Objašnjenje problema

Turizam je skup odnosa i pojava koje proizlaze iz putovanja i boravka posjetitelja nekog mjesta, ako se tim boravkom ne zasniva stalno prebivalište i ako s takvim boravkom nije povezana nikakva njihova gospodarska djelatnost .Obuhvaća rekreaciju, putovanje i odmor. Većina zemalja u svijetu, u većem ili manjem obimu, razvija turizam, a osnovna mu je karakteristika i cilj veliki broj učesnika u turističkim putovanjima, tj. masovnost. Po svojim ekonomskim, sociološkim, psihološkim, političkim i drugim konotacijama turizam kao fenomen, prema mnogim stručnim mišljenjima, nema pandana u nekoj drugoj pojavi ili fenomenu u savremenom svijetu. Isto tako, mnogi stručnjaci smatraju da će turistička industrija za par decenija biti, takoreći «rame uz rame» naftnoj i automobilskoj industriji. Bosna i Hercegovina raspolaže ogromnim turističkim potencijalom kojeg ipak treba bolje preusmjeriti kako bi turizam postao primarna privredna grana naše domovine. BiH turizam ima mnogo neiskorištenog potencijala u slijedećima granama:  Kulturni turizam BiH je raskrsnica izmeĎu istoka i zapada, podrucje mnogih historijskih dogaĎaja koji su ostavili svoje tragove. Stećci, stari gradovi samo su jedan od primjera tog bogatstva.  Planinski turizam Na velikom broju planina nalaze se objekti čije predispozicije treba maksimalno iskoristiti (skijaske staze, planinski centri). Da smo sposobni napravit nesto veliko svjedoče i 14 .ZOI. Potrebno je i dalje ulagati u razvoj i promovisanje planinskog turizma, a ne zadovoljiti se samo polovičnim ispunjenjem kapaciteta.  Eko turizam Po mišljenju mnogih turističkih eksperata BiH ima veliko bogatstvo izuzetnih prirodnih ljepota. Nacionalni parkovi (Sutjeska, Kozara) te posljednja hiljadugodišnja europska prašuma Perućica, predstavljaju nedirnutu prirodu. Ljepota BiH se ogleda u mnogim jezerima, rijekama, vodopadima.  Avanturistički turizam Mnoge naše lokacije pogodne su za rafting, vožnju kanuom, šetnje, penjanje po

stijenama, vožnju biciklom, skakanje padobranom te posjete kanjonima rijeka kao što su Tara, Una, Neretva, Vrbasa.  Religijski turizam Mogućnosti su tu. Ovaj prostor u prošlosti bio je zanimljiv mnogim kulturama, kao takav i dan danas ima mnogo ostavština i sa religijskog aspekta.  Banjski turizam Brojna izvorišta termalnih i mineralnih voda od davnina su poznati po svojim opuštajućim efektima, mada im se ne poklanja velika pažnja. Bosna i Hercegovina predstavlja veoma zanimljivu turističku destinaciju, što je rezultat geografskog položaja, izuzetnih prirodnih ljepota, kulturno-historijskih vrijednosti i pogodnih klimatskih uvjeta. Na području Bosne i Hercegovine vijekovima su se ukrštale različite kulture, religije i tradicije, što daje dodatnu vrijednost kreiranju specifičnog turističkog proizvoda i obogaćuje ponudu. Iako naša država ima potencijal za razvoj turizma,taj potencijal se ne iskorištava, iz više razloga:     ekološka neosvještenost graĎana , neinformiranost , nedovoljan budžet metabolizam nas Bosanaca.

Ekonomski značaj turizma u BiH Turizam se s pravom smatra granom koja na najbolji način osigurava specifičnu ponudu i ekonomsku valorizaciju tradicije i kulture, domaćeg turističkog proizvoda koji čine elementi kulture, te uslužne prirodnog naslijeĎa i izgraĎene materijalne

i proizvodne komponente lokalnih turističkih sadržaja. To je danas brzo rastuća industrija sa rastućim udjelom znanja i visokom dodanom vrijednošću koja doprinosi društvenom blagostanju, rastu GDP-a, zaposlenosti i investicija. Ekonomske funkcije turizma su: 1. Konverzijska funkcija sa potencijalima turizma da pretvara neprivredne resurse u privredne ( na primjer, neiskorištene prirodne ljepote pretvara u turističku

atrakciju koja donosi prihod)

2. Induktivna funkcija – pokreće proizvodnju za zadovoljavanje potreba turizma (na primjer proizvodnja organske hrane za potrebe stranih turista) 3. Multiplikativna funkcija – turizam pokreće skoro sve grane domaće ekonomije i tako stvara multiplikatore rasta GDP, zaposlenosti i investicija 4. Akceleratorska funkcija – turizam omogućava ubrzanje regionalnog i lokalnog razvoja brže od bilo koje druge grane 5. Izvozna funkcija – turizam pospješuje devizni priliv i omogućava poboljšanje platne bilance zemlje 6. Funkcija poticanja razvoja nerazvijenih područja – turizam je često djelatnost koja može pokrenuti razvoj nerazvijenih područja koje nije mogao pokrenuti klasi čni industrijski razvoj (primjer općine MeĎugorje, Kupres, Trnovo, Fojnica) 7. Funkcija zapošljavanja – turizam je radno intenzivna, ali u novije vrijeme i na znanju zasnovana djelatnost, koja traži obučen personal i visoke radne, ekspertne i upravljačke vještine.

Turizam potiče skoro sve ekonomske i javne djelatnosti U politikama ekonomskog razvoja u F BiH turizam ima značajno mjesto kao faktor razvoja i restrukturiranja povezanih djelatnosti (vidjeti tabelu 2). Taj se utjecaj na razvoj ostvaruje putem aktiviranja ljudskih, prirodnih i materijalnih resursa razvoja, zapošljavanja i poboljšanja platnog bilansa zemlje. Poseban razvojni aspekt turizma ogleda se u eksternim efektima koje turizam ima na niz djelatnosti u ekonomiji i društvu, počevši od proizvodnje hrane i pića, drumskog, željezničkog i zračnog prometa,

razvoja infrastrukture i investicija u destinacijske kapacitete, preko razvoja hotelijerstva, trgovine i industrije zabave do pokretanja razvoja niza financijskih, marketinških i edukacijskih servisa i promjena u ruralnom, okolinskom u prostornom razvoju zemlje, te podizanju blagostanja i životnog standarda zemalja koje promoviraju i podržavaju razvoj turizma.

Sve navedene ekonomski uključivanju zajednicama.

djelatnosti osjećaju

koristi od razvoja turizma. govoriti o potpuno

Bilo bi razložnom

i socijalno opravdano da one doprinose stvaranju baznih uvjeta za se može odreĎenog kruga organizacija u obavezu plaćanja članarine turističkim

razvoj turizma. S tog stajališta

Mjesta u BiH koja su vrijedna za vidjeti – turističke atrakcije Čarobna zemlja Bosna i Hercegovina obiluje znamenitostima koje je vrijedno vidjeti i doživjeti. Nažalost, veliki broj naših graĎana nikad ih nije primijetio, nego se okrenuo drugim zemljama i upoznavanju njihovih turističkih destinacija. Neka od potencijalnih turističkih mjesta su:

o Prokoško Jezero Glečerskog je porijekla i u njemu se zadržao triton (salamander), vrlo rijetka endemska životinjica, koja živi samo u najčišćim vodama. Jezero je poribljeno, a ljeti omogućava ugodno kupanje.Uz jezero su prilegle stočarske kolibe, u kojima se mogu dobiti pravi domaći specijaliteti (sir, kajmak, pita, hljeb ispod saća). o Plivska jezera Svega par kilometara od Jajca, u prirodnom ambijentu, nalaze se Veliko i Malo Plivsko jezero. Ova jezera pružaju raznolike mogućnosti za rekreaciju. o Kastel, Banja Luka Banja Luka je grad u zapadnom dijelu Bosne i Hercegovine, smješten na rijeci Vrbas. Po veličini je drugi grad u cijeloj BiH, a mnogi ga smatraju jednim od njenih najljepših gradova. o Nacionalni Park Sutjetska Sutjeska spada meĎu najstarije parkove u Bosni i Hercegovini. o Dobojska tvrđava Gradina TvrĎava i varoš imenom Doboj nalaze se u sjevernoj Bosni na prostoru jedne široke geografske zone pobrĎa, preko koje planine Balkana blago padaju u nizije Panonije. o Kravice Najstariji muzej u Bosni i Hercegovini, osnovan 1884. godine, smješten je nedaleko od Ljubuškog u Franjevačkom samostanu na Humcu. U muzeju se nalazi jedna od najljepših kolekcija drevnih relikvija koje su pronaĎene u neposrednoj okolini samostana. o Una – Regata Sport Bijeli Rafting na Uni Dugogodišnji rad, trud i iskustvo doprinijelo je da zadovoljni posjetioci doĎu ponovo. Pružamo uzbudljiv odmor uz ljepote rijeke Une i okoline, uz razne sportske aktivnosti na vodi kako u raftingu tako i u kursevima kajaka i plivanja, takoĎer bogatoj odličnoj domaćoj kuhinji bosanskih specijaliteta. o Rekreacijski centar Brusnica

Nudi široku paletu aktivnosti; tradicionalnih starinskih jela, natjecanja u kulinarskim vještinama, predstavljanje starih običaja i sportova, druženje lovaca, ribolovaca, pčelara, ljubitelja životinja, ženskih i eko udruga, bikera, plesne i party večeri, te zimski i ljetni aktivni odmor za školsku djecu. o Nacionalni park Kozara Smještena izmeĎu rijeka Une, Save, Sane i Vrbasa, ovih 3.375 hektara guste šume i valovitih livada su dobili nadimak Zelena ljepota Krajine. o Hajdučke vode Sportsko rekreativni centar sa čistim izvorima na vrhu Borja planine, na putu izmeĎu Banja Luke i Teslića. o Gradina, Tešanj Gradina spada meĎu najznačajnija utvrĎenja u BiH i dobro je obnovljena. o Park prirode Hutovo blato Prirodna svojstva područja Parka prirode Hutovo blato, osebujnost tog jedinstvenog područja, zaslužuju punu pozornost naših posjetitelja. o Tvrđava Vranduk Stari grad u Vranduku pripada tipu brdskog utvrĎenja. TvrĎava je, i pored kasnijih prepravki, sačuvala izvorne oblike, koji podsjećaju na rana rješenja europskih utvrĎenja. o Tekija Ovu regiju karakterizira raznolikost njenih nadzemnih i podzemnih voda. Izvorište Bune je jedno od najvećih i zasigurno najljepših u Evropi. o Livanjsko polje Livanjsko polje je, inače, najveće kraško polje u jugoistočnoj Evropi, a proglašeno je ramsarskim područjem od muĎunarodnog značaja u okviru Ramsarske konvencije. Ono posjeduje impresivnu mrežu nadzemnih i podzemnih vodenih tokova, uključujući veliki broj rijeka, izvora, jezera, jarmova i estavela. Nažalost, broj zaštićenih područja u BiH svrstava se

meĎu najniže u čitavoj Evropi. Tek nešto manje od 3 posto njezinog ukupnog teritorija uživa neki stepen zaštite. o Buško jezero Ovo jezero raspolaže bogatstvom i raznovrsnošću ribljeg fonda, a naročito se mogu naći šaran, pastrmka, podbila, klen, som... Jezero ima lijepo ureĎen prilaz, ali što se tiče razvoja turizma na jezeru i oko njega, ono gotovo da i ne postoji. Mještani ovog područja kažu da se nekada organizuju splavarenja, ali da je i to sve rjeĎe, tako da većina turističkog potencijala ostane potpuno neiskorištena.