You are on page 1of 5

Yu cu 1: Nhng kin ngh xut nhm nng cao vai tr ca ti chnh doanh nghip trong iu kin Vit Nam

m hin nay. a) Xy dng h thng thng tin, phn tch, kim tra, kim sot ti chnh doanh nghip Tng cng cng tc kim tra, thanh tra v x l nghim minh cc trng hp vi phm php lut. Cng vi s pht trin ca kinh t th trng, cc hot ng ti chnh trong x hi ngy cng tr nn phc tp. Ti chnh l mt lnh vc rt nhy cm, nu khng c i sch hp l v gii quyt kp thi cc vn v ti chnh ny sinh th hu qu s rt nng n, thm ch c th gy ra tnh trng khng hong kinh t. Thc t cuc khng hong ti chnh - tin t cui nm 1997 va qua chu chng t iu . V vy, vic xy dng h thng mng li thng tin ti chnh nhanh nhy, tng cng kh nng phn tch, kim tra, kim sot ti chnh l nhu cu khch quan v c tm quan trng c bit. b) Xy dng v hon thin h thng lut php v ti chnh i mi c ch qun l, cng c h thng lut php v tng cng php ch x hi ch ngha. y l mt trong nhng vn nng bng ca giai on hin nay. Bi ti chnh bao gm nhiu mi quan h phc tp vi nhiu thnh phn. Trong trng tm l xy dng lut thu, lut ngn hng V vy, lut php v ti chnh phi tp trung vo cc mc tiu: + X l tt mi quan h gia tch lu v tiu dng, khai thc ti a cc ngun lc ti chnh cho u t pht trin phc v s nghip cng nghip ho, hin i ho. + Pht trin da vo ni lc l chnh, ng thi tranh th ti a ngun ti chnh bn ngoi. + Nng cao sc cnh tranh v tnh hiu qu ca nn kinh t, to iu kin cho ch ng hi nhp kinh t quc t v khu vc. y mnh ci cch hnh chnh trong lnh vc ti chnh cc doanh nghip. Trong , cn n gin ho v cng khai ho quy trnh, th tc hnh chnh; y

mnh ng dng cng ngh thng tin trong lnh vc ti chnh. V Vai tr ca thong tin trong iu kin khoa hc k thut pht trin hin nay l rt cn thit. N gip cc nh qun l ti chnh c thong tin nhanh hn, nhiu hn, ton din hn khng ch trong phm vi quc gia m trn ton th gii. T , c th ra cc chnh sch hp l hn, ph hp hn vi tnh hnh thc t. Xy dng cc c s d liu chuyn ngnh; thit lp h thng thng tin qun l, tng cng khai thc hiu qu cc h thng thng tin v phc v cng tc ch o iu hnh; hon thin phng thc iu hnh chnh sch ti chnh doanh nghip; nng cao nng lc t chc thc hin chnh sch; nh gi tc ng v d bo. c) Kin ton b my qun l ti chnh Vai tr ca ti chnh cao hay thp l nh yu t ch th m trc ht l b my qun l ti chnh. Trong thi k qu , b my qun l ti chnh cn c ci tin v t chc cho thch ng vi tng thi k ca nn kinh t th trng nh hng x hi ch ngha. B my qun l phi bo m s lnh o ca ng v iu hnh ca Nh nc trong lnh vc ti chnh theo hng: kt hp tng trng kinh t vi tin b x hi; ci tin, kin ton h thng t chc b my qun l ti chnh t trung ng n a phng, t qun l ti chnh doanh nghip n cc b phn qun l ti chnh dn c v cc t chc x hi. Nng cao nng lc v hiu qu gim st ti chnh. Hot ng gim st ti chnh s ngy cng quan trng hn do s pht trin ca th trng ti chnh. Xu hng hi nhp v ton cu ha ngy cng m rng, m bo s hot ng n nh v pht trin ca ton b h thng ti chnh, chng vi nhng tc ng tiu cc t bn ngoi v hn ch nhng khong trng quyn lc l nhng yu cu v thch thc ln. Do vy, vic cu trc li h thng gim st ti chnh doanh nghip cn phi c nhn nhn mt cch tng th trong bi cnh khun kh th ch, s phi hp gia cc c quan, quy m ca cc t chc ti chnh, cng nh s pht trin ca th trng ti chnh v dch v ti chnh ca Vit Nam trong thi gian ti. Trong thi gian ti, nng cao hiu lc ca gim st ti chnh cn: hon thin khun kh php lut v gim st ti chnh Vit Nam; i mi kin ton m hnh h thng gim st; cng c, tng cng nng lc gim st ca cc c quan gim st ti chnh doanh nghip.

Yu cu 2 VT: Triu ng Nm Vn u t Vn lu ng Khu hao Chi ph KD Doanh thu LN trc thu Dng tin rng Dng tin ly k -500 0 -500 50 100 350 780 285 385 -115 100 400 900 300 400 285 100 400 900 300 400 685 100 400 900 300 400 1085 100 400 900 300 400 1485 1 2 3 4 5

285 Thi gian hon vn ca d n = 500

+2

~ 2,6 (nm/thng)

Yu cu 3 N3: Phn tch tnh hnh ti chnh ca Cng ty C phn Thng mi Hc Mn ti ngy 31 thng 12 nm 2010. Phn tch Bng Bo co kt qu hot ng kinh doanh: * Nm nay: - Li nhun thun t hot ng kinh doanh 25.313.808.860 VN - T l gi vn so vi doanh thu = 94,08% * So snh nm nay so vi nm trc - Li nhun thun t hot ng kinh doanh gim 4.564.239.770 VN, gim 15,28% so vi nm trc. - T l gi vn so vi doanh thu tng 2,25 %. Phn tch Bng Cn i k ton Quy m vn m doanh nghip s dng trong k, cng nh kh nng huy ng vn t cc ngun vn khc nhau ca doanh nghip, tng ti sn v tng ngun vn u tng hn so vi nm trc 1.014.968.728 VN (tng 1,475%) Ti sn ngn hn t hn so vi u nm 6.106.947.200 VN (t hn so vi u nm 3,7 %). Ti sn di hn nhiu hn so vi u nm 1.002.714.352 VN (tng hn so vi u nm 9,3%). N phi tr t hn so vi u nm 3.889.991.500 VN (1,025%). Ngun vn ch s hu nhiu hn so vi u nm 7.810.188.000 VN (7,1%). T sut u t cui nm = 59,54 % T sut u t u nm = 62,76 % Nhn vo t sut u t ta thy t sut gim hn so vi u nm, y l hin tng khng kh quan. T sut t ti tr cui nm = 41,27 % T sut t ti tr u nm = 38,47%

Nhn vo t sut ti tr ta thy cui nm cao hn u nm, th hin kh nng c lp cao v mt ti chnh hay mc t ti tr ca doanh nghip tt. H s kh nng thanh ton hin thi cui nm = 2,98 H s kh nng thanh ton hin thi u nm = 8,7 Ta thy kh nng chuyn i ti sn thnh tin thanh ton cc khon n ngn hn chm hn so vi u nm. H s kh nng thanh ton nhanh cui nm = 1,87 H s kh nng thanh ton nhanh u nm = 2,25 Kh nng tr n ca cng ty vo cui nm chm hn so vi u nm. H s kh nng thanh ton tc thi cui nm = 1,143 H s kh nng thanh ton tc thi u nm = 1,44 Phn nh kh nng thanh ton n ngn hn ca cng ty vo cui nm chm hn so vi u nm. T 3 cng thc trn ta thy cc h s u ln hn 1, chng t cng ty C phn Thng Mi tha kh nng thanh ton.