PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

PERHITUNGAN NILAI KKM MAPEL PRODUKTIF
RANAH KOMPETENSI
A

NBK

N

BOBOT

NBK

N

KKM
BOBOT

INDIKATOR

N

1

KOMPETENSI DASAR

NBK

STANDAR KOMPETENSI

1

20%

60

12

10%

50

5

70%

75

52.5

69.5

2

40%

75

30

10%

75

7.5

40%

75

30

67.5

3

25%

75

18.75 10%

75

7.5

70%

75

52.5

78.75

28%

70

60%

75

1

30%

75

22.5

10%

75

7.5

60%

75

45

75

2

40%

75

30

10%

75

7.5

50%

75

37.5

75

3

20%

75

15

10%

75

7.5

70%

75

52.5

75

1.1

1

10% 66.67

1.1

30%

1
2
3
4

P

BOBOT

NO

C

Keterangan :
Bobot Kognitif
Bobot Apektif (A)
Bobot Psikomotor (P)

: 30 - 50 % .
: 10 -20 %
: 50 - 70 %

Kecuali yang tidak ada unsur Psikomotornya , yaitu

10%

60%

na

a. Bobot Apektif (A)
b. Bobot Cognitif (P)

: 10 - 30 %
: 30 - 90 %

KKM

72

73

75

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful