Disciplina Finanţe Publice Prof. dr.

Tatiana Moşteanu Anul I FABBV

CAPITOLUL IV NOŢIUNI GENERALE DESPRE IMPOZITE (cursurile 5 şi 6) 4.1. Conţinutul şi rolul impozitelor 4.2. Elementele impozitului 4.3. Principiile imp..... 4.4. Asieta impozitelor 4.5. Clasificarea impozitelor Bibliografie minimă I.Văcărel şi col. „Finanţe Publice” Ediţia a VI-a, EDP, Bucureşti, 2007, pag. 366-390 T. Moşteanu şi col. „Finanţe Publice”, Editura Universitară, 2008, pag. 167-195 Conspecte din Iulian Văcărel „Finanţe Publice” Ediţia a VI-a, EDP, Bucureşti, 2007 pag. 374-378 388-390 4.1. Conţinutul şi rolul impozotelor • Conţinutul. Impozitele reprezintă prelevări băneşti obligatorii la dispoziţia statului pe seama veniturilor, averii şi a circulaţiei bunurilor, de la persoanele fizice şi juridice - Caracter obligatoriu - Titlu definitiv - fără contraprestaţie directă din partea statului • Rolul impozitelor - pe plan financiar (procurarea veniturilor publice) - pe plan economic (mijloace de intervenţie a statului în economie) - pe plan social (redistribuirea unei părţi importante din PIB între membrii societăţii) 4.2. Elementele impozitului  Subiectul (plătitorul), suportătorul  Obiectul impunerii (baza de impozitare), sursa impozitului  Unitatea de impunere  Cota (cotele) impozitului  Asieta  Termenul de plată ş.a 4.3. Principiile impunerii • A. Smith în Avuţia naţională, vol. II, (Editura Academiei, Bucureşti, 1985) a formulat:  Principiul justeţii impunerii: contribuţiile supuşilor statului în funcţie de veniturile pe care le obţine  Principiul certitudinii impunerii: mărimea impozitului să fie certă, de asemenea, termenul şi locul de plată să fie cunoscute şi respectate

1 Pricnipiul echităţii fiscale • Cerinţe:  Stabilirea minimului neimpozabil  sarcina fiscală în funcţie de puterea contributivă a fiecărui subiect (plătitor) al impozitelor.2.3. Principii de politică economică Cerinţe: . politică financiară. Principii de politică finnciară 1) Randamentul fiscal ridicat Cerinţe:  impozitul să fie universal (toate categoriile de persoane şi intreaga materie impozabilă a fiecărei persoane)  fără posibilităţi de sustragere de la impunere a unei părţi din materia impozabilă  volumul cheltuielilor cu stabilirea şi perceperea impozitului să fie cât mai muic 2) Stabilitatea impozitului Cerinţe:  randament fiscal constant în cadrul unui ciclu economic 3) Elasticitatea impozitului Cerinţe:  adaptarea la necesităţile conjuncturale de venituri ale statului. nestingherirea activităţii economice a plătitorilor şi neîndepătarea de la ocupaţiile lor) Aceste principii au fost progresiste şi s-au aplicat în perioada de trecere la epoca modernă • Principiile moderne: echitate fiscală. Principiul comodităţii perceperii impozitelor – modul cel mai convenabil pentru contribuabili  Principiul randamentului impozitelor (minim de cheltuieli de încasare. în funcţie de puterea contributivă Echitate pe orizontală  Impunerea să fie generală (toate categoriile sociale. Ex: creşterea cheltuielilor publice să poată fi însoţită de majorarea impozitului. 374-378 4. pag.3. în funcţie de mărimea venitului (averii) şi de situaţia personală. Comparabilitatea şi între categorii sociale.3. şi invers 4) Numărul şi tipul impozitelor utilizate pentru procurarea veniturilor statului Notă: De conspectat din I. teza „guvernului” ieftin. Văcărel şi colectiv. Echitatea pe verticală  Sacrcina fiscală a unei persoane să fie stabilită în comparaţie cu sarcina fiscală a altei persoane din aceeaşi categorie socială. cu excepţia persoanelor cu venituri sub minimul neimpozitelor) 4.3. politică economică şi socială 4.

familiei 4. Impozite de repartiţie B.3. Folosirea impozitului ca instrument de impulsionare a dezvoltării economiei (investiţii.4..prin stopaj la sursă . Impozite de cotitate 4. Stabilirea obiectului impozabil • Metode de evaluare:  Evaluarea directă pe baza declaraţiei unei terţe persoane pe baza declaraţiei contribuabilului  Evaluarea indirectă pe baza semnelor (indiciilor) exterioare (specifică impozitelor de tip real) evaluare administrativă (pe baza datelor de care dispun organele fiscale) evaluare forfetară (organele fiscale. bănci 4.2.4. producţiei.ului impozitului (calculul) A. Impozite directe  impozite reale: pe teren (obiective sau pe clădiri pe produs) pe activităţi econ. Principii social-politice Cerinţe:  concordanţa cu interesele categoriilor şi grupurilor sociale pe care le reprezintă partidele de guvernământ  influenţe în perioade din preajma alegerilor  acordarea de facilităţi fiscale  influenţe asupra consumului unor produse  influenţa asupra natalităţii. profesii libere pe capital bănesc imobiliar  Impozite personale: pe venit pe avere .3. Determinarea cuantu.direct de la contribuabili (impozit portabil. Clasificarea impozitelor A. Exemple 4.5. Perceperea impozitelor Metode  de către un contribuabil sau de către arendaşi (concesionari)  prin intermediul unui aparat fiscal . impozit cherabil)  prin intermediul aplicării de timbre fiscale mobile  prin oficii poştale. cu acordul contribuabilului atribuie o valoare obiectului impozabil) 4. consum.1.4.4. Asieta impozitelor (aşezarea şi perceperea impozitelor ) 4. export. import).4.

Văcărel şi col.B. Impozite indirecte (cu prilejul vânzării de bunuri. pag. 388-390 . importului) Acestea vizează consumul (cheltuielile) Forme: taxe de consumaţie (generale şi speciale) monopoluri fiscale taxe vamale taxe de timbru şi înregistrare Notă: de conspectat din I. prestării de servicii. „Finanţe Publice”.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful