Republičko 2006. 1. Koje od 20 proteinogenih aminokiselina u svojoj strukturi sadrže a. 6-člani prsten __________________________________ b. 5-člani prsten __________________________________ c.

sumpor _____________________________ _________ 2. Zaokruživanjem broja označite tačnu tvrdnju: a. na krajevima simpatičkih postganglijskih vlakana luči se neuropeptid noradrenalin, a na krajevima parasimpatičkih postganglijskih vlakana luči se amin acetilholin b. na krajevima simpatičkih postganglijskih vlakana luči se amin noradrenalin, a na krajevima parasimpatičkih postganglijskih vlakana luči se amin acetilholin c. na krajevima simpatičkih postganglijskih vlakana luči se neuropeptid noradrenalin, a na krajevima parasimpatičkih postganglijskih vlakana luči se neuropeptid acetilholin d. na krajevima simpatičkih postganglijskih vlakana luči se amin acetilholin, a na krajevima parasimpatičkih postganglijskih vlakana luči se amin noradrenalin 3. Za REM fazu sna karakteristični su: a. realistične mentalne iluzije b. sporotalasni san c. paradoxalno spavanje d. brzi pokreti očnih jabučica e. promene položaja tela 4. Šta povezuje apscisinsku kiselinu i vazopresin? 5. Metabolički procesi koje biljke koriste da energiju masnik kiselina prevedu u energiju šećera zovu se ______________________________ Procesi u kojima nastaje ATP kod biljaka su: ______________________________ i ______________________________ 6. Povežite sledeće pojmove: a. Voltažno-zavisni kanal za Na 1. silazna faza akcionog potencijala b. Na-K pumpa 2. uzlazna faza akcionog potencijala c. Voltažno-zavisni kanal za K 3. izlazak Na iz ćelije d. Receptor za acetilholin 4. ulazak Na u ćeliju 7. Pronađite uljeze među f-jama hipotalamusa:

stvaranje antitela 9. krokodili c. Koja je to situacija? ___________________________________ 10. juvenilni hormon koji luči protorakalna žlezda stimuliše metamorfozu c. ribe f.. Zaokruživanjem označite kičmenjake koji imaju četvorokomorno srce: a. neutrofilni leukociti b. regulacija telesne temperature e. uklanjanje virusom inficirane ćelije e. regulacija apetita c. regulacija žeđi d. ekdison koji luči protorakalna žlezda zaustavlja metamorfozu f. regulacija emotivnog ponašanja f. a otac Rh+.a. visoka koncentracija juvenilnog hormona koji luči corpora alata zaustavlja metamorfozu e. regulacija reproduktivnog ponašanja b. kornjače. ekdison koji luči protorakalna žlezda stimuliše metamorfozu d. ptice e. uništavanje parazita d. Ukoliko je majka Rh-. gušteri d. Povežite ćelije imunog odgovora sa njihovom f-jom: a. fagocitoza stranih tela c. eozinofilni leukociti 1. ćelije . ekdison koji luči corpora alata stimuliše metamorfozu b. sisari 11. monociti/makrofagi 3. B-limfociti 2. ipak postoji situacija kada potencijalna trudnoća ne nosi rizik od odbacivanja ploda. zmije. regulacija disanja g. regulacija tonusa skeletnih mišića h.prirodne ubice'' 4. vodozemci b. visoka koncentracija juvenilnog hormona koji luči corpora alata stimuliše metamorfozu . regulacija rada hipofize 8. Zaokruživanjem označite koji od izraza su tačni: a.

specifičnoj građi nosnih hodnika c. glukagon 2. odsustvu znojnih žlezda b. Pridružite navedenim hormonima odgovarajući efekat (ili efekte) koje ostvaruju u regulaciji metabolizma ugljenih hidrata: a. insulin 1. sonih žlezda .. stomaternu transpiraciju 18. stimulacija stvaranja glikogena 17. kapilare i telašca nefrona d. gutaciju d. mehanoceptore i telašca nefrona 15. adrenalin 3. stimulacija glukoneogeneze b. stimulacija transporta glukoze iz krvi d. Pustinjski glodari efikasno ređavaju problem gubitka vode zahvaljujući: a. Žuč se sastoji od žučnih soli koje nastaju od______________________ Boju joj daju žučne boje koje potiču od _________________________ Pražnjenje žučne kese reguliše hormon _________________________ Kamen u žučnoj kesi nastaje taloženjem ________________________ 16.krokodilske suze'' su produkt: a. stimulacija razgradnje glikogena c. Ime italijanskog biologa Marčela Malpigija asocira na: a. glukokortikoidi 4. izuzetno dugoj Henleovoj petlji 14. a . kapilare i govorne zone u mozgu c... Ozime sorte žita se izlažu niskoj temperaturi da bi cvetale. a lale naprotiv da bi cvetovi ostali zatvoreni. telašca nefrona i govorne zone u mozgu b. Plač vinove loze predstavlja: a. exudaciju b.12. . prisustvu sonih žlezda e. lenticelarnu transpiraciju c. Navedite stručne izraze za pojave na kojima se bazira ovaj tretman: ______________________________ i ______________________________ 13. pojačanom lučenju vazopresina d.

hemostaza 2. suznih žlezda c. ljubičasta b. krv. crvena 20. poremećaja Brokine govorne zone b. prskanje membrane eritrocita u hipotoničnoj sredini d. slepljivanje eritrocita i antitela pri mešanju razl. akromegalije c. žuta e. Penfildov motorni čovečuljak ima nesrazmerno velika usta i jezik zbog: a. hemocit 4. karotenoidi – K. aglutinacija 3. zelena d. plava c. znojnih žlezda d. narandžasta f. velike pokretljivosti ovih delova tela d. grupa b. označite koji od fotosintetskih pigmenata (hlorofili – H. hemoliza 1. Pored boje spektra. fiziološko zaustavljanje krvarenja na mestu povrede 21. Spojite pojmove i njihove definicije: a.b. pljuvačnih žlezda 19. evolutivno najprostiji element hemolimfe c. fikobilini – F) apsorbuje svetlost u tom delu spektra: a. trizomije hromozoma 21 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful