GENÇ FİKİR PROJESİ FİNAL RAPORU

RARORU HAZIRLAYAN HAMİT LEVENT EVCİ PROJE KOORDİNATÖRÜ

İÇİNDEKİLER
Yönetici Özeti ................................................................................................ 3 Proje Özeti..................................................................................................... 5 Projenin Amaç ve Hedefleri ................................................................. 5 Proje Beklenen Çıktılar ........................................................................ 6 Değerlendirme Süreci ................................................................................... 7 Proje Eğitimi .................................................................................................. 8 Proje Ekipleri ve Çalışmaları ....................................................................... 11 İstanbul Genç Adımlar Derneği (Burada Sorun Var) ......................... 11 Haydi Yapalım Türkiye Girişimi (Katı Atık Haritalandırılması).......... 13 İstanbul Toplum Gönüllüleri Ekibi (İnsan Hakları Çalışma Grubu) .. 16 Mimar Sinan, Maltepe ve Boğaziçi Üniversitesi TOG Örgütlenmeleri (Hep Birlikte) ..................................................................................... 19 Sosyal Medya .............................................................................................. 21 İzleme&Değerlendirme Raporu ................................................................. 22 Ekler ............................................................................................................ 37

2

GENÇ FİKİR FİNAL RAPORU
Projenin Adı Proje Ortakları Finansal Destekçi Proje Süresi Raporlama Süresi YÖNETİCİ ÖZETİ
Genç Fikir Projesi, 2012 yılının Kasım ayında MasterCard ve Toplum Gönüllüleri Vakfı ortaklığında başlayan bir sosyal girişimcilik projesidir. Pilot döneminde sadece İstanbul’da gerçekleştirildi. Kariyer gelişimlerinin odağına toplumsal değişimi alan, toplumsal sorunlara (sosyal girişimcilik odaklı) yenilikçi ve sürdürülebilir fikirler geliştiren gençlere, girişimcilik fırsatları sunmak amacıyla başlayan projede 4 gençlik grubunun proje fikri desteklendi. Proje başvuru çağrısı Kasım ayının sonunda açılmış ve toplamda 25 gençlik grubu çağrıya başvuru yaptı. Yapılan ön değerlendirme sonucunda 11 proje fikri jüri değerlendirmesine kalmaya hak kazandı. Özel sektörden ve üniversitelerden sosyal girişimcilik konusunda deneyimli jüri tarafından 4 proje fikri seçildi. İstanbul Genç Adımlar Deneği, Haydi Yapalım Türkiye Girişimi, İstanbul Toplum Gönüllüleri Ekibi ve Mimar Sinan, Maltepe ve Bahçeşehir Üniversitesi TOG Örgütlenmeleri’nin oluşturduğu karma ekip Genç Fikir Projesi tarafından desteklenmeye hak kazandı. Genç Fikir Projesi’nden hibe ve eğitim desteği almaya hak kazanan ekipler, proje fikirleri ve temaları şöyledir: Proje Ekibinin Adı Projenin İsmi Projenin Teması İstanbul Genç Adımlar Derneği Haydi Yapalım Türkiye Girişimi İstanbul TOG Ekibi Mimar Sinan, Maltepe ve Bahçeşehir Üniversitesi TOG Örgütlenmeleri Burada Sorun Var Katı Atık Haritalandırılması İnsan Hakları Çalışma Grubu Hep Birlikte Gençlik ve Sosyal Girişimcilik Katı Atık ve Geri Dönüşüm İnsan Hakları Gençlik ve Kariyer

Genç Fikir MasterCard & Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) MasterCard 15.11.2012 – 15.05.2013 15.11.2012 – 15.05.2013

3

Proje süresince toplamda 686 kişilik hizmet üretilmiştir. Ayrıca 7720 saat gönüllü çalışma yapıldı. Projenin etkileri de izleme&değerlendirme bölümünde yer almaktadır. Proje eğitimi, proje uygulama süreci ve proje sonlarında ekiplerle değerlendirmeler yapılmıştır. Yapılan değerlendirmelerde proje gönüllüleri projenin kendilerinde yarattığı pozitif etkiyi açıkça vurgulamaktadır. Değerlendirmeler sonucu proje gönüllüleri tarafından sunulan önerilerde projenin süresi, takvimi ve ekiplere verilecek destekler konuları vurgulanmıştır. Öneriler, izleme&değerlendirme bölümünün en sonunda yer almaktadır. Öneriler projenin ileri yıllardaki uygulamalarına veri sağlayacaktır. Genç Fikir Projesi’nin gençler üzerinde yarattığı etkinin önemli olduğunu ve bundan sonraki yıllarda projenin geliştirilerek devam etmesinin daha çok gencin kişisel gelişimine ve daha çok proje fikrinin hayata geçirilmesine olanak sağlayacaktır.

4

PROJE ÖZETİ
Projenin amacı; Kariyer gelişimlerinin odağına toplumsal değişimi alan, toplumsal sorunlara (sosyal girişimcilik odaklı) yenilikçi ve sürdürülebilir fikirler geliştiren gençlere, girişimcilik fırsatları sunmak. Projenin hedefleri;  3-4 gönüllü gençten oluşan 4 gençlik grubunun oluşturmak ve çeşitli eğitimler ile ekipleri/grupları desteklemek ve kapasitelerini oluşturmak;  Toplumsal kalkınmaya katkı sağlayabilecek ve sosyal girişimcilik temalı bir proje fikri olan gençlerin projelerinin hibe programından faydalanmasını ve program kapsamında 4 proje fikrinin hayata geçmesini sağlamak. Projenin hedef kitlesi;  17- 29 yaş aralığındaki gençler;  Uygulama projeleri faydalanıcıları, yerel halk;  MasterCard çalışanları; ve genel kamuoyudur. Projeden Beklenen Çıktılar  Türkiye genelinde sürdürebilir Gençlik Programı yaratılması;  4 gençlik grubunun proje fikirlerini hayat geçirebilme alanı yaratılarak, 4 adet somut projenin Türkiye genelinde uygulanması;  4 gençlik grubunun toplamda yaklaşık 16 gencin Gençlik Programı kapsamında doğrudan yararlanması;  Sosyal medya aracılığı ile projelerin uygulanma süreçlerinin sosyal medya aracılığı ile yaygınlaştırılması ve kamuoyunda görünürlülüğün sağlanması;  Ulusal ve yerel medyada projenin haberlerinin yapılması; beklenmektedir. Projenin Hazırlık Süreci Projenin başlaması ile birlikte, projenin bütün süreçleri için hazırlıklar başladı. İlk olarak projenin başlayacağının duyurulması ve başvuru süreci ile ilgili çalışmalar yapıldı. Bu süreç için yapılan çalışmalar şöyle sıralanabilir:       Projenin hayran sayfası açıldı. Hayran sayfası gençlerin en çok kullandığı sosyal medya kanalı olan Facebook üzerinden açıldı. Afiş tasarımı yapılarak, çoğaltıldı. Afişler gençlerin en çok gittiği mekanlara ulaştırıldı. Çağrı metni hazırlandı. Çağrı videosu hazırlandı. (http://www.youtube.com/watch?v=xJHYFE1kOqo) Başvurular için başvuru formu ve sıkça sorulan sorular dökümanları hazırlandı.

5

Projenin çağrı videosu ve başvuru ile ilgili dokümanları projenin hayran sayfası ile birlikte, Toplum Gönüllüleri Vakfı ve MasterCard Türkiye’nin hayran sayfalarında da paylaşıldı. Ayrıca Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın internet sitesi ile birlikte, gençlik alanı ile ilgili duyuruları yapan oluşumların internet sitelerinde ve mail gruplarında da paylaşıldı. İlk olarak 22 – 30 Kasım 2012 tarihleri arasında açık olan başvuru süresi, sonrasında 5 Aralık 2012’ye kadar uzatıldı.

TOG 21. Gençlik Konseyi – Genç Fikir Standı Şubat ayında Diyarbakır’da gerçekleştirilen 21. Gençlik Konseyi’ne Genç Fikir Projesi kapsamında desteklenen ekiplerden temsilciler katıldılar. Konseyin 3. gününde gerçekleştirilen “Pazar Yeri” etkinliğinde Genç Fikir ekipleri Türkiye’nin birçok ilinden gelen 350 Toplum Gönüllüsü genç ile projelerini ve planlarını paylaştılar.

6

DEĞERLENDİRME SÜRECİ
Projeye toplamda 25 başvuru geldi. Başvuruların tamamı proje koordinatörüne mail yolu ile ulaştırıldı. Gelen başvuruların tamamına, değerlendirme süreci ile ilgili ön bilgilendirme yapıldı. Ön Değerlendirme Ön değerlendirme proje koordinasyon ekibi tarafından gerçekleştirildi. Gelen başvurulardan 6 tanesi başvuru şartlarına uygun olmadığı için (İstanbul dışından başvuru yapma, başvuru süresi bitiminde başvurusunu geri çekme, bireysel başvuru vb.) ön elemede doğrudan elendiler. Kalan 19 başvuru formu önceden belirlenmiş kriterler göz önünde bulundurularak değerlendirildi. Ön Değerlendirme Proje Koordinatörü ve Projeler Departmanı Yöneticisi tarafından gerçekleştirildi. 50 puan üzerinden yapılan değerlendirmeler sonucunda en yüksek puanı alan 11 proje jüri değerlendirmesine kalmaya hak kazandı. Başvuru şartlarını taşımayan ve ön değerlendirmeyi geçemeyen bütün başvuru sahiplerine detaylı bilgilendirme mailleri gönderildi. Gelen sorular cevaplandı. Jüri Değerlendirmesi Proje kapsamında desteklenecek projelerin seçim süreçlerinin şeffaf ve hesap verilebilir olması isteğinden kaynaklı, son değerlendirmeler jüri üyeleri tarafından gerçekleştirildi. Jüri Üyeleri, proje koordinasyon ekibi ve MasterCard Türkiye ile ortaklaşa belirlendi. Jüri üyeleri belirlenirken hem özel sektörden hem de gençlik alanından “gençlik”, “girişimcilik”, “sosyal sorumluluk” ve “sosyal girişimcilik” alanlarıyla ilgili kişilerin belirlenmesine özen gösterildi. Jüri üyeleri tarafından 11 Aralık günü MasterCard Türkiye ofisinde gerçekleştirilen değerlendirmede projede yer alacak ekipler belirlendi. Değerlendirmeden önce proje koordinatörü tarafından projenin süreçleri ve başvurular hakkında genel bir bilgilendirme yapıldı. Jüri’de yer alan kişiler şöyle: Zeynep Meydanoğlu – Ashoka Türkiye Kenan Dursun – Bilgi Üniversitesi Özlem Ezgin – Bilgi Üniversitesi Ebru Kara – İş Bankası Yasemin Salih – Sabah Gazetesi 7

Proje Eğitimi Ekibi Hamit Levent Evci, Proje Koordinatörü Ayşe Serra Cankur, Eğitmen Özge Sönmez, Eğitmen Semih Çelik, Eğitmen Tara Hopkins, Uzman Eğitim Hazırlık Süreci Proje eğitiminin gerçekleştirilmesi için projenin destekleyeceği gençlik gruplarının ihtiyaçları ile alakalı bir durum analizi gerçekleştirildi. Durum analizi yapılırken iki nokta üzerinde duruldu: 1) Proje sürecinde gençlerin ne tür ihtiyaçları olacak? 2) Proje sürecinde proje fikirlerini nasıl olgunlaştırılabilir? Durum analizi yapıldıktan sonra, ihtiyaçlara cevap verebilecek bir eğitmen kadrosu oluşturuldu. Proje eğitimi ekibinde proje koordinatörü ile birlikte 3 eğitmen ve bir uzman yer aldı. Eğitmenler Aralık ayı başında ilk toplantısını yaptı. Proje koordinasyon ekibi ekipler hakkında bilgi verdi. Proje eğitiminin, proje süreçlerindeki yeri ile ilgili fikirlerini paylaştı. Eğitmen ekibi de, ilk toplantıda eğitim programının hedeflerini, akışını ve içeriğinin taslağını oluşturdular. Eğitmen ekibi 12 Aralık 2012 tarihinde tekrar bir araya gelerek, proje eğitimine katılacak ekipler, temaları ve olası ihtiyaçları üzerine konuştu. Ayrıca program şekillendirildi. Uzman ile görüşmeleri yapılarak, talep edilen destekler ve beklentiler ile ilgili konuşuldu. Eğitim programı netleştikten sonra da, uzman ile detaylı olarak program üzerinden konuşuldu.

8

Eğitim Programı Proje eğitimine Genç Fikir Projesi tarafından desteklenen 4 ekipten 10’u kadın 6’sı erkek olmak üzere 16 genç katılım gösterdi. 18 – 23 Aralık 2012 tarihleri arasında Şile Değirmen Otel’de yapılan eğitimde gençlerin proje süreçleri için güçlendirilmeleri hedeflendi.
Salı 18 Aralık Çarşamba 19 Aralık Beklentiler Program Sunumu Ara Perşembe 20 Aralık Cuma 21 Aralık Proje Döngüsü 1 (Sorun Ağacı ve Proje Amaç-Hedef) Ara Proje Döngüsü 2 (İlgi Sahipleri Analizi ve Hedeflerin Seçilmesi Yemek Proje Döngüsü 3 (Etkinlikler-İş Takvimi ve Planlaması) Ara Proje Döngüsü 4 (Bütçe, İzlemeDeğerlendirme, Raporlama) Yemek STK Araştırma Taslak Proje Metni Hazırlama Taslak Bütçe Çalışması Cumartesi 22 Aralık Pazar 23 Aralık

Gelişler

Sosyal Girişimcilik

Grup Çalışması

Teknik Bilgilendirme

Ara

Ara

Ara

Ara

Gelişler

ST - STK

Sosyal Girişimcilik

Grup Çalışması

Değerlendirme ve Kapanış

Yemek

Yemek

Yemek

Yemek

Yemek

Gelişler

Gönüllülük

Sosyal Girişimcilik

Sunumlar

Geri Dönüşler

Ara

Ara

Ara

Ara

Ara

Gelişler

İlkeler

Sosyal Girişimcilik

Sunumlar

Geri Dönüşler

Yemek Hoşgeldiniz! Teknik Bilgilendirme Tanışma Grup Oluşumu

Yemek

Yemek

Yemek

Yemek

Veda Eğlencesi

Eğitimin ilk gününün programı katılımcıların birbirleriyle tanışıp, grup dinamiği aktiviteler yaptıkları; olumlu eğitim ortamının sağlanması için hazırlanan aktivitelerden oluştu.

Eğitimin ikinci günü, katılımcılar sivil toplum, sivil toplum kuruluşları, gönüllülük ve Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın ilkeleri konularını konuştukları ve tartıştıkları oturumlardan oluştu. 9

Eğitimin üçüncü günü, uzman Tara Hopkins ile katılımcılar “sosyal girişimcilik” kavramlarını konuşma fırsatı buldular. “Sosyal girişimcilik nedir?”, “Sosyal girişimci kimdir?”, “Sosyal sorumluluk ile sosyal girişimcilik arasındaki benzerlikler ve farklılıklar nelerdir?” konuları “Türkiye’den ve Dünya’dan sosyal girişimcilik örnekleri” ile desteklenmiştir. Ayrıca ekipler proje fikirlerini de inceleyip, uzman Tara Hopkins ile fikirleri üzerinden tartışma ve paylaşma imkanı buldular.

Eğitimin dördüncü ve beşinci günü, proje ekiplerinin proje döngüsü ile ilgili bilgilenme ve deneyimle şansı buldukları günler olarak gerçekleşti. Katılımcılar adım adım proje döngüsünü öğrenip, kendi fikirlerini projelendirme imkanı buldular.

Eğitimin son günü ise, katılımcıların değerlendirme yaptıkları ve eğitimin sona erdiği gün oldu.

10

PROJE EKİPLERİ VE ÇALIŞMALARI
İstanbul Genç Adımlar Derneği (Burada Sorun Var Projesi) Amacı Gençlerin sosyal sorumluluk alanında bilgilerinin arttırılması ve başta gençler olmak üzere İstanbul’da yaşayan insanların çevrelerinde gördükleri sorunları paylaşabilecekleri bir alan yaratmaktır. Hedefleri  Gençlerin sosyal sorumluluk ve proje döngüsü konularında güçlendirilmesi,  Gençlerin örgütlü bir şekilde harekete geçmelerinin sağlanması,  Başta gençler olmak üzere İstanbul’da yaşayan insanların çevrelerinde gözlemledikleri sorunları paylaşabilecekleri bir alan yaratılması,  Paylaşılan sorunların ilgili sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları ile paylaşılmasıdır. Hedef Kitlesi - Faaliyetlere doğrudan katılacak 30 genç, - Tanıtım toplantılarına katılan gençler, - www.buradasorunvar.org sitesinde sorun paylaşan kullanıcılar, - Sonuç raporunun ulaştırılacağı sivil toplum kuruluşları ve kamu kuruluşları, ve siteye ulaşabilen İstanbul halkıdır. Proje Etkinlikleri Üniversite Tanıtım Toplantıları: Üniversitelerde Genç Fikir ve Burada Sorun Var Projesi’nin tanıtımını yaparak proje başvuru süreçleri hakkında katılımcıları bilgilendirilmesi planlandı. Üniversite tanıtım toplantıları Şubat ayı içersinde Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. Toplantılara 120 genç katıldı. Web Sitesinin Hazırlanması: www.buradasorunvar.org sitesinin hazırlanması, hem proje ile ilgili bilgilendirmelerin yapılması hem de planlanan sorun havuzunun da site içerisinde yer alması planlandı. Eğitimlere başvurular da yine bu site üzerinden alındı. www.buradasorunvar.org web sitesi Mart ayının başında faaliyet geçirildi. Sosyal Girişimcilik ve Proje Hazırlama Eğitimlerinin başvurularının paylaşıldığı, proje ile ilgili güncellemelerin yapıldığı web sitesi Mart ayı sonlarına doğru eklenen sorun havuzu sayfası ile yayına devam etti. 11

Sosyal Girişimcilik Atölyesi Ve Proje Hazırlama Eğitimleri: Projede yer almak isteyen gençlerin başvuru yaparak programa katılmalarını kapsadı. Gençleri sosyal girişimcilik, sosyal sorumluluk ve proje hazırlama konularında güçlendirilmesi planlandı. 60 gencin başvurduğu atölye ve eğitim çalışmaları 21 genç ile 4 tam gün olarak gerçekleştirilmiştir. “Sosyal Girişimcilik Atölyesi”, 2 – 3 Mart tarihlerinde Kadıköy Hayata Destek Derneği’nin ofisinde, “Proje Hazırlama Eğitimi” ise 13 – 14 Nisan’da Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kampüsü’nde gerçekleştirilmiştir. Atölye ve eğitim çalışmalarından sonra katılımcılar kendi proje fikirlerini geliştirmek üzere çalışmalara başladılar. Sorun Havuzunun Oluşturulması: Başta eğitimlere katılan gençler olmak üzere siteye ulaşabilen herkesin, İstanbul’da gördükleri sorunları paylaşabilecekleri bir alan yaratılması planlandı. Bu alanda paylaşılan sorunlar rapor haline getirilerek ilgili sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları ile paylaşılacaktır. “SorunHavuzu” www.buradasorunvar.org web sitesinde açılmıştır. Çevre, çocuk, kadın, engelli, genç ve diğer başlıklarında sorun paylaşılabilen sayfa herkese açıktır. Bir ay içerisinde web sitesinde 50 sorun paylaşılmıştır. Ekip sorun havuzunu genişleterek, çıktıları ilgili sivil toplum ve kamu kuruluşları ile paylaşmayı planlamaktadır. Proje Materyallerinin Hazırlanması: Projenin tanıtımının gerçekleştirilmesi için broşür ve roll-up tasarlandı ve basımı gerçekleştirildi. Projenin Çıktıları  3 üniversite ve 1 merkezde 120 gencin katılımı ile projenin tanıtım toplantıları gerçekleştirildi.  21 gencin katılımı ile sosyal girişimcilik ve proje hazırlama eğitimleri yapıldı.  Yapılan eğitime katılan gençlik grubu proje fikirlerini olgunlaştırarak proje taslakları oluşturdu.  www.buradasorunvar.org adresinde İstanbul genelinden en az 50 farklı toplumsal sorun paylaşıldı.  Projenin haberleri 3 farklı web sitesinde çıktı.  Proje ekibi radyo yayınına katılarak, proje süreçlerini paylaştı.

12

Haydi Yapalım! Türkiye Girişimi (Katı Atık Haritalandırma Projesi) Amacı Katı atık problemine dikkat çekmek ve katı atık alanlarının tespit çalışmasını kolaylaştırmak için teknolojik uygulamalardan yararlanarak bir katı atık haritalama çalışması yapmaktır. Hedefleri  İstanbul’da katı atık haritalama yönteminin tanıtılması,  “Mapping Day” öncesinde seminer ve atölye çalışması düzenlenerek, çevre temizliği konusunda katılımcıların duyarlılıklarının arttırılması,  Yerel yönetimlerin katı atık yönetmeliğini uygulamada kullandığı yöntemlerin yeterliliğinin arttırılması,  Katı atık yığınlarının sürekli takip edilebilmesine imkan sağlanması,  Sorunlu bölgelerde kirliliğin azaltılması,  Katı atıkların geri dönüşümünün gerçekleştirilebilmesi,  Çevre temizliği için kullanılabilir verinin olmasıdır. Hedef Kitlesi  Teknolojiyi etkin kullanan ve çevreye karşı duyarlı İstanbullular  Yerel yönetimler  STK’lar (çevre gönüllüleri, öğrenci kulüpleri)  Türkiye’nin diğer illerindeki “Let’s Do It” ekipleridir. Proje Etkinlikleri Teknolojik Altyapının Hazırlanması:  Harita metodunun uygulanması için gerekli teknolojinin oluşturulması, yurtdışında kullanılan sistemin Türkçe’ye çevrilmesi planlandı. Farklı ülkelerde haritalama etkinliği için kullanılan uygulamanın Türkiye’de de kullanılabilmesi için çalışmalar yapıldı. IOS / Android tabanlı haritalama uygulaması Türkçe’ye çevrildi. Program ile ilgili düzenlemeler yapıldı. Akıllı telefonu olmayanlar ve bu işe destek vermek isteyenler ve projeyi tanıtma ve sürekli proje hakkında bilgilerin paylaşıla bileceği bir Web Sitesi (www.letsdoitturkiye.org) kuruldu. Böylece gönüllülerin çektikleri fotoğrafların bilgisayar kullanılarak oluşturulan web sitesi üzerinden haritaya ekleyebileceği ortam sağlandı.

13

STK Ziyaretleri: Konu ile ilgili sivil toplum kuruluşlarına ziyaretler ve işbirlikleri planlandı. Haritalama çalışması ve Dünya Temizlik Günü etkinliğini güçlendirmek adına bu konu ile ilgili STK ziyaretleri gerçekleştirildi. 5 sivil toplum kuruluşu, Dünya Temizlik Günü için ulusal ortak oldu. Gönüllü Oryantasyon Toplantısı: Projede yer alacak gönüllülerle bir araya gelecek ortantasyon toplantısı planlandı. Projede aktif olarak gönüllülük yapmak isteyen gönüllülerle projenin içeriğini, projenin adımlarını ve haritalama sisteminin nasıl kullanılacağını anlatıldığı 23 Şubat tarihinde gönüllü oryantasyon toplantısı gerçekleştirildi. 20 genç oryantasyon programına katıldı. Ortaklık Geliştirme Semineri: Yerel yönetimlere ve sivil toplum kuruluşlarına ziyaretler gerçekleştirmeden önce, bu konuda güçlendirici bir ortaklı geliştirme semineri gerçekleştirmek planlandı. 8 Mart tarihinde yerel yöntemler ve sivil toplum kuruluşlarıyla iletişim kurarke n nasıl iletişime kurulacağı, projenin etkili bir şekilde nasıl anlatılacağı ve yerel yönetimler ile sivil toplum kuruluşlarından taleplerin neler olabileceğinin anlatıldığı ortaklık geliştirme semineri düzenlendi. Programa 12 kişi katıldı. Yerel Yönetimlerle Görüşmeler: Katı atık haritalama sistemini tanıtmak ve sonrasındaki olası işbirlikleri için yerel yönetimler ile görüşmeler planlandı. Mart ayı boyunca Üsküdar, Beşiktaş, Sarıyer, Pendik, Beyoğlu, Bağcılar, Esenler ve Sultangazi belediyeleri ile katı atık haritalama sisteminin anlatıldığı ve proje detaylarının aktarıldığı toplantılar gerçekleştirildi. Toplantılar sonucunda ekip 11 Mayıs tarihinde gerçekleştirdiği “Ulusal Temizlik Günü” için Üsküdar Belediyesi’nden destek aldı. Seminer ve Atölye Çalışması: Katı atıklar, geri dönüşüm ve haritalama programı ile ilgili bir seminer ve atölye çalışması yapılması planlandı. Proje ekibi haritalama ve ulusal temizlik günü etkinliklerinden önce, etkinliklere katılacak gönüllüler için bir günlük atölye çalışmaları organize ettiler. 30 Mart tarihinde Üsküdar Belediyesi’nin mekan desteği sağladığı atölyede 10 katılımcı katı atıklar, geri dönüşüm ve haritalama nasıl yapılır konuları ile ilgili konuşma ve iş planı yapma şansı buldular.

14

Haritalama Etkinliği – Ön Hazırlık: Harita metodunun uygulanması için gerekli teknolojinin oluşturulması, yurtdışında kullanılan sistemin Türkçeye çevrilmesi planlandı. Farklı ülkelerde haritalama etkinliği için kullanılan uygulamanın Türkiye’de de kullanılabilmesi için çalışmalar yapıldı. IOS / Android tabanlı haritalama uygulaması Türkçeye çevrildi. Program ile ilgili düzenlemeler yapıldı. Akıllı telefonu olmayanlar, destekçiler ve projeyi tanıtmak için proje hakkında bilgilerin de sürekli paylaşıldığı bir web sitesi (www.letsdoitturkiye.org) kuruldu. Pilot Haritalama Etkinliği: Haritalama günü öncesinde ekibin teknikleri ve süreci uygulayacağı bir pilot çalışma planlandı. 6 Nisan tarihinde proje ekibi Belgrat Ormanı ve Kilyos Sahil’inde haritalama yapılacak alanların keşif çalışmasının yapıldı. Hem haritalama sisteminin test edildi, hem de projenin anlatıldığı bir viral video hazırlandı. Haritalama Günü: Anadolu ve Avrupa Yakaları’nda belirlenecek olan bölgelerde katı atık haritalama çalışması yapılması planlandı. 27 Nisan tarihinde Anadolu Yakası’nda Üsküdar ve Avrupa Yakası’nda Zeytinburnu’nda olmak üzere eş zamanlı olarak Haritalama Günü etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe 16 kişi katıldı. Ulusal Temizlik Günü: Proje ekibin, Haydi Yapalım! Türkiye Girişimi’nin gerçekleştireceği ulusal temizlik gününün desteklenmesi planlandı. Bu yıl Türkiye’nin ikinci defa dahil olduğu World Cleanup’13 kampanyasında Türkiye de toplan 16 şehir 20 farklı noktada (Adana, Adıyaman, Ankara, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Eskişehir, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Sakarya) toplam 7000 kişinin katılımıyla çevre temizliği etkinliği gerçekleştirildi. Sosyal Medya Kampanyaları: Nisan ayı boyunca projeyi tanıtmak ve yaygınlaştırmak için Facebook, Twitter ve Google üzerinden birçok tanıtım kampanyaları gerçekleştirildi. Proje Materyallerinin Hazırlanması: Projenin etkinlik günü kullanımı ve tanıtımı için sticker, tişört ve roll-pp tasarlandı ve basımı gerçekleştirildi.

15

İstanbul Toplum Gönüllüleri Ekibi (İnsan Hakları Çalışma Grubu Projesi) Amacı Gençlerin insan hakları konusunda konuşup tartışabilecekleri bir alan oluşturmaktır. Ayrıca farkındalık kazanan grubun, farklı gençlik ve çocuk gruplarında da farkındalık yaratacak etkinlikler gerçekleştirmeleridir. Hedefleri  İnsan hakları konusunda genç kitlenin bilgilendirilmesi,  Gençlerin insan hakları konusunda tartışabilecekleri alanlar yaratmak,  İnsan Hakları konusunda çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşlarına ziyaretler gerçekleştirmek,  Farklı gençlik ve çocuk gruplarında insan hakları konusunda farkındalık yaratmak,  İnsan Hakları konulu atölyeler ve film gösterimleri gerçekleştirmektir. Hedef Kitlesi  İstanbul’da insan hakları konusunda çalışmalar yapan gençler,  Çalışmanın yapılacağı liselerdeki gençler,  Çalışmaların yapılacağı ilköğretim okullarındaki çocuklar,  İnsan Hakları konusunda çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşlarıdır. Proje Etkinlikleri İnsan Hakları Çalışma Grubunun Oluşturulması: İnsan hakları ile ilgili çalışmalar yapmak isteyen gençlerin dahil olduğu “İnsan Hakları Çalışma Grubu”nun genişletilmesi planlandı. Genç Fikir Proje Eğitimi’ne katılan ekip üyeleri, proje eğitiminden sonra İstanbul’da insan hakları konusunda çalışmalar yapan gençler için sosyal medya kanalları üzerinden açık çağrı yaparak bir takım toplantılar düzenlediler. Toplantılarda hem Genç Fikir Projesi, hem de “İnsan Hakları Çalışma Grubu”nun süreci ile ilgili katılımcılara bilgi verildi. Düzenli Tematik Toplantılar: Proje sürecinde yapılacak etkinlikleri planlamak ve insan hakları konusunda konuşmalar yapmak için düzenli toplantılar planlandı. Proje ekibi üyeleri ve potansiyel üyeler her hafta bir defa olmak üzere toplantılar gerçekleştirdi. Toplantılarda toplamda 60 farklı kişi katılım gösterdi. Toplantılarda İnsan Hakları Çalışma Grubu’nun haftalık gündemleri konuşuldu ve görev paylaşımları yapıldı.

16

STK Ziyaretleri: İnsan hakları alanında çalışan farklı sivil toplum kuruluşlarını tanımak hem de alanları hakkında bilgi almak ve insan hakları konusunda bilinç kazanmak için ziyaretler planlandı. Ziyaretler kapsamında Mor Çatı, Helsinki Yurttaşlar Derneği, Uluslararası Af Örgütü, Sosyal Değişim Derneği, İnsan Hakları Derneği’ne gidildi. Ziyaret edilen sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden çalışmalar hakkında bilgi alındı. Merak edilen soruların sorulduğu ve insan hakları konusunda sohbet ortamı yaratılan STK ziyaretlerine 30 genç katıldı. Tematik Atölyeler ve Eğitimler: İnsan hakları konusunda gençleri bilgilendirmek ve tartışma ortamı yaratmak amacıyla bir takım atölye çalışmaları ve eğitimler planlandı. Demokrasi ve Haklarımız Eğitimi: Eğitim, Toplum Gönüllüleri Vakfı çatısı altında çalışmalar yapan İnsan Hakları Eğitmenleri tarafından gerçekleştirildi. Eğitime katılan gençler demokrasi, hak, insan hakları ve ayrımcılık gibi kavramlar ile ilgili güçlendirildi. Genç Fikir proje ekiplerinden “Hep Birlikte” ekibiyle birlikte gerçekleştirilen eğitime 20 genç katılım gösterdi. Toplumsal Cinsiyet Atölyesi: Atölye, Toplum Gönüllüleri Vakfı Eğitim Departmanı’ndan Müge Yamanyılmaz tarafından gerçekleştirildi. Atölyeye katılan gençler toplumsal cinsiyet ve cinsiyet rolleri ile ilgili bilgilendirildi. Atölyeye 7 genç katılım gösterdi. Sosyal Medya Atölyesi: Atölye, Dijital Medya Uzmanı Okan Sürel tarafından gerçekleştirildi. Atölyeye katılan gençler sosyal medya ve sosyal medyanın etkin bir şekilde kullanılması ile ilgili güçlendirildi. Proje ekibi ilerleyen zamanlarda sosyal medya üzerinden etkili çalışmalar yapma konusunda tartışma ortamı yakaladı. Atölyeye 15 genç katılım gösterdi. Eğitsel Oyun Atölyesi: Hak temelli eğitsel kutu oyunlarını öğrenmek amacıyla tek günlük bir atölye çalışması planlandı. Atölye çalışması Toplum Gönüllüleri Vakfı çatısı altında çalışmalar yapan İnsan Hakları Eğitmenleri tarafından Kadir Has Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. Toplum Gönüllüleri Vakfı tarafından tasarlanan “Barış Zamanı” ve “Rengarenk” isimli eğitsel kutu oyunları ve Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi tarafından tasarlanan “Neden Olmasın” isimli eğitsel kutu oyunları öğrenildi. Oyunlar ile ilgili kavramsal tartışmaların da yapıldığı atölye çalışmasına 15 genç katıldı

17

Eğitsel Kutu Oyunları Çalışması: 10 – 18 yaş arası gençlerin ve çocukların insan hakları ile ilgili farkındalık sağlamaları için hak temelli eğitsel kutu oyunları çalışması planlandı. Eğitsel oyun atölyesinde öğrenilen “Barış Zamanı”, “Rengarenk” ve “Neden Olmasın” oyunlarının kullanılması planlandı. Eğitsel kutu oyunları çalışması Çapa İlköğretim Okulu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi ve Mavi Kalem Derneği’nde gerçekleştirildi. Toplamda 30 genç ve 45 çocuk ile “birlikte yaşam”, “ayrımcılık”, “barış” ve “toplumsal cinsiyet” temalı kutu oyunları oynandı.

Film Gösterimleri: İnsan hakları ile ilgili tartışma alanı yaratabilmek için film gösterimleri planlandı. Proje ekibi tarafından İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde “İçimdeki Deniz” ve “Persepolis” isimli film gösterimleri gerçekleştirildi. Ayrıca Toplum Gönüllüleri Vakfı merkezinde gerçekleştirilen “Öteki Kasaba” isimli belgeselin gösterime katılan ekip, film ekibi ile bir sohbet gerçekleştirdi. Film gösterimlerine 25 genç katılım gösterdi. Projenin Çıktıları     İstanbul’da insan hakları konusunda çalışmalar yapan İnsan Hakları Çalışma Grubu oluştu, 30 gence farklı yöntem ve tekniklerle insan hakları konuşacakları alan yaratıldı, Hak temelli eğitsel kutu oyunlarını yaygınlaştıracak bir ekip oluştu, Hak temelli eğitsel kutu oyunları ile 45 çocuk ve 30 gençte insan hakları ile ilgili farkındalık yaratıldı.

18

Mimar Sinan, Maltepe ve Boğaziçi Üniversitesi TOG Örgütlenmeleri (Hep Birlikte (TOGether) Projesi) Amacı Proje katılımcılarının kişisel gelişimlerine katkıda bulunarak güçlendirilmeleri ve bu yolla doğru meslek seçimleri ve kariyer planlaması yapabilmeleridir. Hedefleri  Sağlıklı iletişim ve ekip çalışması bilinci kazandırmak,  Aktif yurttaşlık bilinci oluşturmak,  Meslekler hakkında fikir sahibi olmak ve mesleki bilinç oluşturmaktır. Hedef Kitlesi  Mimar Sinan, Maltepe ve Boğaziçi Üniversitelerinde okuyan gençler,  İstanbul’daki üniversitelerde bulunan kariyer kulüpleri,  İstanbul’da gönüllülük yapan gençlerdir. Proje Etkinlikleri Tanışma Kokteyli: Projeyi tanıtmak ve proje ekibini genişletmek için tanışma kokteyli planlandı. Projeyi tanıtmak ve projeye davet edilen katılımcılar için tanışmak için tanışma kokteyli yapıldı. Kokteyle 25 genç katıldı. Kişisel Gelişim Eğitimleri: Projeye katılan gençlerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla bir takım atölye çalışmaları ve eğitimler planlandı. TOG Anahtar Eğitimleri: Katılımcılarla sivil toplum, gönüllülük, ekip çalışması, proje yönetimi ve iletişim ile ilgili konuların konuşulduğu 2 gün süren anahtar eğitimleri yapıldı. 28 genç eğitimlere katıldı. Demokrasi ve Haklarımız Eğitimi: Eğitim, Toplum Gönüllüleri Vakfı çatısı altında çalışmalar yapan İnsan Hakları Eğitmenleri tarafından gerçekleştirildi. Eğitime katılan gençler demokrasi, hak, insan hakları ve ayrımcılık gibi kavramlar ile ilgili güçlendirildi. Genç Fikir proje ekiplerinden “Hep Birlikte” ekibiyle birlikte gerçekleştirilen eğitime 20 genç katılım gösterdi. Müzakere ve Arabuluculuk Eğitimi: Uyuşmazlık anında müzakere edebilmek ve arabulucu olabilmenin normlarının konuşulduğu eğitim bir tam günlük zaman diliminde yapıldı. 22 genç bu eğitimde yer aldı. Kriz ve Risk Yönetimi Atölyesi: Kriz anında yönetim ve risk anında çözüm süreçlerinin konuşulduğu 2 saatlik bir atölye gerçekleştirildi. 10 genç bu atölyeye katıldı. 19

“5 Çayı” Etkinlikleri: Alanında kariyer sahibi olan kişilerle gençleri bir araya getirecek, fikir alışverişi yapılarak samimi bir sohbet ortamı yaratacak “5 Çayı” etkinlikleri planlandı. “5 Çayı” etkinliklerine başarılı yazar Şebnem İşigüzel ve gençlere güveniyle tanınan İbrahim Betil konuklarımız oldu. Toplamda 90 genç 5 çaylarında yer aldı. Kapanış Kokteyli: Projenin çıktılarının paylaşıldığı ve değerlendirme yapılabilecek bir kapanış kokteyli planlandı. Proje sürecinin ve bundan sonrasının konuşulduğu bir gençlik kokteyli yapıldı. 50 genç kapanış kokteyline katıldı. Projenin Çıktıları  Proje ile toplamda 90 farklı gence ulaştı,  Gençleri mesleki ve kariyer yönünden güçlendirecek 5 farklı kişisel gelişim eğitimi gerçekleştirildi,  Alanında uzman 2 farklı kariyer sahibi ile “5 Çayı” etkinlikleri gençlerin mesleki açıdan daha özgüvenli olmalarına katkı sağladı,  Projeye katılan gençlerde “aktif yurttaşlık” bilinci oluşmasına katkı sağlandı,  Proje kapsamında yapılan etkinliklerle birbirini iyi tanıyan, bir proje gerçekleştirmek için yeterli yetiye sahip bir ekip oluşturuldu,  Farklı üniversitelerde farklı bölümlerde okuyan gençlerin de yer aldığı ekip, meslek hayatlarına katkı sağlayacak bir iletişim ağı kurdu.

20

SOSYAL MEDYA Proje kapsamında sosyal medya ile ilgili çalışmalar şu şekildedir: www.tog.org.tr adresinde Genç Fikir Projesi için bir alan açılmış ve alanda proje ile ilgili bilgilendirmeler yer almıştır. Facebook isimli sosyal paylaşım alanında “Genç Fikir” hayran sayfası açılmıştır. Hem proje ile ilgili hem de proje kapsamında desteklenen ekipler ile ilgili duyurular ve etkinlikler bu sayfa üzerinden paylaşılmıştır. Projenin her ay düzenli halde yayımlanan bir e-bülteni de bulunmaktadır. Hazırlanan e-bülten her ayın başında projenin hayran sayfasından yayımlanmaktadır. Proje kapsamında desteklenen ekiplerin de kendi iç iletişimlerini sağladıkları Facebook grupları mevcuttur. Proje koordinatörü tarafından gruplar takip edilmiş ve ekipler desteklenmiştir. Proje kapsamında desteklenen ekiplerden bazılarının yaptıkları çalışmalar ile ilgili web siteleri ve hayran sayfaları da mevcuttur. Bu kanallar aşağıda sıralanmıştır: www.buradasorunvar.org www.letsdoitturkiye.org www.facebook.com/buradasorunvar www.facebook.com/letsdoitturkiye

21

GENÇ FİKİR PROJESİ İzleme&Değerlendirme Raporu
RARORU HAZIRLAYAN HAMİT LEVENT EVCİ PROJE KOORDİNATÖRÜ

22

İzleme & Değerlendirme
Projenin izleme&değerlendirilmesi de proje koordinatörü tarafından gerçekleştirildi. İzleme&Değerlendirme bölümü proje eğitimi, proje uygulama süreci ve proje sonu olmak üzere üç farklı dönem üzerinden oluşmaktadır.

Proje Eğitimi
Proje eğitimindeki değerlendirme çalışmaları şunlardır: 1) Günlük Değerlendirme 2) Eğitim Sonu Sözlü Değerlendirme 3) Eğitim Sonu Yazılı Değerlendirme Günlük Değerlendirme: Eğitimin her gününün sonunda bir araya gelen günlük değerlendirme grupları eğitmenlerin kolaylaştırıcılığında günü değerlendirdiler. Eğitim süresince katılımcıların öğrendikleri ve gün ile ilgili paylaşmak istediklerinin konuşulduğu günlük değerlendirmelerde, gün içerisinde eksik kalan veya konuşulmaya ihtiyaç duyulan konularda tekrardan konuşuldu. Böylelikle katılımcıların eğitime dair ihtiyaçları da tespit edildi. Eğitim programına ihtiyaç durumunda eklemeler yapıldı. Eğitim Sonu Sözlü Değerlendirme: Eğitimin son günü oluşturulan açık alanda, sözlü değerlendirme yapıldı. Katılımcılar ve eğitmenler eğitimde yaşadıkları deneyimleri diğer katılımcı ve eğitmenlerle paylaştılar. Önemli noktalar izleme&değerlendirme bölümünün son kısmındaki öneriler bölümünde yer almıştır. Eğitim Sonu Yazılı Değerlendirme: Eğitimin son günü, önceden hazırlanan değerlendirme formu katılımcılar tarafından dolduruldu. Likert tipli sorular ve açık uçlu sorulardan oluşan değerlendirme formu final teknik raporunun son kısmındaki ekler bölümünde paylaşılmıştır. Aşağıda sözlü değerlendirmeden çıkan sonuçları bulabilirsiniz.

23

Proje Eğitimi
Proje eğitimi sonrasında yazılı değerlendirmede çıkan sonuçlar aşağıdaki gibidir. Yazılı değerlendirme formu ek olarak paylaşılmıştır.
5 4 3 2 1 0 3,93 3,93 4,40 4,27 3,27 4,40 4,73 4,73 4,47 4,27 4,40 4,47 4,47 4,47 4,40 4,53 4,73 3,93 4,67

Katılımcılar tarafından bütün oturumlar tatmin edici bulunmuştur. En düşük puanı alan “Sivil Toplum Kuruluşları” oturumu, hem günlük değerlendirme gruplarında hem de küçük grup çalışmaları esnasında tekrar tartışmaya açılmıştır. Konu kavramsal olarak desteklenmiş ve örneklerle pekiştirilmiştir.

24

5 4 3,13 3 2 1 0 Eğitim Öncesi Teknik Bilgi Ulaşım 3,13

4,80

4,66

4,46

Konaklama

Yemekler

Eğitimin Yapıldığı Salon

Katılımcılar lojistik ile ilgili çalışmaları tatmin edici bulmuştur. En düşük puanı alan “Eğitim Öncesi Bilgilendirme” proje takviminin sıkışıklığından kaynaklanmaktadır. Katılımcılarla yapılan görüşmelerde, eğitim öncesi bilgilendirmenin eksik değil, geç yapıldığı ile ilgili bir geri dönüt alınmıştır. Gerekli değerlendirmeler yapılmıştır. Yine en düşük puanı alan “Ulaşım” başlığı ile ilgili olarak da eğitimin farklı bir otelde yapılmasından kaynaklanmıştır. Çalışılan servis firmasının otelin güzergahını bulmak ile ilgili yaşadığı sıkıntıdan bahsedilmektedir. Yaşanılan sıkıntı ile ilgili çalışılan servis firması ile değerlendirmeler yapılmış ve katılımcılar bilgilendirilmiştir.

Açık uçlu sorulara katılımcıların verdikleri cevaplar şöyledir:
Oturumlara dair paylaşmak istediğiniz başka bir yorumunuz var mı? Varsa buraya yazabilirsiniz.      Her şey çok güzeldi. Teşekkür ederim. Çoğu oturumda programların yoğunluğundan ötürü uyuklamalar başlamıştı. Ama bunu sonradan fark edip, canlandırıcı aktiviteler ile müdahale ettiniz. Bu ayrıntı için teşekkürler. İlkeler konusunda videolar harika seçilmesine rağmen, havada kalan kelimeler vardı. “Farklılıklara saygı” gibi. Bence daha fazla aksiyon katılabilir… Canlandırıcılar vs. Günlük değerlendirme toplantılarında her şeyi konuştuk zaten. Çok keyif aldığım bir eğitim kampı oldu. Emeği geçen herkese teşekkürler, kucak dolusu sevgiler 

Teknik olanaklarla ilgili eklemek istediğiniz yorumunuz varsa buraya yazabilirsiniz.   Toplantı salonunda pencere olmaması ve bu yüzden oksijenin direkt odaya girmemesi uykumuzu getiriyordu. Havalandırması olsa daha iyi olabilirdi. Yeterli ve etkileyiciydi, teşekkürler. 25

 

Gayet keyifli bir çalışma ortamı hazırlanmış. Otel, ekipmanlar, ekip süperdi. Teşekkürler. Ulaşım konusunda yeri bilen şoför olmalı.

Eğitimin “akış”ını ve genel yapısını nasıl buldunuz?                  Verimli ve akıcı Eğitim baştan-sona çok bilgilendiriciydi. Burada öğrendiklerimiz hem bize hem de projelerimize çok katkı sağlayacak. Canlandırıcılar daha fazla olabilirdi. Eğlenerek ve yaşayarak öğrendiğimiz bir eğitimdi. Eğitim sıkıştırılmış ve yoğun bir programdı. Bu nedenle oturumdaki katılım oranları (söz alma) çok azdı. Çoğunlukla belirli kişiler konuştu denilebilir. Eğitimin akışı planlı ve düzenliydi. Ama bazı yerlerde katılımcı ekip bu emeğe gerekli cevabı veremedi. Eğitimin non-formal yapıda olması gayet güzeldi. Kendimi bu kadar rahat hissedebileceğimi düşünmemiştim. Katılımcı odaklı eğitim çalışmalarını yararlı buldum. Eğitimlerin bütünsellik içinde olması ve birbirini tamamlayıcılık taşımasını beğendim. Başarılı ve öğreticiydi. Zaman kaybetmediğimi düşünüyorum, bu yüzden mutluyum. Bence gayet iyi hazırlanmıştı. Zaman zaman zorlansak da çok iyi bir iş başarıldığına inanıyorum. Gayet başarılıydı ve sorunsuz geçti. Eğlenceli ve öğretici olması, sanırım bilgilerin bende kalıcı olmasını sağlayacak. Çok iyi olmuş, çok da güzel olmuş. Proje döngüsü hakkında her şeyi öğrendim. Kafamda soru işareti kalmadı. Akış son gün değerlendirmesi olarak “başarılı” diye ifade edilebilir. Akış içinde aksaklık olarak düşündüğüm şeyleri günlük değerlendirme grubunda paylaştım, sonrasında söylediklerim ile ilgili değişmeler gördüm. Oturumların birbiri ile ilgili olması ve bir puzzle parçaları şeklinde ilerlemesi güzeldi.

Lütfen eğitmenler hakkında görüşlerinizi yazınız.    Hepsi birbirinden güzel ve iyi insanlar. Eğitmenler konularına hakimdiler ve katılımcılara yaklaşımları iyiydi. Tüm eğitmenlerin aynı tarzda olmaması bizim için avantajdı. Kimisiyle yerimizde duramayacak aktiviteler yaparken, kimisiyle sakin oturumlar gerçekleştiriyorduk. Eğitmenlerimizin bilgi düzeyi de bana göre çok iyiydi. Eğitmenler gerçekten süperlerdi. Hepsi bilgili ve eğlenceliydiler.

 

26

   

  

  

Kadın eğitmenin donanımından çok etkilendim. Güçlü duruşu her kadında olması gereken özelliklerden biri. Yenilikçi, enerjik yapıları sayesinde çok güzel bir eğitim geçirdik. Çok anlayışlı ve saygılılar. Eğitmenler farklı görüş ve alternatiflere gayet saygılıydılar. Katılmasalar bile “bu x yanlış” deyip üzerine çizmek yerine, “evet olabilir” üzerinden gitmeleri çok güzeldi. Bütün eğitmenleri samimi ve bilgili gördüm. Ama memnun olmayanları duyunca da şaşırdığımı söylemek istedim. Genel görüş olumlu. İlk başlarda eğitmenlerle ilgili kötü bir fikre sahiptim. Yetersiz geliyordu bana. Sonraki günlerde fikrim tamamen değişti. Bence mevzuya gayet hakimler. Eğitim ilerledikçe bunu daha iyi anladım. Eğitmenlerin enerjileri, aktarma istekleri ve aktarımları etkiliydi. Yöntemlerin hitap etmediği ve kavramsal kısmın bana yetmediği noktaları da boş zamanlarda doldurmaya çalıştılar. Pozitif, ilgili ve profesyonellerdi. Bazıları geri bildirimlere kapalıydı zaman zaman.

Bu eğitimden sonrası için akranlarınızdan ve TOG Ofis’ten beklentileriniz var mı? İhtiyaç ve önerilerini buraya yazabilirsiniz.             Akranlarımdan projeye emek vermelerini ve en az bizim kadar değer vermelerini bekliyorum. Ofisten de toplantı yeri konusunda bir beklentim var. Yapacağımız etkinliklerde ofisin bize yol göstermeye devam etsin. Toplantılar için ofis kullanımından başka beklentimiz yok sanırım. Eğitmen ve toplantı salonu ihtiyacımız olabilir. Bu süreçte yanımızda olup, bize destek olmaları. Evet. Tetikleyici rol oynamaları ve denetim mekanizması olmaları. Ekibimden önümüzdeki 4 aylık süreçte birlikte bir ekip olabilmeyi bekliyorum. Proje süresince yanımızda olmalarını istiyorum. Eğitim sonrası ilişkiler bitmeyecektir. Devam eden süreçte karşılıklı beklentilerimiz olursa iletişime geçilir. Süreçte yardım bekliyorum. Proje süreçlerinde işbirliği ve iletişimin devam ettirilmesi.

27

Eğitim alan grubun tamamının ve kendinizin eğitime katkısını değerlendirir misin? Grubun Katkısı:  Biz demeyi öğrendik  Güldürdüler  Öğrettiler  Sevdirdiler  Farklı fikirler katkı sağladılar ki bu farklı yaklaşımların ve farklı fikirlerin eğitime çok katkısını olduğunu düşünüyorum.  Farklı düşünceler/bilgiler/tecrübeler eğitimin verimini arttırdı.  Grubun katkısı çok iyiydi. Bir fikri alıp, tamamen somut bir projeye dönüştürüyorduk.  Grup çok renkliydi ama bu renkliliklerin çok verimli kullanılmadığını düşünüyorum.  Birbirimizin eksiklerini tamamladık. Başarılıydık.  Tam grup olarak hep birlikte öğrendik, geliştik ve geliştirdik.  Çok geç yatmaları için sabah oturumlarına ölü gelmelerine neden oldu.  Projeye farklı bakış açıları  İşbirliği  Yeni bilgiler sundular ortama.  Eğitime enerji kattık. Eğitimin verimli geçmesinde katkımızın olduğunu düşünüyorum.  Bazen yok gibi hissettim ama genel olarak baktığımda fikirlerimi paylaşmadığımda da katkı sağlamış olabilirim.  Bilgi paylaşımı ve geri bildirime açık olmak. Sizin Katkınız:  Eğlendirdiğime ve olabildiğince bilgi paylaştığıma inanıyorum.  Spesifik bir katkım olduğunu düşünmüyorum. Herkes kadar katkı sağlamaya çalıştım.  Her şeyde söz almaya çalışarak, oradan oraya zıplayarak eğitimdeki enerjinin sürekliliğini sağlamaya yardımcı olanlardandım.  İnişli-çıkışlı da olsa birçok fikirde katkım olduğunu düşünüyorum.  Benim çok bir katkım olmadı. Genelde dinlemeyi ve izlemeyi tercih ettim.  Grupla uyumlu hareket ettim. Bu benim için bir ilkti.  Az da olsa canlandırmaya çalıştım. Oturumlarda dengede olmayı tercih ettim.  Alternatif sorgulama yöntemleri  Konulara yabancı olduğum için çok katkım olmadı. Daha çok bir öğrenme süreci oldu benim için.  Bildiklerimi aktarmaya çalıştım. İnsanları güldürdüm.  Herkesle iyi iletişim ve tecrübe paylaşımında bulundum. 28

İleride torunlarınıza bu eğitimle ilgili ne anlatırsınız?    Bu eğitimle ilgili çok şey anlatırım. Çok fazla güldüm ve anılarla dönüyorum çünkü. Bu eğitimin benim için ne kadar yararlı olduğunu da anlatırım. “Her şeyi bilen adam” diye biri vardı, bana rakip olmaya çalışıyordu. Bilmiyorum ya. Buradaki dostlukları anlatırdım. Proje döngüsünün çok önemli olduğunu ve hayata geçirmek için o kadar da kompleks düşünmenin gerekli olmadığını, basit düşüncelerin net bir ifade ile anlatılmasının yeterli olduğunu öğrendik. Türkiye’de sivil toplumda kadınların da söz sahibi olduğu STK’lardan biriydi TOG. Genel olarak anıları unutamadığım için eğitimin her şeyini anlatabilirim. “Her Şeyi Bilen İnsan” metaforunu anlatırım… İnsanları fazla umursama, üzülen sen olursun. Doğru bildiğin varsa sonuna kadar mücadele et! Uygulamaları ve canlandırıcıları anlatacağım. Toplum için sürekli düşünen ve bir şeyler yapmaya çalışan insanların olduğunu anlatacağım. İyi ki gelmişim. Bilinçlenmemi sağladığından söz edeceğim. Çok eğlenip, çok öğrenmiştik. Hayatın bir noktasından tutun siz de. Kendine bile yararı olmayan kişilerden olmayın. Yaşadıklarımı, güzel anıları… Kısacası aklıma gelen her şeyi. Hayatta herkesin en az 3 defa yaşaması gereken bir tecrübe.

         

“Formda yazacak yer bulamadım, ama söylemezsem çatlarım” dediğiniz bir şey varsa, bunu bu bölüme yazabilirsiniz.    Genç Fikir Projesi hep olsun, olmalı. Hepinize çok minnettarız. TEŞEKKÜRLER Emeği geçen herkese, her şey için teşekkürler.

Proje Uygulamaları
Proje ekiplerinin, proje uygulama süreçleri de proje koordinatörü tarafından takip edildi. Proje koordinatörü ekiplerin toplantılarını ve etkinliklerine belli aralıklarla katılım göstererek, ekipleri çalışmaları konusunda destekledi. Proje koordinatörü ve ekipler Nisan ayı içerisinde bir araya gelerek proje süreçleri ile ilgili ara değerlendirme toplantıları gerçekleştirdiler. Toplantılarda;  Proje ekiplerinin genel durumu,  Projelerdeki ekip çalışması ve iletişim, 29

 

Projelerdeki faaliyetler, Projelerdeki devamlılık konularında fikir alışverişi gerçekleştirdiler

Proje süreçleri ile ilgili geribildirimler proje koordinatörü tarafından not alındı. Toplantılardan sonra proje koordinatörü tarafından gerekli çalışmalar gerçekleştirildi. Önemli noktalar izleme&değerlendirme bölümünde yer almıştır. bölümünün son kısmındaki öneriler

Proje Sonu Değerlendirme
Proje ekiplerinin, proje uygulama süreçleri sona erdikten değerlendirmeleri proje koordinatörü tarafından gerçekleştirilmiştir. sonra proje

Proje ekiplerinde aktif gönüllülük yapan kişiler tarafından doldurulan online değerlendirme formu doldurulmuştur. Ayrıca ekipler, önceden belirlenen bir formatta proje raporları doldurmuşlardır. Ekiplerle paylaşılan online form örneğini ekler bölümünde görebilirsiniz. Proje sonunda ekiplerde gönüllülük yapan kişilerin proje ile ilgili değerlendirmeleri aşağıda bulabilirsiniz: Değerlendirme formunda likert tipi iki soru sorulmuştur. 1) Sence projeniz amacına ne kadar ulaştı?

Sence projeniz amacına ne kadar ulaştı? (5 Tamemen Ulaştı -1 Hiç Ulaşmadı)

1 2 3 4 5

Değerlendirme formu dolduran proje gönüllülerinin tamamı 3 ve üzerinde puan vererek, projelerinin büyük ölçüde amaçlarına ulaştıklarını belirtmişlerdir.

30

2) Proje süresince yaşadığın deneyimi değerlendirir misin?
Proje süresince yaşadığın deneyimi değerlendirir misin? (5 çok verimli - 1 çok verimsiz)

1 2 3 4 5

Katılımcılardan büyük çoğunluğu yaşadıkları deneyimler için 3 ve üzerinde puan vererek, tatmin edici bulmuşlardır. Değerlendirmeye katılanların %5’lik kısmı derslerden ve katıldıkları diğer çalışmalardan dolayı, Genç Fikir projesine çok fazla katkı sağlayamadıklarını paylaşmışlardır.

Değerlendirme formunda açık uçlu 6 soru sorulmuştur.
Açık uçlu sorulara verilen cevaplar şöyledir: Ekibinle ilgili paylaşmak istediğin bir şey var mı? (Birlikte Çalışma, iletişim, Dahiliyet vs. )     Küçük bir şeyler yapmaya çalışan ama çok fazla insani arasına dahil edemeyen insan haklarını insanların gündemine istediğimiz düzeyde koyamayan bir ekiptik. Ekibimle çalışmaktan çok keyif aldım. Birlikte çalıştığım en eğlenceli ekiplerden biriydi. Her en yaptıysak ekip olarak gerçekleştirdik. Ne birileri dışarıda kaldı en de birileri çok baskın oldu. Tüm gönüllü işlerde olduğu gibi bizde de ekipte kişisel hayattaki (okul, iş, vb.) değişiklikler ekip üyelerinin projeye aidiyetlerini ve katılımlarını etkiledi. Aslında ekip birbirini önceden de tanıyordu ancak aynı okulda, işte vs. olmadıklarından yüz yüze görüşmekle, bu toplantıları organize etmekle ilgili sorunlar yaşandı. Çok senkronize çalıştık, yardımlaşarak çalıştık, iletişimimiz çok iyiydi, herkes elinden geldiğince dahil olmaya çalıştı. Aramızdaki uyum yerine göre çok iyiydi yerine göre zordu. Ama beraberliğimiz birlikte çalışmalarımız harika idi.

 

31

Proje hayatında bir şey değiştirdi mi?     Bu projenin içinde yer almak benim için apayrı bir deneyimdi. Hayatımı planlamamla ilgili yol izlememde katkısı oldu. Çok fazla şey değiştirdi. Çok fazla insanla tanıştım. Hayatımın her noktasında kullanacağım çok farklı tecrübeler edindim. Gelecekle ilgili hayatımı kolaylaştıracak eğitimler aldım ve başarılı hayat hikayeleri dinledim. Projeye TOG'a henüz girdiğim bir dönemde katıldım ve bu benim ilk projemdi zaten. TOG'a alışma sürecimde böyle bir projede olduğum için büyük bir mutluluk duyuyorum. Hayatımda elbette çok şey değiştirdi. En başta beni değiştirdi zaten. Yapmak istediğim şeyi sürekli arayan bir insanken ne istediğimi fark etmemi sağladı. Aslında farkında olmadan bir değişim evresinden geçmişim geri dönüp baktığım da bunu net bir şekil de göre biliyorum Sivil Toplum sorunlarına karşı olan bakış açımı geliştirdi. Önceden daha ilgisizdim, ilgimi arttırdı Çocuklara katlanma süremi değiştirdi. (olumlu yönde) Gerçekten farklı altyapılara sahip insanlarla birlikte aynı pencereden bakmaya ve dünyayı daha yaşanabilir kılmak için bu insanlarla ortak hareket etmeme teşvik ettiği için Genç Fikir’e teşekkürlerimi sunarım. Hayatımda deli bir değişiklik yapmadı tabi ki. Ama önümü görmemi sağladı ve bakış açımı değiştirdi. Sivil toplum alanında fikirlerin desteklenebildiğini gördüm. Sırf bir fikrin var diye insanlar sana “fikrini hayata geçir!” diyebiliyormuş. Birilerinin gençlere güvendiğini ve sözde bırakmadığını anladım. Proje sayesinde aldığımız yüzeyselde olsa PCM eğitimi ve eğitim sırasında tanıştığımız arkadaşlar sayesinde hayatımda birçok şeyi değiştirdi. Fikirlerimi gerçekleştirme konusunda cesaretimi arttırdı. Yeni şeyler öğrendim, yeni insanlar tanıdım. Pek çok şey değiştirdi. Bir projenin daha profesyonel bir şekilde nasıl planlanacağını öğrendim proje eğitiminde. Daha sonra ekibimin yaptığı proje içerisinde farklı sivil toplum kuruluşları ile tanışmak onların deneyimlerini dinlemek, farklı gruplara bir şekilde ulaşmak ve onlarla etkileşime geçmek gerçekten çok ufuk açıcıydı. Evet. Sivil toplum kuruluşlarında yaşanan olaylar biraz farkındalık yarattı. Oradakilerin uğraşları, yapmaya çalıştıkları ve eğitsel kutu oyunları şimdiye kadar bildiğim en güzel ve en eğitici oyunlardı. Çocuklar ve gençlerle oynarken ben de bir çok şeyler öğrendim Evet. Daha disiplinli çalışmayı ve zamanı etkin kullanmayı öğrendim.

   

   

32

Genç Fikir Projesi devam etmeli çünkü...    Gençlerin önce kendileri sonra toplumu değiştirmek dönüştürmek sürecinde desteklenmeye ihtiyacı var. Genç Fikir projesi gençlere alan açma, onların yaratıcı fikirlerini ortaya çıkarma, projenin tüm evrelerini kavrama ve geliştirme anlamında çok güzel bir deneyim sağlıyor. Genç fikir bir nevi mikro kredi aslında. İstanbul gibi büyük bir şehirde gençlerin belli periyotlarla bir araya gelmesi zaman problemin yanında ciddi bir masraf. O nedenle Genç Fikir insanların motivasyonunu besleyici bir bütçe sağladığı için devam etmeli. Genç Fikir, bir fikri olup bunu hayata geçirmek isteyen gruplar için muhteşem bir fırsat. Verilen eğitimler, TOG'dan alınan diğer destekler ve projenin temellerini atmak için gerekli maddi kaynak projeye bir can suyu oluyor. Genç Fikir sayesinde sadece İstanbul'da atık haritalamasını tanıtmakla kalmadık, fikri tüm Türkiye'ye anlatma şansımız oldu. Başka şehirlerde de benzer haritalama etkinlikleri düzenlendi. Haritalamanın ardından 2013 Dünya Temizliği kampanyasını ve 11 Mayıs Türkiye Temizliği gününü daha da fazla yaygınlaştırma şansımız oldu. Çünkü yaşadığımız ülkede gençler bu tarz eğitimlere eşit şekilde ulaşma hakkına sahip değiller. Belki de hayatlarında konuşma fırsatı bulamayacağı kişilerle sohbet etme imkanı sağlıyor. Genç Fikir Projesi kesinlikle devam etmeli ki başka güzel projeler de h ayat bulabilsin. Bende olduğu gibi projelere dahil olan insanların hayatında bir şeyler değişebilsin. Hatta yeni proje fikrim bile var. Umarım devam eder de seneye de katılma ihtimalim ya da bir proje ekibinin içinde yer alma gibi bir şansım olur. Çünkü bu proje çok da kısa bir dönemi kapsamıyor. Tüm süreci düşünürsek üç-dört ay gibi bir sürece yayıldı ve bu sürecin bana kattıklarını zaten yukarıda yazdım. Yeni gönüllü olmak isteyen arkadaşların kaynaşması için güzel bir proje. Çünkü daha çok gence ulaşılmalı. Ben projede kendime birçok şey kattım farklı deneyimler elde ettim. Eminim ki her yaş grubundan gençler bu proje aracılığıyla kendi kişisel gelişimlerine yarar sağlayacaklar tabi ki bu proje devam ederse. En azından bizim projemiz için konuşacak olursam sağlam bir ekip oluştu. Sivil toplum sorunlarına karşı proje üretebilecek insanların potansiyelleri arttırılmış oldu. Çok eğlenceli. Ha bir de eğitici. Genç fikir projesi devam etmeli çünkü böyle bir platformda gençleri buluşturmak, bazıları için yeni bir başlangıç bazıları içince tecrübeleri aktarmak için güzel bir paylaşım. Hayata geçirmek istediği fikri olan gençleri birileri desteklemeli. Biz gençlere birileri güvenmeli. Çünkü "bir çiçek baharı getirmez ama her bahar bir çiçekle başlar" Projenin ana konusu güzel o nedenle bu projenin devam etmesini istiyoruz. "Benim de söyleyeceklerim var" diyene imkan tanıyor Faydalı şeyler yapıyoruz yeni şeyler yeni fikirler çıkıyor ortaya. 33

 

 

      

 

  

Genç fikir projesi devam etmeli çünkü bu proje ile verilen eğitim ve para desteği Gerçekten önemli bir destek proje için. Tamamen körlemesine başlamıyoruz projeye, maddi destekse kafamızın daha rahat olmasını sağlıyor. Çünkü para kaynağı bulmak çok ciddi bir sorun. Ayrıca Genç Fikir süresince öğrendiklerimiz, edindiğimiz deneyimler sadece proje boyunca değil tüm hayatımız boyunca kullanabileceğimiz şeyler. Bu deneyimleri daha fazla gencin edinebilmesi için Genç Fikir Projesi devam etmeli. Ve bir de genç fikir projesi devam etmeli çünkü daha fazla gencin fikri desteklenmeli. Daha fazla genç fikirlerini gerçeğe dönüştürmenin getirdiği artıları edinebilmeli.( Kendinize daha fazla güvenen insanlar oluyorsunuz, kendi fikrinizi hayata geçirmek umudu da arttıran bir şey aynı zamanda). Daha çok çocuğa ulaşma imkanımız var. Çok eğleniyorum ve birçok şeyler öğreniyorum. Çocuklar oyunları oynarken bir şeylerin farkına varıyor. Bence amacımıza ulaşıyoruz ve devam etmeliyiz. Bu sayede gençler harekete geçme ve kendilerine ait projeleri hayata geçirme fırsatı buldular.

"Genç Fikir Projesi'nde şu noktalar geliştirmeli..." dediğin şeyleri paylaşır mısınız?    Projenin tam kıvamında uygulandığını düşünüyorum. Oldukça başarılı bir süreçti. Genç Fikir'den daha fazla genç haberdar olmalı, başvurular daha fazla tanıtılmalı. Projenin ara toplantıları olmalı, seçilen ekipler ve proje koordinasyon ekibi iş planları üzerinden görüş alışverişi yapmalı. Etkinliğin sonunda toplu bir değerlendirme toplantısı yapılmalı, gelecek adımlaryapılabileceklerle ilgili ekipler ve TOG birbirine fikirler vermeli. Yaygınlaştırılabilir. Bir de sınav dönemleri düşünülerek iyi bir zaman takvimine oturtulabilir. Bence her şey çok iyiydi. Belki eğitime daha fazla insan gidebilirdi. Çünkü eğitime gidip de proje sürecinde neredeyse hiç olmayan oldu. Daha fazla insan bundan faydalanabilir diye düşünüyorum. Proje ekipleri daha koordineli çalışılmalı. Katılım sıkıntısı yaşadık bunun nedeninin projeye adapte olamayıp geç başlamamız olduğunu düşünüyorum. Çok net bir amaç ve hedef kitle belirleyemememiz de ayrıca kayda değer. Bir şeyler başardığımızı düşünüyorum ama çok daha fazlası olabilirdi. Proje koordinatörümüz biliyorum ki gruplarla buluşmak için tarihler ayarladı. Ancak tüm ekipleri topladığı ve katılımın biraz da zorunlu tutulduğu bir toplaşma ayarlansa gidişatı hep beraber değerlendirsek güzel olabilirdi. Sadece İstanbul’daki grupları kapsamasının çok adil olduğunu düşünmüyorum. Proje ekiplerinin sadece PCM dışında birçok alanda geliştirecek eğitimler veya danışmanlık hizmetleri verilmesi güzel olur diye düşünüyorum. Ayrıca proje süresinin biraz daha uzatılması gerektiğini de düşünüyorum. Hayata geçirilecek olan dört proje var. Böyle niceliksel bir kıstas yerine niteliksel bir kıstas getirilmeli. 34

   

   

Aslında böyle bir şey yok. Proje için gerekli ve yeterli desteği veriyorlar ama belki verilen süre biraz daha uzun olabilir. Çünkü öğrenciyiz, sınavdı ara tatildi derken 2 aylık bir aksama oluyor bu da işin sağlıklı yürümesini zorluyor. Bir şeyler yapılsa bile daha fazla insana ulaşmasını engelliyor. Tek noktaya yönelmiyoruz aslında. Hani hak üzerinden gidiyoruz tamam fakat sahamız çok geniş, tek taraflı gitsek daha da fazla hedefimize ulaşabileceğimizi düşünüyorum.

Genç Fikir Projesi'nin koordinasyon ekibi ile ilgili (Proje Koordinatörü TOG Projeler Departmanı) ile ilgili paylaşmak istediğin bir şey var mı? Varsa paylaşır mısınız?          Desteklerinden dolayı proje koordinatörü ne teşekkürler. TOG ve Projeler Departmanına fikri bizimle birlikte sahiplendiği, desteklediği ve her türlü ihtiyacımızda yanımızda olduğu için teşekkür ediyorum. Arkamızı iyi topladılar. Her etkinliğimiz de bizleri yalnız bırakmadılar bunun için onlara teşekkürleri bir borç bilirim. Proje koordinatörü bu işe değer veren ve ciddi anlamda özenle yapan biri. Bizler yardım istediğimizde ya da proje eğitim ekibindeki eğitmenleri seçerken bile bu iş için ciddi kafa yormuş. Koordinasyon ekibini özellikle de proje koordinatörünü iyi ki bu projeye başvurmuşumda tanımışım. Proje dışında da dertleşeceğim insanlar olması güzel bir şey. Hepsine canı gönülden teşekkür ederim. Proje süresince çok yardımcı oldular özelikle de kilitlendiğimiz noktalarda. Proje koordinatörü süperdi. Her an her saniye problemlerimize çözüm buldu.

Formda yer bulamadığım ama paylaşmak isterim ki...      Seneye devam edersek projeye Genç Fikir’le yada Genç Fikir’siz bu seneden çok şey koyduk cebimize diyebilirim. Genç Fikir iyi ki var. TOG ve MasterCard' a da teşekkür ediyorum bu projeyi yapmamıza olanak sapladığı için. İyi bir iş çıkarıldığına inanıyorum. Umarım Genç Fikir devamlılığı olan bir proje haline gelir. TOG’u tanımama fırsat yarattığı için projede emeği geçen herkese çok teşekkür etmek isterim Süreç boyunca kendi ekibimde yer yer yaşadığım olumsuzluklara rağmen hedeflediğimiz sonuca hatta daha fazlasına ulaştık. Bu gerçekten çok güzel bir şeydi.

35

ÖNERİLER
Proje sürecinde izleme&değerlendirme süreçleri göz önünde bulundurularak bir takım öneriler hazırlanmıştır. Öneriler, proje ekibinin öğrenme sürecine katkı sağlaması ve projenin geliştirilmesi yönünde sunulmaktadır.            Proje İstanbul dışındaki illerde de gerçekleştirilmelidir. Projenin başlangıç ve bitiş zamanları, öğrencilerin akademik takvimleri göz önünde bulundurularak hazırlanmalıdır. Proje süresi uzatılmalıdır. Proje ekiplerini, proje eğitimi dışında destekleyecek farklı araçlar üretilmelidir. Proje ekiplerini tematik yönden de güçlendirecek bir takım çalışmalar planlanmalı ve bütçelendirilmelidir. Proje ekiplerinin, kendi alanlarında sosyal girişimciler ile bir araya geleceği alanlar yaratılmalıdır. Proje ekiplere devamlılık kazandırmak konusunda çalışılmalıdır. Proje ekipleri arasında daha çok temas sağlanmalıdır. Proje ekiplerini teknik konularda güçlendirilmelidir. Proje ekiplerine daha çok lojistik imkan sağlanmalıdır. Projenin izleme&değerlendirmesi planlı ve proje koordinasyon ekibi dışından bir gözlemci tarafından gerçekleştirilmelidir.

36

EKLER EK – 1: İyi Niyet Sözleşmesi

37

EK – 2: Eğitim Sonrası Yazılı Değerlendirme Formu
’GENÇ FİKİR PROJE EĞİTİMİ’ 18-23 Aralık 2012 ŞİLE/İSTANBUL DEĞERLENDİRME FORMU
Lütfen bu proje eğitimi ile ilgili izlenimlerinizi hatırlayınız ve aşağıdaki soruları cevaplandırınız. 1. Lütfen eğitimdeki tüm oturumları aşağıdaki tabloya göre değerlendiriniz.

Hoş Geldik Gecesi (Randevu ve Balon Toplama) Beklentilerimiz (Beklenti Ağacı) Sivil Toplum (Evet / Hayır) Sivil Toplum (Her Şeyi Bilen Adam) Sivil Toplum Kuruluşları Gönüllülük (Gönüllülük Elması) Gönüllülük (Kelimelerin Kökleri) İlkelerimiz (Videolar) Sosyal Girişimcilik (Çöp(m)adam’dan İnciler) Proje Fikrinin belirlenmesi ve Sorun Ağacı İlgi Sahipleri Analizi ve Hedef Seçimi Faaliyetlerin Belirlenmesi ve İş Takvimi Bütçe Çalışması Projenin genel değerlendirilmesi Çalışma Gecesi ve Sabahı (Proje Yazımı) Projelerin Sunumu Birlikte Nasıl Çalışıyoruz? Eğlence Gecesi Gün – lük Değerlendirmeler

Oturumlara dair paylaşmak istediğiniz başka bir yorumunuz var mı? Varsa buraya yazabilirsiniz…

2. Lütfen teknik koşulları değerlendiriniz.

Etkinliğe katılmadan önce adığınız bilgi yeteri miydi? Ulaşım Konaklama Yemekler Eğitimin yapıldığı salon

38

Teknik olanaklarla ilgili eklemek istediğiniz yorumunuz varsa buraya yazabilirsiniz..

3. Eğitim süreci boyunca yaşadığınız tecrübeyi ifade edecek bir sembol çizer misiniz?

4. Eğitimin “akış”ını ve genel yapısını nasıl buldunuz?

5. Lütfen eğitmenler hakkında görüşlerinizi yazınız.

6. Bu eğitimden sonrası için akranlarınızdan ve TOG Ofis’ten beklentileriniz var mı? İhtiyaç ve önerilerinizi buraya yazabilirsiniz..

39

7. Eğitim alan grubun değerlendirir misiniz? Grubun katkısı:

tamamının

ve

kendinizin

eğitime

katkısını

Sizin katkınız:

8. İleride torunlarınıza bu eğitimle ilgili ne anlatırsınız?

9. “Formda yazacak yer bulamadım, ama söylemezsem çatlarım” dediğiniz bir şey varsa, bunu bu bölüme yazabilirsiniz.

TEŞEKKÜRLER!!!

40

EK – 3: Proje Sonrası Yazılı Değerlendirme Formu

41

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful