You are on page 1of 26

Presentació del

tema 2
La imatge és una forma
de comunicació
Elements bàsics de la comunicació visual (i audiovisual)

Codi

Missatge
Emisor Receptor

Realimentació
Significant i significat

Significant: Significat:
és el terme que defineix és el terme que fa
el significat. referencia al contingut
explicit del significant

Arbre
Text
És un sistema de signes coherents decodificats per el
receptor.

Codi

Missatge

TEXT

Significant Significat
Discurs:
És el conjunt d’elements que forman un text

Codi

Missatge
DISCURS Text Emisor Receptor

Realimentació
Text i subtext

El text és la part evident de la observació d’una image.

El subtext és la part no evident d’una image i representa


la darrera finalitat en la observació de la obra per part
de l’espectador.

El text i subtext no fan referència exclusiva a les imatges, també afecten a les
expresions verbals.
Text i subtext

El text és la dona (Venus)


despullada en el llit en un
espai i uns personatges
determinats.

El subtext és l’aspecte
eròtic de la dona i tot allò
que sugereixi la imatge a
l’espectador.
Venus de Urbino
Tiziano (1538)
Composició

La composició és la disposició de
tots els elements visuals (línies,
volums, llums y colors) dins del
quadre de forma que composin una
imatge satisfactoria.

La verge de les roques.


Leonardo da Vinci (1506)
Els termes de la imatge

Són els diferents llocs on


quedan colocats els
elements més importants
del cuadre.
Estan separats per una
distància cap l’infinit.
Els termes de la imatge

Normalment hi ha
--Primer terme
--Segon terme
--Fons.

A vegades podem trobar,


abans del fons,
--Tercer terme...

El retrat de Edward James


René Magritte (1937)
Els termes de la imatge

El fons és la part de la
imatge que no es
troba situada en cap
terme.
És la part més
allunyada que pot
observar l’espectador.

Rosella (amapolas -cast-


coquelicots -fran-)
Claude Monet (1873)
El pes visual en una imatge

El pes visual d’un objecte


en una imatge és la major o
menor presència visual de
l’objecte en l’espectador.

Per tant, el pes visual d’un


objecte dins d’una imatge
depèn del impacte visual
del objecte en l’espectador.
Naixement de Venus
Sandro Botticelli (1482)
El pes visual en una imatge

Els objectes situats a la


dreta del cuadre
normalment tenen més
pes visual que els de la
esquerra.

Anuciació.
Simone Martini (1333)
El pes visual en una imatge

Alguns elements tenen


més o menys pes visual
segon sigui la ubicació
que tinguin en el cuadre.

Integrada, Arbre, Rei i Esferas


Lucia A. Larenas Mahn (2005).
El pes visual en una imatge

El tamany més grand d’un


objecte té un pes visual
major que altre de menor
proporció

Madonna Ognissanti.
Giotto (1305)
El pes visual en una imatge

Els colors de major


nivel de saturació
(negre, vermell...)
tenen un pes visual
més grand que els
color menys saturats

Composició
Piet Mondrian (1919)
El pes visual en una imatge

Un objecte molt
marcat o delimitat
per al seu contorn
te un pes visual
més grand que la
resta dels objectes.

Composició VIII.
Wassily kandinsky (1923)
El pes visual en una imatge

L’objecte més proper d’una


imatge te un pes visual més
grand que la resta
d’objectes de la mateixa
imatge.

La princesa encadenada a l’arbre.


Edward Burne-Jones (1866)
El pes visual en una imatge

Les linies de fuga molt


marcades portan la
mirada al darrer tèrme,
llavors el pes visual es
troba en els objectes
mes llunyans.

Cosin la vela.
Joaquín Sorolla (1896)
El pes visual en una imatge

L’illament de figures dins d’un


conjunt d’elements te més
pes visual que la resta de la
imatge.

La tempesta.
Giorgione (1508)
La regla de terç

La regla de terç
consisteix en dividir una
imagte en nou parts
iguals de manera que els
costats més llargs y els
més curts del cuadre de
la imatge estiguin dividits
en tres part iguals.
La regla de terç

La interseció de les
linies internes del
cuadre formen els
punts forts de la
imatge.
La regla de terç

Els punts forts són


els adecuats per
situar el punt, o
punts, d’interés de la
imatge.

Retrat de madame Récamier


Jacques-Louis David (1800)
La regla de terç

Si ha dos punts d’interés


la composició de l’imatge
queda més equilibrada si
els posem en dos punts
forts que estiguin en
diagonal.

La mort de Sardanapalo
Eugene Delacroix (1827)
La regla de terç

La regla de terç no té
aplicació a tots els
casos

Les senyoretes d’Avignon


Pablo Ruiz Picasso (1907)