Capitolul II Conţinutul, funcţiile şi rolul finanţelor publice 2.1.

Conţinutul şi trăsăturile finanţelor publice Conţinut a) relaţii social-economice în formă bănească care se manifestă în procesul distribuirii produsului intern brut, cu ocazia constituirii, repartizării resurselor băneşti, prin intermediul statului b) transfer de putere de cumpărare de la membrii societăţii către stat şi de la stat către membrii societăţii c) fluxuri băneşti ocazionate de mobilizarea şi crearea fondurilor de resurse financiare publice Trăsături a) transfer de valoare, şi nu schimbarea formei valorii b) titlul definiv (nerambursabilitatea); rambursabilitatea, ca excepţie c) absenţa contraprestaţiei; contraprestaţia, ca excepţie d) satisfacerea intereselor generale Îndeplinirea cumulativă a trăsăturilor Sfera finanţelor este cuprinsă în sfera relaţiilor băneşti. Ea cuprinde: 1) Finanţele publice 2) Finanţele private 3) Creditul bancar 4) Asigurări 2.2. Funcţiile finanţelor publice: - Funcţia de repartiţie - Funcţia de control 2.2.1. Funcţia de repartiţie Se realizează în două faze: • Prima fază = constituirea fondurilor de resurse financiare publice Participanţi: a) întreprinderile b) instituţiile publice c) populaţia d) persoane fizice şi juridice rezidente în străinătate, dar care realizează venituri în ţara considerată Formele de participare: a) impozite, taxe b) contribuţii pentru asigurări sociale şi pentru asigurări sociale de sănătate, pentru fondul de şomaj şi alte fonduri c) amenzi, penlităţi d) vărsăminte din veniturile instituţiilor publice e) redevenţe şi chirii din concesiuni şi închirieri de bunuri proprietate de stat f) venituri din valorificarea bunurilor statului g) împrumuturi de stat primite şi dobânzile aferente h) rambursări ale împrumuturilor de stat acordate i) donaţii, sponsorizări

• •

3. ediţia aVI-a. Didactică şi Pedagogică. Rolul finanţelor publice .j) fonduri nerambursabile k) alte venituri • Faza a doua = distribuirea fondurilor de resurse financiare publice pe beneficiari (persoane fizice şi juridice) Este precedată de inventarierea nevoilor sociale.Corectarea efectelor produse de eşecul pieţei .Reglementarea comportamentelor . Urmează trierea nevoilor.Influenţa asupra alocării resurselor . Văcărel şi colectiv „Finanţe Publice”. cultură b) asigurări sociale c) dezvoltări colective şi locuinţe d) apărare naţională şi ordine publică e) acţiuni economice f) servicii publice generale g) datorie publică h) constituire de rezerve • Manifestarea funcţiei de repartiţie pe plan internaţional: . sănătate. 60-62 2.acordarea de împrumuturi externe pe seama resurselor statului. Acestea exprimă cererea de resurse financiare. pg.Rolul distributiv al finanţelor publice Richard Musgrave: a) funcţia de alocare b) funcţia de distribuire c) funcţia de stabilizare • 2. 2007.2.achitarea cotizaţiilor şi a contribuţiilor datorate organismelor internaţionale . ierarhizarea şi prioritizarea acestora în expresia cheltuielilor publice Destinaţiile cheltuielilor publice: a) învăţământ.2.Producerea de bunuri publice . Funcţia de control Conspect din I. care se compară cu nivelul care pot fi atrase.primirea de împrumuturi externe care generează ulterior rambursarea lor şi plata dobânzilor . care generează ulterior încasări din rambursări şi dobânzi .primirea sau acordarea de ajutoare externe (fonduri nerambursabile) 2. dimensionarea lor în expresie valorică. Ed. Sistemul financiar: Finanţele ca sistem: sistem de relaţii care exprimă transferuri de resurse sistem de fonduri de resurse financiare sistem de planuri financiare sistem de instituţii financiare .4.

6.5.• 1) 2) 3) 4) Sistemul financiar cuprinde: Sistemul de bugete publice Creditul Asigurările de bunuri. Văcărel şi colectiv. pag. 79-82 . Văcărel şi colectiv. Sistemul fondurilor de resurse financiare Conspect din I. 77-79 2. Pârghiile economico-financiare Conspect din I. persoane şi răspundere civică Finanţele întreprinderilor 2. pag.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful