You are on page 1of 2

2013-2014

Urriaren 7tik ekainaren 14ra Del 7 de octubre al 14 de junio

HAURGUNE: KIDEGUNE:

2005tik 2008ra arte jaiotakoentzat · Nacidas/os entre 2005-2008

2002tik 2004ra arte jaiotakoentzat · Nacidas/os entre 2002-2004

EUREKA

Zelako asmakizuna!!! ¡¡¡Menudo invento!!!

EUREKA Zelako asmakizuna!!!
Begiratu zure ingurura… ikusten duzu zenbat gauza erabiltzen ditugun egunero? Bada, norbaitek asmatuko zituen! Norbaitek gure bizitza erosoago, errazago eta dibertigarriago egiteko asmatu dituen gauzak erabiltzen ditugu egunero: klipa, irratia, boligrafoa edo sakelako telefonoa… Hilabeteotan asmakizun eta asmatzaile ugari ezagutuko ditugu, eta asmakizun horietako batzuk gure lanak egiteko erabiliko ditugu. Gainera, www.bilbao.net web gunean sartzen bazarete, hilabete bakoitzeko programazioa eta umeak jarduera desberdinetan ikusiko dituzue.

EUREKA ¡¡¡Menudo invento!!!
Mira a tu alrededor… ¿ves cuantas cosas usamos todos los días? ¡Pues alguien las tuvo que inventar! Todos los días utilizamos cosas que alguien ha inventado para hacernos la vida más cómoda, fácil y divertida: el clip, la radio, el bolígrafo o el móvil… Estos meses vamos a conocer un montón de inventos e inventores, y nos divertiremos utilizando algunos de estos inventos para realizar nuestras propias creaciones. Además, si entráis en www.bilbao.net, podréis ver las programaciones mes a mes e imágenes de las/os niños en las diferentes actividades.

IZENA EMAN · CÓMO INSCRIBIRSE
Dirua Kutxabanken sartuko da, ordainagiria erabilita: Ume bakoitzak egun bakarra eta zentro bakarrean eskatu beharko du plaza. Emaitza egun horren biharamunean egongo dira ikusgai informaziopuntuetan. Ordainagiriak “Bilbao Click” bulego elektronikoetan edo/ eta Udalaren web orrian (www.bilbao.net) jasoko dira.
· Kutxabankaren edozein lehiatiletan (kontsultatu ordutegiak). · Kutxabankaren Teleka kutxazainetan. · On-line, ordainketen pasabidearen bidez, BBKren txartelekin soilik. Umeen Gaietarako Zerbitzuak telefonoz deituko du zerrendaren hurrenkerarekin bat etorrita eta plazak bete arte. Deitu Euskara, Gazteria eta Kirol Sailera. (94 420 43 95 / 94 420 42 22)

Irailaren 5etik 10era

Irailaren 12an

Irailaren 13tik 18ra

ALDEZ AURRETIK IZENA EMATEA PREINSCRIPCIÓN
Del 5 al 10 de septiembre

ZOZKETA

IZENA EMATEA

Izena eman ondoren laneguneko 48 orduko epea

Irailaren 25etik 27ra

Urriaren 7tik aurrera

ORDAINKETA ABONO
Tras la inscripción hay un plazo de 48 h. laborables Con el abonaré, el ingreso se realizará a través de Kutxabank:
· Sucursales (consultar horarios). · Cajeros Teleka de Kutxabank. · On-line, a través de la pasarela de pagos, solo con tarjetas Kutxabank.

ITXARON ZERRENDA LISTA DE ESPERA
Del 25 al 27 de septiembre

SORTEO
12 de septiembre

INSCRIPCIÓN
Del 13 al 18 de septiembre

KURTSOAREN ZEHAR IZENA EMATEAK INSCRIPCIONES A LO LARGO DEL CURSO
A partir del 7 de octubre

Cada niña o niño deberá solicitar la plaza en un único centro y un solo día.

Podrá consultarse el resultado a partir del siguiente día en los puntos de información.

Los abonares se obtienen en las oficinas electrónicas “Bilbao Click” y/o en la página web municipal (www. bilbao.net).

El Servicio de Infancia llamará por teléfono siguiendo el orden de la lista de espera y hasta cubrir plazas.

Llamando al Área de Euskera, Juventud y Deporte. (94 420 43 95 / 94 420 42 22)

INFORMAZIOA HARTZEKO / IZENA EMATEKO ETA MATRIKULA EGITEKO LEKUAK · PUNTOS DE INFORMACIÓN Y PREINSCRIPCIÓN / INSCRIPCIÓN Euskara, Gazteria eta Kirol Saila · Área de Euskera, Juventud y Deporte 94 420 43 95 / 94 420 42 22 / 94 420 43 94 · Udalaren informazio-telefonoa / Teléfono de información municipal 010 / 944 010 010 Astelehenetik domekara / Lunes a domingo 08:00 - 20:00 · “Bilbao Click” Bulego elektronikoak / Oficinas electrónicas “Bilbao Click” Otxarkoaga, Ibaiondo, Deustu, Begoña, San Frantzisko, Basurtu, Zorrotza, Errekalde, Castaños, Irala, Uribarri, San Ignazio, Abando, San Agustin. · Internet www.bilbao.net

HAURGUNE
2005tik 2008ra arte jaiotakoentzat Nacidas/os entre 2005 y 2008

KIDEGUNE
2002tik 2004ra arte jaiotakoentzat Nacidas/os entre 2002 y 2004

EGUTEGIA · CALENDARIO

ORDUTEGIA · HORARIO

HIZKUNTZA · IDIOMA
Hizkuntza bietan. Hala ere, euskara izango da komunikaziorako hizkuntza nagusia. · Bilingüe, si bien el euskera es la lengua habitual de comunicación.

2013/10/07 - 2014/06/14

17:30 - 19:30

LEKUA · LUGAR
Deustuko Udaltegia (Lehendakari Aguirre, 42) Castañoseko Udaltegia (Castaños, 11) Otxarkoagako Udaltegia (Pau Casals, 19) Begoñako Udaltegia (Circo Amateur Club Deportivo, 2) Zazpi Kaleak (Belostikale, 23) Iralako Udaltegia (Bergara 8) Zorrotzako Udaltegia (Fray Juan, 33)

PLAZAK · PLAZAS
HAURGUNE KIDEGUNE

12 egunero / por día

15 egunero / por día

KUOTA · CUOTA
Arrunta · Ordinaria Familia ugaria · Familia numerosa Diru-Sarrerako Bermatzeko Errenta · Renta de Garantía de Ingresos

HAURGUNE 62,88 € 41,92 € 15,72 €

KIDEGUNE 12,58 € 8,38 € 3,14 €

GARRANTZITSUA
• Umeak Bilbon erroldatuta egon behar du. • Matrikula ez da formalizatuko ordaindu ez bada edo izena emateko oharretan adierazitakoa justifikatzen duen txostenik aurkeztu ez bada. • Udalak ziurtatuko du eskatzaileak Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta jasotzen duela edo Familia Ugaria daukala. • Taldea osatzen ez denean bakarrik itzuliko da dirua. • Hezkuntza Premia Bereziak edota alergiak dauzkaten umeak: - Ezinbestekoa da eguneratutako txostena bidaltzea hurrengo bidez: · Helbide elektroniko honetara: haurzerbitzua@ayto.bilbao.net · Faxez: 94 420 44 02 - Udaleko zerbitzu teknikoek, espezialistek eta Haurgunea edo Kidegunea kudeatzen dituen enpresak ume horien parte-hartzea baloratuko dute eta, egoki bada, jarduera ludikoan laguntzako pertsona bat behar dela adieraziko dute. • Haurgunera eta Kidegunera modu jarraituan joatea exijitzen da. Justifikatu barik jarraikako lau astetan jarduerara huts egiten duenari, baja emango zaio eta ez zaio matrikularen dirua itzuliko. • Haurgunearen edo Kidegunearen barruan portaera egokia ez daukatenak kanporatu egin ahal izango dira. • Matrikulatzeak adierazitako guztia onartu dela esan nahi du.

IMPORTANTE
• Es necesario que la niña o niño esté empadronado en Bilbao • No se formalizará la matrícula que no haya sido abonada o no se haya entregado el informe que justifique lo notificado en las observaciones de la inscripción. • La comprobación de Renta de Garantía de Ingresos y de Familia Numerosa la hará el Ayuntamiento. • Sólo se devolverá el importe de la matrícula en caso de anulación del grupo. • Niñas y niños con Necesidades Educativas Especiales y/o alergias: - Imprescindible aportar informe actualizado que se entregará: · Por e-mail: haurzerbitzua@ayto.bilbao.net · Por fax: 94 420 44 02 - Los servicios técnicos municipales, especialistas y la empresa gestora del Haurgune o del Kidegune valorarán su participación y, en su caso, la necesidad de una persona de apoyo en la actividad lúdica. • Se exige una asistencia periódica al Haurgune y al Kidegune. Las ausencias no justificadas durante cuatro semanas consecutivas darán lugar a la baja sin derecho a la devolución del importe de la matrícula. • El comportamiento no adecuado dentro del Haurgune o del Kidegune puede conllevar la expulsión. • La matriculación conlleva la aceptación de todo lo expuesto.