz szksges minden knyvk, Knyrgses knyvk, amelybl a prdiktor tvolltben imdkozhassanak, legyen papirossok, kalamrisok, sat. Pro 2. Minden jonnan a Tractusba (trsasgba) bejnni akar, vagy be is jv, vagy most is actulis functiba lev Oskola Mesterek eleinte el menjenek a 198

PERLI-E MG EZT A HONT MS?

Tractus Seniorhoz (elljrjhoz) magokat illend tisztelettel be jelenteni, testimonilisokat azon Oskoltl, melyben tanultanak, s onnan, hol laktanak volt, be mutatvn a V.Tractus Trvnyeinek meg tartsra magokat kzrssal ktelezik s a V.Tractus Cassjba 1 Rftot zessenek. Pro 3. Annak meg tudsra, hogy a Mesterekben az emltett jelek meg talltatnak , esztendnkt egyszer a V.Tractus Seniora ltal ki neveztetend Assesorok (ellenrk) ltal meg censurltatnak egy bizonyos helybe egybe hivattatvn, a fell ha tudjk a Cathecismust, a Hbner Historijt, a Templomba gyakoroltatni szokott nekeket, ntjokat, a szmvetsnek ngy elsbb nemeit. Egyszersmind akkor tartoznak bizonysglevelet vinni otthon lv magok viseletnek s szorgalmatossgok fell, a prediktor s a helysgbeli Consistriumtl pecst alatt s knyveik lajstromt. Ekkor ismt testimonilist adjanak a Censorok az akkori exament (vizsgt) letett mestereknek, amelyet a kvetkez esztendben a hasonl censoroknak bemutathatnak. A lefojtatott examenrl a Censorok ktelesek jelentst tenni a V.Tractusnak. Ezutn az egsz Tractusban lv Oskolk bizonyos Distictusokba osztatnak fel (lsd ott), s minden districtba egy bizonyos Assesor, vagy ms rdemes Prediktor ordinltasson (kikldtt), aki ez id alatt megrt regulk szerint minden fertly (negyed) esztendben egyszer az Oskola Mestereit, s az Oskolkat minden tekintetben megvizsglja, s mindezekrl a Tractulis Esperest idejben tudstsa. Pro 4. Tantani kell az Oskolkban a betkn kvl az olvasst, vallst s a j erklcsk tudomnyt, a szprst, neklst knyrgseket, szmvetst a szernt amint ezt az j Classicatio elrendeli. ( Az iskolban hasznlhat knyvek jegyzke : Debreceni bcs Knyv, tmutats, j nekes Knyv, Kis Gyermek Histria, Hbner Historija. Ez utbbit a V. Tractus ktelessgv tette minden eklzsinak megvsrolni, s abbl a tanulkkal minden nap egy-egy histrit / trtnetet / legalbb hromszor elolvasni. - Z.L. ) Pro 5. A vacatik legyenek a szoks szerint aratskor, jliusnak krlbell 22-ik napjtl fogva hrom htig. Szretkor pedig a szret kezdettl fogva 2 htig s szerdn s szombaton dlutn. A Mester magtl el ne mulassa a tants idejt, hanem a Prediktor hrvel s megegyezsvel. A tanul gyermekeket pedig sem a Pap, sem a Mester valamilyen tarts paraszti munkra ne szorthassk.

199

ZUBNICS LSZL

Pro 6. A tants ideje legyen a reggeli isten tisztelet idejtl kezdve dl eltti tizenegy rig. Dlutn pedig kt rtl fogva az estveli isteni tiszteletig a Classicatio szerint. Pro 7. Ha a nem tanul gyermeket pirongatssal vagy ms knnyebb eszkzkkel egyszer ktszer a Mester megprblja jra vinni, s nem ri el vele czljt, az utn vesszvel az alfelt verje meg, de hatnl tbbet r ne ttessen. Fbe, pofon s a tenyert s a krmt verni pedig nem szabad. Pro 8. Minden esztendben legalbb egyszer a Prediktornak s az eklzsiai npnek jelenltben, meghvvn esetleg valamely szomszd prediktort is exament kell tenni az oskolai tantnak, klnsen akkor is mikor el hagyja az akkori lakhelyet s a collgiumbl jv ms Rectornak jelenltbe, s mind a kt rendbeli alkalmatossggal bizonysglevelet adnak ezen tantnak az tantsba val szorgalmatossga fell, ha megrdemli, melyet a feljebb a 3. pontban emltett Censornak be mutathasson. Pro 9. A szoks szerint prdiklni kteleztetnek a Mesterek minden rvacsorja utn, s egyebekkor is, mikor a szksg kvnja. Hasonlkppen knyrgni is, mikor a Prediktor a templomba nem mehet, de illend ltzetbe, gymint hossz ruhba -- tgba vagy hossz dolmnyba. Ugyanilyen ruhba jelenjenek meg a Tractus Gylsn Esperes r eltt s a Helysgbeli Consistorium eltt is, mikor ktelessgek ott megjelenni. Pro 10. A helybeli Prediktorok a Consistoriummal egytt vigyzzanak az Oskolra s az Oskola Mesterre s ottan nem tartvn magokat bizonyos idhz meg ltogassk akr egyiket, akr msikat. (A mr fentebb emltett relatiban a prediktornak be kellett szmolnia az oskola llapotjrl, annak ablakrl, kemencjrl stb.) Pro 11. Amely Mesterek mind erklcsre, mind szorgalmatossgra nzve dicsretet rdemel, gy a Tractusban trtn vltozsok alkalmval a nagyobb jvedelm Eklzsikat hozzjuk igaztja. 200

PERLI-E MG EZT A HONT MS?

Ellenben azok, akik a kvetelmnyeknek nem felelnek meg, a Tractus szolglatbl kittetnek. Mint mr fentebb emltettem, a megyben lv reformtus felekezeti iskolkat districtusokba (tankerletekbe) osztottk fel, amelyek lre visittorokat rendeltek ki. Errl tanskodik az albbi jegyzknyv is, amely felsorolja a districtusokat. Nro. 19. 1804 esztendben Mjus 6-ik napjn tartott Gylsben Budai Andrs Assessor ltal kidolgozott s bemutatott oskolai reculatv felolvastatvn, ugyan akkor bizonyos oskolai visitatorok rendeltettek, kik kzl mr nmelyek meghalvn, azok helybe ujjak vlasztatnak, s hivataljokba meg is ersttettek, s ugyan ezeknek ktelessgekk tevdtt, hogy a ki tett esztendbeli rendeletekhez tartvn magokat, a szlket igyekezzenek minden mdon gyermekeik tanttatsra, a Rectorokat pedig azok tantsra Kegyelemes Kirlyi Rendeletek szerent szortani (az ilyen szlkrl minden fl esztendben a prediktornak s a kzsgi brnak jelentst kellett tenni a terletileg illetkes vrmegyei szolgabrnak ) , s az Oskolk llapotjrl minden fl esztendben Coadjutor Curator Uramnak relatiot tenni. Kiadta hites notrius Vekerdi Mihly. Series Visitationis Scholarum Tractus Bereghiensis A Szathmri oldalon fognak vizitlni: T. Kac Lajos T.Bets, B.Pald, Sonkd, Cseke, Korod, T.MolnrAlbert Milota, Csecse. Az ugocsai oldalon: T.Szts Mihly Salnk, Patak, Verbcz, Oroszi, Keresztr. T.Medjesy Lszl A hetei oldalon: T.Nagy Jzsef T.Dari Istvn Vri, Borsova, Bene, Muzsaly, Halbor, Macsola, Badal, Tarpa, Surny, Tivadar, Gulcs, Hete.

A csarodai oldalon: T.Kis Jnos Tkos, Csaroda, M.Papi, Asztly, Darva, T.Deli brahm Dda, Gelnes, Atya. A kaszonyi oldalon: T.Budai Andrs Kerecseny, Nagy Lnya, Hetyen, Btrgy, 201

ZUBNICS LSZL

T.Molnr Istvn

Bty, Zpszony, Kaszony, Barabs, Cs. Papi

A beregszszi oldalon: T.Szab Pter Beregszsz, Nagy Bgny, Kis Bgny, Jnosi, T.Ecsedi Jnos Barkasz, Szernye, Rafajna jfalu, Bereg. A munkcsi oldalon: T.Farkas Andrs Izsnyte, Rkos, Munkcs, Fornos, T. Nagy Jnos Derczen, Gth, Guth. A reformtus felekezeti iskolk anyagi helyzett hven tkrzi az albbi felmrs s osztlyozs. 1835-ben az esperesi hivatal rendelkezst adott ki adomnygyjtsre a segedelem nlkl szklkd bels emberek, azok zvegyei s rvi szmra. A vidk eklzsiit s iskolit classisokra osztottk fel, amelyek meghatrozott sszegekkel segtettk a tervet. Az iskolk classisai az albbiak: 1.) 50 , 2.) 40 , 3.) 30, 4.) 20, 5.) 10 ezst krajcr. 1.) Tarpa, Beregszsz, Munkcs, Vri, Bereg, Kerecseny, Badal, Barabs, Kaszony, Dercen, Rkos, N.Bgny, V.Atya, Gulcs. 2.) Btrgy, Fornos, Barkasz, Som, Izsnyte, B.jfalu, Borzsova, Muzsaly, Hete, Jnd, Bty, M.Papi, Zpszony, K.Bgny, N.Lnya. 3.) Tkos, Surny, Csetfalva, Csaroda, Namny, Ugornya, T.Szalka, Szernye, Cs.Papi, Hetyen, Gergelyi. 4.) K.Lnya, T.Vid, R.jfalu, Gut, Bene, Oroszi, Halbor, Gecse, Macsola, Fejrcse, Gelnes, Dda, Darcz, Bilke. 5.) Dvidhza, Tivadar, T.Adony, Asztly. Megvizsglva a kt listt, arra a kvetkeztetsre jutottam, hogy az eklzsik s az iskolk anyagi helyzete mg egy teleplsen bell is klnbztt, annak ellenre, hogy a reformtus eklzsia volt az iskola fenntartja. gy pldul szlfalum, Gut esetben az eklzsia a 2. vagyoni classisba, mg az iskola csak a 4.-be kerlt. Napjainkban a tanrok gyakran zgoldnak a sok paprmunka miatt. Nem volt jobb a helyzet a mlt szzad elejn sem. A prediktoroknak a V. Tractus irnyba minden vben egy kitlttt krdvet kellett benyjtani az oskolamester adataival: 1. Nomen et cognomen, nativ, Locus Nativitatis et Cujus Confes. (Vezetk s keresztnv, a szlets helye s ideje, vallsa ) 2. Aetas, status, coelebs, uxoratus. ( Kora, trsadalmi helyzete, hzassgi llapota ) 3. Quas lingvas callet? Quam scholam docet? Quis gradus litteratius? 202

PERLI-E MG EZT A HONT MS?

( Milyen nyelvet beszl? Melyik iskolt fejezte be? Milyen osztlyt /iskolai fokozatot / fejezett be? ). Ezt a lelksz, mint az iskola igazgatja rta al. (Minister Sacrorum in Ecclesia Gut Helv. Conf. qua Director Localis.) Hasonl adatokat gyjtttek ssze a tanulkrl is: 1. Nv, szletsi adatok, valls. 2. Lakhelye ( telepls, vrmegye ). 3. Az apa, anya s az eklzsia kurtornak az adatai. 4. Melyik osztlyban tanul az illet gyerek. A V. Tractus nemcsak a tanknyveket, de a tants mdjt s anyagt is elrta a tantk szmra. Az albbi egyszer tmutats is ezt tkrzi. A Bereghi Trsasgban lv oskolknak Tantsokban val tmutats: Els esztend Egyb tren mindenkor tanuljk a gyerekek az ABC-t, mg pedig gy, hogy fl esztend alatt az olvasst meg tanuljk, e mellett tanuljk a Miatynkot. Msodik esztend Htfn dleltt tanuljk a Gyerekek a vallst, a....... meltombl, ha lehet valamely egygy ( egyszer Z.L. ) magyarzattal. Dlutn. Tanuljk az nekeket, s az nekek ntjt. Kedden dleltt rs legyen, elsbe ell rs utn, azutn pedig Exemplat (plda) utn. Dlutn. Tanuljk ismt az nekeket, s azoknak ntjt. Szerdn dleltt. Repetitio /(ismtls ). Dlutn. Szmok ismtlse. Cstrtkn dleltt. Tzparancsolat. Hiszek egy Isten. Dlutn. Hasonlkppen. Pntek dleltt. Mint htfn dleltt. Dlutn. Arithmetica, vagy ha nem ismerik a szmokat, ht gy numeratio. Szombaton egsz nap. Repetitio. Vasrnap egsz nap. Tanuljk ismt az Estveli s Reggeli Knyrgseket, Tzparancsolatot. Harmadik esztend Htfn dleltt. Elbb reggel magyarzni kell nekiek az anyagot, s olvasni. Dlutn. Tanuljk a Kis Katekizmust amennyire lehet magyarzat ltal. Kedden dleltt. rs legyen, a melyet a mester meg nzzen s meg igaztson. Dlutn. Tanuljk az emltett Kis Katekizmust. 203

ZUBNICS LSZL

Szerdn. Repetitio. Dlutn. nekeket tanuljon. Cstrtk dleltt. Knyrgseket, Tzparancsolatot, r vacsorjhoz valt is. Dlutn. Kis Katekizmus. Pntek dleltt. Legyen arithmeticba val gyakorls, nevezetesen a substractioba, multiplicatiba egymsutn. Dlutn. Hasonlkppen arithmetica. Szombaton. Repetitio. Dlutn. nekls. Vasrnap. Legyen a Katekizmus tanulsa. Negyedik esztend Ezen idben azokat amellet a harmadik esztendben tantottak s tanultak, ismt el kell venni, s tovbb vinni, hozztve az Arithmetica tanulsa idejn a ...... tdik esztend Ezen idben ismt ell kezdvn mindazokat, amelyeket eddig a kezdetektl fogva tanultak, repetve tkletessgre kell vinni. Hatodik esztend Tanuljk a dek nyelvet azok, akik nagyobb oskolkba igyekeznek. ( Ha azonban az eklzsiban csak magyar iskola van s a szlk dek / latin / nyelvre is tanttatni akarjk a gyerekeiket, akkor a tantsrt 2 forintot tartoznak zetni a tantnak Z.L. ) Kelt 18 Marchi 1804. A kvetkez okmny az iskolai oktats ngyes fokozatt mutatja be. Oskolai Intzet Az 1819-ik vben october 2-ik s 3-ik napjain tartdott Superintendentiale Consistorium ltal Nemzeti Oskolinkba a tanulni valknak elintzsre, a Protocollumnak 78-ik szmja alatt kirendelt Deputatio Debrecenybe e foly esztend December 6-ik napjn egybe gylvn, s tancskozst ms napig is folytatvn, a Nagy Mltsg Magyar Kirlyi Helytart Tancshoz kldtt Tudomnyok rendihez kpest, a rebzott dolgokban, jnak s szksgesnek tallta a kvetkezket: 1.) Hogy az olyan gyermekek szmra, kiket szleik, vagy gondviselik a dek oskolkban jratni nem akarnak, a Debreceni Collegiumban, a Nemzeti Oskolk szma ngyre szaporttassk. Ezekben ngy klnbz tantk alatt lszen mdjuk meg tanulni a gyermekeknek mind azt, hogy bellk j keresztynek, s dolgos polgrok vljanak. Ezt cselekedjk, ha tetszik a kls nagyobb s tehetsebb Eklzsik is, 204

PERLI-E MG EZT A HONT MS?

ahol pedig ebbe md nincsen, legyen hrom nemzeti Oskola, ha lehet hrom klnbz tantk alatt, ha pedig nem lehet, kett vagy egy alatt is, mivel a gyermekeknek hrom esztendeig oskolba jrni, mg a kisebb eklzsikban is, mlhatatlanul szksges s ezeket, minthogy rend szernt kevs szmmal szoktak lenni, br hrom rendbeliek lgyenek is, az rtelmes s szorgalmatos Tant, mind azoknak a dolgoknak elvgzsre vezrelheti, amelyeknek tantsa a nagyobb eklzsik oskoliban kt vagy hrom tant ltal vitetnek vgbe. 2.) A negyedik Nemzeti Oskola csupn a dek oskolkban nem meend gyermekek szmra lltdott fel: az olyan gyermekeknek, kiket szleik vagy gondviselik dek nyelvre is kvnjk tanttatni, ebbe a negyedik Nemzeti oskolba jrni nem szksges, mivel azokat a dgokat, mellyek ebbe tanttatnak, a dek oskolban annak idejn mg bvebben meg tanthatjk. Ezek utn vgezvn a harmadik Nemzeti oskolt, egyenesen az els dek oskolba menjenek ltal, s ott folytassk tanulmnyukat, st ahol kln dek oskola nincs, az ilyeneket tartozik az Oskola Mester, ha tle kvntatni fog, a dek nyelvre oktatni, hogy gy a szlk a dek nyelv kedvrt ne knytelenttessenek mindjrt a harmadik Nemzeti Oskola utn nagy kltsggel ms oskolba vinni gyermekeiket. 3.) A dek oskolba nem meend gyermekekre nzve a Negyedik Nemzeti Oskola legfelsbb oskola lvn: ebben azok, ha a szlknek gy tetszik, esztendnl is tovbb jrhasson, mely ltal magoknak a kznsges letre megkvnand dolgokban annl nagyobb esmreteket s gyakorlst szert tegyenek -- hasonlkppen az olyan helyeken, ahol a Negyedik Nemzeti Oskolt nem llthatni, a Harmadik Nemzeti Oskolban tbb esztendeig is tanulhatnak s gyakorlatot kapnak a gyermekek. -- Mely esetben az okos, serny s hivatsnak meg felelni kvn Tant a Negyedik Nemzeti Oskolt illet tanulni valkbl is szksges megvlasztssal juttasson valamit az ilyen tantvnyoknak. A Nemzeti Oskolk Superintendentinkban addig is, mg minden oskolai knyveink elksztendhetnnek, gy rendezdnek el. Az els Nemzeti Oskolban Tantdjk azzal a mddal, mely a Debrecenben 1812-ik esztendben ki jtt Tants rendiben s mdjban elrdik. 1. A Betk meg rtse, mely vgre az ABC-nek nagy, kzp s kis beti egy nyolcad rsz rkusnyi papirosra kln ki fognak nyomtatdni. 2. Tbb betknek egytt val kimondsa. 3. rs kezdete. 4. Olvass. 205

ZUBNICS LSZL

5. Rmai s arbiai szmok szmllsa. 6. Nevezetesebb esmreti dolgok esmrse: a Debreceni ABC-nek nagyobb betje, s az tmutats els darabja, 1-s s 2-ik rszeinek a csillagos cikkelyeibl, s azok l szval val eladsa s gyakorls ltal. 7. Isten s Valls esmrse az ABC s tmutats szernt. 8. Knyebb knyrgsek az ABC-bl. 9. Knyebb nekek s azoknak neklse az j nekes Knyvbl. A msodik Nemzeti Oskolban A tli fl esztendben 1. Folytatdjk a folyvst val s rtelmes olvassban, rsban, rmai s arbiai szmokban, szmllsban, ezenkvl az ABC-bl a knyrgsekben, annak kisebb, nagyobb betvel nyomtatott cikkelyeiben. Nem klnben az j nekes Knyvbl, a Zsoltrokban, Dicsretekben s azoknak ntiban val mindennapi gyakorlat. 2. A Valls. A Historia bvebb esmrse vezettesenek az t mutats els darabja szernt, mellybl az nyolc els rszeknek egy csillagos cikkelye l szval val tants s gyakorls szernt ebben a fl esztendben vgeztessenek el. Ktelessgv tvn a Tantnak erre a knyvrszre, mind itt, mind a tbb oskolkban, hogy az abban feljegyzett szent rsbeli helyeket, melyekbl Sz. Historink bvebb elads vehetni, a Biblibl elre ki keresvn, st szrl szra ki irvn, azokat gy meg tanulja, hogy knyv s rs nlkl, l szval, folyvst s rtelmesen el tudja mondani Tantvnyainak, kteleztetvn egyszersmind arra is, hogy a Biblibl vett jegyzeteit a helybli Tiszteletes Prdiktornak s Presbitriumnak, visitcikor pedig a vidkbeli esperes rnak okvetlen bemutassa. 3. Az Erklcsi tudomnybl az tmutats 3-ik darabja szernt az Isten irnt val ktelessgeikbl tantdjanak az egy csillaggal megjegyzett cikkelyek. A kt csillagbl pedig a 17-ik cikkely. Ezenkvl a gyermekeknek szlei irnt val ktelessgei. A nyri fl esztendben 1. Az t mutats els darabja 9,10,11-ik rsznek egy csillagos cikkelyeit a fentebb megmondott md szernt ejtjk. 2. Az t mutats 3-ik darabjnak egy csillagos cikkelyeibl - magunk s msok - nevezetesen az Elljrk, Brk, Kirlyok irnt val ktelessgeink, a Tz Parancsolattal s az ti mutatssal egytt. 3. A szmvetsbl az egyes szve ads, kivons s szorz tbla megtanulsa 206

PERLI-E MG EZT A HONT MS?

utn a fokszorzs Marthi szernt, gyakoroltatvn egyszersmind kisebb pldkban s szmokban csupn szbl val felvetsiben a gyermekek. 4. Az llatok historija, mellyre a tant az orvos Sz.Gyrgyi Jzsef, Fbin Jzsef s Petke Ferenc Urak munkibl elkszlhet, s azokban lv kpeknek Tantvnyaival a hasznt veheti. 5. A Geographibl, a Fld lersbl Eurpnak, sinak, Afriknak, Ameriknak, Ausztrlinak vagy Polinzinak, s azoknak egymshoz val fekvsnek kznsges (egyszer) esmerete, ki formlt s sznekkel meg klnbztetett Fld golybis vagy legalbb a Debreceni Atlasban lv els Mappa szernt. Mely tlst a Tant a Debreceni Collegium Bibliothecajabl meg szerezheti. 6. A Knyrgsekben, neklsben, rsban s olvassban mindennapi gyakorls, az utolsra nzve otthoni knyvl az j kk knyv /?/ szolglvn. A harmadik Nemzeti Oskolban A tli fl esztendben 1. A Vallsbl az tmutats 1- darabja nyolc els rszeinek, mind az egy, mind a kt csillaggal jellt cikkelyei. 2. A Keresztyn Erklcsi Tudomnybl az tmutats 3-ik darabjnak a msodik Nemzeti Oskolban elvgzett rszei, hozz advn a ktcsillagos cikkely. 3. A szmvetsbl a msodik esztendben tantott rszeknek jra val elvtele s klnsen a fokszorz tblban val gyakorls utn, az egyes eloszts. 4. A Geogrphibl Magyar Orszg a Kis Tkr szernt. 5. Magyar Grammatika a nyomtatsban kiadott knyv szernt. 6. Imdsgok, zsoltrok, nnepi, vasrnapi s kznapi ditsretek s nekek nti. A nyri fl esztendben 1. A vallsban az tmutat els darabja 8-ik, 10-ik 11-ik rszeinek mind az egy, mind a kt csillagos cikkelyei a 12 cikkel egytt. 2. A klnbz vallsoknak kznsges esmrete, mellyet az tmutats els darabja vgn lv Toldalkokbl ki vlogattatni. 3. A Keresztyn Erklcsi Tudomnybl a Gazdk, Parasztasszonyok, Fldes urak, Tisztviselk, Brk ktelessgei az alattok valk irnt s viszont, minden alatt lvnek a magok flttesei irnt, az tmutats harmadik darabja szernt. 4. A szmvetsbl az szve ads, kivons, fokszorzs, s eloszts. 207

ZUBNICS LSZL

5. A geogrphiban Eurpa orszgainak kznsges s a Magyar orszggal hatros Tartomnyoknak pedig klns esmrse, a Debreceni Atlas szernt. 6. Gyakorls a magyar helyes rsban, a Magyar Grammatika szernt. 7 Imdsgok s minden nekelni szokott zsoltrok s dcsretek, ntikkal egytt az j nekes Knyv szernt. A negyedik Nemzeti Oskolban A tli fl esztendben 1. Az tmutats els darabja szernt. 2. A Keresztyn Erklcsi Tudomny az tmutats harmadik darabja szernt egszen. 3. A Valls histrija, az tmutats els darabja vgn lv zradk szernt. 4. Magyar orszg histrija a Kis Tkr szernt. 5. A Hrmas Regula Marthi szernt. 6. Eurpnak bvebb, a vilg tbbi Rszeinek pedig kznsges Geogrphija. A Debreceni Atlas szernt. 7. Gyakorls a Kvietentik s Contra Kvietentik, vagy ltal vv s ltal ad levelek, Contractusok, Instantik s ms levelek rsban, Szmadsok kezelsben s azoknak formiban. A nyri fl esztendben 1. A Keresztyn Valls f gazati, az tmutats 2-ik darabja szernt egyben. 2. A Valls histrija bvebben. 3. Haznk nevezetesebb Trvnyeinek, Trvnyszkeinek, rendszablyainak esmrse. Professor Kvy Sndor r magyar nyelven kiadott Kis munkja szernt. 4. Gyakorls a Hrmas Regulban, gy mint a Trsasg Reguljban (Regula Societatis). 5. Rajzols. 6. Egygy Geometria. 7. Egygy mechanika. 8. Physica. Tiszteletes Fbin Jzsef rnak ilyen titulus knyve szerint. A lenygyermekek oskoliban Mindezek, ki vvn a Haznk trvnyeit, Geometrit, mechanikt, hasonl mdon tantdhatnak, s e vgre a feljebb emltett knyveket a leny oskolk tanti is megszerezni kteleztetnek. Az egyik protocollum htlapjn egy igen eredeti statisztikai kimutatsra bukkantam, amelynek adatai hiteles kpet nyjtanak a telepls sszettelrl 208

PERLI-E MG EZT A HONT MS?

A statisztikai adatok tkrben a beiskolzottsg legmagasabb s legalacsonyabb szmrtkei: a legtbb gyerek 1833-ban 40 f (7,3 % ), 1834-ben 37 f (6,7 % ), 1839-ben - 37 f ( 6,7 % ) jrt a felekezeti iskolba. a legalacsonyabb a beiskolzottsg 1840-ben volt, amikor csak 11 gyerek ( 2 % ) tanult a tanintzetben. Ez az arny a mai viszonyok kztt is csak tz szzalkot tesz ki, amikor minden megfelel kor gyerek iskolba jr. Jelen iskolatrtneti jegyzet remlheten bepillantst nyjtott a Bereg megyei reformtus felekezeti iskolk trtnetbe, szablyaiba, s ez ltal is bvtette tudsunkat a magyar oktatsi rendszerrl. Jegyzetek: * Az iskolatrtneti forrsok a Guti Reformtus Egyhzkzsg levltrban a Beregi Egyhzmegye krleveleit tartalmaz ktetben tallhatk meg (18041830). 2. Egy felekezeti iskola viszontagsgai a XX. szzad elejn Kt esztendeje mltattuk a magyar oktats kezdeteinek 1000. vforduljt. Mint tudjuk az oktats elsknt a szentmrtonhegyi (Pannonhalma) bencs aptsgban kezddtt el. Hogyan is mkdtek ezek az iskolk? A vlaszt a mai napig sem tudjuk, csupn tredkes forrsok maradtak fenn e trgyban. Mivel nincs feldolgozva trtnelmnk, mg arrl sincs fogalmunk, mi trtnt a 20. szzad elejn. A guti reformtus felekezeti iskola trtnetn keresztl nyomon kvethetjk az oktatsgy fejldst Krptaljn, bepillanthatunk egy kzssg gyes bajos dolgaiba, mindennapos problmiba. 1924. november 4. A tanti zets-prvent zetse. Nagyguton 120, Kisguton 68 adzet tallhat. Hogy a tantnak jr 20 kbl let befolyjon, minden adzet prra 1/2 (fl) vka, fl prra pedig 1/4 rsz letet vet ki a presbitrium. A prventzetst dobsz mellett hirdetik ki mindkt kzsgben, s a prventszeds az eddig szoksoknak megfelelen a parkin s a tantlakban fog trtnni. Ki letet adni nem tud: kszpnzben folyr, illetve megegyezs szerint zet. Az iskolaudvaron foly ptkezs krl felmerlt tbbletmunkrt a vllalkoz 100 koront kr (a tbbletmunka a szn ptsbl szrmazott). Ugyanitt az iskolaudvaron ptend istllhoz mg szksges fa a hdlshoz s a jszolgerendhoz. A presbitrium meghatalmazta a gondnokot, hogy a kisguti temetben vgasson annyi ft, amennyi okvetlenl szksges. 209

ZUBNICS LSZL

1924. jlius 27. A presbitrium megbzsbl a gondnokok Doktor Jnos derceni ref. kntortantt hvtk meg a nagy- s kisguti egyhz rgta resedsben lv kntortanti llsra, aki a felkrst elfogadta. 1924. december 13. A presbitrium kizette a vllalkoznak az iskolaudvaron teljestett ptkezsrt, az iskola s a tantlak kijavtsrt jr 800 koront, valamint a sznptsrt 100 koront. Ezutn megvitattk az esperes r levelt, valamint a Tangyi Refertus 29.701/24. sz. rendelett, amely szerint az egyhz kteles a tantnak az 1924-es vre 4908 korona zetst biztostani. Amennyiben ennek az egyhz nem tesz eleget, gy az llam megvonja az llamseglyt, s elveszi az egyhztl az iskolafenntarti jogot. A foly h 11-n tartott kzgyls azt az utastst adta a lelksznek, hogy az elrt sszeget felttlenl biztostsk, nehogy a tantkat ebbl kifolylag krosods rje. De gy, hogy a kntori zets teljesen elklntend a tanritl. A lelksz javasolta, hogy a nyron megajnlott zetsbl a fld s a laks mint kntoriak gyelmen kvl hagysval a termnyt s a ft rtkeljk jra, s az esetleg mutatkoz hinyt ptoljk valamilyen ton, ha msknt nem, az egyhzi pnztr terhre. Ezeket gyelembe vve a kvetkez tanti zetst llaptottk meg az 1924-es esztendre: kszpnz 60 korona, 20 kbl vegyes termny, amibl 10 kbl bza, 5 kbl rozs, 5 kbl tengeri, 6 l fa. A tant rtestette a presbitriumot, hogy a tanfelgyel megltogatta az iskolt, s kifogsolta, hogy a tanteremben nincs meg az elnk (T. Masaryk) kpe, hinyzik Eurpa trkpe, a szmolgp, az ablakok nincsenek bevgatva, valamint ajnlotta kt pad s egy j dobog beszerzst. A gondnok utastva lett, hogy legalbb a trkpet s az elnk kpt szerezze be. Kntori javadalomnak a kvetkezket llaptottk meg: laks a szksges mellkpletekkel s 800 ngyszgl kert haszonlvezete, 10 kat. hold szntfld haszonlvezete, a kisguti temet haszonlvezete, a szoksos stla. 1925. prilis 26. Az egyhz tulajdont kpez rgi iskolapletet, mint lakhzat, valamint a hozztartoz kerteket brbeadtk Barkaszi Istvnnak, valamint Dek Erzsinek. 1925. jnius 2. A lelksz felolvasta az V. szm esperesi krlevelet, amelyben kzltk a Tangyi Refertus 7.303-925. sz. rendelett, amely szerint a Podkarpatszka Ruszi nem llami tantknak az egyhzak, mint iskolafenntartk ktelesek vi 4908 korona zetst javadalmi jegyzknyvileg biztostani, gy azonban, hogy a javadalmi jegyzknyv most mr lland jelleg legyen, s amellett a ketts jelleg hogy ti. az lls, mint kntortanti lls van szervezve kitnjk. 210

PERLI-E MG EZT A HONT MS?

Hogy a tanti javadalmazst elteremtse, az egyhz krelemmel fordult a kzsgi kpviseltestlethez, s attl vi 500 korona seglyt krt, amelybl a fentebb krt sszeget biztostani akarja. A foly v prilis 29-n tartott kzgyls gyelmeztette az egyhzkzsgeket, mint iskolaszkeket, hogy az ifjsgi s tanti knyvtrban a beregszszi tanfelgyelsg ltal netn kifogsolt knyvek egyhzi tulajdon lvn, az iskolai knyvtrbl kiemelendk s az un. Egyhzi knyvtrban rizendk tovbb. 1925. jnius 14. Megvitatva a Tangyi Refertus mr idzett szm rendeltt, a kvetkez hatrozat szletett: a kntori zetst vltozatlanul hagyni, nevezetesen a kertet, lakst, fldeket, a kisguti temet hasznlatt s a stlt. A tanti zetst a kvetkezkben llaptottk meg: 1.) kszpnz 1258 korona, 2.) 10 kbl bza x 150 k. = 1500 k., 3.) 5 kbl rozs x 130 k. = 650 k., 4.) 5 kbl tengeri x 120 k. = 600 k. 5.)6 l tzifa beszlltva x 150 korona = 900 K. sszesen 4908 korona. 1925. november 1. Mivel a politikai kzsgtl nem rkezett vlasz a krt segllyel kapcsolatban, ezrt a fennll tartozsok, valamint a tanti zets biztostsa vgett a presbitrium az 1925. vi egyhzi ad sszegt az elz vi ktszeresben llaptotta meg. 1926. szeptember 5. A rgi iskolatelken brhz ptst hatroztk el. 1927. jnius 26. Az iskola rszre szksges tanszerek beszerzsre, amit az llam megkvetel, egy nagyobb sszeget kell klteni. Erre szubvencit (llamsegly) is lehet kapni, de csak azzal a felttellel, ha az egyhz, mint fenntart is hozzjrul. E clra megszavaztak 100 koront. 1928. augusztus 29. Ismertettk az utols esperesi krlevelet, amely utastja az egyhzak gondnokait, hogy ref. iskolk szmra szerezzenek be egy Klvin kpet, valamint ktelezv teszi az j zsoltrok bevezetst. 1928. szeptember 4. A lelksz beszmolt az j tanveben bevezetett beiskolztatsi rendrl: az 1. s a 2. osztlyosok mindkt falubl a kisguti llami iskolba, a tbbiek pedig a nagyguti reformtus iskolba jrnak majd mindkt falubl. Trtnt mindez annak rdekben, hogy a kisguti gyerekek is gyakoroljk magukat az egyhzi neklsben, rszint pedig az eredmnyesebb oktats rdekben. 1928. november 15. Felolvastk a tanfelgyel 2323/28. sz. oktber 25-n kelt tiratt, amelyben 211

ZUBNICS LSZL

felhvta a presbitrium gyelmt egy msodik tanti lls megszervezsre, a tanti terhek megszaporodsa miatt. Br valban szksg lett volna mg egy tantra, a jelen idben az egyhzkzsg nem rendelkezett az ehhez szksges anyagi fedezettel. 1929. augusztus 4. Felolvastk a tanfelgyeli hivatal 1690/29. sz. jlius 15-n kelt tiratt, amelyben felhvja a presbitrium gyelmt arra, hogy a tankteles gyermekek nagy szmt tekintve szervezze meg egy msodik tant alkalmazst, valamint gondoskodjk szmra tanteremrl. Mivel az egyhz nincs olyan helyzetben, hogy az tiratban foglaltakat teljestse, ezrt hajland lenne az iskolt rks haszonbrlet mellett tadni a kzsgnek mr 1929. szeptember 1-jtl. Kikti azonban, hogy a jelenlegi tantt sszes szolglati vvel egytt vegye t a kzsg, s az mindenkor tartozik olyan ref. tantt alkalmazni, aki kpes a kntori teendk elltsra is. 1929. szeptember 1. Megllaptottk, hogy a tanti zets jelentkeny rsze htralkban van, ami t v alatt tbb mint 5050 koront tesz ki. 1929. szeptember 8. A presbitrium elhatrozta, hogy a szksges nyomtatvnyokat, valamint az adminisztrcihoz szksges irodaszereket a beratsi djakbl fedezzk, mivel erre az egyhznak nincs kln kerete. Nincs kifogsuk az ellen, hogy a fennmarad sszeget a szegny tanulk felszerelsre fordtsk. 1929. szeptember 22. Ismertettk Nagygut polgri kzsg kpviseltestletnek szeptember 12n kelt hatrozatt, amely az iskolt azzal a felttellel venn t, ha az egyhz a telek helyett, ahol a jelenlegi iskola s laks ll, cserbe tadja a templommal szemben lv rgi puszta iskolatelket rk tulajdonul. Jl tudva azonban, hogy az egyhzmegye gy meg nem ersti, ennlfogva azt indtvnyozza, hogy a tulajdonjog fenntartsa mellett engedje meg az egyhz, hogy ott iskolt ptsenek, s azt a polgri kzsg hasznlhassa mindaddig, mg ott a kzsg iskolt tart fenn. 1929. december 15. Felolvastatott a Tangyi Refertus 44000/29. sz. rendelett, amelyben az egyhztl, mint iskolafenntarttl tanti nyugdjjrulk cmen az 19241929. vekre 1264 koront kvetel. A tant felhvta a presbitrium gyelmt az iskolai rnykszk tarthatatlan llapotra, amely mr olyan helyzetbe jutott, hogy benne a gyerekek biztonsga veszlyeztetve van, s gy a bekvetkezend szerencstlensgrt a felelssget elhrtja nmagrl. 212

PERLI-E MG EZT A HONT MS?

Hatrozat szletett az rnykszk kijavtsrl. 1930. szeptember 14. Eladtk, hogy a zsupni hivatal Munkcson mg 1928. mjus 11-n kelt 1753. adm. 28. sz. hatrozatban kimondta, hogy a ms valls gyermekek szlei is ktelesek ugyanazzal az sszeggel hozzjrulni az iskola fenntartshoz, mint ahogy azt a reformtus szlk teszik. Tekintettel a tetemes iskolai kiadsokra a presbitrium a kvetkez hatrozatot hozta: az 1930/31-ik iskolai tanvre ne csak ltalnossgban mondjk meg a msvalls gyerekek szleinek a hozzjrulst, hanem konkrt sszeget llaptsanak meg. A zsupni rendeletre tmaszkodva az albbi rendelet szletett: 1 gyerek utn 50 korona, minden kvetkez gyerek utn 20--20 korona az iskolafenntarti hozzjruls a msvallsak szmra. 1930. november 9. Miutn kzhrr ttetett a hozzjrulsi dj sszege, az rintettek a felszltsra rszben tiltakoztak, rszben megtagadtk a zetsi ktelezettsget, csupn nhnyan tettek erre vonatkozan puszta gretet. A presbitrium elhatrozta, hogy a hatrozatnak rvnyt szerez. A fenntartsi sszeg behajtsval Dr. Szk Aladr egyh. m.-i gyszt bztk meg. 1931. mrcius 21. A lelksz felolvasta a Beregi ref. egyhzmegye 1930. november 3-n Beregszszban tartott gylsnek jegyzknyvi kivonatt, amely a nagyguti ref. iskola beratsi djainak felhasznlsrl szlt. Az Orszgos Hivatal 105998/29. sz. leiratban ugyanis a beratsi djak szablyellenes felhasznlst teszi szv, amelyben els helyen a beregi egyhzmegye ll, miknt arrl a tanfelgyelsg tjkoztatt adott. A presbitrium csodlkozva vette tudomsuk a hatrozatot, amelyet helyben el is intztek, ugyanis az egyhz a szksges nyomtatvnyok s egyb kellkek beszerzse cljbl a kzsgtl 80 korona seglyt kapott, ezrt gy hatroztak, hogy a beratsi djakat a szegnyebb gyerekek tanknyvvel val elltsra fordtjk. 1931. jnius 21. Felhvtk a lelksz gyelmt arra a tnyre, hogy az j iskolai vben a tant 125--130 gyereket lesz knytelen tantani, ami a tanulmnyi eredmnyek szempontjbl nem teremt kielgt helyzetet. Hatrozat szletet, hogy krik az llamot egy msodik taner kirendelsre. 1931. november 22. Az egyhzi tant jelentette, hogy az ltala tantand tankteles gyermekek szma 138, akiket csak hrom csoportban tud tantani, gy az eredmnyt illeten mr eleve elhrt minden felelssget magrl. 1932. februr 28. A lelksz felolvasta a jrsi orvos tiratt az egyhzhoz, mint 213

ZUBNICS LSZL

iskolafenntarthoz a ref. felekezeti iskola klozettjnak meg nem felel volta trgyban, s intzkedsre szltja fel az egyhzat. Az presbitrium vlaszban elismerte a helyzet tarthatatlansgt, de hosszasan kitrt az egyhzkzsg zillt anyagi helyzetre is. 1932. jnius 26. A lelksz tudstott a presbitriumot, hogy a tanti javadalmazssal nagy htralkban vannak, s emellett egyb terhek is nehezednek az egyhzra, mint iskolafenntartra, pl., az Orszgos Nyugdjintzet fenntarti jrulka, amely venknt 240 koront tesz ki, s amelynek htralka az 1931-es v vgig 1984 koront tesz ki. 1932. oktber 5. Ismt trgyaltk a msvalls szlk gyermekeinek krdst, s a zsupni hivatal rendelkezsre tmaszkodva a kvetkez hatrozatot hoztk: a msvalls gyerekeket ezutn csak gy fogadjk be a felekezeti iskolba, illetve a beiratkozottak csak gy jrhatnak tovbb, ha a rjuk kivetett iskolafenntarti jrulkot azonnal, visszamenlegesen is megzetik. Utastottk a tantt, hogy errl rtestse a tanfelgyeli hivatalt, s az attl nyert vlasz utn lsson hozz a hatrozat vgrehajtshoz. 1932. oktber 23. A tant ltal a tanfelgyeli hivatalhoz benyjtott levlre eddig nem rkezett vlasz, csak szemlyesen adtk tudtra, hogy a hatrozatot tudomsul veszik. 1932. november 13. Tjkoztattk a presbitriumot, hogy a msvalls szlk, ahelyett, hogy a felekezeti iskola fenntartshoz hozzjrulnnak, inkbb az llami iskolba adjk gyerekeiket. St egyesek mr odig mentek a vilgi hatsgok megkeressben, hogy a feljelentsk alapjn a csendrk mr ki is hallgattk az gyben a ref. iskola igazgat tantjt. 1932. december 4. A kisguti llami iskola igazgatja tjn a lelkszi hivatalt arrl rtestette a tanfelgyeli hivatal, hogy ezentl a nagyguti gyerekek a nagyguti, a kisguti gyerekek pedig a kisguti iskolba jrjanak. A presbitrium hatrozatot hozott, hogy megksrli a rendelet visszavonst kieszkzli, ha pedig nem lehetsges, akkor kimondja, hogy a 4. osztlytl kezdve tovbbra is a felekezeti iskolba jrjanak a gyerekek. 1933. december 3. Az Orszgos Tanti Nyugdjintzet levelet intzet a lelkszhez a fenntartsi jrulk kizetse gyben. Hossza s elmrgesed vitban azt hatroztk, hogy a nyugdjintzet foly vi 240 koront kitev fenntartsi jrulkt az iskolba jr gyerekek szma szerint azok szleire vetik ki. 214

PERLI-E MG EZT A HONT MS?

1934. janur 28. A tant arrl nyilatkozott, hogy nem kvn tovbb mkdni, mint kntor, ugyanakkor kri a felszaporodott htralkok fejben a kntori jvedelmeket a tanri htralkokba beszmtani. 1934. mrcius 18. Trgyaltk az esperesi hivatal 86/1934. sz. levele kapcsn Peres Ferenc s trsainak az egyhzm. kzig. brsghoz f. v februr 25-n beadott panaszt, amelyben krik a kzigazgatsi brsgot, hogy a felekezeti iskola terheinek hozzjrulstl mentse fel a kisguti ref. egyhztagokat. A gyls megismtelte azon korbbi vilgosan megjellt llspontjt, miszerint a kt kln politikai kzsg reformtus lakosai egyetlen egyhzkzsget alkotnak, s nem mentesthetik az egyhztagok egy rszt az egyhzi tehervisels all. A Nagyguton lv ref. felekezeti iskola a nagy s kisguti reformtus egyhzkzsg intzmnye, ezrt vilgos, hogy a fenntartsa a kisguti egyhztagokat is ktelezi. Annyival is inkbb, mert ha a kisguti egyhztagokat felmentenk az iskola terheinek viselstl, akkor az iskolt be lehetne zrni, mert a Nagyguton lak egyhztagok a nagy terhekkel jr felekezeti iskolt egyedl fenntartani nem tudjk. Az, hogy a kisguti ref. egyhztagok nem jratjk gyerekeiket a felekezeti iskolba, csak az egyhzi terhek viselse all val megszabadulst clz trekvsre utal, hiszen Nagyguton is vannak olyan egyhztagok, akik sznmagyar ltkre az ugyancsak Nagyguton fellltott ruszin iskolba adtk gyermekeiket, pusztn azrt, hogy az iskolafenntarti terhek all mentesljenek. 1936. februr 25. A lelksz bejelentette a presbitriumnak, hogy Doktor Jnos kntortant betegsge miatt szabadsgon van. 1936. prilis 14. A lelksz eladta, hogy az llami tanfelgyelsg a kvetkez tanvre llami kisegt tantt, vagy tantnt nem fog adni a felekezeti iskolnak, de hajland azt llamostani, ha az llami tanfelgyelsg 1936. v II. h 25-n kelt 746/936 sz. krrendeletben foglalt feltteleknek az egyhzkzsg eleget tesz. Ennek legslyosabb pontja, hogy az egyhznak le kell mondania az egyhz tulajdont kpez iskolai ingatlanokrl, pletekrl, udvarrl, kertrl, ugyanis azoknak tulajdonjogt telekknyvileg a tangyi kincstrba kell bekebeleztetni. 1936. augusztus 9. A beregszszi llami tanfelgyeli hivatal a krorvosi jelents alapjn felszltotta az egyhzat, hogy az iskolaudvaron a gyermekek rszre klozettot llttasson s pedig zros hatridn bell, mert ellenkez esetben az iskolt bezratja. A klozet ptsre megszavaztak 400 koront. 215

ZUBNICS LSZL

1938. december 11. A lelksz krte az iskola tantermnek s elszobjnak megjavttatst. Hatrozat szletett a tanterem kitakartsrl, az ablakok, ablakrmk kijavtsrl. Az elszoba rendbehozst ksbbre halasztottk. 1939. februr 10. Felolvastk az esperesi hivatal 8/39. sz. tiratt, amely rtesti az egyhzkzsget, hogy Doktor Jnos tantnak a tisztiorvosi bizonytvny alapjn 6 hnapi szabadsgot adott. Helyettestsre tanerrl kell gondoskodni. Dr. Srkny Lajos felgyel lelksz mr tett lpseket ez gyben a kirlyi tanfelgyelsgen, de nem nagyon bztattk. E tren az egyhztl 20 % -os hozzjrulst kvnnak. A presbitrium csak 10 % -os rszvllalst tud biztostani. 1939. oktber 22. Elterjeszts szletett arrl, hogy a Magyar Kirlyi Vallsi s Kzoktatsi Minisztrium a nagyguti ref. felekezeti iskolbl elvonta az llami kisegt tanert, s j tanert csak abban az esetben hajland alkalmazni, ha az egyhz 20 % -os helyi hozzjrulst biztost. Tekintve az iskolakteles gyerekek magas ltszmt, igen fontos lenne, hogy kt taner vgezze az iskolban a neveli, oktati munkt. A presbitrium a nehz anyagi helyzetre hivatkozva nem szavazta meg a hozzjrulst. 1941. mrcius 2. A debreceni reformtus collegium tmogatsra a presbitrium vi 10 pengt szavazott meg, mely sszeget minden v december 1-jig juttatnak el rendeltetsi helyre. 1941. oktber 12. Az iskolai tanri lls nyugdjazs kvetkeztben betltetlen, ezrt intzkedseket kell foganatostani betltsre...

216

PERLI-E MG EZT A HONT MS?

IX. FEJEZET. 20. SZZADI TRTNELMNK BUKTATI


1. Gondolataim egy tanulmnnyal kapcsolatban, avagy, hogyan hamistsuk meg a trtnelmet? Mint azt mr tudjuk, egy-egy nemzetllam kialakulsa hosszadalmas s bonyolult folyamat. Mg inkbb gy van ez, ha az llamalkot nemzet korbban nem, vagy csak rvid ideig rendelkezett sajt llamisggal. Ilyenkor kerl a napvilgra a mtoszteremts s a trtnelemhamists is, amelyeknek az a feladatuk, hogy megfelelen elkel mltat mutassanak ki szmra. Ennek az a kvetkezmnye, mint azt Romnia esetben is tapasztaltuk, hogy egyes trtnszek meghamistjk a korbban nemzetkzi szinten is beigazoldott tnyeket, s azokat sajt szjzk szerint tlaljk. Ez Ukrajna fggetlenn vlsa utn is tbbszr elfordult. Br korbban is voltak olyanok, akik a szlv kontinuits terijt hirdettk, nem kaptak klnsebb gyelmet, hiszen mindenki szmra vilgos volt, hogy ez a prtllam elkpzelsnek visszatkrzdse. Ma ez tovbb folytatdik. Ebbl szeretnk egy kis zeltt adni. vekkel ezeltt felkrtek egy, a Novini Zakarpatyja (1994. december 3.) cm lapban megjelent cikk vlemnyezsre. Br az adott korszak nem ppen a szakterletem, elolvasva tollat ragadtam, hogy megcfoljam azokat a felttelezseket, amelyek itt megjelentek. Hogy az olvas jobban megrtse, mirl is van sz, gy dntttem, hogy a tanulmnyomat hrom rszre bontom: elsknt a fent emltett cikk magyar fordtst kzlm, majd az akkori esemnyek valsgh lerst, vgl pedig sajt szrevteleimet. A Novini Zakarpatyjaban megjelent cikk cme magyar fordtsban Kik s hogyan szabtk t Krptalja trkpt? Az olvask elbrlsa trgyv teszek 3 dokumentumot, amelyek magnlevltrambl szrmaznak s 1938 szt rintik. Kt anyag az Ukrn Sajtiroda londoni s brsszeli kirendeltsgtl szrmazik: az egyik ukrn, a msik francia nyelv. Ezek a klfldi sajtnak sznt informcik, valamint kzlik az angol tmegtjkoztatsi eszkzk vlemnyt a krptaljai esemnyekrl. Azt hiszem, hogy az olvaskat is rdekli, hogy mit rtak rlunk tvenhat vvel ezeltt. A harmadik dokumentum Magyarorszg szaki hatrainak trkpe, amelyet a Pesti Hrlap jelentetett meg. Knnyen felismerhet rajta, hogyan 217

ZUBNICS LSZL

szabtk t az addigi llamhatrokat, amely alapjn a krptaljai lakossg nagy tmegei kerltek akaratukon kvl egy msik llamhoz. A vastag fekete vonal hadi-demarkcis vonal nven keldtt be Krptalja testbe. Vidknk nagy rszt elcsatoltk: az egsz Beregszszi jrst, a Munkcsi, az Ungvri s a Szlsi jrs szmos teleplst. rdekes momentum, hogy valamennyi telepls, amely ezen a vonalon bellre kerlt, magyar elnevezst kapott. 9 v mlva a prizsi bkeszerzdsben Magyarorszg nknt lemondott ezekrl a szerzemnyekrl. Alekszandr Ugrin trtnelemtanr 1. UKRN SAJTIRODA London Cs. 155. Tjkoztat a sajt rszre 1938. november 7. Anglia

J HATROK A Times foly h tdikn j hatrok cm vezrcikkben vitatta meg a bcsi dntst. A cikket Krpt-Ukrajnnak s az ukrn krdsnek szenteltk s arrl volt sz benne, hogy a kztrsasg (Csehszlovkia) legkeletibb rszn elterl tartomny lakossga teljes autonmival fog rendelkezni, s amennyiben a lakossg nemzetisgt tekintve rokon a Lengyelorszgban s Oroszorszgban l ukrnokkal, gy a fldjket a kzeljvben Karpatszkaja Ukrajnnak fogjk nevezni, s nem Podkarpatszka Rusznak, mint eddig. rdemes megemlteni, hogy ezt az elnevezst mr rgta alkalmazzk Nmetorszgban. A krptaljai ukrnok teljes mrtkben jogosultak az nllsgra, ahogy ezt mr szmukra 20 ve meggrtk. De hogyan sikerl majd meglnik a vidk nyugati rszn fekv terletek nlkl, amelyeket Magyarorszg szerzett meg? A hegyvidken lakk maroknyi csoportjt, akiknek a szma alig ri el a flmillit, csak nagyon rossz thlzat kti ssze az anyaorszggal. Eddigi fvrosuk Magyarorszg ktelkbe kerlt, s ez egyike volt a bcsi brk ktsgbe vonhat dntseinek. Az ukrnok knytelenek voltak j fvrost keresni: a kicsi s ismeretlen Husztot. 2. A HATROK REVZIJA A Manchester Guardian cm lap november 5-i szmban azt rja, hogy a Csehorszg, Szlovkia, Krpt-Ukrajna s szomszdaik, fkppen Magyarorszg kztti hatrokat nem az etnikai elv alapjn hztk meg. Nmetorszg, 218

PERLI-E MG EZT A HONT MS?

Lengyelorszg s Magyarorszg nem tartotta magt az ratlan szablyokhoz, s olyan terleteket is megszereztek maguknak, amelyek szmukra csak stratgiai s gazdasgi szempontbl voltak fontosak. A lap rmutat, hogy ly mdon egy j kisebbsgi problma merlt fel, mert 1 350 000 cseh, szlovk s ukrn nemzetisg llampolgr kerlt a cseh-szlovk-ukrn llam hatrain kvlre. A msodik cikkben, amely ugyanezen szmban kapott helyet, a lap Szlovkia s Krpt-Ukrajna helyzett tekintette t, kihangslyozva, hogy nincs megelgedve a dntssel. A legkisebb ignnyel Magyarorszg llt el, hiszen mindent megkapott, amit akart, kivve taln csak a kzs hatrokat Lengyelorszggal... Az esemnyek kvetkeztben Krpt-Ukrajna kerlt a legrosszabb helyzetbe: 725 ezer lakosbl elvesztett 220 ezret. A prgai adatok szerint ebbl a 220 ezerbl csak 70 ezer volt a magyar, a tbbi pedig ukrn, szlovk s zsid. Munkcsnak s Ungvrnak pedig egyltaln nem kellett volna Magyarorszghoz kerlnie. 3. UKRN SAJTIRODA Brsszel, rou Markvich 12. Belgium N 5. 1938. november 5. Megoldottk Krpt-Ukrajna krdst? A bcsi dntbrsg hatrozata alapjn november 2-tl 1700 ngyzetkilomternyi terlet 135 ezer lakossal (kzlk 85 ezer magyar s 50 ezer ukrn) elszakadt Krpt-Ukrajntl s Magyarorszg ktelkbe kerlt. Ez a dnts srti az etnikai elvet, hiszen Magyarorszg megkapta Ungvrt, ahol a magyarok csak a lakossg 26,65 % -t kpezik (az ukrnok arnya 40,8 %) s Munkcsot, ahol a magyarok rszarnya csak 18 % ( az ukrnok 56 %). Vilgos, hogy az ukrnok rdekeit s trvnyes jogait ismt felldoztk a politika oltrn. Az ukrn terletek aprpnzl szolgltak egy harmadik fl kizetsekor. Ettl kezdve az Ukrajna terletn osztozkod llamok szma ngyrl tre emelkedett. A dntbrsg tlete azonban semmifle garancit nem tartalmazott a magyar hatalom al kerlt ukrn kisebbsg szmra. Nem meglep teht, hogy ez vltotta ki a legnagyobb tiltakozsi hullmot. Pedig az ukrnok mindent megtettek jogaik rvnyestse rdekben. Erre az a nagyszm tvirat s memorandum a bizonytk, amelyet a vilg vezet politikai szemlyisgeihez juttattak el. Ez a nagyszabs akci csak megelzni tudta a mg nagyobb bajt: a vidk teljes felosztst Magyarorszg s Lengyelorszg kztt. Krpt-Ukrajna autonmit kapott Csehszlovkia keretein bell. A kzs lengyel-magyar hatr lma sztfoszlott. A helyzet egyedli vesztese Lengyelorszg volt. 219

ZUBNICS LSZL

KRPT-UKRAJNBAN Volosin r miniszterelnkk val kinevezse ta a vidk jelents fejldsen ment keresztl. A teleplsek tbbsgnek lakossga tmogatja a kormnyzatot. Oktber 30-n nagy felvonulsra kerlt sor. Az ukrn harci alakulatok egyttmkdnek a csehszlovk regulris csapatokkal. Ltrejtt az j vast-igazgatsg is. A kormny intzkedseket foganatostott a munkanlkli lakossg megsegtsre. Tbb mint 500 vagon lelem kerlt sztosztsra. A vidk hivatalos elnevezse Krpt-Ukrajna lett. Nem sokkal Ungvr tadsa utn a kormny szkhelyt Husztra tette t. Volosin rnak a prgai Ukrn Egyetem dszdoktori cmet adomnyozott. Mi is trtnt 1938-ban? A lakossg tbbsge alig tud valamit errl a korszakrl. A hivatalos doktrna szerint a fasiszta Nmetorszg s Olaszorszg hsges csatlsuk, Magyarorszg megjutalmazsa cljbl felosztotta Csehszlovkit, s abbl egy nagy darabot Magyarorszgnak juttattak. Az esemnyek a mncheni szerzdssel kezddtek, amelyet Nmetorszg, Olaszorszg, Anglia s Franciaorszg kttt. Ez a szudtanmet-krdst volt hivatott megoldani. Olaszorszg kpviselje javaslatra az egyezmnyhez egy mellkletet csatoltak, amely a csehszlovkiai magyar kisebbsg sorst is rendezni kvnta. Miutn a felek megegyeztek, hogy a problma rendezsben a nemzetisgi elvet fogjk szem eltt tartani, a magyarkrds eldntst ktoldal trgyalsokra bztk. A kt kormnykldttsg 1938. oktber 9-n Komromban lt ssze. A magyar bizottsgot Knya Klmn klgyminiszter vezette, f tancsadja s szakrtje pedig Teleki Pl volt. A cseh delegci nem kszlt fel a trgyalsokra, nem gy a magyar fl, amely az llamtudomnyi Intzet teljes adattrval rkezett. Ngy napi trgyals utn a cseh kldttsg Csallkz visszacsatolst ajnlotta azzal a kiktssel, hogy Komromban szabadkiktt kapnak. Ez 1800 ngyzetkilomter terletet jelentett volna, 121 ezer lakossal, azaz a magyarlakta terletek 11% -t. Mivel azt a magyar fl nem fogadta el, oktber 13-n j ajnlat rkezett: 5405 ngyzetkilomter 349 ezer lakossal. m gy is csak a hatron tli magyarsg egyharmada kerlt volna vissza az anyaorszghoz, ezrt ezt a vltozatot is elutastottk. A magyar igny 14 153 ngyzetkilomternyi terlet visszacsatolsa volt, 1 091 000 lakossal, amelybl 849 000 volt magyar nemzetisg, azaz a lakossg 78 %-a. A tbbszri jegyzkvlts hatsra megszletett a vgs dnts, amit oktber 20-n a cseh kormny nmet kzvettssel el is juttatott Budapestre. Ez 11 300 ngyzetkilomternyi terletet jelentett, majdnem annyit, mint amennyit a dntbrsgi tlet vgl is Magyarorszgnak juttatott. Azonban elfogadhatatlan volt ez az ajnlat is, mert kihagyta belle az sszes nagyobb hatr menti vrost, tbbek kztt Ungvrt s Munkcsot. 220

PERLI-E MG EZT A HONT MS?

A trgyalsok meghisulsa utn a magyar kormny tjkoztatta a nagyhatalmakat s segtsgket krte a vgleges rendezshez. Azonban Anglia s Franciaorszg rdektelensget mutatott a krds irnt s az 1920-ban diktlt bke revzijt a msik kt nagyhatalomra bzta. Tizennyolc ves felelssgk e fortlyos elhrtsval biztostottk azt, hogy a nemzetisgi elv terletrendezs jabb nyolc v mlva semmisnek nyilvnthat legyen. Olasz s nmet kzremkdssel a trgyalsok kzel jutottak a megoldshoz. Csehszlovkia a ksbb visszacsatolt terletek 93 % -t diplomciai ton mr t is engedte. 1938. november 2-n a hatr menti vrosok hovatartozst megvitatni lt ssze a dntbrsg a bcsi Belvedere palotban. Ribbentrop s Ciano klgyminiszterek alaposan felkszltek a tmbl (nem gy, mint a trianoni bkedikttum megalkoti). A dntst mg aznap este mindkt fl megkapta: az j csehszlovk hatrt vastag zld vonallal rajzoltk be egy-egy 750 000 lptk trkpbe. A vonal pontosan kvette az etnikai hatrt, csak Pozsony mellett hagyott nhny magyar falut Szlovkinak, hogy mgttes terletet biztostson a fvrosnak. A vegyes terleteket a vonal kettvgta mind a szlovk, mind a ruszin nyelvhatr mentn. Ktsgtelen, hogy addig mg soha, sehol nem valstottk meg terletrendezsnl a nemzetisgi elvet ilyen pontosan s trgyilagosan. 1938-ban vontak meg elszr trtnelmi vagy rdekszfra hatr helyett egy npi-nemzetisgi hatrt. A vgs dnts igazsgos megosztsra val trekvst mutatta az, hogy a visszacsatolt terletekkel csak 117 000 nem magyarajk (szlovk, rutn, nmet stb.) lakos kerlt Magyarorszghoz, ugyanakkor 320 000 magyar nemzetisg maradt tovbbra is Csehszlovkia terletn. A vits vrosok kzl a brsg Nyitrt s Pozsonyt Szlovkinak, a tbbit Magyarorszgnak tlte. 1938 szn a mg vitatott krdsek tisztzsra ltrejtt a szlovk-magyar hatrmegllapt bizottsg, amelynek elnke magyar rszrl Teleki Pl lett. A bizottsg a hatr menti falvak hovatartozst llaptotta meg. A fentiek alapjn megllapthat, hogy a versaillesi szerzdssel szemben a bcsi dnts egy etnikailag stabil hatrvonalat hzott meg, olyat, amely mg a hamis kpet mutat csehszlovk statisztikai adatok tkrben is helytll. Most pedig trjnk vissza Krptaljra s a Hatrok revzija cm cikkben foglaltakra. Mivel a csehszlovkiai npszmllsok sorn rengeteg, a magyarsg ltszmnak cskkentst clz visszals trtnt, ezrt az 1910 s 1921 kztti szmok kzparnyost kell helytllnak tekintennk. 1910-ben Krptalja 605 942 lakosa kzl 185 433 (30,6 %) vallotta magt magyarnak. Ruszin, ukrn s orosz nemzetisg ebben az idben 330 010 (54,5 %) f volt. Az 1921-es npszmlls adatai szerint Krptalja sszlakossga kb. 14 000 fvel ntt, 221

ZUBNICS LSZL

ugyanakkor a magyar lakossg 73 000 fvel cskkent. Ez azzal magyarzhat, hogy az izraelita vallsakat a zsid nemzetisghez soroltk. Szmuk ekkor 80 132 ft (12,9 %) tett ki. Az 1930-as npszmllsi adatok szerint a magyarsg rszarnya mr csak 15,9 %, szemben az 1921-es 17,9 % -kal. A bcsi dnts rtelmben Magyarorszg az 1918--19-ben elvesztett szaki terleteibl visszakapott 1523 ngyzetkilomternyit s nem 1700-at, mint ahogy a cikkben szerepel. Az 1930-as npszmlls adatai szerint 173 233 ember lt ezen a terleten. A lakossg az albbi mdon oszlott meg: magyar 83 578, orosz, ukrn, rutn 33 435, zsid 25 423, csehszlovk 16 466, nmet 4 534, lengyel 81, egyb 849. Teht a magyarok s a magyar nyelv zsidk sszltszma az ersen meghamistott adatok szerint is elrte a 109 001 ft, szemben az 55 365 egyb nemzetisg lakossggal. A visszacsatolt teleplsek nagy rszn a magyarok alkottk a tbbsget. Ez all csak Ungvr s Munkcs volt kivtel. Ruszin tbbsg volt Als- s FelsRemete, Munkcsvralja, Vrkulcsa, Tiszassvr, Verbc s Ungdarc. Nmet tbbsg Alsschnborn, Psahza s Vrpalnka. A krptaljai nagyobb vrosok hovatartozsa azrt volt krdses, mert a csehszlovk idkben a beteleptsekkel s a npszmllsok sorn elkvetett csalsokkal mestersgesen lecskkentettk a magyarok ltszmt. Tekintsnk bele ezekbe az adatokba: UNGVR v sszlakossg 1910 21 630 1930 35 628 1941 38 659 MUNKCS v sszlakossg 1910 23 406 1930 34 267 1941 36 797 Magyarok 15 864 7 600 27 896 Szzalkarny 73,3 % 21,3 % 72,4 % Szzalkarny 59,3 % 18,2 % 57,8 %

Magyarok 13 880 6 227 21 277

rdekes meggyelni, hogy br Ungvr sszlakossga 1930 s 1941 kztt alig 3 ezer fvel gyarapodott, addig a magyarsg ltszma kb. 20 ezer fvel nvekedett. Ugyangy Munkcson is, ahol az sszlakossg alig 2 ezer, mg a magyarsg ltszma 15 ezer fvel ntt. Teht nem mondhatjuk, hogy a lakossg sszettele a nagymrtk beteleplsek miatt vltozott meg. Ha gyelembe vesszk azokat is, akik a rendszervltozssal egytt nemzetisget is vltoztattak, 222

PERLI-E MG EZT A HONT MS?

valamint azokat, akik esetleg kt vagy tbb nyelven is beszltek, s nem tudtk pontosan meghatrozni nemzeti hovatartozsukat,mg akkor is magas ez a szm. ppen ezrt biztos, hogy sem az Ukrn Sajtiroda, sem pedig az angol lapok nem a hiteles npszmllsi adatokra hivatkoztak. Klnsen visszautastsra szorul Alekszandr Ugrin azon lltsa, hogy a visszacsatolt falvak mind j magyar megnevezst kaptak. Ha nem esett volna nehezre az utnajrs, akkor rjtt volna, hogy ezek a teleplsek tbb vszzada ugyanazt a nevet viseltk s nem 1938-ban kereszteltk el ket. Pldul Beregszsz!! Remlem, ha a kzeljvben valaki foglalkozni fog a tmval, elbb alaposan utnanz a tnyeknek s az adatoknak, s nem dl be mindenfle lgbl kapott hradsnak, legyen az akr az Ukrn Sajtiroda anyaga is. 2. Karcolatok a krptaljai zsidsg trtnetbl* Egy vszzada a mai Krptalja (akkor mg a Magyar Kirlysg ngy vrmegyje) kzel 410 ezer lakosa kzl 105 ezer f (25,7 % ) vallotta magt magyar anyanyelvnek. Az ssznpessg majd 60 % -t kitev ruszinok szma meghaladta a 244 ezret. A XIX. szzad msodik felben a Krptok szakkeleti lengyel, ukrn elterbl (Galcibl) egyre nagyobb tmegekben rkez zsidkat (kb. 58 ezer f) a statisztika nem is vette nyilvntartsba, mert tbbnyire nmet vagy magyar anyanyelvnek tntettk fel magukat. rja Kocsis Kroly s Kocsisn Hdosi Eszter Magyarok a hatrainkon tl A Krpt-medencben cm knyvben. A vidk kt legnagyobb vrosnak (Ungvr, Munkcs) lakossgnak kb. 3040 % -a zsid valls volt. Ugyanitt a magyarok rszarnya elrte a 7382 % -ot, amibl az kvetkezik, hogy a zsidk tbbsge magyar anyanyelvnek vallotta magt. A trianoni bkedikttum (1920) rtelmben a mai Krptalja Podkarpatska Rus Rusinsko nven a Csehszlovk kztrsasg ktelkbe kerlt. A magyar anyanyelv zsidsgot s cignysgot itt kln etnikai kategriba soroltk. Ekkor a vidken 80 132 zsid lt, ami az sszlakossg 12,9 % -t tette ki. Az 1910-es npszmlls sorn 36 236 izraelita valls, de magyar anyanyelv szemly lt Krptaljn. 1921-ben a csehszlovk hatsgok npszmllst tartottak, amely sorn az alapkritrium nem az anyanyelv, hanem a nemzetisg lett, s gy sok visszalsre adott lehetsget. E npszmlls szerint a vidken ekkor 79 715 zsid lt. Izraelita vallsnak, de magyar anyanyelvnek csak 6 863 szemly vallotta magt. 223

ZUBNICS LSZL

Ekkor a krptaljai zsid lakossg 87,30 % -t zsid, 7,73 % -t magyar, 3,87 % -t rutn, 0,75 % -t csehszlovk s 0,30 % -t nmet nemzetisgnek rtk be. Az 1930-as npszmlls adatai szerint Krptaljn 91 255 zsid lt, 5870 f pedig izraelita vallsnak, de magyar anyanyelvnek vallotta magt. A vidk zsid nemzetisg lakossga kb. 0,5 % -al nvekedett. Az els bcsi dnts (1938. november 2.) Ungvrt, Munkcsot s Beregszszt visszacsatolta Magyarorszghoz. Ksbb, Szlovkia fggetlenn vlsa s a cseh orszgrszektl val elszakadsa utn (1939. mrcius 14.) Magyarorszg birtokba vette Krptalja egyb, tlnyoman ruszin lakossg terlett is./3/ Az ezutn bekvetkezett msodik vilghbor klnsen a zsidk szmra hozott igen sok szenvedst. Nmetorszgban a zsidgylletrl ismert Adolf Hitler s a nemzeti-szocialista prt jutott hatalomra, amely clkitzsei kztt a zsidsg teljes megsemmistst clozta meg. A galciai zsidk nagyritkn Uzsokra s Nagybereznra be szoktak jnni, de ezek elgg szemmel vannak tartva s a szablyok betartsra vannak ktelezve olvassuk egy 1900-as jelentsben. De milyen szablyokrl is van itt sz? A fszolgabr ez esetben minden bizonnyal az 1886. vi XXII. trvnycikkelynek a telepls s kzsgi ktelkbe val felvtelrl szl 15. -ra s a klfldiek ktelez bejelentse, nyilvntartsa s ltalban a klfldiekkel szemben ktelez eljrs szablyozsa irnt 1888. augusztus 11n kiadott 54091. szm belgyminiszteri kzrendeletre hivatkozott. A hatsgok pedig mindent elkvettek a galciai zsidbevndorls megakadlyozsra, vagy legalbb lelasstsa rdekben. Tbb korabeli irat tanskodik ezekrl az intzkedsekrl, s vgrehajtsuk klnbz mdszereirl. me nhny plda: Az ungvri jrs fszolgabrjnak jelentse szerint a bevndorls, mihelyt a folyamatot megakadlyozand vintzkedsek a napi lapokban kzlve lettek, nagymrtkben lelassult. Egy eset trtnt csak, a csendrk egy bevndorolt egynt elvezettek, munkanlkli csavargs miatt megbntettk, majd hazjba visszatoloncoltk. A nagykaposi jrs fszolgabrja pedig olyan rendeletet adott ki a kzsgi brknak, amely szerint a galciai zsidkat, mgha tlevllel volnnak is elltva, de koldulssal foglalkoznak, tartztassanak le, majd Ungvrra, mint toloncllomsra ksrjk, ahonnan majd Galciba val kitolonculsukrl az illetkesek intzkednek. Idejvet a galciai zsidk rendszeresen a csapi vastllomson szlltak ki, s innen rasztottk el a jrst. Ez ellen a csapi rendrparancsnok azt az utastst kapta a fszolgabrtl, hogy a bevndorl zsidkat ott az llomson rgtn tartztassa le, majd adja t ket a tglsi brnak, aki kteles volt ket 224

PERLI-E MG EZT A HONT MS?

Ungvrra ksrni s a rendrkapitnyi hivatalnak tadni, s innen Galciba visszatoloncolni. A galciai zsidkkal kapcsolatban teht sszegzskppen megllapthatjuk, hogy beznlsk ellen intzkedsek lettek foganatostva, gy letelepedsk a mai Krptalja terletn egyszeren lehetetlenn vlt. Persze mint mindig, itt is akadtak kivtelek, akik akr furfanggal vagy protekci segtsgvel, de megtalltk a kiutat, s a hrom megye valamelyiknek terletn maradhattak csaldjukkal egytt. Nhny vvel ksbb (a XX. szzad els veiben) egy jabb zsid npvndorls rintette Krptaljt. A korabeli dokumentumok tansga szerint Romnibl a zsidk sanyar helyzetk miatt tmegesen vndoroltak ki, s kzlk sokan Magyarorszgot vlasztottk clllomsul, azon bell pedig Mramaros, Bereg, Ung s Ugocsa megyket. Ezek ugyan nagyobbrszt Amerikba vagy valamelyik eurpai orszgba szl tlevllel rendelkeztek, de ettl fggetlenl tbben megksreltk a Magyarorszgon val letelepedst. Persze a nagyszm zsidbeznlst a hatsgok most sem nztk j szemmel, s a folyamat megszntetsre trekedtek. Ez gyben a magyar kirlyi belgyminiszter 1900. prilis 1-jn grf Trk Jzsef Ung vrmegye fispnjhoz cmzett levelben a kvetkezkppen rt: ... Minthogy ily teljesen vagyontalan egyneknek az orszgban val tartzkodsa gy kzgazdasgi, mint rendri szempontbl az orszg lakossgnak rdekeivel ellentkezik, s ezrt meg nem engedhet... Ezek utn felkrte a fispnt, hogy intzkedjen, s abban az esetben, ha a kormnyzatra bzott trvnyhatsg terletre ilyen zsidk rkeznek, azoknak lakhatsi vagy letelepedsi engedlyt ne adjon, hanem a fennll szablyok szerint az orszg terletrl ket toloncolja ki. Az gy folytatsaknt a fispn 1900. prilis 5-n 105. szm alatt rendeletet adott ki, amelyben utastotta a jrsi fszolgabrkat, hogy a Romnibl bevndorl zsidk ellenrzse cljbl szltsk fel az ellenrzsk alatt ll krjegyzket s kzsgi elljrkat, hogy az idegen zsidsgot folyamatosan gyelemmel ksrjk, s azoknak letelepedst semmilyen krlmnyek kztt meg ne engedjk, s kitoloncolsuknl szigoran a fennll szablyok szerint jrjanak el. Az 1900. jlius 25-i belgyminiszteri rendelet rtelmben csak azok a zsidk jhettek be az orszgba, akik az tlevlhez az Eurpn kvl vagy azon bell fekv kivndorlsi hely vgllomsig rvnyes vasti, illetve hajjeggyel, vagy pedig az t megttelhez szksges kszpnzzel rendelkeznek. A nem kivndorl, hanem zleti, egszsggyi, szrakozsi szndkkal belpkkel szemben a korbbi jogszablyok maradtak rvnyben. rdekessgknt megemlthet, hogy a minimlis pnzsszeg, amivel a kivndorlnak (10 ves koron fell) rendelkeznie kellett az esetleg mr 225

ZUBNICS LSZL

megvltott vonat vagy hajmenetjegy rtknek beszmtsval legalbb 400, a 210 ves gyermekek szmra pedig 200 korona volt. gy a Galcibl, mint a Romnibl rkez, s azutn valamilyen mdon leteleped zsidkat a statisztikai hivatal nem vette nyilvntartsba, mert magyar vagy nmet anyanyelvnek vallottk magukat. A kt bevndorls sorn itt ragadt zsidk szma megkzeltette a 6570 ezret. A XX. szzad els vtizedben a zsidk Krptaljn teljesen beilleszkedtek a vidk trsadalmba. Nagyrszt kereskedelemmel foglalkoztak, de megtallhatk voltak az iparban, a hivatalokban, az egszsggyben, az oktatsban, a szrakoztat iparban st mg a mezgazdasgban is. Egy 1910-ben kszlt felmrs szerint leginkbb az iparilag fejlett vrosokban ltek, de megtallhatk voltak a kisebb vrosokban s a falvakban is. Legnagyobb szmban az akkori megyeszkhelyeken ltek. Ez bizonyra sszefggtt azzal, hogy az ottani lehetsgeik sokkal tgasabbak voltak. Meglep viszont, hogy az olyan iparilag fontos vrosban, mint Szlatina, amely jelents szerepet jtszott az Osztrk-Magyar Monarchia sbnyszatban, egyetlen zsid csald sem lt. A trianoni hatrmegvonsok utni megrzkdtats, a Tancskztrsasggal jr kommunistaellenes flelmek, a megtorlsok, a meglhetsi bizonytalansg bnbakja a zsidsg lett. Az llami szintre emelt politikai antiszemitizmus els trvnye a numerus clausus volt, amely az I. vilghbor utni Eurpban elszr emelt korltokat (1920 majd 1928) a zsid rtelmisg rovsra. Az 1920as nemzetgyls 25 trvnycikkelye 6 szzalkra korltozta az egyetemekre s fiskolkra felvehet izraelita valls hallgatk szmt. Az els zsidtrvny, amelyet a Darnyi-kormny bocstott ki 1928. mjus 5-n 20 szzalkban llaptotta meg az rtelmisgnek az sszfoglalkoztatsban val rszvtelt. Az 1939-es msodik zsidtrvny mr faji alapokra helyezte a zsidsg fogalmt, s a foglalkoztatott zsidk arnyszmt 6 % -ban hatrozta meg. Az 1941-es harmadik zsidtrvny megtiltotta a zsidk s nem zsidk hzasodst, illetve a hzassgon kvli nemi kapcsolatt. Az j trvny zsidnak nyilvntott mindenkit, akinek legalbb kt nagyszlje zsidnak sz-letett s szrmazstl fggetlenl mindenkit, aki a zsid hitfelekezthez tarto-zott. A gazdasgi vlsg, a magyar revzi ignye a ncizmus megersdsvel a nmet politikai trekvsek melletti knyszerplyra sodortk Magyarorszgot. Mg a nmet befolys alatt ll nyugat-eurpai terletek zsidsga kzvetlen letveszlyben volt, addig a magyarorszgiak 1944. mrcius 19-ig, a nmet megszllsig viszonylag biztonsgban reztk magukat. 1939 szeptemberben tbb mint 100 000 lengyel menekltet kztk mintegy 10 000 zsidt fogadott be Magyarorszg, ezzel Eurpban pldt mutatott a menekltkrds humnus kezelsre. 226

PERLI-E MG EZT A HONT MS?

A nmet nyoms ersdsvel azonban a zsidkat jogfosztsok, atrocitsok rtk, amelyek mr jeleztk az t vgt. Az nvdelmi reex mg ekkor sem alakult ki bennk. A zsidtrvnyek egyik oldalrl engedmnyeket tettek a fasiszta Nmetorszg nyomsnak, s a jobboldali magyarorszgi prtok kvetelseinek, gy a vgs megolds egyelre halaszthat volt. Msik oldalrl feladtk a polgri jogegyenlsg elvt, gy legalizltk a zsidk nagymrtk jogfosztottsgt, kirekesztst, s gyakorlatilag ellenrizetlenl s bntetlenl hagytk rvnyeslni a helyenknt szlssges megnyilvnulsokat. A bcsi dntsek utn az ismt Magyarorszghoz kerlt terleteken a zsidk ldzse, bntalmazsa elszaporodott, annak ellenre, hogy a magyar zsidsg az utdllamok terletn a magyarok mellett nknt vllalta magyarsgt s a ketts kisebbsgi sors minden htrnyt. 1941 augusztusban Galciba (Kamenyec Podolszkba) deportltak az orszgbl 1618 000 n. rendezetlen llampolgrsg zsidt, ahol ugyanezen augusztus 2728-n a fasizldott ukrn rendrsg s a nmetek lemszroltk ket. Ugyangy trtnhetett meg az 1942-es jvidki szgyenletes vrfrd is. Szmos halad gondolkods, liberlis politikus fellpett a zsidk deportlsa ellen, a kormny politikjt leginkbb Bajcsy-Zsilinszky Endre kisgazdaprti politikus brlta. A zsidtrvnyek vgrehajtsnak menett hen tkrzik a Krptaljai Terleti llami levltrban tallt dokumentumok s gyjtvek. Ezekbl kvetkezik egy csokorra val: 1942-ben a Magyar Kirlyi Fldmvelsgyi miniszter az 1942: XV.t.c. 3. rtelmben az tengedsre ktelezett kteles volt a kijellt ingatlant, alkotrszt s tartozkokat olyan llapotban megrizni, ahogy az 1942. szeptember 6-n tallhat volt, s a gazdlkods eddigi menetrendje szerint elvgezni a szoksos mezgazdasgi munkkat (talaj-elksztst, vetst, ltetst, nvnygondozst) mindaddig, amg az ingatlant az Orszgos Fldhitelintzet, illetleg az ungvri m. kir. erdigazgatsg birtokba nem veszi. Megengedhet volt a hatrozat kzbestse utni 30 napon bell az 1942: XV.t.c. 10. -ban meghatrozott korltok kztt kt pldnyban a miniszter nevre panaszt benyjtani, de a panasz benyjtsa utn a hatrozat vgrehajtst nem halasztottk el. A vghatrozat hiteles msolatt megkaptk az rintettek, illetve: 1. a nagykaposi kir. jrsbrsg, mint telekknyvi hatsg; 2. az ungvri m. kir. pnzgyigazgatsg; 3. az ungvri m. kir. adhivatal; 4. Ung megye fispnja; 5. a Tiszajobbparti Mezgazdasgi Kamara; 227

ZUBNICS LSZL

6. az Orszgos Vitzi Szk; 7. a vrmegyei m. kir. gazdasgi felgyelsg (2 pldnyban); 8. az Ung vrmegyei kzigazgatsi bizottsg gazdasgi albizottsga; 9. rdarma kzsg elljrsga; 10. az orszgos Fldhitelintzet ( 3 pldnyban); 11. az Orszgos Szocilis Felgyelsg; 12. a m. kir. erdigazgatsg Ungvr (2 pldnyban). A hatrozathoz a kvetkez indoklst csatoltk: Az tengedsre kijellt ingatlanok tulajdonosai a rendelkezsekre ll adatok szerint az 1942: XV.t.c. 9. -a rtelmben zsidknak tekinthetk. Hasonl rendeleteket tbb alkalommal is kiadtak. Ilyen pldul az 544.452/1942. szm is. Ebben Ungvr vros polgrmestere kimutatst ksztett, amelyben felsorolta azon ingatlantulajdonosok neveit, akiknek mezgazdasgi ingatlanait a m. kir. honvdkincstr az ungvri repltr kibvtsekor ignybe vett. E szerint 62 fldbirtokostl sszesen 142 ha 7908 m. ingatlant vettek ignybe. A birtokosok kztt 7 zsid volt, akiktl az 1942: XV.t.c. 9. -a rtelmben vettk el a fldet, amely terletileg 82 ha 9518 m. tett ki, teht az sszterlet tbb mint 57 %-t. Kzlk a legnagyobb birtokkal az albbi szemlyek rendelkeztek: a/ Dr. Grnwald Antal 29 ha 1441 m, b/ Dank Jnos s Mihly 32 ha 6591 m. Grf Teleki Pl, m. kir. fldmvelsgyi miniszter 270. 758/41. szm rendelete 15 ungvri zsid fldbirtokost rintett: 1/ Dr. Flp Sndor 1 kat. hold 1285 l 2/ Klein Ferenc 7 kat. hold 752 l 3/ Oestereincher Emnuel 8 kat. hold 965 l 4/ Branfeld Mric 1 kat. hold 839 l 5/ Mandel Magda 5 kat. hold 989 l 6/ Dr. Szab Jzsef 1 kat. hold 972 l 7/ Grsz Izidorn 1 kat. hold 408 l 8/ Dr. Guttman Sndor 3 kat. hold 410 l 9/ Dr. Oestereincher Aladr 5 kat. hold 649 l 10/ Dr. Preusz Lszl 1 kat. hold 1454 l 11/ Dr. Leichtag Gyuln 1 kat. hold 147 l 12/ Reismann Sndor 1 kat. hold 602 l 13/ Dr. Brdy Mikls 2 kat. hold 1179 l 14/ zv. Rth Dvidn 3 kat. hold 390 l 15/ Klein Hermann 1 kat. hold 769 l. A hatrozatban megllaptottk a felsorolt ingatlanok ellenrtkt is, amelybe beletartozott az alkotrszek s tartozkok rtke is. A kat. holdak ellenrtkt 228

PERLI-E MG EZT A HONT MS?

bzban llaptottk meg.Ennek nagysga fggtt a fld minsgtl is. A legmagasabb rtk nhol meghaladta a 3600 kg bzt kat. holdanknt. A kat. holdanknt megllaptott ellenrtk csak abban az esetben illette meg az tengedsre ktelezettet, ha az tnylegesen birtokban volt az adott terletnek. A bznak pengre val tszmtsakor az 1940: IV. t.c. 36 -nak 5. bekezdst s a 280.000/1941 F.M. rendelet 10 -nak 4. bekezdst vettk gyelembe. A hatrozat indoklsul az szolglt, hogy az rintettek az 1939: t.c. korltoz rendelkezsei al estek, azaz zsidk voltak. Kzben egyre ntt azon zsid szemlyek szma, akiktl vagy akiket ingatlanaik tengedsre, laksuk elhagysra, illetve vagyonuk beszolgltatsra kteleztek. Csak Beregszszban 1943 mjusig az v kezdettl 1136 szemly volt kteles beszolgltatni csaldi vagyont. A legnagyobb port ifj. Weisz Ferenc s id. Weisz Ferenc beregszszi lakosok Horthy Mikls utcai ingatlanainak ignybevtele verte fel. Az gyk 1943. oktber 7-n kezddtt, amikor a polgrmester hatrozatot hozott ingatlanaik ignybevtelrl, s az gy trgyalsra felrendelte ket a vroshza tancstermbe. Gyjtvek: Kormnybiztos a zsidk anyagi s vagyonjogi krdseinek megoldsra Utasts A zsidk ltal elhagyott, illetleg a zsidk rizetbl, vagy rendelkezse all egybknt kikerlt ruhzati cikkek, gy- s fehrnemk, valamint lbbelik sszegyjtse s rtkestse trgyban Kelt: Budapest, 1944. aug-. 21. /10/ Zsidk lezrt zleteiben (zemeiben) lv ingsgok a hadsereg rszre val rtkestse. Kelt: Ungvr, 1944. szep. 2. /11/ Ungvr thj. vros polgrmestertl Trgy: Az 5 s 100 hold kztti zsid ingatlanok juttatsa trgyban. ELTERJESZTS Fispn rnak. Ungvr. Ungvr thj. vros kzigazgatsi bizottsgnak 1006/1942. szm alatt 229

ZUBNICS LSZL

hozott hatrozatt a m. kir. Fldmvelsgyi Miniszter rhoz val felterjeszts vgett Mltsgodhoz beterjesztem. Ungvr: 1942. dec. 1 Polgrmester Levl Grnwald Mr Mzes rdarmai lakosnak kb. 500 katasztrlis hold elsrang birtoka van Ungvr mellett az gynevezett Bozos tanyn. E birtok elsrang, j minsg fldbl ll s Botfalva, Sislc, Ungtarnc sznmagyar s rdarma rszben ruthn kzsgek fldhes, megbzhat lakossga kvnnak a birtokbl rszeslni. ... a Grnwald-fle birtok kisemberek rszre val ignybevtele s kiosztsa megtrtntessk. Ungvr, 1941. pr. 24. M. kir. kassai VIII. csendrkerlet 146. bn. 1944. Trgy: Vgh Pln szl. Mndi Ilona nagymuzsalyi lakos internlsa Fszolgabr rnak Beregszsz, 1944. mjus 3. 1944 prilisban az rs jrre Nagymuzsaly kzsgben bizalmasan arrl rteslt, hogy Vgh Pln szl. Mndi Ilona /szletett 1910.V.19. Nagymuzsaly kzsgben. r.k., frjes, hztartsbeli, nagymuzsalyi illetsg s odaval (197. hzszm alatti) lakos, rni olvasni tud, vagyontalan, lltsa szerint bntetlen, atyja nhai Jnos, anyja: Krmer Mria/ laksn nagyobb mennyisg ruhanemt rejteget, amit a zsidktl a gettba trtnt beszlltsuk alkalmval vett t. ... A vallomsbl (rszlet) 1944 prilisban, amikor a fenti rs jrrei a zsidk gettba val sszeszedst megkezdte, megjelent a laksn Keszetenbraun Irn nagymuzsalyi lakos s krte t, hogy engedje meg, hogy egy brndt a laksban eltehessen, amg vissza nem jnnek. Megjegyzs: Mivel a bent rt trgyakat, mint a zsidk ltal visszahagyott, a kincstr tulajdont kpez trgyakat a laksn rejtegette, s errl a hatsgoknak jelentst nem tett, valamint a beszolgltatsi ktelezettsget elmulasztotta, ezrt a 8.130/1939 vi B.M. rendelete alapjn internlsra javaslom. Nyomozta: Barth Andrs rm.jv. cs. Gbor Pl csendr. 230

PERLI-E MG EZT A HONT MS?

Sajnos a magyar trsadalom 1920 ta megszokta a zsidldzs klnbz fzisait, gy a deportlsokat is fsultan fogadta. Sokan ugyan sznalommal s egyttrzssel fordultak feljk, de ezek megfelel tmogatottsg nlkl csak elszigetelt kis csoportok lehettek. 1944. mrcius 19-e utn, amikor a nmet hadsereg megszllta Magyarorszgot, a vidki zsidsg sorsa megpecsteldtt. Az szakkelet-magyarorszgi zsidsg sszegyjtse 1944. prilis 16-n kezddtt meg. A csaldok csak fontosabb ruhadarabjaikat s lelmet vihettek magukkal. Pnzktl, kszereiktl mr a begyjts idejn megfosztottk ket. Az sszegyjts utn a zsidkat a legkzelebbi tborokba hajtottk, rendszerint a nagyobb vrosok, Munkcs, Ungvr, Beregszsz, Nagyszls, Huszt, Tcs tglagyraiba. A beregszszi zsidkat a Kont s a Vly tglagyrakban, valamint az gynevezett Weisz-gazdasg helyisgeiben ltestett gettban zsfoltk ssze. Krlbell 10 000 szemly volt itt Bereg megye klnbz falvaibl s Beregszsz vrosbl. Az sszegyjttt zsidkat mjus 16 -29-e kztt ngy transzportban deportltk. (Kassa vros llomsfnke feljegyezte az 1944ben a vroson thaladt hallvonatok adatait. Ezek szerint Beregszszbl az albbi szerelvnyek indultak a koncentrcis tborokba: mjus 16. - 3818 f, mjus 18 - 3569 f, mjus 24 - 2602 f, mjus 29 - 860 f.) A helyi vezetk nmelyike mindent megtett, hogy az sszezsfolt emberek nyomorn segtsen: br Pernyi Zsigmond, a parlament frendihznak elnke lelmiszerszlltmnyokat juttatott a nagyszlsi gettba. (Munkcson 13 ezer, Ungvron 18 ezer, Nagyszlsn 12 - 14 ezer, Huszton 11 ezer, Izn 7 ezer, Tcsn 10 ezer, Mramarosszigeten 12 ezer zsidt zrtak gettkban.) A gettkba zrt zsidkra kegyetlen sors vrt: Eichmann vezetsvel megkezddtt az alig msfl hnapig tart deportls. Mindez a magyar csendrsg aktv kzremkdsvel, a trsadalom beletrdsvel trtnt. A magyar rtelmisg kpviseli kzl tbben felemeltk szavukat a zsidldzs ellen, mg tbben vllalkoztak zsid csaldok rejtegetsre. Elssorban Id. Dr. Antall Jzsef (1896 -1974) llamtitkrrl kell szlnunk, aki a msodik vilghbor idejn menekltgyi kormnybiztosknt tevkenykedett, s a Magyarorszgra meneklt lengyelek, zsidk s ms ldzttek vdelmezje volt. Mrton ron, Erdly rmai katolikus pspke szmos frumon tlte el a zsidkkal szembeni intzkedseket. Sokat segtettek a klnbz klkpviseletek (svjci, svd, vatikni, spanyol, portugl) s a Nemzetkzi Vrskereszt, akik szmos tiokmnyt, menlevelet adtak ki menekl csaldoknak, s Budapesten zsidkat befogad hzakat vettek diplomciai vdettsg al. Angelo Rotta apostoli nuncius, Charles Lutz, a svjci kvetsg konzulja sokat tett a magyar, elssorban a budapesti zsidsgrt. Azonban Raoul Wallenberg, a svd kvetsg harmadtitkra az, aki a leginkbb kimagaslik kzlk. Kinevezsekor a tmeges 231

ZUBNICS LSZL

mret mentakcik, valamint a zsid s kisebbsgiek ldzsvel kapcsolatos helyzet nyomon kvetst kapta feladatul. A mentmunklatok elvgzsre egy szervezetet hozott ltre, amely 355 alkalmazottbl, 40 orvosbl, kt krhzbl s egy leveskonyhbl llt. A szovjet ostrom idejre a menlevelekkel, valdi s hamis klfldi iratokkal elltott zsidk szma elrte a 10 000 ft. Ezeket a szemlyeket 32 svd vdelem alatt lv hzban helyeztk el. (Budapest felszabadulsa utn Wallenberg Malinovszkij marsall trzskarhoz utazott, ahonnan nem trt vissza. A szovjet hatsgok csak 1957-ben ismertk el, hogy a diplomatt a szovjetuniba hurcoltk, ahol 1947-ben a Ljubjanka brtnben meghalt.) A magyarorszgi zsidk kzl nagyon sokan odavesztek a klnfle koncentrcis tborokban, de akik hazatrtek, azok sem tekinthettk mr hazjuknak ezt a vidket, ahol a fasizmus egyik vltozata, a kommunizmus uralkodott. Nem csoda teht, ha mra mr csak nhnyan maradtak. Emlkket egy-egy plet rzi. *Ezt a fejezetet Doma Istvnnal kzsen ksztettk.

3. Krptaljai autonmiatrekvsek a XX. szzadban 10 esztendeje kerlt sor az autonmia-npszavazsra Az els vilghbort lezr Prizs krnyki bkeszerzdsek vglegesen felosztottk az Osztrk-Magyar Monarchia terlett. szak-kelet Magyarorszg ngy vrmegyje (a ksbbi Krptalja) zmmel a Csehszlovk Kztrsasgnak jutott. Az errl szl saint-germaini bkeszerzds kikttte, hogy a szvetsges nagyhatalmak s a Csehszlovk Kztrsasg kztt 1919. szeptember 10n Saint-Germainben megkttt bkeszerzds alapjn, szem eltt tartva a csehszlovk llam egysgt, elismerik a Krptoktl dlre lak orosz np jogt nllsgra, az ltala belakott terleten szles kr autonmit biztostanak. Az autonmia, mint politikai fogalom mr nem volt ismeretlen a helyi kzssgek eltt, hiszen a Krolyi-kormny rutn vajdasg cmsz alatt mr foglalkozott a krdssel. Sajnos a vilghbor viszontagsgai lehetetlenn tettk a trvny valra vltst. A Csehszlovk Kztrsasg keretben tovbb folytatdtak az autonmiatrekvsek. Szmos autonmiatervezet szletett, tbbek kztt Brdy Andrs, Podkarpatszka Rusz els miniszterelnke tollbl. A prgai kormny csupn 1938 szn, az els bcsi dntst kveten biztostott korltozott autonmit a vidknek, ez azonban nem tudta megakadlyozni a bomlst. A 232

PERLI-E MG EZT A HONT MS?

Volosin Augusztin ltal Huszton kikiltott Podkarpatszka Ukrajna mindssze egyetlen napot ltezett, 1939. mrcius 15 16-n a magyar hadsereg megszllta Krptalja hegyvidki rszeit is. Teleki Pl miniszterelnk indtvnyra 1940. jlius 23-i dtummal megszletett A Krptaljai Vajdasgrl szl trvnytervezet, amely sajnos a hbors helyzet, illetve Teleki ksbbi ngyilkossga miatt csak papron maradt. A msodik vilghbor befejezse utn Krptaljt Ukrajnhoz, illetve a Szovjetunihoz csatoltk. Mivel a Szovjetuniban akkor mr lteztek klnfle autonmiai formcik, a viszonylagos konszolidlds utn felvetdtt a krptaljai magyar autonmia megteremtsnek krdse. 1945 vgn s 1946 elejn a helyi lapokban rs is megfogalmazdott a krdssel kapcsolatban. Mint kiderlt, mindez csak politikai fogs, mzesmadzag volt, mert az 1946. vi tancsi vlasztsok utn a krds lekerlt a napirendrl, olyannyira, hogy a felvetse is bnnek szmtott, szorgalmazi ldztetsnek voltak kitve. 1963-ban az oroszorszgi oktberi forradalom s a magyar tancskztrsasg veternjainak beregszszi csoportja a krptaljai terleti szervekhez, st maghoz Hruscsovhoz fordult a krptaljai magyarsg autonmija, kollektv jogainak biztostsa rdekben, de nyomban elhallgattattk ket. A krptaljai magyarsg nrendelkezsnek gye 1989 nyarn-szn kerlt napirendre. Augusztusban megjelent az SZKP A prt nemzetisgi politikja a jelenlegi krlmnyek kztt cm platformtervezete, amely kiltsban helyezte jabb nemzetisgi formcik ltrejttt. Most mr nem magnemberek vagy kis csoportok vllaltk fel az gyet, hanem a KMKSZ beregszszi jrsi szervezete (elnk Dalmay rpd), amely 1989. mrcius 19n alakult meg. Krptalja hivatalosan mintegy 160 ezer magyar nemzetisg lakosa hrom nyelvsziget Tcs, Visk, Aknaszlatina-, valamint a hegyvidki szrvnymagyarsg s a nyelvhatron kvlre szorult hrom vros Ungvr, Munkcs, Nagyszls kivtelvel egysges tmbben, jl elhatrolhat nyelvterleten l teljesen indokolt volt ht nrendelkezsi jognak biztostsa. A Krpti Igaz Sz hasbjain Pro s kontra rovatcm alatt szmos rs ltott napvilgot az autonmia mellett, illetve ellen. Ennek a vitnak egyik darabja az az eddig mg nem publiklt, valsznleg bels hasznlatra kszlt feljegyzs, amely az akkori viszonyokat tkrzi. Mit akarunk? A sok vihart kavart autonmia krdst ideje most mr szlesebb sszefggseiben, mintegy magasabb szinten is megvizsglni. Mert el kell dntennk, mit akarunk, mi az a tvlati cl, amelyet autonmival vagy anlkl el akarunk rni. Abban gondolom mindnyjan egyetrtnk, hogy a cl a krptaljai magyarsg egsznek megrzse s kiteljestse. Hogyan? 233

ZUBNICS LSZL

Nyilvnval, hogy minden cl elrshez meghatrozott stratgia s taktika szksges. Mrmost megkrdezzk: mi a dntbb az elbbi vagy az utbbi? Azt nemigen kell magyarzgatnunk, hogy minden taktikai lps annyiban jogosult, amennyiben egy nagyobb koncepciba a stratgiba illeszkedik. Az autonmia krdse mindezidig gy merlt fel: j taktika vagy sem? Azt senki sem krdezte meg, vajon beleillik-e tvlati elkpzelseinkbe, stratginkba? Teht azt kvnjuk, hogy az autonmia szksgessgrl ne szk horizont pillanatnyi elnyk sodrsban dntsnk, hanem belehelyezve azt a magyarsg sorsnak tvlati lehetsgeibe. Ha ebben egyetrtnk, akkor feltehetjk a legslyosabb krdst. Milyen formban? Milyen formban, milyen formciban kpzeljk a krptaljai magyarsg jvjt? Ez a krds a legfontosabb, hiszen e szerint kell alaktani stratginkat, s ennek kell eldnteni az autonmia szksgessgt is. Krptaljn kt szmottev etnikum van - a ruszin s a magyar. A krnyez orszgok, amelyekhez ezek etnikai vonzdsuk folytn kzel llnak Ukrajna s Magyarorszg. (Nem hiszem, hogy valaki szmra mg ktsges lehet, hogy a SZU hamarosan kln llamokra bomlik.) Ngyfle elrendezs kpzelhet el: 1. Krptalja Ukrajnhoz tartozik (esetleg magyar autonmival); 2. Krptalja Magyarorszghoz tartozik (ruszin autonmival); 3. j hatrt vonnak etnikai alapon; 4. Krptalja nll (valamilyen formban). A ngy kzl vlasztanunk kell. Azt, amelyik a legkvnatosabb, s amelynek legalbb valamicske politikai realitsa van. Ha vlasztottunk, akkor majd meg kell vizsglnunk, szksg van-e autonmira ennek a tervnek a megvalstshoz. Hogy knnyebben dnthessnk, vizsgljuk meg kzelebbrl a ngy vltozatot. Kezdjk a knnyebbekkel. A 2. varinsnak, teht, hogy Krptalja Magyarorszghoz tartozzon, annak ellenre, hogy a magyarok szemben kvnatos lehet, csekly a politikai realitsa. Egyrszt nem valszn, hogy a ruszinok tbbsge Magyarorszghoz akar tartozni, msrszt nem valszn, hogy Magyarorszgnak szksge van egy majd egymillis kisebbsgre, s akkor a gazdasgi problmkrl mg nem is szltunk. Tovbb a nemzetkzi erviszonyok a dntek, a nagyhatalmak beleegyezse nlkl ez irnyba rdemi lps nemigen tehet. Mindenesetre megegyezhetnk abban, hogy ennek a varinsnak a stratgija nem ignyel autonmit. Egsz egyszeren felesleges. A 3. varins is csupn a nagyhatalmak beleegyezsvel vihet keresztl. Mivel kivitelezse risi politikai s gazdasgi bonyodalmakat okozna, s azonfell egsz lavint indtana el, politikai realitsa kicsiny. Msrszt ez a 234

PERLI-E MG EZT A HONT MS?

mdszer nem oldan meg a krptaljai magyarsg egsznek sorst, csupn lecskkenten a kisebbsg szmt, jabb, ruszin kisebbsget teremtve, ami jabb ktoldal srtdsnek lehet kimerthetetlen forrsa. Mindazonltal ennek kvnatossgt a magyarsg krben statisztikailag gy kzepesnek tartom. Ami az autonmit illeti, ez esetben pontosan az autonm rsz kerlne t a hatr tloldalra, hogy ott aztn automatikusan rtelmt vesztse. Teht hossz tvon nem lesz r szksg Ennek ellenre ebben a vltozatban az autonmia j technikai alapot jelent a hatrmdosts szmra. Mint ltjuk, az emltett kt varins nagy nemzetkzi-politikai s egyb nehzsgekbe tkzik. gy, hogy a gyakorlatban, legalbbis egyenlre csak az 1-es s a 4-es varins kztt vlaszthatunk. Teht sszefzzk jvnket Ukrajnval, vagyis hagyunk mindent a rgiben, vagy valamilyen formban nllstjuk magunkat. Az 1. varins azt jelenti, hogy vglegesen Ukrajnban akarunk berendezkedni, esetleg tbb szz vre. Lehet, hogy ez szubjektv vlemny, de gy tlem, hogy ennek kvnatossga a magyarsg, st a ruszinsg krben is csekly, politikai realitsa viszont nagy. Ebben az esetben jra fel kell vetnnk az autonmia gondolatt, immr taktikai szinten. Azrt gy, mert az autonmia vgs soron vdelmet, konzervlst jelent, de pp ezrt jvbe mutat tvlata nincs. Ebben a varinsban az autonmia mr nem nhet sehov, szksgessgt majd a taktikai szint vitnak kell eldntenie. Ha a 4. varinsot vlasztjuk, gy fel kell ismernnk azt a tnyt, hogy ezt egyedl nem tudjuk megcsinlni, ehhez ssze kell fogni a ruszinokkal. gy vlem, ennek a vltozatnak br csak kzepes, de van politikai realitsa, a kvnatossga nagyobb a kzepesnl. Mrmost ebben az esetben az autonmia krdst differencilni kell. Mert egy eljvend nll Krptaljn, ahol a ruszin s a magyar etnikum mr dominns tnyez, teljesen j trtnelmi szituci alakul ki, amelyben termszetesen jra fel lehet majd vetni az autonmia krdst, megint csak taktikai szinten, br egy ilyen llapot a krdseket is j mdon veti majd fel. Ami a jelen pillanatot illeti, ebben a varinsban az autonmia kifejezetten kros, hiszen lehetetlenn tenn a ruszinokkal val sszefogst. sszefoglalva, ha ezt a clt vlasztjuk, akkor semmikppen sem szabad autonmit kvetelni, amg Krptalja nem nll. Nhny becslt adat az 50 %-os etnikai hatrral zrt autonmival kapcsolatban: Krptalja terlete 12 800 ngyzetkilomter ebbl az autonmia 1 500 ngyzetkilomter (11,7 %), az tlagos npsrsg 98 f/km2*, az autonmia npsrsge 110 f/km2*. Krptalja lakossga 1 252 000, ebbl az autonmia 235

ZUBNICS LSZL

lakossga 160 000 (12,8 %). Az autonmia etnikumai: 130 000 magyar, 30 000 ruszin, ami az utbbinak 19 %-os kisebbsget jelent. A kvl maradt magyarok szma 60 000, ami 31,5 %. Az autonmia magyar iskolinak szma 74, a kvl maradt magyar iskolk szma 10. Krptaljn 2 262 lakosra jut egy magyar iskola. Az autonmin bell 1 757, az autonmin kvl 6 000 lakosra jut egy. Az autonmia terlete mintegy 80 % agrrterlet. Erdsltsge kb. 5 %. Ipari fejlettsge nem ri el a krptaljai tlagot. De mi is trtnt 10 vvel ezeltt? Ukrajna fggetlensge kikiltst kveten szksg volt egy ssznpi npszavazsra, amely megersti a Legfelsbb Tancs ltal hozott hatrozatot, s ezzel Ukrajna fggetlensgt. Ugyanerre a napra tztk ki Ukrajna elnknek megvlasztst is. Krptaljn, illetve a Beregszszi jrsban ehhez mg egy, illetve kt, az autonmival kapcsolatos krds trsult. Kt httel a szavazsok eltt Krptaljra ltogatott az egyik legeslyesebb elnkjellt, Leonyid Kravcsuk, a Legfelsbb Tancs elnke, akinek a javaslatra a megyei tancs a szavazlapon az autonmia megfogalmazst klnleges nkormnyzati adminisztratv terletre javtotta. 1991. december 1-jn a terleti szavazson 546 450 ember (terletnk felntt lakossgnak 78 szzalka) szavazott arra, hogy Krptalja a fggetlen Ukrajna keretben klnleges nkormnyzati adminisztratv terlet legyen. Mi trtnt ekkor a Beregszszi jrsban? A KMKSZ beregszszi jrsi szervezetnek elnksge kezdemnyezsre a jrsi tancs KMKSZ-frakcija elterjesztse utn 1991. december 1-jre npszavazst rendeltek el e krdsben a Beregszszi jrs terletn. Felhvssal fordultak a jrs lakossghoz, felvzolva a magyar autonm krzet ltrehozsnak vrhat politikai, kulturlis s gazdasgi elnyeit. Ekkor szletett meg a ngy IGEN-szlogen, azaz igen Ukrajna fggetlensgre, Leonyid Kravcsuk elnksgre, Krptalja klnleges nkormnyzati adminisztratv sttusra, illetve a Beregszszi kzpont Magyar Autonm Krzetre. Ezt kveten az esemnyek gyorsan prgtek. A npszavazson a Beregszszi jrsban szavazsra jogosult 61 071 llampolgr kzl 53 442 vett rszt (81,5 %), a szavazcduln szerepl krdsre Akarja-e, hogy a Beregszszi jrsban magyar autonm krzetet hozzanak ltre? 43 482 vlasztpolgr (81,4 %) felelt igennel, teht a magyarokon kvl a jrsban l ruszinok, oroszok s ukrnok jelents rsze is. A Beregszszi Jrsi Tancs 1992. janur 30-n megtartott X. lsszaka jvhagyta, rvnyessgben megerstette a npszavazs eredmnyeit, majd azokat a terleti (megyei) tancs is 1992. mrcius 6-n elismerte. Ezt kveten a Beregszszi Jrsi Tancs kpviseli felhvssal fordultak a terleti tancs s a legfelsbb tancs kpviselihez. 236

PERLI-E MG EZT A HONT MS?

Ennl a pontnl megszakadnak a szlak, kvethetetlenn vlnak. Tny: az ukrn parlament nem foglalkozott a Beregszszi Magyar Autonm Krzet krdsvel. Megszletett viszont 1992. jnius 25-n A nemzeti kisebbsgekrl szl trvny, amely csak kulturlis autonmit helyez kiltsba a nemzetisgek szmra. Igaz az els olvasatban mg szerepelt az a hrom cikkely, amely nemzetisgi kzigazgatsi egysgek ltrejttt tette volna lehetv. Meg nem erstett forrsok szerint ppen Sepa Vaszil, a magyar tbbsg vlasztkerlt parlamenti kpviselje volt az, aki szorgalmazta e hrom cikkely kiemelst. Hasonl szellemben, teht csak a nemzeti-kulturlis autonmihoz val jog tudomsul vtelvel szletett meg 1993. prilis 30-n Ungvron Jeszenszky Gza s Anatolij Zlenko klgyminiszterek alrsval az ukrn-magyar kzs kzlemny. Az autonmiatrekvsek vgre a pontot az ukrn-magyar alapszerzds ratikcija tette fel 1993. mjus 11-n.

237

ZUBNICS LSZL

X. FEJEZET. A MAGYAR CMERTAN TRTNETE


Cmernek tekintjk azokat az brzolsokat, amelyben a heroldalakok s/ vagy cmerkpek a pajzsmezben helyezkednek el; amelynek lnyege a tarts hasznlat vagy fejedelmi adomnyozs volt; amely trklhet tarts hasznlat (szoksjog) vagy kirlyi adomnyozssal kapott rklsi jog alapjn jtt ltre. Csky Imre. Magyarorszg vrmegyi a XVIIIXIX. szzadban. A heraldika (cmertan) a cmerek rendszere, illetve a velk foglalkoz tudomny sszefoglalsa. Azonban ez a rvid meghatrozs nem kpes teljessgben visszaadni a tudomny lnyegt, amely a mai napig nem vesztett jelentsgbl, hiszen cmerekkel a legvratlanabb helyeken, pl. klnbz pleteken tallkozhatunk nap mint nap. Ezek kzl a legrtkesebbek a cmergyjtemnyek, az almanachok. A legrgebben sszelltott almanach a Zrichi, amely 1335 s 1345 kztt kszlt. Eredetileg 587 cmerbrzolst tartalmazott (ma csak 428-at), 4 fejezetbl llt, azonban az utols elveszett. A magyar cmertan szempontjbl az az rdekessge, hogy olyan formban tnteti fel a kirlyi cmert, ahogy a magyarorszgi cmertanban soha nem brzoltk. Az almanachok kzl a legismertebb a Gothai Almanach, amelyben a Szent Rmai Birodalom nevezetesebb nemzetsgeinek s csaldjainak cmerei s leszrmazsi lblzatai kerltek kzreadsra. Mr a nemzetsgi trsadalomban ltrejtt egy olyan jelrendszer, amely a tulajdonost jellemezte, rmutatott tulajdonsgaira, azonban ezeket a tulajdonos szabadon vltoztathatta. Ms jelrendszereket alkalmaztak az antikvits hadseregeiben, a klnbz fegyvernemek megklnbztetsre. Ezek tovbbfejlesztett vltozatai jelentek meg keresztes hbork (XI-XIII. sz.) idejn. A keresztes hadjratok sorn, amelyeket a Szentfld felszabadtsra szerveztek az eurpai hatalmak, igen sok orszg lovagja fordult meg a harcokban. Igen fontos volt, hogy a (csapat)vezr jelvnyei (t.i. zszlaja, pajzsa, ksbb pedig sisakdsze) jl lthatk legyenek a harc sorn, segtsget (tmpontot) nyjtsanak a csata utni gylekezre. Ezzel prhuzmosan minden lovag igyekezett valami mdon kitnni, ezrt a sznek egyszer kombincii mellett a zszlkon s a pajzsokon egyms utn tntek fel a mtikus s a vallsbl vett gurk, szemlyek. Jelents szerepet jtszott a cmerek fejldsben a lovagi torna. Eleinte csak a katonai felkszlst szolglta, ksbb nneplyes alkalomm vlt, s a 238

PERLI-E MG EZT A HONT MS?

fejedelmi, fri udvarok pomps ltvnyossga lett. Eltrbe kerlt a lovagi erny, s hogy megklnbztessk egymst, a lovagok sajt jeleiket helyezik pajzsukra s fegyverzetkre. Mivel a pajzsot nem minden nz lthatta, kifejldtt a sisakdsz. Nemsokra ezek is fontos szerepet kezdtek a lovagi tornn jtszani, ugyanis eltte a sisakokat kzszemlre tettk, s ezek alapjn dntttk el a heroldok, kik is vehetnek rszt a tornn. Ezeket a jeleket a lovag szemlyesen vlaszthatta ki, azzal a felttellel, hogy nem hasonlthat a tbbiekhez. Ez utbbi nagy lpst jelentett a cmertan fejldsben. A magyar cmertan forrsai kztt els helyen az adomnylevelek (armlisok) llnak, amelyek cmeradomnyozst is tartalmaznak a cmer brzolsval s lersval egytt; illetve a cmeradomnyt kr beadvnyok, amelyek minden esetben tartalmaztk az hajtott cmer rajzt is. Az 1525 eltt adomnyozott oklevelek igen korltozott szmban maradtak fenn: eredetiben 175, msolatban pedig 54. Ezen cmerbrzolsokat az 1906-os Turul kzlte. A fontossgi sorrendben a kvetkez leggyakoribb forrs a cmeres pecst (lenyomat). Azonban ezeket igen vatosan kell hasznlni, hiszen a legtbb pecsten az illet csaldok nem (csak) a sajt cmerket hasznltk, illetve a pecstek vsnkei nem mindig voltak tisztban a heraldika szablyaival. A XIV. szzad msodik felig olyan jelkpekkel, amelyeket napjainkban is cmernek tekinthetnk, kizrlag a furak rendelkeztek, kzlk is azok, akik magas kzjogi mltsgot (ndor, orszgbr, vajda, bn) viseltek, s mint ilyenek sajt pecstjkkel megerstett oklevelet adhattak ki. Ezek a pecstek hrom csoportra oszthatk: 1) a pecsteken sajt nemzetsgi jelkpket, vagy cmerket hasznltk, s a betlttt hivatalt csak a pecst felirata jellte (pl. Lack Istvn erdlyi vajda srknyos nemzetsgi pecstje, 1348); 2) egyestettk csaldi cmereiket az llamhatalom jelkpeivel; 3) csaldi cmereik helyett az llamhatalom jelkpeit alkalmaztk. Csoma Jzsef, az egyik legnagyobb cmerszakrt szerint a heraldika elemei azutn szlettek meg, hogy az orszgba idegen lovagok kltztek be, akik magukkal hoztk csaldi jelkpeiket is. Ezek pldjt kvettk a helyi furak is, akik az rpdok hadseregben mr sajt zszljuk alatt vezettk csapataikat. A hagyomny tovbb fejldtt az Anjouk banderilis rendszerben, valamint a kirlyi udvarban divatba jtt lovagi tornkkal. A kvetkez lpst a torna eltti sisakellenrzs jelentette, amelynek hatsra megjelentek a sisakdszek. A betelepedett csaldok mellett feltntek a trzsks magyar arisztokrcia jelvnyei is. A kisnemessg, amely nem rendelkezett banderilis jogokkal, s nem adhatott ki okleveleket, nem rezte hinyt a cmerhasznlatnak. A fennmaradt 29 nemzetsgi cmer felvonultatja a kor valamennyi cmeralakjt. A 239

ZUBNICS LSZL

legnpszerbb a sas egy- vagy ktfej vltozatban. Akkoriban nem ismertk a cmertrst s igen ritkn hasznltak sisakdszt. A szzad hres jogsza Bartolo di Sassoferranto pldul az albbiakat rta munkjban: mindenki szabadon vlaszthatja meg cmert, ezt hasznlhatja, a tulajdonban lv trgyakra nyomhatja; a leginkbb elismert a fejedelmek ltal adomnyozott cmer, de a szabadon vlasztott cmer hasznlatt sem tilthatja meg senki. (Quilibet potest assumere sibi arma et insignia, illa portare et in rebus propriis impingere.) Ebbl lthatjuk, hogy ekkor kt tpus cmer volt hasznlatban: nhatalmlag felvett s fejedelmek ltal adomnyozott. A kirlyok ltal adomnyozott cmerbrzolsok Eurpban a XIII. szzad vgn a XIV. szzad elejn tntek fel Franciaorszgban IV. (Szp) Flp uralkodsa idejn. Nmetorszgban az els cmert 1305-ben adtk ki, Magyarorszgon pedig Kroly Rbert uralkodsa (1307-1342) idejn. A kirly els ilyen tpus oklevele 1326-ban kelt Imre a Mikls, az Ernyei Hercegh csald se szmra. Az adomnyban sisakdszrl volt sz cristam, que vulgariter cymer dicitur , amelyet az oklevl teljes egszben ler. A sisakdsz egy slymot brzolt arany gacskval a csrben. Az emltett oklevl a cmertan szempontjbl azrt fontos, mert a kirly megtiltotta a hasonl sisakdszek hasznlatt, legyenek azok brmilyen szn mzzal alkalmazva, illetve rvnytelentette eldeinek valamennyi olyan adomnyt, amely ezt az brzolst rintette. Ezenkvl az okmny szvegbl vilgosan kitnik, hogy a magyar cmer sz a francia cimiere szbl ered, s mindkett eredetileg sisakdszt jelentett. A kvetkez oklevl szintn sisakdsz-adomnyozst tartalmazott, amelyet a kirlyi kancellria 1332. februr 14-n adott ki Kolos vitz ai Kolosnak, a Nmai Kolos csald snek. Sajnos az emblma lersa nem maradt fenn: in formam angustorii vulgariter cymer dictam, azaz a sisakdsz egy hossz, keskeny sisakhoz volt erstve. A kt oklevl csak klsejben klnbztt egymstl. Az 1326-os oklevl privilgium formjban kszlt, azaz az adomny rks volt, mg az 1332es csak kirlyi dekrtum formjban. A provilegilis formnl az oklevl megerstse az oklevlnek a kancellrira val benyjtsa utn trtnik, ugyangy mint a birtokadomnyozskor, azaz mindazok, akiknek az adomny az rdekeit srtette, tiltakozhattak ellene a kancellrin. Csak a tiltakozs hinyban, vagy annak elutastst kveten kerlhetett sor az oklevl megerstsre (a kirlyi ketts nagypecsttel). Az 1332-es oklevl rtkt az adja, hogy a szveg kimondja: cmert csak a kirly adomnyozhat, s ezzel egy j jogi formula alakult ki a cmeradomnyozsban. A harmadik oklevelet 1327. november 24-n adtk ki Doncs mesternek (magistri Donch), Zlyom vrmegye ispnjnak az llamnak tett kiemelked 240

PERLI-E MG EZT A HONT MS?

szolglatai elismerseknt. A kirly kivteles kegyknt engedlyezte az ispnnak az aranymz hasznlatt a cmern s a sisakdszn. Az oklevelet privilgium formjban adtk ki Doncs mester nevre, azaz az adomny nvre szlt, s nem volt trkthet. Egyetlen kikts volt csupn: a lovag ezzel a jogval csak a kirly jelenltben lhetett. Az aranymzzal Doncs cmere hasonl lett a kirlyi cmerhez, mert az 1402-es cmeres pecstjk szerint a csald jelkpe is a hrom liliom volt. A hadjratok sorn a kirlyt s Doncsot csak a sisakdszk klnbztette meg, mert a kirly sisakdsze egy patkt harap struccfejet brzolt (gy ltjuk a kirlyt a rozgonyi csatt brzol miniatrkon). Az els olyan oklevelet, amely teljes egszben brzolta az adomnyozott cmert, Zsigmond kirly kancellrija adta ki 1398. oktber 16-n a Csentevlgyi csald rszre. Az oklevl a nmet kancellriai stlusban rja le a cmert, azonban olyan bonyolultan, hogy nem kapunk tiszta kpet rla. A XIV. szzad vgn a klfldi kancellrik sznes armlisokat kezdtek el kibocstani. Az els ilyen Magyarorszgon 1405-ben jelent meg, s a Ttnyi s Haraszthy csald kapta. Az ilyen tpus oklevelek tmeges kibocstsa 1414-tl kezddtt meg, amikor Zsigmond, mint rmai kirly magyar ksrtvel jelent meg a konstanzi zsinaton. A zsinat lsei kztt lovagi tornk folytak, s a magyar nemessg sem akart lemaradni a tbbiektl. A kirly s ksrete utazsai sorn a klfldi uralkodk is adomnyoztak cmereket a magyar furaknak: 1415ben I. Ferdinn aragniai kirly a Hettey s Bty csaldnak, VI. Flp francia kirly 1416-ben pedig a Garai csaldnak adomnyozott cmert. 1502-ben XII. Lajos francia kirly a Csand-nemzetsgbl szrmaz Telegdy Imre kvetnek engedlyezi, hogy cmerpajzst a francia Szent Mihly-rend lncval kestse. A XV. szzad vgig az okleveleket s a cmereket gtikus stlusban adtk ki. Magyarorszgon a gtika els korszaka a XV. szzadig tart, a msodik Mtys kirly halltl Buda trk ltali elfoglalsig, a harmadik pedig 1541tl virgzik a magyarorszgi s erdlyi oklevelekben. A gtikus cmeradomnyozs legtermkenyebb korszaka Zsigmond kirly (13871437) uralkodsa. Zsigmond, kornak egyik legnagyobb egynisge, Eurpa egyik legnagyobb uralkodja volt: a Nmet-Rmai Birodalom csszra, Magyarorszg, Horvtorszg, Dalmcia s Csehorszg kirlya, Szilzia, Luxemburg, Limburg, Brabant hercege, Brandenburg vlasztfejedelme s Morvaorszg rgrfja volt (a ht birodalmi vlasztfejedelemsg kzl kettt birtokolt). Oklevelei kzl 86 maradt fenn, ezek kzl a legismertebbek: 1504. A Ttnyi s Haraszthy csald cmere: arany mezben jobbra fordul glya; 241

ZUBNICS LSZL

1409. A Garzda s Szilgyi csald cmere: ezst mezben zld, lngokbl kiemelked, balra fordul kecskebak, arannyal fegyverezve; Az oklevelek ltalban latin nyelvek, kivve V. Lszl 1456-os Kanstofer Hans szmra adomnyozott armlist, amely nmet nyelven kszlt. Az oklevelek kiadsnak helyszneibl knnyen kvetkeztethetnk arra, hogy Zsigmond kirly egyike volt a kor legnagyobb utazinak. Az oklevelek zmben az albbi vrosok fordulnak el: Pozsony, Spyer, Aachen, Konstanz (1415 janurja-mjusa s 1417 prilisa-1418 prilisa kztt), Prizs s Bzel (1434 mrcius-prilisa), Strassburg, Ulm, Ausburg, Passau, Regensburg, Musa, Znaim, Nrnberg, Bcs, Fieldkirchen, Miln, Piacensa, Parma, Siena, Prga s Eger (Csehorszg). A trvnyes jog nemessg p gy a kirlyi trn fnybl ered, mint a napbl a sugarak; s minden nemesi jelvny forrsa a kirlyi felsg, gy hogy mstl ilyesmi nem eredhet, csakis a kirlyi trntl. Ezrt mltnyolva a kitntetteknek rdemeit (kvetkezik gyakran igen b rszletezs), mbr nagyobb jutalomra volnnak rdemesek, mgis szolglataik nmi viszonzsul, nekik s trvnyes utdaiknak ezt a czmert (a melyet a szveg ritkn r le, csak hivatkozik a festett kpre) adjuk, hogy ezzel hbors s bks idkben, csatkban, tornkban, vitzi jtkokban (pecstes gyrkn, strakon, krpitokon stb.) lhessenek s azt hasznlhassk; s rvendjenek k is, maradkaik is a kirlyi kegy ilyetn nyilvnulsn, s annl buzgbb llekkel s ersebb vgygyal trekedjenek a kirly szolglatban, mennl jobban ltjk magukat kirlyi kegyelemmel elrasztva. I. (Habsburg) Albert s I. (Jagell) Ulszl kormnyzsa idejbl csak 3 oklevl maradt fenn. Ezek egyike cmertani klnlegessg, mert fekete mezben fehr, korons hattyt brzol. V. (Habsburg) Lszl kiskorsga idejre a magyar rendek Hunyadi Jnost, Erdly vajdjt neveztk ki kormnyzv. Az cmeradomnyai kzl ngyet ismernk: a Pogny csald (1447) Temesvr; a Beregszi csald (1448) Torda; a Fehregyhzi s a Bksi, Tordai csald (1448) Buda. A negyedik adomny csak megjtotta Zsigmond kirly 1417-es konstanzi adomnylevelt. A Pogny csald oklevele nemestst is tartalmaz. Valamennyi oklevele Zsigmond kirly kancellrijnak stlusban kszlt, csupn a takarkon a ksbbi fmmzak helyett barna sznt alkalmaztak. V. (Habsburg) Lszl korbl 27 oklevl maradt fenn, kett kzlk klnsen rtkes. Az els Hunyadi Jnos, Beszterce grfjnak cmerbvtse, amelybe az arany pecstgyrt tart holl mell bekerlt a mancsai kztt koront tart oroszln; s gy a cmer ngyelt mezej lett. Az oklevl pontosan lerta, milyen bvtsek kerltek mg a cmerbe. A msodik az 1454-ben a Hofmaister csaldnak adomnyozott cmer. Az oklevl birodalmi stlusban kerlt killtsra, azaz a cmer az oklevl 242

PERLI-E MG EZT A HONT MS?

fels rsznek kzepn foglal helyet. rdekes a heraldika szablyainak betartsa is: ezst mezben arany oroszlnt brzol. Az ezzel sszekapcsolt zszladomnyozs pedig egyedlll a magyar heraldika trtnelmben. A msik klnlegessg, a fent emltett Hans Kanstofer cmere, amelyet a szoksoktl eltren a nagy kirlyi kettspecsttel megerstve adtak ki. V. Lszl halla utn fokozatosan eltnt a ksi gtika s felvltotta a renesznsz. Az irnyzat szletse I. (Hunyadi) Mtys uralkodshoz kthet, virgkora pedig a Jagellk korra esik. Mtys kirly els oklevelei mg a ks gtika jegyben szlettek, mint Both Andrs cmere (1460), amelynek cmeralakja a fekete sereg fegyverzett mutatja be. Az 1459-es Bakczcmeren tnik fel elszr a pajzstart, esetnkben egy angyal. Azonban ezek a cmerek hinyosak, mivel sem sisak, sem pedig sisakdsz nem tallhat rajtuk. A XV. szzad 80-as veitl, a renesznsz virgkortl kezddik meg a heraldika hanyatlsa. Itliban, ahol a cmertan nem rendelkezett ers gykerekkel, a cmereket mint az ornamentika dsztelemeit hasznltk, s amennyiben a sisak s a sisakdsz nem frt el a kompozciban, egyszeren lehagytk. Ezt a gyakorlatot vette t a magyar kirlyi udvar is, s gy sok esetben br a cmer mvszeti szempontbl remekm lett, nem felelt meg a heraldika szablyainak. A Jagell-dinasztia uralkodsa idejn egyre gyakrabban kezdtk el hasznlni a srkny-motvumot: vagy ezzel vettk krl a cmerpajzsot, mint a Salzer (1507) s az Enyingi Trk cmeren (1508), vagy mint pajzstartt alkalmaztk, mint a Drgffy s a Kanizsai cmereken. A srkny mellett megjelent a sell/ hableny s az angyal is. A sisak ekkorra mr elvesztette eredeti formjt s a sisakdsz is vagy hinyzott, vagy mreteiben nem volt alkalmazhat a pajzshoz. A cmertakar is elvesztette korbbi szerept s leginkbb egy szp, sznes sznyegre emlkeztetett, amely teljes egszben kitlttte a cmerpajzs krli res teret. A Jegellk utols adomnya II. Lajos nevhez kthet, aki Vsrhelyi Miklsnak adomnyozta azt. A cmer Heraklsz kzdelmt brzolja a hidrval. A cmertan szempontjbl a legnagyobb szentsgtrs, mg a mvszettrtnszek szerint a korszak egyik legszebb miniatrja. A mohcsi csata (1526) utn a magyar cmertanban jelents vltozsok mennek vgbe. A Habsburg-dinasztia trnra kerlsvel j trsadalmi rteg, az armlisos nemesek, alakult ki. E korig a cmert kizrlag nemes embernek adomnyoztk, ezutn ppen fordtva, a cmerrel egytt kaptk meg az emberek a nemesi cmet is. I. (Szapolyai) Jnos rvid uralkodsa alatt 5 armlist adott ki, ezekbl cmert csak a Zrai (1532) s a Dvai (1538) csaldok okleveleibl ismernk. 243

ZUBNICS LSZL

Mindkett renesznsz stlusban kszlt, ami arra enged kvetkeztetni, hogy az uralkod megrklte II. Lajos udvari festit s minitorait. zvegye, Izabella kirlyn nevhez 3, k, Jnos Zsigmond (II. Jnos nven vlasztott magyar kirly) uralkodshoz pedig 5 oklevl ktdik. A cmerek renesznsz stlusban kszltek, azonban az brzolsokon mr tapasztalhatk a romls jelei. Az orszg hrom rszre val szakadsa utn a keleti rgiban kialakult Erdlyi Fejedelemsg is alkalmazta a cmer- s nemessg adomnyozsnak jogt. Azonban az erdlyi kancellria ltal kibocstott cmerek, fleg a XVII. szzad elejn mr a hanyatls korszakt mutatjk. Jnos Zsigmond utdainl, klnsen Bthori Zsigmond s Andrs bboros-fejedelem uralkodsa alatt adomnyozott cmerek, mint a Fenessy csald (1569) cmere is a ksi renesznsz stlusban kszltek, ugyanakkor a heraldika szempontjbl igen gyenge minsg munkk. Nem felelnek meg a heraldika szablyainak, mi tbb mvszeti szempontbl is silnyak. A legtbbrl hinyzik a sisakdsz, helyette egy koront brzoltak, nincsenek lerva a takark sznei, vagy lerhatatlan szneket alkalmaztak. Az okleveleket pergamenre rtk, a cmer az adomnylevl fejlcnek kzepn foglalt helyet. Ebbl a korszakbl csak egy oklevl maradt fenn, amelyet I. Rkczi Gyrgy adott ki knyv alakjban. Az adomnylevelek kztt feltnnek Bethlen Gbor, Brandenburgi Katalin, Bethlen Istvn, Kemny Jnos s II. Rkczi Ferenc fejedelmek oklevelei. A Nagysgos Fejedelem adomnyai kzl csak kett olyan maradt fenn, amely cmerbrzolst tartalmaz: Tarpa mezvrosnak cmere s Esze Tams armlisa. Egyik cmerbrzols sem felel meg a heraldika szablyainak. Kidolgozsukat tekintve nagyon hasonltanak a II. (Jagell) Lajos kirly ltal adomnyozott Kormosy-cmerhez. Tarpa cmere a Rkczi-hz sast brzolja, mg Esze Tams cmere a fejedelem arcvonsait rktette meg. A Habsburgok trnra kerlst kveten fokozatosan a nmet heraldika nyert teret. I. Ferdinnd Vesszsi Gergelynek killtott oklevele (1528) az olasz s a nmet renesznsz hagyomnyait tvzi. A pajzs, a sisak s a sisakdsz megfelel a nmet heraldika szigor szablyainak, mg a sisaktakar olasz stlusban kszlt. Az olasz hats azonnal eltnt az oklevelekbl, hogy Ferdinndot elismertk Magyarorszg trvnyes kirlyv. II. Miksa s Rudolf (csszrok s) kirlyok cmerei gyakran fellmltk a renesznsz korabelieket. Ezek tbbsgt raszinyai Bocskai Gyrgy, Rudolf csszr udvari festje s minitora ksztette Prgban. Ezek a cmerek nemcsak a cmerek magas mvszi kidolgozsval tnnek ki, hanem a gynyren kidolgozott inicilkkal s az els sor kiemelked ornamentikjval. Annak ellenre, hogy az alkalmazott sznek s mzak nem felelnek meg teljesen a rgi heraldika szablyainak, a cmeralakok stilizlst s a cmer bels megosztst tekintve a szablyokat mindig szem eltt tartottk. 244

PERLI-E MG EZT A HONT MS?

A XVII. szzadtl kezdden a hanyatls miatt a heraldika egyre inkbb dekoratv jelleget lttt. A cmer a privilegizlt nemessg jelkpv vlt, s a dekoratv jelleg kialakulsval j, a haraldika ltal korbban nem ismert kiegsztk jelentek meg: pajzstartk, kitntetsek s rendjelek, jelmondat, rangjelz koronk stb. A rangjelz koronk klnsen a XVII. szzadban jttek divatba, s az arisztokrcinak a kznemessgtl val megklnbztetsre hasznltk. Alkalmazsukkal a koronk a pajzsra kerltek, a sisakot a sisakdsszel s a takarval egytt a korona egyik gra helyeztk, annak ellenre, hogy a koronnak kln kellett volna llnia. A rangok kztti klnbsgeket a koronk gainak szma jelentette. Az udvari etikett szerint a brk elbb 5, majd 7, a grfok 7, majd 9, a hercegek 9, majd 11 g koront hasznltak. A XVII. szzadig az gakat levelekkel brzoltk, a XVIII. szzadtl pedig gyngykkel. A birodalmi fejedelmek zrt koront viseltek a cmereiken. A XVIII. szzadtl az a nyugati elv terjedt el, hogy a nemesi rangjelz koronra egy sisakot, a brira kettt, a grra hrmat erstettek. A cmerek kivitelezsrl, klns tekintettel a XVIII-XIX. szzadiakrl igen keveset mondhatunk; tbbnyire az adomnyt kr anyagi helyzettl fgg, mekkora sszeggel szerezte meg a kivitelezk jindulatt. Mria Terzia okleveleit rgi formban, pergamenre rtk, ugyanakkor a kivitelezsk igen szerny, szinte mr puritn. Kivtelt kpeznek a knyv alakak, amelyek igen dekoratvak, barokk stlusban kszltek. Ezen cmerkpek keretn Magyarorszg s trsorszgainak cmerei lthatk, a fhelyen pedig a birodalmi jelkp a ktfej sassal. Mria Terzia uralkodsa idejn olyan armlisokat is kiadtak, amelyek a kirlynt s csaldtagjait is brzoljk (Vidk-cmer, 1762). A legtbb cmer harci jelenetet brzolt, ezekkel prhuzamosan megjelentek az n. beszl cmerek, amelyek a tulajdonos foglalkozsra utalnak: hint 4 kereskedvel, haj keresked; corpus juris, toll, bagoly jogsz; fegyverek, kard, puska katona; stb. A magyar heraldika mg hanyatlsnak korszakban is megrizte azon vonst, hogy elszeretettel alkalmazta a termszetes brzolsokat. A legtbb cmer valamilyen termszetes jelentet brzolt; teljes egszben heraldikai alakok kevs alkalommal tnnek fel, taln csak a termszetessel kombinlva. A termszetes (naturalista) brzols kvetkezmnye, hogy a cmerek mezeje az esetek meghatroz hnyadban kk szn. A leggyakrabban alkal-mazott cmeralak a kar (kz), amelyet elszeretettel alkalmaznak sisakdszknt is. Br a Habsburgok uralkodsa idejn a cmer stlusban s struktrjban a nmet heraldika szablyait kvette, az oklevelek (armlisok) klalakja a magyar 245

ZUBNICS LSZL

kancellria gyakorlatt kvette. A cmer az okirat fejlcnek elejn foglalt helyet, mg akkor is, amikor ttrtek a knyv alak diplomk kibocstsra. III. Kroly uralkodsig az okleveleket pergamenre rtk, csak uralkodsa idejn kezdtk alkalmazni a knyv formj armlisokat, amelyben tbb pergamenlap volt, ezeket selyem vagy arany zsinrzattal fogtk ssze s pecsttel zrtk le. Mg ezekben a knyvekben is alkalmazkodtak a rgi szoksokhoz, azaz a cmer az els oldalon foglalt helyet, mg a birodalmi vltozatokban a 4. vagy az 5. oldalon. A cmeradomnyozs, valamint nemessg adomnyozs a magyar trvnyek alapjn kizrlag a kirly joga volt. Ennek a jognak egyetlen felttele, hogy az adott uralkodt a Szent Koronval koronzzk meg (Werbczi Istvn. Tripartitum. Pars I., 6. paragrafus)31. Amennyiben a kirly a koronzsa eltt meghalt, az adomny csak akkor rvnyes, ha a jogutd, azaz a kvetkez kirly megerstette azokat. Az erdlyi fejedelmek cmer- s nemessgadomnyoz jogait Magyarorszgon III. Kroly 1735. februr 11-n s Mria Terzia 1750. december 22-n s 1781. mrcius 24-n kelt dekrtuma ismerte el. Azonban a fejedelmeknek a magyarorszgi hadjrataik kzben kiadott adomnya (kivve Bocskai Istvnt) rvnytelen lett, amennyiben azokat az orszggyls nem erstette meg. 1848-ig az armlisokat a kirly, a kancellr s a kancellriai titikr rtk al. Az okiratokat az 1741. vi XXXIII. Trvny rtelmben az n. Kirlyi Knyvek-be vezettk be.32 Azonban a XVIII. szzadbl elfordulnak olyan armlisok, amelyek nem kerltek be a Kirlyi Knyvekbe. A magyar gyakorlatban ltezett klfldi uralkodi cmeradomny is (lsd fentebb), azonban ezek csak akkor emelkedtek jogerre a magyar kirlysg terletn, ha az uralkod megerstette azokat. Ilyenek a Garai csald cmere VI. Flp francia kirlytl, a Hettey-cmer I. Ferdinn aragniai kirlytl vagy a Telegdy-cmer XII. Lajos kirlytl. A nemestst s a cmeradomnyozst a kirlyi kancellrin lehetett krelmezni. Ezekbl a beadvnyokbl igen nagy mennyisg maradt fenn. A beadvnyban a krelmet rtk le rvid, vagy hosszabb formban, majd rdemeiket, illetve prtfogikat emltettk meg. A beadvny als rszben llt azon cmernek a rajza, amelyet a krelmez jvhagyni s adomnyozni krt. Pozitv dnts esetn a kancellria meghozta a vgs hatrozatot, amelynek dtuma egyben az armlis kiadsnak dtuma is volt. A magyar trvnytrban egyetlen olyan trvny sincs, amely a heraldikt rintette volna. Azonban olyan trvnyek is lteztek, amelyek a nagy mennyisg armliskiads miatt fellp problmkat voltak hivatottak megoldani, illetve 246

PERLI-E MG EZT A HONT MS?

a trvnytelen kiadst megakadlyozni. gy pldul az 1563. vi XXXV., az 1567. vi XL., az 1609. vi VIII. trvny kimondja, hogy csak azok az oklevelek rvnyesek, amelyeket a kirlyi kancellria adott ki. Az 1609. vi XXXIII. s az 1622. vi VI. trvny pedig a nagymennyisg armliskiadst kvnta korltozni.

247

ZUBNICS LSZL

IRODALOMJEGYZK
I. FEJEZET. AKIK AKARATUK AL GYRTK A TRTNELMET IS Bthori Istvn (Trtnelmnk nagy alakjai). Krptalja (V. vf. 7. sz.) 1994. december 31. 4- 5.old. // Bthori Istvn erdlyi fejedelem, lengyel kirly. Beregi Hrlap, 1999. augusztus 7., augusztus 12. Bertnyi Ivn. Magyarorszg az Anjouk korban. Gondolat, Budapest, 1987. Csatry Gyrgy. Levltri kalszatok. Intermix Kiad, UngvrBudapest, 1993. Hangay Zoltn. Erdly vlasztott fejedelme Rkczi Zsigmond. Zrnyi, 1987. Ifj. Barta Jnos. A ktfej sas rnykban. Gondolat, Budapest 1984. Keresztyn Balzs. Irodalmi barangolsok a Krptok aljn. Intermix, UngvrBudapest, 1993. Keresztyn Balzs. Magyar mveldsi hagyomnyok krptaljai lexikona Ungvr Budapest, 1995. Kpeczi Bla R. Vrkonyi gnes. II. Rkczi Ferenc. Budapest, 1976. Pr Antal. Az Anjou-hz s rksei. Budapest, 1895. II. FEJEZET. AZ SZAKKELETIFELVIDK NAGY CSALDJAI A munkcsi grg szertarts pspksg Okmnytra. I. K. Ungvr, 1911. (szerk. Hodinka Antal). A szkesi grf Bercsnyi csald. 14701835. Eredeti kzirati ktfkbl rta Thaly Klmn. Budapest 188587. I. II. ktet. Az Ungi Reformtus Egyhzmegye. (Adalkok az Ungi Reformtus Egyhzmegye trtnethez) /szerkesztette Harany Kroly/ Nagykapos, 1931. Bertnyi Ivn. Magyarorszg az Anjouk korban. Gondolat, Bp., 1987. Dtshy Mihly. Srospatak vra s urai 15261616. Srospatak, 1989. Dr. Olh Lszl. Kt leveleslda vallomsa nyolc vszzadrl. Stephen Vrsvry Weller Publishing Co LTD. Toronto, Canada, 1992. Dr. Szendrei Jnos. Homonna vros pecstnyomja a XV. szzadbl. Turul1888. Dmmerth Dezs. Az Anjou-hz nyomban. Bp., 1982. Hangay Zoltn. Erdly vlasztott fejedelme Rkczi Zsigmond. Zrnyi, 1987. Hegyi Klra. Egy vilgbirodalom vgvidkein. Gondolat, Bp., 1982. Heltai Gspr s Bornemissza Pter mvei. Szpirodalmi Knyvkiad, Bp., 1980. Hvri Jnos. A htlen Dob. Bp., 1987. Krolyi rpd. Dob Istvn s Balassa Jnos sszeeskvse. Szzadok, 1879. Keresztyn Balzs. A Pernyiek s br Pernyi Zsigmond lete, emlke Ugocsban. Clio. KMKSZ, Ungvr, 2000. Keresztyn Balzs. Irodalmi barangolsok a Krptok aljn. Intermix, UngvrBudapest, 1993. Krist Gyula. Az Anjou-kor hbori. Zrnyi, Bp., 1988. Lehoczky Tivadar. A Drugeth csald s az Althan csald cmere. Turul, 1884. Mlyusz Elemr. Zsigmond kirly uralma Magyarorszgon 13871437. Gondolat Kiad, Budapest, 1984. Nagy Ivn. Magyarorszg csaldai czmerekkel s nemzedkrendi tblkkal. Pest, I-XIII.

248

PERLI-E MG EZT A HONT MS?

18571869. Nagy Lszl. Hajdvitzek. Nagy Lszl. Tndrkert fejedelme Bthori Gbor. Zrnyi, 1988. Pesty Frigyes. A magyar vrispnsgok trtnete. Bp., 1882. Pter Katalin. A csejtei vrrn: Bthori Erzsbet. Helikon, Bp., 1985. Sebestyn Mihly. Erdlyi fejedelmek. Mentor, Marosvsrhely, 1993. Sugr Istvn. Az egri vr s viadala. Bp., 1971. Szab Istvn: Ugocsa megye. A ktetet gondozta s az elszt rta S. Benedek Andrs. Msodik tdolgozott kiads. Hatodik Sp Alaptvny (Budapest), j Mandtum Knyvkiad (Beregszsz), 1994. Szakly Ferenc. Veszthely az t porban. Bp., 1986. Takts Sndor. Rgi magyar nagyasszonyok. Bp., 1982. Teke Zsuzsa. Hunyadi Jnos s kora. Gondolat Kiad, Budapest, 1980. Wertner Mr. A ruszkai Dob, a Plczi s a ruszkai Btor csald kzs leszrmazsa. Turul 20, 1902. 191-193. Pp. Zubnics Lszl. A Ruszkai Dob csald. Krptalja, (IV./11) 1993. dec. 6. old. // Lsd mg Bihari Napl (Nagyvrad) V./247. 10. old.; VI./5. 7. old. Zubnics Lszl. Rgmlt virgok illata. Intermix Kiad, UngvrBudapest, 2002. III. FEJEZET. VIDKNK VRAI A Tisza blcsje. Krptaljai honismereti s nprajzi rsok a reformkortl 1945ig. Szerkesztette: S. Benedek Andrs. Hatodik Sp Alaptvny-Mandtum Kiad, Budapest-Beregszsz, 1996. Anonymus: Gesta Hungarorum. Bla kirly jegyzjnek knyve a magyarok cselekedeteirl. (Bevezet s jegyzetek Gyrffy Gyrgy.) Budapest, 1975. Botlik Jzsef Dupka Gyrgy. Magyarlakta teleplsek ezredve Krptaljn. Intermix Kiad, UngvrBudapest, 1993. Csnki Dezs. Mramaros vrmegye s az olhsg. Szzadok, 1889. Csikvri Antal: Ung vrmegye szociogrja 1910, Budapest Csorba Csaba. Regnyes vraink. Bp.: 2001. Csorba Csaba. Rejtlyes Vraink. Bp.: 2002. Deschmann Alajos. Krptalja memlkei. Tjak-Korok-Mzeumok Knyvtra, Budapest, 1990. Dr. Sznt Konrd: A katolikus egyhz trtnete I. Bp., 1983. Engel Pl. Beilleszkeds Eurpba a kezdetektl 1440-ig. Bp.: Httr Lap- s Knyvkiad, 1990. Engel Pl. Magyarorszg vilgi archontolgija. I. 1301-1457. Bp.: 1996. Fnyes Elek: Magyarorszg geographiai sztra. I-II. kt. (1851) A Magyar Knyvkiadk s Knyvterjesztk Egyeslete s az llami Knyvterjeszt Vllalat kzs kiadsa. Reprint, Budapest, 1984. Fgedi Erik. Ispnok, brk, kiskirlyok. Magvet Knyvkiad, Bp., 1986. Fgedi Erik. Vr s trsadalom a 13-14. szzadi Magyarorszgon. - Bp.: Akadmia kiad, 1977. Ger Lszl. Vrptszetnk. - Budapest, 1975. Gyrffy Gyrgy. A magyarok eldeirl s a honfoglalsrl. Gondolat Kiad, Bp., 1986. Gyrffy Gyrgy. Az rpd-kori Magyarorszg trtneti fldrajza. I. 3. kiads.

249

ZUBNICS LSZL

Akadmia Kiad, Bp., 1987. Gyrffy Gyrgy. Az rpd-kori Magyarorszg trtneti fldrajza. IV. Akadmia Kiad, Bp., 1998. Gyrffy Gyrgy: Istvn kirly s mve Bp., 1977. Haraszy Kroly ( szerk.): Az Ungi Reformtus Egyhzmegye trtnete Nagykapos, 1931. Hman Blint Szekf Gyula: Magyar trtnet. I. 1935. Igyrt Gyngyi. A mramarosi koronavrosok. Monogra, 2005. Keresztyn Balzs. Irodalmi barangolsok a Krptok aljn. Intermix, UngvrBudapest, 1993. Komromi Andrs. Ugocsa vrmegye keletkezse. MTA, Bp., 1896. Komromi Andrs: Nyalbvr s uradalma. Szzadok. Bp. 1894. vf. jnius 15. szm. Komromy Andrs. Ugocsa vrmegye a trtnelemben. Clio, KMKSZ 2001. Kovcs Sndor. Ahol a Tisza szletik. Hungarovox Kiad, Bp., 2005. Kovcs Sndor: Krptaljai traval. ti olvasmny. Pski, Budapest, 1999. Krist Gyula (szerk.): Korai magyar trtneti lexikon- Blazovich Lszl: Latorca 1994, Budapest Krist Gyula: A vrmegyk kialakulsa Magyarorszgon. Magvet Knyvkiad, Bp., 1988. Kulcsr Pter: A Jagell kor Budapest, 1981. Lehoczky Tivadar. Bereg megye s a munkcsi vr 184849-ben. Hatodik Sp Mandtum Kiad, Beregszsz Budapest, 2000. Lehoczky Tivadar: Bereg vrmegye monographija II. Ungvr, 1881. Mauks Ern: Ung vrmegye mltjbl Szeged, 1909. Mszros Kroly: Ungvr trtnete Pest, 1861. Milleneumi magyar trtnet. Osiris Kiad. Bp., 2002. Pesty Frigyes: Letnt vrmegyk Budapest, 1880. Rz Lszl: Homonna s a Drugethek reformcija Storaljajhely, 1899. Rupp Jakab: Magyarorszg helyrajzi trtnete II. Pest, 1872. Szab Istvn: Ugocsa megye. Mandtum, Hatodik Sp. BudapestBeregszsz, 1994. Szllsy Tibor. Tecc nekem ez a hely (Tcs mondk s tnyek tkrben), Intermix Kiad, UngvrBudapest, 1993. Zubnics Lszl. Guti krkp. Intermix Kiad, Ungvr Budapest, 2000. IV. FEJEZET. 1100 ESZTEND NAGY ALAKJAI Dolinay Gyula: Magyar kirlyok s hsk arczkpcsarnoka. Budapest, I. ktet, 1884. V. FEJEZET. MINDAZ, AMI A TRTNELEMKNYVEINKBL KIMARADT A Magyar Szent Korona Orszgainak 1910. vi npszmllsa. Magyar Statisztikai Kzlemnyek. j sorozat, 42. ktet. I. Budapest, 1912. A Magyar Szent Korona Orszgainak helysgnvtra, 1913- Szerk. s kiad. a Magyar Kir. Kzponti Statisztikai Hivatal. Budapest, 1913. A szarmatkra l. J. HARMATTA, Studies on the history of the Sarmatians. Budapest, 1950. A szktaperzsa hborra l. E. V. CERNENKO, Skifo-persidskaja vojna. Kiev, 1984.

250

PERLI-E MG EZT A HONT MS?

Blint Cs.: Kelet, a kora avarok s Biznc kapcsolatai. /Magyar strtneti Knyvtr 8./ Szeged, 1995. Barth Tibor: A magyar npek strtnete. Montreal, 1988. Barth Tibor: strtnetnk orientalista szemlletben. Montreal, 1988. Csatry Gyrgy: Mltunk rott ereklyi (Tanulmnyok, dokumentumok). Intermix Kiad, UngvrBudapest, 1993. Erdlyi I.: Az avarsg s Kelet a rgszeti forrsok tkrben. Budapest, 1982. H. Tth E. - Horvth A.: Kunbbony. Kecskemt, 1992. Homrosz: Odsszeia. Ford. DEVECSERI Gbor. Budapest, 1957. Itt lned, halnod kell... ( Krptaljai honismereti olvasknyv). sszelltotta s a jegyzeteket rta: S. Benedek Andrs, Intermix Kiad, UngvrBudapest, 1993. Kovcs T. /fszerk./: Az avarok aranya. A nagyszentmiklsi kincs. Budapest, 2002. Lszl Gy.: Rcz I.: A nagyszentmiklsi kincs. Budapest. 1977. Lszl Gy.: A honfoglal magyarok. Budapest, 1996. Lszl Gy.: A ketts honfoglals. Budapest, 1978. Lszl Gyula: Emlkezznk rgiekrl, Mra Ferenc Knyvkiad, 1979 Magyarorszg trtnete (1918-1919, 1919-1945). Fszerkeszt, Rnki Gyrgy. Akadmiai Kiad, Budapest, 1976. Magyarorszg. Trtneti helysgnvtra. Mramaros megye (1773-1808). A ktetet szerkesztette: Ijgyrt Istvn. Kiadja: a Kzponti Statisztikai Hivatal Knyvtr s Dokumentcis Szolglat, Budapest, 1996. Makkaz J.: Az indoeurpai nyelv npek strtnete. Budapest, 1998. kori Lexikon IVI. ktet, szerk. Pecz Vilmos, Franklin Trsulat, Budapest, 1904. S. Benedek Andrs: A tettenrhet trtnelem (Krptaljai nemzetisg- s kultrtrtneti vzlat), Intermix Kiad, UngvrBudapest, 1992. Sebestyn Gyula: Az rpdok trtnete. 3. tdolgozott kiads. Szerkesztk: Jrss Bla, Holovcs Irn, Szab Erzsbet. 2007 . Sos Klmn: Perleked vszzadok (Histriai mozaikok vidknk mltjbl), 1993. Szilgyi S.: Szemelvnyek Priskos rhetor tredkeibl. Budapest, 1904. Udvari Istvn: Ruszinok a XVIII. szzadban. Trtnelmi s mveldstrtneti tanulmnyok. Nyregyhza, 1992. VI. FEJEZET. RDEKESSGEK A TRTNELEM TRGYKRBL A magyar Szent Korona s a Szentkorona-tan az ezredforduln. Budapest, 1999. ldsy Antal: Adalk Mria kirlyn diplomatiai sszekttetseihez, Szzadok, 542-550, 1896. Bakay Kornl (szerk.): Sacra Corona Hungariae (Vrosi Mzeum, Kszeg) 1994. Bertnyi Ivn: A Magyar Szent Korona. Kossuth Kiad, Budapest, 1996. Csomor Lajos: Magyarorszg Szent Koronja (Vaja, 1987) Csomor Lajos: felsge, a Magyar Szent Korona. Szkesfehrvr, 1996. Dmmerth Dezs: Az Anjou-hz nyomban, Panorma, Budapest, 1982. Engel Pl: Magyarorszg vilgi archontolgija 1301-1457, MTA Trtnettudomnyi Intzete, Budapest, 1996. Estk Jnos: Kirlynk knyve, Helikon Kiad, ISBN 9632086937, 2000. Farkas Emd. Magyarorszg Nagyasszonyai I. Wodianer F. s Fiai Rszvnytrsasg. Budapest, 1911.

251

ZUBNICS LSZL

Gonda Imre Niederhauser Emil: A Habsburgok. Egy eurpai jelensg, Gondolat, Budapest, 1978. Karcsonyi Jnos: Mria kirlyn halla napja, Szzadok, 461-463, 1907. Krolyi rpd: Adalk Mria s Zsigmond eljegyzsnek trtnethez, Szzadok, 18-26, 1877. Katona Tams (szerk.): A Korona kilenc vszzada. Trtnelmi forrsok a magyar koronrl. Bibliotheca historica sorozat, Magyar Helikon, Budapest, 1979. Kocsis Istvn: Magyarorszg Szent Koronja. Budapest, 2000. Niederhauser Emil: Mria Terzia, Pannonica. Budapest, 2000. Takts Sndor. Rgi magyar nagyasszonyok. Bp., 1982. Ztnyi Zsolt: Magyarorszg Szent Koronja. Kairosz, Budapest, 2001. VII. FEJEZET. FORRADALOM S SZABADSGHARC Bagu Balzs - Foksz Mihly -- dr. Dek Ferenc. Tanulmnyok az 1848-49-es szabadsgharcrl Ung, Bereg, Ugocsa s Mramaros megykben. Intermix Kiad, UngvrBudapest, 1999. Bagu Balzs Szakll Mihly. A szabadsgharc nemzetrei (Vidknk nemzetrsgnek trtnetbl /1848-1849/), Intermix Kiad, UngvrBudapest, 1994. Bagu Balzs: Az 1848/49-es forradalom s szabadsgharc Krptaljn. Intermix Kiad, UngvrBudapest, 2010. Csatry Gyrgy. Levltri kalszatok. Intermix Kiad, UngvrBudapest, 1993. VIII. FEJEZET. OKTATSTRTNETI JEGYZETEK Az Ungi Reformtus Egyhzmegye trtnete. Haraszthy Kroly (szerk.). Nagykapos, 1931., reprint 1991. rpa Istvn dr. nek-zene az ltalnos iskola els ngy osztlyban (Mdszertani segdknyv). Intermix Kiad, UngvrBudapest, 1995. rpa Istvn dr. Integrlt mvszeti nevels (Mese-vers, nek-zene, jtk-rajz / 55. Mdszertani ajnlsok vodsok s ltalnos iskolk als osztlyos tanulinak eszttikai nevelshez). Intermix Kiad, UngvrBudapest, 1994. Bagu Balzs dr. Dek Ferenc. Beszljnk magyarul. Magyar nyelvi tanterv s segdanyag a nem magyar iskolkban tanulk s tantk szmra. Kezd csoport. Intermix Kiad, UngvrBudapest, 2008. Bagu Balzs. Tanterv (vodk, elemi s ltalnos iskolk szmra / Npismereti). Intermix Kiad, UngvrBudapest, 1993. Barcza Jzsef (szerk.): A Srospataki Reformtus Kollgium. Tanulmnyok alaptsnak 450. vforduljn- Szcs Jen: A kzpkori iskolzs Srospatakon. Budapest, 1981. Bke Remig: A kptalani iskolk trtnete Magyarorszgon. Budapest, 1910. Bke Remig: A npoktats trtnete Magyarorszgon. Budapest, 1906. Csatry Gyrgy. Levltri kalszatok. Intermix Kiad, UngvrBudapest, 1993. Dek Ferenc dr.. Fiatalok ataloknak nmagukrl, 1995. Dek Ferenc dr.: Jvbe tekintve (Iskolapedaggiai rsok), 1994. Dienes Dnes (szerk.): Reformtus egyhzltogatsi jegyzknyvek 16-17. szzad. Budapest, 2001.

252

PERLI-E MG EZT A HONT MS?

Feheruuaru rea meneh hodu utu rea Magyar trtnelmi szveggyjtemny (a honfoglalstl az rpd-hz uralkodsnak vgig,13o3). sszelltotta s a jegyzeteket rta: Zubnics Lszl. 2008. Horvth Lszl: A benei reformtus gylekezet trtnete. Hatodik SpMandtum Kiad. Beregszsz Budapest, 2001. Imre va: Szveggyjtemny. Segdknyv a magyar nyelv tantshoz (Tollbamonds gyjtemny), 1997. Jzan Lajos Gulcsy Lajos: A Krptaljai Reformtus Egyhz mltja s jelene. Extra Hungariam (A Hatodik Sp Antolgija). BudapestUngvr, 1992. Keresztyn Balzs: Irodalmi barangolsok a Krptok aljn. Intermix, UngvrBudapest, 1993. Non scholae, sed vitae... Egy felekezeti iskola viszontagsgai a XX. szzad elejn Non scholae, sed vitae...(Rszlet) Beregi Hrlap, 1995. dec. // Lsd mg Krpti Igaz Sz, 1997. prilis 11. Orosz Ildik: A magyar nyel oktats eslyei Krptaljn (Dokumentum-gyjtemny), 1995. IX. FEJEZET. 20. SZZADI TRTNELMNK BUKTATI A halltborbl (Badzey Pl szolyvai lgernaplja). sszell.: Badzey Imre, Intermix Kiad, UngvrBudapest, 1996. Bagu Balzs. let utak. Beszlgetsek meghurcolt magyarokkal, az ldozatok hozztartozival. Intermix Kiad, UngvrBudapest, 2004. Berehovo-Beregszsz zsidsga kpekben, rta s szerkesztette: Jehoshua Halevy Kiad, Berehovo-Beregszsz s krnyke zsidsgnak kre, Tel-Aviv-Natanya (Izrael), 1989. Danielovics Emmi: Tiszaborkttl Ungvrig. (nletrs). Intermix Kiad, Ungvr Budapest, 2003. Istvnf Erzsbet. Visszapillant. (Vzlatrajzok sznceruzval). Utsz: Fzesi Magda. Intermix Kiad, UngvrBudapest, 2003. Krptatjai Terleti llami Levltr Fond 185. op 1., jegy. hr. 979. Krptatjai Terleti llami Levltr Fond 4. op. 1., jegy. hr. 663. Krptatjai Terleti llami Levltr Fond 4. op. 393., jegy. hr. 8. Krptatjai Terleti llami Levltr Fond 4., op. 331., jegy hr. 21-22. Krptatjai Terleti llami Levltr Fond 4., op. 393., jegy. hr. 1-2. Krptatjai Terleti llami Levltr Fond 47. op 1., jegy. hr. 426. Krptatjai Terleti llami Levltr Fond 47. op. 1., jegy. hr. 380. Krptatjai Terleti llami Levltr Fond 4. op. 393., jegy. hr. 3. Kocsis Kroly - Kocsisn Hodosi Eszter. Magyarok a hatrainkon tl. Bp., 1991. Lusztig Kroly. Tredkek. Napl. Intermix Kiad, UngvrBudapest, 2007. Mandrik Erzsbet. A pokol bugyraiban (Egy viski parasztlny a sztlini lgerekben). Napl. Intermix Kiad, UngvrBudapest, 1996. Mandrik Erzsbet. A pokol torncn. Napl. Intermix Kiad, UngvrBudapest, 2007. Matatias Carp. Holocaust Romniban 19401944. Tnyek s dokumentumok a romniai zsidsg pusztulsrl. Primor Kiad.

253

ZUBNICS LSZL

Mszros Sndorn. Elrabolt veim a GULAGON. (Emlkirat). Intermix Kiad, UngvrBudapest, 2000. Mzes Terz. Vradi zsidk. Nagyvrad. 1995. Ortutay Elemr dr. ... holnap is felkel a nap (Emlkeim). Intermix Kiad, Ungvr Budapest, 1993. Poply Gyula. A csehszlovkiai magyarsg a npszmllsok tkrben 19181945. Regio. Randolph L. Braham. A magyar holocaust. I-II. Gondolat Kiad, Bp., 1988. Rpay Jen. letre tlve (Napljegyzetek /1916-1920/). Intermix Kiad, Ungvr Budapest, 1994. Szalai Borbla. Morzsk. (letem igaz trtnete). Intermix Kiad, UngvrBudapest, 2007. X. FEJEZET. A MAGYAR CMERTAN TRTNETE A Garzda nemzetsg cmeres levele. Turul XII (1894)., 9-11. pp. ldsy A. Magyarorszgi cmeres levelek II. Bp., 1923. Az antik Rma napjai (szerk. Gulys Istvnn). Bp., 1983. Bertnyi Ivn. Kis magyar cmertan. Bp., 1983. Bertnyi Ivn. Magyarorszg az Anjouk korban. Bp., 1987., 151. p. Csnki Dezs. Pogny Mikls czmerlevele 1447. vbl. Turul VII (1889)., 78-83. pp. Csoma J. Mohcsi vsz eltti czmereslevelek nyomai. Turul XXIV (1906)., 24. p. Erddy Jnos. Keresztes lobogk alatt. Bp., 1986., 24. p. Fallenbchl Zoltn. Magyarorszg fmltsgai. Bp. 1988., 21-31. pp. Fejrpataki Lszl. Beregszi Pter cmerlevele 1448. vbl. Turul VIII (1890)., 41-43 pp. Forster Gyula. Hunyadi Jnos szrmazsa s a vajdahunyadvri freskk. Magyarorszg Memlkei IV (1915)., 178-179. pp. Hoffman E. Mtys kirly knyvtra. Mtys kirly emlkknyv II. (szerk. Lukinich Imre)., Bp., 1940., 264. p. Magyarorszg vrmegyi s vrosai. Bihar vrmegye s Nagyvrad. Bp., 1901. 628. p. Melirisz B. A Bothfalvi Both csald czmere. Turul XIX (1901)., 38-41. pp. Radocsay Dnes. Gtikus magyar cmereslevelek. Mv. rt. 286. p. Rmer Flris. Bkssy csald 1417. vi czmere. Gyri Trtnelmi s Rgszeti Fzetek I (1861)., 379-381 pp.

254

PERLI-E MG EZT A HONT MS?

A SZERZ LETRAJZA
ZUBNICS Lszl. jsgri lnevei: Fogarasi, Bn, ri lnevei: Guthy Csaba, Guti Lszl. (Gut, 1971. mjus 20.): kzr, lapszerkeszt, helytrtnsz, kisebbsgi politikus, fotmvsz. Fldmves csaldban szletett. Tanulmnyait a Guti ltalnos Iskolban s a Jnosi Kzpiskolban vgezte. 1988-1993 kztt szerzett trtnelem szakos diplomt az Ungvri llami Egyetemen. Diplomamunkjt Magyarorszg, ezen bell Krptalja trtnetbl rta. Dikveiben a Trs cm ifjsgi lap szerkesztje. Elbb pedaggusknt tevkenykedett: a Guti ltalnos Iskolban magyar nyelvet s irodalmat tantott, a Beregszszi 18. Sz. Ruhaipari Szakkzpiskolban trtnelmet oktatott. 1996-tl a Beregi Hrlap rovatvezetje, majd fszerkeszt-helyettese, 1998-tl fszerkesztje. 1996-1998-ban trsadalmi munkban a Krpti Panorma cm megyei lap magyar kiadst szerkesztette. 19901992 kztt a Krptaljai Magyar Kulturlis Szvetsg elnksgi tagja s a Krptaljai Magyar Ifjsgi Szvetsg elnke. 1991-ben az UMDSZ egyik alaptja. 1992-ben az Etvs Lrnd Tudomny Egyetem Tanrkpz Fiskolai karn magyar trtnelembl rszkpzsen vett rszt. Az 1993-ban alakult MKK tevkeny tagja, helytrtneti programjainak koordintora. 1994-tl a Beregvidki Magyar Kulturlis Szvetsg elnksgi tagja, 1997-tl alelnke, majd gyvezet elnke. 1998-2002 kztt a Krptaljai Megyei Tancs kpviselje. 1999-tl a Fehrgyarmat szkhely Hrmashatr Irodalmi Trsasg tagja, 2003-tl trselnke.1999 - 2002 kztt az Ukrajnai Magyar Demokrata Szvetsg rgielnke, 2003-tl az UMDSZ Orszgos Tancsnak elnke, 2008-tl az Ukrajnai Magyar Nemzeti Tancs elnke. A 2008-ban ltrejtt Krptaljai Magyar Mveldsi Intzet elnke. Tbb alaptvny, testlet s intzmny vezetsgi tagja, kztk a Szolyvai Emlkparkbizottsg, a Magyar jsgrk Krptaljai Szvetsgnek tagja, a Krptaljai Magyar Oktatsrt Alaptvny elnke. Tagja az Ukrn Nemzeti 255

ZUBNICS LSZL

jsgr-szvetsgnek. Kutatsi terlete: Krptalja trtnete heraldikai sszefggsekben, ezenkvl szakterlete a kzpkor, nagy gyjtemnye van a heraldikai brkbl, cmerekbl, csaldfkbl. Eddig kzel 10 knyvet adott ki, szmos tanulmnya jelent meg a helyi s a magyarorszgi periodikkban (Pnsp, Hatodik Sp, Krpti Panorma, Krpti Igaz Sz, Beregi Hrlap, Krptalja, Belvedere (a Szegedi Juhsz Gyula Tanrkpz Fiskola trtnszlapja), Bihari Napl (Nagyvrad). A P. Punyk Mria ltal szerkesztett Szem ltta, szv bnta s a Ht kereszt alatt felkelek cm tanulmnyktetekben egy-egy nagyobb munkja ltott napvilgot. Kisprzit, elbeszlseit Guthy Csaba nv alatt publiklja, egyik elbeszlsvel bemutatkozott az Egytt c. folyiratban is. sszelltsban jelent meg a Hrmashatrtalanul cm irodalmi antolgia 2004-ben az Intermix Kiad gondozsban. Jelenleg is szlfalujban l. Jelenleg az Egytt cm folyirat munkatrsa. 2009-tl az Ungvri Nemzeti Egyetem Humn-Termszettudomnyi Magyar Kara magyar trtnelem s eurpai integrci tanszknek tanra. Kitntetsei: a Krptaljai Megyei Tancs emlkrme, a Magyar Nyelv s Kultra Nemzetkzi Trsasga Anyanyelvi Konferencia oklevele. FONTOSABB PUBLIKCII Guti krkp. Helytrtneti tanulmny. Intermix Kiad, Ungvr-Budapest, 2000. Beregszszi kalauz. Beregszszi Jrsi Nyomda, Beregszsz, 2000. Beregszszi kalauz. Msodik, bvtett kiads, Beregszszi Jrsi Nyomda, Beregszsz, 2001. Miszto nad Verke. (a Beregszszi kalauz ukrn nyelv kiadsa.) Beregszszi Jrsi Nyomda, Beregszsz, 2002. Rgmlt virgok illata. Tanulmnygyjtemny. Intermix Kiad, UngvrBudapest, 2002. Vz tkrre trtnelmet rni... Helytrtneti rsok. Ungvr-Budapest, Intermix Kiad, 2007. Feheruuaru rea meneh hodu utu rea Magyar trtnelmi szveggyjtemny (a honfoglalstl az rpd-hz uralkodsnak vgig 1303). sszelltotta s a jegyzeteket rta: Zubnics Lszl. Intermix Kiad, Ungvr-Budapest, 2008. Az utnozhatatlan Zsazsa. Fedk Sri szletsnek 130. vforduljra. Szerkeszt Zubnics Lszl. KMMI-Fzetek II. 2009. Tl a Tiszn van egy vros, Beregszsz. KMMI fzetek IV. 2009.

256

PERLI-E MG EZT A HONT MS?

Trsszerz: Zubnics Lszl. Boszorknyok pedig nincsenek!? Szem ltta, szv bnta... Krptaljai nprajzi s honismereti dolgozatok (szerk. P. Punyk Mria). Hatodik SpMandtum Kiad. BeregszszBudapest, 1996. // Lsd 78188. pp. Doma Istvn - Zubnics Lszl: Karcolatok a krptaljai zsidsg trtnetbl Ht kereszt alatt felkelek Krptaljai nprajzi s honismereti dolgozatok (szerk. P. Punyk Mria). Hatodik SpMandtum Kiad, BeregszszBudapest, 1997. 6 -15. pp. Zubnics Lszl. Iskolatrtneti jegyzetek Ht kereszt alatt felkelek Krptaljai nprajzi s honismereti dolgozatok (szerk. P. Punyk Mria). Hatodik SpMandtum Kiad, BeregszszBudapest, 1997. 162171. pp. Zubnics Lszl: Egy vtized emlkei. Tzvknyv 1989 - 1999. A Hatodik Sp antolgija. Hatodik Sp - Mandtum Kiad, Beregszsz Budapest, 1999. Zubnics Lszl: A szeretet nagyasszonynak emlkezete Beregben Erdly nagyasszonya Lorntffy Zsuzsanna (Emlkls Lorntffy Zsuzsanna szletsnek 400. vforduljn Szatmrnmeti) /szerk. Takcs Pter/, Krptok-Tisza Alaptvny, Nyregyhza, 2001.// Lsd. 49 - 58. pp // Id. m. a Kirlyhg-mellki Reformtus Egyhzkerlet 2001. vi Kalendriumban. Hrmashatrtalanul. A Hrmashatr Irodalmi Trsasg antolgija. (Szerk. Fzesi Magda s Zubnics Lszl). Intermix Kiad, UngvrBudapest. 2004. Zubnics Lszl. Boszorknyok pedig nincsenek?! Tanulmnyok. UngvrBudapest, Intermix Kiad, 2007. 88. oldal. (Trsszerz: Vargn Katona Mria.)

257

ZUBNICS LSZL

TARTALOMJEGYZK
I. FEJEZET. AKIK AKARATUK AL GYRTK A TRTNELMET IS................................................................................5 1. A Hunyadiak vidknkn...........................................................................5 2. Bthori Istvn erdlyi fejedelem, lengyel kirly.......................................10 3. Rkczi Zsigmond, a dinasztiaalapt fejedelem.....................................15 4. Lorntffy Zsuzsanna, a szeretet nagyasszonynak emlkezete...............18 5. Korjatovics Tdor.....................................................................................24 6. Idsebb Erzsbet kirlyn........................................................................27 II. FEJEZET. AZ SZAKKELETIFELVIDK NAGY CSALDJAI.....32 1. A bocski, kismarjai s raszinyai Bocskai csald....................................32 2. A grf szkesi Bercsnyi csald...............................................................39 3. A ruszkai Dob csald..............................................................................43 4. A pernyi herceg s br Pernyi csald..................................................49 5. A plczi Plczi csald...........................................................................59 6. A homonnai s gernyi grf Drugeth csald.............................................62 III. FEJEZET. VIDKNK VRAI............................................................74 Bereg vrmegye.................................................................................................74 1. Munkcs magas kvra.....................................................................74 2.Szentmikls (Beregszentmikls)...............................................................82 3. Borsova vra............................................................................................89 4. Kovsz....................................................................................................91 5. A ddai Tvr............................................................................................92 6. A guti fldvr............................................................................................93 Mramaros vrmegye.......................................................................................94 7. Huszt........................................................................................................94 8. A dolhai vrkastly....................................................................................99 9. A barankai vr........................................................................................104 10. Visk......................................................................................................105 Ugocsa vrmegye............................................................................................106 11. A nagyszlsi Kank vr......................................................................106 12. A kirlyhzi Nyalbvr.........................................................................107 258

PERLI-E MG EZT A HONT MS?

Ung vrmegye.................................................................................................109 13. Az ungvri vr......................................................................................109 14. Szerednye.............................................................................................111 15. Nevicke................................................................................................113 IV. FEJEZET. 1100 ESZTEND NAGY ALAKJAI....................................115 1. rpd, a honalapt................................................................................115 2. Istvn, a kirly.........................................................................................116 3. Lszl, a lovagkirly................................................................................118 4. Knyves Klmn.....................................................................................120 5. IV. Bla, a msodik honalapt..............................................................123 6. Nagy Lajos.............................................................................................126 7. Mtys, az igazsgos..............................................................................128 8. Bocskai Istvn, a magyarok Mzese.......................................................131 9. II. Rkczi Ferenc, a Nagysgos Fejedelem..........................................133 V. FEJEZET. MINDAZ, AMI A TRTNELEMKNYVEINKBL KIMARADT........................................................................................136 1. Az szlvok............................................................................................156 2. A vargek (ruszok).................................................................................161 VI. FEJEZET. RDEKESSGEK A TRTNELEM TRGYKRBL................................................................................166 1. Nk a vilgtrtnelemben......................................................................166 2. Az rpd-hz s a Kijevi Rusz dinasztikus kapcsolata.........................169 3. A srknyokrl........................................................................................174 4. Papiba talign jr a liba... .....................................................................177 5.Thkly-kincsek a munkcsi vrban.........................................................181 6. A Szent Korona......................................................................................182 7. Domonkosok a kzpkori Beregszszban.............................................185 8. Templomosok a Borzsa partjn.................................................................187 9. Rgszeti napl.......................................................................................190 VII. FEJEZET. FORRADALOM S SZABADSGHARC.....................194 Forradalom s nemzeti krds Ung, Bereg s Ugocsa megykben az 18481849-es szabadsgharcban..........................194 259

ZUBNICS LSZL

i-press

VIII. FEJEZET. OKTATSTRTNETI JEGYZETEK..........................198 1. Non scholae, sed vitae... .......................................................................198 2. Egy felekezeti iskola viszontagsgai a XX. szzad elejn.....................209 IX. FEJEZET. 20. SZZADI TRTNELMNK BUKTATI.............217 1. Gondolataim egy tanulmnnyal kapcsolatban, avagy, hogyan hamistsuk meg a trtnelmet?......................................................217 2. Karcolatok a krptaljai zsidsg trtnetbl..........................................223 3. Krptaljai autonmiatrekvsek a XX. szzadban.................................232 X. FEJEZET. A MAGYAR CMERTAN TRTNETE...........................238 IRODALOMJEGYZK...........................................................................248 A SZERZ LETRAJZA........................................................................256

260