Nr. Crt.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65 66 67

68 69 70 71

72

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168 169 170

171

172 173 174 175 176 177

178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192

193 194 195 196 197 198

199

200

201

202 203 204 205

206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219

220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234

235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247

248 249 250 251

252

253 254

255

256 257

258

259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272

273 274 275

276

277

278

279

280 281

282 283 284 285 286 287 288 289

Ai raspuns corect la 246 intrebari si incorect la 0 intrebari
Intrebarea
Care dintre procedeele de mai jos sunt procedee specifice metodei contabilitatii ? a. observatia, rationamentul, comparatia b. analiza, sinteza, inventarierea c. bilantul, contul, balanta de verificare d. clasificarea, documentatia, analiza e. documentatia, evaluarea, calculatia Legatura reciproca dintre debitul unui cont si creditul altui cont poarta denumirea de: a. inregistrare cronologica b. corespondenta conturilor c. inregistrare sistematica d. dubla intregistrare e. dubla reprezentare Emisiunea actiunilor si lansarea acestora pentru subscriere se fac pe baza: a. prospectului de emisiune b. caietului de sarcini c. registrului jurnal d. balantei de verificare e. bilantului contabil Formulele contabile de stornare se utilizeaza pentru: a. anularea unei formule contabile efectuate anterior gresit b. stabilirea corespondentei conturilor c. inregistrarea operatiilor economice care au loc in mod obisnuit d. a se tine seama de modificarile de sens contrar e. a se efectua inregistrarea sistematica a operatiilor

Modalitatea de prezentare a unei operatii economice sau financiare prin incadrarea acesteia in debitul unu altui cont, sub forma de egalitate valorica,poarta denumirea de: a. articol contabil b. inregistrare cronologica c. corespondenta conturilor d. formula contabila e. inregistrare sistematica Intreprinderea „X” prezinta urmatoarea situatie patrimoniala: mijloace fixe 28.000; cheltuieli de constituire participare 14.000; furnizori 3.000; clienti 9.000; terenuri 6.000; creante imobilizate 5.000; materii prime 4. 30.000; programe informatice 18.000; obiecte de inventar 5.000; concesiuni si brevete detinute 4.000; cre 50.000; rezultatul reportat (profit) 20.000. Marimea activelor imobilizate este de : a. 94.000 d. 90.000 b. 72.000 e. 103.000 c. 85.000

Determinati marimea activelor circulante, cunoscand valoarea urmatoarelor elemente: mijloace fixe 12.00 materii prime 20.000; terenuri 10.000; materiale consumabile 18.000; conturi la banci in lei 4.000; furnizor 16.000, impozit pe salarii datorat 3.000; debitori diversi 5.000; furnizori debitori 7.000; cheltuieli de constitu social 25.000; impozit pe profit platit in plus 15.000; efecte de plata 4.000; efecte de primit 3.000; obiecte produse finite 1.000. a. 87.000 d. 79.000 b. 91.000 e. 97.000 c. 94.000 trasaturile de mai jos nu poate fi atribuita contului. Care este aceasta? Una dintre a. contul reprezinta un model de evidenta si calcul in expresie valorica b. contul este un model de sistematizare a existentelor si modificarilor de sens contrar c. contul este procedeul specific metodei contabilitatii cu ajutorul ca dubla reprezentare a patrimoniului d. contul este un model de inregistrare cronologica a evolutiei patrimoniului e. contul reprezinta un model de individualizare si grupare a situatiei elementelor patrimoniale Conform principiului prevalentei economicului asupra juridicului, informatiile prezentate in situatiile financia a. sa reflecte mai ales forma juridica a evenimentelor si a tranzactiilor b. sa reflecte numai realitatea economica a evenimentelor si tranzactiilor c. sa reflecte numai realitatea juridica a evenimentelor si tranzactiilor d. sa puna in evidenta toate operatiile economice ale intreprinderii e. sa reflecte realitatea economi si tranzactiilor, nu numai forma lor juridica Care este marimea datoriilor S.C. „COMDIVERS” S.A., cunoscand urmatoarele elemente: credite bancare 180.000; furnizori 48.000; clienti 26.000; furnizori de imobilizari 65.000; imprumuturi din emisiunea de obli efecte de primit 5.000; clienti creditori 30.000; capital social 25.000; efecte de plata 15.000; impozit pe pro rezultatul reportat (profit) 40.000; debitori diversi 6.000; TVA de recuperat 16.000; creditori diversi 12.000; 15.000; furnizori debitori 30.000. a. 490.000 d. 518.000 b. 508.000 e. 378.000 c. 478.000

Unul din enunturile de mai jos nu reprezinta o consecinta ce decurge din aplicarea in practica a principiulu exercitiilor (intalnit in contabilitatea romaneasca sub denumirea de „principiul independentei exercitiilor”). C a. practicarea unei contabilitati de angajamente b. utilizarea in practica contabila a cheltuielilor inregistrate in avans c. utilizarea in practica contabila a veniturilor de primit d. utilizarea in practica contabila a cheltuielilor de repartizat pe mai multe exercitii

Patrimoniul, ca obiect de studiu al contabilitatii, reprezinta: a. totalitatea drepturilor cu valoare economica, apartinand unei persoane fizice sau juridice b. totalitatea obligatiilor cu valoare economica, apartinind unei persoane fizice c. totalitatea drepturilor si obligatiilor cu valoare economica, apartinand unei persoane juridice d. totalitatea bunurilor cu valoare economica pe care le gestione economic e. totalitatea drep cu valoare economica, apartinand unei persoane fizice sau juridice, precum si bunurile economice la care

Imobilizarile necorporale nu cuprind: a. cheltuielile de constituire b. creantele imobilizate c. cheltuielile de dezvoltare d. concesiunile, brevetele, licentele, marcile si valorile similare e. alte imobilizari necorporale In structura activelor circulante nu se includ: a. stocuri b. creante c. investitii financiare pe termen scurt d. investitii financiare pe termen lung e. casa si conturi la banci

Acreditivele reprezinta: a. disponibilitati banesti in lei si in devize aflate in casieria inreprinderii b. disponibilitati banesti an lei si in devize aflate in conturile bancare ale inreprinderii c. lichiditati pastrate la banca intr-un cont distinct, la dispozitia unui furnizor, din care urmeaza a se efectu pe masura livrarii bunurilor, prestarii serviciilor, executarii lucrarilor d. sume virate la banci, puse la dispo efectuarea unor plati in numele intreprinderii bani achitate in cursul exercitiului curent, dar care se refera la servicii ce vor fi primite in cursul exercitiului Una din categoriile de mai jos nu intra in structura pasivului, conform normelor contabile romanesti. Care e a. capital si rezerve b. cheltuieli in avans c. provizioane pentru riscuri si cheltuieli d. datorii e. venituri in avans

In structura imobilizarilor corporale nu se includ: a. terenuri si constructii b. instalatii tehnice si masini c. creante imobilizate d. alte instalatii, utilaje si mobilier e. avansuri si imobilizari corporale in curs d Fondul comercial este recunoscut ca activ : a. atunci cand rezulta din achizitia unei alte intreprinderi al carei cost de achizitie este mai mic decat valoa activelor nete dobandite b. atunci cand rezulta din achizitia unei alte intreprinderi al carei cost de achizitie este mai mare decat valo activelor nete dobandite, mai putin datoriile preluate c. atunci cand rezulta din achizitia unei alte intreprinderi al carei cost de achizitie este mai mic decat valoa activelor nete dobandite d. atunci cand rezulta din achizitia unei alte intreprin achizitie este acelasi cu valoarea de piata a activelor nete dobandite e. in contractului de achizitie a unei alte intreprinderi

In categoria stocurilor nu se includ: a. materiile prime si materialele consumabile b. productia in curs de executie c. acreditivele d. produsele finite si marfurile

e. avansurile pentru cumparari de stocur Datoriile comerciale sunt delimitate sub forma: a. furnizorilor si efectelor de platit b. furnizorilor si efectelor de primit c. furnizorilor si efectelor comerciale d. furnizorilor si creantierilor

e. furnizorilor si debito Urmatoarea operatie are loc in cadrul unei intreprinderi: Se diminueaza capitalul social cu suma de 5.000 unui actionar. Operatia produce modificari patrimoniale de tipul: a. A + x = P + x c. A = P + x - x b. A - x = P - x d. A = P + x - x Cadrul conceptual al IASB prevede ca, pentru a fi utile in raport cu cerintele utilizatorilor, informatiile conta indeplineasca anumite caracteristici calitative. Una dintre caracteristicile de mai jos nu este prevazuta de c IASB. Care este aceasta? a. inteligibilitatea d. credibilitatea b. comparabilitatea e. relevanta (pertinenta) c. exhaustivitatea IASB defineste elementele pe baza carora sunt intocmite situatiile financiare, grupandu-le in clase coresp caracteristicilor lor economice. Aceste clase sunt denumite: a. structurile situatiilor financiare b. caracteristicile calitative ale situatiilor financiare c. rubricile situatiilor financiare d. elementele situatiilor financiare e. informatiile situatiilor financiare Care dintre procedeele de mai jos sunt procedee specifice metodei contabilitatii? a. observatia, rationamentul, comparatia d. bilantul, contul, bala b. analiza, sinteza, inventarierea e. clasificarea, docum c. documentatia, evaluarea, calculatia Pentru a fi utile in raport cu cerintele utilizatorilor, cadrul conceptual al IASB stabileste caracteristicile calit sa le indeplineasca informatiile contabile. Care dintre acestea sunt corecte? a. inteligibilitatea, relevanta, oportunitatea, exhaustivitatea b. credibilitatea, raportul cost-beneficiu, comparabilitatea, relevanta c. inteligibilitatea, relevanta, credibilitatea, comparabilitatea d. pertinenta, raportul cost-beneficiu, oportunitatea, comparabilitatea e. relevanta, credibilitate oportunitatea

Dispuneti de urmatoarele date din patrimoniu: cheltuieli de constituire 2.000 u.m.; amenajari de terenuri 4. necorporale 1.000 u.m.; impozit pe salarii 1.600 u.m.; imprumuturi bancare pe termen lung si mediu 4.000 debitori 1.000 u.m; produse finite 2.000 u.m. Care este valoarea activulelor circulante si valoarea datoriilo a. 3.000 u.m. si 5.600 u.m. d. 4.400 u.m. si 4.000 u.m. b. 2.000 u.m. si 6.600 u.m. e. 5.600 u.m. si 3.000 u.m. c. 4.000 u.m. si 4.400 u.m

In scopul realizarii obiectivului sau, metoda contabilitatii foloseste o serie de procedee. Care dintre urmato procedee sunt utilizate si de alte discipline economice? a. documentatia, evaluarea, calculatia, inventarierea b. documentatia, observatia, rationamentul, balanta de verificare c. bilantul, contul, analiza, evaluarea d. contul, analiza, sinteza, calculatia e. bilantul, observatia, sinteza, evaluar Una dintre urmatoarele reguli referitoare la functionarea conturilor nu este corecta. Care este aceasta? a. conturile de activ incep sa functioneze prin a se debita b. conturile de pasiv se crediteaza cu micsorarile de pasiv c. conturile de activ se debiteaza cu maririle de activ d. conturile de pasiv se debiteaza cu micsorarile de pasiv e. conturile de activ prezinta sold final soldate Rulajul contului reprezinta: a. existentul valoric la un moment dat al elementului patrimonial urmarit cu ajutorul contului respectiv b. miscarea sau totalul sumelor inregistrate intr-o perioada de gestiune in debitul sau creditul unui cont c. continutul economic al elementului a carui evidenta se tine cu ajutorul contului d. existentul valoric, la inceputul perioadei de gestiune, al elementulu cu ajutorul contului respectiv Care este formula contabila corecta a urmatoarei tranzactii: Se constituie o intreprindere care subscrie si e 2.000 actiuni, la o valoare nominala de 10 lei/actiune: a. Decontari cu asociatii privind subscris nevarsat 20.000 b. Capital subscris nevarsat = Decontari cu asociatii privind capitalul 20.000 c. Capital subscris varsat = Decontari cu asociatii privind capitalul 2.000 d. Decontari cu asociatii privind capitalul = Capital subscris varsat 20.000

In urma analizei contabile se stabileste urmatoarea formula contabila: Materii prime = Furnizori 10.000 lei. a. plata, prin banca, catre furnizori, a sumei de 10.000 lei pentru materiile prime aprovizionate b. aprovizionarea cu materii prime de la furnizori cu suma de 10.000 lei c. plata in numerar, catre furnizori, a sumei de 10.000 lei pentru materiile prime aprovizionate d. aprovizionarea cu materiale consumabile de la furnizori pentru suma de 10.000 lei

In contabilitate cheltuielile reprezinta: a cresteri de avantaje economice in cursul perioadei contabile, sub forma de iesiri sau diminuari ale valo cresteri de datorii,care au ca efect diminuarea capitalurilor proprii, sub alte forme decat distribuirile in bene capitalului b. diminuari de avantaje economice in cursul perioadei contabile, sub forma de intrari sau cresteri ale val cresteri de datorii, care au ca efect diminuarea capitalurilor proprii, sub alte forme decat distribuirile in ben capitalului c. diminuari de avantaje economice in cursul perioadei contabile, sub forma de iesiri sau diminuari ale va cresteri de datorii, care au ca efect cresterea capitalurilor proprii, sub alte forme decat distribuirile in benef capitalului. d. diminuari de avantaje economice in cursul perioadei contabile, sub forma de iesiri sau diminuari ale va cresteri de datorii, care au ca efect diminuarea capitalurilor proprii, inclusiv sub forma de distribuiri in bene capitalului. e. diminuari de avantaje economice in cursul perioadei contabile, sub forma de iesiri sau diminuari ale va cresteri de datorii, care au ca efect diminuarea capitalurilor proprii, sub alte forme decat distribuirile in ben capitalului.

In contabilitate, veniturile reprezinta: a. cresteri de avantaje economice in cursul perioadei contabile sub forma de intrari sau cresteri ale activel datoriilor, care se concretizeaza in cresteri ale capitalului propriu, altele decat cele rezultate din contributii b. cresteri de avantaje economice in cursul perioadei contabile sub forma de iesiri sau diminuari ale active ale datoriilor, care se concretizeaza in cresteri ale capitalului propriu, altele decat cele rezultate din contrib c. cresteri de avantaje economice in cursul perioadei contabile sub forma de intrari sau cresteri ale activel datoriilor, care se concretizeaza in scaderi ale capitalului propriu, altele decat cele rezultate din contributii d. cresteri de avantaje economice in cursul perioadei contabile sub forma de intrari sau cresteri ale active datoriilor, care se concretizeaza in cresteri ale capitalului propriu, rezultate din contributii ale actionarilor.

Unul din componentele de mai nu este avut in vedere de evaluare, ca procedeu al metodei contabilitatii. C a. obiectul evaluarii c. etalonul monetar b. aria evaluarii d. pretul Evaluarea presupune respectarea unor serii de principii, de reguli, care influenteaza intreaga metodologie dintre principiile de mai jos nu reprezinta un principiu al evaluarii. Care este acesta? a. Principiul stabilitatii unitatii monetare b. Principiul alegerii formei de evaluare corespunzatoare scopului urmarit c. Principiul stabilitatii unitatii monetare d. Principiul pragului de semnificatie e. Principiul costului istoric Valoarea de utilitate a unui bun se stabileste in functie de mai multi factori. Unul dintre factorii de mai jos n stabilirii valorii de utilitate. Care este acesta? a. calitatea bunului c. pretul pietei b. utilitatea bunului d. gradul de uzura al bunului

Costul de achizitie al bunurilor procurate prin intermediul contractelor de vanzare-cumparare este format d elemente. Unul din elementele de mai jos nu reprezinta un element component al costului de achizitie. Ca a. pretul de cumparare b. cheltuielile de transport-aprovizionare c. taxele nerecuperabile d. alte cheltuieli accesorii ne punerea in stare de utilitate sau intrarea in gestiune a bunului respectiv comerciale primite (rabaturi, remize si risturne) Costul de productie al bunurilor produse in intreprindere este format din mai multe elemente. Unul din elem nu reprezinta un element component al costului de productie. Care este acesta? a. costul de achizitie al materiilor prime consumate b. cheltuielile de transport-aprovizionare c. alte cheltuieli directe de productie d. o cota parte din cheltuielile indirectede productie, determinate rational ca fiind legate de fabricatia bunu e. dobanzile la creditele bancare contractate pentru productia cu ciclu lung de fabricatie, aferente perioade calculeaza costul de productie Daca bunurile similare de natura stocurilor sau titlurilor de valoare au valori de intrare diferite si nu exista p identificarii valorii lor de intrare, evaluarea la iesirea din patrimoniu se poate face utilizand mai multe meto acestea nu se utilizeaza pentru evaluarea la iesire a stocurilor. Care este aceasta? a. a. metoda costului mediu ponderat (CPM); b. a. metoda identificarii specifice c. metoda primului lot intrat – primului lot iesit (FIFO); d. metoda ultimului lot intrat – primului lot iesit (LIFO); Pentru stabilirea valorii de inventar ale elementelor patrimoniale nu se utilizeaza: a. costurile de achizitie sau de productie d. indicii generali de preturi b. preturile de piata e. indicii specifici de preturi c. baremurile

Unul dintre enunturile de mai jos corespunde definitiei contului. Care este acesta? a. contul este procedeul comun si altor discipline economice, cu ajutorul caruia se reflecta existenta si mis element patrimonial in parte, ca urmare a modificarilor produse de tranzactiile ce au loc in intreprindere in gestiune b. contul este procedeul specific metodei contabilitatii, cu ajutorul caruia se reflecta existenta si miscarea elementelor patrimoniale, ca urmare a modificarilor produse de tranzactiile ce au loc in intreprindere intr-o gestiune c. contul este procedeul specific metodei contabilitatii, cu ajutorul caruia se reflecta existenta si miscarea patrimonial in parte, ca urmare a modificarilor produse de tranzactiile ce au loc in intreprindere intr-o perio d. contul este procedeul utilizat de orice discilina, cu ajutorul caruia se reflecta existenta si miscarea fieca patrimonial in parte, ca urmare a modificarilor produse de tranzactiile ce au loc in intreprindere intr-o perio Orice cont deschis in contabilitatea curenta are un anumit continut economic care poate sa reprezinte: a. un mijloc economic d. o functie contabila b. un proces economic e. un rezultat financiar c. o sursa sau o grupa de surse de finantare

Unul din enunturile de mai jos nu corespunde regulilor de functionare a conturilor de activ. Care este aces a.Conturile de activ se crediteaza cu micsorarile, diminuarile elementelor patrimoniale de activ b. Conturile de activ prezinta intotdea debitor sau sunt soldate c. Conturile de activ incep sa functioneze prin a se debita d.Conturile de activ se debiteaza cu micsorarile, diminuarile elementelor patrimoniale de activ e. Conturile de activ se debiteaza cu majorarile, cresterile elementelor patrimoniale de activ Unul din enunturile de mai jos nu este important in clasificarea conturilor. Care este acesta? a. clasificarea conturilor ofera posibilitatea studierii sistematice si generalizate a conturilor, asigurand lega dintre ele b. clasificarea conturilor permite cunoasterea structurii acestora c. clasificarea conturilor permite asimilarea cu usurinta a continutului economic si a functiei contabile a co d. clasificarea conturilor ajuta la intelegerea structurii planului de conturi e. clasificarea conturilor constituie un mijloc eficient de cunoastere a obiectului de studiu al contabilitatii Dupa continutul economic, nu distingem: a. conturi de rezultate b. conturi de mijloace economice c. conturi de surse de finantare d. conturi de active e. conturi de procese economice

Planul de conturi general reprezinta: a. matricea intregului sistem de conturi,in cadrul careia fiecare cont este delimitat printr-o denumire descr intr-o clasa si grupa, in raport cu un anumit criteriu de clasificare b. matricea intregului sistem de conturi,in cadrul careia fiecare cont este delimitat printr-o denumire si un incadrat intr-o clasa si grupa, in raport cu un anumit criteriu de clasificare c. matricea intregului sistem de conturi,in cadrul careia fiecare cont este delimitat printr-o denumire si un incadrat intr-o clasa si subclasa, in raport cu un anumit criteriu de clasificare matricea intregului sistem de careia fiecare cont este delimitat printr-o denumire fara simbol cifric, fiind incadrat intr-o clasa si grupa, in criteriu de clasificare d. matricea intregului sistem de conturi,in cadrul careia fiecare cont este delimitat printr-o denumire fara s incadrat intr-o clasa si grupa, in raport cu un anumit criteriu de clasificare Unul dintre elementele de mai jos nu defineste un cont sintetic in cadrul planului de conturi. Care este ace a. familia din care face parte b. functia contabila c. continutul economic d. corespondenta cu alte conturi

Dubla inregistrare consta in: a. inregistrarea concomitenta dar cu sume diferite a unei operatii economice sau financiare in doua contur debitul unui cont si in creditul altui cont b. inregistrarea concomitenta dar cu sume diferite a doua operatii economice sau financiare in doua contu debitul unui cont si in creditul altui cont c. inregistrarea concomitenta si cu aceeasi suma a unei operatii economice sau financiare in doua conturi debitul unui cont si in creditul altui cont d. inregistrarea concomitenta dar cu sume diferite a doua operatii economice sau financiare in mai mult de

Analiza contabila consta in: a. cercetarea, pe baza de documente, a fiecarei tranzactii in parte, prin descompunerea ei in elementele c scopul stabilirii conturilor aflate in concordanta si a partii acestora – debit sau credit – in care urmeaza sa tranzactia respectiva, concomitent si cu aceeasi suma b. cercetarea, pe baza de documente, a fiecarei tranzactii in parte, prin descompunerea ei in elementele c scopul stabilirii conturilor corespondente si a partii acestora – debit sau credit – in care urmeaza sa se inre respectiva, concomitent si cu aceeasi suma c. cercetarea, pe baza de documente, a fiecarei tranzactii in parte, prin descompunerea ei in elementele c scopul stabilirii conturilor corespondente si a partii acestora – debit sau credit – in care urmeaza sa se inre respectiva, concomitent dar cu sume diferite d. cercetarea, pe baza de documente, a fiecarei tranzactii in parte, prin descompunerea ei in elementele c scopul stabilirii conturilor corespondente in care urmeaza sa se inregistreze tranzactia respectiva, concom suma Unul din enunturile de mai jos nu reprezinta o etapa a analizei contabile. Care este acesta? a. determinarea modificarilor pe care le produce respectiva tranzactie in structura elementelor patrimonial determi-narea sensurilor acestor modificari b. aplicarea regulilor de functionare a conturilor, in vederea stabilirii partii conturilor corespondente – debit urmeaza sa se inregistreze tranzactia analizata, adica stabilirea formulei contabile c. stabilirea, pe baza elementelor patrimoniale modificate, a conturilor corespondente in care urmeaza sa tranzactia analizata d. stabilirea rulajelor, a sumelor si a soldurilor finale ale conturilor corespondente e. stabilirea naturii si, respectiv, a continutului tranzactiei supuse analizei Formula contabila reprezinta: a. calculul elementelor constitutive aleunui cont b. modalitatea de asigurare a unei egalitati intre elementele constitutive a doua bilanturi c. modalitatea de prezentare a unei operatii economice sau financiare prin incadrarea acesteia in debitul u creditul altui cont, sub forma de egalitate valorica d. modalitatea de asigurare a unei egalitati intre elementele constitutive a unui bilant Unul din elementele de mai jos nu reprezinta un element constitutive al formulei contabile. Care este aces a. semnul “=” dintre conturile care participa la inregistrare b. denumirea contului correspondent debitor c. documentul justificativ care atesta infaptuirea operatiei d. suma care face obiectul inregistrarii e. denumirea contului correspondent creditor Articolul contabil se obtine prin adaugarea la elementele formulei contabile a altor elemente. Unul dintre a reprezinta un element constitutive al articolului contabil.Care este acesta? a. semnatura si numele persoanei care a intocmit articolul contabil b. documentul justificativ care atesta infaptuirea tranzactiei c. data cind are loc tranzactia d. explicatia descriptiva a tranzactiei

Inregistrarea cronologica consta in: a. Inregistrarea tranzactiilor consemnate in documente, in ordinea in care acestea au avut loc, sub forma b. Inregistrarea tranzactiilor consemnate in documente, indiferent de ordinea in care acestea au avut loc, articole contabile c. Inregistrarea tranzactiilor consemnate in documente, indiferent de ordinea in care acestea au avut loc, s formule contabile d. Inregistrarea tranzactiilor consemnate in documente, in ordinea in care acestea au avut loc, sub forma Contabilitatea nu poate fi privita ca: a. o disciplina informationala b. un ansamblu de cunostinte teoretice cu valoare universala c. o arta d. un limbaj normalizat e. o tehnica de inregistrare, prelucrare,clasificare, interpretare si comunicare a informatiilor Contabilitatea generala (financiara) indeplineste mai multe functii. Una dintre functiile demai jos nu apartin financiare. Care este aceasta? a. functia de furnizare a informatiilor necesare bugetelor si conturilor previzionale b. functia de furnizare a informatiilor necesare sintezelor macroeconomice, pentru calcularea conturilor na c. functia de instrument de verificare si proba, generata de ratiuni juridice si fiscale d. functia de comunicare financiara externa, avand drept scop informarea diverselor categorii de utilizatori contabile e. functia de inregistrare a tranzactiilor intreprinderii, in scopul determinarii periodice a situatiei patrimonia rezultatului intreprinderii Contabilitatea de gestiune indeplineste mai multe functii. Una dintre functiile de mai jos nu apartin contabi Care este aceasta? a. functia de determinare a rezultatelor analitice pe produse sau activitati b. functia de producere a informatiilor destinate masurarii performantelor intreprinderii (rentabilitate,produc nivelul produselor si al sectoarelor de activitate c. functia de determinare a costurilor pe produs, activitati si unitati organizationale (divizii, ramuri,departam d. functia de furnizare a informatiilor necesare sintezelor macroeconomice, pentru calcularea conturilor na e. functia de furnizare a informatiilor necesare bugetelor si conturilor previzionale Determinarea economica a bunurilor este conferita de: a. forma si continutul lor b. continutul si valoarea lor c. forma si valoarea lor d. utilitatea si valoarea lor Obiectul de studiu al contabilitatii comporta anumite trasaturi. Una dintre acestea nu caracterizeaza obiec contabilitatii. Care este aceasta? a. Contabilitatea studiaza modul in care se asigura gestiunea patrimoniului b. Contabilitatea studiaza patrimoniul in expresie cantitativ-valorica c. Contabilitatea studiaza patrimoniul in expresie valorica d. Contabilitatea studiaza echilibrul intern al patrimoniului e. Contabilitatea studiaza echilibrul global al patrimoniului

Patrimonial cuprinde mai multe structuri de activ. Una dintre structurile de mai jos nu reprezinta o structura aceasta? a. Cheltuieli in avans b. Active circulante c. Active circulante d. Venituri in avans Imobilizarile necorporale nu cuprind: a. Cheltuielile de constituire b. Cheltuielile de dezvoltare in curs de executie c. Fondul comercial d. Cheltuielile de cercetare e. Avansurile si imobilizarile necorporale Dispuneti de urmatoarele date din patrimoniu: cheltuieli de constituire 2.420 u.m.; terenuri 4.300 u.m.; che 1.615 u.m.; impozit pe salarii 1.800 u.m.; credite bancare pe termen lung 4.110 u.m.; furnizori-debitori 1.3 finite 2.730 u.m.. Care este valoarea activelor circulante si valoarea datoriilor? a. 2.730 u.m. si 5.910 u.m. d. 4.080 u.m. si 5.910 u.m. b. 4.110 u.m. si 5.910 u.m. e. 4.080 u.m. si 4.110 u.m. c. 1.350 u.m. si 4.110 u.m Care dintre bazele de evaluare de mai jos sunt utilizate in situatiile financiare, in combinatii variate, confor conceptual al IASB? a. Costul istoric, costul curent, valoarea realizabila b. Costul istoric, costul curent, valoarea actualizata c. Costul istoric, costul curent d. Costul istoric, costul curent, valoarea realizabila, valoarea actualizata e. Costul istoric, costul curent, valoarea realizabila, valoarea actualizata, valoare amortizabila Care dintre structurile de mai jos sunt vizate direct de evaluarea pozitiei financiare,potrivit Cadrului concep a. activele, capitalurile proprii, veniturile si rezultatele b. activele, datoriile, cheltuielile si veniturile c. activele, capitalurile proprii, cheltuielile si rezultatele d. activele, datoriile si capitalurile proprii e. activele, datoriile, cheltuielile si veniturile In raport cu modul de intocmire si cu rolul lor in cadrul sistemului informational, documentele contabile nu a. documente justificative b. registre contabile c. documente centralizatoare d. documente contabile de sinteza Registrele contabile nu cuprind: a. Registrul Cartea-Mare c. Registrul de evidenta fiscala b. Registrul Jurnal d. Registrul Inventar Evaluarea are in vedere mai multe componente. Una din componentele de mai jos nu are legatura cu eva aceasta? a. obiectul evaluarii c. subiectul evaluarii b. etalonul monetar d. pretul

Plusvaloarea rezultata in urma reevaluarii elementelor patrimoniale de activ se reflecta ca: a. rezerve d. rezerve din reevaluare b. rezultat reportat e. prime de capital c. rezultat al exercitiului Unul din principiile de mai jos nu sta la baza evaluarii in contabilitate. Care este acesta? a. Principiul stabilitatii unitatii monetare c. Principiul costului istoric b. Principiul permanentei metodelor d. Principiul prudentei Una din operatiile de mai jos nu produce o modificare patrimoniala de tipul: A+x = P+x Care este aceast a. Aprovizionarea cu materii prime de la furnizori c. Majorarea capitalului social pe seamarezervelor b. Contractarea unui credit bancar pe termen lung d. Subscrierea capitalului social Una din operatiile de mai jos nu produce o modificare patrimoniala de tipul: A-x = P-x Care este aceasta a. Se achita prin cont datoria fata de furnizori cu suma de 3.000 lei c. Se acorda in numerar un av valoare de 1.000 lei b. Se achita prin banca datoria fata de un creditor cu suma de 2.000 lei d. Se achita in numerar datoria impozitul pe salarii cu suma de 2.000 lei

Una din operatiile de mai jos produce o modificare patrimoniala de tipul: A+x-x = P Care este aceasta? a. se diminueaza capitalul social cu suma de 3.000 lei, prin retragerea unui actionar b. se alimenteaza casa firmei cu suma de 2.000 lei cu disponibilitati din contul de la banca c. se diminueaza capitalul social cu suma de 1.000 lei, cu pierderea inregistrata in exercitiul finanmciar an d. se efectueaza o plata in numerar catre un furnizor i Una din operatiile de mai jos produce o modificare patrimoniala de tipul: A=P+x-x. Care este aceasta? a. se inregistreaza datoria fata de banca cu valoarea dobanzii lunare in valoare de 4.000 lei b. se plateste in numerar datoria fata de un furnizor de imobilizari in valoare de 1.000 lei c. se incaseaza creanta de la un client, prin cont, cu suma de 2.000 lei d. se majoreaza capitalul social cu primele de cap 1.000 lei Ecuatia generalã a contabilitãtii europene se prezintã prin relatia: a. Activ = Capital propriu + Pasiv b. Patrimoniul net = Bunuri economice -Obligatii c. Bunuri economice = Drepturi +Obligatii d. Activ = Pasiv Ecuatia generalã a contabilitãtii anglo-saxone se prezintã prin relatia: a. Activ = Capital propriu + Pasiv b. Patrimoniul net = Bunuri economice -Obligatii c. Bunuri economice = Drepturi +Obligatii d. Activ = Pasiv Total activ = Total pasiv este: a. o simpla coincidenta b. o relatie anormala pentru situatia financiara a firmei c. egalitatea bilantiera Structura activului patrimonial este reprezentatã de: a. active imobilizate, active circulante si active rectificative b. active imobilizate, active circulante si datorii c. active imobilizate, active circulante si cheltuieli în avans d. active imobilizate, active circulante si capitaluri proprii

Structura pasivului patrimonial cuprinde: a. capitalul propriu, datoriile si pasivele de regularizare b. capital si rezerve, provizioane pentru riscuri si cheltuieli, datorii si venituri c. capitalul propriu, datoriile, provizioane pentru depreciere si pasive de regularizare înavans d. capitalul propriui, datoriile,provizioanele pentru riscuri sicheltuieli, provizioane pentru depreciere si pasiv

Prima lucrare din literatura contabila care prezinta pentru prima data descrierea partidei duble in contabilit a. Partida dubla in contabilitate b. Tratat de contabilitate in partida dubla c. Contabilitatea in partida dubla d. Contabilitatea si partida dubla e. Parida dubla in slujba contabilitatii In conceptia lui Luca Paciolo, partida dubla este definita prin prisma ecuatiei de schimb dintre: a. bani si capital b. avere si bani c. bani si bunuri d. avere si capital La inceput, contabilitatea era bazata pe empirism si a fost cunoscuta sub denumirea de: a. contabilitate in partida dubla b. contabilitate arhaica c. contabilitate rudimentara d. contabilitate in partida simpla Atunci cand consideram contabilitatea o arta, nu trebuie sa luam in considerare: a. atra ca forma a activitatii umane care oglindeste realitatea in imagini expresive b. arta privita ca priceperea, maiestria contabilului de a masura, inregistra, clasifica, interpreta si comunica valoric c. arta privita ca priceperea contabilului in a emite judecati profesionale d. arta privita ca utilizare rationala de metode in vederea obtinerii unui rezultat Dupa unii autori (Bernard Esnault si Christian Haurau) in contabilitate s-au conturat mai multe paradigme. de mai jos nu reprezinta o paradigma a contabilitatii. Care este aceasta? a. abordarea predictiva b. abordarea comportamentala c. abordarea deductiva d. abordarea cognitiva e. abordarea inductiva Una din afirmatiile de mai jos nu este corecta. Care este aceasta? a. conform abordarii inductive in contabilitate, elaborarea teoriei contabile se face prin testarea metodelor contabile, in functie de capacitatea lor de predictie a evenimentelor b. conform abordarii comportamentale in contabilitate, elaborarea teoriei contabile se face prin studierea r individual in momentul publicarii informatiei contabile c. conform abordarii economice in contabilitate, elaborarea teoriei contabile se face apreciind informatia c economic, supusa regulilor economiei de piata, respectiv principiul cererii si ofertei d. conform abordarii deductive in contabilitate, elaborarea teoriei contabile se face prin definirea prealabila care sunt deduse postulatele, conventiile si regulile contabile

Una din functiile de mai jos nu apartine contabilitatii financiare. Care este aceasta? a. functia de satisfacere a cerintelor informationale ale analizei financiare b. functia de producere a informatiilor destinate masurarii performantelor la nivelul produselor si al sectoar c. functia de comunicare financiara externa d. functia de inregistrare a tranzactiilor intreprinderii in scopul determinarii periodice a situatiei patrimoniale rezultatului intreprinderii e. functia de furnizare a informatiilor necesare sintezelor macroeconomice, pentru calcularea conturilor na Una din functiile de mai jos nu apartine contabilitatii financiare. Care este aceasta? a. functia de furnizare a informatiilor necesare sintezelor macroeconomice, pentru calcularea conturilor na b. functia de instrument de verificare si proba, generata de ratiuni juridice si fiscale c. functia de comunicare financiara externa d. functia de satisfacere a cerintelor informationale ale analizei financiare e. functia de furnizare a informatiilor necesare bugetelor si conturilor previzionale Una dintre functiile de mai jos nu apartine contabilitatii financiare. Care este aceasta? a. functia de comunicare financiara externa b. functia de satisfacere a cerintelor informationale ale analizei financiare c. functia de instrument de verificare si proba, generata de ratiuni juridice si fiscale d. functia de determinarea a costurilor pe produs, activitati si unitati organizationale e. functia de furnizare a informatiilor necesare sintezelor macroeconomice, pentru calcularea conturilor na

Una dintre functiile de mai jos nu apartine contabilitatii de gestiune. Care este aceasta? a. functia de producere a informatiilor destinate masurarii performantelor la nivelul produselor si al sectoar b. functia de determinare a rezultatelor analitice pe produs sau activitati c. functia de instrument de verificare si proba, generata de ratiuni juridice si fiscale d. functia de determinare a costurilor pe produs, activitati si unitati organizationale e. functia de furnizare a bugetelor si conturilor previzionale

Una dintre functiile de mai jos nu apartine contabilitatii de gestiune. Care este aceasta? a. functia de instrument de verificare si proba, generata de ratiuni juridice si fiscale b. functia de determinare a rezultatelor analitice pe produs sau activitati c. functia de producere a informatiilor destinate masurarii performantelor la nivelul produselor si al sectoar d. functia de furnizare a bugetelor si conturilor previzionale e. functia de determinare a costurilor pe produs, activitati si unitati organizationale

Una dintre functiile de mai jos nu apartine contabilitatii de gestiune. Care este aceasta? a. functia de determinare a costurilor pe produs, activitati si unitati organizationale b. functia de furnizare a informatiilor necesare sintezelor macroeconomice pentru calcularea conturilor nat c. functia de furnizare a bugetelor si conturilor previzionale d. functia de determinare a rezultatelor analitice pe produs sau activitati e. functia de producere a informatiilor destinate masurarii performantelor la nivelul produselor si al sectoar Directivele europene se elaboreaza in baza: a. unei intelegeri prealabile cu tarile membre si tarile terte b. unui cadru conceptual c. unui proces legislativ d. unui acord de principiu

Abordarea anglo-saxona din cadrul directivelor europene nu presupune: a. furnizarea de informatii financiare cat mai cuprinzatoare, cat mai transparente b. acordarea prioritatii realitatii economice asupra formei juridice c. privilegierea informatiei furnizata creditorilor si fiscului d. privilegierea informatiei furnizata investitorilor Unul din enunturile de mai jos nu reprezinta o caracteristica a normelor contabile internationale elaborate acesta? a. normele contabile internationale pot fi utilizate de catre bursele de valori si autoritatile de reglementare, societatilor externe si celor interne sa prezinte situatiile financiare in conformitate cu standardele internatio contabilitate b. normele contabile internationale pot fi utilizate ca fundament al reglementarilor contabile nationale c. normele contabile internationale au o flexibilitate scazuta d. normele contabile internationale sunt utilizate ca tratament de baza de anumite tari care isi imbunatates reglementari e. normele contabile internationale pot fi utilizate de organismele supranationale, precum Comisia Europe

Una dintre conceptiile de mai jos nu reprezinta o conceptie privitoare la definirea si analiza patrimoniului. C a. conceptia economica b. conceptia existentiala c. conceptia juridica d. conceptia economico-juridica Una din afirmatiile de mai jos nu reprezinta o trasatura a obiectului de studiu al contabilitatii. Care este ace a. contabilitatea studiaza modul de gestionare a patrimoniului b. contabilitatea studiaza patrimoniul in expresie cantitativa c. contabilitatea studiaza patrimoniul in expresie valorica d. contabilitatea studiaza echilibrul patrimoniului Modul de valorificare a mijloacelor economice nu se refera la: a. modul cum se se asigura reproductia lor b. modul cum se consuma si isi transmit valoarea asupra produselor obtinute c. modul cum participa la procesul de productie d. modul cum se realizeaza exigibilitatea lor Una din structurile de mai jos nu reprezinta o structura de activ. Care este aceasta? a. active circulante b. venituri in avans c. active imobilizate Una din afirmatiile de mai jos nu reprezinta o parte componenta a definitiei ativului (conform Standardelor Contabilitate). Care este aceasta?: a. activul reprezinta o resursa de la care se asteapta sa genereze beneficii economice viitoare pentru intre b. activul reprezinta o resursa controlata de intreprindere c. activul reprezinta o resursa detinuta obligatoriu in proprietate de intreprindere d. activul reprezinta o resursa provenita din evenimente trecute Una din afirmatiile de mai jos nu reprezinta o parte componenta a definitiei datoriei (conform Standardelor Contabilitate). Care este aceasta? a. la decontare, datoria determina un flux de beneficii dinspre intreprindere spre mediul exterior b. datoria este o obligatie prezenta a intreprinderii c. datoria provine din evenimente trecute d. la decontare, datoria determina un flux de beneficii dinspre mediul exterior spre intreprindere

In structura imobilizarilor necorporale nu sunt incluse: a. cheltuielile de dezvoltare b. cheltuielile de cercetare c. concesiunile, brevetele, licentele, marcile d. cheltuielile de constituire e. fondul comercial In structura imobilizarilor corporale nu se includ: a. alte instalatii, utilaje si mobilier b. avansuri si imobiliozari corporale in curs de executie c. terenuri si constructii d. concesiuni, brevete, licente, marci e. instalatii tehnice si masini Una din caracteristicile de mai jos nu apartine terenurilor propriu-zise. Care este aceasta? a. nu se amortizeaza b. au o durata de utilizare nelimitata c. sunt imobilizari financiare

Un activ curent nu este o resursa care: a. reprezinta numerar ori echivalente de numerar a caror utilizare nu este restrictionata b. reprezinta numerar ori echivalente de numerar a caror utilizare este restrictionata c. este detinut in scopul comercializarii sau pe termen scurt si se asteapta a fi realizat in termen de 12 lun d. se asteapta sa fie realizat sau este detinut pentru consum sau pentru vanzare, in cursul normal al ciclul In structura stocurilor nu se includ: a. materialele consumabile b. materiile prime c. produsele finite d. marfurile e. creantele In structura activelor circulante nu se includ: a. creantele b. investitiile financiare pe termen lung c. stocurile d. casa si conturi la banci e. investitiile financiare pe termen scurt In structura materialelor consumabile nu se includ: a. materiile prime b. materialele auxiliare c. materialele pentru ambalat d. piesele de schimb e. combustibilii Produsele reziduale nu se regasesc sub forma de: a. deseuri b. materiale recuperabile c. materiale consumabile d. rebuturi

In categoria creantelor nu se includ: a. sumele de incasat de la entitatile asimilate b. creantele comerciale c. sumele de incasat de la entitatile cu care compania este legatya in virtutea intereselor de participare d. alte creante e. capitalul subscris varsat Sursele de finantare straine nu se mai numesc si: a. capital strain b. obligatii c. datorii d. capital subsris nevarsat Sursele de finantare straine nu cuprind: a. furnizorii b. imprumuturile acordate de banci c. efectele de platit d. imprumuturile acordate de alte institutii financiar-bancare e. efectele de primit Pasivul partimonial nu cuprinde: a. datorii b. capital si rezerve c. cheltuieli in avans d. venituri in avans e. provizioane O datorie nu este curenta daca: a. este exigibila in termen de 12 luni de la data bilantului b. se asteapta sa fie achitata in cursul normal al ciclului de exploatare c. este exigibila in termen de peste 12 luni de la data bilantului In structura datoriilor nu se includ: a. provizioanele pentru litigii b. datoriile in cadrul grupului c. imprumuturile si datoriile asimilate d. datoriile comerciale e. datoriile din interese de participare In cadrul intreprinderii X are loc urmatoarea operatie: Se primeste un credit bancar pe termen lung in valo Operatia produce modificari patrimoniale de tipul: a. A+x = P+x b. A-x=P-x c. A=P+x-x d. A+x-x=P Intr-o intreprindere are loc urmatoarea operatie: Se efectueaza plata salariilor cu suma de 200.000 lei. Op modificari patrimoniale de tipul: a. A+x=P+x b. A-x=P-x c. A=P+x-x d. A+x-x=P

Intr-o intreprindere are loc urmatoarea operatie: Se diminueaza capitalul social cu suma de 10.000 lei, prin actionar. Operatia produce modificari patrimoniale de tipul: a. A+x=P+x b. A-x=P-x c. A=P+x-x d. A+x-x=P Intr-o intreprindere are loc urmatoarea operatie: Se majoreaza capitalul social cu suma de 5.000 lei, pe se Operatia produce modificari patrimoniale de tipul: a. A+x=P+x b. A-x=P-x c. A=P+x-x d. A+x-x=P Intr-o intreprindere are loc urmatoarea operatie: Se incaseaza prin cont suma de 2.000 lei, reprezentand c client. Operatia produce modificari patrimoniale de tipul: a. A+x=P+x b. A-x=P-x c. A=P+x-x d. A+x-x=P Intr-o intreprindere are loc urmatoarea operatie: Se achita in numerar datoria fata de un furnizor cu suma Operatia produce modificari patrimoniale de tipul: a. A+x=P+x b. A-x=P-x c. A=P+x-x d. A+x-x=P Intr-o intreprindere are loc urmatoarea operatie: Se acorda un avans in numerar unui salariat imputernicit, achizitionarii de obiecte de inventar, in valoare de 2.000 lei. Operatia produce modificari patrimoniale de ti a. A+x=P+x b. A-x=P-x c. A=P+x-x d. A+x-x=P Intr-o intreprindere are loc urmatoarea operatie: Se primeste un credit bancar pe termen scurt de la o ban 10.000 lei. Operatia produce modificari patrimoniale de tipul: a. A+x=P+x b. A-x=P-x c. A=P+x-x d. A+x-x=P Care dintre procedeele de mai jos sunt procedee specifice metodei contabilitatii ? a. observatia, rationamentul, comparatia b. analiza, sinteza, inventarierea c. bilantul, contul, balanta de verificare d. clasificarea, documentatia, analiza e. documentatia, evaluarea, calculatia

In scopul realizarii obiectivului sau, metoda contabilitatii foloseste o serie de procedee. Care dintre urmato procedee sunt utilizate si de alte discipline economice? a. documentatia, evaluarea, calculatia, inventarierea b. documentatia, observatia, rationamentul, balanta de verificare c. bilantul, contul, analiza, evaluarea d. contul, analiza, sinteza, calculatia e. bilantul, observatia, sinteza, evaluarea Una din trasaturile de mai jos nu reprezinta o trasatura caracteristica metodei contabilitatii. Care este acea a. inregistrarea valorica a existentei si miscarii patrimoniului b. reflectarea patrimoniului atat sub aspectul utilitatii si functionalitatii bunurilor economice cat si sub aspe proprietate c. inregistrarea cantitativa a existentei si miscarii patrimoniului d. dubla inregistrare in conturi a tranzactiilor Unul din procedeele de mai jos nu reprezinta un procedeu comun tuturor stiintelor. Care este acesta? a. rationamentul b. clasificarea c. observatia d. documentatia e. comparatia Unul din procedeele de mai jos nu reprezinta un procedeu comun tuturor stiintelor. Care este acesta? a. inventarierea b. rationamentul c. sinteza d. analiza e. observatia Unul din procedeele de mai jos nu reprezinta un procedeu comun si altor discipline economice. Care este a. evaluarea b. calculatia c. inventarierea d. documentatia e. observatia Una din categoriile de mai jos nu reprezinta o categorie de utilizatori ai situatiilor financiare, conform cadru IASB. Care este aceasta? a. angajatii b. patronatele c. investitorii d. creditorii financiari e. clientii Una din caracteristicile de mai jos nu reprezinta o caracteristica calitativa a situatiilor financiare. Care este a. exhaustivitatea b. inteligibilitatea c. credibilitatea d. relevanta e. comparabilitatea

Cadrul conceptual al IASB defineste cinci elemente denumite structuri ale situatiilor financiare. Unul din el nu reprezinta o structura a situatiilor financiare. Care este aceasta? a. capitalurile proprii b. veniturile c. activele d. pierderile e. datoriile Pentru a fi utile in raport cu cerintele utilizatorilor, cadrul conceptual al IASB stabileste caracteristicile calit sa le ndeplineasca informatiile contabile. Care dintre acestea sunt corecte? a. inteligibilitatea, relevanta, oportunitatea, exhaustivitatea b. credibilitatea, raportul cost-beneficiu, comparabilitatea, relevanta c. inteligibilitatea, relevanta, credibilitatea, comparabilitatea d. pertinenta, raportul cost-beneficiu, oportunitatea, comparabilitatea e. relevanta, credibilitatea, inteligibilitatea, oportunitatea IASB defineste elementele pe baza carora sunt intocmite situatiile financiare, grupandu-le in clase coresp caracteristicilor lor economice. Aceste clase sunt denumite: a. structurile situatiilor financiare b. caracteristicile calitative ale situatiilor financiare c. rubricile situatiilor financiare d. elementele situatiilor financiare e. informatiile situatiilor financiare In contabilitate cheltuielile reprezinta: a. cresteri de avantaje economice in cursul perioadei contabile, sub forma de iesiri sau diminuari ale valor cresteri de datorii, care au ca efect diminuarea capitalurilor proprii, sub alte forme decat distribuirile in ben capitalului b. diminuari de avantaje economice in cursul perioadei contabile, sub forma de intrari sau cresteri ale valo cresteri de datorii, care au ca efect diminuarea capitalurilor proprii, sub alte forme decat distribuirile in ben capitalului c. diminuari de avantaje economice in cursul perioadei contabile, sub forma de iesiri sau diminuari ale valo cresteri de datorii, care au ca efect cresterea capitalurilor proprii, sub alte forme decat distribuirile in benef capitalului. d. diminuari de avantaje economice in cursul perioadei contabile, sub forma de iesiri sau diminuari ale val cresteri de datorii, care au ca efect diminuarea capitalurilor proprii, inclusiv sub forma de distribuiri in bene capitalului. e. diminuari de avantaje economice in cursul perioadei contabile, sub forma de iesiri sau diminuari ale val cresteri de datorii, care au ca efect diminuarea capitalurilor proprii, sub alte forme decat distribuirile in ben capitalului. Imaginea fidela a devenit un concept european in anul 1978, la propunerea: a. Germaniei b. Frantei c. Belgiei d. Marii Britanii e. Olandei

Intr-una din situatiile de mai jos, conform principiului permanentei metodelor, intreprinderile nu pot modific contabile. Care este aceasta? a. daca o astfel de modificare este ceruta expres printr-un act normativ b. daca o astfel de modificare este ceruta expres de un standard contabil c. daca o noua politica contabila duce la obtinerea unor informatii mai cuprinzatoare d. daca o noua politica contabila duce la obtinerea unor informatii mai relevante sau mai credibile Intr-una din situatiile de mai jos, in aplicarea principiului prudentei, nu trebuie tinut seama de: a. luarea in considerare a tuturor ajustarilor de valoare datorate deprecierilor, indiferent daca exercitiul fina profit sau pierdere b. luarea in considerare a tuturor ajustarilor de valoare datorate deprecierilor, numai daca exercitiul financ profit c. luarea in consideratie, in cadrul situatiilor financiare, numai a profiturilor recunoscute pana la data inchid financiar d. luarea in considerare a tuturor obligatiilor previzibile si a tuturor pierderilor potentiale care iau nastere in incheiat sau pe parcursul unui exercitiu anterior, chiar daca aceste obligatii sau pierderi apar intre data inc data intocmirii bilantului Principiul independentei exercitiului presupune: a. utilizarea de catre intreprinderi a unei contabilitati de angajamente b. utilizarea de catre intreprinderi a unei contabilitati de incasari-plati c. utilizarea de catre intreprinderi a acelorasi procedee si metode de evidenta si calcul in timpul exercitiulu d. utilizarea de catre intreprinderi a prudentei in evaluarea elementelor situatiilor financiare

Care dintre structurile de mai jos sunt vizate direct de evaluarea pozitiei financiare, potrivit Cadrului conce a. activele, capitalurile proprii, veniturile si rezultatele b. activele, datoriile, cheltuielile si veniturile c. activele, capitalurile proprii, cheltuielile si rezultatele d. activele, datoriile si capitalurile proprii e. activele, datoriile, cheltuielile si pierderile In raport cu modul de intocmire si cu rolul lor in cadrul sistemului informational, documentele contabile nu a. documente justificative b. registre contabile c. documente centralizatoare d. documente contabile de sinteza Registrele contabile nu cuprind: a. Registrul Cartea-Mare b. Registrul de evidenta fiscala c. Registrul Jurnal d. Registrul Inventar Gestiunea documentelor nu presupune: a. inregistrarea in contabilitate a documentelor contabile b. organizarea circulatiei documentelor c. reconstituirea documentelor contabile d. arhivarea documentelor contabile e. utilizarea si evidenta documentelor contabile

Verificarea din punct de vedere al formei documentelor contabile nu se refera la: a. completarea tuturor elementelor cerute de document b. intocmirea documentului prin raportarea la actele normative care reglementeaza genul respectiv de ope c. existenta semnaturilor persoanelor responsabile de intomirea documentelor si efectuarea calculelor d. folosirea modelului de document corespunzator naturii operatiei consemnate Verificarea de fond a documentelor contabile nu vizeaza: a. economicitatea operatiei b. realitatea operatiei c. necesitatea operatiei d. legalitatea operatiei e. completarea tuturor elementelor nu estede document de evaluare, ca procedeu al metodei contabilitat Unul din componentele de mai jos cerute avut in vedere acesta? a. obiectul evaluarii b. aria evaluarii c. etalonul monetar d. pretul Evaluarea presupune respectarea unor serii de principii, de reguli, care influenteaza intreaga metodologie dintre principiile de mai jos nu reprezinta un principiu al evaluarii. Care este acesta? a. principiul stabilitatii unitatii monetare b. principiul alegerii formei de evaluare corespunzatoare scopului urmarit c. principiul stabilitatii unitatii monetare d. principiul pragului de semnificatie e. principiul costului istoric Valoarea de utilitate a unui bun se stabileste in functie de mai multi factori. Unul dintre factorii de mai jos n stabilirii valorii de utilitate. Care este acesta? a. calitatea bunului b. utilitatea bunului c. pretul pietei d. gradul de uzura al bunului

Costul de achizitie al bunurilor procurate prin intermediul contractelor de vanzare-cumparare este format d elemente. Unul din elementele de mai jos nu reprezinta un element component al costului de achizitie. Ca a. pretul de cumparare b. cheltuielile de transport-aprovizionare c. taxele nerecuperabile d. alte cheltuieli accesorii necesare pentru punerea in stare de utilitate sau intrarea in gestiune a bunului r e. reducerile comerciale primite (rabaturi, remize si risturne) Costul de productie al bunurilor nu cuprinde: a. alte cheltuieli directe de productie (ex: salarii directe acorgate muncitorilor de baza) b. o cota parte a cheltuielilor indirecte de productie, determinate rational ca fiind legate de fabricatia bunul c. cheltuieli de transport-aprovizionare d. costul de achizitie al materiilor prime consumate e. dobanzile la creditele bancare contractate pentru productia cu ciclu lung de fabricatie, aferente perioade calculeaza costul de productie

Daca bunurile similare de natura stocurilor sau titlurilor de valoare au valori de intrare diferite si nu exista p identificarii valorii lor de intrare, evaluarea la iesirea din patrimoniu se poate face utilizand mai multe meto situatie, una dintre acestea nu se utilizeaza pentru evaluarea la iesire a stocurilor. Care este aceasta? a. metoda costului mediu ponderat (CPM) b. metoda identificarii specifice c. metoda primului lot intrat – primului lot iesit (FIFO) d. metoda ultimului lot intrat – primului lot iesit (LIFO) Pentru stabilirea valorii de inventar ale elementelor patrimoniale nu se utilizeaza: a. costurile de achizitie sau de productie b. preturile de piata c. baremurile d. indicii generali de preturi e. indicii specifici de preturi Valoarea la bilant a elementelor patrimoniale nu se stabileste pe baza: a. principiului permanentei metodelor b. valorii de intrare c. valrii de inventar d. principiului costului istoric

Unul dintre enunturile de mai jos corespunde definitiei contului. Care este acesta? a. contul este procedeul comun si altor discipline economice, cu ajutorul caruia se reflecta existenta si mis element patrimonial in parte, ca urmare a modificarilor produse de tranzactiile ce au loc in intreprindere in gestiune b. contul este procedeul specific metodei contabilitatii, cu ajutorul caruia se reflecta existenta si miscarea elementelor patrimoniale, ca urmare a modificarilor produse de tranzactiile ce au loc in intreprindere intr-o gestiune c. contul este procedeul specific metodei contabilitatii, cu ajutorul caruia se reflecta existenta si miscarea f patrimonial in parte, ca urmare a modificarilor produse de tranzactiile ce au loc in intreprindere intr-o perio d. contul este procedeul utilizat de orice discilina, cu ajutorul caruia se reflecta existenta si miscarea fiecar patrimonial in parte, ca urmare a modificarilor produse de tranzactiile ce au loc in intreprindere intr-o perio Orice cont deschis in contabilitatea curenta are un anumit continut economic care poate sa reprezinte: a. un mijloc economic b. un proces economic c. o sursa sau o grupa de surse de finantare d. o functie contabila e. un rezultat financiar Una din afirmatiile de mai jos nu este importanta in clasificarea conturilor. Care este aceasta? a. clasificarea conturilor ofera posibilitatea studierii sistematice si generalizate a conturilor, asigurand lega dintre ele b. clasificarea conturilor permite cunoasterea structurii acestora c. clasificarea conturilor permite asimilarea cu usurinta a continutului economic si a functiei contabile a co d. clasificarea conturilor ajuta la intelegerea structurii planului de conturi e. clasificarea conturilor constituie un mijloc eficient de cunoastere a obiectului de studiu al contabilitatii

Dupa continutul economic, nu distingem: a. conturi de rezultate b. conturi de mijloace economice c. conturi de surse de finantare d. conturi de activ e. conturi de procese economice Planul de conturi general reprezinta: a. matricea intregului sistem de conturi, in cadrul careia fiecare cont este delimitat printr-o denumire descr intr-o clasa si grupa, in raport cu un anumit criteriu de clasificare b. matricea intregului sistem de conturi, in cadrul careia fiecare cont este delimitat printr-o denumire si un incadrat intr-o clasa si grupa, in raport cu un anumit criteriu de clasificare c. matricea intregului sistem de conturi, in cadrul careia fiecare cont este delimitat printr-o denumire si un incadrat intr-o clasa si subclasa, in raport cu un anumit criteriu de clasificare d. matricea intregului sistem de conturi, in cadrul careia fiecare cont este delimitat printr-o denumire fara s incadrat intr-o clasa si grupa, in raport cu un anumit criteriu de clasificare Unul dintre elementele de mai jos nu defineste un cont sintetic in cadrul planului de conturi. Care este ace a. familia din care face parte b. functia contabila c. continutul economic d. corespondenta cu alte conturi

Dubla inregistrare consta in: a. inregistrarea concomitenta dar cu sume diferite a unei operatii economice sau financiare in doua contur debitul unui cont si in creditul altui cont b. inregistrarea concomitenta dar cu sume diferite a doua operatii economice sau financiare in doua contu debitul unui cont si in creditul altui cont c. inregistrarea concomitenta si cu aceeasi suma a unei operatii economice sau financiare in doua conturi debitul unui cont si in creditul altui cont d. inregistrarea concomitenta dar cu sume diferite a doua operatii economice sau financiare in mai mult de

Analiza contabila consta in: a. cercetarea, pe baza de documente, a fiecarei tranzactii in parte, prin descompunerea ei in elementele c scopul stabilirii conturilor aflate in concordanta si a partii acestora – debit sau credit – in care urmeaza sa tranzactia respectiva, concomitent si cu aceeasi suma b. cercetarea, pe baza de documente, a fiecarei tranzactii in parte, prin descompunerea ei in elementele c scopul stabilirii conturilor corespondente si a partii acestora – debit sau credit – in care urmeaza sa se inre respectiva, concomitent si cu aceeasi suma c. cercetarea, pe baza de documente, a fiecarei tranzactii in parte, prin descompunerea ei in elementele c scopul stabilirii conturilor corespondente si a partii acestora – debit sau credit – in care urmeaza sa se inre respectiva, concomitent dar cu sume diferite d. cercetarea, pe baza de documente, a fiecarei tranzactii in parte, prin descompunerea ei in elementele c scopul stabilirii conturilor corespondente in care urmeaza sa se inregistreze tranzactia respectiva, concom suma

Unul din enunturile de mai jos nu reprezinta o etapa a analizei contabile. Care este acesta? a. determinarea modificarilor pe care le produce respectiva tranzactie in structura elementelor patrimonial determi-narea sensurilor acestor modificari b. aplicarea regulilor de functionare a conturilor, in vederea stabilirii partii conturilor corespondente – debit urmeaza sa se inregistreze tranzactia analizata, adica stabilirea formulei contabile c. stabilirea, pe baza elementelor patrimoniale modificate, a conturilor corespondente in care urmeaza sa tranzactia analizata d. stabilirea rulajelor, a sumelor si a soldurilor finale ale conturilor corespondente e. stabilirea naturii si, respectiv, a continutului tranzactiei supuse analizei Formula contabila reprezinta: a. calculul elementelor constitutive ale unui cont b. modalitatea de asigurare a unei egalitati intre elementele constitutive a doua bilanturi c. modalitatea de prezentare a unei operatii economice sau financiare prin incadrarea acesteia in debitul u creditul altui cont, sub forma de egalitate valorica d. modalitatea de asigurare a unei egalitati intre elementele constitutive a unui bilant Unul din elementele de mai jos nu reprezinta un element constitutive al formulei contabile. Care este aces a. semnul “=” dintre conturile care participa la inregistrare b. denumirea contului corespondent debitor c. documentul justificativ care atesta infaptuirea operatiei d. suma care face obiectul inregistrarii e. denumirea contului corespondent creditor Articolul contabil se obtine prin adaugarea la elementele formulei contabile a altor elemente. Unul dintre a reprezinta un element constitutiv al articolului contabil. Care este acesta? a. semnatura si numele persoanei care a intocmit articolul contabil b. documentul justificativ care atesta infaptuirea tranzactiei c. data cind are loc tranzactia d. explicatia descriptiva a tranzactiei

Intr-una din situatiile de mai jos, in aplicarea principiului prudentei, nu trebuie tinut seama de: a. luarea in considerare a tuturor ajustarilor de valoare datorate deprecierilor, indiferent daca exercitiul fina profit sau pierdere b. luarea in considerare a tuturor ajustarilor de valoare datorate deprecierilor, numai daca exercitiul financ profit c. luarea in consideratie, in cadrul situatiilor financiare, numai a profiturilor recunoscute pana la data inchid financiar d. luarea in considerare a tuturor obligatiilor previzibile si a tuturor pierderilor potentiale care iau nastere in incheiat sau pe parcursul unui exercitiu anterior, chiar daca aceste obligatii sau pierderi apar intre data inc data intocmirii bilantului

Imaginea fidela a devenit un concept european in anul: a. 1976 b. 1977 c. 1978 d. 1979 e. 1980

. Unul din principiile de mai jos nu este inspirat din standardele internationale de contabilitate. Care este a prevalentei economicului asupra juridicului b. principiul necompensarii c. principiul pragului de semnificatie

Gestiunea documentelor nu presupune: a. utilizarea si evidenta documentelor contabile b. arhivarea docu c. contarea documentelor contabile d. reconstituirea documentelor contabile e. organizarea circulatiei doc

Cheltuielile in avans reprezinta valori care asigura alocarea asupra fiecarui exercitiu financiar atat proprii cat si a celor care nu-i sunt proprii. Sursele de finantare proprii exprima fondurile sau capitalurile furnizate de terti, pentru care unitate trebuie sa restituie un echivalent valoric sau sa acorde o prestatie Efectele de platit reprezinta obligatiile datorate de societatile din cadrul grupului in relatiile de dec societatii-mama cu filialele sale

In cadrul intreprinderii X are loc urmatoarea operatie: Se primeste un credit bancar pe termen lung 10.000 u.m. Operatia produce modificari patrimoniale de tipul: A + x = P + x Formulele contabile de stornare in rosu sunt acele formule contabile ce se intocmesc pentru inreg economice care au loc in mod obisnuit, curent, in cadrul intreprinderii Cu ajutorul bilantului se realizeaza dubla inregistrare a operatiilor

Potrivit metodei costului istoric retratat, în functie de indicele inflatiei, valoarea conturilor anuale a se obtine ca un raport între valoarea la cost istoric a unui element patrimonial si indicele de inflatie Principiul costului istoric consta in evaluarea elementelor patrimoniale la costul de origine sau de baza documentelor justificative

Costul istoric nu reflecta valoarea reala a elementelor patrimoniale la data intrarii lor in gestiunea i

Principiul prudentei impune estimarea cu precautie a elementelor patrimoniale, astfel incat sa se p subevaluarea activelor si a veniturilor, respectiv, supraevaluarea pasivelor si a cheltuielilor

Valoarea atribuita bunurilor intrate in patrimoniu prin aport în natura, obtinute cu titlu gratuit sau p numeste valoare de utilitate Valoarea atribuita bunurilor cumparate se numeste cost de inlocuire

Creantele si datoriile se evalueaza la valoarea nominala, egala cu suma de lichiditati sau echivalen se vor încasa, respectiv plati, in schimbul lor

Cheltuielile si veniturile nu se evalueaza prin asocierea acestora cu elementele de activ si pasiv cu corespondenta

Valoarea de inventar pentru lichiditatile în valuta, creante sau datorii exprimate în valuta, se stabile cursul de schimb existent la sfârsitul exercitiului financiar Valoarea de inventar a disponibilitatilor banesti este egala cu valoarea contabila de iesire

Pentru elementele patrimoniale de activ, diferentele constatate în plus între valoarea de inventar si se înregistreaza în contabilitate Pentru elementele de pasiv, diferentele constatate în minus între valoarea de inventar si valoarea c înregistreaza în contabilitate

Reevaluarea consta în modificarea si substituirea valorilor de intrare (contabile, la cost istoric) ale patrimoniale cu valoarea lor actuala (curenta)

Rezervele din reevaluare îsi propaga efectele fie asupra capitalului social, fie asupra disponibilitati conform dispozitiilor legale

Forma unilaterala a contului se caracterizeaza prin aceea ca într-o parte a contului exista o singura pentru numarul curent, data si explicatia operatiei economice sau financiare care se înregistreaza, sunt cresteri , iar coloanele de sume debitoare, sume creditoare si de sold sunt alaturate

Forma sah a contului se caracterizeaza prin aceea ca atât pentru debit, cât si pentru credit se desc distincta, în care debitul apare în corespondenta cu conturile debitoare, iar creditul, în coresponde creditoare

Forma contului cu duble valori se caracterizeaza prin aceea ca, indiferent de modelul sub care se p respectiv (bilateral, unilateral, sah etc.), acesta are coloane pentru înscrierea sumelor atât în mone în moneda straina

Debitul si creditul contului reprezinta denumirile celor doua parti opuse ale acestuia ce permit sep tipuri de modificari (cresteri si micsorari), pe care le determina operatiile economice si financiare c cu ajutorul conturilor A debita un cont înseamna a înregistra o suma în partea dreapta a contului

Inchiderea contului presupune trecerea soldului lor final în partea opusa aceleia din care a proven cu totalul sumelor mai mare, astfel încât, adunat la acest total, cele doua parti ale contului sa se af

Explicatia tranzactiilor înregistrate în cont are drept scop cunoasterea anumitor date în legatura cu respectiva, în vederea identificarii ei cu usurinta, a întelegerii sensului si continutului acesteia

Explicatia descriptiva consta în indicarea debitului sau creditului contului utilizat la înregistrarea o precum si a denumirii celuilalt cont corespondent ce participa la înregistrarea operatiei, potrivit ce înregistrari

Explicatia contabila a contului consta in explicarea pe scurt a operatiei economice sau financiare c documentului justificativ care a stat la baza operatiei si a datei în care a avut loc

Conturile de activ prezinta întotdeauna sold final debitor sau sunt soldate, iar conturile de pasiv pr sold final creditor sau sunt soldate.

Dupa sfera de cuprindere, se disting trei clase de conturi: clasa conturilor sintetice; clasa conturilo conturilor cu duble valori

Din punct de vedere al finalitatii informatiilor pe care le furnizeaza, conturile se împart în numai do conturilor de gestiune externa – clasa conturilor de gestiune interna

Internationalizarea contabilitatii românesti este sustinuta de armonizarea sistemului contabil româ elementele referentialului contabil international al Consiliului Comisiei Internationale a Standardel

În prezent, realizarile IASB constau, în principal, în elaborarea unui Cadru general pentru întocmire situatiilor financiare, denumit si Cadru conceptual, aprobat de catre IASB în aprilie 1999 si publica unui numar de 49 de norme contabile internationale

Patrimoniul reprezinta totalitatea drepturilor si obligatiilor fara valoare economica, apartinând une sau juridice, precum si bunurile economice la care acestea se refera Determinarea economica a bunurilor este conferita de continutul si valoarea lor

Din punct de vedere contabil, patrimoniul trebuie considerat ca fiind o entitate ce cuprinde elemen nemateriale ce pot fi exprimate valoric si care nu îsi pierd individualitatea atunci când alcatuiesc o

Contabilitatea ofera informatii care stau la baza fundamentarii deciziilor referitoare la investitia, fin si recuperarea valorilor patrimoniale

Ecuatia de echilibru a patrimoniului, este de forma: Bunuri economice = Drepturi - Obligatii Ecuatia echilibrului intern al patrimoniului este de forma: CHELTUIELI ± REZULTAT = VENITURI

Principiul pragului de semnificatie presupune ca orice element care are o valoare semnificativa tre separat in cadrul situatiilor financiare Valoarea unui bun reprezinta capacitatea acestuia de a satisface o anumita nevoie.

Potrivit conceptiei economice, patrimoniul este considerat ca totalitate a bunurilor economice exp exclusiv rezultatele folosirii lor, ce apartin unei persoane fizice sau juridice.

Potrivit conceptiei juridice, patrimoniul reprezinta toate drepturile si obligatiile cu continut econom de drept.

Determinarea existentiala a bunurilor economice evidentiaza faptul ca bunurile nu au o forma conc Utilitatea unui bun reprezinta capacitatea acestuia de a fi exprimat in bani.

Valoarea unui bun reprezinta capacitatea acestuia de a satisface o anumita nevoie.

Fondul comercial este recunoscut ca activ necorporal atunci cand rezulta din achizitia unei alte int cost de achizitie este inferior valorii de piata a activelor nete dobandite.

Produsele finite sunt acele produse care au parcurs toate fazele de fabricatie prevazute de procesu intreprinderii, fiind depozitate in vederea vanzarii catre terti.

Provizioanele reprezinta datorii ale intreprinderii constituie la inchiderea exercitiului financiar pe s pentru acele elemente de patrimoniu a caror realizare sau plata este probabila ori pentru cheltuieli exigibile in perioadele urmatoare. Metoda este o cale rationala de urmat in vederea atingerii unui scop. Procedeul este mijlocul prin care se realizeaza scopul urmarit.

Cadrul contabil conceptual al IASB reprezinta o incercare de sistematizare a elementelor teoretice intr-o constructie teoretica, care sa ghideze practica contabila.

IASB este un organism abilitat din punct de vedere juridic sa impuna intreprinderilor, in mod direc standardelor sale.

Conform cadrului conceptual al IASB, obiectivul situatiilor financiare consta in furnizarea de inform financiara, performantele si modificarile pozitiei financiare a intreprindertii, utile unei sfere largi de deciziilor lor economice In viziunea IASB postulatele reprezinta concepte fundamentale sau conventii contabile de baza .

In conceptia IASB principiile contabile sunt concepte fundamentale sau conventii contabile de baz

Principiul continuitatii activitatii presupune ca intreprinderea isi continua in mod normal functiona imprevizibil, fara a intra in imposibilitatea continuarii activitatii sau fara reducerea semnificativa a

Evaluarea este procedeul metodei contabilitatii care asigura exprimarea valorica a componentelor

In cadrul analizei contabile, aplicarea regulilor de functionare a conturilor are drept scop stabilirea corespondente in care urmeaza sa se inregistreze tranzactia analizata

Dubla inregistrare consta in inregistrarea conconitenta dar cu sume diferite a unei operatii in doua in debitul unui cont si in creditul altui cont

In cadrul analizei contabile, aplicarea regulilor de functionare a conturilor are drept scop stabilirea corespondente in care urmeaza sa se inregistreze tranzactia analizata.

Dubla inregistrare consta in inregistrarea conconitenta dar cu sume diferite a unei operatii in doua in debitul unui cont si in creditul altui cont

Actiunule proprii sunt reprezentate de actiuni cotate si necotate, obligatiuni emise si rascumparate si necotate achizitionate de intreprindere in vederea obtinerii de venituri financiare intr-un termen A debita un cont inseamna a inregistra o suma in partea stanga a contului. A credita un cont inseamna a inregistra o suma in partea stanga a contului

Rulajul contului reprezinta miscarea sau totalul sumelor inregistrate intr-o perioada de gestiune in creditul unui cont

Conturile monofunctionale sunt acelea care, la sfarsitul perioadei de gestiune, prezinta un singur f numai debitor, fie numai creditor

Conturile bifunctionale sunt acele conturi care pot prezenta, la un moment dat, fie sold debitor, fie

Formularele tipizate sunt suporturi tehnice de informatii in care continutul, forma si formatul nu su imprimate

Evaluarea reprezinta cuantificarea si masurarea, in expresie baneasca, a marimii mijloacelor mater plasamentelor, angajamentelor, cheltuielilor, veniturilor si rezultatelor obtinute

Pentru anumite elemente patrimoniale, cum ar fi, de exemplu, stocurile, la inregistrarea în conturi a utilizeaza, alaturi de etalonul valoric, si etalonul natural.

Totalul sumelor cuprinde existentul initial si rulajul elementului patrimonial urmarit cu ajutorul con

Soldul contului se stabileste ca diferenta intre totalul sumelor debitoare si totalul sumelor creditoa semnul totalului mai mic

Conturile de activ incep sa functioneze prin a se debita si se debiteaza cu existentele de activ, iar c incep sa functioneze prin a se credita si se crediteaza cu existentele de pasiv Conturile de activ se mai crediteaza cu majorarile, cresterile elementelor patrimoniale de activ, iar se mai crediteaza cu majorarile, cresterile elementelor patrimoniale de pasiv.

Dupa continutul economic al contului, distingem numai conturi de mijloace economice si conturi d finantare

Caracteristica directivelor contabile europene consta in aceea ca elaborarea lor se face dupa sche legislativ si nu se bazeaza pe un cadru conceptual care sa asigure coerenta normelor

IASB are ca obiectiv elaborarea si publicarea, in interesul publicului, de standarde contabile intern trebuit si vor trebui sa fie respectate cu ocazia prezentarii situatiilor financiare, precum si sa asigu aplicarea acestor norme la nivel national.

Lichiditatea reprezinta capacitatea fiecarui mijloc economic de a parcurge calea normala a ciclului pana la transformarea lui in bani

Radiografiind produsele reformei contabilitatii romanesti, se constata cele doua atribute ale sale: _________________ si internationalizarea a credibilitatea b europenizarea c rentabilitatea

Prima lucrare din literatura contabila care prezinta descrierea partidei duble in contabilitate apartin _______________ a Bernard Esnault b Christian Haurau c Luca Paciolo

Terenurile au o durata de utilizare ____________, fiind singurele elemente ale imobilizarilor corpor amortizeaza a limitata b nelimitata c obligatorie

Activele ______________ reprezinta bunurile si valorile cu o durata de folosinta indelungata (mai m activitatea intreprinderii si care nu se consuma la prima utilizare a corporale b necorporale

Reglementarile introduse prin Programul de Dezvoltare a Contabilitatii din Romania definesc imob necorporale ca fiind active identificabile ______________, fara suport corporal, care sunt detinute procesul de productie sau furnizare de bunuri si servicii, pentru locatie la terti sau in scopuri admi monetare b banesti c nemonetare

Valoarea amortizabila a activelor necorporale trebuie alocata ____________ pe durata de viata utila b annual c nesistematic

Cheltuielile de constituire cuprind cheltuielile cu înfiintarea, dezvoltarea si fuziunea întreprinderii ( si inmatriculare, cheltuieli privind emiterea si vanzarea de actiuni, cheltuieli de prospectare a piete numai cand reglementarile permit _______________ acestora a imobilitatea b imobilizarea

Concesiunile, brevetele, licentele, marcile, drepturile si valorile similare si alte imobilizari necorpor cheltuielile efectuate pentru achizitionarea drepturilor de ______________ a unui bun, activitate sa concesiunilor), a unui brevet, a unui know-how, a unei licente, a unei marci si altor drepturi similar industriala si intelectuala a exploatare b folosinta c proprietate

Cauza existentei fondului comercial o constituie existenta unor elemente ______________ generat care nu sunt recunoscute distinct în contabilitate (reputatia, clientela, vadul comercial, firma etc.) b necorporale c patrimoniale

Caracteristica imobilizarilor corporale este aceea ca acestea participa in procesul muncii cu intrea utilitate, dar se consuma si îsi transmit, in mod treptat, valoarea asupra _______________ noilor pr preturilor b costurilor c cheltuielilor

Valoarea _____________ este alocata sistematic pe durata de viata utila a unui activ corporal, prin metode de amortizare in masura sa reflecte ritmul in care beneficiile economice sunt consumate d intreprindere a neamortizabila b amortizabila c de inventar

Terenurile au durata de utilizare _____________

a limitata

b nelimitata

c normata

Instalatiile tehnice si masinile sunt mijloace fixe reprezentate de echipamente tehnologice, aparate masurare, control si ______________, mijloace de transport, animale si plantatii a reglare c nereglare

Costul de achizitie sau de productie al mijloacelor fixe se include ____________ in cheltuielile activ amortizarii a treptat b partial c total Imobilizarile financiare se mai numesc si _____________ financiare pe termen lung investitii c mobilizari

Activul curent reprezinta numerar ori echivalente de numerar a caror utilizare nu este ___________ restrictionata b nerestrictionata c nelimitata

Materiile prime sunt destinate utilizarii in procesul de productie, participa direct la generarea produ se in produsul finit integral sau partial, fie in starea lor _____________, fie transformata initiala

Ambalajele sunt bunurile utilizate in scopul protectiei pe timpul transportului sau ____________ di a depozitarii b dezmembrarii

_______________ sunt bunurile al caror proces tehnologic a fost terminat întro faza de fabricatie s trece in continuare în procesul tehnologic al altor faze de fabricatie sau se livreaza tertilor a semifabricatele c obiectele de inventar __________ sunt acele bunuri care au fost cumparate de intreprindere in vederea revanzarii b ambalajele c marfurile

_____________ reprezinta valori economice avansate temporar de titularul de patrimoniu altor pers juridice, pentru care acesta urmeaza sa primeasca un echivalent valoric a creantele b datoriile

Toate persoanele fizice sau juridice care au beneficiat de o valoare avansata si care urmeaza sa de corespunzator se numesc generic ___________ a creditori b debitori c datornici Creantele _____________ sunt compuse din creante fata de clienti si efecte de primit a pat comerciale c economice

Sumele de incasat de la entitatile afiliate sunt generate de reletiile dintre societatea-mama si _____ a asociatiile b filialele c sediile

Sume de incasat de la entitatile de care compania este legata in virtutea intereselor de participare creantele generate de relatiile de decontare ale intreprinderii cu intreprinderile ____________ a asociate c inrudite

Creantele privind capitalul subscris si nevarsat sunt reprezentate de creantele generate de relatiile _____________ sai, referitoare la subscrierile de capital social, efectuate si nedepuse inca b actionarii c coactionarii

Rezervele din reevaluare reprezintã ____________ create prin ___________ imobilizãrilor corporale ___________ a plusuri,reevaluarea,financiare b minusuri,reevaluare,necorporale c plusuri,reevaluarea,necorporale

Reducerea capitalului se efectueazã prin rambursarea cãtre actionari sau asociati a unei _______ d când societatea îl considerã prea _________. în raport cu activitatea sa, sau atunci cand reduce __ sector sau ramurã de activitate a cote, mari, investitiile b parti, mici, cheltuielile c parti,mare,investitiile

Actiunile proprii sunt actiunile proprii rãscumpãrate ____________ de întreprindere în vederea ___ personalului propriu sau tertilor, regularizãrii cursului __________ sau reducerii capitalului social Activele __________ reprezintã bunurile si valorile cu o duratãtemporar,impartirii, bursier în activ total,distribuirii,bursier b temporar,distribuirii, bursier c de folosintã _____________ si care nu se ____________ de la prima utilizare a imobilizate,indelungata,consuma corporale,indelungata,folosesc

c imobilizante, scurta, consuma Fondul comercial este recunoscut ca activ ____________ atunci când rezultã din ____________ un al cãrei cost de achizitie este ______________ valorii de piatã a activelor nete dobândite achizitia,inferior b necorporal, achizitia, inferior c necorporal, achizitia, superior

Imobilizãrile financiare, denumite si investitii financiare pe termen lung, cuprind valorile financiare întreprindere pe termen lung, sub formã de __________ si creante financiare, în scopul obtinerii de sub forma ____________ si a dobânzilor, prin cresterea valorii capitalizate sau prin realizarea de b comercializarea acestor invetitii a investite,titluri,dividentelor b cumparate,ti

0

0

0

0

0

0

0

Raspuns Raspuns test corect

2 4 6 0 0 0 0 0 0

0

0

0

OK

c

OK

b

OK

a

OK

a

OK

d

OK

c

OK

e

OK

c

OK

e

OK

b

OK

d

OK

e

OK

b

OK

d

OK

c

OK

b

OK

c

OK

b

OK

c

OK

a

OK

d

OK

c

OK

a
OK

d

OK

c

OK

a

OK

a

OK

b

OK

b

OK

a

OK

b

OK

e

OK

a
OK

b

OK

d
OK

a

OK

e

OK

b

OK

b
OK

a

OK

c
OK

d

OK

d

OK

b

OK

d

OK

b

OK

a

OK

c

OK

b

OK

d

OK

c

OK

c

OK

a

OK

d

OK

b

OK

a

OK

d

OK

d

OK

b

OK

d

OK

d

OK

d

OK

d

OK

d

OK

c
OK

c
OK

c

OK

d
OK

b
OK

c

OK

c

OK

b

OK

d

OK

d

OK

a
OK

c

OK

c

OK

b

OK

b

OK

d

OK

c

OK

a

OK

d

OK

a

OK

b

OK

e

OK

d

OK

c

OK

a

OK

b

OK

c

OK

c

OK

c

OK

b

OK

b

OK

d
OK

b

OK

c

OK

d

OK

b

OK

d
OK

c

OK

e

OK

b

OK

a

OK

c

OK

e

OK

d

OK

e

OK

c
OK

c

OK

a

OK

a

OK

b

OK

c

OK

c

OK

d

OK

b

OK

d

OK

a

OK

c

OK

a

OK

c

OK

d

OK

a

OK

e

OK

b

OK

a

OK

d

OK

a

OK

d

OK

b

OK

b

OK

a

OK

e

OK

c

OK

b

OK Corect Corect CorectCorect Corect Corect Corect Corect Corect Corect

a

OK

a

OK

c

OK

d

OK

b

OK

d

OK

b

OK

a

OK

c

OK

b

OK

d

OK

a

OK

c

f f f

OK OK OK

OK

a f f
OK OK

a

OK

f

OK

f

OK

f

OK

a

OK

f

OK

f a

OK OK

f

OK

f

OK

f

OK

a

OK

a

OK

f

OK

f

OK

a

OK

f

OK

f

OK

a

OK

f

OK

f

OK

a

OK

f

OK

f f f

OK OK OK

a

OK

f a

OK OK

a

OK

f

OK

f

OK

a

OK

f

OK

f

OK

f

OK

f

OK

a

OK

a

OK

a

OK

a

OK

a

OK

f

OK

a

OK

a

OK

f

OK

f

OK

a

OK

a

OK

f

OK

nu

OK

nu

OK

nu

OK

da nu da

OK OK OK

da

OK

nu

OK

da

OK

da

OK

nu

OK

da

OK

nu

OK

nu

OK

da

OK

nu

OK

da

OK

b

OK

c

OK

b

OK

c

OK

c

OK

b

OK

b

OK

b

OK

b

OK

b

OK

a

OK

a

OK

b

OK

a

OK

b

OK

c

OK

b

OK

b

OK

b

OK

b

OK

a

OK

c

OK

a

OK

Nr. Crt.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66 67

68

69 70 71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168 169 170

171

172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188

189

190 191 192 193 194 195 196 197 198 199

200

201

202 203 204 205 206

207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233

234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245

246 247 248 249 250 251

252 253 254

255

256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267

268 269 270 271 272 273 274 275

276

277

278

279

280 281

282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322

323 324 325 326 327 328

Intrebarea

Care dintre procedeele de mai jos sunt procedee specifice metodei contabilitatii ? a. observatia, rationamentul, comparatia b. analiza, sinteza, inventarierea c. bilantul, contul, balanta de verificare d. clasificarea, documentatia, analiza e. documentatia, evaluarea, calculatia Legatura reciproca dintre debitul unui cont si creditul altui cont poarta denumirea de: a. inregistrare cronologica b. corespondenta conturilor c. inregistrare sistematica d. dubla intregistrare e. dubla reprezentare Emisiunea actiunilor si lansarea acestora pentru subscriere se fac pe baza: a. prospectului de emisiune b. caietului de sarcini c. registrului jurnal d. balantei de verificare e. bilantului contabil Formulele contabile de stornare se utilizeaza pentru: a. anularea unei formule contabile efectuate anterior gresit b. stabilirea corespondentei conturilor c. inregistrarea operatiilor economice care au loc in mod obisnuit d. a se tine seama de modificarile de sens contrar e. a se efectua inregistrarea sistematica a operatiilor Modalitatea de prezentare a unei operatii economice sau financiare prin incadrarea acesteia in debitul un denumireade: a. articol contabil b. inregistrare cronologica c. corespondenta conturilor d. formula contabila e. inregistrare sistematica

Intreprinderea „X” prezinta urmatoarea situatie patrimoniala: mijloace fixe 28.000; cheltuieli de constituire 6.000; creante imobilizate 5.000; materii prime 4.000; capital social 30.000; programe informatice 18.000; bancare 50.000; rezultatul reportat (profit) 20.000. Marimea activelor imobilizate este de : a. 94.000 d. 90.000 b. 72.000 e. 103.000 c. 85.000 Determinati marimea activelor circulante, cunoscand valoarea urmatoarelor elemente: mijloace fixe 12.00 consumabile 18.000; conturi la banci in lei 4.000; furnizori 9.000; clienti 16.000, impozit pe salarii datorat 3 constituire 2.000; capital social 25.000; impozit pe profit platit in plus 15.000; efecte de plata 4.000; efecte a. 87.000 d. 79.000 b. 91.000 e. 97.000 c. 94.000

Una dintre trasaturile de mai jos nu poate fi atribuita contului. Care este aceasta? a. contul reprezinta un model de evidenta si calcul in expresie valorica b. contul este un model de sistematizare a existentelor si modificarilor de sens contrar procedeul specific metodei contabilitatii cu ajutorul caruia se realizeaza dubla reprezentare a patrimoniulu d. contul este un model de inregistrare cronologica a evolutiei patrimoniului reprezinta un model de individualizare si grupare a situatiei si miscarii elementelor patrimoniale Conform principiului prevalentei economicului asupra juridicului, informatiile prezentate in situatiile financia a. sa reflecte mai ales forma juridica a evenimentelor si a tranzactiilor b. sa reflecte numai realitatea economica a evenimentelor si tranzactiilor c. sa reflecte numai realitatea juridica a evenimentelor si tranzactiilor evidenta toate operatiile economice ale intreprinderii economica a evenimentelor si tranzactiilor, nu numai forma lor juridica Care este marimea datoriilor S.C. „COMDIVERS” S.A., cunoscand urmatoarele elemente: credite bancare imobilizari 65.000; imprumuturi din emisiunea de obligatiuni 140.000; efecte de primit 5.000; clienti credito datorat 3.000; rezultatul reportat (profit) 40.000; debitori diversi 6.000; TVA de recuperat 16.000; creditori a. 490.000 d. 518.000 b. 508.000 e. 378.000 c. 478.000 Unul din enunturile de mai jos nu reprezinta o consecinta ce decurge din aplicarea in practica a principiulu denumirea de „principiul independentei exercitiilor”). Care este acesta? a. practicarea unei contabilitati de angajamente b. utilizarea in practica contabila a cheltuielilor inregistrate in avans practica contabila a veniturilor de primit d. utilizarea in practica contabila a cheltuielilor de repartizat pe mai multe exercitii

Patrimoniul, ca obiect de studiu al contabilitatii, reprezinta: a. totalitatea drepturilor cu valoare economica, apartinand unei persoane fizice sau juridice b. totalitatea obligatiilor cu valoare economica, apartinind unei persoane fizice c. totalitatea drepturilor si obligatiilor cu valoare economica, apartinand unei persoane juridice bunurilor cu valoare economica pe care le gestioneaza un agent economic obligatiilor cu valoare economica, apartinand unei persoane fizice sau juridice, precum si bunurile econom Imobilizarile necorporale nu cuprind: a. cheltuielile de constituire b. creantele imobilizate c. cheltuielile de dezvoltare brevetele, licentele, marcile si valorile similare In structura activelor circulante nu se includ: a. stocuri b. creante c. investitii financiare pe termen scurt pe termen lung

Acreditivele reprezinta: a. disponibilitati banesti in lei si in devize aflate in casieria inreprinderii b. disponibilitati banesti an lei si in devize aflate in conturile bancare ale inreprinderii c. lichiditati pastrate la banca intr-un cont distinct, la dispozitia unui furnizor, din care urmeaza a se efectu executarii lucrarilor dispozitia tertilor, pentru efectuarea unor plati in numele intreprinderii exercitiului curent, dar care se refera la servicii ce vor fi primite in cursul exercitiului urmator

Una din categoriile de mai jos nu intra in structura pasivului, conform normelor contabile romanesti. Care e a. capital si rezerve b. cheltuieli in avans c. provizioane pentru riscuri si cheltuieli In structura imobilizarilor corporale nu se includ: a. terenuri si constructii b. instalatii tehnice si masini c. creante imobilizate si mobilier executie

Fondul comercial este recunoscut ca activ : a. atunci cand rezulta din achizitia unei alte intreprinderi al carei cost de achizitie este mai mic decat valoa b. atunci cand rezulta din achizitia unei alte intreprinderi al carei cost de achizitie este mai mare decat valo c. atunci cand rezulta din achizitia unei alte intreprinderi al carei cost de achizitie este mai mic decat valoa

carei cost de achizitie este acelasi cu valoarea de piata a activelor nete dobandite e. in faza de negociere a contractului de achiz In categoria stocurilor nu se includ: a. materiile prime si materialele consumabile b. productia in curs de executie c. acreditivele marfurile Datoriile comerciale sunt delimitate sub forma: a. furnizorilor si efectelor de platit b. furnizorilor si efectelor de primit c. furnizorilor si efectelor comerciale furnizorilor si creantierilor debitorilor diversi Urmatoarea operatie are loc in cadrul unei intreprinderi: Se diminueaza capitalul social cu suma de 5.000 Operatia produce modificari patrimoniale de tipul: a. A + x = P + x c. A = P + x - x b. A - x = P - x d. A = P + x - x

Cadrul conceptual al IASB prevede ca, pentru a fi utile in raport cu cerintele utilizatorilor, informatiile conta caracteristicile de mai jos nu este prevazuta de cadrul conceptual al IASB. Care este aceasta? a. inteligibilitatea d. credibilitatea b. comparabilitatea e. relevanta (pertinenta) c. exhaustivitatea

IASB defineste elementele pe baza carora sunt intocmite situatiile financiare, grupandu-le in clase coresp denumite: a. structurile situatiilor financiare b. caracteristicile calitative ale situatiilor financiare c. rubricile situatiilor financiare situatiilor financiare Care dintre procedeele de mai jos sunt procedee specifice metodei contabilitatii? a. observatia, rationamentul, comparatia d. bilantul, contul, bala b. analiza, sinteza, inventarierea e. clasificarea, docum c. documentatia, evaluarea, calculatia Pentru a fi utile in raport cu cerintele utilizatorilor, cadrul conceptual al IASB stabileste caracteristicile calit acestea sunt corecte? a. inteligibilitatea, relevanta, oportunitatea, exhaustivitatea b. credibilitatea, raportul cost-beneficiu, comparabilitatea, relevanta c. inteligibilitatea, relevanta, credibilitatea, comparabilitatea raportul cost-beneficiu, oportunitatea, comparabilitatea credibilitatea, inteligibilitatea, oportunitatea Dispuneti de urmatoarele date din patrimoniu: cheltuieli de constituire 2.000 u.m.; amenajari de terenuri 4. imprumuturi bancare pe termen lung si mediu 4.000 u.m.; furnizori-debitori 1.000 u.m; produse finite 2.000 a. 3.000 u.m. si 5.600 u.m. d. 4.400 u.m. si 4.000 u.m. b. 2.000 u.m. si 6.600 u.m. e. 5.600 u.m. si 3.000 u.m. c. 4.000 u.m. si 4.400 u.m In scopul realizarii obiectivului sau, metoda contabilitatii foloseste o serie de procedee. Care dintre urmato a. documentatia, evaluarea, calculatia, inventarierea b. documentatia, observatia, rationamentul, balanta de verificare c. bilantul, contul, analiza, evaluarea sinteza, calculatia evaluarea Una dintre urmatoarele reguli referitoare la functionarea conturilor nu este corecta. Care este aceasta? de activ incep sa functioneze prin a se debita b. conturile de pasiv se crediteaza cu micsorarile de pasiv c. conturile de activ se debiteaza cu maririle de activ se debiteaza cu micsorarile de pasiv debitor sau sunt soldate Rulajul contului reprezinta: a. existentul valoric la un moment dat al elementului patrimonial urmarit cu ajutorul contului respectiv b. miscarea sau totalul sumelor inregistrate intr-o perioada de gestiune in debitul sau creditul unui cont c. continutul economic al elementului a carui evidenta se tine cu ajutorul contului valoric, la inceputul perioadei de gestiune, al elementului patrimonial urmarit cu ajutorul contului respectiv

Care este formula contabila corecta a urmatoarei tranzactii: Se constituie o intreprindere care subscrie si e

capitalul = Capital subscris nevarsat 20.000 b. Capital subscris nevarsat = Decontari cu asociatii privind capitalul 20.000 c. Capital subscris varsat = Decontari cu asociatii privind capitalul 2.000 d. Decontari cu asociatii privind capitalul = Capital subscris varsat 20.000 In urma analizei contabile se stabileste urmatoarea formula contabila: Materii prime = Furnizori 10.000 lei. a. plata, prin banca, catre furnizori, a sumei de 10.000 lei pentru materiile prime aprovizionate b. aprovizionarea cu materii prime de la furnizori cu suma de 10.000 lei c. plata in numerar, catre furnizori, a sumei de 10.000 lei pentru materiile prime aprovizionate d. aprovizionarea cu materiale consumabile de la furnizori pentru suma de 10.000 lei

In contabilitate cheltuielile reprezinta: a cresteri de avantaje economice in cursul perioadei contabile, sub forma de iesiri sau diminuari ale valo capitalurilor proprii, sub alte forme decat distribuirile in beneficial proprietarilor capitalului b. diminuari de avantaje economice in cursul perioadei contabile, sub forma de intrari sau cresteri ale val capitalurilor proprii, sub alte forme decat distribuirile in beneficial proprietarilor capitalului c. diminuari de avantaje economice in cursul perioadei contabile, sub forma de iesiri sau diminuari ale va capitalurilor proprii, sub alte forme decat distribuirile in beneficial proprietarilor capitalului. d. diminuari de avantaje economice in cursul perioadei contabile, sub forma de iesiri sau diminuari ale va capitalurilor proprii, inclusiv sub forma de distribuiri in beneficial proprietarilor capitalului. e. diminuari de avantaje economice in cursul perioadei contabile, sub forma de iesiri sau diminuari ale va capitalurilor proprii, sub alte forme decat distribuirile in beneficiar proprietarilor capitalului.

In contabilitate, veniturile reprezinta: a. cresteri de avantaje economice in cursul perioadei contabile sub forma de intrari sau cresteri ale activel capitalului propriu, altele decat cele rezultate din contributii ale actionarilor. b. cresteri de avantaje economice in cursul perioadei contabile sub forma de iesiri sau diminuari ale active capitalului propriu, altele decat cele rezultate din contributii ale actionarilor. c. cresteri de avantaje economice in cursul perioadei contabile sub forma de intrari sau cresteri ale activel capitalului propriu, altele decat cele rezultate din contributii ale actionarilor. d. cresteri de avantaje economice in cursul perioadei contabile sub forma de intrari sau cresteri ale active capitalului propriu, rezultate din contributii ale actionarilor.

Unul din componentele de mai nu este avut in vedere de evaluare, ca procedeu al metodei contabilitatii. C a. obiectul evaluarii c. etalonul monetar b. aria evaluarii d. pretul Evaluarea presupune respectarea unor serii de principii, de reguli, care influenteaza intreaga metodologie evaluarii. Care este acesta? a. Principiul stabilitatii unitatii monetare b. Principiul alegerii formei de evaluare corespunzatoare scopului urmarit c. Principiul stabilitatii unitatii monetare d. Principiul pragului de semnificatie e. Principiul costului istoric

Valoarea de utilitate a unui bun se stabileste in functie de mai multi factori. Unul dintre factorii de mai jos n a. calitatea bunului c. pretul pietei b. utilitatea bunului d. gradul de uzura al bunului Costul de achizitie al bunurilor procurate prin intermediul contractelor de vanzare-cumparare este format d element component al costului de achizitie. Care este acesta? a. pretul de cumparare b. cheltuielile de transport-aprovizionare c. taxele nerecuperabile d. alte cheltuieli accesorii necesare pentru punerea in stare de utilitate sau intrarea e. reducerile comerciale primite (rabaturi, remize si risturne) Costul de productie al bunurilor produse in intreprindere este format din mai multe elemente. Unul din elem productie. Care este acesta? a. costul de achizitie al materiilor prime consumate b. cheltuielile de transport-aprovizionare c. alte cheltuieli directe de productie d. o cota parte din cheltuielile indirectede productie, determinate rational ca fiind legate de fabricatia bunu e. dobanzile la creditele bancare contractate pentru productia cu ciclu lung de fabricatie, aferente perioade Daca bunurile similare de natura stocurilor sau titlurilor de valoare au valori de intrare diferite si nu exista p patrimoniu se poate face utilizand mai multe metode. Una dintre acestea nu se utilizeaza pentru evaluarea a. a. metoda costului mediu ponderat (CPM); b. a. metoda identificarii specifice c. metoda primului lot intrat – primului lot iesit (FIFO); d. metoda ultimului lot intrat – primului lot iesit (LIFO); Pentru stabilirea valorii de inventar ale elementelor patrimoniale nu se utilizeaza: a. costurile de achizitie sau de productie d. indicii generali de preturi b. preturile de piata e. indicii specifici de preturi c. baremurile

Unul dintre enunturile de mai jos corespunde definitiei contului. Care este acesta? a. contul este procedeul comun si altor discipline economice, cu ajutorul caruia se reflecta existenta si mis produse de tranzactiile ce au loc in intreprindere intr-o perioada de gestiune b. contul este procedeul specific metodei contabilitatii, cu ajutorul caruia se reflecta existenta si miscarea produse de tranzactiile ce au loc in intreprindere intr-o perioada de gestiune c. contul este procedeul specific metodei contabilitatii, cu ajutorul caruia se reflecta existenta si miscarea tranzactiile ce au loc in intreprindere intr-o perioada de gestiune d. contul este procedeul utilizat de orice discilina, cu ajutorul caruia se reflecta existenta si miscarea fieca tranzactiile ce au loc in intreprindere intr-o perioada de gestiune Orice cont deschis in contabilitatea curenta are un anumit continut economic care poate sa reprezinte: a. un mijloc economic d. o functie contabila b. un proces economic e. un rezultat financiar c. o sursa sau o grupa de surse de finantare

Unul din enunturile de mai jos nu corespunde regulilor de functionare a conturilor de activ. Care este aces a.Conturile de activ se crediteaza cu micsorarile, diminuarile elementelor patrimoniale de activ b. Conturile de activ prezinta intotdeauna sold final debitor sau sunt soldate c. Conturile de activ incep sa functioneze prin a se debita d.Conturile de activ se debiteaza cu micsorarile, diminuarile elementelor patrimoniale de activ e. Conturile de activ se debiteaza cu majorarile, cresterile elementelor patrimoniale de activ Unul din enunturile de mai jos nu este important in clasificarea conturilor. Care este acesta? a. clasificarea conturilor ofera posibilitatea studierii sistematice si generalizate a conturilor, asigurand lega b. clasificarea conturilor permite cunoasterea structurii acestora c. clasificarea conturilor permite asimilarea cu usurinta a continutului economic si a functiei contabile a co d. clasificarea conturilor ajuta la intelegerea structurii planului de conturi e. clasificarea conturilor constituie un mijloc eficient de cunoastere a obiectului de studiu al contabilitatii Dupa continutul economic, nu distingem: a. conturi de rezultate b. conturi de mijloace economice c. conturi de surse de finantare d. conturi de active e. conturi de procese economice

Planul de conturi general reprezinta: a. matricea intregului sistem de conturi,in cadrul careia fiecare cont este delimitat printr-o denumire descr clasificare b. matricea intregului sistem de conturi,in cadrul careia fiecare cont este delimitat printr-o denumire si un criteriu de clasificare c. matricea intregului sistem de conturi,in cadrul careia fiecare cont este delimitat printr-o denumire si un criteriu de clasificare matricea intregului sistem de conturi,in cadrul careia fiecare cont este delimitat printr cu un anumit criteriu de clasificare d. matricea intregului sistem de conturi,in cadrul careia fiecare cont este delimitat printr-o denumire fara s criteriu de clasificare Unul dintre elementele de mai jos nu defineste un cont sintetic in cadrul planului de conturi. Care este ace a. familia din care face parte b. functia contabila c. continutul economic d. corespondenta cu alte conturi Dubla inregistrare consta in: a. inregistrarea concomitenta dar cu sume diferite a unei operatii economice sau financiare in doua contur b. inregistrarea concomitenta dar cu sume diferite a doua operatii economice sau financiare in doua contu c. inregistrarea concomitenta si cu aceeasi suma a unei operatii economice sau financiare in doua conturi d. inregistrarea concomitenta dar cu sume diferite a doua operatii economice sau financiare in mai mult de

Analiza contabila consta in: a. cercetarea, pe baza de documente, a fiecarei tranzactii in parte, prin descompunerea ei in elementele c acestora – debit sau credit – in care urmeaza sa se inregistreze tranzactia respectiva, concomitent si cu a b. cercetarea, pe baza de documente, a fiecarei tranzactii in parte, prin descompunerea ei in elementele c – debit sau credit – in care urmeaza sa se inregistreze tranzactia respectiva, concomitent si cu aceeasi su c. cercetarea, pe baza de documente, a fiecarei tranzactii in parte, prin descompunerea ei in elementele c – debit sau credit – in care urmeaza sa se inregistreze tranzactia respectiva, concomitent dar cu sume dif d. cercetarea, pe baza de documente, a fiecarei tranzactii in parte, prin descompunerea ei in elementele c sa se inregistreze tranzactia respectiva, concomitant si cu aceeasi suma Unul din enunturile de mai jos nu reprezinta o etapa a analizei contabile. Care este acesta? a. determinarea modificarilor pe care le produce respectiva tranzactie in structura elementelor patrimonial b. aplicarea regulilor de functionare a conturilor, in vederea stabilirii partii conturilor corespondente – debit analizata, adica stabilirea formulei contabile c. stabilirea, pe baza elementelor patrimoniale modificate, a conturilor corespondente in care urmeaza sa d. stabilirea rulajelor, a sumelor si a soldurilor finale ale conturilor corespondente e. stabilirea naturii si, respectiv, a continutului tranzactiei supuse analizei Formula contabila reprezinta: a. calculul elementelor constitutive aleunui cont b. modalitatea de asigurare a unei egalitati intre elementele constitutive a doua bilanturi c. modalitatea de prezentare a unei operatii economice sau financiare prin incadrarea acesteia in debitul u d. modalitatea de asigurare a unei egalitati intre elementele constitutive a unui bilant Unul din elementele de mai jos nu reprezinta un element constitutive al formulei contabile. Care este aces a. semnul “=” dintre conturile care participa la inregistrare b. denumirea contului correspondent debitor c. documentul justificativ care atesta infaptuirea operatiei d. suma care face obiectul inregistrarii e. denumirea contului correspondent creditor Articolul contabil se obtine prin adaugarea la elementele formulei contabile a altor elemente. Unul dintre a este acesta? a. semnatura si numele persoanei care a intocmit articolul contabil b. documentul justificativ care atesta infaptuirea tranzactiei c. data cind are loc tranzactia d. explicatia descriptiva a tranzactiei Inregistrarea cronologica consta in: a. Inregistrarea tranzactiilor consemnate in documente, in ordinea in care acestea au avut loc, sub forma b. Inregistrarea tranzactiilor consemnate in documente, indiferent de ordinea in care acestea au avut loc, c. Inregistrarea tranzactiilor consemnate in documente, indiferent de ordinea in care acestea au avut loc, s d. Inregistrarea tranzactiilor consemnate in documente, in ordinea in care acestea au avut loc, sub forma Contabilitatea nu poate fi privita ca: a. o disciplina informationala b. un ansamblu de cunostinte teoretice cu valoare universala c. o arta d. un limbaj normalizat e. o tehnica de inregistrare, prelucrare,clasificare, interpretare si comunicare a informatiilor

Contabilitatea generala (financiara) indeplineste mai multe functii. Una dintre functiile demai jos nu apartin a. functia de furnizare a informatiilor necesare bugetelor si conturilor previzionale b. functia de furnizare a informatiilor necesare sintezelor macroeconomice, pentru calcularea conturilor na c. functia de instrument de verificare si proba, generata de ratiuni juridice si fiscale d. functia de comunicare financiara externa, avand drept scop informarea diverselor categorii de utilizatori e. functia de inregistrare a tranzactiilor intreprinderii, in scopul determinarii periodice a situatiei patrimonia Contabilitatea de gestiune indeplineste mai multe functii. Una dintre functiile de mai jos nu apartin contabi a. functia de determinare a rezultatelor analitice pe produse sau activitati b. functia de producere a informatiilor destinate masurarii performantelor intreprinderii (rentabilitate,produc c. functia de determinare a costurilor pe produs, activitati si unitati organizationale (divizii, ramuri,departam d. functia de furnizare a informatiilor necesare sintezelor macroeconomice, pentru calcularea conturilor na e. functia de furnizare a informatiilor necesare bugetelor si conturilor previzionale Determinarea economica a bunurilor este conferita de: a. forma si continutul lor b. continutul si valoarea lor c. forma si valoarea lor d. utilitatea si valoarea lor Obiectul de studiu al contabilitatii comporta anumite trasaturi. Una dintre acestea nu caracterizeaza obiec a. Contabilitatea studiaza modul in care se asigura gestiunea patrimoniului b. Contabilitatea studiaza patrimoniul in expresie cantitativ-valorica c. Contabilitatea studiaza patrimoniul in expresie valorica d. Contabilitatea studiaza echilibrul intern al patrimoniului e. Contabilitatea studiaza echilibrul global al patrimoniului Patrimonial cuprinde mai multe structuri de activ. Una dintre structurile de mai jos nu reprezinta o structura a. Cheltuieli in avans b. Active circulante c. Active circulante d. Venituri in avans Imobilizarile necorporale nu cuprind: a. Cheltuielile de constituire b. Cheltuielile de dezvoltare in curs de executie c. Fondul comercial d. Cheltuielile de cercetare e. Avansurile si imobilizarile necorporale Dispuneti de urmatoarele date din patrimoniu: cheltuieli de constituire 2.420 u.m.; terenuri 4.300 u.m.; che bancare pe termen lung 4.110 u.m.; furnizori-debitori 1.350 u.m.; produse finite 2.730 u.m.. Care este valo a. 2.730 u.m. si 5.910 u.m. d. 4.080 u.m. si 5.910 u.m. b. 4.110 u.m. si 5.910 u.m. e. 4.080 u.m. si 4.110 u.m. c. 1.350 u.m. si 4.110 u.m Care dintre bazele de evaluare de mai jos sunt utilizate in situatiile financiare, in combinatii variate, confor a. Costul istoric, costul curent, valoarea realizabila b. Costul istoric, costul curent, valoarea actualizata c. Costul istoric, costul curent d. Costul istoric, costul curent, valoarea realizabila, valoarea actualizata e. Costul istoric, costul curent, valoarea realizabila, valoarea actualizata, valoare amortizabila

Care dintre structurile de mai jos sunt vizate direct de evaluarea pozitiei financiare,potrivit Cadrului concep a. activele, capitalurile proprii, veniturile si rezultatele b. activele, datoriile, cheltuielile si veniturile c. activele, capitalurile proprii, cheltuielile si rezultatele d. activele, datoriile si capitalurile proprii e. activele, datoriile, cheltuielile si veniturile In raport cu modul de intocmire si cu rolul lor in cadrul sistemului informational, documentele contabile nu a. documente justificative b. registre contabile c. documente centralizatoare d. documente contabile de sinteza Registrele contabile nu cuprind: a. Registrul Cartea-Mare c. Registrul de evidenta fiscala b. Registrul Jurnal d. Registrul Inventar Evaluarea are in vedere mai multe componente. Una din componentele de mai jos nu are legatura cu eva a. obiectul evaluarii c. subiectul evaluarii b. etalonul monetar d. pretul Plusvaloarea rezultata in urma reevaluarii elementelor patrimoniale de activ se reflecta ca: a. rezerve d. rezerve din reevaluare b. rezultat reportat e. prime de capital c. rezultat al exercitiului Unul din principiile de mai jos nu sta la baza evaluarii in contabilitate. Care este acesta? a. Principiul stabilitatii unitatii monetare c. Principiul costului istoric b. Principiul permanentei metodelor d. Principiul prudentei Una din operatiile de mai jos nu produce o modificare patrimoniala de tipul: A+x = P+x Care este aceast a. Aprovizionarea cu materii prime de la furnizori c. Majorarea capitalului social pe seamarezervelor b. Contractarea unui credit bancar pe termen lung d. Subscrierea capitalului social Una din operatiile de mai jos nu produce o modificare patrimoniala de tipul: A-x = P-x Care este aceasta a. Se achita prin cont datoria fata de furnizori cu suma de 3.000 lei c. Se acorda in numerar un av b. Se achita prin banca datoria fata de un creditor cu suma de 2.000 lei d. Se achita in numerar datoria Una din operatiile de mai jos produce o modificare patrimoniala de tipul: A+x-x = P Care este aceasta? a. se diminueaza capitalul social cu suma de 3.000 lei, prin retragerea unui actionar b. se alimenteaza casa firmei cu suma de 2.000 lei cu disponibilitati din contul de la banca c. se diminueaza capitalul social cu suma de 1.000 lei, cu pierderea inregistrata in exercitiul finanmciar an se efectueaza o plata in numerar catre un furnizor in valoare de 500 lei Una din operatiile de mai jos produce o modificare patrimoniala de tipul: A=P+x-x. Care este aceasta? a. se inregistreaza datoria fata de banca cu valoarea dobanzii lunare in valoare de 4.000 lei b. se plateste in numerar datoria fata de un furnizor de imobilizari in valoare de 1.000 lei c. se incaseaza creanta de la un client, prin cont, cu suma de 2.000 lei d. se majoreaza capitalul social cu primele de capital in valoare de 1.000 lei Ecuatia generalã a contabilitãtii anglo-saxone se prezintã prin relatia: a. Activ = Capital propriu + Pasiv b. Patrimoniul net = Bunuri economice -Obligatii c. Bunuri economice = Drepturi +Obligatii d. Activ = Pasiv

Ecuatia generalã a contabilitãtii anglo-saxone se prezintã prin relatia: a. Activ = Capital propriu + Pasiv b. Patrimoniul net = Bunuri economice -Obligatii c. Bunuri economice = Drepturi +Obligatii d. Activ = Pasiv Total activ = Total pasiv este: a. o simpla coincidenta b. o relatie anormala pentru situatia financiara a firmei c. egalitatea bilantiera Structura activului patrimonial este reprezentatã de: a. active imobilizate, active circulante si active rectificative b. active imobilizate, active circulante si datorii c. active imobilizate, active circulante si cheltuieli în avans d. active imobilizate, active circulante si capitaluri proprii Structura pasivului patrimonial cuprinde: a. capitalul propriu, datoriile si pasivele de regularizare b. capital si rezerve, provizioane pentru riscuri si cheltuieli, datorii si venituri c. capitalul propriu, datoriile, provizioane pentru depreciere si pasive de regularizare înavans d. capitalul propriui, datoriile,provizioanele pentru riscuri sicheltuieli, provizioane pentru depreciere si pasiv Prima lucrare din literatura contabila care prezinta pentru prima data descrierea partidei duble in contabilit a. Partida dubla in contabilitate b. Tratat de contabilitate in partida dubla c. Contabilitatea in partida dubla d. Contabilitatea si partida dubla e. Parida dubla in slujba contabilitatii In conceptia lui Luca Paciolo, partida dubla este definita prin prisma ecuatiei de schimb dintre: a. bani si capital b. avere si bani c. bani si bunuri d. avere si capital La inceput, contabilitatea era bazata pe empirism si a fost cunoscuta sub denumirea de: a. contabilitate in partida dubla b. contabilitate arhaica c. contabilitate rudimentara d. contabilitate in partida simpla Atunci cand consideram contabilitatea o arta, nu trebuie sa luam in considerare: a. atra ca forma a activitatii umane care oglindeste realitatea in imagini expresive b. arta privita ca priceperea, maiestria contabilului de a masura, inregistra, clasifica, interpreta si comunica c. arta privita ca priceperea contabilului in a emite judecati profesionale d. arta privita ca utilizare rationala de metode in vederea obtinerii unui rezultat

Dupa unii autori (Bernard Esnault si Christian Haurau) in contabilitate s-au conturat mai multe paradigme. Care este aceasta? a. abordarea predictiva b. abordarea comportamentala c. abordarea deductiva d. abordarea cognitiva e. abordarea inductiva

Una din afirmatiile de mai jos nu este corecta. Care este aceasta? a. conform abordarii inductive in contabilitate, elaborarea teoriei contabile se face prin testarea metodelor evenimentelor b. conform abordarii comportamentale in contabilitate, elaborarea teoriei contabile se face prin studierea r c. conform abordarii economice in contabilitate, elaborarea teoriei contabile se face apreciind informatia c respectiv principiul cererii si ofertei d. conform abordarii deductive in contabilitate, elaborarea teoriei contabile se face prin definirea prealabila contabile Una din functiile de mai jos nu apartine contabilitatii financiare. Care este aceasta? a. functia de satisfacere a cerintelor informationale ale analizei financiare b. functia de producere a informatiilor destinate masurarii performantelor la nivelul produselor si al sectoar c. functia de comunicare financiara externa d. functia de inregistrare a tranzactiilor intreprinderii in scopul determinarii periodice a situatiei patrimoniale e. functia de furnizare a informatiilor necesare sintezelor macroeconomice, pentru calcularea conturilor na Una din functiile de mai jos nu apartine contabilitatii financiare. Care este aceasta? a. functia de furnizare a informatiilor necesare sintezelor macroeconomice, pentru calcularea conturilor na b. functia de instrument de verificare si proba, generata de ratiuni juridice si fiscale c. functia de comunicare financiara externa d. functia de satisfacere a cerintelor informationale ale analizei financiare e. functia de furnizare a informatiilor necesare bugetelor si conturilor previzionale Una dintre functiile de mai jos nu apartine contabilitatii financiare. Care este aceasta? a. functia de comunicare financiara externa b. functia de satisfacere a cerintelor informationale ale analizei financiare c. functia de instrument de verificare si proba, generata de ratiuni juridice si fiscale d. functia de determinarea a costurilor pe produs, activitati si unitati organizationale e. functia de furnizare a informatiilor necesare sintezelor macroeconomice, pentru calcularea conturilor na Una dintre functiile de mai jos nu apartine contabilitatii de gestiune. Care este aceasta? a. functia de producere a informatiilor destinate masurarii performantelor la nivelul produselor si al sectoar b. functia de determinare a rezultatelor analitice pe produs sau activitati c. functia de instrument de verificare si proba, generata de ratiuni juridice si fiscale d. functia de determinare a costurilor pe produs, activitati si unitati organizationale e. functia de furnizare a bugetelor si conturilor previzionale

Una dintre functiile de mai jos nu apartine contabilitatii de gestiune. Care este aceasta? a. functia de instrument de verificare si proba, generata de ratiuni juridice si fiscale b. functia de determinare a rezultatelor analitice pe produs sau activitati c. functia de producere a informatiilor destinate masurarii performantelor la nivelul produselor si al sectoar d. functia de furnizare a bugetelor si conturilor previzionale e. functia de determinare a costurilor pe produs, activitati si unitati organizationale Una dintre functiile de mai jos nu apartine contabilitatii de gestiune. Care este aceasta? a. functia de determinare a costurilor pe produs, activitati si unitati organizationale b. functia de furnizare a informatiilor necesare sintezelor macroeconomice pentru calcularea conturilor nat c. functia de furnizare a bugetelor si conturilor previzionale d. functia de determinare a rezultatelor analitice pe produs sau activitati e. functia de producere a informatiilor destinate masurarii performantelor la nivelul produselor si al sectoar Directivele europene se elaboreaza in baza: a. unei intelegeri prealabile cu tarile membre si tarile terte b. unui cadru conceptual c. unui proces legislativ d. unui acord de principiu Abordarea anglo-saxona din cadrul directivelor europene nu presupune: a. furnizarea de informatii financiare cat mai cuprinzatoare, cat mai transparente b. acordarea prioritatii realitatii economice asupra formei juridice c. privilegierea informatiei furnizata creditorilor si fiscului d. privilegierea informatiei furnizata investitorilor Unul din enunturile de mai jos nu reprezinta o caracteristica a normelor contabile internationale elaborate a. normele contabile internationale pot fi utilizate de catre bursele de valori si autoritatile de reglementare, financiare in conformitate cu standardele internationale de contabilitate b. normele contabile internationale pot fi utilizate ca fundament al reglementarilor contabile nationale c. normele contabile internationale au o flexibilitate scazuta d. normele contabile internationale sunt utilizate ca tratament de baza de anumite tari care isi imbunatates e. normele contabile internationale pot fi utilizate de organismele supranationale, precum Comisia Europe Una dintre conceptiile de mai jos nu reprezinta o conceptie privitoare la definirea si analiza patrimoniului. C a. conceptia economica b. conceptia existentiala c. conceptia juridica d. conceptia economico-juridica Una din afirmatiile de mai jos nu reprezinta o trasatura a obiectului de studiu al contabilitatii. Care este ace a. contabilitatea studiaza modul de gestionare a patrimoniului b. contabilitatea studiaza patrimoniul in expresie cantitativa c. contabilitatea studiaza patrimoniul in expresie valorica d. contabilitatea studiaza echilibrul patrimoniului Modul de valorificare a mijloacelor economice nu se refera la: a. modul cum se se asigura reproductia lor b. modul cum se consuma si isi transmit valoarea asupra produselor obtinute c. modul cum participa la procesul de productie d. modul cum se realizeaza exigibilitatea lor

Una din structurile de mai jos nu reprezinta o structura de activ. Care este aceasta? a. active circulante b. venituri in avans c. active imobilizate Una din afirmatiile de mai jos nu reprezinta o parte componenta a definitiei ativului (conform Standardelor a. activul reprezinta o resursa de la care se asteapta sa genereze beneficii economice viitoare pentru intre b. activul reprezinta o resursa controlata de intreprindere c. activul reprezinta o resursa detinuta obligatoriu in proprietate de intreprindere d. activul reprezinta o resursa provenita din evenimente trecute Una din afirmatiile de mai jos nu reprezinta o parte componenta a definitiei datoriei (conform Standardelor a. la decontare, datoria determina un flux de beneficii dinspre intreprindere spre mediul exterior b. datoria este o obligatie prezenta a intreprinderii c. datoria provine din evenimente trecute d. la decontare, datoria determina un flux de beneficii dinspre mediul exterior spre intreprindere In structura imobilizarilor necorporale nu sunt incluse: a. cheltuielile de dezvoltare b. cheltuielile de cercetare c. concesiunile, brevetele, licentele, marcile d. cheltuielile de constituire e. fondul comercial In structura imobilizarilor corporale nu se includ: a. alte instalatii, utilaje si mobilier b. avansuri si imobiliozari corporale in curs de executie c. terenuri si constructii d. concesiuni, brevete, licente, marci e. instalatii tehnice si masini Una din caracteristicile de mai jos nu apartine terenurilor propriu-zise. Care este aceasta? a. nu se amortizeaza b. au o durata de utilizare nelimitata c. sunt imobilizari financiare Un activ curent nu este o resursa care: a. reprezinta numerar ori echivalente de numerar a caror utilizare nu este restrictionata b. reprezinta numerar ori echivalente de numerar a caror utilizare este restrictionata c. este detinut in scopul comercializarii sau pe termen scurt si se asteapta a fi realizat in termen de 12 lun d. se asteapta sa fie realizat sau este detinut pentru consum sau pentru vanzare, in cursul normal al ciclul In structura stocurilor nu se includ: a. materialele consumabile b. materiile prime c. produsele finite d. marfurile e. creantele

In structura activelor circulante nu se includ: a. creantele b. investitiile financiare pe termen lung c. stocurile d. casa si conturi la banci e. investitiile financiare pe termen scurt In structura materialelor consumabile nu se includ: a. materiile prime b. materialele auxiliare c. materialele pentru ambalat d. piesele de schimb e. combustibilii Produsele reziduale nu se regasesc sub forma de: a. deseuri b. materiale recuperabile c. materiale consumabile d. rebuturi In categoria creantelor nu se includ: a. sumele de incasat de la entitatile asimilate b. creantele comerciale c. sumele de incasat de la entitatile cu care compania este legatya in virtutea intereselor de participare d. alte creante e. capitalul subscris varsat Sursele de finantare straine nu se mai numesc si: a. capital strain b. obligatii c. datorii d. capital subsris nevarsat Sursele de finantare straine nu cuprind: a. furnizorii b. imprumuturile acordate de banci c. efectele de platit d. imprumuturile acordate de alte institutii financiar-bancare e. efectele de primit Pasivul partimonial nu cuprinde: a. datorii b. capital si rezerve c. cheltuieli in avans d. venituri in avans e. provizioane O datorie nu este curenta daca: a. este exigibila in termen de 12 luni de la data bilantului b. se asteapta sa fie achitata in cursul normal al ciclului de exploatare c. este exigibila in termen de peste 12 luni de la data bilantului

In structura datoriilor nu se includ: a. provizioanele pentru litigii b. datoriile in cadrul grupului c. imprumuturile si datoriile asimilate d. datoriile comerciale e. datoriile din interese de participare In cadrul intreprinderii X are loc urmatoarea operatie: Se primeste un credit bancar pe termen lung in valo a. A+x = P+x b. A-x=P-x c. A=P+x-x d. A+x-x=P Intr-o intreprindere are loc urmatoarea operatie: Se efectueaza plata salariilor cu suma de 200.000 lei. Op a. A+x=P+x b. A-x=P-x c. A=P+x-x d. A+x-x=P Intr-o intreprindere are loc urmatoarea operatie: Se diminueaza capitalul social cu suma de 10.000 lei, prin tipul: a. A+x=P+x b. A-x=P-x c. A=P+x-x d. A+x-x=P Intr-o intreprindere are loc urmatoarea operatie: Se majoreaza capitalul social cu suma de 5.000 lei, pe se a. A+x=P+x b. A-x=P-x c. A=P+x-x d. A+x-x=P Intr-o intreprindere are loc urmatoarea operatie: Se incaseaza prin cont suma de 2.000 lei, reprezentand c tipul: a. A+x=P+x b. A-x=P-x c. A=P+x-x d. A+x-x=P Intr-o intreprindere are loc urmatoarea operatie: Se achita in numerar datoria fata de un furnizor cu suma a. A+x=P+x b. A-x=P-x c. A=P+x-x d. A+x-x=P Intr-o intreprindere are loc urmatoarea operatie: Se acorda un avans in numerar unui salariat imputernicit, Operatia produce modificari patrimoniale de tipul: a. A+x=P+x b. A-x=P-x c. A=P+x-x d. A+x-x=P

Intr-o intreprindere are loc urmatoarea operatie: Se primeste un credit bancar pe termen scurt de la o ban tipul: a. A+x=P+x b. A-x=P-x c. A=P+x-x d. A+x-x=P Care dintre procedeele de mai jos sunt procedee specifice metodei contabilitatii ? a. observatia, rationamentul, comparatia b. analiza, sinteza, inventarierea c. bilantul, contul, balanta de verificare d. clasificarea, documentatia, analiza e. documentatia, evaluarea, calculatia In scopul realizarii obiectivului sau, metoda contabilitatii foloseste o serie de procedee. Care dintre urmato a. documentatia, evaluarea, calculatia, inventarierea b. documentatia, observatia, rationamentul, balanta de verificare c. bilantul, contul, analiza, evaluarea d. contul, analiza, sinteza, calculatia e. bilantul, observatia, sinteza, evaluarea Una din trasaturile de mai jos nu reprezinta o trasatura caracteristica metodei contabilitatii. Care este acea a. inregistrarea valorica a existentei si miscarii patrimoniului b. reflectarea patrimoniului atat sub aspectul utilitatii si functionalitatii bunurilor economice cat si sub aspe c. inregistrarea cantitativa a existentei si miscarii patrimoniului d. dubla inregistrare in conturi a tranzactiilor Unul din procedeele de mai jos nu reprezinta un procedeu comun tuturor stiintelor. Care este acesta? a. rationamentul b. clasificarea c. observatia d. documentatia e. comparatia Unul din procedeele de mai jos nu reprezinta un procedeu comun tuturor stiintelor. Care este acesta? a. inventarierea b. rationamentul c. sinteza d. analiza e. observatia Unul din procedeele de mai jos nu reprezinta un procedeu comun si altor discipline economice. Care este a. evaluarea b. calculatia c. inventarierea d. documentatia e. observatia

Una din categoriile de mai jos nu reprezinta o categorie de utilizatori ai situatiilor financiare, conform cadru a. angajatii b. patronatele c. investitorii d. creditorii financiari e. clientii Una din caracteristicile de mai jos nu reprezinta o caracteristica calitativa a situatiilor financiare. Care este a. exhaustivitatea b. inteligibilitatea c. credibilitatea d. relevanta e. comparabilitatea Cadrul conceptual al IASB defineste cinci elemente denumite structuri ale situatiilor financiare. Unul din el este aceasta? a. capitalurile proprii b. veniturile c. activele d. pierderile e. datoriile Pentru a fi utile in raport cu cerintele utilizatorilor, cadrul conceptual al IASB stabileste caracteristicile calit acestea sunt corecte? a. inteligibilitatea, relevanta, oportunitatea, exhaustivitatea b. credibilitatea, raportul cost-beneficiu, comparabilitatea, relevanta c. inteligibilitatea, relevanta, credibilitatea, comparabilitatea d. pertinenta, raportul cost-beneficiu, oportunitatea, comparabilitatea e. relevanta, credibilitatea, inteligibilitatea, oportunitatea IASB defineste elementele pe baza carora sunt intocmite situatiile financiare, grupandu-le in clase coresp denumite: a. structurile situatiilor financiare b. caracteristicile calitative ale situatiilor financiare c. rubricile situatiilor financiare d. elementele situatiilor financiare e. informatiile situatiilor financiare

In contabilitate cheltuielile reprezinta: a. cresteri de avantaje economice in cursul perioadei contabile, sub forma de iesiri sau diminuari ale valor capitalurilor proprii, sub alte forme decat distribuirile in beneficiul proprietarilor capitalului b. diminuari de avantaje economice in cursul perioadei contabile, sub forma de intrari sau cresteri ale valo capitalurilor proprii, sub alte forme decat distribuirile in beneficiul proprietarilor capitalului c. diminuari de avantaje economice in cursul perioadei contabile, sub forma de iesiri sau diminuari ale valo capitalurilor proprii, sub alte forme decat distribuirile in beneficiul proprietarilor capitalului. d. diminuari de avantaje economice in cursul perioadei contabile, sub forma de iesiri sau diminuari ale val capitalurilor proprii, inclusiv sub forma de distribuiri in beneficiul proprietarilor capitalului. e. diminuari de avantaje economice in cursul perioadei contabile, sub forma de iesiri sau diminuari ale val capitalurilor proprii, sub alte forme decat distribuirile in beneficiul proprietarilor capitalului.

Imaginea fidela a devenit un concept european in anul 1978, la propunerea: a. Germaniei b. Frantei c. Belgiei d. Marii Britanii e. Olandei Intr-una din situatiile de mai jos, conform principiului permanentei metodelor, intreprinderile nu pot modific a. daca o astfel de modificare este ceruta expres printr-un act normativ b. daca o astfel de modificare este ceruta expres de un standard contabil c. daca o noua politica contabila duce la obtinerea unor informatii mai cuprinzatoare d. daca o noua politica contabila duce la obtinerea unor informatii mai relevante sau mai credibile Intr-una din situatiile de mai jos, in aplicarea principiului prudentei, nu trebuie tinut seama de: a. luarea in considerare a tuturor ajustarilor de valoare datorate deprecierilor, indiferent daca exercitiul fina b. luarea in considerare a tuturor ajustarilor de valoare datorate deprecierilor, numai daca exercitiul financ c. luarea in consideratie, in cadrul situatiilor financiare, numai a profiturilor recunoscute pana la data inchid d. luarea in considerare a tuturor obligatiilor previzibile si a tuturor pierderilor potentiale care iau nastere in daca aceste obligatii sau pierderi apar intre data inchiderii exercitiului si data intocmirii bilantului Principiul independentei exercitiului presupune: a. utilizarea de catre intreprinderi a unei contabilitati de angajamente b. utilizarea de catre intreprinderi a unei contabilitati de incasari-plati c. utilizarea de catre intreprinderi a acelorasi procedee si metode de evidenta si calcul in timpul exercitiulu d. utilizarea de catre intreprinderi a prudentei in evaluarea elementelor situatiilor financiare Care dintre structurile de mai jos sunt vizate direct de evaluarea pozitiei financiare, potrivit Cadrului conce a. activele, capitalurile proprii, veniturile si rezultatele b. activele, datoriile, cheltuielile si veniturile c. activele, capitalurile proprii, cheltuielile si rezultatele d. activele, datoriile si capitalurile proprii e. activele, datoriile, cheltuielile si pierderile In raport cu modul de intocmire si cu rolul lor in cadrul sistemului informational, documentele contabile nu a. documente justificative b. registre contabile c. documente centralizatoare d. documente contabile de sinteza Registrele contabile nu cuprind: a. Registrul Cartea-Mare b. Registrul de evidenta fiscala c. Registrul Jurnal d. Registrul Inventar Gestiunea documentelor nu presupune: a. inregistrarea in contabilitate a documentelor contabile b. organizarea circulatiei documentelor c. reconstituirea documentelor contabile d. arhivarea documentelor contabile e. utilizarea si evidenta documentelor contabile

Verificarea din punct de vedere al formei documentelor contabile nu se refera la: a. completarea tuturor elementelor cerute de document b. intocmirea documentului prin raportarea la actele normative care reglementeaza genul respectiv de ope c. existenta semnaturilor persoanelor responsabile de intomirea documentelor si efectuarea calculelor d. folosirea modelului de document corespunzator naturii operatiei consemnate Verificarea de fond a documentelor contabile nu vizeaza: a. economicitatea operatiei b. realitatea operatiei c. necesitatea operatiei d. legalitatea operatiei e. completarea tuturor elementelor cerute de document Unul din componentele de mai jos nu este avut in vedere de evaluare, ca procedeu al metodei contabilitat a. obiectul evaluarii b. aria evaluarii c. etalonul monetar d. pretul Evaluarea presupune respectarea unor serii de principii, de reguli, care influenteaza intreaga metodologie evaluarii. Care este acesta? a. principiul stabilitatii unitatii monetare b. principiul alegerii formei de evaluare corespunzatoare scopului urmarit c. principiul stabilitatii unitatii monetare d. principiul pragului de semnificatie e. principiul costului istoric Valoarea de utilitate a unui bun se stabileste in functie de mai multi factori. Unul dintre factorii de mai jos n a. calitatea bunului b. utilitatea bunului c. pretul pietei d. gradul de uzura al bunului Costul de achizitie al bunurilor procurate prin intermediul contractelor de vanzare-cumparare este format d element component al costului de achizitie. Care este acesta? a. pretul de cumparare b. cheltuielile de transport-aprovizionare c. taxele nerecuperabile d. alte cheltuieli accesorii necesare pentru punerea in stare de utilitate sau intrarea in gestiune a bunului r e. reducerile comerciale primite (rabaturi, remize si risturne) Costul de productie al bunurilor nu cuprinde: a. alte cheltuieli directe de productie (ex: salarii directe acorgate muncitorilor de baza) b. o cota parte a cheltuielilor indirecte de productie, determinate rational ca fiind legate de fabricatia bunul c. cheltuieli de transport-aprovizionare d. costul de achizitie al materiilor prime consumate e. dobanzile la creditele bancare contractate pentru productia cu ciclu lung de fabricatie, aferente perioade

Daca bunurile similare de natura stocurilor sau titlurilor de valoare au valori de intrare diferite si nu exista p patrimoniu se poate face utilizand mai multe metode. Intr-o astfel de situatie, una dintre acestea nu se util a. metoda costului mediu ponderat (CPM) b. metoda identificarii specifice c. metoda primului lot intrat – primului lot iesit (FIFO) d. metoda ultimului lot intrat – primului lot iesit (LIFO) Pentru stabilirea valorii de inventar ale elementelor patrimoniale nu se utilizeaza: a. costurile de achizitie sau de productie b. preturile de piata c. baremurile d. indicii generali de preturi e. indicii specifici de preturi Valoarea la bilant a elementelor patrimoniale nu se stabileste pe baza: a. principiului permanentei metodelor b. valorii de intrare c. valrii de inventar d. principiului costului istoric

Unul dintre enunturile de mai jos corespunde definitiei contului. Care este acesta? a. contul este procedeul comun si altor discipline economice, cu ajutorul caruia se reflecta existenta si mis produse de tranzactiile ce au loc in intreprindere intr-o perioada de gestiune b. contul este procedeul specific metodei contabilitatii, cu ajutorul caruia se reflecta existenta si miscarea produse de tranzactiile ce au loc in intreprindere intr-o perioada de gestiune c. contul este procedeul specific metodei contabilitatii, cu ajutorul caruia se reflecta existenta si miscarea f tranzactiile ce au loc in intreprindere intr-o perioada de gestiune d. contul este procedeul utilizat de orice discilina, cu ajutorul caruia se reflecta existenta si miscarea fiecar tranzactiile ce au loc in intreprindere intr-o perioada de gestiune Orice cont deschis in contabilitatea curenta are un anumit continut economic care poate sa reprezinte: a. un mijloc economic b. un proces economic c. o sursa sau o grupa de surse de finantare d. o functie contabila e. un rezultat financiar Una din afirmatiile de mai jos nu este importanta in clasificarea conturilor. Care este aceasta? a. clasificarea conturilor ofera posibilitatea studierii sistematice si generalizate a conturilor, asigurand lega b. clasificarea conturilor permite cunoasterea structurii acestora c. clasificarea conturilor permite asimilarea cu usurinta a continutului economic si a functiei contabile a co d. clasificarea conturilor ajuta la intelegerea structurii planului de conturi e. clasificarea conturilor constituie un mijloc eficient de cunoastere a obiectului de studiu al contabilitatii Dupa continutul economic, nu distingem: a. conturi de rezultate b. conturi de mijloace economice c. conturi de surse de finantare d. conturi de activ e. conturi de procese economice

Planul de conturi general reprezinta: a. matricea intregului sistem de conturi, in cadrul careia fiecare cont este delimitat printr-o denumire descr clasificare b. matricea intregului sistem de conturi, in cadrul careia fiecare cont este delimitat printr-o denumire si un criteriu de clasificare c. matricea intregului sistem de conturi, in cadrul careia fiecare cont este delimitat printr-o denumire si un criteriu de clasificare d. matricea intregului sistem de conturi, in cadrul careia fiecare cont este delimitat printr-o denumire fara s criteriu de clasificare Unul dintre elementele de mai jos nu defineste un cont sintetic in cadrul planului de conturi. Care este ace a. familia din care face parte b. functia contabila c. continutul economic d. corespondenta cu alte conturi Dubla inregistrare consta in: a. inregistrarea concomitenta dar cu sume diferite a unei operatii economice sau financiare in doua contur b. inregistrarea concomitenta dar cu sume diferite a doua operatii economice sau financiare in doua contu c. inregistrarea concomitenta si cu aceeasi suma a unei operatii economice sau financiare in doua conturi d. inregistrarea concomitenta dar cu sume diferite a doua operatii economice sau financiare in mai mult de

Analiza contabila consta in: a. cercetarea, pe baza de documente, a fiecarei tranzactii in parte, prin descompunerea ei in elementele c acestora – debit sau credit – in care urmeaza sa se inregistreze tranzactia respectiva, concomitent si cu a b. cercetarea, pe baza de documente, a fiecarei tranzactii in parte, prin descompunerea ei in elementele c corespondente si a partii acestora – debit sau credit – in care urmeaza sa se inregistreze tranzactia respe c. cercetarea, pe baza de documente, a fiecarei tranzactii in parte, prin descompunerea ei in elementele c corespondente si a partii acestora – debit sau credit – in care urmeaza sa se inregistreze tranzactia respe d. cercetarea, pe baza de documente, a fiecarei tranzactii in parte, prin descompunerea ei in elementele c corespondente in care urmeaza sa se inregistreze tranzactia respectiva, concomitent si cu aceeasi suma Unul din enunturile de mai jos nu reprezinta o etapa a analizei contabile. Care este acesta? a. determinarea modificarilor pe care le produce respectiva tranzactie in structura elementelor patrimonial b. aplicarea regulilor de functionare a conturilor, in vederea stabilirii partii conturilor corespondente – debit stabilirea formulei contabile c. stabilirea, pe baza elementelor patrimoniale modificate, a conturilor corespondente in care urmeaza sa d. stabilirea rulajelor, a sumelor si a soldurilor finale ale conturilor corespondente e. stabilirea naturii si, respectiv, a continutului tranzactiei supuse analizei Formula contabila reprezinta: a. calculul elementelor constitutive ale unui cont b. modalitatea de asigurare a unei egalitati intre elementele constitutive a doua bilanturi c. modalitatea de prezentare a unei operatii economice sau financiare prin incadrarea acesteia in debitul u d. modalitatea de asigurare a unei egalitati intre elementele constitutive a unui bilant

Unul din elementele de mai jos nu reprezinta un element constitutive al formulei contabile. Care este aces a. semnul “=” dintre conturile care participa la inregistrare b. denumirea contului corespondent debitor c. documentul justificativ care atesta infaptuirea operatiei d. suma care face obiectul inregistrarii e. denumirea contului corespondent creditor Articolul contabil se obtine prin adaugarea la elementele formulei contabile a altor elemente. Unul dintre a este acesta? a. semnatura si numele persoanei care a intocmit articolul contabil b. documentul justificativ care atesta infaptuirea tranzactiei c. data cind are loc tranzactia d. explicatia descriptiva a tranzactiei Intr-una din situatiile de mai jos, in aplicarea principiului prudentei, nu trebuie tinut seama de: a. luarea in considerare a tuturor ajustarilor de valoare datorate deprecierilor, indiferent daca exercitiul fina b. luarea in considerare a tuturor ajustarilor de valoare datorate deprecierilor, numai daca exercitiul financ c. luarea in consideratie, in cadrul situatiilor financiare, numai a profiturilor recunoscute pana la data inchid d. luarea in considerare a tuturor obligatiilor previzibile si a tuturor pierderilor potentiale care iau nastere in daca aceste obligatii sau pierderi apar intre data inchiderii exercitiului si data intocmirii bilantului Imaginea fidela a devenit un concept european in anul: a. 1976 b. 1977 c. 1978 d. 1979 e. 1980 . Unul din principiile de mai jos nu este inspirat din standardele internationale de contabilitate. Care este acesta? a. principiul prevalentei economicului asupra juridicului b. principiul necompensarii c. principiul pragului de semnificatie Gestiunea documentelor nu presupune: a. utilizarea si evidenta documentelor contabile b. arhivarea documentelor contabile c. contarea documentelor contabile d. reconstituirea documentelor contabile e. organizarea circulatiei documentelor Cheltuielile in avans reprezinta valori care asigura alocarea asupra fiecarui exercitiu financiar atat a cheltuielilor proprii cat si a celor care nu-i sunt proprii. Sursele de finantare proprii exprima fondurile sau capitalurile furnizate de terti, pentru care unitatea patrimoniala trebuie sa restituie un echivalent valoric sau sa acorde o prestatie Efectele de platit reprezinta obligatiile datorate de societatile din cadrul grupului in relatiile de decontare ale societatii-mama cu filialele sale

In cadrul intreprinderii X are loc urmatoarea operatie: Se primeste un credit bancar pe termen lung in valoare de 10.000 u.m. Operatia produce modificari patrimoniale de tipul: A+x=P+x Formulele contabile de stornare in rosu sunt acele formule contabile ce se intocmesc pentru inregistrarea operatiilor economice care au loc in mod obisnuit, curent, in cadrul intreprinderii Cu ajutorul bilantului se realizeaza dubla inregistrare a operatiilor Potrivit metodei costului istoric retratat, în functie de indicele inflatiei, valoarea conturilor anuale actualizata la inflatie se obtine ca un raport între valoarea la cost istoric a unui element patrimonial si indicele de inflatie. Principiul costului istoric consta in evaluarea elementelor patrimoniale la costul de origine sau de intrare stabilit pe baza documentelor justificative Costul istoric nu reflecta valoarea reala a elementelor patrimoniale la data intrarii lor in gestiunea intreprinderii Principiul prudentei impune estimarea cu precautie a elementelor patrimoniale, astfel incat sa se previna subevaluarea activelor si a veniturilor, respectiv, supraevaluarea pasivelor si a cheltuielilor Valoarea atribuita bunurilor intrate in patrimoniu prin aport în natura, obtinute cu titlu gratuit sau prin donatie se numeste valoare de utilitate Valoarea atribuita bunurilor cumparate se numeste cost de inlocuire Creantele si datoriile se evalueaza la valoarea nominala, egala cu suma de lichiditati sau echivalente de lichiditati ce se vor încasa, respectiv plati, in schimbul lor Cheltuielile si veniturile nu se evalueaza prin asocierea acestora cu elementele de activ si pasiv cu care intra in corespondenta Valoarea de inventar pentru lichiditatile în valuta, creante sau datorii exprimate în valuta, se stabileste în functie de cursul de schimb existent la sfârsitul exercitiului financiar Valoarea de inventar a disponibilitatilor banesti este egala cu valoarea contabila de iesire Pentru elementele patrimoniale de activ, diferentele constatate în plus între valoarea de inventar si valoarea contabila se înregistreaza în contabilitate Pentru elementele de pasiv, diferentele constatate în minus între valoarea de inventar si valoarea contabila, nu se înregistreaza în contabilitate Reevaluarea consta în modificarea si substituirea valorilor de intrare (contabile, la cost istoric) ale elemen-telor patrimoniale cu valoarea lor actuala (curenta) Rezervele din reevaluare îsi propaga efectele fie asupra capitalului social, fie asupra disponibilitatilor unitatii, conform dispozitiilor legale Forma unilaterala a contului se caracterizeaza prin aceea ca într-o parte a contului exista o singura serie de coloane pentru numarul curent, data si explicatia operatiei economice sau financiare care se înregistreaza, numai daca daca sunt cresteri , iar coloanele de sume debitoare, sume creditoare si de sold sunt alaturate Forma sah a contului se caracterizeaza prin aceea ca atât pentru debit, cât si pentru credit se deschide câte o fisa distincta, în care debitul apare în corespondenta cu conturile debitoare, iar creditul, în corespondenta cu conturile creditoare

Forma contului cu duble valori se caracterizeaza prin aceea ca, indiferent de modelul sub care se prezinta contul respectiv (bilateral, unilateral, sah etc.), acesta are coloane pentru înscrierea sumelor atât în moneda nationala, cât si în moneda straina Debitul si creditul contului reprezinta denumirile celor doua parti opuse ale acestuia ce permit separarea celor doua tipuri de modificari (cresteri si micsorari), pe care le determina operatiile economice si financiare ce se înregistreaza cu ajutorul conturilor A debita un cont înseamna a înregistra o suma în partea dreapta a contului Inchiderea contului presupune trecerea soldului lor final în partea opusa aceleia din care a provenit, adica în partea cu totalul sumelor mai mare, astfel încât, adunat la acest total, cele doua parti ale contului sa se afle în echilibru Explicatia tranzactiilor înregistrate în cont are drept scop cunoasterea anumitor date în legatura cu operatia respectiva, în vederea identificarii ei cu usurinta, a întelegerii sensului si continutului acesteia Explicatia descriptiva consta în indicarea debitului sau creditului contului utilizat la înregistrarea operatiei respective, precum si a denumirii celuilalt cont corespondent ce participa la înregistrarea operatiei, potrivit cerintelor dublei înregistrari Explicatia contabila a contului consta in explicarea pe scurt a operatiei economice sau financiare cu indicarea documentului justificativ care a stat la baza operatiei si a datei în care a avut loc Conturile de activ prezinta întotdeauna sold final debitor sau sunt soldate, iar conturile de pasiv prezinta întotdeauna sold final creditor sau sunt soldate. Dupa sfera de cuprindere, se disting trei clase de conturi: clasa conturilor sintetice; clasa conturilor analitice; clasa conturilor cu duble valori Din punct de vedere al finalitatii informatiilor pe care le furnizeaza, conturile se împart în numai doua clase: – clasa conturilor de gestiune externa – clasa conturilor de gestiune interna Internationalizarea contabilitatii românesti este sustinuta de armonizarea sistemului contabil românesc cu elementele referentialului contabil international al Consiliului Comisiei Internationale a Standardelor Contabile, IASB. În prezent, realizarile IASB constau, în principal, în elaborarea unui Cadru general pentru întocmirea si prezentarea situatiilor financiare, denumit si Cadru conceptual, aprobat de catre IASB în aprilie 1999 si publicat în iulie 1999, si a unui numar de 49 de norme contabile internationale Patrimoniul reprezinta totalitatea drepturilor si obligatiilor fara valoare economica, apartinând unei persoane fizice sau juridice, precum si bunurile economice la care acestea se refera Determinarea economica a bunurilor este conferita de continutul si valoarea lor Din punct de vedere contabil, patrimoniul trebuie considerat ca fiind o entitate ce cuprinde elementele materiale si nemateriale ce pot fi exprimate valoric si care nu îsi pierd individualitatea atunci când alcatuiesc o unitate indivizibila Contabilitatea ofera informatii care stau la baza fundamentarii deciziilor referitoare la investitia, finantarea, utilizarea si recuperarea valorilor patrimoniale Ecuatia de echilibru a patrimoniului, este de forma: Bunuri economice = Drepturi - Obligatii

Ecuatia echilibrului intern al patrimoniului este de forma: CHELTUIELI ± REZULTAT = VENITURI Principiul pragului de semnificatie presupune ca orice element care are o valoare semnificativa trebuie prezentat separat in cadrul situatiilor financiare Valoarea unui bun reprezinta capacitatea acestuia de a satisface o anumita nevoie. Potrivit conceptiei economice, patrimoniul este considerat ca totalitate a bunurilor economice exprimabile juridice.

Potrivit conceptiei juridice, patrimoniul reprezinta toate drepturile si obligatiile cu continut economic ale un Determinarea existentiala a bunurilor economice evidentiaza faptul ca bunurile nu au o forma concreta. Utilitatea unui bun reprezinta capacitatea acestuia de a fi exprimat in bani. Valoarea unui bun reprezinta capacitatea acestuia de a satisface o anumita nevoie.

Fondul comercial este recunoscut ca activ necorporal atunci cand rezulta din achizitia unei alte intreprinde dobandite. Produsele finite sunt acele produse care au parcurs toate fazele de fabricatie prevazute de procesul tehno Provizioanele reprezinta datorii ale intreprinderii constituie la inchiderea exercitiului financiar pe seama ch este probabila ori pentru cheltuieli care devin exigibile in perioadele urmatoare. Metoda este o cale rationala de urmat in vederea atingerii unui scop. Procedeul este mijlocul prin care se realizeaza scopul urmarit. Cadrul contabil conceptual al IASB reprezinta o incercare de sistematizare a elementelor teoretice ale con IASB este un organism abilitat din punct de vedere juridic sa impuna intreprinderilor, in mod direct, aplicar Conform cadrului conceptual al IASB, obiectivul situatiilor financiare consta in furnizarea de informatii priv intreprindertii, utile unei sfere largi de utilizatori in luarea deciziilor lor economice In viziunea IASB postulatele reprezinta concepte fundamentale sau conventii contabile de baza . In conceptia IASB principiile contabile sunt concepte fundamentale sau conventii contabile de baza. Principiul continuitatii activitatii presupune ca intreprinderea isi continua in mod normal functionarea intr-un fara reducerea semnificativa a acesteia. Evaluarea este procedeul metodei contabilitatii care asigura exprimarea valorica a componentelor patrimo In cadrul analizei contabile, aplicarea regulilor de functionare a conturilor are drept scop stabilirea conturil Dubla inregistrare consta in inregistrarea conconitenta dar cu sume diferite a unei operatii in doua conturi, In cadrul analizei contabile, aplicarea regulilor de functionare a conturilor are drept scop stabilirea conturilor corespondente in care urmeaza sa se inregistreze tranzactia analizata. Dubla inregistrare consta in inregistrarea conconitenta dar cu sume diferite a unei operatii in doua conturi, si anume, in debitul unui cont si in creditul altui cont Actiunule proprii sunt reprezentate de actiuni cotate si necotate, obligatiuni emise si rascumparate, obligatiuni cotate si necotate achizitionate de intreprindere in vederea obtinerii de venituri financiare intr-un termen scurt A debita un cont inseamna a inregistra o suma in partea stanga a contului. A credita un cont inseamna a inregistra o suma in partea stanga a contului

Rulajul contului reprezinta miscarea sau totalul sumelor inregistrate intr-o perioada de gestiune in debitul sau creditul unui cont Conturile monofunctionale sunt acelea care, la sfarsitul perioadei de gestiune, prezinta un singur fel de sold, fie numai debitor, fie numai creditor Conturile bifunctionale sunt acele conturi care pot prezenta, la un moment dat, fie sold debitor, fie sold creditor Formularele tipizate sunt suporturi tehnice de informatii in care continutul, forma si formatul nu sunt prestabilite si imprimate Evaluarea reprezinta cuantificarea si masurarea, in expresie baneasca, a marimii mijloacelor materiale, a creantelor, plasamentelor, angajamentelor, cheltuielilor, veniturilor si rezultatelor obtinute Pentru anumite elemente patrimoniale, cum ar fi, de exemplu, stocurile, la inregistrarea în conturi a acestora se utilizeaza, alaturi de etalonul valoric, si etalonul natural. Totalul sumelor cuprinde existentul initial si rulajul elementului patrimonial urmarit cu ajutorul contului Soldul contului se stabileste ca diferenta intre totalul sumelor debitoare si totalul sumelor creditoare, preluand semnul totalului mai mic Conturile de activ incep sa functioneze prin a se debita si se debiteaza cu existentele de activ, iar conturile de pasiv incep sa functioneze prin a se credita si se crediteaza cu existentele de pasiv Conturile de activ se mai crediteaza cu majorarile, cresterile elementelor patrimoniale de activ, iar conturile de pasiv se mai crediteaza cu majorarile, cresterile elementelor patrimoniale de pasiv. Dupa continutul economic al contului, distingem numai conturi de mijloace economice si conturi de surse de finantare Caracteristica directivelor contabile europene consta in aceea ca elaborarea lor se face dupa schema unui proces legislativ si nu se bazeaza pe un cadru conceptual care sa asigure coerenta normelor IASB are ca obiectiv elaborarea si publicarea, in interesul publicului, de standarde contabile internationale ce au trebuit si vor trebui sa fie respectate cu ocazia prezentarii situatiilor financiare, precum si sa asigure acceptarea si aplicarea acestor norme la nivel national. Lichiditatea reprezinta capacitatea fiecarui mijloc economic de a parcurge calea normala a ciclului de exploatare pana la transformarea lui in bani Radiografiind produsele reformei contabilitatii romanesti, se constata cele doua atribute ale sale: _________________ si internationalizarea a credibilitatea b europenizarea c rentabilitatea Prima lucrare din literatura contabila care prezinta descrierea partidei duble in contabilitate apartine italianului _______________ a Bernard Esnault b Christian Haurau Terenurile au o durata de utilizare ____________, fiind singurele elemente ale imobilizarilor corporale care nu se amortizeaza a limitata b nelimitata c obligatorie Activele ______________ reprezinta bunurile si valorile cu o durata de folosinta indelungata (mai mare de un an) in activitatea intreprinderii si care nu se consuma la prima utilizare a corporale b necorporale c imobilizate

c Luca P

Reglementarile introduse prin Programul de Dezvoltare a Contabilitatii din Romania definesc imobilizarile necorporale ca fiind active identificabile ______________, fara suport corporal, care sunt detinute pentru utilizare in procesul de productie sau furnizare de bunuri si servicii, pentru locatie la terti sau in scopuri administrative a monetare b banesti c Valoarea amortizabila a activelor necorporale trebuie alocata ____________ pe durata de viata utila a sistematic b annual c nesistematic Cheltuielile de constituire cuprind cheltuielile cu înfiintarea, dezvoltarea si fuziunea întreprinderii (taxe de înregistrare si inmatriculare, cheltuieli privind emiterea si vanzarea de actiuni, cheltuieli de prospectare a pietei si de publicitate) numai cand reglementarile permit _______________ acestora a imobilitatea b imobilizarea c mobilizarea Concesiunile, brevetele, licentele, marcile, drepturile si valorile similare si alte imobilizari necorporale cuprind toate cheltuielile efectuate pentru achizitionarea drepturilor de ______________ a unui bun, activitate sau serviciu (în cazul concesiunilor), a unui brevet, a unui know-how, a unei licente, a unei marci si altor drepturi similare de proprietate industriala si intelectuala a exploatare b folosinta c proprietate Cauza existentei fondului comercial o constituie existenta unor elemente ______________ generate de intreprindere care nu sunt recunoscute distinct în contabilitate (reputatia, clientela, vadul comercial, firma etc.) a corporale b necorporale c patrimoniale Caracteristica imobilizarilor corporale este aceea ca acestea participa in procesul muncii cu intreaga lor valoare de utilitate, dar se consuma si îsi transmit, in mod treptat, valoarea asupra _______________ noilor produse a preturilor b costurilor c cheltui Valoarea _____________ este alocata sistematic pe durata de viata utila a unui activ corporal, prin alegerea unei metode de amortizare in masura sa reflecte ritmul in care beneficiile economice sunt consumate de catre intreprindere a neamortizabila b amort Terenurile au durata de utilizare _____________ a limitata b nelimitata c normata Instalatiile tehnice si masinile sunt mijloace fixe reprezentate de echipamente tehnologice, aparate si instalatii de masurare, control si ______________, mijloace de transport, animale si plantatii a masurare b reglare c nereglare Costul de achizitie sau de productie al mijloacelor fixe se include ____________ in cheltuielile activitatii prin procesul amortizarii a treptat b partial c total Imobilizarile financiare se mai numesc si _____________ financiare pe termen lung a creante b investitii c mobilizari Activul curent reprezinta numerar ori echivalente de numerar a caror utilizare nu este _______________ a restrictionata b nerestrictionata c nelimitata Materiile prime sunt destinate utilizarii in procesul de productie, participa direct la generarea produselor, regasindu-se in produsul finit integral sau partial, fie in starea lor _____________, fie transformata a actuala b initiala Ambalajele sunt bunurile utilizate in scopul protectiei pe timpul transportului sau ____________ diverselor active a depozitarii b dezmembrarii _______________ sunt bunurile al caror proces tehnologic a fost terminat întro faza de fabricatie si care urmeaza a trece in continuare în procesul tehnologic al altor faze de fabricatie sau se livreaza tertilor a ambalajele b semifabricatele c obiectele de inventar __________ sunt acele bunuri care au fost cumparate de intreprindere in vederea revanzarii a materialele b ambalajele c marfurile

_____________ reprezinta valori economice avansate temporar de titularul de patrimoniu altor persoane fizice sau juridice, pentru care acesta urmeaza sa primeasca un echivalent valoric a creantele b dividentele b datoriile Toate persoanele fizice sau juridice care au beneficiat de o valoare avansata si care urmeaza sa dea un echivalent corespunzator se numesc generic ___________ a creditori b Creantele _____________ sunt compuse din creante fata de clienti si efecte de primit a patrimoniale b comerciale c economice Sumele de incasat de la entitatile afiliate sunt generate de reletiile dintre societatea-mama si ____________ sale a asociatiile b filialele c sediile Sume de incasat de la entitatile de care compania este legata in virtutea intereselor de participare reprezinta creantele generate de relatiile de decontare ale intreprinderii cu intreprinderile ____________ a afiliate b asociate c inrudite Creantele privind capitalul subscris si nevarsat sunt reprezentate de creantele generate de relatiile intreprinderii cu _____________ sai, referitoare la subscrierile de capital social, efectuate si nedepuse inca a asociatii b actionarii c coactionarii Rezervele din reevaluare reprezintã ____________ create prin ___________ imobilizãrilor corporale si a celor ___________ a plusuri,reevaluarea,financiare b minusuri,reev Reducerea capitalului se efectueazã prin rambursarea cãtre actionari sau asociati a unei _______ din acesta, atuci când societatea îl considerã prea _________. în raport cu activitatea sa, sau atunci cand reduce __________ dintr-un sector sau ramurã de activitate a cote, mari, investitiile b parti, mici, cheltuielile c parti,mare,investitiile Actiunile proprii sunt actiunile proprii rãscumpãrate ____________ de întreprindere în vederea ___________ lor personalului propriu sau tertilor, regularizãrii cursului __________ sau reducerii capitalului social a total,distribuirii,bursier b temporar,distrib Activele __________ reprezintã bunurile si valorile cu o duratã de folosintã _____________ în activitate întreprinderii si care nu se ____________ de la prima utilizare imobilizate,indelungata,consuma b corporale,indelungata,folosesc

Fondul comercial este recunoscut ca activ ____________ atunci când rezultã din ____________ unei alte întreprinderi al cãrei cost de achizitie este ______________ valorii de piatã a activelor nete dobândite a corporal, achizitia,inferior b necorporal, achizitia, inferior c necorporal, achizitia, superior Imobilizãrile financiare, denumite si investitii financiare pe termen lung, cuprind valorile financiare _____________ de întreprindere pe termen lung, sub formã de __________ si creante financiare, în scopul obtinerii de venituri financiare sub forma ____________ si a dobânzilor, prin cresterea valorii capitalizate sau prin realizarea de beneficii din comercializarea acestor invetitii a investite,titluri,dividentelor b cumparate,titluri, parti sociale

Raspu ns Pag

C

b

a

a

d

c

e

c

e

b

d

e

b

d

c

b

c

b

c

a

d

c

a

d

c

a

a

b

b

a

b

e

a b

d

a

e

b

b

a

c

d

d

b

d

b

a

c

b

d

c

c

a

d

b

a

d

d

b

d

d

d

d

d

c c c

d b c c

b

d

d

a

c

c

b

b

d

c

a

d

a

b

e

d

c

a

b

c

c

c

b

b

d

b

c

d

b

d

c

b

e

b

a

c

e

d

e

c

c

a

a

b

c

c

d

b

d

a

c

a

c

d

a

e

b

a

d

c

a

e

d

c

b

a

d

c

b

a

b

e

b

d

a

e

c

b

a

a

c

d

b

d

b

a

c

b

d

c

c

a

b

c

b

c f f f

a f f f a f f a f a f a f f a a f

f f

a a f f a f f a f

f a

f f f f a f

a a f

f a f f f f a a a a a f a a f f a a f nu nu nu da nu

da da da nu da da da nu da nu nu da

nu da b c b c

c a

b

a b b b b b a b a b a b c

a b b b b b a

c b

a

c

a

Instructiuni: Pentru a folosi acest fisier, treceti raspunsurile pe care le considerati corecte in pagina “Ra apoi mergeti in pagina “Test” si completati coloana galbena (Raspuns test) cu raspunsul corect. Pentru raspunsurile date si continuati. Actualizarea raspunsurilor, in cazul in care doriti modiifcarea, se face in coloana verde. Va urez succes!

Acreditivele i FURNIZOR Activele IMOBILIZATE Activul curent RESTRICTIONATA Ambalajele DEPOZITARII Caracteristica COSTURILOR noilor produse Cheltuielile IMOBILIZAREA Imobilizarile INVESTITII , DIVIDENDELOR Rezervele din reev FINANCIARE Toate pers DEBITORI Valoarea actNOMINALA Valoarea amor SISTEMATIC

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful