Prof. Durac Valentina Colegiul Naţional “Kemal Atatutk”, Medgidia I.

Probă de evaluare sumativă Disciplina : Psihologie Unitatea de învăţare: Procese psihice senzoriale Clasa a X-a, profil filologie (2 ore/sapt.) • • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Total 100 de puncte Timpul efectiv de lucru este de 50 minute.

I. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare: 1. Senzaţiile iau naştere numai prin acţiunea integrală a organelor de simţ. 2. Imaginea perceptivă este considerată primară deoarece cuprinde atât însuşi rile semnificative, cât şi pe cele mai puţin importante, de detaliu. 3. Pragul absolut reprezintă cea mai mare intensitate a unui stimul care îl face să fie perceput. 4. Din punctul de vedere al conţinutului reprezentările se apropie de percepţii, iar din punctul de vedere al procesului de producere, acestea se apropie de gândire. 5. Constanţa perceptivă se referă la perceperea obiectelor ca având forme şi mărime diferite, indiferent de unghiul din care sunt privite. 6. Adaptarea senzorială reprezintă creşterea sau scăderea sensibilităţii ca urmare a acţiunii repetate a stimulilor sau a modificării condiţiilor de mediu. 7. Senzaţiile auditive ne informează despre luminozitatea şi culorile obiectelor, ca rezultat al acţiunii undelor electromagnetice asupra analizatorului auditiv. 8. Senzaţiile, percepţiile şi reprezentările sunt procese cognitive senzoriale. a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 8, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi că enunţul este fals. (8x2,5=20 puncte) II. Scrieţi, pe foaia de răspuns, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 1. Intensitatea senzaţiilor este determinată de : a. specificitatea stimulului b) stuctura analizatorului c) intensitatea stimulului 3. Reprezentarea are o dublă natură: a) operaţional-intelectivă. b) operaţional-intuitivă; c) intuitiv-figurativă; (4x5 =20 puncte) 2. Auzul ne informează despre obiectele din jur prin intermediul: a) undelor sonore b) radiaţiilor luminoase c) experienţelor noastre 4. În raport cu percepţia reprezentarea este: a. o imagine primară b) o imagine secundară c) o simplă urmă a percepţiei

.…. 2. Scrieţi. Completaţi enunţurile date.. Ne imaginăm care pot fi consecinţele unui accident rutier utilizând reprezentările ……..… . 3. Ne imaginăm cum ar arăta casa pe care vrem să o construim. 2..... .. însuşiri concrete ale obiectelor şi fenomenelor în condiţiile acţiunii directe a acestora asupra analizatorilor.III. percepţii c.... reprezentări ...…. (3x5 =15 puncte) IV.. senzaţii b.. Capacitatea de a reconstitui imaginea în lipsa contactului direct cu obiectul. Procese senzoriale complexe şi totodată imagini primare.. conţinând totalitatea informaţiilor despre însuşirile concrete ale obiectelor şi fenomenelor în condiţiile acţionării directe asupra organismului. Recunoaştem când intepretăm greşit. scriind răspunsul corect în spaţiul punctat: 1. perechile corecte dintre fiecare număr din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B. în forma unei imagini simple şi primare... (3x5 =15 puncte) V. Procese psihice elementare. ca tempo.. o melodie. Răspundeţi la fiecare din următoarele cerinţe: 1. utilizând reprezentările ……. În coloana A sunt prezentate definiţii.. cu condiţia ca acesta să fi acţionat anterior asupra organelor de simţ.… 3... pe foaia de răspuns. Scrieţi două deosebiri dintre percepţii şi reprezentări: (4x5=20 puncte) B a. iar în coloana B sunt specificate procesele psihice senzoriale definite în coloana A.. utilizând reprezentările ……. Notă: Fiecărui item din coloana A îi corespunde un singur item din coloana B A 1. prin care se semnalizează separat. Scrieţi două asemănări dintre percepţii şi reprezentări: 2.…..

percepţia este bogată în conţinut.produc efecte fiziologice. c (reprezentări) 2. auditive.5p x8= 20 puncte • Câte 2. 4. spaţiale SUBIECTUL IV: 5p x3= 15 puncte • Câte 5 puncte pentru fiecare corespondenţă realizată corect: 1. total 100 puncte (Nota 10) SUBIECTUL I : 2. 7.b SUBIECTUL III: 3x5= 15 puncte • Câte 5 puncte pentru un termen plasat corect în dreptul fiecărei afirmaţii: 1. 5. .percepţia este contextuală. . c.A. Barem de corectare şi notare • • • Nu se acordă punctaje intermediare.A. 2.A .5 puncte pentru fiecare răspuns corect : 1. a. . 3.percepţia este o imagine primară (prezenţa obiectului).ambele oferă imagini concrete asupra realităţii. . Din oficiu 10 puncte. 2. a (senzaţii) 3. 3. reprezentarea este ruptă de contextul spaţio-temporal.F. exemplu de deosebiri: . SUBIECTUL II : 5px4= 20 puncte • Câte 5 puncte pentru fiecare variantă corectă: 1. reprezentarea este schematică.F.sunt însoţite de mişcare. 4. 8. reprezentarea este o imagine secundară (absenţa obiectului). în acord cu ideile precizate în barem. altele decât cele precizate explicit prin barem. exemplu de asemănări: . Se vor puncta formulări şi modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor. 6. 2. vizuale. Percepţii si Reprezentări: 1. b (percepţii) SUBIECTULV 5px4 = 20 puncte • Câte 5 puncte pentru fiecare asemănare şi deosebire dintre percepţii şi reprezentări.F. 3. 2.c.II. .A.A.

5 2.5 2. D.5 53 ITEM III 4 5 5 0 5 5 5 0 0 5 5 5 5 5 0 5 0 5 5 5 0 5 5 5 5 5 95 ITEM IV 1 0 0 0 5 5 0 5 0 0 0 0 5 0 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 60 ITEM V 1 0 0 0 5 5 0 0 5 0 0 5 5 5 0 5 5 0 5 0 5 0 0 0 0 0 50 Oficiu 4 5 0 0 5 5 0 0 0 0 0 5 0 5 0 5 5 0 0 5 0 5 0 0 5 0 50 TOTAL NOTA Var.5 75 65 85 60 7 8 6 9 7 4 6 5 6 5 9 9 8 6 10 7 8 9 8 7 6 8 7 9 6 1728 69.G. Au fost testaţi 25 de elevi. P.5 2. G.A. evaluarea caracteristicilor unor procese psihice.5 2.5 2.5 2.R. G.5 2.2 4.5 2.5 2.5 0 2.I.5 2.5 0 2.5 2.5 58 3 0 2.5 2.4 84 % 3.2 3 88 % 4.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2. 14.5 2.5 2.5 2. 18. M.5 2. C. 12.5 55 8 2.G .5 2. 24.5 2. Document de prezentare a administrării instrumentului de evaluare Disciplina: PSIHOLOGIE Nr.5 2.5 2. B.5 2.5 2.5 0 2. U.R.5 2.5 0 2.5 0 2.8 80 % 4.8 40 % 3.5 2.5 2.5 2.5 2.5 0 2.5 2.5 2.5 2. 3. M.A.5 2.5 2.A. 6.A.5 2. Sarcinile de lucru au vizat analiza unor procese psihice pornind de la exemple concrete.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2. în ansamblu.A 20.5 2.5 2.5 2. 10.5 2. E.5 2.5 2.4 56 % 3.5 2.5 2. 11.5 2.5 2.5 2.5 2. 16.5 2. capacitatea de a identifica procesele psihice senzoriale precum şi legăturile dintre ele.5 2. AM 2. 15.5 0 2.5 2. C.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 0 2.5 2. C. CRT.5 0 2.5 2. L.A.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2. G.M.5 2. A.8 5 40 % 3.1 32 % 3.III.5 2.5 0 2.5 2.5 2. 7.5 2.5 2.5 2.5 58 5 0 2.2 64 % 8.5 50 4 2.5 2. 25. 19.F.G 21. 4. 9.5 2.5 2.5 2. elevi: 25 Eşantionul de subiecţi a fost format din elevi clasa a X-a.5 2.2 88 % 4 84. vârsta 16-17 ani (12 fete) Testul a urmărit.A.5 0 2.5 2.5 2.5 2. C.5 2.5 2.5 88 % 3 32 % 7 76 % 8.5 2.5 2. C. 5.5 2.5 2.5 2.1 84 % 8.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.1 180 7.5 2. 17. N.5 2. P.5 88 % 8.5 2.5 60 1 5 5 5 5 5 0 0 0 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 0 5 5 5 0 80 2 5 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 110 3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 5 0 0 0 0 5 0 5 5 40 1 0 5 5 5 5 0 5 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 105 2 5 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 110 3 5 5 0 5 5 0 5 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 105 2 5 0 5 0 0 0 0 0 5 0 5 5 5 5 5 0 0 0 0 5 0 5 5 5 5 65 3 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 5 5 0 0 5 0 5 5 5 0 0 0 0 5 5 70 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 5 5 5 5 0 0 0 0 0 40 3 0 5 5 5 0 0 0 0 0 0 5 5 5 0 0 0 5 5 5 0 0 0 0 5 0 50 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 250 70 75 60 85 65 40 55 45 60 50 85 90 75 60 95 65 80 85 75 70 57.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 0 2.5 2.S. I.E.5 2.5 2.5 55 7 0 2.5 2.6 48 % 5 52 % 5.5 2.5 2.5 2. 8. ITEM I 1 2.5 2.4 92.E.A.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 0 2.5 2.5 2.5 2. 8 % 4. 13.5 2. 8 % 4.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.6 96 % 6.5 2.5 2.G.5 2.5 2.8 5 40 % 19 . Total Media 2 0 2.T 22.5 0 2.5 2. I.0 8 84 % 4. O.5 0 2.5 2.6 Procent 96 % 4.5 2. E.5 60 ITEM II 6 2. 23.5 2. compararea lor şi analizarea acestora pornind de la exemple concrete.5 2.I.5 2. B. care au obţinut următoarele note : TABEL NOMINAL CU NOTELE OBTINUTE LA TESTUL SUMATIV NR. 1.5 2.5 2.5 2.5 0 0 2.5 2.5 2.T.5 2.5 2.5 2.S.5 2.5 2.

3 I.4 I.3 V.8 II.5 I.6 I.4 V.2 III.4 I.3 IV.Graficul rezultatelor pe itemi V.3 II.2 I.3 IV.1 0 20 50 50 40 50 70 65 60 105 110 105 95 40 110 80 120 110 105 110 116 100 116 120 itemi/variante 40 60 total punctaj 80 100 120 Procentul rezolvarii pe itemi 100% 96% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% I.1 II.80% 88% 88% 84.80% 84% 80% 88% 88% 84% 84% 76% 64% 56% 52% 48% 40% 40%40% 32% .4 II.3 III.1 V.3 II.1 I.2 II.1 III.4 III.4 32% 96% 92.1 II.3 V.3 I.2 IV.7 I.5 I.2 V.2 V.1IV.2 II.2 I.7 I.3V.1 IV.2 III.8 I.1 III.6 I.2IV.1 I.

99 5-5.99 5 10 1 Modulul = valoarea care se repeta cel mai des: Modulul= 6 Promovabilitate: 92% .20 Mediana Med = 7.99 2 6-6.99 9-9.4.99 6 7-7.99 6-6.99 8-8.99 5 8-8.99 5 9-9.00 1 2 1 6 5 5 5 Număr elevi 1 2 6 5 5 5 1 25 Media clasei =7. 4 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 1 0 Intervale grupare Nr subiecti de 3.99 1 5-5.DISTRIBUŢIA FRECVENŢELOR Note obtinute 3-499 5-599 6-699 7-799 8-899 9-999 10 Total HISTOGRAMA. [(N+1)]/2= 13.99 7-7.99 inte rvale 10. valoarea din pozitia 13).Notele obţinute Graficul frecventelor 6 5 nr elevi 4 3 2 1 0 4-4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful