You are on page 1of 33

BLOC 10: FIDEUS, FLAM, FORMATGE

MATERIAL ELABORAT PER: NOM: _______________________________


MONTSE GÜELL PUJOL
ANNA SERRA RISPAU
LAURA SERRA BOTELLO
CURS: ______________________________
PASSOS A SEGUIR PER A TREBALLAR AMB AQUEST MATERIAL:

1. Presentació i exposició dels aliments reals.


2. Reconeixement dels aliments reals (anomenar / indicar).
3. Recerca dels aliments (catàlegs, revistes, internet, ...).
4. Realització d'un mural a l'aula amb els aliments.
5. Aparellament d'imatges iguals.
6. Discriminació de les imatges treballades dins d'un grup.
7. Aparellament de la imatge amb nom amb el nom.
8. Aparellament de la imatge muda amb el nom.
9. Aparellament de nom amb nom.
10. Discriminació de la paraula treballada dins d'un grup.
11. Discriminació de la lletra treballada dins les paraules.
12. Discriminació de la síl·laba treballada dins les paraules.
13. Confegir la paraula treballada.
14. Traç de les paraules treballades.
15. Còpia de les paraules treballades.
16. Escriptura de les paraules treballades amb model i amb dictat.
17. Lectura de les paraules i síl·labes treballades.

* Cal tenir en compte que depenent de les capacitats de l'alumne i de la seva evolució en el treball hi haurà passos que no caldrà realitzar-los, o al contrari,
afegir-ne de nous.
FIDEUS FLAM

FORMATGE
APARELLA IMATGE AMB IMATGE
POSA UN GOMET A
POSA UN GOMET A
POSA UN GOMET A
APARELLA IMATGE AMB NOM

FIDEUS

FLAM

FORMATGE
APARELLA NOM AMB NOM

FIDEUS FORMATGE

FLAM FIDEUS

FORMATGE FLAM
ENCERCLA LA PARAULA FIDEUS

FIDEUS FLAM FORMATGE

FORMATGE FIDEUS FLAM

FLAM FORMATGE FIDEUS


ENCERCLA LA PARAULA FLAM

FIDEUS FLAM FORMATGE

FORMATGE FIDEUS FLAM

FLAM FORMATGE FIDEUS


ENCERCLA LA PARAULA FORMATGE

FIDEUS FLAM FORMATGE

FORMATGE FIDEUS FLAM

FLAM FORMATGE FIDEUS


ENCERCLA LA PARAULA FIDEUS

SUEDIF DEUSFI

FIDEUS FDSIEU
ENCERCLA LA PARAULA FLAM

MALF FLAM

LAFM AFLM
ENCERCLA LA PARAULA FORMATGE

MATGEFOR GEFORMAT

FORMATGE OAEFRMTG
ASSENYALA LA LLETRA: F

FIDEUS FORMATGE FLAM

FLAM FIDEUS FORMATGE

FORMATGE FLAM FIDEUS


ASSENYALA LA SÍL·LABA: FI

FIDEUS FORMATGE FLAM

FLAM FIDEUS FORMATGE

FORMATGE FLAM FIDEUS


ASSENYALA LA SÍL·LABA: FO

FIDEUS FORMATGE FLAM

FLAM FIDEUS FORMATGE

FORMATGE FLAM FIDEUS


CONFEGEIX LA PARAULA

FLAM

F L A M
CONFEGEIX LA PARAULA

FIDEUS

F I D E U S
CONFEGEIX LA PARAULA

FORMATGE

F O R M A T G E
RESSEGUEIX

FORMATGE FORMATGE

FORMATGE FORMATGE

FORMATGE FORMATGE

FORMATGE FORMATGE

FORMATGE FORMATGE
RESSEGUEIX

FIDEUS FIDEUS FIDEUS

FIDEUS FIDEUS FIDEUS

FIDEUS FIDEUS FIDEUS

FIDEUS FIDEUS FIDEUS


RESSEGUEIX

FLAM FLAM FLAM

FLAM FLAM FLAM

FLAM FLAM FLAM

FLAM FLAM FLAM


RESSEGUEIX

FLAM FIDEUS FORMATGE

FLAM FIDEUS FORMATGE

FLAM FIDEUS FORMATGE

FLAM FIDEUS FORMATGE


COMPLETA AMB LA LLETRA QUE FALTA

FIDEUS

__IDEUS

FLAM

__LAM
COMPLETA AMB LA LLETRA QUE FALTA

FORMATGE

__ORMATGE
COPIA LA PARAULA

FIDEUS
_______________

FORMATGE
__________________________
COPIA LA PARAULA

FLAM

__________________
COPIA LA PARAULA

FIDEUS FLAM

______________ __________________

FORMATGE

______________
DICTAT MUT
LECTURA DE PARAULES

FIDEUS FORMATGE FLAM

FLAM FIDEUS FORMATGE

FORMATGE FLAM FIDEUS


LECTURA DE SÍL·LABES

FA FE FI FO FU

FE FI FO FU FA

FO FA FU FE FI

FU FO FA FI FE