KANALIZACIJA

• PODELA : 1. GRADSKA KANALIZACIJA 2. KUĆNA KANALIZACIJA

1.GRADSKA KANALIZACIJA
• GRADSKU MREŽU SAČINJAVAJU RAZVODI KERAMIČKIH CEVI PROFILA Ø150-400 mm I KOLEKTORI KOLEKTORI FEKALIJE ODVODE DO MESTA PREČ IŠĆAVANJA ILI DO VODOTOKOVA. KOLEKTORI SE RADE OD BETONA, A NJIHOVO DNO SE OBLAŽE KERAM.PLOČ ICAMA ILI KLINKER OPEKOM KAO ZAŠTITA BETONA OD KANALSKOG SADRŽAJA POSTAVLJAJU SE NA DUBINI OD 1,0 -2,4 m U NIVOU ULICE POSTAVLJU SE ŠAHTOVI_- OKNA RADI KONTORLE I ČIŠĆENJA NA SVAKIH 50-100m ZA SLIVANJE ATMOSFERSKIH VODA POSTAVLJAJU SE SLIVNICI NA RASTOJANJU OD 30-50m

• •

• • •

OPŠTI -SKUPNI SISTEM. • PREMA NAŠIM PROPISIMA U KOLEKTOR SE MOGU ISPUSTITI SAMO OTPADNE VODE IZ KUPATILA.PUMPNA KANALIZACIJA . ZANATSKA I INDUSTRIJSKA PREČIŠĆENA VODA OD HEMIJSKIH I MEHANIČKIH SASTOJAKA I PODZEMNA VODA UZ SPECIJALNA ODOBRENJA NE SME SE U KANALIZACIJU UBACIVATI: PEPEO. KOSTI. KRPE. SEPARACIONI SISTEM ODVAJA SE POSEBNO MREŽA ZA OTPADNU VODU OD MREŽE ZA ATMOSFERSKU VODU • PO NAČINU ODVOĐENJA VODE 1. VRELA VODA. KISELINE.koristi se u ravničarskim ili u brdovitim terenima TEHNIČKI PROPISI /NEKI OD NJIH/ NEPOSTOJE JEDINSTVENI TEHNIČKI PROPISI ZA KANALIZACIJU NA TERITORIJI SRBIJE. OTPADNIH VODA: 1. NE SMEJU SE DIREKTNO VEZATI ZA KANALIZACIJU NE DOZVOLJAVA SE UKOPAVANJE HORIZNTALNIH KANALIZACIONIH ODVODONIKA IZNAD VODOVODNIH CEVI CEVI OD KANALIZACIJE IZVAN ZGRADE MORAJU BITI UKOPANE NA min. TVRDI PREDMETI.GRAVITACIONA KANALIZACIJA 2.PODELA GRADSKE KANALIZACIJE • PREMA NAČINU PRIKUPLJANJA I VR. ALKALIJE I SOLI. SVAKI GRAD PROPISUJE NAČIN IZVOĐENJA I KORIŠĆENJA KANALIZACIONIH UREĐAJA. SVA METEORSKA VODA.1m ISPOD TERENA .koristi sisteme pumpi za podizanje vode . EKSPLOZIVNE I ZAPALJIVI MATERIJALI • • DOMAĆINSTAVA KOJA NISU SPOJENA NA GRADSKI VODOVOD NE SMEJU BITI PRIKLJUČENA NA GRADSKU KANALIZACIJU • • • REZERVOARI ZA LED. KUĆNO ĐUBRE. RIBNJACI I TOME SL. KUHINJE. PESAK. SVA OTPADNA VODA IDE U ISTU MREŽU 2.

KUĆNA KANALIZACIJA SANITARNA – FEKALNA KIŠNA KANALIZACIJA KUĆNA KANALIZACIJA sastoji se iz: § KUĆNE MREŽE § DVORIŠNE MREŽE § PRIKLJUČKA NA GRADSKU KANALIZACIJU § ULIČNOG KANALA ODVODNIKA .

..TEHNIČKI USLOVI ZA KUĆNU KANALIZACIJU • UPOTREBLJENI MATERIJAL TREBA DA JE KVALITETAN I DA TRAJE KOLIKO I SAM OBJEKAT • KANALIZACIJA MORA BITI IZVEDENA PO VAŽEĆIM PROPISIMA • SPOJEVI MORAJU BITI BESPREKORNO IZVEDENI • MORA SE OBEZBEDITI DOVOLJNA I STALNA KOLIČINA VODE ZA ISPIRANJE • SISTEM MORA BITI ZAŠTIĆEN OD MRAZA I NAGLIH TEMPERATURNIH PROMENA • CEVI NE SMEJU BITI POD UTICAJEM SLEGANJA ZGRADE I DRUGIH POTRESA • STALNA KONTROLA I ODRŽAVANJE SISTEMA U ISPRAVNOM STANJU . KUĆNIM KANALOM SE OTPADNE VODE SPROVODE DO UREĐAJA ZA PREČIŠČAVANJE I TO: § MALI OBJEKTI U NE PROPUSNE SEPTIČKE JAME § SANITARNO I TEHNIČKI JE ISPRAVNO SPROVOĐENJE OTPADNIH VODA U SEPTIČKE JAME GDE SE PREČIŠĆAVANJE VRŠI TALOŽEJEM .ŠTA SE RADI U NASELJIMA ILI POJEDINAČNIM OBJEKTIMA GDE NEMA SISTEMA GRADSKE KANALIZACIJE ?...

redukcioni luk od 90° se postavlja kada vertikala skreće u horizontalni razvod .redukcioni luk od 45° se radi kada skretanje i povećavanje cevi radi ulaska u širi kanal § REVIZIONE RAČVE I LUKOVI za kontrolu i čišćenje mreže u slučaju da se cevi zapuše.SASTAVNI DELOVI KANALIZACIJE-KANALIZACIONE CEVI- § § § § § § § izrađuju se : KERAMIKA LIVENO GVOŽĐE AZBEST-CEMENTA METAL POLIVINIL. mogu biti prave. pa zbog toga imaju poklopac .za ukrštanje i spajanje kanala.kose ili lučne § REDUKCIJE za povećanje profila cevi . razlikujemo jednostruke i dvostruke.PVC BETON STAKLO PRIMENA FAZONSKIH KOMADA § PRAVA CEV -za horizontalni razvod mreže § LUKOVI -za promene pravca kanala 45° ili 90° § RAČVE.

najveću prednost od gore navedenih im daje glatkoća unutrašnjosti i spoljašnosti cevi. najviše se upotrebljavaju u kućnim. imaju najbolja svojstva.12m). drenaža terena i ravnomerno prenošenje pritiska ostalih naležućih slojeva na cevi) ili ZDRAVICE(moraju se produbiti ležišta za naglavke) § ZATRPAVANJE. laka montaža. laboratorije.8. izrada u svim oblicima i dužinama – fazonski elementi.cevi SALONIT. hromirane ili poniklovane. Veličina im je u colovima. potpuno providne. preko PESKA ide SLOJ SITNE ZDRAVE ZEMLJE oko 50 cm i oprezno se nabija ručnim nabijačima + 20 cm sloja ravne zemlje koja se opet nabija . lakše se izvodi određeni nagib. ŠIRINE 80 cm § DUBINA ROVA min. dužine cevi do 4m (6. dolaze u obzir samo kod nameštanja pribora i sanitarnih uređaja. kada su u pitanju otpadne vode sa kiselinama koje nagrizaju matal npr. ili laboratorije POSTAVLJANJE KANALIZACIONIH CEVI u zemlji: § ODVODNA CEV SE POLAŽE U ISKOPAN ROV MIN. proizvode se po Jus-u. ne postoje fazonski elemeti /sem kod mesinganih/ • PVC CEVI-JUVIDUR CEVI. prednosti su: lakoća. neotporne su na koroziju. neporoznost. 1m § cevi se POLAŽU u sloju PESKA (sigurno i meko ležište. mesinga. kišnim i industrijskim kanalizacionim razvodima • BETONSKE CEVI / po Jus-u/.10. kružnog i jajastog profila. pogodne su za industriju.agresivno zemljište i podzemne vode • STAKLENE CEVI. izrada u svim oblicima i dužinama – fazonski elementi • KERAMIČKE cevi /po Jus-u/ koriste se u donjem razvodu.• od LIVENOG GVOŽĐA / po Jus-u/ koriste se samo u gornjem razvodu.služe za odvod atmosferskih voda u uličnoj i dvorišnoj mreži. izrada u svim oblicima i dužinama – fazonski elementi • METALNE CEVI rade se od olova. izrada u svim oblicima i dužinama – fazonski elementi • od AZBEST-CEMENTA . otpornost na vlagu i temperaturne promene i hemijske uticaje.

SPAJANJE CEVI -KERAMIČKE CEVI§ SPOJNA SREDSTVA SU: KANTRANISANO UŽEKUČINA I DVOKOMPONENTNI KITASFALT § MOŽE I POMOĆU GUMENOG UMETKA § AKO CEV PROLAZI PORED DRVETA NA MESTU NAGLAVKA MORA SE NAPRAVITI PRSTEN OD BETONA U DEBLJINI OD 5 cm § SPOJEVI MORAJU BITI VODOOTPORNI. NEPROPUSNI ZA GASOVE I ELASTIČNI SPAJANJE GVOZEDNIH .LIVENIH CEVI • KUČINA + RASTOPLJENO OLOVO • MOGU SE SPOJITI I POMOĆU GUMENOG UMETKA .

SPAJANJE PLASTIČNIH PVC CEVI • SPAJAJU SE POMOĆU GUMENOG PRSTENA. ILI LEPLJENJEM CEVI • RADI SE PREMA UPUTSTVU PROIZVOĐAČA .

DOZVOLJENI NAGIBI-PADOVI • DOZVOLJEN NAGIB JE U RASPONU OD min. ILI POMOĆU RAVNJAČE I LIBELE • • • . 6.33% (1:75) do max.66% (1:15) OPTIMALNI NAGIB JE 3% ZA KRAĆE MREŽE KOD PRIMENE MINIMALNOG NAGIBA TREBA OBEZBEDITI KANAL ZA DODATNO ISPIRANJE UVOĐENJEM VEĆEG BROJA KIŠNIH VERTIKALA I REVIZIONIH OTVORA NAGIB SE ODREĐUJE POMOĆU INSTRUMENATA. 1.

2. 3.MK: 1. za 5 cm veći od prečnika cevi. otvor pod uglom od 90°. zbog postavljanja zaštite zida i hidroizolacije • KROZ ZIDOVE.VOĐENJE CEVI KROZ OBJEKAT TREBA VODITI RAČUNA O POSTAVLJANJU CEVI PORED ILI KROZ ZIDOVE.5m sa spoljne strane zida. ili kukama na rastojanju od 2m VOĐENJE HORIZONTALNOG RAZVODA KROZ TAVANICE . U DEBLJINI SAMOG PODA (u sloju cementne košuljice) U SASTAVU MK vešanjem za uzengije. na 1. TAVANICE I TEMELJE • PORED ZIDOVA na 1m od zida sa unutrašnje strane. ili u prostoru između dva rebra ISPOD MKhorizontalni razvod potpuno vidan . Cev se na mestu otvora zaštićuje izolacionom trakom • VETIKALE se moraju kačiti i poduhvatati za zid obujmicama.

AKO IH IMA VIŠE OD ČETIRI UVODI SE JOŠ JEDNA VERTIKALA .VOĐENJE CEVI U ODNOSU NA TEMELJE • CEV SE MOŽE VODITI ISPOD TRAKASTOG TEMLJA • CEV SE NESME VODITI ISPOD TEMELJA SAMCA KANALIZACIONE VERTIKALE • FEKALNE VERTIKALE TREBA STAVLJATI PORED KLOZETA • POSTAVLJAJU SE NA UNUTRAŠNJE ZIDOVE U VIDNE ILI NEVIDLJIVE ŽLJEBOVE ILI U INSTALACIONE BLOKOVE • KOD GRUPNIH KLOZETA NA JEDNU VERTIKALU SE MOGU PRIKLJUČITI ČETIRI KLOZETA I TO DVA SA JEDNE I DVA SA DRUGE STRANE.

MOŽE SE UGRADITI NAKNADNO ILI JE VEČ U SASTAVU SAMOG UREĐAJA..SLUČAJEVIMA MORA SE IZOLOVATI ZVUČNO.ELEKTO-INSTALACIJA PROVETRAVANJE KANALIZACIONE MREŽE • • • • FUNKCIJA SPREČAVANJE POJAVE GASOVA I NEPRIJATNOG MIRISA SVAKA VERTIKLA IZNAD ZADNJEG IZLIVNOG MESTA MORA IMATI VENTILACIONI KANAL. NESME SE POSTAVLJATI REVIZIJA U TOM DELU PROSTORA) • KROZ PROSTORIJE ZA ČUVANJE I PRIPREMU HRANE • KROZ PROSTOR TRAFOSTANICA. • NA SPOLJNOM ZIDU ( U SPECIJALNOM SLUČAJU MORA SE TERMIČKI IZOLOVATI) • KROZ SKLONIŠTE • KROZ STAMBENE I ADMINISTRATIVNE PROSTORE ( U SPECI..RADI SE OD LIVENOG GVOŽĐA ILI PONIKLOVANOG MESINGA. TELEFONSKIH CENTRALA I DR. POSTAVITI U ŽLJEBOVE. SPEC. ON ZAVRŠAVA SE SA VENTILACIONOM GLAVOM KOJA IMA VENTILACIONU KAPU SA OTVORIMA NJEN PREČNIK JE UVEĆAN ZA 50mm U ODNOSU NA VERTIKALU SIFON. MESTO MU JE IZMEĐU ODVODNE CEVI I SANITARNOG PRIBORA.GDE NESME DA PROĐE FEKALNA VERTIKALA!?.... ON FUNKCIONIŠE AUTOMATSKI TAKO STO SE PRI KORIŠĆENJU PRIBORA VODA IZ SIFONA PRAZNI I PUNI SE SVEŽOM VODOM .SPREČAVA PRODOR NEPRIJATNOG MIRISA I GASOVA U PROSTORIJE PREKO SANITARNIH UREĐAJA.

PLASTIKE ILI ČELIKA (preko nje poklopac okruglog ili kvadratnog oblika od hroma) • CEV KOJA ODVODI VODU IZ PODNE REŠETKE JE Ø70 mm DELOVI DVORIŠNE MREŽE OLUČNJACI • DEO SU DVORIŠNE KANALIZACIONE MREŽE • POSTAVLJAJU SE NA DELU TROTOARA • PRIHVATAJU ATMOSFERSKU VODU IZ OLUKA I SA TROTOARA • NEMAJU SIFON (AKO SE NALAZE NA TERASAMA MORAJU IMATI SIFON) .HORIZONTALNA I VERTIKALNA PODNA REŠTKA • IZRADA OD LIVENOG GVOŽĐA.PODNA REŠETKA • TO SU SLIVNICI KOJI SE POSTAVLJAJU U PODU KUPATILA.GARAŽA • postoji .PERIONICA.KLOZETA.

KADA JE GLAVNI KANAL DUŽI OD 24 m 3..UKRŠTANJA DVA ILI VIŠE REVIZIONA KANALA 2. SNEGA..OD OPEKE 2.LUKOVI I RAČVE .300. A DONJI DEO IMA SIFON REVIZIONA OKNA 1.KOD SKRETANJA KANALA POD UGLOM OD 90° § U NJEGA SE SMEŠTAJU REVIZIONE CEVI.OD BETONA § POSTAVLJAJU SE NA MESTU: 1. SA GORNJE STRANE POKLOPAC Ø150.GAJGER SLIVNIK • • • • IZRAĐUJE SE OD BETONA I LIVENOG GVOŽĐA DEO DVORIŠNE KANALIZACIONE MREŽE SLUŽI ZA ODVOD KIŠNICE.400mm..

NA NASUTIM TERENIMA ILI U VEĆ IM DVORIŠTIMA RADE SE NA LICU MESTA ILI OD MONTAŽNIH BLOKOVA OTVOR JE KRUŽNOG PRESEKA Ø 100CM.GLAVNA REVIZIONA KASKADNA OKNA OD BETONA • • • • • • • POSTAVLJAJU SE U RASTRESITOM ZEMLJIŠTU. GLAVNO REVIZIONO OKNO SE OBAVEZNO POSTAVLJA U ODNOSU NA REGULACIONU LINIJU NA RASTOJANJU OD NJE OD 1. NA MESTIMA GDE NEMA KOLSKOG SAOBRAĆAJA. VISINA JE PROMENLJIVA SILAZ JE OMOGUĆEN PREKO PENJALICA IZ KANALA SLOBODNIM PADOM OTPADNA VODA SE IZLIVA U DNO SILAZA TJ. U KINETE KOJE VODE OTPADNU VODU U ULIČNI RAZVOD KANALIZACIJE ZBOG OVOG POTREBNO JE DNO SILAZA UGLAČATI CEMENTNIM MALTEROM GVOZDENI POKLOPCI KOJI ZATVARAJU SILAZ SU PREČNIKA Ø 600MM . ILI OD LAKO ARMIRANOG BETONA I MORA BITI DERSOVANO VERTIKALNI ZIDOVI SU OD OPEKE 25CM I POSTOJE PENJALICE 2. GLAVNA REVIZIONA KASKADNA OKNA OD OPEKE • • • • • POSTAVLJAJU SE U ZDRAVOM ZEMLJIŠTU. VISINA ZAVISI OD PRORAČUNA DNO KANALA JE URAĐ ENO OD OPEKE. ILI U PODRUMU KUĆ E.5-2M KVADRATNOG SU OBLIKA. DIMENZIJE OKNA OD OPEKE SU 120X100CM. PODRUMIMA I DVORIŠTIMA ZGRADA U DVORIŠTU.1. DEBLJINE ZIDA 10CM.

KUĆNIM KANALOM KOJI SU TO OBAVZNI POČETNI-ULAZNI PODACI OD GRADSKE KANALIZACIJE ZA PROJEKTOVANJE KANALIZACIONE KUĆNE MREŽE.KUĆNOG KANALA • VEZA ULIČNOG KANALA OD KERAMIKE SA GL. • • • • POLOŽAJ ULIČNOG KANALA I NJEGOVA UDALJENOST OD OBJEKTA ILI REGULACIONE LINIJE VELIČINA I VRSTA ULIČNOG KANALA NAGIB KANALA KOTA DNA ULIČNOG KANALA ...• VEZA ULIČNOG KANALA OD BETONA I GL.

KAO I O PRIMENI VAŽEĆIH PROPISA PRILIKOM NJENOG IZVOĐENJA • OKNA MORAJU IMATI GVOZDENO LIVENE POKLOPCE I PENJALICE • PROVERITI SVE VERTIKALE I DA LI POSTOJE VENTILACIONE KAPE • DA POSTOJI U OKNIMA REVIZIJA • PROVERITI OLUČNJAKE. KORIŠĆENJE I ODRŽAVANJE INSTALACIJE KANALIZACIJE ZA PRIJEM GOTOVE INSTALACIJE POTREBNO JE IMATI: • ATEST • PISMENU POTVRDU O ISPRAVNOSTI U TOKU I ZAVRŠETKU RADOVA. sifoni se napune vodom. ako su spojevi dobri. a onda se spec. ako svi sifoni drže vodu instalacija je ispravna PRIJEM. ispravnost i spojevi cevi.ISPITIVANJE ISPRAVNOSTI KUĆNE KANALIZACIONE MREŽE • ISPITIVANJE HORIZONTALNE MREŽE kontrolišu se nagibi. SLIVNIKE DA LI IMAJU KANTICE ZA MULJ . mreža se puni vodom ili vodom obojenom krečnim mlekom • ISPITIVANJE VERTIKALNE MREŽE mreža se puni vodom ili vazduhom pod pritiskom 3. nivo vode ne sme da pokazuje manju vrednost • ISPITIVANJE PO POSTAVLJANJU SANITARNIH UREĐAJA vrši se dimom ili mirisom u trajanju od 15 min. kada se dim pojavi otvori se zatvore i pristupa se pregledu instalacija. aparatom dim ubacuje u donji deo mreže.0 bara u vremenu od 15 min.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful