ADMITERE 2013 DISCIPLINE DE CONCURS

Pentru facultăţile la care se susţin probe scrise Nr. crt. 1. 2. Facultatea ENERGETICĂ AUTOMATICĂ ŞI CALCULATOARE ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI TRANSPORTURI INGINERIE AEROSPAŢIALĂ INGINERIE ÎN LIMBI STRĂINE ŞTIINŢE APLICATE Discipline de concurs Proba I Algebră şi elemente de analiză matematică Algebră şi elemente de analiză matematică Algebră şi elemente de analiză matematică Algebră şi elemente de analiză matematică Algebră şi elemente de analiză matematică Algebră şi elemente de analiză matematică Algebră şi elemente de analiză matematică Proba II Fizică sau Geometrie şi trigonometrie Fizică

3.

Fizică Fizică sau Geometrie şi trigonometrie Fizică sau Geometrie şi trigonometrie Fizică sau Geometrie şi trigonometrie Fizică sau Geometrie şi trigonometrie

4. 5. 6. 7.

Facultăţi la care admiterea se face pe baza unei probe orale – interviu Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Facultatea INGINERIE ELECTRICĂ INGINERIE MECANICĂ ŞI MECATRONICĂ INGINERIA ŞI MANAGEMENTUL SISTEMELOR TEHNOLOGICE INGINERIA SISTEMELOR BIOTEHNICE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR CHIMIE APLICATĂ ŞI ŞTIINŢA MATERIALELOR INGINERIE MEDICALĂ ANTREPRENORIAT, INGINERIA ŞI MANAGEMENTUL AFACERILOR

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful